Опис ключових змінСторінка8/11
Дата конвертації05.02.2019
Розмір0.72 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1 клас


 • Вилучено термін «бесіда» у вступних уроках до тем.

 • Вилучено «Види та типи ліній» як тему уроку, але самі види та типи ліній вживаються як терміни обр. мистецтва в загальному вжитку і вчителем і учнями.

 • Вилучено словосполучення «природні матеріали» в техніці аплікації.

 • Вилучено термін «співрозмірність» у вивченні цілого та частин.

 • В темі 3 вираз «усвідомлення про вибір формату аркуша» змінено на «Поняття про вибір положення аркуша».

 • У вимогах до рівня підготовки учнів забрано «передавати у зображенні елементарні співвідношення частин форми».

 • У темах, що вивчають будову тіла тварин та людини вилучено порівняння частин за розміром.

 • У темі 5 вилучено «орігамі» як вид роботи (повтор з трудовим навчанням).

2 клас


 • Вилучено термін «бесіда» у вступних уроках до тем.

 • З поняттями «хроматичні та ахроматичні кольори» тільки знайомимо, оскільки потім ці поняття ніде не використовуються аж до 5 класу.

 • У темі уроку «рельєф» з опуклістю за заглибленістю тільки знайомимо.

 • У темі 3 розповідаємо лише про роль композиції в картині, але не заучуємо основні прийоми.

 • Не вживаються поняття про пропорції та масштаб у зображенні людини та тварин.

 • Визначаємо спосіб передачі глибини простору методом загороджування об’єктів і частково кольором (все інше ще не розуміють).

 • У темі 4 забрано поняття стилізація, натомість – спрощення як створення декоративного образу.

3 клас


 • Бесіди на уроках замінено на екскурсію чи відеомандрівку у майстерню художника (митця).

 • Поняття «ритм» у композиції замінено на словосполучення «динамічна композиція» (передача руху в природі).

 • У темах уроків, що вивчають будову тіл людини та тварин: звернути увагу на форму частин тіла (але не акцентувати на пропорціях).

 • У темі 2 забрано актуалізацію знань про трансформацію паперу, натомість додано урок про гончарство в Україні (основні народні промисли).

 • У темі 3 зосередити увагу на створенні пейзажних композицій, а не на вивченні видів пейзажів.

4 клас


 • Зосередити увагу на способах створення художнього образу, а не на теорії про нього.

 • Із державних вимог вилучено «називає 1-2 прізвища….», оскільки здебільшого акцент вчителя на фасилітовану дискусію на уроці.

 • У темі 2 наголошено на вивченні особливостей різних декоративних розписів України (не лише Петриківка).

 • Забрано тему уроку «інтер’єр» (дуже тяжко в цьому віці).

 • З теми 3 забрано «Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше (картон, гумка, морква, картопля). Уведення поняття “естамп”.» (нелогічно стосовно подальшого наповнення теми).

 • Вилучено тему про будову людського обличчя (залишити на елементарному рівні), або дозволити не зображати обличчя (як в художній школі).

 • У темі 4 вилучено «Узагальнення знань про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри» на початку теми, натомість зосередити увагу на художніх традиціях рідного краю.

Основи здоров'я. 1-4 класи


http://mon-health-new.ed-era.com/opus_zmyn.html

Робочою групою було проаналізовані всі пропозиції експертів щодо розвантаження навчальних програм для 1-4 класів.

Встановлено, що переважна більшість відгуків була про недоцільність окремого навчального предмета «Основи здоров’я», необхідності його інтеграції з іншими навчальними предметами. Проте, усунення дублювання змісту навчального предмета «Основи здоров’я» з іншими предметами порушуватиме внутрішньо предметну логіку та послідовність розкриття тем, що не узгоджується з вимогами діючого Державного стандарту початкової загальної освіти. У зв’язку з цим у робочої групи не було можливості врахувати усі слушні рекомендації та зауваження експертів щодо розвантаження навчальної програми «Основи здоров’я», а лише деякі з них.

Зокрема, відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), до змісту пояснювальної записки було додано, що здоров'язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів початкових класів.

Здійснений аналіз навчальної програми «Основи здоров'я» для 1-4 класів дозволяє додати завдання, які відповідають її змісту, а саме:


 • формування в учнів соціальної і життєвої компетентності на основі засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі, громадянському суспільстві;

 • формування в учнів основ споживчої культури, розвиток умінь приймати рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • володіння учнями моделями поведінки і способами діяльності, які відповідають українському законодавству.

У змісті пояснювальної записки було уточнено, кількість годин на вивчення кожної теми учитель може визначати самостійно.

Експертами була вилучена інформація щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та деякі умови реалізації мети і завдань предмета, зокрема: • урізноманітнення типів уроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустріч тощо);

 • наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • наявності підготовленого педагога і відповідного освітнього середовища (зокрема, тренінгового кабінету);

 • здійснення моніторингу за відповідністю процесу навчання критеріям його ефективності.

Експертами встановлено, що як у Державному стандарті початкової загальної освіти, так і в розділі навчальної програми «Психічна і духовна складові здоров’я» в цілому не відображений зміст щодо сутності духовного здоров’я людини, її духовно-моральної компетентності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка