Об’єктом дослідження є навчальна база (теоретична та практична частини) дисциплін “Периферійні пристрої”, “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” та “Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом”, а також існуючі методи автоматизаціїСкачати 40.14 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір40.14 Kb.
ТипРеферат

РЕФЕРАТ

Актуальність теми. З розвитком мережевих технологій широкого поширення набувають масові онлайн-курси та онлайн види навчальної діяльності. Аудиторії таких курсів збільшуються на багато порядків, що ускладнює проведення навчального процесу і робить практично неможливим контроль викладача. Тому розробка засобів оцінювання, які б дозволили ефективно проводити контроль за навчанням студентів з мінімальною участю викладача та оцінювати результати їх роботи є актуальною практичною задачею.

Об’єктом дослідження є навчальна база (теоретична та практична частини) дисциплін “Периферійні пристрої”, “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” та “Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом”, а також існуючі методи автоматизації.

Предметом дослідження є алгоритм реалізації контролю знань студентів, включаючи алгоритми автоматизації оцінювання знань та алгоритм процесу опитування.

Мета роботи: розробка системи контролю знань студентів та ефективних алгоритмів автоматизації контролю знань, а також розробка програмного забезпечення дисциплін “Периферійні пристрої”, “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” та “Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом”.

Методи дослідження. В роботі використовуються принципи роботи декларативних мов програмування, а також математичні моделі для створення об’єктів в програмному забезпеченні дисциплін. Для побудови бази даних питань використовуються конспекти лекцій вказаних вище дисциплін.

Наукова новизна роботи полягає в наступному:

  1. Вдосконалення та розширення бази даних схемотехнічних елементів у програмному забезпеченні дисциплін “Периферійні пристрої”, “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” та “Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом” в порівнянні з існуючими аналогами програм-моделювальників для схемотехніки.

  2. Вперше розроблено алгоритм автоматизації контролю знань студентів, що дозволяє проводити контроль знань в дисциплінах пов’язаних із схемотехнікою на високому рівні без участі викладача.

  3. Розроблена концепція опитування студентів за допомогою стратегій, яка дозволить реалізувати підхід до кожного студента окремо на відміну від традиційних методів опитування.

Практична цінність даної роботи полягає у тому, що розроблене програмне забезпечення та алгоритми підвищують ефективність навчання студентів надаючи їм більше можливостей у складанні електричних схем та програмуванні програмованих елементів (наприклад, мікроконтролерів) порівняно із існуючим підходом у дисциплінах, а також проходити автоматизований контроль знань, що дозволить викладачу не брати участь в оцінюванні.

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були представлені та обговорювались на VІІ науковій конференції магістрантів

та аспірантів «Прикладна математика і комп’ютинг» ПМК-2015 (Київ,

15-17 квітня 2015р.) та опубликовані в збірнику „Наукові вісті НТУУ

«КПІ»” № 7, 2015 р.Структура та обєм роботи. Магістерська робота складається з

вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків.

У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку

сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку

досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову

новизну отриманих результатів і практичну цінність роботи, наведено ві-

домості про апробацію результатів і їх впровадження.

У першому розділі розглянуто предметну складову дисциплін “Периферійні пристрої”, “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” та “Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом”, цілі та призначення цих дисциплін, подані їх теоретичні та практичні бази.

У другому розділі визначено методи та засоби реалізації програмного забезпечення вказаних вище дисциплін орієнтуючись на підвищення ефективності процесу контролю знань студентів, створення зручних умов для студентів при побудові електричних схем та надання їм середовища для цих побудов, а також програма електронного обліку студентів для викладача.

У третьому розділі розглянуто моделі систем управління, елементи, які використовуються у цих системах та побудовані їх математичні моделі. Створені та включені у склад програмного забезпечення дисциплін бібліотеки схемотехнічних елементів та елементів зовнішнього середовища, які дозволяють моделювати роботу системи.

У четвертому розділі безпосередньо описано та побудовано алгоритми автоматизації та процесу контролю знань студентів.

У висновках проаналізовано отримані результати роботи.У додатках наведені алгоритми проведення контролю знань студентів та автоматизації оцінювання, структури бази даних електронного обліку студентів, структура програмного забезпечення.

Ключові слова: автоматизація, система контролю знань, програма схемо технічного моделювання.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка