Обов’язкова кількість видів контролю з української мовиСкачати 332.3 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір332.3 Kb.Обов’язкова кількість видів контролю з української мови
5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Всього годин

122

122

88

70

70

Годин з РМ

24

23

22

16

16
І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо: Переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Твір

-
-

1

-

1

1

1

1

1

Правопис:

Диктант*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

Діалог

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Усний переказ

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Усний твір

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Читання вголос

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

* Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

Календарно-тематичне планування

Українська мова 7 клас (за програмою – 88 год (105 год)

І семестр – 16 тижнів (3 год. на тиждень, всього – 48 год.)Тема

Дата

ПриміткаВступ. (с. 8-11). Літературна норма української мови. Редагування речень, у яких порушено літературні норми української мови. Коментування висловів відомих людей про українську літературну мову, дотримання її норм як ознаки й обов’язку культурної людини. (Д/З впр. 8, с. 11)

Ознайомлення з українським лінгвістичним інтернет-порталом «Словники України онлайн». Колективне укладання переліку цікавих школярам українськомовних сайтів. (Д/З Скласти соціальну рекламу про необхідність дбайливого ставлення до мови.)


Повторення вивченого у 6 кл. (8 год + 6 год РМ)

РМ № 1. (с. 12-16) Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Тема, мікротема, головна думка тексту.

Аудіювання тексту публіцистичного стилю. Обґрунтування вибору стилю для розкриття в тексті суспільно важливої теми.

Визначення теми, основної думки тексту. Складання простого плану (визначення мікротем) тексту публіцистичного стилю. Добирання варіантів заголовка.

(Д/З впр. 14, с.14)

РМ  2. (с. 31-32). Повторення вивченого про стилі мовлення. С.120-121. Поняття про публіцистичний стиль. Складання плану тексту публіцистичного стилю на тему «Духовні цінності нашого народу» («Внесок українців у світову культуру»). (Д/З впр. 50, с.33; впр. 240 (2), с.121)

§ 1 (с. 17-20) Розділові знаки в реченнях. Розділові знаки при однорідних членах речення. Складання висловлення про красу осінньої пори (пейзажної замальовки) за фотоілюстрацією з використанням однорідних членів речення. (Д/З §1;впр. 24 с. 20)

РМ № 3. (с.122-123). Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом). (Д/З впр. 242, с.123)

§ 1 (с. 21-25) Розділові знаки в реченнях. Розділові знаки при звертаннях та вставних конструкціях. Складання й розігрування діалогу, який доповнює прослуханий або прочитаний текст про рослину — символ України (калину, вербу, тополю та ін.), з використанням реплік-речень зі звертаннями та вставними словами. (Д/З §1; впр. 32 с. 24)

§ 1 (с. 21-25) Розділові знаки в реченнях. Розділові знаки при звертаннях та вставних конструкціях. Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам (із використанням реплік-речень зі звертаннями та вставними словами). (Д/З §1; впр. 33 с. 24)

РМ № 4. Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!»). (Д/З Завершити есе)

§ 1 (с. 26-28.) Види речень за будовою. Кома між частинами складного речення. (Д/З § 1; впр. 41 с. 28)

§ 1 (с. 29-31.) Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру (орієнтовна тема: «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони) повністю витіснити друковану книжку?». (Д/З § 1; впр. 48 с. 31)

РМ № 5. (с.133-134). Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

РМ № 6. Аналіз письмового переказу.

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

§ 2 Вивчені частини мови, правопис їх.

(Д/З § 2; впр. 58 с. 38)

§ 3 Вивчені групи орфограм. (Д/З § 3; впр. 64, с. 40)

Підготовка до контрольної роботи

КР № 1 Повторення вивченого.


Морфологія. Орфографія. Дієслово

РМ № 7. (с. 54-58). Особливості будови розповідного тексту з елементами опису дій у художньому стилі

(Д/З впр. 97, с. 57)

§ 4 Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання мовчки тексту, визначення вжитих у ньому дієслів, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

(Д/З § 4; впр. 75, с. 6)

РМ № 8. (с. 81). Стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій.

РМ № 9. Аналіз письмового переказу.

§ 5 (с. 45, 47-50) Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення). Неозначена форма дієслова. Читання й аналіз тексту інструкції з використання побутового приладу, яка містить дієслова в неозначеній формі.

(Д/З § 5; впр. 85, с. 50)

§ 5. 50-52). Особові дієслова. Складання тексту для руханки (гасла спортивної команди, девізу команди, що братиме участь у присвяченому певній суспільній події флешмобі) з використанням різних особових форм дієслів.

(Д/З § 5; впр. 90, с. 52)

§ 6 НЕ з дієсловами. (Д/З § 6; впр. 108. с.61)

§ 7 Доконаний і недоконаний види дієслова.

(Д/З § 7; впр. 115, с. 64)

Контрольний диктант (Д/З Повторити § 7)

§ 9 Часи дієслова. (Д/З § 9; впр. 131, с. 72)

§ 10 Теперішній час. Зміна дієслів теперішнього часу.

(Д/З § 10; впр. 136, с.73)§ 10 (с. 74-77) Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення).

(Д/З впр146., с.77)

Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).

§ 11 Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

(Д/З § 11; впр. 154, с. 80)

§ 12 Майбутній час. Зміна дієслів майбутнього часу

(Д/З § 12; впр. 167, с. 88)

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Складання есе про значення родинних традицій з використанням дієслів у різних часових формах

Повторення вивченого з теми. Тренувальні вправи

КР № 2 «Морфологія. Орфографія. Дієслово» (тест).

(Д/З Повторити §4-12)

§ 13 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Складання пам’ятки (інструкції) «Безпечне користування Інтернетом» з використанням дієслів різних способових форм. (Д/З § 13; впр.179, с.93)

§ 14 Творення дієслів умовного способу.

(Д/З § 14; впр. 185, с. 96)

§ 15 (с.97-98, 99) Творення дієслів наказового способу. Складання й розігрування діалогів, які містять прохання про допомогу й висловлення порад щодо проблемної життєвої ситуації (з використанням дієслів наказового та умовного способів).

(Д/З § 15; впр. 194, с. 99)

§ 15 (с. 98) Знак м’якшення у дієсловах наказового способу. Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів. (Д/З § 15; впр. 191, с. 99)

§ 16 Безособові дієслова. Виразне читання художніх текстів, у яких наявні описи стану природи, з коментуванням ролі в мовленні безособових дієслів (наприклад: хмариться, дощить, сутеніє, світає та под.).

(Д/З § 16; впр. 205, с. 104)

РМ № 10. (с. 106-107). Складання й розігрування діалогів «Розмова з лікарем про стан здоров’я») з використанням безособових дієслів.

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

§ 17 Способи творення дієслів. (Д/З §17; впр. 214, с. 108)

Послідовність розбору дієслова як частини мови.

Узагальнення і систематизація знань з теми

КР № 3 «Морфологія. Орфографія. Дієслово» (тест).

(Д/З Повторити §13-17)

Лінгвістична вікторина

Повторення вивченого протягом І семестру

Підсумковий урокІІ семестр – 19 тижнів (3 год. на тиждень, всього 57 год.)
Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

РМ № 11. (с. 162). Особливості будови опису зовнішності людини. (Д/З Опрацювати с. 163-164)

РМ № 12. (с. 166). Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

§ 18 Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання мовчки й переказування тексту, що містить дієприкметники, з’ясування їхньої ролі в мовленні. (Д/З §18;впр.225, с.115)

§ 19 Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.

(Д/З §19; впр.237, с.120)

РМ № 13. (с. 186). Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

РМ № 14. Аналіз письмового твору.

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

§ 21 Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. (Д/З §21;впр. 265, с. 131)

§ 22 Безособові форми на -но, -то. Створення інформаційного повідомлення для шкільного веб-сайта з використанням дієприкметників про вдало організовану екскурсію (відвідану виставку, омріяну подорож).

(Д/З § 22; впр. 278, с. 137)

РМ № 15. (с. 110). Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то

(Д/З Завершити творчу роботу)

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни. Редагування речень (текстів), що містять активні дієприкметники, з метою заміни їх нормативними відповідниками (наприклад: бажаючий — охочий, узагальнюючий — узагальнювальний, виступаючий — доповідач). (Д/З §23;впр. 289, с. 141)

§ 24 Правопис Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового походження. Складання висловлення про улюблену пісню з використанням дієприкметників (наприклад: переконаний, оспіваний, стомлений, посмутнілий, зігрітий, усміхнений та ін.) (Д/З §24;впр. 296, с. 144)

§ 25 НЕ з дієприкметниками. Правопис суфіксів дієприкметників. (Д/З §25;впр. 307, с. 147)

РМ № 16. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, (пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників (наприклад: освічений, розвинений, упевнений, натруджені (руки), досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога); що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники (наприклад: як водою облитий; як ошпарений; як громом прибитий); з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані вчасно; не виконані належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.).

(Д/З Записати діалог)

КР № 3 «Морфологія. Орфографія. Дієприкметник» (тест).


Морфологія. Орфографія. Дієприслівник

§ 26 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Аудіювання тексту, що містить дієприслівники, з’ясування їхньої ролі в мовленні. Складання монологу від імені героя художнього твору з використанням дієприкметників і дієприслівників (усно).

(Д/З §26; впр.316, с. 151)

РМ № 16. (с. 67). Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).

(Д/З Завершити творчу роботу)

§ 27 Дієприслівниковий зворот. (Д/З §27; впр.327, с. 156)

§ 27 Розділові знаки при дієприслівниковому звороті. Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.

РМ № 17. (с. 100). Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (орієнтовні теми: «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»). (Д/З Повторити § 26-27)

РМ № 18. Аналіз письмового твору.

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

§ 28 Коми при одиничному дієприслівнику.

(Д/З §68; впр. 332, с. 158)

§ 29 Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду. Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недоконаного виду (наприклад: розшукавши (інформацію), зібравши (свідчення, спогади), працюючи (над полотнами, малюнками), перемагаючи (труднощі), долаючи (перешкоди). (Д/З §29; впр. 342, с. 161)

§ 30 НЕ з дієприслівниками. Складання висловлення в публіцистичному стилі «Як досягти успіху» з уживанням фразеологізмів (наприклад: не розгинаючи спини; не моргнувши оком). (Д/З §30;впр.358, с.169)

КР № 4 «Морфологія. Орфографія. Дієприслівник» (тест). (Д/З Повторити §26-30)


Морфологія. Орфографія. Прислівник

РМ № 19. (с. 198) Портретний нарис у публіцистичному стилі. (Д/З Написати портретний нарис про свого друга)

§ 31 Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

Складання тексту-розповіді на історичну тему про визначні події, пов’язані з «малою батьківщиною», з використанням прислівників-синонімів та прислівників-антонімів. (Д/З §31; впр. 367, с.175)

§ 31 Розряди прислівників. Складання тексту реклами шкільного конкурсу на найкращий твір «Улюблена справа кожному цікава» з використанням прислівників-синонімів та прислівників-антонімів. (Д/З §31; впр. 365, с.174)

§ 33 Ступені порівняння прислівників. Створення мікротексту з елементами порівняння літературного твору та його екранізації (різних моделей гаджетів, комп’ютерних ігор тощо) з використанням прислівників різних ступенів порівняння. (Д/З §33;впр.391, с.184)

§ 32 Способи творення прислівників. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. (Д/З §32;впр.381, с.180)

§ 34 Правопис прислівників. Написання прислівників через дефіс і разом. Складання пам’ятки «Правила дорожнього руху» з використанням прислівників та їхніх омонімів (наприклад: удень — у день, назустріч — на зустріч, по-нашому — по нашому, надво́рі — на дворі́).

(Д/З §34;впр.414, с.193)

§ 34 Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день. Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук до лиця, до смаку, не до речі, не до вподоби, на вибір, в міру. (Д/З §34;впр.419, с.195)

§ 34 Літери и та і в кінці прислівників.

(Д/З §34;впр.426, с.197)

§ 34 Літери н та нн у прислівниках.

(Д/З §34;впр.440, с.202-203)

§ 34 Не і ні з прислівниками. (Д/З §34;впр.453, с.207)

РМ № 20. С. 89. Складання анотації на книжку з використанням прислівників. Складання відгуку про цікаву книжку з використанням прислівників вищого й найвищого ступенів порівняння. (Д/З Впр. 172.)

КР № 5 «Морфологія. Орфографія. Прислівник» (тести). (Д/З Повторити §31-34)


Морфологія. Орфографія. Прийменник

§ 35 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Складання розповіді про знайому людину, зовнішній вигляд якої видається вам досконалим. Визначення ролі в тексті службових частин мови, зокрема прийменників.

(Д/З §35;впр.465, с.212)

§ 35 Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. (Д/З §36; впр.481, с.217)

Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці; не прийшов із-за хвороби). (Д/З §35; впр.478, с.215)

Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Складання висловлення-роздуму «Від споживацького безглуздя довкілля треба берегти» з використанням антонімічних прийменників. (Д/З §35; впр.476, с.215)Морфологія. Орфографія. СполучникРМ № 21. Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму.

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

РМ № 22. Аналіз переказу.

(Д/З Повторити вивчений теоретичний матеріал)

§ 36 Сполучник як службова частина мови. Читання мовчки тексту, що містить поєднані сполучниками однорідні члени речення та складні сполучникові речення. Коментування ролі сполучників у мовленні.

(Д/З §36; впр. 488, с. 221)

§ 36 (с.221, 223) Використання сполучників у простому і складному реченнях. Види сполучників за значенням: сурядності й підрядності. Синонімічні й антонімічні сполучники. (Д/З §36;впр.489, с.222)

§ 36 (с. 222, 224) Види сполучників за будовою, походженням. Складання тексту-роздуму «Що об’єднує сучасних українських героїв з героями фольклору».

(Д/З §36; виписати сполучники з впр. 496, с. 224-225)

§ 36 (с. 224) Написання сполучників разом та окремо.

(Д/З §36; впр. 497, с. 225)

§ 36 (с. 228) Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Розбір сполучника як частини мови. Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте — про те, зате — за те, якби — як би та ін.).

(Д/З §36;впр.498, с.225)


Морфологія. Орфографія. Частка

§ 37 Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично). Виразне читання уривків з художніх творів, що містять діалоги, складені в розмовному стилі. Обговорення ролі часток у мовленні. (Д/З §37;впр.520, с.236)

§ 37 (с. 237-239) Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Складання висловлення «Чи хотів(ла) би я щось у собі змінити» («Які чесноти хотілося б виховати в собі», «Чи входить до переліку рис моєї вдачі самокритичність») з використанням часток (наприклад: авжеж, хіба, лише, нехай, би (б), хіба ж). (Д/З §37;впр.526, с.238)

§ 38 Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення). Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови з часткою не і префіксом не. (Д/З §38;впр.544, с.244)


Морфологія. Орфографія. Вигук

§ 39 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Аудіювання текстів усної народної творчості (казки, легенди, пісні), що містять вигуки. З’ясування ролі вигуків у мовленні. Виразне читання текстів з вигуками. (Д/З §39, 38;впр. 547,с.245)

§ 39 (с. 247-248) Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування — обмін враженнями після концерту улюбленого співака з використанням вигуків, що передають почуття захоплення, радості, подиву та ін. (Д/З §39; скласти казку для меншого брата чи сестрички з використанням звуконаслідувальних слів)

КР № 6 Морфологія. Орфографія. Прийменник, сполучник, частка, вигук. (Д/З Повторити §35-39)

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Написання речень і текстів з поясненням написання слів — різних частин мови та вживання розділових знаків.

(Д/З Повторити §4-17)

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки. (Д/З Повторити §18-30)

Контрольний диктант

Підсумковий урок


http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuvannja_z_ukrajinskoji_movi_dlja_7_kl/7-1-0-290
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка