Нові надходження до бібліотечного відділу у січні серпні 2014 рокуСкачати 321.93 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір321.93 Kb.

Нові надходження

до бібліотечного відділу

у січні - серпні 2014 року
ББК

Бібліографічний опис
  1. Демографія
1

60.7я73

П78

Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / за заг. наук. ред. М. М. Білинської. - К. : НАДУ, 2013. - 120 с.
Примірники: аб., ч.з.
63.3(4Укр) Історія України


2

63.3(4Укр)62

З-84

Зона : [часопис] / гол. ред. О. Різників ; Всеукр. тов. політв'язнів і репрес. - Одеса : Сімекспринт, 2011. - 266 с.
Примірники: аб.


3

63.3(4Укр)62

Л84

Лук'яненко Л. Де ти, доле України? / Левко Лук'яненко. - К. : Вид-во ПП "Телерадіокомпанія "ІК", 2011. - 268 с.
Примірники: ч.з.


4

63.3(4Укр)62

Л84

Лук'яненко Л. З часів неволі, Кн. 4. Країна Моксель / Левко Лук'яненко. - К. : Фенікс, 2010. - 520 с.
Примірники: ч.з.


5

63.3(4Укр)62

Л84

Лук'яненко Л. Сповідь у камері смертника / Левко Лук'яненко. - [вид. 4-те]. - К. : [б.в.], 2011. - 136 с.
Примірники: аб., ч.з.


6

63.3(4Укр-4Оде-2Оде)62

О-41

Одеська хвиля : док., твори, спогади в'язнів сумління. Т. 2 / упоряд. : П. Отченашенко, О. Різників, Д. Шупта ; Всеукр. тов-во політ. в'язнів і репресован. - Одеса : Друк, 2007. - 270 с.
Примірники: аб.


7

63.3(4Укр-4Оде-2Оде)62

О-41

Одеська хвиля : док., твори, спогади в'язнів сумління. Т. 3 / упоряд. : П. Отченашенко, О. Різників, Д. Шупта ; Всеукр. тов-во політ. в'язнів і репресован. - Одеса : Друк, 2008. - 320 с.
Примірники: аб.


8

63.3(4Укр-4Оде-2Оде)62

О-41

Одеська хвиля : док., твори, спогади в'язнів сумління. Т. 4 / упоряд. : П. Отченашенко, О. Різників, Д. Шупта ; Всеукр. тов-во політ. в'язнів і репресован. - Одеса : Друк, 2009. - 312 с.
Примірники: аб.


9

63.3(4Укр-4Оде-2Оде)62

О-41

Одеська хвиля : док., твори, спогади в'язнів сумління. Т. 5 / упоряд. : П. Отченашенко, О. Різників, Д. Шупта ; Всеукр. тов-во політ. в'язнів і репресован. - Одеса : Сімекс-принт, 2010. - 336 с.
Примірники: аб.


10

63.3(4Укр-4Пол)

Ж85

Жук В. Н. Із сивої давнини : Нариси з Історії України та Полтавщини (VII ст. до н.е. - XVI ст. н.е.) / В. Н. Жук. - вид. третє, уточн. і доп. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2005. - 384 с.
Примірники: ч.з.
65.04 Економічна географія і регіональна економіка

11

65.04

С83

Стратегічне планування зовнішньоекономічної складової інтеграції регіону як складова сталого розвитку : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Кривцова, В. В. Комаровський, Н. М. Кадук та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 44 с.
Примірники: аб., ч.з.

12

65.04

М54

Методологічні основи формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління територіальним розвитком : наук. розробка / за заг. ред. О. Ю. Боровської. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб, ч.з.


13

65.04я43

С69

Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 28 трав. 2014 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 136 с.
Примірники: аб., ч.з.


14

65.046(4Укр)

В43

Використання статистичної інформації для оцінювання та прогнозування розвитку територій : наук.-метод. розробка / С. М. Ромашко, І. З. Саврас, Р. Г. Селіверстов та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 36 с.
Примірники: аб., ч.з.
  1. Управління економікою
15

65.050

С91

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XV Всеукр. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 24 квіт. 2014 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 294 с.
Примірники: аб., ч.з.
  1. Планування. Прогнозування
16

65.23я73

К21

Карамушка В. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів. Інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність : практ. посіб. / Віктор Карамушка ; за ред. В. Кучинського. - К. : К.І.С., 2012. - 138 с.
Примірники: ч.з.65.9(4Укр) Економіка України


17

65.9(4Укр)

Г35

Геоекономічна політика України : наук. розробка / авт. кол. : І. В. Розпутенко, Л. В. Ільченко-Сюйва, О. І. Кілієвич та ін. ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. - К. : НАДУ, 2012. - 64 с.
Примірники: аб., ч.з.


18

65.9(4Укр)

Д36

Державне регулювання внутрішнього ринку України в умовах глобалізації : наук.-метод. розробка / за заг. ред. В. Г. Бодрова. - К. : НАДУ, 2012. - 56 с.
Примірники: аб., ч.з.


19

65.9(4Укр)

К95

Кучма Л. Зламане десятиліття / Леонід Кучма. - К. : "Інформаційні системи", 2010. - 559 с.
Примірники: аб.
65.9(4Укр)-55/56 Науково-технічний потенціал. Інновації. Інвестиції


20

65.9(4Укр)-55

І-66

Інноваційно-інвестиційне забезпечення економічних реформ в регіоні : наук. розробка / авт. кол. : О. П. Крайнік, Є. Г. Матвіїшин, К. М. Бліщук та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.

Примірники: аб., ч.з.


21

65.9(4Укр)-56

О-64

Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / уклад. : А. М. Михненко, В. Ф. Мартиненко. - К. : НАДУ, 2012. - 36 с.

Примірники: аб., ч.з.
65.9(4Укр)24 Економіка праці


22

65.9(4Укр) 240

У67


Управління розвитком людського потенціалу територіальної громади в інноваційно-знаннєвому суспільстві / уклад. : Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, С. В. Газарян. - К. : НАДУ, 2012. - 44 c.
Примірники: аб., ч.з.65.9(4Укр)26 Фінанси України


23

65.9(4Укр) 261

У-45

Україна : звіт з ефективності упр. держ. фінансами. - [б.м.] : Світовий банк, 2011. - 102 с.
Примірники: ч.з.


24

65.9(4Укр) 261.8я73

А95

Ахламов А. Г. Управління місцевими фінансами та бюджетом : навч. посіб. / А. Г. Ахламов, О. В. Голинська, І. В. Яцкевич. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 352 с.
Примірники: аб., ч.з.


25

65.9(4Укр)26

А95

Ахламов А. Г. Програмно-цільовий метод як інструмент виконання функцій державного управління в сучасних умовах : наук.-метод. розробка / А. Г. Ахламов, О. В. Голинська. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.
Примірники: аб., ч.з.
65.9(4Укр)27 Страхування. Соціальне страхування. Соціальне забезпечення


26

65.9(4Укр)27

Б17

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування : наук. розробка / авт. кол. : А. В. Решетніченко, О. Б. Кірєєва, Г. Д. Голубчик та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


27

65.9(4Укр)27

М55

Механізми державного регулювання розвитку соціогуманітарної сфери : наук. розробка / авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, П. К. Ситнік та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


28

65.9(4Укр)27

Т38

Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т. М. Безверхнюк, А. О. Левицький, К. В. Пеклун та ін. ; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 292 с.

Примірники: аб., ч.з.

29

65.9(4Укр)27

К65

Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій : наук. розробка / авт. кол. : А. М. Михненко, С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


30

65.9(4Укр-2Оде)272

Е90

Ефективна соціальна допомога на основі співпраці влади і громадськості : аналіз політики у сфері соц. допомоги, соц. захисту населення в м. Одесі ("Біла книга") / експерти : А. С. Крупнік, В. В. Кіщенко, А. С. Трепалюк. - Одеса : Євродрук, 2013. - 112 с.
Примірники: аб., ч.з.
65.9(4Укр)29 Економіка підприємств


31

65.9(4Укр)292

З-48

Зелена книга малого бізнесу України. 2012 р. / Д. В. Ляпін, В. І. Дубровський, О. М. Піщуліна, О. П. Продан. - К. : Ін-т власності і свободи, 2012. - 124 с.
Примірники: аб., ч.з.
66 Політика. Політичні науки


32

66.03

П50

Політична відповідальність політико-управлінської еліти в умовах реформування системи державного управління України : наук.-метод. розробка / за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. - К. : НАДУ, 2012. - 96 с.

Примірники: аб., ч.з.


33

66.2(4Укр) я73

О-13

Обґрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України : навч.-метод. посіб. / авт. кол. : Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, В. А. Мандрагеля та ін. ; за заг. ред. Г. П. Ситника. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


34

66.3(4Укр) я43

С90

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції : матеріали наук.-практ. конф., 3 квіт. 2014 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 198 с.
Примірники: аб., ч.з.


35

66.4(4)

Р64

Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України : наук.-метод. розробка / авт. кол. : О. Я. Красівський, П. В. Когут, О. С. Киричук та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


36

66.4(4)я43

Є24

Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали наук.-практ. конф., 19 груд. 2013 р. / за заг. ред. М. М. Іжи, В. М. Кривцової. - Одеса : ОРІДУ, 2014. -278 с.
Примірники: аб., ч.з.
  1. Адміністративне право
37

67.301

Д70

Досвід реформування територіальної організації публічної влади в країнах Балтії та Південно-Східної Європи в процесі європейської інтеграції : наук. розробка / за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с.

Примірники: аб., ч.з.


38

67.9(4Рос)

301я43

С56

Современные тенденции в государственном управлении, экономике, политике, праве : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. мол. учен., асп. и студ. (Ростов-на-Дону, 29 нояб. 2013 г.). - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. - 442 с.
Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)300 Державне (конституційне) право України


39

67.9(4Укр)300.5

К61

Колодій А. Ф. Управління виборчим процесом як складова демократичного врядування (на прикладі виборів народних депутатів України) : наук. розробка / А. Ф. Колодій, М. А. Наход. - К. : НАДУ, 2012. – 68 с.

Примірники: аб., ч.з.


40

67.9(4Укр)300.62

В40

Взаємодія парламенту із суб'єктами державного управління: зарубіжний досвід : навч.-метод. матеріали / авт. кол. : В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, П. В. Ворона, Л. О. Матвєєва ; за заг. ред. В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с.

Примірники: аб., ч.з.


41

67.9(4Укр)300.62

Ф94

Фулей Т. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з використанням методики вирішення проблем / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц. - К. : [ФОП Москаленко О. М.], 2013. - 168 с.
Примірники: аб., ч.з.


42

67.9(4Укр)300.64

С60

Соловйов С. Г. Проблеми розвитку електронної демократії в умовах модернізації державного управління України : наук. розробка / С. Г. Соловйов,. В. Г. Даниленко. - К. : НАДУ, 2012. - 68 с.
Примірники: аб., ч.з.


43

67.9(4Укр)300.64я73

Л64

Литвинова Л. В. Менеджмент і маркетинг електронного урядування : навч. посіб. / Л. В. Литвинова. - К. : НАДУ, 2013. - 68 c.

Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)301 Адміністративне право України. Адміністративно-політична сфера


44

67.9(4Укр)

301я43

А43

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць № 2 (44). - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. - 296 с. -ISSN 1684-8489.

Примірники: ч.з.

45

67.9(4Укр)

301я43

А43

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 4 (56) / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса : ОРІДУ, 2013. - 228 с. -ISSN 1993-8330.

Примірники: аб., ч.з.

46

67.9(4Укр)

301я43

А43

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 1 (57) / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 188 с. -ISSN 1993-8330.
Примірники: аб., ч.з.


47

67.9(4Укр)

301я73

Д36

Державне управління : підручник : у 2 т., Т. 1/ ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова). - К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. - 564 с.
Примірники: аб., ч.з.


48

67.9(4Укр)

301я43

Д36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 4 (19) / голов. ред. С. М. Серьогін. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 328 с.
Примірники: ч.з.


49

67.9(4Укр)

301я43

Д36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 3 (18) / голов. ред. С. М. Серьогін. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 320 с.
Примірники: ч.з.


50

67.9(4Укр)301

Д36

Державно-управлінські відносини в Україні: стан і шляхи вдосконалення : наук.-метод. розробка / за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с.
Примірники: аб., ч.з.


51

67.9(4Укр)301

Є24

Європейська інтеграція та розвиток теорії державного управління : наук. розробка / авт. кол. : О. М. Руденко, В. Д. Бондаренко, І. В. Валентюк та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 64 с.
Примірники: аб., ч.з.


52

67.9(4Укр)

301я43

Е90

Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 35 / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 356 с. -ISSN 2070-4011.

Примірники: ч.з.

53

67.9(4Укр)

301я43

Е90

Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 36 / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 380 с. -ISSN 2070-4011.
Примірники: ч.з.


54

67.9(4Укр)

301я43

Е90

Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 37 / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 470 с. -ISSN 2070-4011.
Примірники: ч.з.


55

67.9(4Укр)301

З-35

Зарубіжний досвід державного управління: доцільність і можливості застосування в Україні : наук. розробка / авт. кол. : І. А. Грицяк, Л. А. Шереметьева, К. К. Баранцева та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 56 с.
Примірники: аб., ч.з.


56

67.9(4Укр)

301я43

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України Вип. 2 / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка]. - К. : НАДУ, 2012. - 228 с.

Примірники: аб., ч.з.


57

67.9(4Укр)

301я43

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України Вип. 1 / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка]. - К. : НАДУ, 2013. - 264 с.
Примірники: аб., ч.з.


58

67.9(4Укр)

301я43

М74

Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 квіт. 2014 р. : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 500 с.
Примірники: ч.з.


59

67.9(4Укр)

301я43

М74

Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 квіт. 2014 р. : у 2 ч. Ч. 2 / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 480 с.
Примірники: ч.з.


60

67.9(4Укр)

301я73

С65

Сороко В. М. Результативність та ефективність державного управління і мвсцевого самоврядування : навч. посіб. / В. М. Сороко. - К. : НАДУ, 2012. - 260 с.
Примірники: аб., ч.з.


61

67.9(4Укр)

301я43

С75

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль. Вип. 3 : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за результатами стажування слухачів в органах держ. влади та органах місц. самоврядування, 10 жовт. 2013 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 168 с.

Примірники: аб., ч.з.


62

67.9(4Укр)301

С90

Сурмін Ю. П. Методологія в галузі науки "Державне управління" : монографія / Ю. П. Сурмін. - Одеса : НАДУ, 2012. - 372 с.
Примірники: аб., ч.з.


63

67.9(4Укр)

301я43

Т33

Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Вип. 4 (43). - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. - 296 с. -ISSN 1727-6667.

Примірники: ч.з.


64

67.9(4Укр)

301я43

Т33

Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Вип. 3 (42). - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. - 412 с. -ISSN 1727-6667.

Примірники: ч.з.
67.9(4Укр)301.011 Органи державної виконавчої влади

64

67.9(4Укр)

301.011

З-14

Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг : навч.-метод. матеріали / О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 56 с.

Примірники: аб., ч.з.

66

67.9(4Укр)

301.011

Т-11

Теоретичні та організаційно-методичні засади надання державних послуг в електронній формі : наук. розробка / авт. кол. : В. Г. Логвінов, І. О. Макарова, М. В. Мазуркевич та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.
Примірники: аб., ч.з.


67

67.9(4Укр)

301.011.2

І-71

Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ : наук. розробка / авт. кол. : І. В. Козюра, А. О. Краснейчук, Ю. Г. Іванченко та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.

Примірники: аб., ч.з.


68

67.9(4Укр)

301.011.2

К65

Концептуально-методологічні положення, підходи та моделі реалізації концепції New Pablic Management : наук. розробка / авт. кол. : Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 84 с.
Примірники: аб., ч.з.


69

67.9(4Укр)

301.011.2

Ф59

Фінальний аналітичний звіт "Удосконалення консультацій з громадськістю. Пропозиції громадськості та влади" / [за заг. ред. Д. С. Ковриженко ; Всеукр. громад. орг. "Комітет виборців України". -б.м. : б.в.], 2012. - 104 с.
Примірники: аб., ч.з.


70

67.9(4Укр)

301.011.2

М56

Методичні рекомендації з організації взаємодії органів державного управління та органів місцевого самоврядування : наук. розробка/ за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. - К. : НАДУ, 2012. - 40 с.

Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)301.02 Державна служба


71

67.9(4Укр)301.02

Д36

Державна служба в цифрах. 2010 / Нацдержслужба. - К. : Нацдержслужба, 2010. - 26 с.

Примірники: ч.з.

72

67.9(4Укр)301.02

Д36

Державна служба в цифрах. 2012 / Нацдержслужба. - К. : Нацдержслужба, 2012. - 22 с.

Примірники: ч.з.


73

67.9(4Укр)301.02

К63

Комплексно-наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Мартиненко, В. О. Євдокимов, Ю. Д. Древаль та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с.
Примірники: аб., ч.з.


74

67.9(4Укр)301.02

М74

Моделі компетенцій державних службовців : наук. розробка / авт. кол. : І. В. Клименко, Е. А. Афонін,. А. В. Журавльов та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 72 с.
Примірники: аб., ч.з.


75

67.9(4Укр)301.02

М77

Моніторинговий інструментарій системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : навч. матеріали для самост. підготов. / авт. кол. : Т. П. Крушельницький, Є. О. Ралдугін, С. А. Пригородова, Я. І. Лазар. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.
Примірники: аб., ч.з.


76

67.9(4Укр)301.02

О-64

Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / авт. кол. : Б. Г. Савченко, К. І. Мельникова, Ю. В. Боковікова, С. І. Білосорочка. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.

Примірники: аб., ч.з.


77

67.9(4Укр)301.02

Т28

Творча самореалізація особистості державного службовця: стан та проблеми теоретико-правового забезпечення : наук. розробка / авт. кол. : Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна, О. В. Сєров, Г. І. Тодосова. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.

Примірники: аб., ч.з.


78

67.9(4Укр)301.02

Р64

Розробка пріоритетов регіональної кадрової політики у контексті розвитку публічної служби : наук. розробка / авт. кол. : О. П. Якубовський, І. Л. Росколотько, Н. В. Сокур та ін.. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


79

67.9(4Укр)301.02я73

Б61

Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай. - К. : НАДУ, 2012. – 72 c.
Примірники: аб., ч.з.


80

67.9(4Укр)301.02я73

Д36

Державна служба : підручник : у 2 т., Т. 1 / редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова). - К. ; Одеса: НАДУ, 2012. - 372 с.

Примірники: аб., ч.з.


81

67.9(4Укр)301.02я73

Д36

Державна служба : підручник : у 2 т, Т. 2 / редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова). - К. ; Одеса : НАДУ, 2013. - 348 с.
Примірники: аб., ч.з.


82

67.9(4Укр)301.02я73

М55

Механізм забезпечення ефективності підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2012. - 48 c.

Примірники: аб., ч.з.


83

67.9(4Укр)301.02я73

Л55

Лідерство в системі державної служби : навч. посіб./ за заг. ред. М. М. Іжи. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 132 с.

Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)301.14 Організація управління державним сектором народного господарства


84

67.9(4Укр)

301.148я43

Г87

Громадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення : зб. матеріалів Сьомої Всеукр. наук.-практ. конф. з питань самоорганізації населення, Львів, 29-30 верес. 2012 р. / під. ред. А. С. Крупніка, Є. Г. Абрамової. - Одеса : Євродрук, 2012. - 200 с.
Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)301.15 Організація управління соціально-культурним будівництвом


85

67.9(4Укр)301.15

С72

Співпраця органів влади та інститутів громадянського суспільства у сфері державної молодіжної політики в Україні : наук. розробка / авт. кол. : Є. І. Бородін, І. В. Хохрякова, Т. М. Тарасенко та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 56 с.
Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)301.162 Управління національною безпекою


86

67.9(4Укр)

301.162я73

Ш70

Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 / за заг. ред. Г. П. Ситник. - К. : НАДУ, 2012. - 44 c.
Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)304.211.14

Державна закупівля


87

67.9(4Укр)

304.211.14

Р64

Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах : монографія / М. М. Іжа, Н. В. Піроженко, Н. Г. Дроздова, В. Й. Тещук. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 198 с.
Примірники: аб., ч.з.


88

67.9(4Укр)

304.211.14

Ш-72

Шмельова І. Незалежний моніторинг здійснення державних закупівель : практ. та теор.-метод. аспекти / Ірина Шмельова, Наталія Піроженко ; Світовий банк. - [К.] : Світовий банк, 2013. - 56 с.

Примірники: аб., ч.з.

89

67.9(4Укр)

304.211.14я73

П21

Пахомова Т.І. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії влади та бізнесу : конспект лекцій / Т. І. Пахомова, Н. В. Піроженко. - К. : НАДУ, 2012. - 56 c.

Примірники: аб., ч.з.
67.9(4Укр)308 Кримінальне право


90

67.9(4Укр)

308я43

М29

Марущак В. П. Запобігання та протидія корупції : матеріали до семінару, 9-10 груд. 2011 р. / В. П. Марущак, Н. П. Долгіх. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 136 с.
Примірники: аб., ч.з.
72 Наука


91

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою: "Механізми узгодження інтересів та координації дій суб'єктів регіональної політики при реалізації соціальних проектів" (проміжний) / наук. кер. НДР Т. М. Безверхнюк ; відповід. викон. І. А. Сенча. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 109 с.
Примірники: ч.з.


92

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою: "Організаційно-правовий механізм удосконалення державного управління в контексті глобалізаційних процесів" (проміжний) / наук. кер. НДР В. П. Марущак ; відповід. викон. К. І. Ровінська. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 107 с.
Примірники: ч.з.


93

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою: "Результативний бюджетний процес в умовах порушення макроекономічної рівноваги" (проміжний) / наук. кер. НДР А. Г. Ахламов ; відповід. викон. О. В. Голинська. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 105 с.

Примірники: ч.з.

94

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою: "Розробка концептуальних засад реформування системи регіонального управління" (проміжний) / наук. кер. НДР М. М. Іжа ; відповід. викон. Т. А. Берегой. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 100 с.
Примірники: ч.з.


95

72

З-43

Звіт про результати надання послуг з теми: "Сучасні підходи до використання ресурсного потенціалу регіонального управління" (заключний) / наук. кер. НДР О. І. Чебан ; відповід. викон. Т. Б. Халавка. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 313 с.
Примірники: ч.з.


96

72.4(4Укр)

З-43

Звіт про роботу Національної академії державного управління при Президентові України за 2013 рік / уклад. : Ю. В. Ковбасюк (кер.). - К. : НАДУ, 2013. - 45 с.
Примірники: ч.з.
74.5 Професійна і спеціальна освіта


97

74.04я73

Д36

Державне управління в сфері освіти : конспект лекцій / авт. кол. : Н. Г. Протасова, С. В. Крисюк, Т. О. Лукіна та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. - К. : НАДУ, 2012. - 60 c.

Примірники: аб., ч.з.


98

74.5

О-64

Організація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров'я : метод. рек./ за ред. І. М. Солоненка. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.
Примірники: аб., ч.з.


99

74.5

Е45

Економіка і фінанси : метод. рек. до семінар. і практ. занять, виконання індивідуальних навч.-практ. завдань з дисципліни / В. Г. Бодров, О. М. Соколова, О. М. Сафронова та ін. ; за ред. В. Г. Бодрова. - К. : НАДУ, 2014. - 108 с.

Примірники: аб., ч.з.

100

74.5

С49

Слюсарчук О. П. Бюджетна система України : метод. рек. до вивч. дисциплін "Держ. упр. в екон. сфері",. "Держ. фінанси і бюджет. процес", "Макроекон. політика" / О. П. Слюсарчук. - К. : НАДУ, 2013. - 32 с.
Примірники: аб., ч.з.


101

74.5

Д39

Дєгтяр А. О. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної інфраструктури : метод. рек. / А. О. Дєгтяр, Р. Г. Соболь, Я. В. Календжян. - К. : НАДУ, 2012. - 40 с.

Примірники: аб., ч.з.


102

74.5

С69

Соціально-філософські виміри публічного урядування : метод. рек. для слухачів усіх форм навчання . - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


103

74.5

Ф56

Філософські проблеми державного упрравління : навч.-метод. матеріали / за заг. ред. В. М. Князєва. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.
Примірники: аб., ч.з.


104

74.5(4Укр)

І-71

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ. 10 років / НАДУ при Президентові України. - К. : НАДУ, 2012. - 32 с.

Примірники: аб., ч.з.


105

74.5(4Укр)

О-67

Одеський регіональний інститут державного управління. 15 років: історія становлення та розвитку : [нариси]. - Одеса : Друкарський дім, 2010. - 128 с.
Примірники: ч.з.


106

74.58я43

З-41

Збірник програм навчальних дисциплін з підготовки спеціалістів за спец. 7.03060101 "Менеджмент орг. і адміністрування"/ С. А. Яроміч, Т. В. Бутенко, Т. Г. Величко та ін. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. -188 с.
Примірники: аб., ч.з.


107

74.58я73

Д49

Діуца І. В. Індивідуальне фізичне тренування студентів та самостійний медичний контроль : метод. посіб./ І. В. Діуца. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 36 с.
Примірники: аб., ч.з.


108

74.58я73

П68

Правовезабезпечення управлінської діяльності : робоча прогр. з навч. дисципліни / уклад. С. О. Козуліна. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 36 с.
Примірники: аб., ч.з.


109

74.58я73

П68

Правовезабезпечення управлінської діяльності : прогр., темат. плани і метод. рекоменд. для слухачів ден., вечарн. та заочн. форм навч. спеціальності "Держ. упр." / уклад. : С. О. Козуліна, Ю. О. Ровінський. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 92 с.
Примірники: аб., ч.з.


110

74.58я73

С69

Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку : робоча навч. прогр. для слухачів ден., заочн., та вечірн. форм навч. спеціальності "Держ. упр." / уклад. І. Л. Росколотько. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 48 с.

Примірники: аб., ч.з.


111

74.58я73

Ф59

Фінансове право : прогр., темат. і метод. рекоменд. для слухачів ден., вечірн. та заочн. форм навч. спеціальності "Держ. упр." / уклад. Є. О. Львова. - Одеса, : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 56 с.
Примірники: аб., ч.з.
 1. Засоби масової інформації
112

76.01(4Укр)

І-11

І мить доби, і крок історії. Газеті "Урядовий кур'єр" - 10 років / [упоряд. : М. Махінчук, П. Ларіонов]. - К. : ["Урядовий кур'єр"], 2000. - 352 с.
Примірники: аб.


113

76.01(4Укр-2К)

К38

Київський журналіст : альманах київ. спілки ж-тів/ голов. ред. і упоряд. Г. В. Проненко. - К. : "ВКП "Експрес-Поліграф", 2011. - 312 с.

Примірники: аб.
  1. Ораторське мистецтво
114

83.7я73

О-75

Основи наукового мовлення : навч.-метод. посіб./ уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова та ін. ; за заг. ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с.
Примірники: аб., ч.з.
84.4Укр Твори української літератури


115

84.4Укр6-5

Ц60

Цілий В. Останнє яблуко / Василь Цілий. - К. : ВЦ "Просвіта", 2007. - 144 с.
Примірники: аб.
 1. Філософія
116

87я73

Ф56

Філософські проблеми державного управління : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. В. М. Князєва. - К. : НАДУ, 2012. - 220 с.
Примірники: аб., ч.з.
  1. Соціальна психологія
117

88.53

У66

Управління конфліктами у процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства : наук. розробка / авт. кол. : С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 52 с.

Примірники: аб., ч.з.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка