Основні види складних реченьСкачати 144.5 Kb.
Дата конвертації05.01.2018
Розмір144.5 Kb.

Районний методичний кабінет
РОБОТА УЧАСНИКА ТВОРЧОЇ ГРУПИ
« СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»

ПІДГОТУВАЛА

УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ЯЛТИНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

РЕВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА

ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ таблиця 1


БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ
прості речення з’єднуються за допомогою інтонації. Основною ознакою цих речень є відсутність сполучників і сполучних слів

СПОЛУЧНИКОВЕ
прості речення з’єднуються за допомогою інтонації і сполучників або сполучних слів
СКЛАДНОСУРЯДНЕ
речення, в якому прості речення є синтаксично рівноправними і з’єднуються між собою сполучниками сурядності .

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ
Речення, в якому одне просте речення ( підрядне) підпорядковується другому ( головному) і з’єднується з ним сполучником підрядності або сполучним словом.


СКЛАДНОПІДРЯДНЕ
одне просте речення ( підрядне) підпорядковується другому

( головному) і з’єднується з ним сполучником підрядності або сполучним словом та інтонацією.
СМИСЛОВІ ЗВЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ Таблиця 2

СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Розряди

сурядних сполучниківСмислові зв’язки

між частинами

складносурядного речення


Приклади

1. Єднальніі(й), та ( в зн. і), ні…,ні, ані, також,

як так

одночасність


послідовність
причинно-наслідковість


І серцю не дано бідніти, і думам не дано всихать. (М.Стельмах)

Достигла нива колосиста, і зріють яблука в саду. (М.Терещенко)

Бджоли облітались, і дід з Дмитриком заносять вулики в ольшаник. (М.Стельмах)

2. Протставніале, та( в зн. але), проте, однак, зате
а,й, же

протиставлення

зіставлення


Все повертається, але роки йдуть без вороття.


На столі з-під рушника виглядає житній хліб, а рядом темніє пучечок польових волошок. (С.Васильченко)

3. РозділовіАбо, чи, чи…, чи; або…або; то…то; не то…не то.

означають явища, що чергуються


означають явища, які виключають одне одногоТо сонце вигляне, то знову туча, і блискавка, і дощ. (П.Тичина)
Чи то праця задавила молоду силу, чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила.

( Т.Шевченко)
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ Таблиця 3

ПРОСТІ РЕЧЕННЯ, ЩО ВХОДЯТЬ У СКЛАДНОСУРЯДНЕ, ВІДОКРЕМЛЮЮТЬСЯ ОДНЕ ВІД ОДНОГО КОМОЮ, ТИРЕ.


Кома ставиться


частини складного речення відокремлюються одна від одної комами

Згода дім будує, а незгода руйнує.

Чи то галич налетіла чорна, чи то гору турки обступили

Кома не ставиться

 • якщо перед єднальним чи розділовим сполучником у складносурядному реченні є спільний другорядний член, що стосується обох простих речень

На хвилину раптом стихли голоси і спинились тіні.

 • між простими реченнями, що входять у складносурядне, і тоді, коли для обох простих речень є спільним не тільки повнозначне слово, а й неповнозначне

Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли.

 • якщо частини сурядного речення мають спільну підрядну частину

Коли він торкався смичком до струн скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика.

Тире ставиться

 • перед сполучниками і, та, коли в простих реченнях, що входять у складносурядне, говориться про швидку зміну подій, явищ або друге речення містить несподіваний наслідок чи різке протиставлення. Такі речення вимовляються з особливою інтонацією.

Несподіваний ривок – і ми відриваємось від землі.

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ

СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ


 1. Характеристика всього речення за метою висловлювання.

 2. Вид складного речення ( сполучникове чи безсполучникове).

 3. Якщо речення складне сполучникове, то складносурядне чи складнопідрядне.

 4. Кількість простих речень, що входять до складного.

 5. Засоби зв’язку між простими реченнями, що входять у складносурядне.

 6. Смислові відношення ( про які явища повідомляється в частинах).

 7. Правила розстановки розділових знаків між частинами складносурядного речення.

 8. Кожне речення розбирається як просте.

ПАМ’ЯТКА

Як уникнути помилок під час синтаксичного розбору

складносурядного речення

 1. Щоб правильно встановити, яким є речення – простим чи складним, під час визначення граматичної основи звертайте увагу на підмети, особливо такі, які виражені не іменником і не особовим займенником.

 2. Вдумайтесь в смислові та граматичні зв’язки між головними членами речення, щоб не прийняти його за просте.

 3. Будьте уважні до речень, ускладнених дієприкметниковими, дієприслівниковими зворотами та ін.., з тим, щоб правильно визначити, просте воно чи складне.

з/п

Речення для аналізу

Що створює труднощі під час аналізу1.

Там, за горами, давно вже день і сяє сонце, а тут, на дні міжгір’я, ще ніч

Підмет другого речення віддалений від сполучника

2.

Навкруги розлилася вода, і довелося довго обходити це місце.

Одне з простих речень, що входить у складне, є односкладним ( безособовим або неозначено-особовим)

3.

У повітрі пахло весною і дув ласкавий, теплий вітерець.

Загальний спільний другорядний член

4.

Закукурікає півень у селі – і чути його на Полтавщині й на Харківщині.

У другому простому реченні швидка зміна подій

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ

ДО ТЕМИ «СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»

Вправа 1.

Утворити з поданих попарно простих речень сполучникові складні. Записати їх. Розставити розділові знаки

1) Іноді хвиля відривала від місячної доріжки великі скибки. Вони тонули в чорній воді. 2) Ще не сходило сонце. Микола вже був у човні. 3) Спрути живуть у морях. Вони можуть пересуватися і на суходолі. 4) Рушник постелено поверх клейонки. Клейонка покриває всю поверхню стола. 5) Ми підійшли до села. Вже зовсім стемніло. 6) Пісня в селі замовкла. У гаю ще витьохкував соловей. 7)Було ще досить рано. Спати нікому не хотілось. 8) Місяць ще не зійшов. Яскраво світили зірки. 9)Я піду один. Ви почекайте мене тут. 10)Хтось ішов мені назустріч. Може, мені так здалося. 11)Пташка між гілками пурхне. Їжак зашурхотить торішнім сухим листям.


Вправа 2.

Записати речення, визначити типи речень-частин, що входять у складносурядні.

1) Голубіли стіни будинків, і на сірому тлі піску вони здавалися великими квітами.

2) На вулиці починало темніти, і тільки біля криниці та знизу на луках ще маячили постаті. 3)Морозом скувало степ, а потім враз розгасло. 4) Він слово, а Карпо йому – десять. 5) Ніч, і він віти рве вербові. 6) Рости, моя дитино мила, красуйся вранішня зоря, і хай тобі братерства сила у душу лине з букваря. 7) І шумить діброва, і синіє шлях, і дзвенить дніпрова хвиля у дротах.
Вправа 3.

Скласти і записати складносурядні речення, які можна було б ввести у зв’язний текст ( підметами цих речень мають бути подані парами іменники). Скласти з утворених речень зв’язний текст.

Зразок: Копита, вершник. – Зацокотіли копита – і на дорогу вилетів вершник

Криниця, вода; весна, птаство;

Яблуня, сад; хмара, дощ;

Сонце, степ; блискавка, гуркіт.

Сосна, дятел;
Вправа 4.

Прочитати виразно речення, визначити смислові зв’язки між частинами-реченнями, що входять у складносурядні, пояснити розділові знаки.

1) Із поля дорога звернула до лісу, і ми опинилися під темним склепінням високих дубів. 2) З північного заходу вітер дмухнув, але він уже не міг здолати тепла. 3) Обід вже давно був готовий, проте роздавати його не було наказу. 4) Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече. 5) Мине час, і вже тут буде русло. 6) Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився заломах провалля. 7)То вітер дихне по ниві , то коник в житі засюрчить, то бджілка радісно з добутком, злетівши з квітки, задзижчить. 8) Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить. 9) Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав. 10) Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати.Вправа 5.

Закінчити кожне з поданих речень, утворивши складносурядне з єднальним або протиставним сполучником. Поставте розділові знаки.

 1. Залізничник у червоному картузі підняв прапорця…

 2. У пристанційному скверику озвалися солов’ї…

 3. Хати ховалися за кучерявими осокорами …

 4. На повір’ї нікого не було …

 5. У темряві вулиці спалахнули фари…

 6. Раптом пролунала команда…

 7. Гриміли постріли салюту…

 8. На Дніпрі тремтіли вогники…


Вправа 6.

Записати речення, визначити ті, в яких, в яких є спільний другорядний член, що відноситься до обох простих речень. Списати, ставлячи, де треба, коми.

 • Ще вечір спав в очеретах і полохливий мокрий птах шукав гнізда.

 • На Дніпрі тремтіли окремі вогники і від кожного з них тягнулася блискуча доріжка.

 • Тепер пшеничні й бурякові плантації лишилися позаду і стежка бігла серед рясних виноградників.

 • На південному схилі горбика сонце вже розтопило сніг і вітер шелестить густою осінньою травою

 • Подекуди з-поміж верб та садків виринають білі хати та чорніють покрівлі високих клунь.

 • Тільки невсипуще море бурхає десь здалеку та зорі тремтять у нічній прохолоді.


Вправа 7.

Спишіть, вставляючи на місці крапок єднальні чи протиставні сполучники

( і, а, але, та, проте, зате). Поставте розділові знаки

1) Згода дім будує … незгода руйнує. 2) Очі бачать далеко … розум глибоко. 3) Всі дерева цвітуть … не всі родять. 4) Людину цінують за розум … дерево – за вік. 5) Побороти смерть людина не в силі … передчасну старість – можна й треба. 6) Бійці замовкли пластинку зняли …пісня продовжувала звучати і наростати десь надворі. 7)Ліс одягався тоді в жовте й червоне листя …сонце обертало його в золото й огні.


Вправа 8.

Спишіть, поставте, де треба, між частинами складносурядних речень тире,

поясніть його вживання.

 1. Минали хвилини і ось через весь екран простяглася довга синя смуга. 2) Вона

( Соломія) приклала до рани мокру холодну ганчірку і Остапові стало легше.

 1. Капітан натиснув якусь кнопку на пульті і двері перед Олесем безшумно розчинилися. 4) Була метелиця і тиша залягла. 5) Котиться перекотиполе та не довго йому котитись. 6) Пройшла зима і знов весна настала солов’їна.

Вправа 9.

Прочитайте, запишіть тільки ті речення, у складі яких є односкладні речення будь-якої групи. Поставте розділові знаки. Виділіть головні члени речення.

1) Або дома не бути або волю здобути. 2) Біляста туча небо полонила і в ній котився сонця стиглий плід. 3) На сизих луках скошено траву і літо буйне в береги ввійшло. 4) Твори світ а не вклоняйся світу. 5) А мати хоче научати та соловейко не дає.


Тестові завдання до розділу «Складносурядне речення»
1. Складносурядним є речення

А Труби мінометів уже розпеклись так, що не можна було торкнутись рукою.

Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні.

В Мати — це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя.

Г Краю мій рідний, краю! Багато по тобі пройшло-потопталося літ і віків.

Д Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче?


2. Складносурядним є речення

А Вода ума не мутить та й голови не смутить.

Б Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся.

В Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями.

Г Прожектор небо розсікає, і золоті аерозграї в його промінні мерехтять.

Д Усім найкращим, що є в моїй душі, завдячую рідній батьківській хаті.


3. Складносурядним є речення

А Так по зимі приходять весни і по грозі сіяє синь.

Б Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін переджнивності.

В Треба слову радощів додати, щоб уміло душу звеселять.

Г Матері все життя дивляться нам услід, вирядивши в люди.

Д У всіх людей одна є спільна мова — братерська любов.


4. Складносурядним є речення

А Встаньмо з колін, розірвімо пута, якими нас віками приковано до чорних скель, високо підведімо голови.

Б Народ, захоплений танцем, все звужує коло так, що танцюристи мов в у криниці.

В Пахне сіно лугове, і зав'язь в чистих росах зріє.

Г Сонце, те невсипуще джерело всього життя, огріває своїм блискучим промінням усю землю.

Д Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє.

5. Складносурядним є речення

А Я так люблю зимові вечори в людському домі, де зростають діти.

Б Сумно і смутно людині, коли висихає її уява.

В Споглядаю, як ліс проростає осінньою синню.

Г Здобути волю — то мій рай.

Д Лиш у труді живе людина, а без труда її нема.


6. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення

(розділові знаки пропущено)

А Дощ пройшов (?) і Київ зеленіє.

Б Підбилися в зеніт Волосожари (?) і каже казку зірка до зорі

В На лугах вже скошено траву (?) і літо буйне в береги ввійшло

Г Людина створила культуру (?) а культура — людину.

Д Слова — полова (?) але огонь в одежі слова — безсмертна, чудотворна фея, правдива іскра Прометея.
7. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення

(розділові знаки пропущено)

А Зрідка пробіжить тут заєць (?) або спиниться на кручі вовк.

Б Ще мить (?) і Дрогичинська битва загримить.

В Тільки коники сюрчать (?) та перепел іноді підпадьомкає.

Г Тепло було (?) й вишні цвіли рясно.

Д Сині роси зблискували на травах (?) і сонце купалось на левадах.
8. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення

(розділові знаки пропущено)

А Хай наше слово не вмирає (?) і наша правда хай живе!

Б Шугає вітер (?) а сніжні зорі все мені цілують чоло гаряче

В Гармоніст грав, молодий з молодою кружляли, кілька їхніх супутників било в долоні (?) і вся ця картина була така несподівана, така несправжня, неправдоподібна!

Г Реве Дніпро (?) й лани широкополі медами пахнуть.

Д Ні повітря не ворухнеться (?) ні пташка не защебече.
9. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення

(розділові знаки пропущено)

А На клумбах горіли маки (?) а ранні левкої тільки що розпускалися.

Б На хвилину раптом стихли голоси (?) і спинилися тіні.

В Ось уже й сонце золотою пучкою постукало в моє вікно (?) а за вікном на тепло заворкували голуби.

Г Вітру на морі не було (?) проте клекотав сильний прибій.

Д Хвилина ще (?) і схід розпише в сліпучі барви небосхил.
10. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення

(роз ділові знаки пропущено)

А На сизих луках скошено траву (?) і літо буйне в береги ввійшло.

Б Дерево стояло ще голе (?) однак на вітах його вже починалось пташине життя.

В Чи то мені здається (?) чи то справді свист тихшає?

Г Всім серцем любіть Україну свою (?) і вічні ми будемо з нею!

Д Пахне сіно лугове (?) і зав'язь в чистих росах зріє.
11. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові

знаки пропущено)

А Осінь сумна (?) та весело жити.

Б Чи то праця задавила молодую силу (?) чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила.

В Що таке присудок (?) і чим він виражається?

Г Світлу тишу лиш коники сюрчанням прошивали (?) та синички, стрибаючи в гіллі, наладжували голос на осінній.

Д Зима невелика (?) та в неї рот великий.
12. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення

(розділові знаки пропущено)

А Субота — не робота (?) і в неділю нема діла.

Б Так по зимі приходять весни (?) і по грозі сіяє синь.

ВІ Гнат не винуват (?) і Калина не винна.

Г А літо йде полями і гаями (?) і вітер віє (?) і цвіте блакить.

Д Осінній вечір тихо догорає (?) і золото спадає з ясенів
13. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові

знаки пропущено)

А Уже давно стояла ніч над землею (?) і зорі виблискували з темного неба.

Б Річка широка та глибока (?) а вода синя та чиста.

В Пропав день (?) і собаки не брехали.

Г Повз вікно ішла морська ніч (?) і десь торохтіли підводи.

Д В хаті в неї як у віночку (?) і сама сидить, як квіточка.
14. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення

(розділові знаки пропущено)

А В орача руки чорні (?) та хліб білий.

Б Остап із Соломією сіли під вербою (?) але їм не говорилось.

В А жайвір щебече (?) а сивий будяк посихає.

Г За селом шелестіли хліба (?) і пахло полином.

Д Я дивлюся на небо (?) й небо затихає в коливанні.

15. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення

(розділові знаки пропущено)

А Я у думках до мами пригорнулась (?) і стало гарно й затишно мені.

Б Стояла непорушно тиша, урочиста й ніби свята (?) а згори валив і валив лапатий сніг.

В Душа моя плаче, душа моя рветься (?) та сльози не ринуть потоком буйним.

Г Теплий день розхлюпує блакить (?) і ластівки купаються в промінні.

Д Над ними білка їсть горішки (?) і стука, стука дятел-птах.


16. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження

речення «Здійнявся вітер ...» обрати

А тому люди застібнули пальта.

Б і пішов дощ.

В піднялася курява.

Г закружлявши листя.

Д холодний і неприємний.

17. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження

речення «Ми не вивчили уроки ...» обрати

А і мама нас насварила.

Б і пішли гуляти.

В захопившись грою.

Г тому боялися іти до школи.

Д тому що забули записати домашнє завдання.


18. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження

речення «Половіє безмежний клин озимої пшениці...» обрати

А і жита.

Б і красується.

В красуючись

Г високе красується жито.

Д і високе красується жито.
19. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження

речення «Бабуся не прийшла до нас ...» обрати

А тому що була хвора.

Б вона нездужала.

В і ми занепокоїлись.

Г образившись.

Д тому ми гралися самі.

20. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження

речення «Сміється сніг скрізь на безмежжі доріг ...» обрати

А заводячи в гаю пісню веселу.

Б вітер заводить в гаю пісню журливу.

В тому вітер заводить в гаю пісню журливу.

Г і вітер заводить в гаю пісню журливу.

Д хоч вітер заводить в гаю пісню журливу._Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка