Особливості дистанційної освіти в медициніДата конвертації23.10.2017
Розмір445 b.


Особливості дистанційної освіти в медицині

д.м.н. Уляна Лущик


Дистанційне навчання

Дистанційне навчання – новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дають змогу навчатися на відстані без особистого безпосереднього контакту між викладачем та учнем.

Дистанційне навчання дасть багатьом змогу поєднати навчання й роботу, вирішить проблеми проживання та харчування в чужому місті, зменшить матеріальні витрати на проїзд до місця навчання.

Дистанційне навчання через Інтернет є ефективною та зручною формою отримання нових знань і компетенцій, підвищення рівня професійності, самоосвіти. Завдяки ДН можуть навчатися всі – діти, студенти, фахівці, люди похилого віку, особи з особливими потребами. Вони самі обирають час та місце для дистанційного навчання. 

Процес ДН поєднує самостійне засвоєння матеріалу дистанційного курсу, перевірку власних знань за допомогою тестів та інших завдань, а також активне спілкування з викладачем. Спілкування з ним може відбуватися в онлайн- та офлайн-режимі – на чатах і форумах, за допомогою електронної пошти, технології «Skype» або відеоконференцій. Переваги дистанційної форми навчання

 • дистанційне навчання допомагає негайно застосовувати одержані знання та навички на практиці, адже його створено для отримання освіти без відриву від виробництва

 • електронне навчання знижує витрати на організацію курсів, облаштування аудиторій, зарплату персоналу, транспортні витрати тощо, а отже заощаджує значні кошти порівняно з іншими формами навчання й таким чином підвищує рентабельність роботи навчального закладу; 

 • така форма навчання допоможе вирішити й проблему браку потрібної кількості приміщень для занять, а також кадрове питання, оскільки завдяки відеоконференціям читати лекції зможуть професори навчальних закладів з інших міст і навіть країн;

 • дистанційна освіта дає змогу кожному навчатися у щонайсприятливішій для нього атмосфері відповідно до індивідуального біологічного ритму та темпу сприйняття й освітніх потреб, а також не обмежувати себе щодо вибору навчального закладу й освітніх можливостей незалежно від місця свого перебування; Переваги дистанційної форми навчання

 • можна самостійно планувати час і розклад занять, а також список навчальних предметів, що особливо важливо для тих, хто поєднує навчання й роботу;

 • у процесі навчання використовуються сучасні технології: паралельно з освітнім процесом віртуальний учень знайомиться з цими технологіями, софтом, комп’ютерними програмами й таким чином освоює навички, які потім згодяться йому в роботі

 • за допомогою дистанційної форми процес навчання можна зробити безперервним. Інакше кажучи, в разі появи нових навчальних матеріалів віртуальний учень може пройти курс самостійно, не чекаючи на формування груп та проведення організаційних занять; 

 • забезпечуючи свободу вибору місця, часу й темпу навчання за допомогою сучасних технологій та мультимедіа, дистанційне навчання дає молодим фахівцям, які не можуть поєднувати навчання з роботою або мешкають у глибинці, змогу постійно вдосконалювати свої знання; 

 • цей різновид навчання робить можливим одержання вищої освіти для всіх категорій населення – від домогосподарок до менеджерів вищої ланки, які хочуть здобути другу вищу освіту, особливо ж для осіб з обмеженими можливостями, військовослужбовців та ін.Привабливе в дистанційній освіті

 • Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. 

 • Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.

 • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямом), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами.

 • Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами.

 • Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп’ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.

 • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу.

 • Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу.

 • Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.

 • Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.Позитивний вплив на віртуального учня: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

 • Позитивний вплив на віртуального учня: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

 • Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.Вади дистанційної форми навчання

 • відсутність особистого спілкування між викладачем і віртуальним учнем, через те процес передавання знань є менш ефективним та позбавленим індивідуальності;

 • бракує спілкування з іншими віртуальними учнями для обміну досвідом, літературою тощо; 

 • немає змоги вточнити незрозумілі для учня моменти безпосередньо у процесі навчання;

 • більшості віртуальних учнів важко визначити, засвоїли вони нову інформацію добре чи ні; 

 • така методика ефективна лише в тому разі, якщо учень мотивований отримувати знання.Дистанційні курси

 • Дистанційні курси

 • Віртуальні лабораторні роботи

 • Тестові завдання

 • Навчальні та методичні матеріали

 • Веб-ресурси 

 • Термінологічні словникиТелемедицина - це використання досягнень телекомунікаційних технологій в охороні здоров'я.

Телемедицина - це використання досягнень телекомунікаційних технологій в охороні здоров'я.

Телемедицина дозволяє підняти ефективність лікування та діагностики на якісно новий рівень.

Розвиток телемедичних технологій передбачає створення нормативно-правової бази для їх впровадження, розробки відповідних документів, що регламентують функціонування телемедичних мереж, надання телемедичних послуг, проведення дистанційного навчання, фінансового забезпечення тощо.

Розвиток телемедичних технологій передбачає створення нормативно-правової бази для їх впровадження, розробки відповідних документів, що регламентують функціонування телемедичних мереж, надання телемедичних послуг, проведення дистанційного навчання, фінансового забезпечення тощо.

Світовий досвід впровадження телемедицини свідчить, що вірно побудована організаційна структура телемедичних мереж може давати високий ефект при наданні медичних послуг населенню у віддалених районах країни, при виникненні надзвичайних ситуацій.

Першим завданням при розвитку телемедицини є створення телемедичної мережі. Телемедична мережа (ТММ) – це ієрархічно організована в межах певної території (району, області, країни) система телемедичних центрів, пунктів і кабінетів, які оснащені спеціалізованими програмно-апаратними засобами та підготовленими кадрами, що дозволяє надавати телемедичні послуги за допомогою різного типу каналів зв’язку

Першим завданням при розвитку телемедицини є створення телемедичної мережі. Телемедична мережа (ТММ) – це ієрархічно організована в межах певної території (району, області, країни) система телемедичних центрів, пунктів і кабінетів, які оснащені спеціалізованими програмно-апаратними засобами та підготовленими кадрами, що дозволяє надавати телемедичні послуги за допомогою різного типу каналів зв’язку

Створення телемедичної мережі в Україні є необхідним та реальним проектом. Для її створення необхідна розробка, наявність та комбінація наступних компонентів:

Створення телемедичної мережі в Україні є необхідним та реальним проектом. Для її створення необхідна розробка, наявність та комбінація наступних компонентів:
 • планування структури мережі;

 • необхідне комп’ютерне обладнання;

 • стратегія розвитку мережі.надання допомоги лікарям, що працюють у віддалених районах країни;

 • надання допомоги лікарям, що працюють у віддалених районах країни;

 • прискорення та спрощення розповсюдження управлінських і методичних документів в галузі;

 • проведення віддалених навчальних та консультаційних сесій з медичними працівниками;

Телемедична мережа може об’єднувати всі типи установ охорони здоров’я – від районної лікарні до обласних управлінь та МОЗ України.

У Міністерстві охорони здоров'я України був представлений проект «Мобільна медицина».

У Міністерстві охорони здоров'я України був представлений проект «Мобільна медицина».

Телемедична мережа, учасниками якої стали Міністерство охорони здоров'я України, Клінічний науково-практичний центр телемедицини в Києві, Донецька і Закарпатська (м.

Ужгород) обласні лікарні, - перший реальний крок на шляху створення інфраструктури медичних установ,

які використовують телекомунікаційні технології для надання своєчасної та якісної медичної допомоги мешканцям Україні.Вирішення проблеми створення телемедичних мереж неможливо поза межами загальної стратегії інформатизації галузі, оскільки телемедична мережа буде тільки тоді ефективним проектом, коли буде інтегрована у загальнодержавну мережу обміну медичними даними.

Вирішення проблеми створення телемедичних мереж неможливо поза межами загальної стратегії інформатизації галузі, оскільки телемедична мережа буде тільки тоді ефективним проектом, коли буде інтегрована у загальнодержавну мережу обміну медичними даними.

Основні напрями діяльності у сфері дистанційного навчання в медичній галузі

 • дослідження основ теорії та практики дистанційного навчання (ДН) в медичній післядипломній освіті;

 • науково-методичний супровід запровадження ДН в освітню діяльність у НМАПО (Національній медичній академії післядипломної освіти) ім. П.Л. Шупика зокрема та в інших медичних вищих навчальних закладах України;

 • підготовка організаторів (менеджерів) ДН для медичних закладів;

 • планове підвищення кваліфікації медичних кадрів за очно-дистанційною формою навчання.КМАПО і дистанційна освіта

Фахівцями Центру дистанційної освіти у 2006–2007 роках спільно зі співробітниками кафедри медичної інформатики вдосконалено принципи та методики формалізації, передачі та контролю знань, дидактичних прийомів дистанційного навчання, розробки технологічного обладнання та програмно-апаратних засобів, що забезпечило необхідні умови для ефективного впровадження елементів дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті.

Технічне обладнання Центру забезпечує можливість передачі й одержання навчальної інформації, мультимедійних презентацій та “живого” відеозображення як звичайними наземними каналами мережі Інтернет, так і високоякісним супутниковим каналом. Діяльність Центру задовольняє нові вимоги, що виникають в контексті приєднання України до Болонського процесу. Центр пропонує прогресивні форми проведення як окремих лекцій, так і значних частин циклів тематичного вдосконалення та передатестаційних циклів.

Технічне обладнання Центру забезпечує можливість передачі й одержання навчальної інформації, мультимедійних презентацій та “живого” відеозображення як звичайними наземними каналами мережі Інтернет, так і високоякісним супутниковим каналом. Діяльність Центру задовольняє нові вимоги, що виникають в контексті приєднання України до Болонського процесу. Центр пропонує прогресивні форми проведення як окремих лекцій, так і значних частин циклів тематичного вдосконалення та передатестаційних циклів.

15–16 лютого на базі НМАПО імені П.Л.Шупика відбулася науково-методична конференція з міжнародною участю "Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів". Завдяки розробленим інноваційним технологіям був здійснений відеозв’язок з 5 ВНЗ України, 4 обласними центрами охорони здоров’я, 2 діагностичними центрами, двома закладами НАН України, а також зі студією компанії Міжнародні Медичні Програми, Іnc (м. Нью-Йорк, США).

15–16 лютого на базі НМАПО імені П.Л.Шупика відбулася науково-методична конференція з міжнародною участю "Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів". Завдяки розробленим інноваційним технологіям був здійснений відеозв’язок з 5 ВНЗ України, 4 обласними центрами охорони здоров’я, 2 діагностичними центрами, двома закладами НАН України, а також зі студією компанії Міжнародні Медичні Програми, Іnc (м. Нью-Йорк, США).

15–17 березня НМАПО імені П.Л.Шупика спільно із Запорізьким ДМУ провели дистанційну науково - практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини».

15–17 березня НМАПО імені П.Л.Шупика спільно із Запорізьким ДМУ провели дистанційну науково - практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини».

В травні вперше проведений передатестаційний очно-заочний цикл зі стоматології з елементами дистанційного навчання для фахівців-стоматологів Закарпатської області.

В рамках циклу проведений дистанційний контроль знань слухачів на початку (вхідний) та в кінці (вихідний) навчального циклу. Проведення вхідного контролю дозволило визначити існуючий рівень знань слухачів, розподілити їх на однорідні навчальні групи, зосередити увагу викладачів на більш актуальних та проблемних питаннях спеціальності, а також ознайомитися та подолати невизначеність щодо технічних питань тестування (а саме: принципи роботи програми, адаптування до форми представлення питань та відповідей тощо).

В рамках циклу проведений дистанційний контроль знань слухачів на початку (вхідний) та в кінці (вихідний) навчального циклу. Проведення вхідного контролю дозволило визначити існуючий рівень знань слухачів, розподілити їх на однорідні навчальні групи, зосередити увагу викладачів на більш актуальних та проблемних питаннях спеціальності, а також ознайомитися та подолати невизначеність щодо технічних питань тестування (а саме: принципи роботи програми, адаптування до форми представлення питань та відповідей тощо).

Зараз спільно з американськими фахівцями виконується наукова робота щодо розробки єдиної платформи для проведення телеконференцій.

Реалізація положень Болонської декларації в НМАПО імені П.Л.Шупика

В Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України на виконання

Наказу Президента України від 17.02.2004 р. №199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України",

наказу МОН України від 23.01.04 р. №49 "Про затвердження заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005рp.",

наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти",

рішення Колегії МОЗ України від 12.05.04. №5 "Про подальші заходи щодо покращення діяльності вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти",

Реалізація положень Болонської декларації в НМАПО імені П.Л.Шупика

затвердженого наказом МОН України від 23.01.2004 р. №48 "Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців,

наказу ректора НМАПО член-кор. АМН України, професора Ю.В.Вороненка від 15.04.04. №761 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в підготовці аспірантів і магістрів медичного та фармацевтичного профілів" з метою наближення до міжнародних вимог професійної підготовки фахівців на післядипломному етапі вищої медичної освіти проводиться організаційна, інформаційна і методична робота по удосконаленню навчального процесу та приведенню його у відповідність до визнаної багатьма країнами Європи кредитно-трансферної системи організації навчання в вищих навчальних закладах (ECTS — European Credit Transfer System).

Реалізація положень Болонської декларації в НМАПО імені П.Л.Шупика

Впровадження ECTS створить умови для реалізації свободи вибору індивідуальної освітньої траєкторії, яка визначається індивідуальним навчальним планом, що вкрай важливо для завершення повної вищої медичної (фармацевтичної) освіти з урахуванням певного спрямування майбутньої професійної діяльності.

Реалізація положень Болонської декларації в НМАПО імені П.Л.Шупика

В академії затверджений і виконується план заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в організації навчального процесу на кафедрах НМАПО. Для завідувачів кафедр НМАПО, що є опорними в системі післядипломної медичної освіти України, проводяться науково-методичний семінари, цикли ТУ “Вища медична освіта та Болонський процес”, присвячені питанням впровадження освітніх кредитів ЕСТS і кредитно-модульній організації навчального процесу. В бібліотечних картотеках відкрито рубрику "Болонський процес в медицині". Організовано тематичну виставку літератури: "Болонський процес і післядипломна медична освіта".

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка