Навчально-тематичний планСкачати 213.17 Kb.
Дата конвертації10.01.2019
Розмір213.17 Kb.
ТипПротокол засіданняВІДДІЛ ОСВІТИ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання ради

методичного кабінету

відділу освіти РДА


Наказ начальника відділу освіти

Долинської райдержадміністрації

від 14.12.2015 року № 200


від 17.09.2015 року №1


Адаптована навчальна програма

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«Бісероплетіння»


(декоративно-ужитковий профіль)

Початковий та основний рівні,

3 роки навчання

2015 р.Пояснювальна записка

В Україні бісероплетіння має давню історію. Це один із найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва, заняття яким, завдяки його багатогранності, грі кольорів, магічному змісту символів і орнаменту відкриває широке поле для його вивчення, аналізу, дослідження та створення сучасних національних творів. У сучасних прийомах нанизування закладено кращі традиції старовинного художнього промислу; разом з тим, з'явились і нові зразки, форми, візерунки.

Нанизування бісеру надзвичайно цікавить дітей, які на заняттях гуртка бісероплетіння дізнаються про зміст і форми мистецтва цього виду, знайомляться з основами загальної та спеціальної композиції. Заняття у гуртку бісероплетінням є важливим засобом залучення підростаючого покоління до народної культури; вони забезпечують психологічну і практичну підготовку школярів до трудового життя, духовно збагачують їх.

Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму та спрямована на вихованців 3-7 класів.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка бісероплетіння.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються бісероплетіння — одного з видів народної творчості.

 2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних виробів із бісеру.

 3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

 4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації бісероплетіння.

Програма передбачає 3 роки навчання:

 • початковий рівень, 1-й рік навчання –– 324 год. на рік, 9 год. на тиждень;

 • основний рівень, 2 роки навчання –– 324 год. на рік, 9 год. на тиждень;

Навчальна програма гуртка початкового рівня передбачає загальний розвиток дитини, сприяння виявленню здібностей, обдарувань вихованців, розвитку їхнього інтересу до творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, адаптації вихованців до позашкільної діяльності.

На заняттях основного рівня навчання діти знайомляться з рядом складних технік виконання виробів із бісеру. Вони опановують способи поєднання різних видів плетіння та низання. Композиційні рішення більшості бісерних виробів відпрацьовуються на ескізі з урахуванням обраної техніки плетіння. Поряд із вивченням технік бісероплетіння увага вихованців акцентується на кольоровій гамі та вмінні підбирати кольори, подаються основи композиції для розвитку творчої уяви та образного мислення учнів. Роботи виконуються за принципом нарощення складності.

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення, образотворчого мистецтва.

Програмою передбачаються теоретичні й практичні заняття. Форми проведення занять різноманітні: лекції, екскурсії, комбіновані заняття, творчі зустрічі, виставки. Для кращого засвоєння тем використовуються також домашні творчі завдання.

Формами контролю за результативністю навчання є проведення підсумкових занять, де вихованці демонструють власноруч виготовлені вироби, участь у конкурсах, виставках.

По закінченню навчання в гуртку, при успішній здачі атестації, вихованцям видається свідоцтво про закінчення курсу навчання по даному фаху.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з учнями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу. Розподіл годин за темами – орієнтовний.

Програма гуртка складена на основі державної програми «Бісероплетіння» (програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям, випуск 2, 2009 р.) із змінами відповідно до Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом МОН України від 22.07.2008 за №676.

Навчальна програма реалізується у гуртку декоративно-прикладного мистецтва та орієнтована на вихованців віком 7-14 років. Для реалізації досить значного й різноманітного навчального матеріалу відводиться 3 роки навчання. Наповнюваність груп – 10-15 осіб, що дає змогу здійснювати індивідуальний підхід до кожного, оскільки доводиться багато працювати індивідуально, особливо на першому році навчання. У перший, другий та третій роки навчання заняття проводяться три рази на тиждень, по три години (всього 324 години на рік)


Початковий рівень, перший рік навчання

Навчально-тематичний план


Тема

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

Усього

Вступ

3

-

3


1. Плетіння браслетів

3

18

21

2. Техніка паралельне плетіння

3

57

60

3. Техніка французьке плетіння

3

42

45

4. Виготовлення дерев

3

25

28

5. Виготовлення композицій

3

57

60

6. Виготовлення панно з бісеру

3

25

28

7. Виконання об’ємних композицій з бісеру

6

58

64

8. Екскурсії, виставки, конкурси

12

-

12

Підсумок

3

-

3

Всього

42

282

324


Зміст програми

Вступ (3 год.).

Теоретична частина. Ознайомлення з матеріалами та інструментами необхідними для бісероплетіння, зразками виробів. Правила безпеки життєдіяльності при роботі з інструментами. Історія бісеру і його застосування. Ознайомлення з властивостями бісеру і можливостями такого матеріалу як бісер

Розділ 1. Плетіння браслетів (21 год.).

Теоретична частина. Основні елементи в бісероплетінні: «хрестик», «змійка», «квіточка», «соти», «сітка». Технологія виготовлення ажурного ланцюжка. Знайомство з зразками виробів. Порядок виготовлення виробу, матеріали, інструменти.

Практична частина. Виготовлення браслету «хрестик», браслети «змійка», «квіточка». Ажурні браслети. Доточування та закріплення нитки.

Розділ 2. Техніка паралельне плетіння (60 год.).

Теоретична частина. Особливості паралельного плетіння бісером. Схематичні особливості паралельного плетіння. Технології паралельного плетіння. Підбір кольорової гами. Складання схем. Правила виконання окремих деталей виробу.

Практична частина. Замальовки схем для паралельного плетіння; поєднання кольорів при створенні схем; виконання пелюсток квітів технікою паралельного плетіння; виконання листочків, з'єднання квітки, обмотка стебла; особливості паралельного плетіння виробів на жилці; виконання іграшок: мишки, крокодильчика, павучка тощо; фантазійне плетіння індивідуальних іграшок.

Розділ 3. Техніка французьке плетіння (45 год.).

Теоретична частина. Особливості нанизування бісеру за французькою технікою. Плетіння дугами. Знайомство зі зразками виробів. Ознайомлення із схемами виготовлення робіт та послідовністю виконання.

Практична частина. Виготовлення листя, пелюсток. Завершення роботи над квіткою. Надання естетичного вигляду, обкручування стебла ниткою. Виготовлення квітів конвалія, проліски, тюльпани, нарциси, фіалки.

Розділ 4. Виготовлення дерев (28 год.).

Теоретична частина. Особливості петельного плетіння. Композиція і колір у виготовленні бісерних виробів. Особливості виготовлення мініатюрних дерев з бісеру.

Практична частина. Виготовлення гілочок; оформлення крони; формування дерева, оформлення виробу. Відпрацювання петельної техніки бісероплетіння.

Розділ 5. Виготовлення композицій (60 год.).

Теоретична частина. Знайомство зі зразками виробів. Правила виконання окремих деталей виробу. Збір елементів у композицію.

Практична частина. Виготовлення квітів паралельним плетінням. Виготовлення окремих деталей композиції. З'єднання елементів. Декоративне оформлення композиції.

Розділ 6. Виготовлення панно з бісеру (28 год.).

Теоретична частина. Робота над ескізом. Кольоросполучення. Стилізація природних елементів. З'єднання елементів. Особливості закінчення та оформлення панно, виготовлених із бісеру.

Практична частина. Підбір кольорової гами. Виготовлення панно з деталей квітів у техніці «французьке плетіння». Виготовлення додаткових елементів. Оформлення квіткових панно у рамку.

Розділ 7. Виготовлення об’ємних композицій з бісеру (64 год.).

Теоретична частина. Робота над ескізами та схемами. Підбір бісеру за кольором та розміром. Основні та похідні кольори. Гармонія та колорит.

Практична частина. Виготовлення композиції з використанням французького, паралельного видів плетіння. Виготовлення окремих деталей. Збір елементів.

Розділ 8. Екскурсії, виставки, конкурси (12 год)

Практична частина. Відвідування краєзнавчих музеїв, тематичних та художніх виставок. Участь в творчих конкурсах. Творчі зустрічі з народними майстрами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців.

Підсумок (3 год.).

Теоретична частина. Виставка робіт гуртківців. Обговорення результатів виставок, підведення підсумків роботи за рік, завдання на літо.
Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • що таке бісер;

 • види бісеру;

 • інструменти і матеріали;

 • як організувати робоче місце;

 • прийоми і правила безпечної роботи з інструментами;

 • способи з’єднань деталей виробу, доточування нитки, закріплення нитки;

 • види плетіння: французьке, паралельне, хрести, соти, сітка;

 • особливості нанизування бісеру за французькою технікою;

 • що таке композиція.

Вихованці мають вміти:

 • плести ажурним плетінням;

 • плести однією голкою, двома голками;

 • плести на дроті паралельним, французьким, ажурним плетінням;

 • виготовляти найпростіші прикраси, іграшки;

 • виготовляти квіти з бісеру;

 • виготовляти вироби французькою технікою.

Вихованці мають набути досвіду:

 • роботи з різними видами бісеру;

 • безпечним користування інструментами;

 • догляду за виготовленими виробами;

 • виготовлення виробів різними техніками плетіння.


Основний рівень, перший рік навчання

Навчально-тематичний план


Розділ

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

Усього

Вступ

3

-

3

1. Прикраси в різних техніках плетіння

6

57

63

2. Квіти з бісеру

3

60

63

3. Мозаїчні вироби

3

42

45

4. Техніка плетіння полотно

3

48

51

5. Сувеніри

3

60

63

6. Техніка плетіння ндебеле

3

18

21

7. Екскурсії, виставки, конкурси

12

-

12

Підсумок

3

-

3

Разом

39

285

324


Зміст програми

Вступ (3 год.).

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Матеріали та інструменти необхідні для роботи. Правила безпеки життєдіяльності. Повторення вивченого в перший рік навчання.

Розділ 1. Прикраси в різних техніках плетіння (63 год.).

Теоретична частина. Традиційні й сучасні бісерні прикраси. Техніка ажурного плетіння. Техніка мозаїчного полотна. Особливості застосування мозаїки при виготовленні прикрас. Ручне ткацтво, ткацтво на станку. Тканий ґердан з українським народним орнаментом.

Практична частина: Виготовлення прикраси за допомогою техніки ажурного, мозаїчного плетіння; пришивання застібки. Виготовлення кольє, браслетів. Плетіння ажурних ланцюжків, однією голкою. Плетіння ажурних ланцюжків із зубчиками по краях. Виготовлення ґердану. Використання різних орнаментів. Оформлення роботи.

Розділ 2. Квіти з бісеру (63 год.).

Теоретична частина. Виготовлення квітів французьким плетінням. Особливості нанизування бісеру за французькою технікою. Оформлення квіткових композицій. Виготовлення квітів ажурним плетінням, ручним ткацтвом. Кольорова гамма. Вимоги до створення композицій.

Практична частина Виготовлення деталей квітів: пелюсток, листків, тичинок, бутонів. Формування квітки. Завершення роботи над квіткою. Надання естетичного вигляду.

Виготовлення квітів технікою ручне ткацтво. Виготовлення пелюсток, листків. Завершення роботи над квіткою. Надання естетичного вигляду. Обкручування стебла ниткою.Виготовлення квітів ажурним плетінням. Виготовлення пелюсток ажурним плетінням за схемою. Зшивання пелюсток ліскою. Виготовлення листків. Надання естетичного вигляду. Декоративне оформлення.
Розділ 3. Мозаїчні вироби (45 год.).

Теоретична частина. Особливості мозаїчного плетіння. Способи виготовлення прикрас технікою мозаїки. Виготовлення прикрас однією та двома голками. Вибір малюнка. Вибір кольорової гами. Складання орнаментів. Гармонія та колорит.

Практична частина: Виготовлення браслетів із орнаментом і написом. Виготовлення рамки для фотографії, пояса, застосовуючи техніку плетіння «мозаїка». Виготовлення брошок та виробів за власним задумом.

Розділ 4. Оздоблення одягу бісером (51 год.).

Теоретична частина. Матеріал для оздоблення одягу.

Практична частина: вишивка стеклярусом квітки на вороті.

Розділ 5. Сувеніри (63 год.).

Теоретична частина. Основні техніки бісероплетіння, які використовуються при виконанні сувенірів: ажурне плетіння, вишивка бісером по сітці, цегельний стібок, полотно, мозаїка. Особливості виготовлення сувенірів.

Практична частина. Виготовлення сувенірів. Виготовлення деталей для брелока: у техніці полотно, мозаїка, хрестик. З’єднання деталей виробу. Надання естетичного вигляду.

Розділ 6. Техніка плетіння ндебеле. (21 год.).

Теоретична частина: Особливості нанизування бісеру технікою ндебеле. Схематичні особливості плетіння ндебеле. Технології плетіння ндебеле. Підбір кольорової гами. Складання схем. Правила виконання окремих деталей виробу.

Практична частина: Виготовлення прикраси за допомогою техніки ндебеле.

Розділ 7. Екскурсії, виставки, конкурси (12 год)

Практична частина. Відвідування краєзнавчих музеїв, тематичних та художніх виставок. Участь в творчих конкурсах. Творчі зустрічі з народними майстрами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців.

Підсумок (3 год.).

Теоретична частина. Виставка робіт гуртківців. Обговорення результатів виставок, підведення підсумків роботи за рік, завдання на літо
Прогнозований результат
Вихованці мають знати:

 • назви матеріалів, назви і призначення інструментів, прийоми і правила безпечної роботи з інструментами,

 • способи з'єднань деталей виробів, доточування нитки, закріплення нитки;

 • техніку мозаїчного плетіння;

 • техніку плетіння ндебеле;

 • техніку ручного ткацтва та ткацтва на станку;

 • основні принципи створення композиції з бісеру.

Вихованці мають вміти:

 • складати робочі схеми плетіння в різних техніках;

 • правильно користуватися інструментами і пристосуваннями;

 • уміти плести ажурним, мозаїчним плетінням,

 • користуватися станком та виготовляти на ньому вироби з бісеру;

 • плести однією голкою, двома голками,

 • плести на дроті паралельним плетінням.

Вихованці мають набути досвіду:

 • складання схем плетіння виробів;

 • створення композиції з бісеру;

 • виготовлення виробів різними техніками плетіння (мозаїчне, ажурне, ндебеле, ручне ткацтво та ткацтво на станку).


Основний рівень, другий рік навчання

Навчально-тематичний план


Тема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Усього

Вступ

3

-

3

1. Ткання бісером

3

27

30

2.Техніка «мозаїка». Виготовлення прикрас.

3

48

51

3. Композиції з квітів

3

45

48

4. Вишивка бісером

3

42

45

5. Виготовлення писанок

3

33

36

6. Аксесуари

3

27

30

7. Серветки

3

24

27

8. Виготовлення виробів квадратним джгутом

3

36

39

9. Екскурсії, виставки, конкурси

12

-

12

Підсумок

3

-

3

Разом

42

282

324Зміст програми

Вступ (3 год.).

Теоретична частина: Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Вибори активу. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях. Демонстрація виробів, виконаних гуртківцями.

Розділ 1. Ткання бісером (30 год.).

Теоретична частина: Технологічні особливості ткання бісером. Інструменти для ткацтва бісером. Верстат з ниткою основи. Розміри верстата. Натягування основи. Вибір робочої схеми. Підбір кольорової гамми. Ткання бісером.

Практична частина: Ткання ґердана та галстука на вибір, з українським орнаментом. З'єднання частин тканого виробу медальйоном. Прикрашення торочками з бісеру.

Розділ 2. Техніка «мозаїка». Виготовлення прикрас (51 год.).

Теоретична частина: Мозаїчне бісероплетіння. Мозаїка як вид найщільнішого плетіння. Схематичні особливості мозаїки. Вибір малюнка. Вибір кольорової гами. Складання орнаментів. Гармонія та колорит.

Практична частина: Робота над схемою прикрас, замальовки схем мозаїчних геометричних орнаментів. Виготовлення прикрас у техніці «мозаїка». Довершення виробу шляхом пришивання фурнітури.

Розділ 3. Композиції з квітів (48 год.).

Теоретична частина: Розповідь про квіти. Робота над ескізом. Вибір техніки плетіння. Квіти з бісеру, стеклярусу, паєток. Підбір кольорової гамми.

Практична частина: Виготовлення фіалки, чорнобривців, троянд, тюльпанів за ескізом. Декоративне оформлення виробу.

Розділ 4. Вишивка бісером (45 год.).

Теоретична частина: Декоративна вишивка бісером. Орнаменти давніх вишивок. Техніка вишивання бісером за рахунком. Особливості різнотипного поєднання бісеру в декоруванні предметів ужитку. Вишивання художніх мініатюр. Підбір кольорової гами. Дотримання композиційних законів при виготовленні художніх мініатюр. Робота зі схемами вишивок. Складання узорів. Вишивка по прямій лінії. Традиції та сучасність декорування бісером.

Практична частина: Підбір схеми, бісеру за кольором. Вишивання художніх мініатюр за схемами. Виготовлення вишитої бісером закладки. Вишивка бісером картини. Оформлення вишитих виробів у рамку. Використання та збереження вишивок із бісеру.

Розділ 5. Виготовлення писанок (36 год.).

Теоретична частина: Виготовлення писанок із поєднанням технік бісероплетіння. Робота над схемами. Підбір кольорової гами.

Практична частина: Обплетення яйця різними способами бісероплетіння. Надання естетичного вигляду. Оформлення писанок.

Розділ 6. Сувеніри (30 год.).

Теоретична частина: Історія створення прикрас. Виготовлення аксесуарів розшитих бісером, блискітками. Вибір бісеру та намистин. Види застібок.

Практична частина: Виготовлення чохла для мобільного телефону. Виготовлення косметички. Оздоблення виробів вишивкою з бісеру.

Розділ 7. Серветка (27 год.).

Теоретична частина: Основні принципи плетіння серветки. Багатоплановий орнамент із застосуванням різних технік плетіння. Кольорова гама. Аналіз зразків робіт.

Практична частина: Виготовлення серветки ажурним плетінням. Оздоблення серветки вишивкою бісером, підплетінням. Декоративне оформлення виробу.

Розділ 8. Виготовлення виробів квадратним джгутом (39 год.).

Теоретична частина. Основні принципи плетінні квадратного джгута. Правила виконання поворотів при плетінні квадратного джгута.

Ознайомлення зі схемами виготовлення робіт та послідовністю виконання.Практична частина: Відпрацювання техніки плетіння квадратного джгута. Виготовлення браслету, кольє, медальйону. Декоративне оформлення.

Розділ 9. Екскурсії, виставки, конкурси (12 год)

Практична частина. Відвідування краєзнавчих музеїв, тематичних та художніх виставок. Участь в творчих конкурсах. Творчі зустрічі з народними майстрами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців.

Підсумок (3 год.).

Теоретична частина: Підсумки роботи за навчальний рік. Виставка робіт гуртківців. Підведення підсумків виставки. Завдання на літо.
Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • сучасні напрямки бісероплетіння;

 • традиційні види плетіння;

 • основні прийоми мозаїчного плетіння, квадратного джгута, ткання бісером.

 • різні техніки виготовлення прикрас з бісеру;

 • прийоми складання орнаментів;

 • види та аксесуари народного одягу;

 • особливості вишивки у бісероплетінні;

Вихованці мають вміти:

 • виготовляти прикраси з бісеру;

 • вишивати бісером;

 • виготовляти вироби у техніці квадратний джгут;

 • виготовляти об'ємні квіти з бісеру;

 • працювати на верстаті для ткання бісером;

 • складати схеми для виготовлення робіт з бісеру;

 • працювати за схемами.

Вихованці мають набути досвіду:

 • роботи в різних техніках бісероплетіння;

 • виготовлення сувенірів з бісеру;

 • плетіння виробу по колу;ЛІТЕРАТУРА

 1. Журнали «Бісер»

 2. Журнали «Чудесне мгновения»

 3. Журнали «Рукоделие +»

 4. Чиотти Д. «Бисер»

 5. Ткаченко О. «Бисер»

 6. Котова Н. «Очаровательные цепочки»

 7. Хмара А. «Поделки из бисера»

 8. Трипольский Н. «Фенечки»

 9. Арматанова Е. «Подарки и сувениры из бисера»

 10. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво. —Львів.: Світ, 1992.

 11. Божко Л. Бисер. — М.: Мартин, 2001.

 12. Божко Л. Вироби з бісеру. — М.: Мартин, 2005.

 13. Гашицкая Г. П., Левина О. В. Вишивка бісером. — Ростов-на-Дону: Проф. — Перес, 2001.

 14. Магіна А. Вироби з бісеру. — М.: Експо-Прес, 2002.

 15. Сколотнева Е. І. Бісероплетіння. — СПб.: Золотой век, 2000.

 16. Успенська М. Бісер: крок за кроком. — Харків: Книжковий клуб, 2005.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Основне обладнання

Кількість

Матеріали


Набір бісеру20 к-т

Набір стеклярусу

20 к-т

Набір блискіток

20 к-т

Набір ниток № 80-100

10 к-т

Набір капронових ниток № 80

10 к-т

Моток льоски

20 шт.

Калька під олівець

2 рул.

Інструменти

Голка для бісеру

40 шт.

Голка звичайна

20 шт.

Ножиці побутові

20 шт.

Лінійка дерев'яна 300 мм

20 шт.

Картки для індивідуальної роботи

Схеми плетіння виробів із бісеру

20 наборів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка