Неперекладне в перекладі англійських неологізмівСторінка2/3
Дата конвертації11.05.2018
Розмір0.81 Mb.
ТипДиплом
1   2   3

Розділ 2. Релевантні характеристики неологізмів англійської мови
2.1 Особливості утворення неологізмів
Першою частиною другого розділу є дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто (1190 слів). Дослідження проводилося за двома аспектами:

 1. способи утворення нових лексичних одиниць;

 2. сфери вживання неологізмів.

Розглянувши зміст словника, було виділено 11 способів утворення неологізмів в сучасній англійській мові. Розподіл кількості слів словника за способами представлено в таблиці:


№ Способи утворення неологізмів Кіль %

1. Словоскладання 506 42 2.Афіксація 241 20 3.Телескопні слова 90 7,5 4.Семантичний спосіб 80 6,6 5.Конверсія 55 4,5 6.Запозичення 52 4,3 7.Усічені слова 51 4,2 8.Акроніми 47 3,8 9.Абревіатури 36 3 10.Імена власні 20 1,6 11.Зворотне утворення 12 1


Поповнення лексики англійської мови відбувається за різними моделями власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Як видно з таблиці, найчисленнішою групою є група складних слів. Складні слова утворені за моделями, основними з яких є такі:

Складні іменники:

N + N (іменник + іменник): "airhead" (ідіот), "automaker" (робочий машинобудівного заводу), "baby-boomer" (людина, народжена в період високої народжуваності в Америці (1945-1952гг.)), "toy-boy" (молодий коханець зрілої жінки). Всього по цій моделі утворені 250 слів від всіх складних слів.

ADJ + N (прикметник + іменник): "blackwash" (у крикеті - перемога у всіх матчах певної серії), "capital flight" (експорт капіталу країні для розвитку її економіки), "free-fall" (несподіване падіння цін на фондовій біржі). По цій моделі утворені 100 слів.

V + N (дієслово + іменник): "canned hunt" (мисливська гра в обгородженому місці на здобич, що поставляється організаторами), "dieman" (мертва людина, існування якої підтримується штучно для отримання всіляких вигод). Слів, утворених по цій моделі - 14 (також відноситься модель ADV + N).

ADV + N (прислівник + іменник) "downspin" (швидке зношування, псування). По цій моделі утворено 5 слів.

ADJ + NUM (прикметник + числівник): "high-five" (жест вітання, поздоровлення, коли після потиску руки складаються в замок за головою).

N + Ving (іменник + дієслово (ing)): "chicken-dancing" (рух в танці, що імітує поплескування крил), "circuit-breaking" (накладення штучного ліміту на той рівень, до якого може впасти вартість частини компанії в певний день). Ця група налічує 27 слів.

ADJ + Ving (прикметник + дієслово (ing)): "cold-calling" (дзвінки або візити додому з метою продажу товарів і послуг), "cosmetic bonding" (техніка, в якій пластикова каніфоль використовується для зміни форми зубів), "dirty dancing" (стиль в танці, заснований на стилі мамбо). Ця група складається з 11 слів.

Складні прикметники:

N + N (іменник + іменник): "bid-proof (стійкий до спроб оволодіння іншою компанією). Група складається з 14 слів.

ADJ + ADJ (прикметник + прикметник): "least-worst" (незадовільний, але цілком прийнятний в даній ситуації). Група налічує 4 слова.

N + ADV (іменник + прислівник): "gob-struck" (переповнений), "grant-maintained" (підтримуваний державою), "life-expired" (застарілий). По цій моделі утворено 5 слів.

ADV + N (прислівник + іменник): "off-limits" (вільний від зобов'язань). Ця група складається з 6 слів.

N + ADV (іменник + прислівник): "hands-off (вільний від особистого втручання), "hands-on" (що привертає особисту участь або досвід), "heads-up" (високої якості). У цій групі всього 5 слів.

[(ADJ + N) + ed]: "longbearded" (з довгою бородою (про літню людину)).

[(N + N) + ed]: "mush-mouthed" (мовчазний). У цій групі 3 слова.

Складні дієслова:

N + V (іменник + дієслово): "chain-chew" (жувати жувальні гумки одну за однією), "end-stop" (несподівано зупинитися), "name-check" (звертатися до когось тільки по імені).

V + NUM (дієслово + числівник): "stand-first" (оснащувати статтю вступним параграфом, що містить суть всієї статті).

ADV + N (прислівник + іменник): "downsize" (скоротити робочі місця). Ця група складається з 3 слів.

N + N (іменник + іменник): "goofproof" (погано відноситися до когось). Група складається з 9 слів.

Друга за величиною група складається із слів, утворених за допомогою афіксів. У цій групі можна виділити продуктивні і непродуктивні афікси. До продуктивних відносяться наступні суфікси:

-or/ег: зустрічаються у 28 словах: "overstayer" (людина, що живе в країні після закінчення терміну візи), "networker" (працівник в комп'ютерній системі);

-ism: зустрічається в 15 словах: "televangelism" (виступ священика з проповіддю на телебаченні), "volunteerism" (участь в соціальній роботі);

-tion: зустрічається в 14 словах: "corporatization" (передача управління організацією від уряду приватним особам), "Albanianization" (добровільна політична ізоляція країни, що привела до економічної кризи);

-ist: зустрічається в 14 словах: "biofundamentalist" (людина, що не приймає із-за своїх вірувань сучасні технології, вживані в біотехнології або генній інженерії), "chaologist" (експерт, що займається проблемою хаосу);

-ize/ise: зустрічається в 9 словах: "anonymize" (зберігати в таємниці), "awfulize" (бути жахливим, песимістичним);

-у: зустрічається в 9 словах: "chancy" (випадковий), "dorky" (дурний);

-іе: зустрічається в 9 словах: "deccie" (людина, що має пристрасть до прикраси свого будинку), "Cuppie" (багата зріла людина, шанувальник гонок яхтою);

-аі: зустрічається в 7 словах: "digital" (відносно комп'ютерів і комп'ютеризації, цифрової), "feminal" (чоловік з жіночими звичками і поведінкою);

-1у: зустрічається в 5 словах: "crinkly", "crumbly", "wrinkly" (літня людина);

-ify: зустрічається в 4 словах: "adultify" (примушувати дитину поводитися як доросла людина), "gentrify" (жити відповідно до засад і правил середнього класу);

-able: зустрічається в 4 словах: "microwaveable" (сприятливий для готування їжі в мікрохвильовій печі), "ovenable" (сприятливий для печі, вогнетривкий).

Непродуктивними є такі суфікси:

агентивні суфікси, що утворили по 1 слову:

-ast: "nostalgias!" (людина, що живе минулим, що має сентиментальну прихильність до минулого);

-ik: "refusenik" (людина, що відмовляється від співпраці);

-ас: "ceramophobiac" (людина, що не визнає глиняний посуд);

-ite: "clubbite" (член клубу); суфікс прикметника:

-like: "shell-like" (вухо);

суфікси абстрактних понять:

-ment: "empowerment" (позбавлення людей контролю над своїм життям);

-ness: "laddishness" (агресивна і самовпевнена поведінка чоловіка).

Префікси також можна розділити відповідно до їх продуктивності: продуктивні префікси:

-ге-: трапляється у 8 словах: "to reflag" (поміняти прапор на торговому судні), "to reschedule" (відкласти виплату боргу);

-de-: трапляється в 6 словах: "to decompress" (звільнитися від відчуття хвилювання і напруги), "demerger" (процес розділення великої компанії на декілька маленьких);

-super-: трапляється в 6 словах: "superdelegate" (делегат від демократичної партії, вибраний на загальному голосуванні, а не приватним порядком),

"supergravity" (передбачувана сила, яка включає порівняно слабку антигравітацію, так само як і гравітацію);

-hyper-: трапляється в 3 словах: "hyperdrive" (висока активність), "hypermedia" (пристосування для створення міксу з тексту, звуків, візуальних прийомів, графічних елементів з різних програм);

-micro-: трапляється в 4 словах: "microsponge" (губка з маленькими отворами, використовувана для поступового випуску ліків), "micromachine" (мікромашина);

-pro-: трапляється в 3 словах: "proactive" (активний в здійсненні задуманих планів, справ), "pro-choice" (людина, що відстоює права жінок на аборт); непродуктивні префікси: зустрічаються в 1 слові:

-bi-: "bicoastal" (що відноситься до обох берегів США);

-ex-: "exmatriculate" (виключити учня з школи);

-out-: "outsource" (передоручить роботу іншої компанії);

-sub-: "submerger" (підприємство, яке втрачає незалежність в своїх відділеннях).

Наступну групу складають телескопні слова. Телескопні слова створюються в першу чергу для економії часу і місця, коли є можливість скоротити довгі і незручні у вживанні слова і словосполучення. Такими скороченнями є 76 слів зі всіх телескопних слів, наприклад: "actressocracy" (actress + aristocracy - актриси, які вибилися у вищий світ за рахунок одруження), "affluenza" (affluence + influenza) • психологічне хвилювання, пов'язане з багатством), "Amerenglish"(American English - американський варіант англійської мови), "boomflation" (boom + inflation)

 • інфляція, викликана збільшеною купівельною здатністю), "chiddler"(child+toddler - немовля), "eyelyzer" (eye + analyzer - пристосування для вимірювання рівня алкоголю в очних випаровуваннях). Також телескопізми створюютьсядля назви явищ або предметів, які за своєю суттю є гібридами. Таких слів налічується

14: "Amerasian" (American + Asian - нащадок американських і азіатських батьків), "dramedy" (drama + comedy - телевізійна драма-комедія), "geep" (goat + sheep -суміш вівці і кози).

Наступна група складається з неологізмів, утворених семантичним шляхом. Слова, що становлять дану групу, не є новими для англійської мови, але вони придбали абсолютно нове значення. Всі неологізми цієї групи було розділено відповідно до класифікації Г. Поля і М. Бреаля:

1) звуження значення слова (14 слів): "exotic" (екзотичні тварини, щопривозяться спеціально для полювання), "to do" (приймати наркотики);

2) зсув значення слова без зміни його об'єму: • метафора (38 слів): "flight" (певна послідовність вин на дегустації), "hook" (мелодія або пісня, яка у всіх на вустах), "mule" (тваринна метафора - людина, що доставляє наркотики);

 • метонімія (18 слів): "dragon" (східна країна, яка за останній час поліпшила свій економічний стан), "ecstasy" (наркотик);

 • евфимізм: "asset" (зброя), "economical" (навмисне приховування якихось фактів від громадськості).

При розгляді цієї групи можна помітити деякі тенденції. Так, наприклад, слова "angel" і "benny" набули нового значення, яке вперше з'явилося в телесеріалах: "angel" (медсестра) від "angel" (ангел милосердя) і "benny" (дурник) від дурного персонажа телесеріалу на ім'я Бені. Слова "crumpet" (сексуально привабливий чоловік) і "chicken" (молода повія) розширили своє значення, слідуючи одній і тій же моделі - спочатку "chicken" означало "молодий проститут", a "crumpet" - "сексуально приваблива жінка". Також особливі якості предметів послужили тому, що ними були названі самі предмети: "brilliant" (надточна самонавідна зброя), "executive" (розкіш і вищий стандарт). Можна виділити в цій групі 4 евфемізм - слова, які є "пом'якшеними" назвами предметів або явищ:

"asset" (одиниця) замість "weapon" (зброя), "economical" (економічний) із значенням "що-небудь, навмисно приховуване від громадськості", тобто "economical" - "бути економним з правдою", "enterprise" (підприємство) із значенням "спрямованість на сколочування матеріального стану", "relief (полегшення) із значенням "сексуальна задоволеність". Виділяється також одне слово, яке придбало протилежне значення: "shit" (щось дивовижне, прекрасне).

Слова, утворені за допомогою конверсії, складають наступну групу. Тут можна виділити наступні моделі:

N = V (іменник = дієслово): по цій моделі утворено 33 слова: "to air" (транслювати), "to bimbo" (розповідати пресі про свій роман з відомою особою), "to box" (представити що-небудь на телебаченні), "to cowboy" (вести машину безрозсудно), "to dewomb" (позбавити жінку здатності народжувати);

ADJ = N (прикметник = іменник): по даній моделі утворено 7 слів: "audio" (запис історії написання пісні або слів), "nuclear" (ядерна сила), "plastic" (кредитна картка);

ADJ = V (прикметник = дієслово): по цій моделі утворено 5 слів: "to grey" (про націю - мати великий відсоток літніх людей), "to wide" (просити гравця в боулінг кинути "широку" кулю);

V = N (дієслово = іменник): по цій моделі утворено 10 слів: "spend" (кількість витрачених грошей), "want" (бажання, амбіції).

Наступна група складається із запозичень з інших мов (всього 52 слова): • з французької мови: "aesthicienne" (фахівець з краси), "frisee" (цикорій), "fromage frais" (рідкий сирний сир), "haut ton" (вище суспільство);

 • з японської: "aiki-jutsu" (різновид дзюдо), "honcho" (бос), "nashi" (японські перли);

 • з китайської: "gai-ge" (повна перебудова економіки і соціального життя країни), "ginghaosu" (препарат проти малярії);

- з іспанської: "El Nino" (підняття холодної води на поверхню моря, щовикликає великі улови риби).

А також внутрішньомовні запозичення [7:58]:

- шотландський варіант: "haar" (холодний дрібний дощ з туманом на морі);

- австралійський варіант: "kanga cricket" (крикет для маленьких дітей).Наступна група складається з усічених слів, також утворених для зручності

і економії часу. Усічені слова дуже популярні і використовуються у всіх сферах життя. Серед цієї групи виділяються слова:


 1. з усіченим закінченням: "comms" (communications - комунікації), "detox"(detoxification - очищення організму від речовин, шкідливих для нього),"graf"(graffiti - розпис стін будинків фарбами, що розпилюються), "vid"(video короткий відеофільм). Всього в цій групі 28 слів;

 2. з усіченим початком: "hood" (neighborhood - околиця). Всього в цій групі 16 слів;

 3. з усіченим початком і закінченням: "bezzle" (embezzlement - розтрата), "mersh" (commercial - реклама). У цій групі 7 слів.

Група акронімов складається з 47 слів. Головна різниця акронімів і абревіатур полягає в тому, що акроніми читаються і вимовляються як єдині слова, а не як послідовність окремих букв. Ця група представлена такими акронімамі, як: "Dinky" (double income no kids yet - один з членів сім'ї, в якій обидва працюють, без дітей), "GERBIL" (great education reform bill - законопроект про освіту, випущений британським парламентом в 1988г.), "glam" (graying leisured, affluent and married - людина середніх років з хорошим достатком), "lombard" (lots of money but a real dickhead - багата, але дурна людина), "Nilky" (no income lots of kids - людина без роботи з великою сім'єю), "PINC" (property income certificate - документ, підтверджуючий володіння частиною компанії), "woopie" (well-off older person - спроможна літня людина). Як видно з прикладів, багато акронімів позначають соціальне і фінансове положення людей.

Група абревіатур складається з 36 слів. Слова-абревіатури уживаються: у галузі охорони здоров'я: "ARC" (AIDS - related condition - недуги, від яких страждають хворі на СНІД), "PWA" (person with AIDS - хворий на СНІД); у галузі науки і технологій: "АТВ" (advanced technology bomber - бомбардувальник з передовими технологіями), "ATV" (all-terrain vehicle - усюдихід), "CDV" (compact video disc - міні відеодиск); у галузі освіти: "СТС" (city technology college - школа, що забезпечує наукову освіту); у галузі політики: "SLD" (Social and Liberal Democrat).

Наступна група складається із слів, назв предметів або явищ, які були названі іменами або прізвищами творців, вчених, політиків, які так чи інакше пов'язані з цими явищами: "Archer" (сума в 2000 доларів) від імені політика Джеффрі Арчера, який, як стало відомо, заплатив за послуги повії 2000 доларів; "Barbour" (торговий знак, непромокальний жакет або пальто зеленого кольору) від імені творця Джея Барбора; "Seymour" (зарплата в шість знаків) від імені власника рекламного агентства М-р. Сеймура, який першим в цій сфері одержав таку зарплату.

Сама нечисленна група складається із слів, утворених способом зворотного утворення. У групі представлено декілька моделей:

N = V (іменник = дієслово): "accreditation" (акредитація) = "to accreditate" (акредитувати), "arm-twisting" (примушення когось зробити щось) = "to arm-twist" (примусити когось зробити щось), "back calculation" (підрахунок відсотка змісту алкоголю в крові на момент водіння автомобіля, який проводиться через декілька годин) = "to back calculate" (робити даний підрахунок). Всього по цій моделі утворено 6 слів.

ADJ = V (прикметник = дієслово): "expletive" (той, хто лається) = "to explete" (лаятися). У цій групі всього одне слово.

ADJ = N (прикметник = іменник): "stand-offish" (відчужений, самотній) = "stand-off (охолоджування відносин). Всього по цій моделі утворено 5 слів.

Як видно з вищевикладеного, найбільш продуктивними способами словотворення є: словоскладення, дериват, телескопія, скорочення. Дані способи, а також спосіб, в якому існуюче слово набуває нового значення (семантика) є внутрішньомовними способами творення нових слів. Продуктивним також є спосіб запозичення слів з інших мов.


2.2 Сфери вживання нової лексики
В процесі дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто було визначено 19 галузей, в яких уживаються неологізми даного словника. Всі сфери і кількість слів, що становлять кожну групу, представлено в таблиці:


Галузі вживання Кіл-ть %

1. Бізнес 208 17,3 2. Соціальне життя 144 12 3. Розваги 130 10,8 4.Наука 121 10 5.Охорона здоров'я 96 8 6.Характерні риси людей 91 7,6 7.Політика 74 6 8.Повсякденна лексика 56 4,6 9.Транспорт 37 3 10.Технології 34 2,8 11.Природа 33 2,8 12.Суд 31 2,6 13. їжа 29 2,4 14.Наркотики 26 2 Журналізм 21 1,8 16. Мода 18 1,5 17. Спілкування 13 1 18. Освіта 12 1 19. Архітектура 9 0,8


Найчисленнішою групою є група фінансово-економічних термінів, яка налічує 208 нових слів, що становлять 17,3% від загальної кількості. Слова, які складають дану групу, відображають всю різноманітність процесів, що відбувається у фінансово-економічному світі. У цій групі слів можна виокремити декілька підгруп, наприклад: слова, що вживаються в роботі фондової біржі або банку: "to bottomline" (визначити остаточну ціну продукту, товару), "chartist" (людина, що вивчає ціни на фондовій біржі і що робить прогнози), "to churn" (бути зайнятим в купівлі-продажі частин компаній з метою отримання великих комісійних), "free-fall" (несподіване падіння цін на фондовій біржі). Виділяється також група слів, яка вживається в рекламних кампаніях, а також для вивчення компаній-конкурентів: "benchmarking" (дослідження продукту компанії-конкурента з метою встановлення бажаного стандарту), "beta-test" (тестування нового товару перед запуском в торгівлю), competitor analysis" ("розкопування" інформації про конкуруючу фірму). Можна вирізнити групу слів, яка позначає операції з покупками компаній, їх ділення або об'єднання: "buy-in" (покупка контрольного пакету акцій компанії групою сторонніх осіб, які потім беруть управління в свої руки), "down-raid" (несподівана спроба покупки значної частини компанії), "to demerge" (розділити крупне підприємство на декілька дрібних). Також виділяється група слів, що позначає загальноекономічні реалії: "boomflation" (інфляція, викликана високим рівнем купівельної можливості), "capital flight" (експорт капіталу країні для розвитку її економіки), "to cash-limit" (заморозити капітал), "countertrade" (бартер). Й такі слова, які представляють реалії минулого в економічному житті, наприклад: "dollar shop" (магазин в комуністичній державі, в якій товари можна було купити тільки за тверду валюту), або реалії сьогодення: "dragon" (країни східної Азії, де швидко розвивається економіка).

Другою за величиною є група слів, що належить до галузі суспільного життя. Виокремлюються декілька слів, що позначають різні соціальні програми: "family-credit" (соціальні виплати мало імущим сім'ям з дітьми), "income support" (соціальні виплати бідним і безробітним), "social fund" (гроші, що виділяються урядом для позик або стипендій для тих, що мають потребу). Також велику групу складають слова, які позначають соціальні групи, залежно від віку, достатку, стилю життя, інтересів: "glam" (людина середнього віку з хорошим достатком), "haut ton" (вище суспільство), "juppy" (молодий, "прагнучий вгору" японець), "moral majority" (члени суспільства, які підтримують традиційні моральні цінності), "movers and shakers" (багаті і впливові люди), "new man" (чоловік, що займається жіночою роботою в будинку), "neo-poverty" (розорення багатих людей у зв'язку із зміною соціальних умов). Наступна група неологізмів - це слова, що позначають діяльність різних організацій. Вони є позначеннями всіляких доктрин, поглядів: "fattyism" (дискримінація повних людей), "heightism" (дискримінація людей за зростом), "homophobia" (страх або вороже відношення до гомосексуалістів).

Третю групу складають слова, що належать до сфери розваг. Ця група також неоднорідна і може бути розділена на декілька крупних груп, таких як: спорт, музика, телебачення.

Спорт: "escrima" (бойове мистецтво, де б'ються на палицях), "hold'em" (різновид покеру).

Музика: "aristo-pop" (напрям в музиці), "beat box" (переносний стереомагнітофон), "jazzerati" (відомі джазові музиканти).

Телебачення: "filmization" (екранізація книги), "maxi-series" (багатосерійний фільм).

Також можна назвати групу слів, яка вживається в молодіжній культурі, в яку можна включити музичну групу, а також такі слова, як: "grebo" (член молодіжного угрупування, який виглядає неохайно, поводиться зухвало і слухає агресивну рок-музику).

Наступну групу складають слова, що належать до галузі науки. Тут виокремлюються фізичні, хімічні, біологічні, астрономічні терміни: "chaos" (у фізиці - непередбачувана поведінка динамічних систем), "clock gene" (ген, що відповідає за вік організму, "біологічний годинник"), "garbology" (вивчення промислових відходів), "neurogenetics" (вивчення генетичної основи нервової системи). У групі наукових термінів виокремлюється крупна група неологізмів, пов'язаних з розвитком нових технологій, комп'ютерів. Ця група налічує 42 слова, що складає 3,5% від всієї кількості слів, що містяться в словнику. Ось декілька прикладів таких слів: "to back up" (копіювати інформацію з диска на інший носій в цілях обережності), "connectivity" (здатність комп'ютерів або комп'ютерних систем різних типів працювати разом), "EDI" (electronic data interchange - комп'ютеризована система для відправлення і отримання інформації про ділові операції). Специфічною рисою цієї групи є той факт, що слова не є "чистими" неологізмами. Ці слова уживалися вже якийсь час у вузькій галузі - лексиконі певної науки, а потім поступово стали відомими широкому громадянству. Тепер ці неологізми уживаються в повсякденному житті.

У групі неологізмів, що відносяться до сфери охорони здоров'я, також, як і в попередній групі, налічується велика кількість термінів, що мали вузьке коло вживання, але за останні десятиліття вони стали доступними і такими, що широко вживаються в повсякденному житті. У даній групі виокремлюються слова, що є назвами різних захворювань: "Anderson-Farby disease" (спадкова хвороба, викликана браком деяких ферментів в крові), "exploding head syndrome" (болі в центральній або задній частині голови, що викликають безсоння), "SAD" (seasonal affective depression - сезонна депресія, викликана коротким світловим днем взимку). Також виокремлюється група слів - назв лікувальних препаратів:

"arteether" (препарат для лікування малярії), "distrophin" (протеїн, відсутність якого є причиною мускульної дистрофії). Слід зазначити і ті неологізми, які є назвами операцій і різного роду лікування: "domino" (операція-трансплантація, в якій пацієнт А одержує нове серце і легені від донора, а пацієнт В одержує серце пацієнта A), "fat transfer" (косметична операція, при якій жир віддаляється за допомогою вакуумного відкачування), "natural auralism" (лікування пацієнтів з природженою глухотою, але із залишковою здатністю чути).

Група слів, об'єднана під назвою "характерні риси людей" складається із слів, які характеризують людей з різних точок зору. Потрібно відзначити, що ця група складається в більшості своїй із сленгу і розмовної лексики. Характеристика дається людині з погляду різних критеріїв, таких, як: розумовий розвиток: "meathead", "airhead" (ідіот); пристрасть, настрій, психологічний стан: "chocoholic" (людина, що любить шоколад), "couth potato" (ледача, неактивна людина, яка весь час знаходиться на дивані), "ploms" (poor little old me syndrome -постійна жалість до самого себе); оцінка зовнішності: "bimbo" (симпатична і дурна людина), "crumpet" (чоловік, що вважає себе сексуально привабливим).

Групу слів, що відносяться до сфери політики, складають в основному слова, пов'язані з виборами, а також з внутрішньою політикою окремої країни. Наприклад, слова, використовувані у виборних кампаніях: "electoralism" (облік виборної користі при складанні виборної програми), "flesh-pressing" (потиск рук великій кількості людей під час будь-якої політичної кампанії), "parachute candidate" (політичний кандидат, що висувається на виборах в тому окрузі, в якому він не живе), "retail politics" (традиційна виборна кампанія, під час якої кандидат їздить по регіонах країни і спілкується з своїми прихильниками). Групу слів, що вживаються у сфері внутрішньої політики країни, складають такі слова, як: "community politics" (зосередження інтересів на певних місцевих проблемах), "pork-barreling" (постачання урядом організацій і крупних компаній прибутковими

контрактами і іншою користю натомість їх підтримки), "project" (ряд цілей, поставлених політичним лідером).

Наступна група складається з повсякденної лексики. Велика її частина - це сленг. До складу цієї групи входять слова - прізвиська людей: "honcho" (бос, начальник), "ratted" (п'яниця); назви частин тіла: "shell-like" (вухо); назви побутової техніки: "pinger" (мікрохвильова піч), "dog" (телефон); назви грошей: "Hawaii" (банкнота від 5 до 50 доларів), "Jack" (банкнота в 50 доларів); назви медичних препаратів: "horse pill" (велика пігулка); назва різних дій: "to pop one's clog" (померти), "to jangle" (розпускати плітки).

Подальші групи є менш численними і складають від 3% до 0,8% від загальної кількості слів. Всі ці групи є однорідними за своїм складом, в їх рамках не виокремлюються певні підгрупи (окрім наркотичної лексики). Не дивлячись на це кожна з груп представлена рядом цікавих неологізмів: сфера нових технологій: "liming" (техніка обробки дерева); сфера транспорту: "АТВ" (advanced technology bomber - вдосконалений бомбардувальник), "crashworthiness" (захищеність пасажирів під час удару); природа: "acid cloud" (хмара або туман з великою концентрацією кислоти), "Big Dry" (засуха); сфера, пов'язана з діяльністю суду: "babynap" (викрадання немовлят), "highway woman" (жінка, що краде речі з машин); їжа: "fenny" (спирт, вироблюваний з горіхів), "flight" (послідовність вин на дегустації); область журналістики: "to extract" (опублікувати уривок); мода: "bubble skirt" (коротка спідниця-тюльпан), "granite-wash" (ефект потертості на джинсах); сфера спілкування: "to namecheck" (звертатися до кого-небудь тільки по імені); сфера освіти: "masterclass" (робота молодих фахівців з наставниками); сфера будівництва і архітектури: "floatel" (готель на воді), "reproclassicism" (навмисне використання класичних моделей декорації в постмодерністській архітектурі). Група наркотичних термінів є нечисленною і складає всього 2 % від загального числа слів, але як одна з характерних і невід'ємних ознак молодіжної культури, феномен наркотиків стає все більш популярним серед молоді. Збільшення інтересу до наркотиків відображається в збільшенні кількості нових слів, пов'язаних з ними. Тут виокремлюється декілька груп: назви різних наркотиків: "Adam", "bacuso", "crystal", "E" (ecstasy), "hubba", "MDMA" (methylene dioxymethamphetamine); люди, що приймають різні наркотики: "crackhead", "druggie", "Ecstatic"; а також такі слова, як: "mule" (людина, що перевозить наркотики), "crack house" (заклади, якими управляють наркодилери), "line" (смужка кокаїну, що втягується носом через трубку).


2.3 Функціональні особливості вживання неологізмів в періодичних виданнях
У цьому розділі представлені результати дослідження нової лексики з періодичних видань (Time, Newsweek, People, Pop Star, U.S. News - 1345 c.). Було відібрано 60 лексичних одиниць, які були досліджені за двома аспектами:

 1. способи утворення лексичних одиниць;

 2. сфери вживання неологізмів.

1) Відповідно до способів утворення лексичних одиниць слова розділилися таким чином:


Способи утворення неологізмів Кіл-ть

Словоскладання 23 Скорочення 14 Афіксація 10 Семантичний спосіб 7 Запозичення 4 Конверсія 2


Серед моделей словоскладення найактивнішою залишається на даний момент модель N + N (іменник + іменник), за якою утворено наступні слова: "Beltway insiders" (правлячий клас, уряд США), "soundbite" (короткий уривок, фрагмент виступу або заяви на радіо або ТБ), "Health Net" (медична організація), "nose job" (корекція носа) та ін.

За моделлю ADJ + N (прикметник + іменник) утворено наступні 3 слова: "backlot" (на знімальному майданчику те, що знаходиться на задньому плані), "Thatcherite legacy" (політика Тетчер).

Слова "in-house network" (домашня комп'ютерна мережа), "on-line shopping" (покупка товарів через Internet) утворені по моделі ADV + N.

Наступні моделі представлені одним словом:

ADJ + V(ing): "corporate downsizing" (скорочення штату, звільнення робочих);

(ADJ + N) + N + of + N: "middle-class bill of rights" (серія заходів по зменшенню податків);

(ADJ + N) + N: "Blue Dogs" Democrats" (невелика група консервативних демократів, яких розчарував президент їх країни).

Слово-гібрид, утворене від складання усіченої форми та повної: "е-shopping" (покупка товарів через Internet).

Другою за величиною є група слів-скорочень (14 слів). Тут можна зустріти усічені слова, абревіатури, телескопізми: "stat" (statistics - статистика), "applets" (applications - сфери вживання нової комп'ютерної мови "Java"), "OSHA" (Occupational Safety and Health Administration), "treegator" (tree + alligator - пристосування для затримання води навколо стовбура дерева).

Група слів, утворена за допомогою суфіксів і префіксів складається з 10 слів. Виокремлюються 2 слова, які утворені за допомогою продуктивного префікса "pro-": "pro-immigrant" (людина, виступаюча в захист іммігрантів), "pro-abortion" (дозвіл абортів для молодих дівчаток і заборона для жінок). За допомогою продуктивного суфікса "-gate" утворено нове слово: "Filegate" (скандал навколо факту використання службовцями Білого Дому таємних файлів проти своїх ворогів).

Префікс "de-" брав участь в утворенні двох дієслів: "to delicense" (позбавляти права, анулювати ліцензію) і "to defang" (видалити старий бюрократичний порядок).

Від прикметника "highhanded" був утворений іменник за допомогою суфікса "-ness": "highhandedness" (зневажливе відношення до кого-небудь).

По аналогії з "Internet" було утворене антонімічне слово "Intranet" (мережі, які сполучають комп'ютери усередині однієї компанії).

Також слід зазначити появу таких слів, як: "wattage" (watt + "-age" -енергія), "no-brainer" (no + brain - безумство, помішаний).

Семантичний спосіб утворення є представленим у таких значеннях: метонімія: "(news) outlet" (періодичне видання, преса) від "outlet" (вихід, віддушина, витікання); метафора: "jumbo bill" (величезний рахунок) від "jumbo" (слон): алітерація: "oompah" (музика європейських поселенців в Техасі).

Серед неологізмів були виокремлені слова, які є запозиченими з інших мов: "sherpa" (помічник глави держави на зустрічі у верхах), "fatwah" (вирок, винесений мусульманським лідером) - східні мови; "klezmer" (стиль в музиці) - німецька мова.

Конверсія представлена двома словами:

ADJ = N (прикметник = іменник): "persuadable" (люди, яких легко переконати);

N = V (іменник = дієслово): "to mack out" (від "mackintosh" (макінтош) -вбиратися).

Виокремлюються також два дієслова, які вживаються з прийменниками (make up words): "to spiff up" (поліпшити), "to pare down" (схуднути).

2) Відповідно до сфер вживання слова розподілилися таким чином:

Як видно з таблиці найбільшою є група слів, що вживається у галузі охорони здоров'я. Потрібно відзначити, що тут виокремлюються назви медичних організацій: "NCQA" (National Committee for Quality Assurance); лікувальних методик, препаратів, обладнання, пластичної хірургії: "CAT scan", "stressbuster", "crash-diet", "spinning".

У групі слів, що належить до сфери соціального життя, можна назвати найменування різних рухів: "pro-immigrant", "pro-abortion". Феномен підвищеного інтересу молоді до соціального і політичного життя віддзеркалився в словах "youthquake", "mind-set". Також виокремлюються слова, що відносяться до діяльності добродійних організацій: "RYDC" (Regional Youth Detention Center), "antikid", "stat".

У політичній сфері зустрічаються неологізми, значення яких вживається для назви різних політичних партій і певних напрямів у веденні державних справ: "Beltway insiders", "Blue Dog" Democrats". Також варто відзначити такі слова, як "Filegate", "podium time", "to defang".

Група комп'ютерних термінів різноманітна і цікава. Все нові винаходи і удосконалення технологій в цій області породжують все більшу кількість неологізмів: "cyberspace", "Intranet", "in-house network", "cyberscope", "on-line shopping". Тут варто зазначити, що з'являється нова мова програмування і сфера її застосування: "Java", "applets", а також загальна назва трьох найбільших комп'ютерних компаній - "Web Browsers".

У галузі розваг зустрічаються неологізми, які належать до таких тем: кіно -"backlot", "toon"; - музика: "promo tour", "tejano music", "salsation"; - мода: "to mack out".

Зустрічаються неологізми і в таких сферах, як журналістика: "news outlet"; сучасні технології: "telecom"; бізнес: "corporate downsizing", а також в розмовній лексиці: "jumbo bill", "fave", "no-brainer", "minimart".


Висновки до другого розділу

В ході аналізу "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто і лексичних одиниць, відібраних з періодичних видань, були зроблені наступні висновки:

Найбільш продуктивним способом словотворення є словоскладення. За ним афіксація і скорочення. Слід зазначити, що число слів-скорочень зросло у зв'язку з потребою швидкої передачі інформації за короткий інтервал часу (екстралінгвістичний чинник), а також у зв'язку з прагненням англійської мови до моносилабізму (лінгвістичний чинник).

Постійний розвиток культури і техніки, дослідження і удосконалення, які досягаються в медицині, використання інноваційних систем і комп'ютерних технологій в самих різних сферах життя і діяльності людини сприяють значному зростанню кількості слів, що розширили або змінили своє значення. Також словник англійської мови постійно поповнюється словами, запозиченими з інших країн.

Кажучи про сфери вживання, потрібно відзначити, що найпопулярнішими сферами є: сфера бізнесу, сфера соціального життя, наука, охорона здоров'я, політика, комп'ютерні технології. Більшість неологізмів, пов'язаних з тематикою охорони здоров'я, відноситься до проблеми СНІДУ і популярної останнім часом пластичної хірургії (PWA, ARC, browning out, fen-phen).

Число політичних термінів також продовжує зростати, і це пов'язано з тим, що з'являються нові політичні партії і організації, політика, яка проводиться в країні, стає більш відкритою і доступнішою середньому класу людей, все більша кількість молоді бере активну участь в політичному житті країни.

Англійська мова, так само, як і інші мови, постійно поповнює свій словарний запас новими словами (неологізмами) і лідируючими сферами вживання цих слів, безумовно, є: політика, охорона здоров'я, соціальне життя, розваги, сфера бізнесу і сучасні технології, оскільки ці галузі є основними в житті і взаємодії людей.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка