Олімпіадні завдання зі світової літератури III етапДата конвертації21.12.2018
Розмір62.3 Kb.ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ

ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

III етап (2011-2012 н.р.)

11 клас

1 варіант
І. Завдання закритої форми

1.Виконайте тестові завданняЗавдання 1-20 мають по чотири варіанти відповідей,

із яких лише одна правильна (по 1балу)

1. Укажіть течію у мистецтві, яка виникла на початку ХХ ст. в межах авангардизму:

А реалізм

Б романтизмВ футуризм

Г класицизм

2. Роль авангардизму полягає у:

А розкритті кризових явищ, запереченні традиції й пошук нової естетики

Б відродженні традицій минулого й перенесенні їх на новий грунт

В забезпеченні взаємодії між різними видами мистецтва й філософськими напрямами

Г способі наслідування природи та осягнення її вічних законів

3. Укажіть «батька» європейської модерністської прози:

А Л.ТолстойБ М.Пруст

В О.Бальзак

Г А.Т.Гофман

4. Який епізод є кульмінацією новели Франца Кафки «Перевтілення»:

А перевтілення Грегора

Б Грегор рятує портрет жінки в хутріБ вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками

В смерть головного героя

5.Укажіть драматурга, у творчості якого виявляються риси «нової драматургії»:

А Г.Ібсен

Б Кальдерон

В Лопе де Вега

Г В.Шекспір

6. Який твір давньої української літератури Р.М.Рільке переклав німецькою мовою:

А «Слово про Закон і Благодать» митрополита ІларіонаБ «Слово о полку Ігоревім»

В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г «Повість минулих літ»

7. У якій поетичній збірці Г.Аполлінер порушує тему війни і миру:

А «Алкоголі»

Б «Бестіарій, або кортеж Орфея»В «Каліграми»

Г у вірші « Хвора осінь»

8. Укажіть назву збірки Г.Аполлінера, яка вразила сучасників незвичною бароковою формою віршів:

А «Бестіарій, або Кортеж Орфея»Б «Каліграми»

В «Алкоголі»

Г «Вбитий поет»

9. У якому вірші О.Блоком був втілений образ Вічної жіночності:

А «Про доблесті, про подвиги, про славу...»

Б «Весно, весно, без меж і без краю...»В «Незнайома»

Г «Фабрика»

10. Укажіть персонажа «єршалаїмської» частини роману «Майстер і Маргарити»:

А Воланд

Б Фагот

В МаргаритаГ Марк Крисобой

11. Втілені у творчості А.Камю концепції виявляють чимало спільних рис з філософією:

А прагматизму

Б позитивізму

В конфуціанства

Г екзистенціалізму

12. Герої роману А.Камю «Чума» переконуються в тому, що в несподіваній ситуації треба:

А залишатися індивідуалістом

Б чесно робити свою справу

В вчитися бути колективістом

Г зрозуміти сенс свого життя

13. Термін «реалізм» як назва художньої системи увійшов у загальний вжиток у:

А другій половині ХІХст.

Б 30-х роках ХІХст.

В 40-х роках ХІХст.

Г другій половині ХХст

14. Прочитайте уривок із твору і визначте його автора:Всі барви й кольори, всі аромати й тони

Зливаються в могуть єдиного єства.

І зрівноважують їх вимір і права

Взаємного зв’язку невидимі закони.

А О.Блок

Б А.Рембо

В В.МаяковськийГ Б.Пастернак

15. Слова з «Лялькового дому» Г.Ібсена...коли закони не беруть до уваги моральних намірів, тоді їх (закони) треба відкинути

належать дійовій особі:

А Крогстаду

Б Норі

В Хельмеру

Г фру Лінне

16. Романтичний образ легендарної Лорелеї надихнув на створення художнього твору:А Г.Аполлінера

Б О. Уайльда

В О.Блока

Г Ф.Кафку

17. Природа для головного героя повісті Е.М.Хемінгуея «Старий і море» є:

А невідомою стихією

Б жорстоким ворогом

В рідною істотою

Г джерелом існування

18. Представниками символізму в літературі є:

А Е.Верхарн, А.Чехов, О.Мандельштам, А.Ахматова, М.КоцюбинськийБ А.Рембо, М.Метерлінк, С.Малларме, П.Верлен, Олександр Олесь

В О.Блок, І.Северянін, Кнут Гамсун, С.Цвейг, Леся Українка

Г В.Маяковський, Л.Толстой, П.Верлен, П.Грабовський, А.Рембо

19. Б.Брехт розрізняв два види театру:А «арістотелівський» і «неарістотелівський» (епічний)

Б «арістотелівський» і «шекспірівський»

В «символічний» і «несимволічний»

Г старий і новий

20. На думку Галілео Галілея (Б.Брехт. «Життя Галілея»), головна мета науки полягає у:

А полегшенні життя народу

Б можливості бути незалежною від життя народу

В здатності приносити задоволення творцю

Г служінні майбутньомуІІ. Завдання з відкритою відповіддю

ІІ. Модернізм як сукупність напрямів і шкіл у літературі кінця ХІХ — початку ХХст.

Модернізм — це спільна назва мистецьких напрямів та течій ХХст., яким притаманні спроби відобразити нові явища суспільства новими художніми засобами.

Першими представниками були французькі поети ХІХ ст.: Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, а в Україні — М.Вороний, О.Олесь, М.Коцюбинський, М.Хвильовий (поч. ХХст).

Модерністи зосереджували увагу на глибинній сутності людини, сенсі буття, вийшли за межі конкретного й історичного. Розглядаючи життєві явища в їхній мінливості і суперечливості, письменники-модерністи опиралися на філософські дослідження А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, З.Фрейда та ін.

Для модернізму характені новторські пошуки змісту і форми, надання переваги творчій інтуїції, прагнення відкрити вічні ідеї, здатні перетворити світ за законами краси й мистецтва.

Яскравими представниками модернізму в літературі ХХ ст. є Джеймс Джойс, М.Пруст, Ф.Кафка, які здійснили низку важливих творчих відкриттів, на основі яких виникли цілі літературні напрями та течії.

Модернізм об’єднує різні нереалістичні течії: символізм, імпресіонізм, експресіонізм, кубізм, футуризм, дадаїзм, акмеїзм, імажизм, сюрреалізм, абстракціонізм.


ІІІ. Ремінісценція ( від лат. спогад) — несвідомий або цілеспрямований спогад про інший твір: його перероблене відтворення (прийом, розрахований на асоціації читачів).

Даний прийом використовує Дж. Джойс в есе «Джакомо Джойс»: самоіронічний натяк на знаменитого Джакомо Казанову.Акмеїзм (від грец. вершина, міць) — своєрідна модерністська течія «срібної доби» російської поезії, в якій велика увага приділяється психологічному аналізу, а також чимале значення надається естетичній досконалості, красі життя та людини. Загальна особливість — звернення до екзотичних тем та предметів, прагнення повернути поезію до реального життя.

Виник у 10-і роки ХХст.М.Гумільов, С.Городецький, М.Кузмін — теоретики течії. Утворили групу «Цех поетів», видавали журнал «Гіперборей».

Творчість ранньої Анни Ахматової є найповнішим утіленням можливостей акмеїзму.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка