Особливості та складові дисципліни «Географія туризму»Сторінка1/6
Дата конвертації17.02.2019
Розмір1 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6

Тема № 1: Зміст та значення дисципліни «Географія туризму»

Урок № 1

Тема: Особливості та складові дисципліни «Географія туризму».

Мета: охарактеризувати особливості та складові дисципліни «Географія туризму», розвивати сформовані здібності та професійні навички, виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика , підручник за ред. Й. Гілецького «Географія», підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство». ПК, плазмова панель, малюнки

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Вивчення нового матеріалу

 4. Закріплення нового матеріалу

 5. Підсумки уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку:

Туризмологія - це цілісна наукова дисципліна про закономірності розвитку та проблеми туризму, що виявляються на його стику з різними дисциплінами - географією, історією, медициною, економікою, екологією, психологією і соціологією, політологією, правом, культурологією, краєзнавством, інженерно-технічними дисциплінами, які вивчають науково-методичні засади розвитку туризму. Ми розглядаємо географію туризму як галузь географічної науки, що вивчає територіальну організацію туристичної діяльності, умови й особливості її розвитку та розміщення, будучи у тісних взаємозв'язках із іншими географічними дисциплінами. Так, фізична географія вивчає природні чинники розвитку географії туризму, а також вплив туристичної діяльності на природне середовище. Кліматологія, будучи пов'язаною з бальнеокліматологією, біокліматологією, досліджує природну ресурсну базу, необхідну для розміщення оздоровниць, і придатність клімату для розвитку активного відпочинку й оздоровлення відпочиваючих. Об'єктом дослідження географії туризму постає територія, тобто природний географічний простір, або простір соціокультурних і соціоприродних поєднань, які насичені різними туристичними й інфраструктурними закладами, завдання яких - сприяти ефективній туристичній діяльності. У свою чергу туристична діяльність - це діяльність людини, спрямована на збереження або відновлення фізичних та духовних сил, відповідно до існуючих суспільних стандартів. Об'єкт географії туризму, безумовно, реалізується в конкретних предметах дослідження.

http://pidruchniki.ws/imag/turizm/kuz_gt/image002.jpg

Д\з: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика – 1 розділ.

Урок № 2

Тема: Значення дисципліни в організації туристичної діяльності

Мета: охарактеризувати значення дисципліни в організації туристичної діяльності, розвивати сформовані здібності та професійні навички, виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика , підручник за ред. Й. Гілецького «Географія», підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство». ПК, плазмова панель, малюнки.

Тип уроку: комбінований

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Вивчення нового матеріалу

 4. Закріплення нового матеріалу

 5. Підсумки уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку:

Туризм як соціально-економічне явище вивчають чимало наук: географія, історія, економіка, медицина, екологія, психологія та соціологія, політика, право, культурологія, краєзнавство, інженерно-технічні дисципліни. Кожна з названих дисциплін чимось доповнює сферу туризму, створюючи новий науковий напрям туризмознавства - туризмологію. У свою чергу кожна з цих дисциплін входить до певної системи наук: географічних; історичних; економічних; медичних; екологічних; соціальних; політичних; правових; культурологічних; краєзнавчих; інженерно-технічних. Підсумовуючи сказане, доходимо висновку, що вивчення туризму може відбуватися за галузевим принципом або проблемним науковим дослідженням. Саме проблемний принцип, покладений у формування нового наукового напряму туризмології, де комплексне дослідження туризму стає міждисциплінарним завданням.

http://pidruchniki.ws/imag/turizm/kuz_gt/image001.jpg

Д\з: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика – 1 розділ.

Тема № 2: Загальна характеристика туристичних ресурсів України

Урок № 3 -4

Тема: Регіональний поділ України.

Мета: охарактеризувати регіональний поділ України, розвивати сформовані здібності та професійні навички, виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика , підручник за ред. Й. Гілецького «Географія», підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство». ПК, плазмова панель, малюнки.

Тип уроку: вивчення нового

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Вивчення нового матеріалу

 4. Закріплення нового матеріалу

 5. Підсумки уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку:

Адміністративно-територіальний поділ — це поділ території держави на певні частини з метою організації управління на місцях. Управління здійснюється органами державної влади, які створюються в адміністративно-територіальних одиницях усіх рівнів — селах і селищах, районах, містах, областях.Адміністративно-територіальний поділ формується на загальноукраїнському рівні з урахуванням економічних, соціальних, історичних та національних особливостей розвитку конкретних територій, специфіки розселення.Адміністративно-територіальний поділ України почав формуватися давно. За часів Київської Русі існували Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське та інші князівства. У процесі історичного розвитку виникали нові адміністративно-територіальні одиниці (землі, краї, округи, полки тощо).Так, за часів Богдана Хмельницького вся Україна поділялася на полки. Кожний полк в свою чергу поділявся на сотні. До сотні належали села, містечка і невеликі міста. На чолі сотні стояв сотник, якого обирали козаки. Сотники з іншою полковою старшиною і козаками полку обирали полковника. Старшина й козаки з усіх полків на військовій раді обирали гетьмана. Сотники у своїй сотні, а полковники у полку управляли не лише козаками своєї сотні чи полку, а і усією громадою, що жила в сотні чи полку. Міста мали свою управу і суд — магістрат.Різні частини території України, що входили до складу сусідніх держав, мали поділ на такі адміністративно-територіальні одиниці, які були прийняті в цих країнах. У Росії — це губернії, округи, волості, в Польщі — воєводства, повіти, ґміни.Сучасний адміністративно-територіальний поділ України зберіг радянську систему і старі назви: автономна республіка, область, район, місто, селище, село. Територія України поділена на 24 області та Автономну Республіку Крим. В країні налічується 490 районів, 448 міст, у тому числі 168 міст загальнодержавного і обласного підпорядкування. Кожна з цих одиниць має свої органи територіального управління.Області мають певні регіональні особливості адміністративно-територіального поділу. Кількість районів, міст, селищ міського типу, сіл у кожній області залежить від величини їхньої території, кількості населення, історичних особливостей розвитку тощо.Міжобласна специфіка адміністративно-територіального поділу полягає у різній кількості адміністративних одиниць і населених пунктів (передусім міст і селищ міського типу) у розвинутих і густо заселених районах і слабо заселених територіях. До густо заселених районів належать Донбас, Придніпров'я і центральна частина західних областей (Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської).Особливості територіально-адміністративного поділу в сільських місцевостях полягають у тому, що кількість сільських населених пунктів майже втричі перевищує кількість сільських рад — низових ланок територіального управління на селі. У середньому одна сільська рада управляє трьома сільськими населеними пунктами. Однак у тих районах, де переважають невеликі села, одна сільська рада управляє в 2-3 рази більшою кількістю сільських населених пунктів, ніж там, де величина цих пунктів значно більша.Адміністративно-територіальний поділ України постійно змінюється. Багато сіл перетворилися на селища міського типу, селища міського типу стали містами. Формуються нові і об'єднуються старі райони.Найістотнішою зміною в адміністративному поділі України був перехід від округів до областей і районів (1932 p.). Першими було створено області: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську і Одеську. Ці зміни продовжувалися в напрямі виділення нових областей, уточнення мережі адміністративних районів тощо.Напередодні Другої світової війни, коли західна і південно-західна території України увійшли до складу колишнього СРСР, було створено Львівську, Волинську, Дрогобицьку, Станіславську (з 1962 р. — Івано-Франківська), Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Ізмаїльську області. На базі Молдавської автономії, що входила до складу України, виникла Молдавська союзна республіка. У роки війни було створено Херсонську область, у повоєнний час — Закарпатську і Черкаську області.Враховуючи територіальну близькість, історичне минуле, тісні економічні і культурні зв'язки Криму з Україною, рішенням Верховної Ради колишнього СРСР Кримську область Російської Федерації в 1954 р. було передано до складу України.Деякі області було об'єднано — Одеську з Ізмаїльською (1954 p.), Львівську з Дрогобицькою (1959 p.).

Економічні райони України: Столичний, Північно-західний, Карпатський, Подільський, Центральний, Північно-Східний, Донецький, Придніпровський, Причорноморський.Д\з: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика – 1 розділ.

Урок № 5-6

Тема: Характеристика природно-географічних, соціально-економічних і культурно-історичних ресурсів країни

Мета: охарактеризувати природно-географічні, соціально-економічні і культурно-історичні ресурси країни, розвивати сформовані здібності та професійні навички, виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика , підручник за ред. Й. Гілецького «Географія», підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство». ПК, плазмова панель, малюнки.

Тип уроку: комбінований

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Вивчення нового матеріалу

 4. Закріплення нового матеріалу

 5. Підсумки уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку:

Наша країна розташована у західній частині найбільшого материка — Євразії, центральній частині Європи. Крайнім її північним пунктом є село Грем'яч Чернігівської області, а південним — мис Сарич на Кримському півострові. Крайня західна точка — місто Чоп Закарпатської області, східна — село Червона Зірка у Луганській області. Те, що Україна лежить у помірному поясі і має переважно рівнинний рельєф, створює сприятливі умови для розселення людей, сільськогосподарського виробництва, прокладання транспортних шляхів. Розміри території і значні відмінності в будові земної кори визначили велику різноманітність корисних копалин, значні поклади окремих з них. Розміщення нашої країни у центральній частині Європи, сусідство з багатьма державами, вихід до Чорного та Азовського морів є дуже важливими чинниками для розвитку міжнародних економічних зв'язків, туризму тощо. Україна межує із сімома країнами світу: на півночі — з Білоруссю, на заході — з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, на сході та північному сході — з Росією. Соціальна інфраструктурамає значні територіальні відмінності у рівнях обслуговування. Вони визначаються рівнем грошових доходів і життя населення, природними чинниками, що зумовлюють певні потреби в опаленні, одязі, послугах тощо, а також системою розселення і транспорту, складом населення і його традиціями. Освіта охоплює загальноосвітні навчально-виховні заклади (школи, гімназії, ліцеї), професійно-технічні (училища) та вищі різних рівнів акредитації (технікуми, училища, коледжі, інститути, університети, академії) навчальні заклади. Культура охоплює установи, підприємства, організації, що виробляють товари культурного та інформаційного призначення (кінофільми, картини, книги, газети, журнали та ін,), організовують демонстрування духовних цінностей для населення, концертні зали, кінотеатри, картинні галереї тощо), зберігають для нащадків пам'ятки культури (пам'ятники, архітектурні ансамблі та ін.).Охорона здоров'я охоплює всю систему лікувальних, лікувально-профілактичних, санаторних, оздоровчих та інших медичних установ. Галузі соціальної інфраструктури задовольняють потреби населення в оздоровленні, відпочинку і змістовному проведенні вільного часу. До нього входять санаторії і пансіонати, будинки і бази відпочинку, туристські заклади. Основними рекреаційними районами в Україні „ є Крим, Карпати. Найбільші центри відпочинку і туризму в Криму — Ялта, Євпаторія, Феодосія, Алушта; у Карпатах та Передкарпатті: Трускавець, Моршин, Яремча, Ворохта, Ясиня, на узбережжі морів — Одеса, Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь. Однак, рекреаційний комплекс України ще не повністю використовує всі наявні ресурси. Складовими частинами соціально-побутового комплексу є житлово-комунальне

Д\з: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика – 2 розділ.

Урок № 7

Тема: Роль і значення транспорту для країни.

Мета: охарактеризувати роль і значення транспорту для країни, розвивати сформовані здібності та професійні навички, виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика , підручник за ред. Й. Гілецького «Географія», підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство». ПК, плазмова панель, малюнки.

Тип уроку: комбінований

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Вивчення нового матеріалу

 4. Закріплення нового матеріалу

 5. Підсумки уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку:

Транспорт — специфічна галузь господарства. Він не створює, як інші виробничі сектори, нових матеріальних цінностей. Результатом роботи транспорту б переміщення вантажів і людей. Великою є роль галузі у підвищенні рівня життя населення. У транспорті зайнято близько 6 % працюючих у господарстві України. Транспортний комплекс складається із сухопутного, водного та повітряного видів. У сухопутному виділяються автомобільний, залізничний і трубопровідний транспорт; у водному — морський і річковий. Специфічною галуззю транспорту є міський пасажирський транспорт. Для визначення ролі транспортного комплексу у господарстві (частки кожної з його галузей) необхідно скористатися певними показниками. Одним серед них є обсяг перевезень, тобто кількість перевезених вантажів (пасажирів) за певний проміжок часу (рік, місяць, добу). Для обчислення роботи транспорту береться до уваги й відстань перевезень. Добуток обсягу перевезень на відстань їхнього транспортування називається вантажо- або пасажирообігом й визначається відповідно у тонно-кілометрах і пасажиро-кілометрах. Поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які задовольняють потреби господарства йнаселення у перевезенні вантажів та пасажирів, утворюють транспортну систему країни. Вона складається з лінійних елементів (шляхів сполучення всіх видів транспорту), точкових (пунктів зосередження вантажо-розвантажувальних робіт), рухомого складу (автомобілів, тепловозів тощо), служби перевезень. Серед точкових виділяють транспортні пункти (залізничні станції, річкові пристані, річкові й морські порти, автостанції, аеропорти) і транспортні вузли (місця сполучення різних чи однакових транспортних шляхів). Основними чинниками, що впливають на процес формування транспортної системи, є соціально-економічні, природні, історичні та ін.Д\з: підручник за ред. Й. Гілецького «Географія» - 5 розділ

Урок № 8

Тема: «Намисто Славутича»

Мета: охарактеризувати поняття «Намисто Славутича», розвивати сформовані здібності та професійні навички, виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика , підручник за ред. Й. Гілецького «Географія», підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство». ПК, плазмова панель, малюнки.

Тип уроку: комбінований

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Вивчення нового матеріалу

 4. Закріплення нового матеріалу

 5. Підсумки уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку:

З метою створення суцільної загальнодержавної мережі маршрутів і турів різного спрямування та тривалості, найповнішого задоволення потреб різних категорій вітчизняних та іноземних туристів і екскурсантів, розвитку туристичної діяльності в Україні розроблено інноваційний туристський продукт - Національну систему туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича". Вона охоплює всі області Україні та Автономну Республіку Крим. В областях регіону "Намисто Славутича" зосереджені великий природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал, розвинена туристська інфраструктура й транспортна мережа, значна матеріальна база туризму, діють численні туристські підприємства та організації різної форми власності, що створює передумови для впровадження Національної системи "Намисто Славутича" в життя і зумовлює можливості та перспективи розвитку туристської галузі в Україні. Система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича" передбачає якнайповніше висвітлення історико-культурного потенціалу регіону під час туристських подорожей та екскурсій. З цією метою складено детальний перелік історико-культурних пам'яток регіону "Намисто Славутича" за географічним принципом - відомості про наявність екскурсійних об'єктів у населених пунктах туристського регіону з урахуванням часу їх створення. У межах Національної системи "Намисто Славутича" розроблено рекомендовані туристсько-екскурсійні маршрути за тематичними напрямами по місцях, багатих на пам'ятки історії, культури, архітектури та природи, а також пов'язаних з життям і діяльністю видатних людей. Тематичні напрями рекомендованих туристсько-екскурсійних маршрутів визначено з урахуванням найважливіших віх історичного та культурного життя українського народу. Розробка та впровадження Національної системи туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича" мають задовольнити найвишуканіші туристські смаки, пізнавально-рекреаційні потреби вітчизняних та іноземних туристів і екскурсантів, збільшити туристські потоки, забезпечити ефективне використання природно-заповідного фонду, пам'яток археології, історії, культури та архітектури, зберегти туристські ресурси країни, відродити національну свідомість, традиції та духовність українського народу, сприяти соціально-економічному та культурному розвитку країни, перетворити Україну на туристську державу світового рівня. За ініціативою Президента України створено туристсько-екскурсійний маршрут "Золоте кільце "Намиста Славутича" - перлини історії, архітектури і культури часів Київської Русі. Нині під охороною держави перебуває 160 тис. пам'яток. Це справжня скарбниця нашої національної спадщини, до якої пролягають десятки туристських маршрутів. Туристи мають можливість ознайомитися з історією та культурою України з давніх часів до сьогодення. У південній частині України зосереджені численні пам'ятки археології. Цікавими для туристів є розкопки античних міст Північного Причорномор'я - Тіри, Ольвії, Херсонеса, Пантікапея. Найвизначніші історико-культурні пам'ятки знаходяться в Києві, Львові, Кам'янці-Подільському, Одесі, Чернігові. Туристів приваблюють Латинський собор у Львові, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Софійський, Михайлівський Золотоверхий та Володимирський собори в Києві. Від взаємодії органів охорони пам'яток, їх збереження, реставрації та дослідження, ознайомлення з ними широких верств населення, особливо школярів і молоді, залежить майбутнє держави. Варто підкреслити велике виховне значення цієї роботи. Не останню роль відіграють і економічні важелі. Про це свідчить досвід деяких країн світу (Велика Британія, Єгипет, Греція, Індонезія), де питання збереження й пропаганди культурної спадщини перебувають під опікою органів державного регулювання, які забезпечують також розвиток туризму.

Д\з: підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство»

Тема № 3: Регіональні особливості рекреаційних ресурсів України

Урок № 9

Тема: Регіональні пріоритети і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Столичному районі.

Мета: охарактеризувати регіональні пріоритети і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Столичному районі, розвивати сформовані здібності та професійні навички, виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник «Географія туризму» за ред.. С. П. Кузика , підручник за ред. Й. Гілецького «Географія», підручник за ред.. Н. Панкової «Туристичне краєзнавство». ПК, плазмова панель, малюнки.

Тип уроку: комбінований

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Вивчення нового матеріалу

 4. Закріплення нового матеріалу

 5. Підсумки уроку

 6. Домашнє завдання

Хід уроку:

До складу Столичного економічного району входять три області (Київська, Чернігівська, Житомирська) та місто Київ. Це район давнього заселення і формування першої Української держави. Столичний економічний район посідає центральне положення у північній частині України. Із півночі він межує з Білоруссю і Російською Федерацією. Ці держави залишаються важливими торговими партнерами України. Його перетинають важливі транспортні магістралі як міжнародного, так і загальнодержавного значення. Це, передусім, залізничні й автомобільні шляхи, а також річка Дніпро. Вирішальним чинником соціально-економічного розвитку району є розташування на його території столиці — міста Києва, який є центром політичного, економічного й культурного життя країни. Усі ці риси і зміни ЕГП сприятливо позначаються на подальшому його розвитку. Район добре забезпечений водними ресурсами. Передусім, це річка Дніпро з Прип'яттю, Десною та іншими притоками, а також Південний Буг. З природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають запаси мінеральних вод у Київській області (Миронівка, Біла Церква). Крім того, район має різноманітні історичні та архітектурні пам'ятки (Київ, Чернігів, Біла Церква). Загальнодержавне значення мають науковий і культурно-освітній комплекси, які зосереджені у Києві та обласних центрах. Рекреаційний комплекс району перебуває у стадії формування й у перспективі матиме міжнародне значення. Основні райони оздоровлення сьогодні — Дніпро з прилеглими територіями, окремі об'єкти Полісся, а туризму — міста Київ, Чернігів, Коростень, Переяслав тощо.Д\з: підручник за ред. Й. Гілецького «Географія» - 6 розділ

Урок № 10Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка