Онлайн-тестування як основа підготовки до дпа та зноСкачати 119.77 Kb.
Дата конвертації14.01.2019
Розмір119.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Онлайн-тестування як основа підготовки до ДПА та ЗНО

(методичні рекомендації)

Н.Д. Мойсюк,

методист НМЦ сучасних

технологій оцінювання якості освіти

Із розвитком сучасних технологій, поширенням і доступністю Інтернет-зв’язку відкриваються унікальні можливості для освіти. Інтернет – це не лише невичерпна скарбниця освітньої інформації, а й джерело активної інтелектуальної діяльності сучасного учня, який має необмежені можливості для одержання знань, удосконалення умінь, навичок. Учителеві, у свою чергу, надається можливість оптимізувати систему контролю, зокрема переводячи тестування в онлайновий режим.

Із 2016 року в ІППОЧО функціонує тестова платформа, головна мета використання якої – допомогти старшокласникам підготуватися до успішного складання ДПА та ЗНО. Учні мають змогу оцінити свої знання, використовуючи банк тестів суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, які розроблено методистами ІППО ЧО.

Основна мета онлайн-тестування  — полегшити роботу вчителя при підготовці випускників до успішного складання ДПА та ЗНО та надати учням можливість самостійно перевірити свої знання. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 2076 старшокласників (313 учнів Путильського району, 510 учнів Сторожинецького району, 171 учень Заставнівського району, 232 учні ЗЗСО м. Новодністровськ, 229 учнів Вижницького району, 393 учні ОКНЗ «Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» м. Новодністровськ) закладів загальної середньої освіти мали можливість перевірити свої знання з 8 навчальних предметів (українська мова, математика, біологія, англійська мова, українська література, історія України, географія, фізика) у формі онлайн-тестування.

Координування організаційного та науково-методичного супроводу проведення незалежного дослідження якості знань учнів забезпечував НМЦ сучасних технологій оцінювання якості освіти (Бабин Е.П.).

Технічний супровід проведення онлайн-тестування учнів здійснювала методист НМЦ інформаційних технологій навчання Кадук А.М.

Тестові завдання для проведення незалежного дослідження якості знань учнів з історії України, української мови, географії, математики, фізики біології, англійської мови, української літератури, відповідно до програм закладів загальної середньої освіти у тестовій формі підготували: Федорак В.Ф., Свирланяк Н.Ю. – методисти НМЦ суспільно-гуманітарних дисциплін; Рибчинський В.М., Біляніна Я.О., Борча В.К., Чорна І.В. – методисти НМЦ природничо-математичних дисциплін; Куриш С.М. – завідувач НМЦ іноземних мов та міжнародних відносин; Мойсюк Н.Д. – методист НМЦ сучасних технологій оцінювання якості освіти.

Тести з суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін складаються із IV рівнів: початковий, середній, достатній, високий. (структура додається)

Як приклад рекомендуємо Зразок тестів з української мови та літератури у 7-9 класах. (зразок додається)

Переваги, які надають онлайн-тести, полягають у ще більшій швидкості здійснення контролю, максимальній автоматизації цього процесу, можливості використання тестів у навчанні, в самостійній роботі школярів та уникнення суб’єктивного фактору під час оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

ДОДАТОК 1

ТЕСТИ

Суспільно-гуманітарні дисципліни:

Початковий рівень

15 завдань: 4 тести, 1 правильна відповідь з 4, по 1 б – всього 4 б.Середній рівень

5 завдань: 2 завдання, 2 правильні відповіді з 5, по 1 б – всього 2 б.Достатній рівень

5 завдань: 2 завдання, 2 правильні відповіді з 5, по 1 б – всього 2 б.Високий рівень

5 завдань: 1 завдання, 4 правильні відповіді з 5 на відповідність,

по 1 б – всього 4 б.

ВСЬОГО – 12 б.

Природничо-математичні дисципліни:

Початковий рівень

12 завдань: 1 завдання, 3 правильні відповіді з 5, по 1 б – всього 3 б.Середній рівень

12 завдань: 1 завдання, 3 правильні відповіді з 6, по 1 б – всього 3 б.Достатній рівень

2 завдання: 2 завдання, 1 правильна відповідь з 4, по 2 б – всього 4 б.Високий рівень

1завдання: 1завдання, 1 правильна відповідь з 4, по 2 б – всього 2 б.ВСЬОГО – 12 б.
ДОДАТОК 2

7 клас. Українська мова. Початковий рівень.

(обрати 1 правильну відповідь)

1. Похідними є всі прийменники в рядку

А близько, з-поміж, поверх

Б понад, попри, до

В через, задля, назустріч

Г про, із-за, коло

2. Разом треба писати кожен сполучник у рядку

А хоча/б, адже/ж, але/ж , тому/що

Б як/тільки, через/те/що, коли/ж, з/тим/щоб

В то/б/то, мов/би, не/наче, ото/ж

Г коли/б, у/зв’язку/з/тим/що, хоч/би, або/ж

3. Емоційні вигуки наведено в рядку

А матінко, ой, овва

Б киць-киць, му-у-у, ку-ку

В будь ласка, перепрошую, до побачення

Г геть, цить, тс-с-с

4. Укажіть рядок з дієприкметником

А квітучий

Б загорнений

В готовий

Г плакучий

5. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники вжито у формі минулого часу

А поранений, палаючий, увімкнений

Б освітлений, занедбаний, скутий

В пожовклий, обрубаний, створюваний

Г замерзлий, вишитий, пояснюваний

6. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники мають доконаний вид

А стиснений, бажаний, розташований

Б зважений, куплений, зшитий

В политий, прикрашений, розгадуваний

Г скривджений, з’єднаний, згадуваний

7. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники є активними

А здичавілий, побудований, забутий

Б побілілий, зафарбований, взутий

В жевріючий, прив’ялий, здрібнілий

Г змоклий, підметений, відчинений

8. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники є пасивними

А вражений, поблідлий, одягнений

Б виграний, нанесений, зарослий

В прожитий, захований, вилікуваний

Г привезений, захоплений, почорнілий

9. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова

А працював би, купують, заспіваймо

Б будемо говорити, обступаючи

В розуміючи, надісланий, ховаючи

Г учити, навчивши, учіння

10. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами

А охопити, побачити, ішов

Б говорити, спати, сміятися

В сидіти, наїжачитися, діждалися

Г малювала, стежити, махати

11. Визначити, прислівники якого рядка не мають ступенів порівняння

А забагато, занадто, тихесенько

Б низько, тепло, ясно

В гаряче, темно, вище

Г широко, дорого, низько

12. Визначити, рислівники якого рядка пишуться через дефіс

А по-перше, ледве/ледве, хтозна/коли

Б часто/густо, по/київськи, пліч/о/пліч

В видимо/невидимо, під/силу, якось/то

Г де/не/де, на/поготові, будь/куди

13. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку предмета
А діяти наперекір
Б поділити надвоє
В читання вголос
Г повертати наліво

14. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксальним способом
А спідлоба, передусім, удвоє, ушир
Б помалу, щовечора, деінде, навстіж
В удосвіта, заново, зліва, услід
Г щодалі, абияк, казна-де, чимало

15. Визначити, у прислівниках якого рядка у процесі творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування

А ніжно, ясно


Б довго, вузько
В чітко, весело
Г швидко, мудро
8 клас. Українська мова. Середній рівень.

(обрати 2 правильні відповіді)

1. Укажіть два речення зі зворотним порядком слів.

А Густо-пречисто висипали зорі на небі.

Б Степ спочиває, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки.

В Осінь на землю тихенько спускається.

Г Хтось берізоньку високу ранив на обочині, покотились краплі соку в трави потолочені.

Д Сергій ішов вулицею поволі.2. Укажіть два односкладні речення.

А На полі одразу зчинився галас.

Б Оживи, козацька славо, у бандурних струнах.

В У тихій радості-журбі вклонявся вечір дневі.

Г Не люблю осінньої ночі.

Д Надвечір дивізія увійшла в місто.3. Укажіть два речення з однорідними членами (розділові знаки опущено).

А За городом срібною гладінню розлився ставок за ставком верби до води похилилися за вербами на пагорбі хати біліють.

Б Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей.

В Уже сонце скотилось до заходу уже степова трава лисніла червоним одлиском.

Г Оркестр шалів погрожував благав журивсь і плакав скрипок голосами, то шквалом бурі тишу розривав, то озивався десь під небесами.

Д Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь.4. Укажіть два речення з непоширеним звертанням.

А Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу.

Б Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!

В Глянь оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну.

Г Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік.

Д Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.5. Укажіть два речення з відокремленим додатком.

А Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

Г І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.

Д І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.


9 клас. Українська мова. ІV чверть. Середній рівень.

(обрати 2 правильні відповіді)

1. Укажіть речення у яких пропущено розділові знаки (кома).

А Сон літньої ночі колись мені снився, коротка та літняя нічка була, і сон був короткий він хутко змінився і зник, як на сході зоря розцвіла.

Б Щойно полуниця відходить, а вже буріють вишні-петринівочки, шовковиця сиплеться, а там зажовтіють абрикоси буває, так наспіє полуниці, що жінкам невправка з нею, тоді оголошується загальна мобілізація, вже й металурги лазять поруч з дітьми по садках…

В Якби мені достати струн живих, якби той хист мені, щоб грать на них потужну пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала.

Г Чекаю дня, коли собі скажу оця строфа, нарешті, досконала.

Д Хочеш вік прожить немарно ти вищої шукай собі мети, щоб за тебе більшая була.2. Укажіть речення у яких пропущено розділові знаки (тире).

А У чорнім горі й журі віру нашу не підтяти умирають матері, та не вмре ніколи Мати.

Б Щойно полуниця відходить, а вже буріють вишні-петринівочки, шовковиця сиплеться, а там зажовтіють абрикоси буває, так наспіє полуниці, що жінкам невправка з нею, тоді оголошується загальна мобілізація, вже й металурги лазять поруч з дітьми по садках…

В Хочеш вік прожить немарно ти вищої шукай собі мети, щоб за тебе більшая була.

Г Чекаю дня, коли собі скажу оця строфа, нарешті, досконала.

Д Ти пам’ятаєш, як ми в ліс ходили, коли цвіла напровесні ліщина і запах той нам душі так п’янив.3. Укажіть речення у яких пропущено розділові знаки (двокрапка).

А Чекаю дня, коли собі скажу оця строфа, нарешті, досконала.

Б Попереду йшов пастух зі смолоскипом і освітлював шлях коням, що тягли віз з обох воза йшли опришки, готові підтримати його, щоб не перевернувся на кам’янистій дорозі.

В Попадавсь їм багач у руки вони його оббирали, а попадавсь вбогий вони його наділяли.

Г За тим селом, де в полі бліндажі колись гули залізною луною, щебече дощик, сіє стороною і мак горить, і колос на межі.

Д У чорнім горі й журі віру нашу не підтяти умирають матері, та не вмре ніколи Мати.4. Укажіть речення у яких пропущено розділові знаки (крапка з комою).

А Попереду йшов пастух зі смолоскипом і освітлював шлях коням, що тягли віз з обох воза йшли опришки, готові підтримати його, щоб не перевернувся на кам’янистій дорозі.

Б За тим селом, де в полі бліндажі колись гули залізною луною, щебече дощик, сіє стороною і мак горить, і колос на межі.

В Щойно полуниця відходить, а вже буріють вишні-петринівочки, шовковиця сиплеться, а там зажовтіють абрикоси буває, так наспіє полуниці, що жінкам невправка з нею, тоді оголошується загальна мобілізація, вже й металурги лазять поруч з дітьми по садках…

Г У чорнім горі й журі віру нашу не підтяти умирають матері, та не вмре ніколи Мати.

Д Ти пам’ятаєш, як ми в ліс ходили, коли цвіла напровесні ліщина і запах той нам душі так п’янив.5. Які безсполучникові складні речення виражають причинові з’язки.

А Повіяв вітер по долині – пішла дібровою луна.

Б Защебетав соловейко – пішла луна гаєм.

В Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе.

Г День обіцяє бути погожий: на небі ні хмариночки.

Д Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле.


9 клас. Українська література. ІІІ чверть.

Високий рівень.

(обрати 4 правильні відповіді)

  1. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості

Т. Шевченка

1837-1843

ранній період

1843-1847

період «трьох літ»

1847-1857

період заслання

1857-1861

період останніх років життя
період навчання

  1. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і характеристикою героя

Оксана («Гайдамаки»)

«Я сирота з Вільшаної, / Батька ляхи замучили, / А мене… боюся»

Марія («Марія»)


«…а ти… / Мов золото в тому горнилі, / В людській душі возобновилась, / В душі невольничій, малій, / В душі скорбящей і убогій»

Дівчина-байстря («Лілея»)

«А мене, не знаю за що, / Убити — не вбили, / Тільки мої довгі коси / Остригли, накрили / Острижену ганчіркою… / Та й ще реготались…»

Катерина («Катерина»)

«Не журиться… / Вмиється сльозою / Возьме відра, опівночі / Піде за водою, / Щоб вороги не бачили»

Ганна («Наймичка»)


«Я була багата… / Не лай мене, молитимусь, / Із самого неба / Долю виплачу сльозами / І пошлю до тебе»
«Кайдани порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте...»

3. Установіть відповідність між уривками та творами Т. Шевченка, з яких їх узято

4. Установіть відповідність між жанрами і назвами творів Т. Шевченка

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

«Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя»

«Заповіт»

«Кайдани порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте...»

«Кавказ»

«Ви любите на братові / Шкуру, а не душу!»

«До Основ’яненка»

«Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине...»
«Я сирота з Вільшаної, / Батька ляхи замучили, / А мене… боюся»
Соціально-побутова поема

«Катерина»

Повість

«Художник»

Балада

«Причинна»

Подражаніє

«Ісаїя. Глава 35»
«Садок вишневий коло хати»

  1. Установіть відповідність між героєм твору М. Гоголя «Тарас Бульба» і його висловом

Тарас Бульба

«А що, панове? Чи є ще порох у порохівницях? Не ослабла ще козацька сила? Ще не гнуться козаки?»

Янкель

«Він перейшов з доброї волі. Чим людина винна? Там йому краще, туди він і перейшов»

Андрій

«Хто сказав, що моя вітчизна Украйна? Хто дав її мені у вітчизни? Отчизна є те, чого шукає душа наша, що миліше для неї понад усе»

Остап

«Ач, який батечко, усе, старий знає, а ще й прикидається»
«А хіба смерть – це найстрашніше? Є речі страшніші за смерть – ганьба перед Батьківщиною»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка