Основна частина Опис досвіду з реалізації проблеми «Використання інтерактивних технологій на уроках географії»Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.04 Mb.
ТипКонспект
1   2   3
Тема. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ.

Мета: сформувати знання про географічне положення та природні компоненти Карпат; удосконалити і систематизувати знання про особливості зміни природних умов гірських районів за висотою; закріпити практичні навички роботи з тематичними картами атласу.

Обладнання: фізична карта України, атласи України, картосхема Українських Карпат, краєвиди Карпат, карта рослинного і тваринного світу, ґрунтів, книга «Карпати очима допитливих»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і умінь.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Робота в групах

1) До яких фізико-географічних зон належить територія України?

2) Які природні зони у межах Східно-Європейської природної країни виділяють на території України?

3) За яким чинником виділяють природні зони?

4) Як розподіляються ландшафти у межах гірських країн?

5) Що вам відомо про рельєф Українських Карпат? Середні висоти? Найбільша висота?III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

Українські Карпати є своєрідним музеєм, де зберігаються важливі геологічні «документи», створені самою природою і відбиті у камені, що дозволяє відтворити їхню історію. Українські Карпати — один з наймальовничіших регіонів України, чиї гірські краєвиди неповторні, а рівень забрудненості довкілля дуже низький. Тому тут склалися надзвичайно сприятливі умови для санаторно-курортного і туристського господарства міжнародного значення. Саме вивчення різноманітних природних ресурсів і природних умов Карпат допоможе не тільки глибоко дослідити їх, але й раціонально використати багатства цієї гірської країни.IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота.

Учні самостійно, за допомогою фізичної карти України, визначають географічне положення Карпат.Розповідь учителя з елементами бесіди.

Карпатська гірська фізико-географічна країна розташована в межах середньої частини Європи. Одна з провінцій країни — Українські (Східні) Карпати — займає крайню західну частину України. У межах України розташована 1/10 частина підковоподібної Карпатської гірської країни. Більша її частина розташована на території Румунії, значно менша — Словаччини, зовсім незначна — Угорщини, Чехії, Польщі.

Геологічна будова та історія геологічного розвитку Українських Карпат відбиті на тектонічній та геологічній картах атласу. Карпатська фізико-географічна країна сформувалася у межах великої тектонічної структури у складі Середземноморського рухливого поясу — Карпатської складчастої системи, яка утворилася в період альпійської епохи гороутворення на основ давнього фундаменту. Цей фундамент складають гірські породи допалеозойської та палеозойської ери. У геотектонічному відношенні сучасні Карпатські гори є дуже молодими. Гороутворення, здіймання й активні деформації розпочалися відносно нещодавно — 10—15 млн. років тому. Початок піднять супроводжувався вулканічними процесами у Закарпатській частині регіону (Вулканічний хребет, Берегівське горбогір'я). Раніше, протягом усього мезозою і першої половини кайнозою, на цих площах були морські басейни, де спершу накопичувалися переважно вапняки, а в крейдовий та палеогеновий періоди — піски і глини, тобто флішеві товщі. Флішеві утворення ускладнені численними тектонічними порушеннями: складками, насувами, скибами (великі луски) та іншими деформаціями.

Завдання.

Пригадайте, де розташований найближчий епіцентр землетрусів.Розповідь учителя.

Карпати — сейсмічноактивні гори, епіцентри землетрусів здебільшого тяжіють до гір Вранча (біля кордону з Румунією).

Рельєф Українських Карпат виглядає таким чином: з північного заходу на південний схід паралельно витягнуті гірські пасма, розділені міжгірними долинами. Найбільша протяжність Карпат у межах України сягає 280 км, ширина — 110 км. Південно-західні схили Карпат круто обриваються до Закарпатської низовини, а північно-східні схили більш пологі й поступово переходять до Передкарпатської височини.

Робота в групах

За допомогою фізичної карти атласу та картосхеми Карпат визначте, з яких пасом складаються Карпати.Розповідь учителя.

Ми знайшли такі пасма Карпат:

Зовнішні Карпати крайнє північно-східне пасмо, яке складається з різних за своїм рельєфом частин: невисоких Бескидів на північному заході, середньогірних Горганів у центральній частині та низькогірних Покутсько-Буковинських Карпат на південному сході;

Верховинський Вододільний хребет — низькогірне;

Полонинсько-Чорногірські Карпати — найвище пасмо, найбільш високим масивом якого є Чорногора з чотирма вершинами висотою понад 2000 м. Одна з них — гора Говерла — є найвищою точкою України (2061 м);

Рахівсько-Чивчинські гори — найстаріше пасмо з великими відносними висотами та скелястими урвищами;

Вулканічне (Вигорлат-Гутинське) — складається з ланцюжка куполів згаслих вулканів, його західні схили межують із Закарпатською низовиною.

Вершини Карпатських гір — полонини — згладжені, округлі, бо виникли вони внаслідок неотектонічних піднять, які супроводжувалися активною денудацією гірських порід, переважно осадових.Запитання.

Пригадайте, які корисні копалини можуть утворюватися в гірських районах та на територіях, прилеглих до них.Розповідь учителя.

У межах передгірних прогинів у палеогеновий та неогеновий періоди накопичувалися потужні товщі пісків, глин, а також горючі копалини (природний газ, нафта, буре вугілля, горючі сланці, озокерит), великі поклади солей (Солотвинське родовище кам'яної солі), сірки тощо.

У Рахівських горах є родовища руд чорних металів і ртуті, на Вулканічному хребті — родовища руд кольорових металів (свинець, цинк, алюміній) і золота.

Запитання.

1) Які особливості клімату гірських районів?

2) Які повітряні маси мають значний вплив на формування клімату Карпат?

Робота в групах

За допомогою кліматичної карти схарактеризуйте особливості клімату Карпат.Розповідь учителя.

Отже, ми можемо назвати такі особливості клімату Карпат:

достатня висота, розташування на шляху переносу повітря з Атлантичного океану зумовлюють те, що клімат Карпат вологий: 700 мм/рік опадів у передгір'ях, 1600—2000 мм/рік — на вершинах;

— клімат північно-західних і південно-західних схилів Карпат істотно розрізняється: південно-західні схили тепліші (на 2 °С) і вологіші (на 100—200 мм/рік) порівняно з північно-західними;

— також має відміни клімат Закарпаття і Передкарпаття. Оскільки гори виконують роль «бар'єру» на шляху холодних північних повітряних мас, у Закарпатті тепліше як влітку, так і взимку;

— висотна поясність ландшафтів гір зумовлена тим, що з висотою температура знижується, а кількість опадів збільшується.

Річкова сітка Карпат досить густа, що обумовлено значною зволоженістю території, особливо південно-західних схилів. Тут беруть початок багато річок, які несуть свої води до Дністра, Пруту, Тиси. Навесні і на початку літа (танення снігу та літні зливи) карпатські річки стають повноводними, а в рівнинних районах Передкарпаття і Закарпаття виходять з берегів, завдаючи великої шкоди господарству.

Озер у Карпатах небагато, вони невеликі, найбільше з них — Синевир у Закарпатті.

Багатством Карпат є унікальні мінеральні води, що мають лікувальні властивості. Вони є в районах Трускавця, Моршина, Сваляви, Східниці.

Звернімося до карт ґрунтів, рослинного і тваринного світу. Ми побачимо, що на середній частині схилів Карпат здебільше зростають ліси на бурих лісових ґрунтах (буроземах). У передгір'ях переважають широколисті ліси — бук, граб, дуб, липи — на сірих та дерновопідзолистих ґрунтах та лучні степи. Вище за 1500 м, на оторфованих і дернових ґрунтах, зростають високогірні луки.

Склад рослинності Карпат багатий і різноманітний. Тут зосереджено 15 % усіх лісів України, де зростають 70 видів дерев і чагарників. Серед них чимало реліктових видів, наприклад модрина і кедрова сосна — релікти льодовикового періоду. Рослинність полонин субальпійська (костриця, арніка, горниця, брусниця, рододендрон).

Карпати цілком виправдано називають своєрідним природним звіринцем: 74 види ссавців (тобто 3/4 всіх, що мешкають на території України) є аборигенами Карпат. Типовий представник фауни дубових і букових лісів — дикий кабан, краса карпатських лісів — благородний олень і козуля. Є хижаки: дика лісова кішка, рись, вовк. Володарем диких Карпат називають бурого ведмедя. На прилеглих рівнинах розповсюджені дрібні тварини — хом'яки, сліпаки, бурозуби, ондатри, миші.

Охороні та збагаченню флори і фауни Карпат приділяється велика увага: 1400 природоохоронних об'єктів займають площу, що складає 0,9 % від загальної площі Карпат — це найбільший покажчик в регіоні.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Географічний ланцюжок

1) Яке географічне положення Українських Карпат?

2) До якої великої тектонічної структури належать Карпати?

3) 3 яких гірських порід переважно складаються Карпати?

4) За якими закономірностями розташовані у межах частини Карпатської складчастої системи корисні копалини?

5) Як і чому відрізняється клімат Передкарпаття і Закарпаття? Південно-західних і південно-східних схилів Карпат?

6) У чому причина багатства й різноманітності рослинного і тваринного світу Карпат?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

— Українські Карпати — це середньовисокі гори, які займають крайню західну частину України і складаються з витягнутих з північного заходу на південний схід паралельних пасом;

— Карпатська гірська система у геотектонічному відношенні дуже молода, утворилася під час альпійської епохи гороутворення. У її складі переважають осадові гірські породи, а в Закарпатті — вулканічні;

— клімат Карпат вологий, температура та кількість опадів змінюються з висотою;

— зміна кліматичних умов з висотою обумовлює різноманіття живої природи Карпат.

VII. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

VIIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст підручника [23, § 43—45] або [29, с. 124—130].Тема: ПРИРОДНІ ЗОНИ АФРИКИ

Епіграф: « «Африка — невиліковна пристрасть: вдих­неш пил її червоної землі (латериту), почуєш багатого­лосий бій тамтамів... і важко буде повертатися з цього таємничого світу. Зустрівшись віч-на-віч із цим незвичайним континен­том, часом віриш у правдоподібність правдоподібних легенд і сказань, у дійсність казок, що з дитинства за­хопили уяву»

В.Корочанцев.

Мета: повторити вивчений матеріал; з’ясувати рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом з попередніх тем; формувати знання про особливості розміщення природних зон Африки; поглибити систему знань учнів про взаємозв’язки природних компонентів у складі природних зон; сформувати в учнів вміння складати характеристику природних зон в певній послідовності за типовим планом удосконалити практичні уміння учнів працювати з картами, атласами;

Розвивати : географічне мислення, вміння застосовувати знання на практиці в нових нестандартних ситуаціях; формувати пізнавальний інтерес в кожного учня та особисту зацікавленість самостійною дослідницькою діяльністю; вміння працювати з додатковою літературою, комп’ютерною програмою; виділяти головне, узагальнювати матеріал, робити висновки.

Виховувати: інтерес до предмета, любов, бережне ставлення до природи; захоплення її красою і досконалістю; почуття необхідності зберігати й охороняти природне середовище кожного материка.

Обладнання: фізична карта, кліматична карта , карта природних зон Африки, комп’ютерна програма для 7 класу , мультимедійний підручник для 7 класу, атласи, роздатковий матеріал; квітка – модель.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок - подорож.

Метод: словесний , наочний, дослідницько –пошуковий

Форми організації роботи: індивідуальні, групові, колективні.


СТРУКТУРА УРОКУ:

І. Організаційний момент. ( піктограма настрою учнів, дод.1);

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Девіз: « Подумайте! Пригадайте!Відшукайте!» 1. Інтелектуальна розминка.

 2. Географічна математика

 3. Картографічне завдання : «Навколо Африки за 2 хвилини ».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Епіграф ( комп’ютерне доповнення )

ІV. Вивчення нового матеріалу.

« Творча лабораторія »

1. Вологі екваторіальні ліси

( дослідницька група, фрагмент комп’ютерної презентації )

2. Перемінно-вологих лісів ( група науковців)

3. Савани і рідколісся ( рекламний ролик)

4. Пустелі та напівпустелі ( комп’ютерна презентація )

5. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники ( самостійна робота )

V. Закріплення набутих знань.

Тестова робота.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання.ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.Учитель:

Доброго дня! Сідайте. Подивіться один на одного, посміхніться і подумки побажайте успіхів один одному на уроці..

А щоб дізнатися з яким настроєм і як ви налаштувалися на роботу уроку виберіть піктограму вашого настрою на даний момент уроку і підніміть значок.

( діти піднімають піктограми дод.1 ).

Отже, ми визначились з вашим настроєм і я думаю, що він в вас не погіршиться, а покращиться до завершення уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ.Учитель:

На попередніх уроках ми мандрували з вами дивовижним і загадковим материком, улюбленицею Сонця - Африкою.

« … Але й життя прекрасне ще й тому, що можна мандрувати » - говорив Прежевальський.

І щоб переконатися в справедливості цих слів сьогоднішній урок є продовженням попередніх наших мандрівок.


З чого починається будь - яка мандрівка?

(учні дають відповіді – пропозиції )

На мою думку, нашу мандрівку розпочинаємо зі збору рюкзака. Нам потрібно зібрати до рюкзака необхідні речі ( в нашому випадку ) - це ваші знання. Від наповнення рюкзака ми зможемо мандрувати далі.

Ця дивовижна і унікальна Африка!

Яка ж вона насправді?

« Подумайте! Пригадайте! Відшукайте!

1. РОЗМИНКА.

Завдання: швидко відповідати на запитання:

1. Площа материка … ( 30,3 млн. км)

2. В основі материка Африка залягає давня…. Африкано–Аравійська платформа)

3. За рельєфом материк поділяється на … ( Високу і Низьку Африку)

4. На півночі розташовані молоді гори … ( Атлаські)

5. На розподіл температур та опадів на материку впливає … ( рельєф материка,

холодні і теплі течії ).

6. Річки Африки належать до басейнів … ( Атлантичного і Індійського океанів).

7. Найбільша річка Африки і світу …. ( Ніл)

8. Найбільше озеро материка .. ( Вікторія)

З завданнями розминки ви впоралися і наповнюємо рюкзачок вашими географічними знаннями . ( виконані завдання вкладаються в рюдзачок).

На уроках математики ви розв’язуєте різні математичні задачі, а географічну спробуємо розв’язати !

2. МАТЕМАТИКА географічна

( один учень біля дошки )

Завдання: учитель ставить питання, учні записують число і роблять відповідну дію, перемагає той, хто зробить найшвидше й найточніше.

Якщо ви виконаєте все правильно отримаєте магічне число для вашого класу.

1. Знайдіть суму цифри площі Африки. (30,3)

2. до цієї цифри додайте кількість материків на Землі. (6)

3. від отриманої цифри відніміть кількість океанів, що омивають Африку. (2)

4. отриману цифру поділіть на кількість морів, що омивають материк Африку (2)

5. до цієї цифри додайте цифру - місце, що займає африканський материк за площею. (2)

Відповідь:

Якщо ви зробили все правильно — вийде клас, у якому і ви навчаєтесь:

[(3+3) + 6-2] : 2 + 2 = 7.

Отже, Африка має безпосереднє відношення до вашого класу.

Наповнюючи далі рюкзак знань. Ми це завдання те ж покладемо в нього.

Учитель:

Африка нас постійно дивує своїми рекордами, а чи зможете Ви здивувати рекордом: пройти навколо Африки за 2 хв. ( учень контролює час )

3. Картографічне завдання: « Навколо Африки за 2 хвилини »

( географічний ланцюжок)

Завдання: за дві хвилини пройти навколо Африки не обминаючи і не пропускаючи жодного географічного об’єкта, що має відношення до цього материка. ( по черзі).
Географічна номеклатура:

м. Рас –Енгела – Середземне море – Гібралтарська протока – Канарська течія- Канарські острови -Атлантичний океан – м. Альмаді – Гвінейська течія –- Гвінейська затока – Бенгальська течія – м. Доброї Надії - м. Агульяс - Течія мису Голкового – Індійський океан – Мозамбіцька протока – о. Магадаскар – Коморські острові - Сомалійська течія - Аденська затока – Червоне море – Суецький канал – Середземне море.Учитель:

Отже, ви зрозуміли: добре знаючи географічну номенклатуру ви зможете промандрували за 2 хвилини, навіть за 1 навколо Африки.


Ми пригадали Африку, наповнили знаннями рюкзак.

А тепер кожен з вас сам себе оцінить на цьому етапі уроку ( пункт 6 і 2 )

Для цього ми використаємо картку:

Я _____________________________+ МОЇ ДІЇ НА УРОЦІ

1. Я знаю з теми: ___________________________

2. Я хочу дізнатися :________________________

3. Я – досліджував :_________________________

4. Працюю в парі :_________________________

5. Я дізнався :______________________________

6. Моя оцінка за повторення_________________

7. Моя оцінка за урок _____

8. Оцінка роботи класу.______

І тут же в Вас запитання. А щоб ви ще хотіли дізнатися про цей материк? Адже наші знання ще не повні ? На допомогу вам прийде план – характеристика материка.

Учні: рослинний, тваринний світ….

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Учитель:

« «Африка — невиліковна пристрасть: вдих­неш пил її червоної землі (латериту), почуєш багатого­лосий бій тамтамів... і важко буде повертатися з цього таємничого світу. Зустрівшись віч-на-віч із цим незвичайним континен­том, часом віриш у правдоподібність правдоподібних легенд і сказань, у дійсність казок, що з дитинства за­хопили уяву»

( комп’ютерне доповнення мотивації)

ІY. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Учитель:

Тема сьогоднішнього уроку « Природні зони Африки». ( учні записують в зошити)

При вивчені закономірностей формування природних комплексів Землі ми зустрічалися з природними зонами.

А якщо ви пригадаєте, що називають природною зоною, які основні компоненти природної зони ми розкриємо пелюстки цієї квітки – моделі, і розкриються завдання нашого уроку.Учитель:

1. Що називають природною зоною?

2. Які компоненти входять до складу природної зони? ( розкриваємо квітку – модель)

3. Від чого найбільше залежить формування природної зони? (температури, кількість опади ) - листя квітки.Учитель:

Відкривши квітку – модель ми побачили завдання уроку: • З’ясувати закономірностей розташування природних зон Африки, їх формування;

 • Особливості клімату, ґрунтів, рослинного, тваринного світу.

 • Пояснити та простежити взаємозв’язки між цими компонентами.

Проблемне питання:

Ви напевно звернули увагу, що одна пелюстка залишилась закритою , відкриємо її під час нашої подорожі і ви зрозумієте чому.

Кожна природна зона материка характеризується за таким планом: ( зачитати)

План характеристики природної зони:

1. Розташування території - географічне положення.

2. Кліматичні особливості ( кількість і режим опадів, температури

січня й липня)

3. Переважання типів ґрунтів, умови його утворення

4. Особливості рослинного покриву, основні види типових рослин.

5. Особливості тваринного світу.

6. Видозміни природних комплексів людиною.


Цей план є в кожного з вас на парті, він нам знадобиться і при характеристиці природних інших материків.

Але на сьогоднішній урок ми його розташували у вигляді таблички, і це є вашою

«Творчою лабораторією » на час нашої мандрівки.

Потрапляючи в певну природну зону ваше завдання: заповнювати відповідну колонку таблички.

По закінченню уроку ми отримаємо повну картину про природні зони Африки.

«Творча лабораторія »


Природна

зона

Географічне

положення

Клімат

Ґрунти

Рослини

Тварини
Учитель: Для визначення в яких природних зонах розташована Африка , ми проведемо « Географічний практикум».

Завдання:

Перед вами атласи. За картою географічних поясів та природних зон світу визначте кліматичні пояси та природні зони Африки і особливості розташування. ( відповідь учнів)

Учитель:

Щоб підтвердили правильність визначених природних зон ми подивимось комп’ютерне доповнення.Учитель:

Визначивши природні зони материка вирушаємо в подорож .

А що б ви взяли з собою рюкзак, подорожуючи природними зонами ?

Учні: ( атласи, папір. олівці …і обов’язково фотоапарати, відеокамери).

Учитель: А чому саме це?

Учні: на мою думку, красоту і неповторність рослинного, тваринного світу потрібно сфотографувати, замалювати. І тому ми візьмемо …..

Учитель:

Будьте дуже уважними, спостережливими, допитливими і з подорожі ви повернетесь з масою вражень і великим багажем … ( чого? ) знань.

А розпочинаємо нашу мандрівку із самого серця Африки – вологих екваторіальних лісів. ( приклеїти а карту природних зон значок і напис зони).

До нас завітала група дослідників, які побувати в зоні екваторіальних лісів завдяки енциклопедіям, додаткової літератури і поділяться своїми враженнями і знаннями.
І учень :

Наша група у складі:( називають свої імена) досліджувала – « зелене море » - це вологі екваторіальні ліси їх ще називають гілеї, з грецької мови ( « хіле» – це ліс).

А ми б їх назвали багатоповерховим будинком, дах цього будинку не завжди можна побачити..

Ці ліси розташовані в центральній частині екватора, в екваторіальному кліматичному поясі і тягнуться вузькою смугою від 5 – 6 пн.ш. до 5 -6 пд.ш. ( басейн р. Конго)

В цій зоні температура висока + 24 + 26 С, адже що сонячні промені падають прямолінійно, тому така температура весь рік. Велика кількість опадів 1000- 2000 мм .

Дощі ллють щодня, зазвичай пообіді. Тут практично немає пір року.ІІ учень:

А ґрунти в лісах червонуватого відтінку, нас дуже здивував цей колір. Ми дослідили, чому вони такого кольору і встановили таку особливість: що на формування грунтів дуже впливає материнська порода. В екваторіальних широтах в цих породах багато заліза і алюмінію. Тому грунти мають червоне забарвлення. Їх ще називають фералітні ( ферум – залізо). Ці ґрунти дуже бідні на поживні речовини, адже при великій кількості тепла й вологи рослинні рештки швидко розкладаються і швидко вбираються рослинами, тому й швидко ростуть рослини.ІІІ учень:

В екваторіальних лісах Африки налічується понад 25000 видів рослин. Дерев – близько – 1000 видів. В цих лісах завжди душно, волого і темно, але вони неповторні своєю природою і красою. Найцікавіші моменти нашої подорожі ми відзняли на відеокамеру і запрошую до перегляду.( комп’ютерна презентація зони )

Учитель: ми побували в вологих екваторіальних лісах.

То ж які основні особливості для цієї природної зони ?

( учні зачитують записи в табличці).

Учні:


 • велика гущина рослинного покриву,

 • багатоярусність,

 • багато видів дерев,

 • відсутність сезонів.

Учитель:

Рухаємося далі.

На нашому шляху переміно – вологі ліси. ( прикріпити цей етап )

Група науковців 7 класу побувала в цій природній зоні і поділяться з нами своїми дослідженнями.І учень:

Переміно – вологі ліси розташовані на північ і південь від екваторіального поясу до 8 широти – це субекваторіальний пояс. Ця зона має багато спільного з екваторіальними лісами.

Ритм життя в цій зоні залежить від сезонів. Влітку - панують екваторіальні повітряні маси. І тому літо вологе до 2000 мм опадів. А взимку панують тропічні повітряні маси і тому зима суха. Температура січня + 24 ; липня +26.

Грунти - червонного кольору їх ще називають - латеритні.ІІ учень:

Рослинний і тваринний світ бідніший ніж в екваторіальному поясі. Ми замалювали представників цієї зони. ( показують) Ці ліси більш освоєні людиною.

Тут живуть племена які займаються мисливством і рибальством.

Ми хочемо звернути увагу на швидку виробку цих лісів – а це «легені» нашої планети. Вирубують ліси заради цінних порід дерев. А разом із лісом гинуть і ц

( показати) тварини. І можливо наступні покоління побачать їх тільки на ось цих малюнках.

Ми повинні звернути увагу, на охорону і збереження екваторіальних лісів.

Адже це проблема не одного материка, а всієї планети – це наше повітря !!!

Учитель :

При вивчені екологічних проблем материка ми приділимо більше часу цій проблемі і звернемо на це увагу. А ось тепер повернемося до нашої квітки – моделі і відкриємо пелюстку, яку ми залишили закритою. Ми бачимо, що людина має великий вплив на зміну природної зони. Дякуємо нашим науковцям, що вони не оминули екологічну проблему. Підведемо підсумки дослідження цієї зони.

( зачитують записи таблички і співставляємо з табличкою на екрані комп’ютера).

Учитель:

До нас завітали представники туристичної агенції «Я САМ » надаємо їм слово.
Учні:

Новорічну мандрівку варто вибирати зараз !

Туристична агенція « Я САМ» запрошує

Всіх вас побувати в А Ф Р И Ц І !

Африка – материк, на якому напевно ви мріяли побувати ще з дитинства!

Ми Вас запрошуємо до « Саван і рідколісся ».

Казково багата природою Африканська саванна - це безкраї трав'яні простори з поодинокими деревами і чагарниками. Вони сформувалися за умов субекваторіального клімату. У рослинному покриві переважають високі, іноді заввишки до 5 метрів трави.

Ви побачите один із священних символів Африки - баобаб .

Якщо ви приїдете у сезон дощів переважатимуть яскраво-зелені кольори,

а буро-жовті кольори у сухий сезон. В цю пору дерева скидають листя, а трави вигорають під пекучим сонцем.

Густі соковиті трави саван дають притулок та їжу великій кількості травоїдних, у тому числі найрізноманітнішим антилопам .

Африка – це материк, де на левів, носорогів та інших тварин можна подивитися не крізь клітку зоопарку, а в їх природному середовищі.

Незабутніми залишаться спогади про тваринний світ материка.

Біля водоймищ ви зустрінете жирафів, носорогів, слонів, бегемотів. Багато в савані хижаків : леви, гепарди - найпрудкіший серед тварин,

а також шакали і гієни. У річках і озерах водяться крокодили.

Дуже багато плазунів - ящірок, змій, хамелеонів. У савані безліч птахів.

Найбільший - африканський страус, який втратив здатність літати. Довгоногий птах-секретар полює на плазунів, зокрема на змій. Особливо численні чаплі, фламінго, марабу.

Біля водоймищ вони утворюють величезні пташині колонії.

Часто в савані можна натрапити на термітники. Це багатометрові міцні земляні споруди термітів - комах, що живляться деревиною.


Запрошуємо Вас до Африки! Таємничої і загадкової!

Набравшись сил, енергії вражень ви будете працювати ще краще.

І результати вашої роботи перевершать ваші сподівання !!!

Тож не забудьте придбати путівку ,

подаруйте радість ближнім !

( учні роздають рекламні листівки)

Учитель:

Спасибі за запрошення. Ми з великим задоволенням побуваємо в Африці!

Отже, що ви дізналися про савани і рідколісся, які особливості цієї зони ?

Учні :

Із рекламного запрошення ми зрозуміли, що для саван характерні дві пори року: суха і волога.

Ближче до екватора – дощовий сезон довший( 9 місяців ), до тропіків – коротший ( до 3 місяці).

Ґрунти саван мають великий вміст перегною, оскільки існує сухий період – рештки рослин розкладаються повільно.

У сухій частині – червоновато – бурі, у вологій: червоно – фералітні.

Багатий органічний світ зони.Учитель:

Рухаючись далі ми потрапляємо в тропічні пустелі і напівпустелі. Я пропоную переглянути відео репортажПустелі та напівпустелі ( комп’ютерна презентація) 2 хв.

Учитель:

Запитання: отже, ви переглянули презентацію і що ви записали до творчої лабораторії ?

( учні зачитують)

Учитель:

На крайньому півдні і півночі розташована зона:

Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники

Завдання: за допомогою карт атласу і підручника на сторінці 107 самостійно охарактеризуйте цю зону і заповніть табличку.

( перевірка : зачитують табличку)Учитель:

Запитання:

 1. Поміркуйте! Які природні зони Африки найкраще освоєні людиною?

 2. Як людина впливає на природу материка?

 3. Які заходи ви запропонуєте для збереження природи Африки?

Даючи відповіді на запитання складіть екологічний ланцюжок.
Учні:

Для кожної зони свої екологічні проблеми.

Екваторіальний ліс – людина – вирубування лісів – висихання землі - змивання родючого шару - зникнення тварин – пустеля.

Y. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.

Тестова робота ( в комп’ютері ) один учень біля комп’ютера виконує тест, а всі учні на місцях.

YI. ПІДСУМОК УРОКУ

( роблять учні самостійно )РЕФЛЕКСІЯ:

Учні заповнюють індивідуальні картки, які були роздані на початку уроку. Самооцінка роботи на уроці і роботи класу.

Перевірка настрою за допомогою піктограм.
YII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: доповнити « Творчі лабораторії »;

вивчити 16 параграф; скласти кросворд « Рослинний і тваринний світ Африки»; або написати невеликий твір « Один день у природній зоні …»

(вибірково )
Позакласний захід з географії « Шукачі пригод »

До проведення заходу необхідно підготувати: картки з завданнями до кожного етапу, дзеркальця, атласи, контурні карти, олівці, ручки, заохочувальні призи(Звучить музика, до зали заходять команди і вітають вболівальників піснею «Ничего на свете лутше нету», виходить ведучий вчитель, вітає команди)

Вчитель.

Наук на світі є багато,

Їх навіть важко полічить

Та вам їх треба добре знати,

Щоб всесвітом оволодіть.
Наука – знайдені алмази,

Вугілля, золото і мідь,

В руках людей могутній лазер

І сотні зрошених угідь.


Наука – хліб мільйонотонний

Дари розвіданих морів

І винограду пишні грона,

й серед пустель пташиний спів.


Це атом, скорений людині,

нові потужні русла рік,

дерзання й пошуки невпинні,

це наш великий славний вік!


Наука нам допомагає

Ракети в космос запускать

І будувати всюдиходи,

Щоб грунт на Місяці вивчать.


До різних ми наук охочі.

Нехай ведуть нас до вершин.

Та зараз знову ми звернемось

До географії материків.


Вчитель. Одного разу я зустріла хлопчаків, які ловили рибу. Та вони були чимось заклопотані. Мені захотілося їм допомогти. Що ж у них сталося? А все виявилось дуже заплутано. Виявляється, вони замість риби зловили старий черевик. Але цей черевик з сюрпризом. В ньому знаходився пергамент, який вони не змогли прочитати. Розшифрувавши його ви також зможете допомогти знайти скарб. Після кожного завдання ви будете отримувати наступні підказки. Отож, до пошуків!

І етап

(Команди отримують задачі на знаходження географічних координат. Запис зроблено так, що його можна прочитати тільки за допомогою дзеркала.)

1

420 пд. ш.


148°сх.д.

Острів Тасманія

2

200 пд. ш.


45 0 сх. д.

Острів Мадагаскар

3


500 пд. ш.

69 0сх.д.

Острів Кергелен

4

8 0пн. ш.


80 о сх. д.

Острів Шрі-Ланка

5


15 0пн. ш.

80 0 зх. д.

У Карибському морі

6

70 0 пн. ш.

40 0 зх. д.

Острів Гренландія

Кожна команда отримує таку картку із завданням, але остання ко­лонка в ній порожня. В цю колонку команда записує відповіді та через дві хвилини здає картку журі. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.Вчитель. Ви молодці! Справившись з завданнями, ви підійшли до скарбу ближче, але подорожувати без перешкод нецікаво. А ось і перша перешкода!

II етап. «Митниця»

(На сцені встановлюється шлагбаум, біля якого стоять два так звані працівники митниці)

Митник. Єдина валюта, якою у нас можна розрахуватися,— знання географії.

(Команда відповідає на запитання протягом двох хвилин. Бали нараховуються за кількістю правильних відповідей.)

1. Яка гора є найвищою на Землі за абсолютною висотою? (Мауна-Кеа в Тихому океані)

2. Який вчений увів поняття «клімат»? (Гіппарх)

3. Чемпіон з плавання в океані. (Риба-меч> 109 км/год)

4. Чемпіон з пірнання. (Зубатий кашалот, 3 км)

5. Де знаходиться гора Джая? (У Новій Гвінеї, 5029м)6. Що таке вікторія орнітоптерія? (Метелик, мешкає у Новій Гвінеї, на Соломонових о-вах)

7. Яка різниця між бентосом і планктоном? (Бентос — організми, що живуть на дні моря; планктон організми поверхневого шару води)

8. Як називається припливна хвиля в гирлі Амазонки? (Поророка)

9. Яке море є місцем нересту прісноводних вугрів? (Саргасове)

10. Яку течію можна назвати «піччю» Європи? (Гольфстрім)

11. Що таке латимерія? (Рідкісна реліктова риба)

12. Де розташовані «найстрашніші» гори світу та як вони називаються? (Драконові, в Африці) ,

13. Найвідоміша рослина нільських боліт: (Папірус)

14. Що спільного між баобабом і верблюдом? (Роблять запас води)

15. Батьківщина вельвічії? (Пустеля Наміб)

'16. Чим відрізняються тутсі та пігмеї? (Зростом)

17. Яке відношення до Австралії має Метью Фліндерс? (Дав назву та остаточно довів, що це новий материк)

18. Що спільного між назвами Фроуерд, Агульяс та Піай? (Крайні пів­денні точки материків)

19. Де розташована «срібна країна»? (У Південній Америці, в Аргентині)

20. Яка сосна має найдовші у світі шишки? (Араукарія)

21. Коли пінгвіни висиджують пташенят? (Узимку)

22. Де знаходиться «Зелена країна»? (Це Ґренландія)

23. Що таке Упернавік? (Найшвидший у світі льодовик у Ґренландії)

24. Найпоширеніша рослина американських пустель. (Кактус)

25. Острів, звідки нам возять цейлонський чай. (Шрі-Ланка)

26. Від чого Жовте море «пожовтіло»? (Жовті води приносить Хуанхе. Це завислі частки лесових порід жовтого кольору дають воді відповід­не забарвлення)

27. Півострів, відокремлений від Африки Червоним морем. (Аравій­ський)

28. Яка найвища вершина Альп? (Монблан)

29. Де розташована «оселя снігів»? (Це Гімалаї)

30. Що спільного в назвах річок Ганг, Ельба, Дон, Дунай, Вісла, Лена, Нігер, Ніл, Оріноко? (Усі ці назви в перекладі означають «річка»)

31. Найпівнічніший півострів Землі. (Таймир)

32. «Батько усіх акванавтів». (Жак-Ів Кусто)

33. Найкрасивіші морські споруди. (Кораловірифи)

34. Чим живиться китова акула? (Планктоном)

35. Море без берегів. (Саргасове)

36. Найрозумніші молюски. (Головоногі)

37. Де «водяться» тороси? (У Північному Льодовитому океані)

38. Що таке Шарі? (Африканська річка)

39. Куди впадає Маккензі? (У море Бофорта)

40. В якому океані розташовані Мальдівські острови? (В Індійському)

41. Чим знаменита ешинамена вірджинська? (Легша за воду у 23 рази)

42. В якому місті Австралії с музей українського мистецтва? (В Аделаїді)

43. Де розташована «країна агави»? (У Мексиці)

44. Що знаходиться в затоці Комопуельс? (Полюс вітрів)

45. Як називається найпівнічніша точка суходолу? (Мис Морріс-Джесеп)

46. Де живе «батько вод»? (Це Міссісіпі в Південній Америці)

47. Найвідоміші морські «архітектори». (Корали)

48. Якою рибою можна «забивати» цвяхи? (Рибою-малотом)

50. Як називається найстаріше дерево Землі? (махроцамія}

51. Хто такі «морські чорнильниці»? (Гелогногі молюски}

52. Яким одним словом можнд об'сднатк назви: Мікроне зія, Полінезія, Меланезія? (Океанія)

53. Нгоро-Нгоро, Серенґеті, Йеллоустоун. Що спільного між цими об'єктами? (Національні паки) .

54. Найменший птах Африки. (Нектарниця)

55. Яке море можна назвати океанічною пустелею? (Саргасове)

56. Як називається найбільша медуза у світі? (Левова грива)

57. Чим знаменитий Йєллоустоунський парк? (Гейзерами)

58. Де мешкають слонові черепахи? (На Сейшельських о-вах)

59. Де дмуть стокові вітри? (В Антарктиді)

60. Найбільша морська риба, (китова акула)

61. Що таке мента? (Скат)

62. Як інакше називають тридакну? (Цар-чсрепашка)

63. Яку роль відіграв телефонний кабель у дослідженні дна океану? (Було відкрито підводні океанічні хребти)

64. Найвусатіший у світі жук. (Жук-веусач Бантоцера)

65. Де росте дерево альстонія? (В Океанії)

66. Де знаходиться «мішок з льодом? (Це Гудзонова затока)

67. Головна рослина коралових островів Океанії. (Кокосова пальма)

68. На якому острові мешкають найбільші у світі метелики? (Нова Гвінея)

69. Де живе вігонь? (ВАндах)

70. Найстаріше дерево світу. (Секвойя)

71. Найотруйніша медуза Атлантики. (Португальський човник)

72. Як називаються зони розломів земної кори? (Рифти)

75. Яка течія перетинає три океани? (Течія Західних вітрів)

74. Що свідчить про «безплідність Саргасового моря? (прозоро-блакитний колір води)

75. Куди дмуть пасати? (У бік екватора)

76 Дерево, що не горить у вогні.(евкаліпт)

77 Де каміння «стріляє»? ( У Сахарі)

78. Де розташовані «течія із затоки»? (Це Гольфстрім)

79. Які риби народжуються в Саргасовому морі, а живуть в річках Європи? (Прісноводні вугри)

80. Хто «винен» утому, що Магеллан здійснив першу кругосвітню подо­рож? (Васко Нуньяс Бальбоа)

81. Де мешкають найбільші у світі ящірки? (На острові Комодо)

82. Де знаходиться «квітучий острів»? (Це Флорида)

83. Який острів говорить, що «він нас не розуміє»? (Юкатан)

84. Який канал довший — Суецький чи Панамський? (Суецькиий)

85. Який півострів нам каже: «Іди, подій корову»? (Сомалі)

86. В якій природній зоні розташована річка Замбезі? (У савані)

87. Де знаходиться «дах світу»? (Це Памір)

88. Де знаходиться півострів-«землероб»? (Це Лабрадор)

89. Чому кенгуру не бояться тигрів? (Бо тигри в Австралії не мешкають)

90. До якого віку доживає цереус? (До 200 років)

91. Скільки разів на рік змінюють свій напрямок пасати? (Жодного)

92. Які вітри змінюють свій напрямок, двічі на рік? (Мусони)

93. Який географічний об'єкт має висоту 1054 м? (Водоспад Анхель)

94. Де знаходиться «країна степів»? (Це Аравійський півострів)

95. Яка природна зона займає більшу частину Африки? (Савани й рідко­лісся)

96. Для якого материка характерна велика кількість ендеміків та релік­тів? (Для Австралії)

97. Де знаходиться протока «бичий брід»? (Це Босфор)

98. Де розташована Бразилія? (У Південній Америці)

99. Територією яких країн тече річка Юкон? (США, Канада)

100. Ділянки з багатою рослинністю в пустелях. (Оазиси)

101. Як у Південній Америці називається зона саван і рідколісся? (Льянос, кампос)

'102. Здатність поверхні відбивати сонячні промені. (Альбедо)

103. Наймолодша складчастість. (Альпійська)

104. Частини платформи, де кристалічний фундамент виступає на денну поверхню? (Кристалічний щит)

105. В якій природній зоні мешкає вівцебик? (У тундрі Північної Америки)

106. Найвологіше місце Південної Америки. (Тупунендо)

107. Столиця Мексики. (Мехіко)

108. Куди впадає річка Колорадо? (У Каліфорнійську затоку)

109. В якій природній зоні мешкають анаконди? (У сельві)

110. Кого називають «господарем Анд»? (Кондора)

111. Що є причиною утворення пустель Наміб та Атаками? (Холодні течії) \ 12. Куди впадає Укаялі? (В Амазонку)

113. Куди дмуть мусони влітку? (У бік материка)

114. Яка тварина прерій найбільше постраждала від рук людини? (Бізон)

115. Що таке «бедленд» («погана земля»)

116. В якій природній зоні росте дугласія? (у тайзі)

( після кожного етапу вчитель підводить підсумки, журі оголошує бали, які отримали команди)

Вчитель. Ну що ж , ви дуже спритні. Та подивимося, чи не втратите ви смекалки, якщо вам зав’язати очі. Не хвилюйтесь , насправді зав’язувати очі вам ми не будемо, та все ж таки в моїй пропозиції є доля правди.

IІІ етап. «Подорож наосліп»

Вчитель. Разом з туристичною путівкою команди отримають контурну карту одного з материків із нанесеним на неї маршрутом. (Наприклад, карту Південної Америки з таким маршрутом: Каракас — Манаус — Ла-Пас — Ріо-де-Жанейро — Сантьяго — Ліма.) Через 2 хвилини представник ко­манди має повідомити , які природні зони, кліматичні пояси та найважливіші географічні об'єкти можна зустріти, якщо пройти цим маршрутом. Від­повідь можна подати журі також у письмовій формі. Бали нараховуються за кількістю правильно названих географічних об'єктів.

ІV етап. «Географічна абетка»

Вчитель. Упродовж двох хвилин кожна команда повинна написати якомога більше географічних назв, що починаються на одну букву.

V етап. «Десять малюнків»

Від команди виходять два представники, стають один навпроти одного. Ведучий за спиною одного з гравців показує картинки (це мо­жуть бути будь-які географічні об'єкти, портрети видатних географів, першовідкривачів, рослини, тварини, зображення явиш природи). Один гравець пояснює іншому, що зображено на малюнку. Другий повинен відгадати. Бали нараховуються за кількістю відгаданих картинок.VI етап. «Знайди помилку»

Командам дається текст з описом певних географічних об'єктів. В описі навмисне зроблено помилки. За дві хвилини гравці повинні визначити помилки, а представник команди зачитує текст і пояснює, яких саме помилок було в ньому припушено. Бали нараховуються за кількістю знайдених помилок.Текст 1

Гори Анди розташовані у східній частині Північної Америки. Це дуже старі та зруйновані гори, тому що вони утворилися ще за часів байкальської та герцинської складчастості. Гори мають згладжені вер­шини, порослі лісом. Тут уже давно припинився процес горотворен­ня, відсутні вулкани й землетруси. Найвища вершина — гора Тубкаль.(8848м). На заході гори виходять до Атлантичного океану, а на сході межують з Великими рівнинами. Середні висоти в Андах не перевищують 1500 м.Текст2

Річка Конго розташована в західній частині Північної Америки. Вона бере свій початок на Східно-Африканському плоскогір'ї поблизу гори Мак-Кінлі, тече Амазонською низовиною із заходу на схід і впадає в Мексиканську затоку поблизу мису Піай. Річка тече у високогірній місцевості й тому майже не має приток. Режим річки складний: узимку тривалий льодостав сковує її, навесні й улітку річка дуже повноводна, а восени межень, тому що тут зовсім відсутні опади. Живлення пере­важно снігове та льодовикове. Це найдовша та найповноводніша річка світу, її довжина становить 4370 км.VІІ етап . «Що зайве?» Ведучий зачитує географічні назви. Команди визначають, що в кож­ному випадку є зайвим, і записують. Результати подають журі. ,

1.. Камерун, Карасімбі, (Косцюшко), Тубкаль, Кіліманджаро.

2. Бразильське, Гвіанське, Патагонське, (Ефіопське).

3. Росса, Ведделла,, Еребус, ( Замбезі ), Земля Аделі. ,4. Вікторія, Ніагара, Анхель, (Онтаріо), Ігуасу.

5. Бразилія, Аргентина, (Канада), Чилі, Венесуела.

6. Кенгуру, качкодзьоб, єхидна, (зебра), коала.

7. (Укаялі), Лімпопо, Ніл, Конго, Луалаба.

8. Гумбольдт, Пісарро, (Лівінгстон), Орельяна.

9. Каїр, (Оттава), Алжир, Найробі, Аддис-Абеба,

10. Льянос, кампос, (гілеї), сельвас, пампа, парамос.

VІІІ етап. Конкурс капітанів «Три на три»

Конкурс провадиться за тим же принципом, що й у телевізійній грі «LG-еврика». Квадрат розбитий на дев'ять частин. У кожній з них - певна тема. Капітани вибирають будь-яку із заданих тем і отримують запитання.
АФРИКА

 1. Якою мовою розмовляють єгиптяни? (Арабською)

 2. Де розташований оазис світу? (Ніл)

 3. Яке дерево називають символом сахелю? (Маслинове)

Австралія

 1. За що австралійці встановили пам'ятник гусені? (Гусінь «допомогла» у боротьбі з кактусом)

 2. Яка тварина зображена на гербі Австралійського Союзу? (Кенгуру)

 3. Чому австралійці не люблять кроликів? (За те, що вони розплодилися в неймовірній кількості й винищили пасовища)

Антарктида

 1. Кому встановили пам'ятник із брили мармуру, добутого в Антаркти­ді? (Роберту Скотту)

 2. Чим знаменита Земля Аделі? (Полюс вітрів, 340 днів на рік, 90- 100м/с)

 3. Хто з наших співвітчизників був у складі експедиції

Р. Скотта на південний полюс? (Антон Омельченко)

Південна Америка

 1. Де дме памперо? (В Андах)

 2. Який світовий рекордсмен розташований на річці Чурун? (Водоспад Анхель)

 3. Яку тварину називають санітаром Південної Америки? (Броненосця)

Північна Америка

.1. Яка «помилка» закладена в назві корінного населення материка? ( Ко­лумб думав, що приплив до Індії,. І назвав корінне населення індіанцями)2. . Як у Північній Америці називається «китове місце»? (Аляска)

3. . Де розташована «країна-село»? (Це Канада)

Євразія

1. Шо таке Кракатау? (Вулкан в Індонезії)2. . Чим знаменитий острів Комодо? (Комодськими варанами)

3. Як називається наймілкіше море? (Азовське)Океани

1. Море» в яке не впадає жодна річка. (Червоне)

2. Де живе ціанея? (У морях Північного Льодовитого океану)

3. Що незвичайного впіймали рибалки у 1938 році поблизу Коморських островів? (Реліктову рибу латимерію)Загальні географічні знання

 1. Чому в Антарктиді протягом тривалого полярного дня лід не розтає ?(Через дуже високе альбедо)

 2. Що таке циркуляція атмосфери? (Система повітряних течій над землею)

 3. Від чого залежить ступінь нагрівання земної поверхні? (Від кута падіння сонячних променів)

Охорона природи

1. Які національні парки Африки мають загальносвітове значення? (Нгоро-Нгоро, Серенгеті, парк Крюгера)

2. На території якої країни розташований Єллоустоунський парк? (США)

3. Що таке Грінпіс? («Зелений світ» — міжнародна екологічна організація)


ІX етап. «Знайомі силуети»

Команда (або кожен член команди) отримує фрагменти контурної карти одного з материків (можуть бути фрагменти різних материків). Учасники повинні розпізнати якомога більше географічних об'єктів на своєму фрагменті. Бали нараховуються за кількістю правильно названих об'єктівX етап. «Домашнє завдання»

Команди отримали завдання скласти кросворд з 15 слів. Потім нони обмінюються кросвордами і протягом трьох хвилин розгадують. Результати здають журі або зачитують питання і дають відповіді (як дозволяє час).Учитель. Кожен у житті прагне мати свій скарб.

Для одних це гроші, коштовності, для інших — знання. Усі, хто сьогодні змагалися збагатилися певною сумою знань. А найважливіший скарб для команди, яка виграла сьогодні – найміцніші знання та командний дух.(нагородження переможців)


Висновки


Інтерактивне навчання – це насамперед діалогове спілкування між вчителем і учнем. Тому вчитель організує навчальний процес таким чином,що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання.

Спільна діяльність учнів у процесі освоєння навчального матеріалу означає , що кожний вносить свій внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. В умовах доброзичливості , взаємної підтримки учні одержують не тільки знання, але йде і розвиток пізнавальної діяльності, що переводить її на більш високі форми кооперації і співробітництва.

У ході діалогового навчання учні вчаться критично мислити , вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, брати участь у дискусіях , спілкуватися з іншими людьми.

З метою підтримки інтересу до предмета рекомендується впроваджувати науково- пошукові дослідницькі уроки.Серед форм і методів, які включає у себе інтерактивне навчання на уроках географії мають переважати наступні:

Форми: традиційні і нетрадиційні творчі, самостійні роботи, уроки-семінари , ділові ігри, конференції, подорожі і т.д.

Методи : інтерактивні, метод дискусій, метод проектів, метод проблемного викладення матеріалу.

Література


 1. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії: [Навч.- метод. посіб.]/ Г.Д. Довгань. - Х.: Вид. група"Основа", 2005. - 126 с. - (Б-ка журн. "Географія"; Вип.5(17)).

 2. Врублевська, Марія Олексіївна. Секрети успішного уроку географії: [Навч. -метод. посіб.]/ М.О. Врублевська. - Х.: Вид. група"Основа", 2005. - 141 с. - (Б-ка журн."Географія"; Сер. "Урок від А до Я" Вип.8(20)). - ISBN 966-333-207-7: 5.00грн.

 3. Яськова А.О. Використання інтерактивних методів у викладанні географії/ А.О. Яськова //ГеографІя. -2006. -Лют. (№ 3). - (Дод.). - С. 1-8.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка