Новогребельський навчально-виховний комплексСкачати 119.43 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір119.43 Kb.УКРАЇНА

Бородянський районний відділ освіти

Методичний кабінет

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальеий заклад”

07842, Київська область, Бородянський район, с. Нова Гребля , вул. Котовського , 1

Опис роботи шкільної бібліотеки

Новогребельського НВК «Загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад”
Бібліотекар:

Кузьміч Людмила Миколаївна освіта – вища (педагогічна)

стаж роботи – 19 років (загальний)

12 років (бібліотекаря)
Проблема нашої школи, її головне завдання в умовах реформування освіти – виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.. Такий стан справ потребує якісно нового підходу до підготовки молоді до життя. Орієнтиром змісту освіти є робота з формування особистості.

Чи можна навчити творчості, творчого мислення?

Таке питання ставить перед собою і бібліотекар.

Велика роль у формуванні творчої особистості відіграє книга, і саме від того, чи прищеплено дитині любов до книги, чи сформовані навички роботи з книгою, залежить в подальшому зацікавленість дитини в знаннях, її потреба в самостійному пошуку.

Із усіх факторів самореалізації особистості учнів важливим є фактор творчості. І саме він, означає розвиток творчих здібностей кожної дитини, максимальний розвиток самодіяльності, вільне вираження свого „Я”, є домінуючим у роботі шкільної бібліотеки.

Творчість дітей починається з казки, фантазії.

Наша бібліотека красиво естетично оформлена, потрапляючи перший раз у бібліотеку, дитина попадає у казкову країну.

Наша шкільна бібліотека є складовою частиною навчально-виховного процесу і відіграє важливу роль у досягненні освітньої мети і завдань, які стоять сьогодні перед школою. Адже весь навчально-виховний процес в школі починається саме з неї.

Учні та вчителі школи ставляться до своєї бібліотеки, як до „ місця, де можна отримати будь-яку інформацію”. На сьогоднішній день це можливо як за допомогою традиційних носіїв інформації (книги, періодика), так і за допомогою нових інформаційних технологій.

Робота шкільної бібліотеки багатогранна: виховання в учнів читацької культури, любові до книги, розвиток навичок роботи з бібліотечним фондом, формування бібліотечно-бібліографічних знань.

Успішному виконанню цих завдань, в першу чергу, сприяє чітке планування роботи шкільної бібліотеки.

Головною метою шкільної бібліотеки є надання допомоги всім читачам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. В першу чергу, це залежить від правильно сформованого фонду. Структура фонду шкільної бібліотеки для учнів та педагогів сформовано за видами видань:


Фонд підручників та

навчальних посібників

Фонд художньої Книжковий фонд Довідково-інформа-літератури ційний фонд


Фонд періодичних Науково-методична

видань література для педагогів

За типами видань:


Фонд галузевої

літератури

Фонд видань Книжковий фонд Тематичні папкиіноземними мовами статей з періодики


Фонд видань Фонд нетрадиційних носіїв

краєзнавчої тематики інформації (на початковій

стадії формування)


У фондах нашої бібліотеки зібрано найкращі книги вчених, письменників, діячів культури і мистецтв. Для того, щоб краще обслуговувати читачів, у бібліотеці відокремлено книжки для певних вікових груп – дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

Організація бібліотечного фонду складається з низки процесів: обліку, класифікації, каталогізації, бібліотечного оформлення, розстановки і зберігання книг.

Від правильності всіх цих процесів залежить налагодженість внутрішньої роботи бібліотеки, керівництво читанням та пропаганда книг серед читачів. Облік є важливим процесом організації бібліотечного фонду. Правильно налагоджений облік – це одна з передумов їх збереження. Дані обліку бібліотечного фонду використовую при складанні плану і звіту бібліотеки та при її комплектуванні літературою.

Щоб діти могли вільно орієнтуватись у книжковому фонді, легко знаходити і підбирати літературу, краще керувати читанням, а також організувати правильне комплектування і звітність бібліотеки, всі книги розподіленні за відділами (використовуючи таблиці ББК), залежно від їх змісту. Каталоги необхідні для бібліографічної, довідкової, масової та внутрішньої роботи бібліотеки. Каталогізація є одним з важливих процесів організації бібліотечного фонду.

Не менше значення в роботі бібліотеки мають картотеки, які допомагають зорієнтуватися у великій кількості книг, збірників, періодичних видань тощо; швидко відшукати потрібні художні твори, літературознавчі та критичні праці. Бібліотека має такі картотеки:


 • картотека статей періодичних видань;

 • картотека обліку підручників;

 • краєзнавча картотека ;

Немале значення має бібліотечна обробка книг, коли на кожній книзі проставлено штемпель бібліотеки, шифр. Бібліотечна обробка необхідна для збереження фонду і його правильної розстановки. Розстановка сприяє його найкращому використанню.

Всі процеси організації бібліотечних фондів пов’язані між собою і жоден з них, не можна розглядати ізольовано, але вони мають і певну послідовність.

У довідковому фонді нашої бібліотеки є різноманітні видання.

Поряд з бібліографічними посібниками в довідковому фонді є і довідкові видання: різноманітні словники, довідники, збірники біографій письменників, енциклопедії, тематичні збірники письменників-класиків, сучасних письменників і літературознавців з різних питань історії, теорії літератури та літературної критики.

Якісний та кількісний склад фонду шкільної бібліотеки, що відповідає потребам учнів і педагогів, безпосередньо впливає на реалізацію мети школи – навчання та виховання учнів, надання їм оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти й високої культури.

З метою поліпшення роботи щодо збереження книги, як бібліотекар і актив бібліотеки, так і весь колектив школи, беруть активну участь у вихованні в школярів бережливого ставлення до книги.

Записуючи першокласників до бібліотеки, бібліотекар ознайомлює дітей з правилами поводженнями з книгою. У кожному класі створено дозори бережливих, які перевіряють стан підручників один раз на чверть, допомагають бібліотеці в роботі з боржниками.

Оргкомітетом раз у півріччя проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників по всіх класах школи. Підсумки рейдів висвітлюються на шкільному стенді та оголошуються на учнівських лінійках.

Виховувати у кожного учня повагу і любов до книги допомагають бесіди: „”,Як правильно обгорнути книгу”, „Бережи шкільне майно - підручник”, “Книга - твій друг і порадник” та інші, які проводить бібліотекар разом з бібліотечним активом та вчителями. Тут і приходять на допомогу книжкові виставки, які організовані в бібліотеці: „Книжка завжди поруч з нами ”, „Мудре слово книги”.

В бібліотеці діє „Книжкова лікарня”, куди можуть приходити діти і „підліковувати” свої книги. А ще практикуємо з вчителями молодших класів на уроках праці ремонтувати книги – дарувати книгам „друге життя”.

У школі є стенд “Живи, книго!”, на якому знайшли своє місце правила користування книжкою, критерії оцінювання стану збереження книги, звернення до читачів та батьків, пам’ятки: „Правила користування книгою”, „Бережіть книгу!”, „Правила гігієни читання”. Тут і прізвища учнів, які зберігають свої книжки найкраще.

В школі щорічно проводиться Тиждень дитячої книги. До цього свята діти готуються заздалегідь. Проводиться акція „Подаруй книгу бібліотеці”.

Важливе місце в роботі бібліотеки посідає робота з батьками. Основною роботою з батьками учнів-читачів є глибоке вивчення ролі сім’ї в читанні дітей. В цьому допомагають і вчителі, і самі діти. Батьків запрошують відвідати бібліотеку, ознайомитися з приміщенням, з розстановкою фонду, з великою кількістю літератури для дитячого читання. Більш тісний зв’язок виявляється з батьками учнів початкових класів. Батьки разом з дітьми заходять в бібліотеку, допомагають своїм малюкам у виборі літератури.

У бібліотеці створена постійно діючий “Куточок читача”, де є поради батькам та учням, з яких батьки можуть довідатися про результативний підбір книг для своїх дітей; як вибрати книгу; як дитину привчити до самостійної роботи з книгою і як організувати домашню дитячу бібліотеку. Є ще й такі звернення до батьків: „Сім батьківських заповідей”, „Почуйте серцем голос вашої дитини”.

Велику допомогу бібліотека надає у підготовці книжкових виставок, різних стендів до конкурсів та свят.

Інформаційна робота


Важливим напрямком роботи бібліотеки є інформаційна робота. Щоб бути ефективною, вона повинна носити систематичний, оперативний, випереджаючий характер. Визначаються конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Інформаційна робота в бібліотеці проводиться за двома напрямками:

 • інформування педагогічного колективу;

 • інформування учнів-читачів.

Педагогічна майстерність вчителя тісно пов’язана з рівнем використання та поширення інформацій. Не можна заперечити той факт, що рівень інформаційної культури вчителя безпосередньо впливає на його готовність до використання інноваційних педагогічних технологій.

Тому підвищення інформаційної культури педагогів у процесів їх інформаційно-бібліографічного обслуговування є важливим напрямком роботи бібліотеки. Бібліографічне інформування вчителів має на меті регулярно доводити до відома кожного педагога, виходячи з їх потреб і запитів інформації про нові надходження літератури, додаткову літературу з предмету, інноваційні напрямки наукових досліджень в педагогіці, в методиці викладання предметів.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу координується з роботою шкільних методичних об’єднань. Тому бібліотекар має можливість орієнтуватися, яка інформація потрібна вчителям, над якими проблемами виховання і навчання учнів працює педагогічний колектив. Швидко та якісно надати потрібну інформацію допомагає бібліотекарю картотека газетних і журнальних статей.

Інформаційно - пошукова робота серед учнів проводиться в напрямку дослідження творчого та життєвого шляху відомих письменників.

Зокрема:


 • учні молодших класів дослідили творчість української дитячої письменниці Марійки Підгірянки;

 • учні старших класів дослідили творчість відомих та сучасних українських письменників: Лесі Українки, Т. Г. Шевченка, Володимира Винниченка, Григорія Квітки-Основ’яненка, Володимира Івасюка, Лесі Ворониної, Ірен Роздобудько, Олександра Ільченка.

Кожній знаменній літературній події підготовляється літературний календар. Під час роботи надаються індивідуальні інформації вчителям, що атестуються.

До послуг вчителів та учнів різні тематичні папки:

„Письменники України”, „Київщинознавство”, „Методичні рекомендації”, „Все про книгу”, „Охорона природи”, „Від “я” до “Я”, „Класному керівнику” та ін.;

папки-персоналії „Марійка Підгірянка”, „Леся Українка”, „Т. Г. Шевченко”, “Володимир Винниченко”, “Григорій Квітка-Основ’яненко”, “Володимир Івасюк”, “Леся Воронина”, “Ірен Роздобудько”, “Олександр Ільченко” і багато інших.

Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в шкільній бібліотеці книжкові виставки. Для оформлення виставки ретельно підбирається література відповідно до тем, періодичні видання, цитати, ілюстрований матеріал, і все це красиво і яскраво оформляється.

Особливою увагою користуються такі книжкові виставки: • „Народженні Україною”,

 • ”Нові курси в школі”,

 • „ Держави горда назва – Україна”,

 • “Шевченкові думи не вмруть, не загинуть”,

 • виставка - інтерв’ю « Я ніколи не хотіла писати примітивне чтиво Л. Воронина»,

 • виставка – імена «В кого нині іменини»,

 • виставка – застереження « Чорнобиль: стихія і розплата»,

 • виставка – знайомство « Бібліотека - сила, що рухає світом»,

 • виставка – дитинство «Вас вітає казка»,

 • виставка – заклик «Знання потрібні для життя, для України майбуття».

Особлива форма інформаційної та дослідницької роботи – це підготовка літератури до тем рефератів, доповідей за попередніми замовленнями. Діти охоче користуються такими послугами бібліотеки.

Важливе значення у роботі нашої бібліотеки полягає у вихованні бібліотечно-бібліографічної культури школярів. Ця робота планується адміністрацією школи з урахуванням вікових особливостей учнів, вимог навчальних програм, наступності у навчально-виховному процесі.

Починаючи з першого класу, школярі під керівництвом своїх вчителів оволодівають навичками роботи з підручником, довідковою, додатковою літературою, для них проводяться екскурсії до бібліотеки, де вони знайомляться з правилам користування нею, вимогами бережливого ставлення до книги.

В 5-9 класах вчителі - предметники та класні керівники на уроках та під час проведення виховних заходів розвивають навички роботи з книгою, науково-популярною літературою, вчать учнів складати план відповіді, конспекти, робити виписки цитат, готувати реферати, розвивають їх художній смак і самостійність суджень.

Важливим засобом формування системи бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бібліотечні уроки.

Система бібліотечно-бібліографічних уроків підпорядкована формуванню у школярів свідомого і зацікавленого ставлення до книги, вміння правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою.

Особливо складно прищеплювати школярам навики користування довідковою літературою. Тому вчителі активно сприяють формуванню цієї навички: деякі домашні подаються таким чином, щоб учні зверталися до словників та довідників. Кожне заняття з основ бібліографії закінчується домашнім завданням.

Теми бібліотечних уроків різноманітні в залежності від віку учнів і їх знань („Як створюється книга”, „Основні елементи книги”, „Твої помічники у виборі книг”, „Структура книги”, “Про книгу і бібліотеку”, „Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки”, „Книга – джерело самоосвіти” тощо).

Основною ідеєю роботи із школярами, на мій погляд, повинно бути закладено ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації, як до осередку, де можна не лише поповнити свої знання, але й відпочити, поспілкуватися з однодумцями та опонентами, висловити найнеймовірніші погляди з упевненістю, що вони не будуть осміяні чи заборонені.

Важлива роль бібліотеки полягає у здійсненні методичної допомоги школярам, адже бібліотека має все необхідне для роботи з новими творчими доробками, розробками, ідеями щодо навчання молоді. В цілому робота шкільної бібліотеки направлена на оптимізацію навчально-виховного процесу через тісний контакт з вчителями-предметниками, класними керівниками.

Так співпраця з класними керівниками відбувається за такими напрямками роботи:


 • формування культури читання;

 • допомога у навчально-виховному процесі;

 • суспільно-масова робота;

 • робота з бібліотечним активом;

 • робота з батьками;

 • участь класу в роботі по збереженню підручників.

І таке поєднання зусиль є запорукою успіху роботи.

Тісна співпраця бібліотекаря з вчителями молодших класів є надзвичайно корисною і плідною для всіх: учителеві це допомагає ефективніше прилучати дітей до активного самостійного читання, навчати дітей працювати з книгою; учні за допомогою книги, постійного читання розширюють коло своїх інтересів, виховують шанобливе ставлення до книги, до досягнень людства.

Значну увагу приділяється індивідуальній роботі з читачами, зокрема індивідуальним консультаціям, під час яких знайомлю з значенням довідкового апарату книги, передмовою до неї, даю поради, що сприяють вирішенню проблеми добору і вибору літератури. Основною формою індивідуальної роботи залишається бесіда.

Вже традиційними стали загальношкільні свята: „Посвята першокласників у читачі”, „Прощання з букварем”, „Тиждень дитячої та юнацької книги”.

Учні виявляють активність у процесі підготовки та проведення таких заходів, відбуваються вони завдяки тісній співдружності бібліотекаря школи, класних керівників, вчителів, батьків.

Проведення пошукової та дослідницької роботи дає можливість залучити як можна більше читачів, а також привити любов до книги. Потреба в систематичному читанні літератури, розвитку творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей, пошукової роботи є запорукою успіху для засвоєння навчальних програм.Виховання освіченої творчої особистості – одне з пріоритетних, стратегічних завдань реформування освіти в нашій країні. Школа має готувати активних людей, здатних розв’язувати життєві проблеми, діяти в нестандартних ситуаціях, самостійно мислити і приймати рішення, тобто людей творчих, здібних. Шкільна бібліотека своєю дослідницькою діяльністю сприяє вирішенню цього питання.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка