«ой ясне сонечко високо сходить»Скачати 72.72 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір72.72 Kb.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНА ЛІРИКА.

«ДУНАЮ,ДУНАЮ, ЧОМУ СМУТЕН ТЕЧЕШ?».

«ВІЄ ВІТЕР НА ДОЛИНУ».

«РОЗЛИЛИСЯ КРУТІ БЕРЕЖЕЧКИ».

«ОЙ ЯСНЕ СОНЕЧКО ВИСОКО СХОДИТЬ».

«ОЙ ТА ЗАЖУРИЛИСЬ СТРІЛЬЦІ СІЧОВІЇ».

ПОГЛИБЛЕННЯ ПОНЯТТЯ

ПРО НАРОДНУ ЛІРИКУ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЖАНРИ

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з усної народної творчості; поглибити вивчене про основні роди усної народної творчості, зокрема народну лірику та її жанри; формувати вміння застосовувати набуті знання практично; дослідити жанрові особливості родинно-побутових та соціально-побутових пісень; схарактеризувати художні особливості пісень; розвивати творчу уяву, мислення, пам’ять; формувати вміння відповідати на питання, використовуючи цитати з тексту, аналізувати текст за змістом, ідейною проблематикою, художніми засобами; виховувати почуття гідності. розвивати усне мовлення, уміння узагальнювати й робити висновки; виховувати повагу до українських традиції.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Перебіг уроку:


  1. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка д\з

 Мудра зарядка (складати руки, вимовивши прислів’я )

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

 Що називається усною народною творчістю?

 Доберіть синонім до поняття «українська народна творчість».

 Яка різниця між літературним твором і твором усної народної

творчості?

 Прочитайте цитату. Назвіть ознаки усної народної пісні.

«Отак пісня, передаючись від одного до другого, вирівнювалася, гранилася, оснащалася, але поки не вилилася в одну яку-небудь форму, що вже ніхто її більше не мав чим укоротити чи перемінити. Через це вона і народною стала, бо справді складав її не один Грицько, а й Іван, і Сидір, і Оришка…» (П. Мирний).

 Розкажіть, коли й за яких обставин могли виникнуть народні пісні?

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу1. Слово вчителя + музичний супровід

  • Такого співучого народу, як український, мабуть, більше немає у світі. Понад 200 тисяч пісень (за твердженням учених) — ось який пісенний доробок нашого народу. У піснях відтворено його духовний світ, прагнення, надії й сподівання, радощі й горе. В якому б куточку Земної кулі не лунала українська пісня, вона чарує, зворушує своєю красою і мистецькою довершеністю. З її чистих джерел черпали наснагу всі, хто її слухав, проймаючись повагою до свого народу, який міг створити таку безмірну красу, Арабський мандрівник і вчений Булос аль-Халебі (Павло Алепський), побувавши в Україні у 1654 і 1656 роках, був зачарований українськими піснями: «Співи козаків радують душу і зціляють від печалі, бо йдуть вони від серця і виконуються наче з одних уст».

  • Професор Фрідріх Боденштедт, німецький поет XIX ст., у 1845 році в Берліні видав збірку перекладів українських народних пісень, які він так любив і про які так захоплено писав: «У кожній країні дерево народної поезії не видало таких великих плодів, ніде дух народу не виявився в піснях так живо і правдиво, як у піснях українців. Який захопливий подих тут, які глибокі, людяні почування в піснях, що їх співає козак на чужині! Яка ніжність у парі з силою пронизує його любовні пісні... Справді, народ, що міг співати такі пісні й милуватися ними, не міг стояти на низькому рівні освіти».

  • Високу оцінку українським народним пісням дали відомі російські діячі культури, зокрема Максим Горький, який високо підніс українську пісню та її творця — український народ: «Не можу не сказати про талановитий і могутній український народ. Цей народ надзвичайно лагідний, дуже здібний. Я люблю чарівні мелодії української народної пісні, хвилюючу красу української музики, прекрасну українську мову, чудову українську говірку... Народна пісня України — апофеоз краси. Український народ проніс через століття рабства і неволі дорогоцінне багатство».

  • «Мінорну основним своїм змістом, смутну навіть у своєму веселому пориві, українську пісню ставлять всі знавці на перше місце в музиці всіх народів. У кожного народу є скарби матеріальні й духовні, які мають не меншу, а може, й більшу цінність. Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, а є живі скарби, що йдуть по землі, ідуть від покоління до покоління. До таких скарбів належить і народна лірична пісня. Пісня супроводжує нас від народження і до самої смерті, від колиски до могили, бо нема такої значної події в житті народу, нема такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни, чи рокотом грому» (М. Стельмах).

2. Робота зі схемами

Народна лірика Необрядова пісенність Обрядова пісенність Календарно- обрядові пісні Родинно-обрядові пісні Родинно-побутові пісні Соціально- побутові

Необрядова пісенність Родинно-побутові пісні Соціально-побутові пісні Пісні про кохання Тематика Козацькі Про родинне щастя Чумацькі Колискові Кріпацькі Жартівливі Рекрутські, Солдатські Сирітські Бурлацькі Удовині Наймитські Стрілецькі

3. Пісня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?».

Одна з найважливіших пісень-балад «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» про Стефана Воєводу дійшла до нас із середини ХVІ ст. Записав твір Никодим у селі Венеція на стиках словацьких та українських земель і передав Яну Богослову, який вніс її до своєї граматики чеської мови (запис здійснений перед 1550 р.). До речі, це найдавніший зразок української народної мови, що дійшов до нас.

Робота з текстом пісні «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»

 Прочитати твір.

 Визначити тему. Виписати незнайомі слова, з’ясувати значення.

 Охарактеризуйте мову твору.

 Які художні засоби використані для передачі трагедії дівчини і парубка?

4. Робота над текстом пісні «Віє вітер на долину»

 Використовуючи засоби виразного читання, прочитати пісню.

 Хто є ліричним героєм пісні?

 Яка тема твору?

 Чому селянський рід «розійшовся по Вкраїні»?

 Чому саме з образом сивого туману народ асоціює роз’єднаність роду?

 Яким ви уявляєте життя героїні пісні? Прокоментуйте рядками з тексту.

 За допомогою цитат продемонструйте ставлення брата до сестри, а сестри — до роду. Назвіть художні засоби, що допомагають передати почуття героїв.

 Яку роль відіграють описи природи у творі?

 Що називається художнім паралелізмом? Виділить його у тексті.

 За допомогою цитат сформулюйте основну думку твору.

За допомогою таблиці визначте жанровий різновид пісні. Обґрунтуйте думку.

Узагальнення: ліричним героєм пісні «Віє вітер на долину» є жінка, яка, вийшовши заміж, покинула рідних. Пісня відображає особливі переживання, внутрішній світ людини, яка відірвана від власного роду, коріння. Її оточують чужі люди, які не розуміють, не жаліють її: «А із мене нещасної, хто хоче сміється», «Ой привикла, мій братику, поміж ворогами». В останніх рядках пісні звучать слова, що висловлюють ідею твору: «нема роду ріднішого, як брат та сестриці… над отця, над неньку… над дружиноньку».

5. Лексичне спостереження

Ознайомтеся із визначенням і тлумаченням слів. Поясніть тематику соціально-побутових пісень.Козак — в Україні у ХV–ХVІІІ ст. — вільна людина з кріпосних селян або міської бідноти, що втекла на південні землі України та брала участь у визвольній боротьбі проти татаро-турецьких і польських загарбників.

Чумак — на Україні в ХV–ХІХ ст. — візник і торговець, який перевозив на волах хліб, сіль, рибу та інші товари для продажу.

Бурлак робітник, що разом з іншими тяг линвою річкове судно вгору проти течії.

Рекрут — той, хто перебуває у солдатах.

Наймит — робітник, що працює за наймом; батрак.

Суспільно-побутові пісні — пісні, що відображають життя людей, їх почуття і переживання у зв’язку із суспільними подіями.

6. Робота над текстом пісні «Розлилися круті бережечки»

 Чому пожурились славні козаченьки? Про боротьбу з якими зовнішніми ворогами говориться в пісні? Доведіть думку посиланням на текст.

 Знайдіть у тексті паралелізми. Які почуття козаків ними виражені?

Розлилися круті бережечки,

Зажурилися славні козаченьки.

А ми тую червону калину піднімемо,

А ми свою славну Україну розвеселимо!

 Які символічні образи уособлюють Україну? Віднайдіть їх у тексті. (Червона китайка — козацька слава. Червона калина — Україна)

 Визначте жанровий різновид пісні.


  1. Закріплення. Літературний диктант (Кожна правильна відповідь — 1 бал; виконується письмово, перевіряється методом взаємоперевірки або перевіряється учнями-асистентами).

1) Ліричні твори, в яких відбиті почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим життям, подіями в сім’ї, родинними стосунками називається… піснями. (Родинно-побутовими)

2) Чи згодні з таким твердженням: колядки, щедрівки, веснянки є різновидом соціально-побутових пісень? (Ні)

3) Запишіть, який вид пісні: Плачте очі, плачте карі, Така ваша доля. Полюбили козаченька при місяці стоя. (родинно-побутові, необрядові)

4) Життя в походах без відпочинку, коли нема де прихилити голови і домом стає зелена діброва чи темний байрак,— основні мотиви … пісень. (Козацьких)

5) «Ой ясне сонце високо сходить…» — зразок … пісні. (Чумацької)

6) пісня про відхід у дорогу, приготування до довгої подорожі, прощання з родиною є піснею (чумацькою)

7) Хто так сказав про українську пісню: «Покажіть мені народ, у якого було б більше пісень. Наша Україна дзвенить піснями»? (М. Гоголь)

8) Подані рядки: Ти, сестро, небого, Чи привикла ти там жити, Де ворогів много?— взяті з пісні... («Віє вітер на долину»)

9) Про що співають у рекрутських піснях?

10) У якій відомій пісні використано прийом паралелізму «…у лузі червона калина похилилася… наша славна Україна засмутилася»? («Розлилися круті бережечки»)  1. Рефлексія. Підсумки

  2. Д/З – *переказувати статтю Кошиця с 17-22

«Розлилися круті бережечки» - відповіді на запитання 1-9 с. 12-13

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка