Організація літніх мовних таборівСкачати 58.02 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір58.02 Kb.
ТипВитяг

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТНІХ МОВНИХ ТАБОРІВ

(Витяг з рекомендацій МОН України щодо вивчення іноземних мов

у 2015–2016 навчальних роках)

Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мов є створення літніх таборів з іноземних мов. Такі табори покликані спонукати школярів практично застосову­вати знання з мов, отримані протягом навчального року. У та­борах діти матимуть можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати їх у різних формах діяльності (в ігрових та концертних програмах, театральних виставах тощо).

Завдання мовного табору – показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль викладання, де акцент ставиться на практичну частину і знання, які можна застосувати пізніше і в інших ситуаціях. Це дуже відрізняється від звичного багатьом батькам теоретичного підходу до освіти. Саме через таку діяльність діти істотно розширюють свій кругозір і дізнаються багато нового. Отже, літні мовні табори будуть проводитися під час найдовших канікул, коли школярі потребують відпочинку. Саме тому вивчення іноземних мов у жодному разі не повинно перетворюватися на про­довження навчального процесу. Основна мета мовних таборів - зацікавити учнів іноземними мовами та сприяти самостійній під­готовці вдома.

Схематично напрямки діяльності мовних літніх таборів можна розбити на три види: музичний напрямок, проектні роботи, інсценування.

Учні початкових класів потребують розумного співвідношення мовної практики та розважальних видів діяльності для того, щоб досягти грамотного використання мовних структур. Це зумовлено тим, що в цьому віці діти мають надзвичайну здатність запам’я­товувати нову інформацію, але абстрактне мислення ще не розви­нуте в достатній мірі, що не дозволяє їм застосовувати вивчене в різних ситуаціях.

Саме тому пісні є надзвичайно цінною частиною навчального процесу з учнями початкових класів. По-перше, пісні забезпечують активне вживання більшої кількості мовних структур, ніж будь-який інший вид діяльності. По-друге, в піснях учні використовують ряд поєднаних речень, у той час як їхня розмовна практика все ще може триматися на рівні коротких фраз або речень. І нарешті, тексти пісень, спеціально написаних для використання на уроках іноземної мови, базуються на повторах, що забезпечує багаторазо­ве вживання ключових структур.

Практичне навчання або «навчання через проекти» є випробу­ваним засобом мотивації дітей, адже, виконуючи проектну роботу, діти роблять те, що їм природно подобається, і мають змогу уникнути того, що їм не подобається. Виконання проектної роботи дозволяє учням поєднати вивчення англійської мови з іншими предметами шкільної програми, одночасно розвиваючи дитину в цілому – її мислення, уяву, креативність, навчаючи її соціальних цінностей та вміння працювати самостійно або в групі.

Створюючи та презентуючи кінцевий продукт (плакат, модель, буклет, журнал, винахід тощо), учні розвивають усі чотири мов­леннєві вміння (говоріння, читання, слухання та письмо), відпра­цьовуючи при цьому вивчений матеріал та вивчаючи нові грама­тичні структури та лексичні одиниці так само, як вони вивчали та вивчають рідну мову, – через досвід. Учні використовують мову як інструмент та мають можливість відчути, наскільки вона корисна та гнучка. Важливим питанням при навчанні англійської мови як іноземної є зменшення емоційної дистанції між учнем та іноземною мовою. Іншими словами – зменшення «чужості» мови, що вивчається, приближуючи її до учнів, створюючи зв’язки з іншими сферами життя учнів, створюючи умови, в яких вони насо­лоджуються тим, що говорять іноземною мовою, розпізнаючи при цьому інтонацію та вимову.

Такі процеси ідентифікації, імітації та креативної гри є частиною того, як діти вивчають рідну мову. Діти із задоволенням наслідують звуки, грають зі словами, та розігрують ролі, що допомагає їм відпрацювати моделі соціальної поведінки, зрозуміти, як взаємодіяти один з одним, розвинути свою особистість. Розігрування ролей допомагає дітям розвинути мовні компетенції, уяву та креативність.

Наші міжнародні партнери підготували різноманітні методичні розробки для проведення та організації літніх мовних таборів.

Навчальна система Oxford Reading Circles використовується для опрацювання текстів різного об’єму і формату з метою розвитку в учнів навичок критичного мислення та вдосконалення мовних умінь шляхом проведення рольової гри та групової дис­кусії. Застосування цієї методики розвиває в учнів усі види мовленнєвої діяльності, формує вміння працювати в групах і автономно, прививає любов до читання художніх творів.

Спочатку учням пропонується цікавий текст. Після того як учні прочитають текст, вони поділяються на групи і отримують окремі ролі. Починається наступний етап роботи, під час якого учасники опрацьовують матеріал у групах через призму щойно одержаних ролей та згідно з отриманими завданнями. Фінальний етап передбачає висловлення власних думок, презентацію викона­них завдань, активну участь в обговоренні тексту.

Система Oxford Reading Circles успішно працює завдяки двом чинникам: цікавому матеріалу, який спонукає до бурхливого обговорення, і ретельно спланованій, продуманій роботі над обра­ним текстом.

Видавництво Express Publishing рекомендує використовувати серії Storytime та Showtime не тільки для читання, але і як матеріал для інсценування (Drama) та додає детальні розробки та методичні поради в Teacher’s Book. Серія Storytime - для учнів молодшої школи, Showtime – для середньої школи.

У процесі роботи над проектом відбувається активізація лексики та граматичних структур, покращення вимови та інтонації (учні мають можливість прослухати весь текст в аудіозапису), забез­печується практика усного мовлення та подолання мовного бар’єру.

Учні знайомляться з культурою і літературою народів світу, у творчій атмосфері підвищується зацікавленість до вивчення мови та мотивації для подальшого вдосконалення.

Проект має такі переваги: можливість застосовувати в різно- рівневих та різновікових групах – залучати всіх учнів незалежно від рівня (під час роботи можливо адаптувати сценарій та регулювати ступінь активності кожного з учасників), дати можли­вість дітям розкрити свої здібності, організовувати роботу індивіду­ально (під час роботи над своїм текстом), у парах, у групах.

Під час підготовчого етапу (розділ First—time Listening and Reading) учні ознайомлюються з твором, слухають у запису, у виконанні керівника або читають самостійно. Можливе виконання невеликих завдань до тексту. Під час підготовчого етапу пара­лельно бажано починати роботу з розділу Drama Activities, для того, щоб учні усвідомлювали кінцеву мету проекту - інсценування тексту. Вправи Drama Activities є двох типів - пов’язані без­посередньо з текстом та загальні, мета яких – тренувати увагу, пам’ять, спостережливість, уміння зосередитися, усвідомити мету поставленого завдання, а також вміння працювати разом та коор­динувати свої дії. Ці вправи допоможуть також краще володіти своїм голосом, мімікою, рухами.

Міжнародний освітньо-методичний центр PEARSON-Dinternal розробив комплекс навчально-методичних матеріалів для прове­дення проектної роботи в літніх мовних таборах 2015 р.

Проектна робота якнайкраще відповідає формату та вимогам навчальної діяльності учнів у літніх мовних таборах. Вона є чудовим інструментом реалізації комунікативного підходу в мотивуючій, ігровій та змагальній формах, забезпечує активну мовленнєву практику кожного учня, розширює світогляд учнів та включає їх в активний діалог культур.Матеріали PEARSON-Dinternal розроблено у трьох рівнях: молодший, середній, старший. Тематика та мовленнєве наповнення кожного з них відповідає психологічним особливостям, сфері впо­добань та рівню мовленнєвої компетенції учнів відповідної вікової категорії.

Матеріали кожного рівня містять:

  1. Методичні рекомендації щодо проведення проектної роботи.

  2. Декілька варіантів кінцевого проекту, що їх можуть створити школярі.

  3. Поетапний план роботи над проектом.

  4. Послідовний опис коленого із запропонованих етапів (перебіг навчальних сесій, порядок опрацювання мовного матеріалу, ко­мунікативні шляхи активізації вже пройденого матеріалу, додат­кові ігрові види діяльності, ключі до запропонованих завдань).

  5. Навчальні матеріали для учнів (тексти, завдання, аудіоматеріа- ли, ребуси, кросворди тощо).

Запропонований комплекс матеріалів із проведення проектної роботи дозволить індивідуалізувати навчальний процес, надасть можливість кожному учневі проявити креативність, реалізувати свій творчий потенціал та суттєво розвинути мовленнєві вміння та навички

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка