Одним из основных элементов управления здоровьезберегающей технологией является мониторинг оздоровительной функции образованияСкачати 75.03 Kb.
Дата конвертації04.12.2018
Розмір75.03 Kb.

Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції

29.03.2011

(том 2, Донецьк «Витоки»)

Яценко Інна Іванівна

заступник директора

з навчально – виховної роботи

Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ст..№1

Старобешівського району

Донецької області

Формування цінності здоров’я через освіту

Анотація

У статті розкриваються шляхи формування цінності здоров’я через освітні форми та методи роботи з учнями.Ключові слова: цінність здоров’я, формування позитивного ставлення до власного здоров’я, фактори, світогляд, навички.

Аннотация

В статье раскрываются пути формирования ценности здоровья через образовательные формы и методы работы с учащимися.Ключевые слова: ценность здоровья, формирование позитивного отношения к собственному здоров’ю, факторы, мировозрение, навыки .
Здоров’я – найдорожча цінність людини, яку ,на жаль, можна дуже швидко втратити. Охорона здоров’я дитини є пріоритетним напрямком діяльності всього суспільства, але ми, дорослі, повинні навчити дитину, як можна бути здоровим, що треба робити для покращення свого фізичного, психічного, соціального, морального станів

В наш швидкий техногенний час гіподинамії та фаст - фудів проблема формування цінності здоров’я стала першочерговим завданням .

З часом цю думку розуміють все більше верств населення , бо тільки здорова людина може плідно працювати, творчо підходити до життя, відверто радіти. Усі без виключень розуміють, як важливо займатися фізкультурою та спортом, що дуже добре загартовувати свій організм, робити зарядку, більше рухатися, але нам дуже важко зробити над собою зусилля та виконати це. І згадуємо про такі прості засоби бути здоровими тільки тоді, коли починаємо втрачати найцінніший дар – здоров’я .

На жаль, останнім часом збільшується кількість хворих дітей від народження, але збільшується й кількість придбаних хронічних захворювань дитини. На шкільній лаві у школярів погіршується здоров’я за багатьма показниками, але найбільше це зір, опорно-рухова система, травлення. Головними проблемами стають накопичення негативних емоцій, переїдання та гіподинамія . 

Аналіз наукових і методичних джерел свідчить: в освітянській галузі йде пошук шляхів розв’язання означених проблем, і вже побутує думка, що пріоритетним напрямом роботи є спрямованість навчально-виховного процесу на виховання в дітей та молоді позитивного ставлення до свого здоров’я, дотримання здорового способу життя.[ 1, с.9 ]

 Серед факторів, які негативно впливають на здоров’я учнів слід виділити:  • інтенсифікацію навчально-виховного процесу, на тлі порушення гігієнічних та фізичних вимог; .

  • стресові наслідки організації навчально-виховного процесу авторитарної педагогіки;

  • недостатню підготовку вчителів та батьків з питань охорони здоров’я дітей;

  • порушення рухового режиму.

Які причини цього становища? Звичайно, можна кивати на екологію, погіршення матеріального забезпечення, але основна причина – це зниження культури здоров’я серед учнів та серед батьків.

Провідна роль у вирішенні цих проблем належить навчальним закладам. Саме ми повинні зробити все, щоб , по-перше, не погіршити здоров’я, а ,по-друге, виправити деякі недоліки.

Організація оздоровчої роботи в нашій школі складається з декількох складових: робота з кадрами, учнями та батьками. З педагогічними робітниками та з батьками проводяться навчальні семінари, педагогічні консіліуми, психологічні консультації, батьківські лекторії, на яких розглядаються проблеми з організації здоров’язберігаючих функцій навчально-виховного процесу.

Головним завданням школи при роботі з учнями є не надання знань, інформації, а формування в них розуміння необхідності бути здоровим.

Для організації роботи з формування цінності здоров’я ми забезпечуємо взаємодію різних спеціалістів( вчителів, психологів, лікарів, тренерів, батьків), використовуємо комплекс різних методик та прийомів, із врахуванням індивідуальних психофізіологічних особливостей учнів, при навчанні спираємося на сильні якості особистості, позитивну орієнтацію роботи.

Розв’язання цієї проблеми відбувається в школі через : навчальний та виховний процеси.

У навчальному процесі цінність здоров’я формується на уроках основ здорового способу життя, фізичної культури та біології, медико-санітарної підготовки, де діти отримують знання із збереження здоров’я, навички з надання першої медичної допомоги, пізнають свій організм, на уроках фізичної культури вчаться спостерігати за станом здоров’я , контролювати навантаження, отримують навички самоконтролю.

Жоден вчитель не має права ігнорувати проведення на уроці оздоровчої гімнастики ( в залежності від порядку уроку для різних систем організму), психогімнастики, елементів релаксації.

Кожен урок будується відповідно до вимог педагогіки здоров’я, і , не зважаючи на тему, має виховувати позитивне ставлення до свого здоров’я , цій меті присвячені також різноманітні диспути, тренінги, рольові ігри, свята, олімпіади, дні здоров’я .

Оптимізація рухового режиму досягається через розширення секцій, спортивні змагання, динамічні перерви.

Працює спеціальна медична група (для дітей , які мають значні відхилення постійного чи тимчасового характеру, а також ті, які знаходяться в реабілітаційному періоді після захворювання ), де оздоровчий ефект занять фізичною культурою забезпечується за умови повної відповідності фізичного навантаження функціональним можливостям організму. Ці діти активно залучаються до виготовлення презентацій, плакатів, участі в агітбригадах, різноманітних конкурсах.

Під час проведення уроків діти початкової школи активно застосовують сольові мішечки, вітамінізацію ( за згодою батьків : цибуля, часник), ароматерапію, загартовування.

У виховній роботі на практиці застосовуються отримані знання, формується позитивна мотивація на здоровий спосіб життя.  Кожний 4 четвер місяця проводяться бесіди з медичного інформування ( режим дня, фізичне навантаження, особиста гігієна, прогулянки на свіжому повітрі).

 У школі проводяться позаурочні заходи, які є складовою частиною системи виховання здоров’я та здорового способу життя. Заходи організовані з метою побудови життєвого досвіду учня, коли дитина діє з позиції збереження та укріплення власного здоров’я та здоров’я близьких людей. Позиція : «Бути здоровим та пропагувати здоровий спосіб життя»- головний підхід у проведенні позаурочної роботи у школі.

Позитивне ставлення до свого здоров’я в школі формується і через дитячу творчу діяльність: літературні вітальні, альманахи, самодіяльні газети , виступ тематичних агітбригад( дуже позитивно сприймаються виступи старших дітей перед молодшими), семінари-диспути для учнів 6-10 класів, літературно-музично-спортивні композиції, спортивні змагання серед дітей, спільні заходи діти-батьки, у старших класах діти-батьки-вчителі, конкурси малюнків, плакатів, газет, рефератів, створення проектів. Цікавить дітей і робота, яку вони показують батькам: це виступ на виробництві, підготовка газет та плакатів для надання в цехи підприємства.

Участь у цих заходах базується на принципах добровільності, гуманності, бо саме через гру діти невимушено сприймають та засвоюють інформацію.

Кожна дитина хоче сама щось контролювати. Реалізація цього бажання відбувається під час проведення моніторингу здоров’я , моніторингу комфортності освітнього середовища.

 Учні нашої школи беруть активну участь в акціях «Від серця до серця», «Обери життя», «Створи добро», «З повагою до Захисників Вітчизни» , « Ми проти СНІДу», акція «Милосердя», «Ні палінню!», «Школа - територія здоров’я», «Життя прекрасне» та інші.

При реалізації вищезазначеного підвищується творча активність та творчі здібності школярів. Формується соціально-активна громадянська позиція учнів, розвивається соціальна активність молодого покоління, у тому числі й у сфері профілактики, залучається увага суспільства, батьків до проблем здоров’я дітей.

Важливою умовою навчання та виховання культури здоров’я є направлення дитини на досягнення мети – формування власного здоров’я , досягнення успіху в даній діяльності, що здійснюється через активні форми та методи діяльності.

Для школярів важливо, як ставляться його однолітки до проблеми, їх думка, результат дій. Тому всі виховні заходи проводять з участю у підготовці та проведенні самих школярів або повністю підготовлені старшокласниками.

При їх проведенні учні висловлюють своє ставлення до власного здоров’я, говорять про власну позицію до вживання алкоголю, наркотиків, паління. Такі форми роботи збагачують життєвий досвід дитини. Наповнюють життя яскравими кольорами, залучають кожного до активної діяльності.

Формування світогляду, яке грунтується на цінності здоров’я і відповідальності за його збереження, у нашій школі здійснюється в ході реалізації виховних здоров’язберігаючих технологій. Системи заходів, метою яких є активізація у дітей процесу формування навичок здорового та безпечного способу життя, ціннісного ставлення до свого здоров’я, несприйняття алкоголю, тютюну, наркотиків, негативного ставлення до розповсюдження та вживання інших психоактивних речовин.

Аналіз роботи показав, що в школі створені умови для успішної реалізації виховної діяльності з формування цінності здоров’я:  • Створення й спирання на традиції. Їх розвиток, збагачення з урахуванням віку учасників, рівня їх пізнання.

  • Розкриття потенційних можливостей учнів , вчителів, батьків.

  • Здійснення взаємодії з батьками, випускниками, учнями.

  • Організація діяльності органів учнівського самоврядування співробітництва та співтворчість учителів та учнів в організації позаурочної діяльності

  • Артистичне, емоційно-яскраве та художнє втілення ідей педагогів та школярів.

Система виховання навичок здорового способу життя, формування світогляду, який базується на цінності здоров’я, націлена на розвиток особистості в цілому. Вона забезпечує рух учня від стороннього спостерігача до активної діяльності, забезпечує психологічну комфортність усіх суб’єктів освітнього процесу, відкритість, оптимістичність партнерських взаємовідносин, розуміння всіма учасниками необхідності своєї діяльності.
Література

1.Рибалка О. Виховання культури здоров’я учнів через впровадження здоров’язбережних технологій навчання//Завуч-2010.-№34

2.Формування здорового способу життя підлітків: навчальне видання серія «Класний керівник»/Сирова А.Ю.-Х.:Веста, 2008.-160 с.

3. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе/ В.И.Ковалько.-М.: Вако, 2004.- 295с.4.Формування здорового способу життя/ Почечуєва І.-Початкова освіта.-2009.-№2
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 75.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка