Основна частина Опис досвіду з реалізації проблеми «Використання інтерактивних технологій на уроках географії»Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.04 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3


Зміст 1. Вступ

 2. Основна частина

 • Опис досвіду з реалізації проблеми «Використання інтерактивних технологій на уроках географії»

 • Додатки

 • Розробки уроків

 • Конспект позакласного заходу

 1. Висновки

 2. Список використаної літератури

Вступ

Сьогодні, в час бурхливого розвитку науки і техніки, як ніколи, молодому поколінню потрібні міцні і ґрунтовні знання про навколишній світ. Дати ці знання, перетворити процес навчання в цікаву і посильну справу для кожного учня і є основним завданням вчителя.

Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії полягає в тому, що при його вивченні майбутній громадянин знайомиться з реальним життям у навколишньому середовищі, із життям суспільства в усіх його проявах і зв'язках. Географічні знання і вміння дають просторове уявлення про земну поверхню та змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі та світі.

Результатом шкільної географічної освіти має стати внутрішня пізнавальна установка особистості на створення цілісних уявлень, образів географічних об'єктів і явищ, що грунтуються на комплексному підході до вивчення географічних аспектів взаємодії суспільства і природи в їх єдності і взаємозв'язку.

В.Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. На своїх уроках стараюсь розповідати про те, що вивчається на доступному для кожного учня рівні, організовувати обговорення так , щоб кожен учень не боявся висловлювати свої думки. Намагаюсь зацікавити учнів своїм предметом. Дію по схемі: від інтересу до здивування, від нього до активної зацікавленості та прагнення дізнатися більше , а від них до міцних знань і наукового пошуку.

Досягти цього можна, використовуючи різноманітні сучасні інтерактивні методи навчання.
Опис досвіду роботи над проблемою
„Використання інтерактивних технологій на уроках географії”

Інтерактивне навчання забезпечує стовідсоткове включення кожного учня в роботу, дозволяє легше здійснювати перехід від простих до складних завдань. Сплановані заздалегідь навчальні ситуації дають змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Окрім зовнішнього результату – задіяності всього класу, і навіть слабких учнів до роботи, а також покращення результативності навчання, дані технології мають і значно глибший, виховний аспект. За допомогою інтерактивних вправ учні вчаться осмислювати актуальні явища громадського, культурного життя, поважати та відстоювати власну думку, а також розуміти, що не завжди думка більшості є істиною

На своїх уроках намагаюся бути організатором процесу навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

     Для того, щоб охопити весь необхідний навчальний матеріал і глибоко його вивчити, планую роботу заздалегідь. Учням даю випереджаючі завдання з відповідних тем. На одне заняття підбираю одну або дві інтерактивні вправи. Під час інтерактивної вправи даю учням час подумати над завданням, важливим є обговорення. Інтерактивна вправа визначає кінцевий результат. 


     Однією з таких вправ є «Мозковий штурм». Це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень шляхом вільного висловлювання думок всіх учасників. Як свідчить практика, шляхом «мозкового штурму» всього за кілька хвилин можна визначити десятки ідей. На уроці називаю тему дискусії і запрошую учнів узяти участь у обговоренні шляхом «штурмуПід час проведення «мозкового штурму» дотримуюся таких правил:
•    збираю якомога більше ідей щодо розв'язання завдання або проблеми;
•    змушую працювати уяву учнів, не відкидаючи жодної ідеї;
•     подаю кілька своїх ідей або розвиваю ідеї інших;
•     не обговорюю і не критикую ідеї інших.
     Наприклад, під час проведення уроку у 6-му класі на тему «Основні форми рельєфу Землі. Гори.» для мозкового штурму пропоную запитання: «Як, на вашу думку, виникають гори»? Серед відібраних ідей аналізуються ті, які найближчі до істини і формується спільна думка.
    Робота у великій групі (тобто з усім класом) - навчальний метод, коли вся група обговорює ідеї чи явища, що стосуються певної теми.
    Намагаюся уникати «закритих» питань, на які можна однозначно відповісти «так» чи «ні», ставлю відкриті питання, що починаються з «як?», «чому?», заохочую учнів висловити свої думки, судження, почуття. Демонструю увагу до всіх, дякуючи кожному за запитання чи висновок.
    Наприклад, у 10 класі на уроці по темі «Країни Африки» для обговорення пропонується питання: «Відомо, що більшість країн Африки у різні часи були колоніями європейських країн. Як це вплинуло на їх розвиток?» Учні опрацьовують текст підручника, матеріал з додаткових джерел і разом обговорюють виниклі ідеї.
    Дуже важливо на уроках залучати всіх учнів. У цьому допомагають такі методи, як «Коло ідей», «Мікрофон». 
    «Коло ідей» — учні, сидячи у колі, мають можливість висловити та обґрунтувати свою позицію. Наприклад, при вивченні теми «Господарство України» у 9-му класі учні висловлюють свою позицію щодо того, які галузі господарства потрібно розвивати в країні. Обов’язково обґрунтовувати свою думку.
    «Мікрофон» -  по черзі викликаю учнів, які імітують «говоріння» у мікрофон. Інші учні не можуть говорити, вигукувати з місця, право говорити належить тільки тому, у кого символічний мікрофон.
    Наприклад, при вивченні теми «Країни Європи» в 10 класі пропонується ситуація: Уявіть, що ваші знайомі придбали туристичну путівку в одну з країн Європи, скажімо, Італію. І просять вас, як знавця географії, назвати географічні об’єкти, місця в природі, міста, історичні пам’ятки, які їм варто відвідати, перебуваючи в цій країні.
     Проводжу роботу в малих групах. Більшість завдань виконуються в малих групах або парах. Ця форма роботи корисна для формування навичок участі у дискусії. Більшості учнів легше висловитися в невеличкій групі, до того ж цей метод дає можливість заощадити час, бо відпадає потреба вислуховувати кожного учня у великій групі. Заняття в малих групах дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування і співпраці. Дискусії малими групами стимулюють роботу в команді, виховують почуття терпимості й поваги до думки інших.     Наприклад, при вивченні металургії у 9-му класі розділяю клас на 4 групи: «історики», «економісти», «географи» і «екологи». Кожна група готує запитання сусідній по їх профілю, тобто 1) про історію розвитку галузі; 2) про умови розвитку галузі; 3) про принципи розміщення підприємств; 4) про екологічні проблеми, пов’язані з галуззю. Після опрацювання запитань відбувається обговорення.
     Метод «займи позицію» допомагає вести обговорення дискусійного питання в класі. Використовую його з метою надання учням можливості висловитися та практикуватися в навичках спілкування. Таким способом обговорюємо проблему доцільності розвитку атомної енергетики в Україні під час вивчення теми «Електроенергетика».
Метод «Прес» використовую у випадках, коли виникають суперечливі думки з певної проблеми і потрібно зайняти й аргументувати чітко визначену позицію щодо суспільної чи економічної проблеми, яка обговорюється. Метод надає можливість навчитися аргументовано, в чіткій і стислій формі формулювати і висловлювати свою думку з дискусійного питання.    Наприклад, при вивченні теми «Країни нової індустріалізації Південно-Східної Азії» у 10 класі учні висловлюють свою позицію щодо можливості розвитку України шляхом країн, що розглядаються.
     Виявити різні позиції щодо певної проблеми або суперечливого питання дає можливість застосування методу дискусії. Щоб дискусія була відвертою, створюю в класі атмосферу довіри і взаємоповаги, і тоді всі учні класу включаються в розумову діяльність і розвивають свої здібності.     Для дискусії пропонуються суперечливі питання. Наприклад, у 9-му класі при вивченні хімічної промисловості обговорюється питання «Чи варто в Україні розвивати хімічну промисловість?».
      З метою розвитку навичок ведення дискусії застосовую метод «Акваріум», суть якого полягає в поділі учнів на дві-три групи для виконання ними певного завдання. Гра проходить так. Одна з груп сідає в центрі класу, утворивши внутрішнє коло. Учасники цієї   групи   починають   обговорювати   запропоновану   проблему,   а   всі   інші спостерігають за обговоренням. На цю роботу відводиться 3—5 хв., після чого група займає свої місця, а вчитель пропонує класу відповісти на запитання: Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? Чи достатньо вона аргументована? Який з аргументів найбільш переконливий?
     Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група та обговорює наступну ситуацію. Усі групи мають по черзі побувати в «Акваріумі», і результати їх роботи обговорюються в класі.
    Такий метод застосовую, наприклад, при вивченні теми «Глобальні проблеми людства» у 10 класі. Для обговорення пропонуються ситуації:
1.    Проблема війни і миру в сучасному світі: причини виникнення військових конфліктів та шляхи розв’язання.
2.    Демографічна проблема людства: «вибух» чи «криза» загрожує людству?
3.    Продовольча проблема в різних куточках світу.
4.    Глобалізація: що ми знаємо про це. 
5.    Екологічна проблема – реально вирішити чи ні?

    Великий інтерес у дітей викликає урок-вікторина. Під час проведення такого уроку використовуються запитання, підготовлені самими учнями у групах або ж запропоновані вчителем. Основною вимогою до запитань є їх пізнавальність.


    Уроки-вікторини найчастіше проводжу у 6-му класі як уроки узагальнення знань, наприклад по темі «Гідросфера».

    Для кращого розуміння певних ознак чи явищ використовую метод пошуку аналогій. Це узагальнення певних ознак чи властивостей одних предметів і пошук подібних властивостей інших. Аналогії можуть бути прямими, символічними, фантастичними. Використання аналогій у творчому процесі розвиває логічне мислення, пам’ять, увагу, фантазію дитини.


    На етапі закріплення вивченого матеріалу використовую кросворди та ігри: «Хто більше знає», «Поле чудес», вікторини, прийом «П’ять речень», а також складання сенкенів. 

    Готуючись до кожного уроку, думаю над тим, щоб був побудований методично вірно, намагаюся, щоб урок на урок не був схожий. На своїх уроках намагаюся стимулювати творчий пошук, використовую різні методи і форми роботи,  прищеплюю учням навички самостійної роботи з книгами, картами; розвиваю навички роботи в групі, вміння слухати товаришів та висвітлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку, спостережливості.Додатки

У своїй педагогічній роботі я широко використовую під час проведення уроків географії інтерактивні технології. Ось деякі з них.

На етапі актуалізації опорних знань я застосовую «Інтелектуальну розминку», «Вірю-не вірю», «Географічну розминку», конкурс запитань, «Опитування-естафету», «Географічну мозаїку», «Лови помилку картографа», «Так-ні», «Чомучка», «Мандрівка», «Географічний крос», «Географічний диктант», «Знайди зайве».

Інтелектуальна розминка

Учитель ставить запитання з базових понять, або запитання можуть ставити заздалегідь підготовлені учні.

Наприклад:

Інтелектуальна розминка під час вивчення теми «Країни Північної Америки» • Назвіть головні особливості населення Північної Америки.

 • Чим обумовлена нерівномірність розселення населення Північної Америки?

 • Чим обумовлена різноманітність рас у Північній Америці?

 • Які релігії найбільш поширені на території Північної Америки?

 • Назвіть місця Північної Америки, де утворилися найдавніші цивілізації світу.

«Вірю – не вірю»

Учні за допомогою сигнальних карток підтверджують, або заперечують сказане вчителем.

Під час перевірки раніше вивченого матеріалу, або актуалізації опорних знань можна застосувати даний метод. Приклад питань «Вірю – не вірю» по Північній Америці. Із даного переліку питань можна обрати ті, які відповідають темі, яка розглядається на уроці під час вивчення розділу «Північна Америка»  1. Чи вірите ви, що крайньою північною точкою Північної Америки є мис Мерчісон?

  2. Чи вірите ви, що крайньою східною точкою Північної Америки є мис Мар`ято?

  3. Чи вірите ви, що крайньою південною точкою Північної Америки є мис Сент – Чарльз?

  4. Чи вірите ви, що крайньою західною точкою Північної Америки є мис Принца Уельського?

  5. Чи вірите ви, що площа материка Північної Америки разом з островами становить 24,25млн.км2?

  6. Чи вірите ви, що найвищою точкою материка Північної Америки є гора Сакраменто, висотою 6194 метри?

  7. Чи вірите ви, що Лабрадор – це острів на півдні Північної Америки.

  8. Чи вірите ви, що Кордільєри займають близько третини площі Північної Америки?

  9. Чи вірите ви, що Америку відкрив Христофор Колумб?

  10. Чи вірите ви, що Америка названа в честь Амеріго Веспуччі?

  11. Чи вірите ви, що острів Гренландія повністю вкритий льодом?

  12. Чи вірите ви, що старі гори Аппалачі є найвищими горами материка і знаходяться на заході?

  13. Чи вірите ви, що глибокі річкові долини називаються каньйонами?

  14. Чи вірите ви,що у північній і центральній частині материка розміщені рівнини?

  15. Чи вірите ви, що на території Північної Америки розміщено велике розмаїття корисних копалин?

  16. Чи вірите ви,що клімат Північної Америки схожий на клімат Південної Америки?

  17. Чи вірите ви, що клімат Північної Америки обумовила велика протяжність материка з півночі на південь та різноманіття форм рельєфу?

  18. Чи вірите ви,що на південь від полярного кола розташований тропічний пояс?

  19. Чи вірите ви,що територія Північної Америки розташована в 5 кліматичних поясах?

  20. Чи вірите ви, що у межах арктичного поясу весь рік панує холодне повітря?

  21. Чи вірите ви, що більша частина материка розміщена у межах помірного кліматичного поясу?

  22. Чи вірите ви, що на території Північної Америки спостерігають несприятливі погодні явища – урагани та торнадо?

  23. Чи вірите ви, що на території Північної Америки торнадо мають найбільшу силу?

  24. Чи вірите ви, що на території Північної Америки наявні всі типи вод суходолу?

  25. Чи вірите ви, що річка Маккензі є однією з найбільших річок світу?

  26. Чи вірите ви, що річка Святого Лаврентія є правою притокою річки Міссурі?

  27. Чи вірите ви, що річка Святого Лаврентія відноситься до басейну Атлантичного океану?

  28. Чи вірите ви, що річка Міссурі є правою притокою річки Міссісіпі?

  29. Чи вірите ви, що річка Ніагара з’єднує два великі озера Ері й Онтаріо?

  30. Чи вірите ви, що на річці Міссісіпі знаходиться великий Ніагарський водоспад?

  31. Чи вірите ви, що річка Роу є найкоротшою річкою нашої планети?

  32. Чи вірите ви, що річка Роу має довжину усього 80 метрів?

  33. Чи вірите ви, що озеро Маніту є найбільшим прісним озером світу?

  34. Чи вірите ви, що озеро Фонтан Молодості утворилося з безлічі мінеральних джерел і знаходиться на півострові Флорида?

  35. Чи вірите ви, що Фонтан Молодості повертає сили і молодість, тому що має священну силу?

  36. Чи вірите ви, що озеро Маніту – найбільше озеро, що знаходиться в озері Гурон?

  37. Чи вірите ви, що однією з найбільш спекотливих точок на планеті є Долина Смерті?

  38. Чи вірите ви, що на північному заході США знаходиться Долина Парфумів?

  39. Чи вірите ви, що Великі озера є системою озер у США і Канаді?

  40. Чи вірите ви, що потрапляючи в одне озеро Великих озер можна об`їхати усі озера?

  41. Чи вірите ви, що Велике Солоне озеро є найбільшим озером Північної Америки?

  42. Чи ивірите ви,що прерії – це степи Північної Америки?

  43. Чи вірите ви, що найгустіша сітка річок і озер розташована у південній частині материка?

  44. Чи вірите ви, що на півночі Північної Америки природні зони простягаються із півдня на північ?

  45. Чи вірите ви, що в середній і південній частинах материка природні зони простягаються із заходу на схід?

  46. Чи вірите ви, що зона арктичних пустель – це край багаторічного льоду?

  47. Чи вірите ви, що на південному узбережжі Гренландії так тепло влітку, що люди ходять в шортах і купаються в озерах?

  48. Чи вірите ви, що основою життя в Арктиці є лишайники?

  49. Чи вірите ви, що в зоні тундри ростуть найрізноманітніші рослини, які пристосовані до теплого клімату?

  50. Чи вірите ви, що навесні в тундру прилітає багато птахів?

  51. Чи вірите ви, що зона лісотундри у Північній Америці відсутня?

  52. Чи вірите ви, що влітку у тайзі можна відчути виснажливу спеку, а взимку безжальний, пронизливий холод?

  53. Чи вірите ви, що в американській тайзі багато ягід та грибів?

  54. Чи вірите ви, що в американській тайзі немає хижаків?

  55. Чи вірите ви, що у зоні тайги ведеться інтенсивне вирубування лісів?

  56. Чи вірите ви, що зона мішаних і широколистих лісів лежить у західній рівнинній частині материка?

  57. Чи вірите ви, що під мішаними лісами поширені сірі лісові грунти?

  58. Чи вірите ви, що під листяними лісами поширені чорноземи?

  59. Чи вірите ви, що на Приатлантичній низовині поширені перемінно-вологі ліси?

  60. Чи вірите ви що характерними деревами перемінно-вологих лісів є хвойні рослини?

  61. Чи вірите ви, що тваринний світ широколистих лісів зазнав великих втрат внаслідок освоєння території людиною?

  62. Чи вірите ви, що лісостеп є перехідною зоною між лісо і степом?

  63. Чи вірите ви, що пустелі і напівпустелі становлять суцільну територію і знаходяться в екваторіальному поясі?

  64. Чи вірите ви, що зони саван і вологих вічнозелених лісів Центральної Америки подібні до саван та вологих вічнозелених лісів Південної Америки.

  65. Чи вірите ви, що перлиною північноамериканської природи є Йєллоустонський національний парк?

  66. Чи вірите ви, що Йеллоустонський національний парк відомий своїми озерами?

  67. Чи вірите ви, що Долина Смерті являється національним парком Північної Америки?

  68. Чи вірите ви, що Долина Смерті славиться своїми гейзерами?

  69. Чи вірите ви, що Долина Смерті розміщена на висоті 86м нижче рівня моря?

  70. Чи вірите ви, що на річці Колорадо створено національний парк Великий каньйон?

  71. Чи вірите ви, що для збереження природи Північної Америки створено багато заповідників і національних парків?

  72. Чи вірите ви, що гренландського мисливця називають ескімосом?

  73. Чи вірите ви, що населення Північної Америки переважно сформоване з вихідців із азіатських країн?

  74. Чи вірите ви, що більшу частину материка займають високорозвинені країни?

  75. Чи вірите ви, що корінні жителі становлять 50% населення Північної Америки?

  76. Чи вірите ви, що переважна більшість населення розміщена в США?

  77. Чи вірите ви, що найвищого рівня розвитку досягли племена півдня Північної Америки – інки?

  78. Чи вірити ви, що США – найбільш розвинута країна світу?

  79. Чи вірите ви, що США охоплюють 52 штати?

  80. Чи вірите ви, що столицею США є Вашингтон?

  81. Чи вірите ви, що сільське господарство США мало розвинуте?

  82. Чи вірите ви, що Канада входить до сімки високорозвинутих держав світу?

  83. Чи вірите ви, що столиця Канади місто Мічіган?


«Експрес-тест»

Тема «Географічне положення та історія відкриття Північної Америки»

1.Хто ще задовго перед відкриттям Христофора Колумба побував у північній Америці?

а) нормани; в) італійці;

б) австралійці; г) іспанці.

2. Хто відкрив північно-західну частину материка Північна Америка?

а) Вільям Кларк та Давід Томпсон; в) Роберт Пірі і Фредерік Кук;

б) вітус беринг і Олексій Чириков; г) Фрітьоф нансен і Руал Амундсен.

3. Як називається крайня північна точка материка Північна америка?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського

4. Як називається крайня Південна точка Північної Америки?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського

5. Як називається крайня західна точка материка Північна Америка?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського

6. Як називається крайня східна точка Північної Америки?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського
«Інтелектуальна розминка» - «Світлофор»

Учитель проводить бесіду за питаннями, всі учні піднімають вгору картки: зелені – «відповідь знаю», червоні – «утруднююсь відповісти» 1. Чи перетинає материк Північну Америку Екватор?

 2. Чи проходить початковий меридіан по території Північної Аме6рики?

 3. Які географічні координати крайньої північної точки Північної Америки?

 4. Як називається крайня Південна точка материка Північна Америка?

 5. Які океани омивають береги Північної Америки?

 6. У яких широтах розміщена більша частина материка Північна Америка?

 7. Чому корінне населення Північної Америки називають індіанцями?

 8. Переселенці переважно з яких європейських країн освоювали Північну Америку?

 9. Які основні форми рельєфу Північної Америки?

 10. Чим пояснюється різноманіття форм рельєфу Північної Америки?

 11. Які спільні риси наявні у рельєфі Південної та Північної Америк?

 12. Яку роль відіграло давнє зледеніння у формуванні рельєфу північна Америка?

 13. Чому в Кордильєрах багато родовищ рудних корисних копалин?

 14. Чим пояснюється різноманіття корисних копалин на території Північної Америки?

 15. В якому напрямку простягаються гори та рівнини Північної Америки?

 16. Які групи корисних копалин є на території материка Північна Америка?

 17. Які повітряні маси значно впливають на формування клімату Північної Америки?

 18. Чим можна пояснити різке зниження температур на рівнинах материка?

 19. Який вплив морських течій на формування клімату узбереж Північної Америки?

 20. Які головні риси клімату Північної Америки?

 21. Які чинники впливають на формування клімату Північної Америки?

 22. Які вітри панують на території Північної Америки?

 23. Чому арктичне повітря часом сягає берегів Мексиканської затоки?

 24. Чому в південно-західній частинні Північної Америки мало опадів?

 25. Які найкрупніші річки Північної Америки?

 26. До басейнів яких океанів належать річки материка Північна Америка7

 27. Яку характеристику можна дати озерам Північної Америки?

 28. Які типи вод суходолу характерні для Північної Америки?

 29. Де зосереджено найбільший об’єм вод суходолу материка Північна Америка?

 30. Як використовуються води суходолу Північної Америки?

 31. Які природні зони розташовані на території північної Америки?

 32. Природні зони якого кліматичного поясу займають на материку найбільшу площу?

 33. Чим обумовлено меридіальне чергування природних зон у внутрішніх районах Північної Америки?

 34. Чому на півострові Каліфорнія утворилася пустеля?

 35. Яку характеристику можна дати екологічним умовам материка Північна Америка?

 36. Які причини погіршення екологічного стану материка Північна Америка?

 37. Які заходи збереження природи Північної Америки вживаються на материку?

 38. Які відомі заповідні території Північної Америки ви можете назвати?

 39. Які природні зони Північної Америки найбільш змінені людиною?

 40. Як формувалось населення Північної Америки?

 41. Скільки людей проживає на території Північна Америка?

 42. Яка густота населення материка Північна Америка?

 43. Які країни розташовані у Північній Америці?

 44. Чим відрізняється політична карта Північної Америки від політичної карти Південної Америки?

На підсумковому етапі вивчення розділу або великої теми пропоную на основі нових термінів і понять учням самостійно скласти кросворди, чайнворди, ребуси чи написати географічну казку.

Кросворди, чайнворди, ребуси, загадки можна використовувати для перевірки знань номенклатури карти. Використання кросвордів для перевірки знань номенклатури учнями передбачає подання певної інформації, що відповідає освітній функції контролю. Такий підхід зацікавлює дітей, оскільки включає в себе елемент гри. Розв’язування кросвордів впливає на розвиток розумових здібностей школярів, викликає бажання знати карту і використовувати це в повсякденному житті.


Історія відкриття та географічне положення Північної Америки.1

о

П

о

о

о

о

о

о

о

о2


І3
В
4Н
5

о
-
І

6

Ч
7


Н8
А
9

А

о

о

о

о

10


М


о

о

11


Е12
Р
13

И
14

К15

А
 1. Вершина у Поперечній Вулканічній С`єррі (Мексика) (Попокатепель)

 2. Крайня північна точка північної Америки. (Мерчісон)

 3. Півострів на півночі Арктичного архіпелагу. (Девон)

 4. Найбільший острів у світі. (Гренландія)

 5. Найвища точка Північної Америки. (Мак-Кінлі)

 6. Півкуля, у якій розміщений материк Північна Америка. (Північна)

 7. Океан, який омиває східні береги материка Північна Америка. (Атлантичний)

 8. «Розпечена сковорідка» - затока. (Мексиканська)

 9. Прізвище керівника норманів,які у Хст. досягли берегів о.Гренландія. (Рауді)

 10. Долина, яка лежить на кордоні Арізони та Юти, славиться унікальними кам’яними формаціями і згаслими вулканами. (Монументів)

 11. Переклад з португальської назви півострова Лабрадор. (Землероб)

 12. Крайня південна точка Північної Америки. (Мар`ято)

 13. Прізвище нашого співвітчизника, який досліджував північно-західні береги Північної Америки. (Чириков)

 14. Прізвище дослідника, який відкрив Америку. (Колумб)

 15. Прізвище мореплавця, який удруге (після норманів) відкрив острів Ньюфауленд.Рельєф Північної Америки.


1

о

о

о

Р

о

о

о

О2


Е

о

о

о

о

о

о
3

3Л
4
о

о

о

Ь

5

5Є


6
Ф

 1. Рівнини, що займають частину басейну Міссісіпі. (Центральні)

 2. Низовинна рівнина, яка знаходиться на південному сході материка. (Примексиканська)

 3. Гори, які простяглися далеко на схід материка. (Скелясті)

 4. Нагір’я на півдні материка. (Мексиканське)

 5. Назва хребта (США), де знаходиться г.Мак-Кінлі. (Кордільєри)

 6. Осадові корисні копалини (горючі), що знаходяться в Кордильєрах. (Нафта)

Клімат Північної Америки.

1
К

оо
о
2

Л3

І4
М
5о

о

о

А


6

Т
о

о
о
 1. Кліматичний пояс, де панують суворі зими і холодне літо. (арктичний)

 2. Штат «сонячний лідер», де усі дні з початку 1967р. до початку весни 1969рр. стояла сонячна погода. (Флорида)

 3. Назва урагану, який в середині вересня 1988р. обрушився на острови Карибського басейну, Мексику, штат Техас, США. (Гілберт)

 4. Пояс, у якому виділяють три кліматичні області. (помірний)

 5. Вітри, що панують на південному сході материка Північна Америка. (пасати)

 6. Сильні вітри – урагани у Північній Америці. (торнадо)Природні зони Північної Америки.
П

2Р


3
И


4
Р


5О

6
Д

7

Н8
І
9

З
10О


11
Н
12
И
 1. Зона, що не становить суцільної території у Північній Америці. (пустелі)

 2. Назва степів в Північній Америці. (прерії)

 3. Велика тварина масою до 300кг, що подекуди трапляється у зоні арктичних пустель Північної Америки. (вівцебик)

 4. Гризун, що мешкає у зоні тайги Північної Америки. (бурундук)

 5. Зона у Північній Америці, що являє соболю чергування тундри і хвойних лісів. (лісотундра)

 6. Переважаючі грунти зони тайги Північної Америки. (підзолисті)

 7. Рослини. Що утворюють суцільний килим у зоні тундри Північної Америки. (лишайники)

 8. Один з чинників, що впливає на розміщення природних зон Північної Америки.(клімат)

 9. Вид грунтів зони перемінно-вологих лісів. (жовтоземи)

 10. Національний парк Північної Америки. (Єллоустонський)

 11. Зона, що знаходиться на материковому узбережжі Північного льодовитого океану та деяких прилеглих островів.(тундра)

 12. Хвойні дерева, що ростуть в американській тайзі. (ялина)


Населення та політична карта Північної Америки.
1


П
2

О


3
Л

4І
5

Т


6


И

7
Ч
8
Н
9

А
10
К11А
12
Р


13
Т
14А

 1. Столиця Мексики.

 2. Переселенці,що складають основну частину населення США.

 3. Штат, де зосереджена найбільша концентрація виробництва.

 4. Корінне населення Канади.

 5. Одне з найбільших міст Канади.

 6. Рослина, що займає одне з основних місць в експорті з Канади.

 7. Штат США.

 8. Країна, що входить до складу сімки високо розвинутих держав світу.

 9. Столиця США.

 10. «Місто богів на території Мексики.

 11. Рослина, що вирощується в Центральних рівнинах.

 12. Основа сільського господарства США.

 13. Племена півдня Північної Америки.

 14. Столиця Канади.


РОЗРОБКИ УРОКІВПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка