Навчально-методичний посібник до курсу за вибором «актуальні питання кардіології»Сторінка3/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір3.46 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

КЛАСИФІКАЦІЯ

ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

1. Раптова коронарна смерть

1.1. Раптова клінічна коронарна смерть з успішною реанімацією.

1.2. Раптова коронарна смерть (летальний кінець). У разі розвитку на фоні гострої коронарної недостатності або гострого інфаркту міокарда (відповідає коду I24.8 або I22 за МКХ-10).

2. Стенокардія

(Відповідає коду І20 за МКХ-10)

2.1.1. Стабільна стенокардія напруження (із зазначенням I-IV ФК за класифікацією Канадської асоціації кардіологів), у пацієнтів із IV ФК стенокардія малих напружень може клінічно проявлятися як стенокардія спокою (відповідає коду I20.8 за МХК-10).

2.1.2. Стабільна стенокардія напруження при ангіографічно інтактних судинах (кардіальний синдром Х) (відповідає коду I20.8 за МХК-10).

2.2. Вазоспастична стенокардія (ангіоспастична, спонтанна,

варіантна, Принцметала) (відповідає коду І20.1 за МКХ-10).

3. Нестабільна стенокардія

(Відповідає коду І20.0 за МКХ-10)

3.1. Стенокардія, яка виникла вперше. Діагноз виставляється протягом 28 діб від появи першого ангінозного нападу.

3.2. Прогресуюча стенокардія (поява стенокардії спокою, нічних ангінозних нападів у хворого зі стенокардією напруження, підвищення ФК стенокардії, прогресуюче зниження толерантності до фізичного навантаження, транзиторні зміни на ЕКГ у стані спокою).

3.3. Рання постінфарктна стенокардія (від 72 годин до 28 діб).

4. Гострий інфаркт міокарда

(Відповідає коду І21 за МКХ-10)

Діагноз установлюють із зазначенням дати виникнення (до 28 діб): локалізації (передня стінка, передньоверхівковий, передньобоковий, передньосептальний, діафрагмальний, нижньобоковий, нижньозадній, нижньобазальний, верхівковобоковий, базальнолатеральний, верхньобоковий, боковий, задній, задньобазаль ний, задньобоковий, задньосептальний, септальний, правого шлуночка); первинний, рецидивуючий (від 3 до 28 діб), повторний (зазначати розміри і локалізацію не обов'язково, якщо виникають труднощі в ЕКГдіагностиці).

4.1. Гострий ІМ з наявністю патологічного зубця Q (відповідає коду І21.0 І21.3 за МКХ-10).

4.2. Гострий ІМ без патологічного зубця Q (відповідає коду I21.4 за МКХ-10).

4.3. Гострий субендокардіальний ІМ (відповідає коду І21.4 за МКХ-10).

4.4. Гострий ІМ (невизначений) (відповідає коду І21.9 за МКХ-10).

4.5. Рецидивуючий ІМ (від 3 до 28 діб) (відповідає коду I22 за МКХ-10).

4.6. Повторний ІМ (після 28 діб) (відповідає коду І22 за МКХ-10).

4.7. Гостра коронарна недостатність. Діагноз попередній – елевація або депресія сегмента ST, відображає ішемію до розвитку некрозу міокарда або раптової коронарної смерті (термін до 3 діб) (відповідає коду І24.8 за МКХ-10).

4.8. Ускладнення гострого ІМ зазначаються за часом їх виникнення (відповідає коду І23 за МКХ-10):

● гостра серцева недостатність (I-IV класи за Кілліпом) (відповідає коду I50.1 за МКХ-10);

● порушення серцевого ритму та провідності (відповідає кодам I44, 145,146,147,148, I49 за МКХ-10);

● розрив серця зовнішній (з гемоперикардом – відповідає коду І23.0 за МКХ-10; без гемоперикарда – відповідає коду І23.3 за МКХ10) і внутрішній(дефект міжпередсердної перетинки – відповідає коду І23.1 за МКХ-10; дефект міжшлуночкової перетинки – відповідає коду І23.2 за МКХ-10; розрив сухожильної хорди – відповідає коду І23.4 за МКХ-10; розрив папілярного м'яза – відповідає коду І23.5 за МКХ-10); ● тромбоемболії різної локалізації (відповідає коду I23.8 за МКХ-10);

● тромбоутворення в порожнинах серця (відповідає коду І23.6 за МКХ-10);

● гостра аневризма серця (відповідає коду I23.8 за МКХ-10);

● синдром Дресслера (відповідає коду І24.1 за МКХ-10);

● епістенокардитичний перикардит;

● постінфарктна стенокардія (від 72 годин до 28 діб) (відповідає коду I20.0 за МКХ-10).

5. Кардіосклероз

5.1. Вогнищевий кардіосклероз.

5.1.1. Постінфарктний кардіосклероз із зазначенням форми та

стадії СН, характеру порушення ритму і провідності, кількості перенесених інфарктів, їх локалізації та часу виникнення (відповідає коду I25.2 за МКХ-10).

5.1.2. Аневризма серця хронічна (відповідає коду І25.3 за МКХ-10).

5.2. Дифузний кардіосклероз із зазначенням форми і стадії ХСН, порушення ритму та провідності (відповідає коду І25.1 за МКХ-10).

6. Безбольова форма ішемічної хвороби серця (відповідає коду I25.6 за МКХ-10)

Діагноз установлюють хворим з верифікованим діагнозом ІХС (за даними коронаровентрикулографії, сцинтіграфії міокарда з технецієм, стресехокардіографії з добутаміном) на підставі виявлення ознак ішемії міокарда за допомогою тесту з фізичним навантаженням або холтерівського моніторування ЕКГ.Примітки

● Синдром стенокардії може супроводжувати інші захворювання, які призводять до відносної коронарної недостатності, і тоді термін «вторинна стенокардія» можна включати в діагноз після зазначення основної патології (аортальний стеноз та інші вади

серця, гіпертрофічна кардіоміопатія, пролапс мітрального клапана та ін.).

● Під терміном «ішемічна кардіоміопатія» слід розуміти ІХС із встановленими за допомогою методів коронаро- і вентрикулографії дифузним ураженням коронарних артерій, вираженою дилатацією ЛШ, тотальним зниженням скоротливості міокарда, які супроводжуються клінічними ознаками СН. Термін по суті відповідає стану, який був описаний в українській та російськомовній спеціальній літературі як «ІХС з наявністю дифузного кардіосклерозу та серцевої недостатності», який звичайно спостерігається у осіб похилого віку. Проте діагноз «ішемічна кардіоміопатія» (відповідає коду 125.5 за МКХ-10) не слід використовувати без підтвердження ІХС спеціальними методами дослідження.

● За наявності різних ускладнень – як у разі гострих, так і хронічних форм ІХС (розрив серця, тромбоемболії, аритмії та ін.) – вони мають бути зазначені в діагнозі, але окремо не шифруються.

● У діагнозі зазначають лікарські втручання та час їх проведення: аортокоронарне шунтування із зазначенням числа шунтів; транслюмінальна ангіопластика та стентування із зазначенням судин, в яких проводилось втручання; балонна контрапульсація; електрофізіологічні втручання (тимчасова або постійна електрокардіостимуляція, абляція), дефібриляція.

● Розміщувати діагнози слід у такій послідовності: раптова коронарна смерть з оживленням, ІМ, ускладнення ІМ, стенокардія, різні форми кардіосклерозу, хронічна аневризма серця, порушення ритму серця і провідності, СН.

Приклади формулювання діагнозів

● ІХС: стабільна стенокардія напруження, II ФК. Стенозуючий атеросклероз ПМША та ПКА (коронарографія – 10.03.1999). Стентування ПМША (12.03.99). СН І стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

● ІХС. Стабільна стенокардія напруження, IV ФК. Стенокардія спокою. Постінфарктний кардіосклероз (Q-ІМ передньої стінки ЛШ – 23.05.1999). Хронічна аневризма ЛШ. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. СН IIБ стадії із систолічною дисфункцією ЛШ.

● ІХС. Нестабільна стенокардія (прогресуюча 20.12.06) III ФК. Постінфарктний кардіосклероз (02.06.1998). Аортокоронарне шунтування (2 шунти – 12.02.1998). СН I стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

● ІХС. Безбольова форма. Шлуночкова екстрасистолічна аритмія (I клас за Лауном). Стенозуючий атеросклероз ПМША (коронарографія – 10.03.1999). СН 0.

● ІХС: Гострий ІМ з зубцем Q (трансмуральний) передньоверхівкового відділу ЛШ (05.07.2006). Гостра лівошлуночкова недостатність (клас III за Killip, 05.07.2006 – 07.07.2006; клас II за Killip, 08.07.2006 – 09.07.2006). Гостра аневризма серця. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса (05.07.2006). СН I стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

● ІХС: Гострий повторний ІМ (13.02.2006). Постінфарктний кардіосклероз (ІМ з зубцем Q передньої стінки ЛШ – 23.03.2002). Пароксизмальна форма фібриляції передсердь (пароксизм 13.02.2006, тахісистолічна форма). Гіпертонічна хвороба ІІІ стадії. СН ІІ А стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

● ІХС: Гострий ІМ з зубцем Q задньобазального та діафрагмального відділів ЛШ (18.05.2006). Гостра AVDблокада (ІІ ступеня 18.05.2006 – 20.05.2006; ІІІ ступеня 06.06.2006D09.06.2006). Синдром Дресслера (30.05.2006). Рецидивуючий ІМ (у зоні ураження, 05.06.2006). Тимчасова ЕКС (06.06.2006-09.06.2006). СН І стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

● ІХС: Гострий ІМ з зубцем Q передньобокового відділу ЛШ (11.01. 2007). Первинна транслюмінальна ангіопластика та стентування (11.01.2007, ПМШГ ЛКА – 2 стенти, ОГЛКА – 1 стент). Гостра лівошлуночкова недостатність (клас IV за Killip, 11.01.2007; клас II за Killip, 12.01. 2007D15.01.2007). Стійка мономорфна шлуночкова тахікардія (11.01. 2007). ЕІТ (11.01.2007). СН ІI A стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

02.07.2014 № 455


УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ та медичної реабілітації

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST
Вступ
Основною метою цього уніфікованого клінічного протоколу є створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.

Обґрунтування та положення цього уніфікованого клінічного протоколу побудовані на доказах (evidence-based medicine) і мають конкретні посилання на джерела доказової медицини – клінічні настанови – третинні джерела, які створювались на основі даних РКД, НРКД, мета-аналізів, систематизованих оглядів літератури тощо:  1. Management of Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation. ESC Clinical Practice Guidelines 2012

  2. Guidelines for Myocardial Revascularisation. ESC Clinical Practice Guidelines 2010

  3. Guidelines for Secondary Prevention for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease. 2011, ACCF/AHA

  4. Antithrombotic therapy for non–ST-segment elevation acute coronary syndromes. ACCP evidence-based clinical practice guidelines (8th edition), Jun 01, 2008 United States

  5. Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery. 2011, ACCF/AHA

  6. Guideline for Percutaneous Coronary Intervention. 2011, ACCF/AHA/SCAI

  7. Third Universal Definition of Myocardial. ESC Clinical Practice Guidelines 2012.

УКПМД був розроблений мультидисциплінарною робочою групою, яка включала представників різних медичних спеціальностей (лікарів загальної практики-сімейної медицини, спеціалістів з невідкладної медичної допомоги, кардіологів, лікарів зі спеціальності «хірургія серця і магістральних судин», лікарів відділень рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування та інших).

Слід зазначити, що в даному УКПМД передбачена діюча організаційна структура надання медичної допомоги (наказ МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 12.11.2002 р. за № 892/7180, наказ МОЗ України та НАМН України від 24.07.2013 р. № 621/60 «Про систему кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 09.08.2013 р. за № 1365/23897, наказ МОЗ України та НАМН України від 11.03.2013 р. № 193/20 «Про систему кардіохірургічної допомоги в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 22.03.2013 р. за № 481/23013, та наказ МОЗ України та НАМН України від 18.03.2013 р. № 211/24 «Про організацію і роботу системи з рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування у закладах охорони здоров'я України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 01.04.2013 р. за № 532/23064), а також особливості надання медичної допомоги за новою організаційною структурою – відповідно до критеріїв розмежування медичних послуг (наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», зареєстрований у Міністерстві юстиції від 07.12.2011 р за № 1414/20152).Перелік скорочень

АДФ

Аденозину дифосфат

АЛТ

Аланін-амінотрансфераза

АКШ

Аортокоронарне шунтування

АПФ

Ангіотензинперетворюючий фермент

АСК

Ацетилсаліцилова кислота

АСТ

Аспартат-амінотрансфераза

АЧТЧ

Активований частковий тромбопластиновий час

БЛНПГ

Блокада лівої ніжки пучка Гіса

БПНПГ

Блокада правої ніжки пучка Гіса

БРА

Блокатор рецепторів ангіотензину

в/к

Внутрішньокоронарний

в/в

Внутрішньовенний

ВАБК

Внутрішньоаортальна балонна контрпульсація

ГІМ

Гострий інфаркт міокарда

ГКС

Гострий коронарний синдром

ГПР

Глікопротеїновий рецептор

ЕКГ

Електрокардіограма

ІАПФ

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

ІМТ

Індекс маси тіла

ІХС

Ішемічна хвороба серця

КВГ

Коронаровентрикулографія

КМП

Клінічний маршрут пацієнтів

КТ

Комп’ютерна томографія

ЛПМД

Локальний протокол медичної допомоги

ЛПНЩ

Ліпопротеїди низької щільності

ЛФК

Лікувальна фізкультура

ЛШ

Лівошлуночковий

МЕТ

Метаболічна одиниця

МНС

Міжнародне нормалізаційне співвідношення

НМД

Невідкладна медична допомога

НМГ

Низькомолекулярні гепарини

НФГ

Нефракціонований гепарин

ПАТТ

Подвійна антитромбоцитарна терапія

ПКВ

Перкутанне коронарне втручання

ПМК

Перший медичний контакт

ПЕТ

Позитронна емісійна томографія

САТ

Систолічний артеріальний тиск

СН

Серцева недостатність

Спеціалізований структурний підрозділ

В цьому протоколі – умовний термін, що включає структурні підрозділи ЗОЗ та цілісні ЗОЗ (центри тощо), які функціонують згідно з чинними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність систем кардіологічної допомоги, кардіохірургічної допомоги та рентгеноендоваскулярної діагностики і лікування

ТІА

Транзиторна ішемічна атака

ТЛТ

Тромболітична терапія

ЧД

Частота дихання

ШТ

Шлуночкова тахікардія

ФВ

Фракція викиду

ФШ

Фібриляція шлуночків

ХОЗЛ

Хронічне обструктивне захворювання легень


І. ПАСПОРТНА ЧАСТИНА

1.1. Діагноз: Гострий інфаркт міокарда (ГІМ)

1.2. Код МКХ-10:

I 21 Гострий інфаркт міокарда

I 22 Повторний інфаркт міокарда

1.3. Протокол призначений для лікарів медицини невідкладних станів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів кардіологічних відділень стаціонарів та відділень інтенсивної терапії, лікарів-кардіологів, лікарів-кардіохірургів, лікарів лікувальної фізкультури.

1.4. Мета протоколу: організація надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, зменшення смертності та інвалідності внаслідок цього захворювання.

1.5. Дата складання протоколу: травень, 2014 рік.

1.6. Дата наступного перегляду: травень, 2017 рік.

Адреса для листування: Департамент стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ. Електронна адреса: medstandards@dec.gov.ua.

1.7.Електронну версію документу можна завантажити на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я: http://www.moz.gov.ua та на http://www.dec.gov.ua

1.8. Епідеміологічна інформація
Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) в Україні серед осіб працездатного віку у 2013 році становила 9,7 тис. на 100 тис. населення, поширеність ІХС серед осіб дорослого віку у 2013 році в Україні становила 24 тис. на 100 тис. населення. За даними МОЗ України в 2013 р. зареєстровано 50744 випадків гострого та повторного інфаркту міокарду серед дорослого населення (135,7 випадків на 100 тис. населення). Захворюваність на гострий та повторний інфаркт міокарду серед працездатного населення країни коливається – у 2007 році вона становила 55,4, у 2011 році 56,3, а у 2013 році 56,0 на 100 тис. населення, відповідно. Зростання цього показника певною мірою можна пояснити підвищенням ефективності роботи закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу цій групі хворих. Серед жінок ГІМ виявляють приблизно в 2 рази рідше. Серед старшої вікової групи (жінки ≥ 55 років та чоловіки ≥ 60 років) захворюваність на ГІМ є набагато вищою – 311,8 на 100 тис. населення. Показник смертності від ГІМ становив у 2012 році 25,3 на 100 тис. населення (табл. 1). Внесок ГІМ в структуру смертності від хвороб системи кровообігу за останні 4 роки збільшився на 14,3%, причому серед міського населення смертність від ГІМ вдвічі більша, ніж серед сільського (але ці дані слід оцінювати обережно, з урахуванням можливих відмінностей щодо діагностування захворювання).

Слід зазначити, що статистичні матеріали по Україні відображають кількість хворих з усіма формами ГІМ з елевацією і без елевації сегмента ST, окремої статистики щодо ІМ з елевацією сегмента ST в Україні не існує. Якщо порівнювати захворюваність на ІМ з іншими країнами, наприклад, з Польщею або США, то величина цього показника в Україні в 2-3 рази менша. На думку членів робочої групи, це пов‘язано з недосконалою діагностикою та реєстрацією випадків. Можна припустити, що кількість випадків ІМ в Україні повинна складати 110-150 тис. щороку, з яких 2/3 можуть складати випадки з елевацією сегмента ST.


Таблиця 1. Смертність населення України від гострого інфаркту міокарда (на 100 тис. населення)


Адміністративні території

2009

2010

2011

2012

абс.число

показник

абс.число

показник

абс.число

показник

абс.число

показник

Україна

10086

21,9

10031

21,9

10414

22,8

11499

25,3

АР Крим

394

20,1

418

21,4

403

20,6

431

22,1

Вінницька

292

17,7

254

15,5

276

16,9

277

17,0

Волинська

126

12,2

125

12,1

159

15,4

169

16,3

Дніпропетровська

791

23,5

766

22,9

841

25,2

964

29,1

Донецька

1071

23,9

1141

25,6

1204

27,2

1375

31,3

Житомирська

137

10,6

167

13,0

181

14,1

213

16,7

Закарпатська

180

14,5

219

17,6

260

20,9

326

26,1

Запорізька

545

29,9

515

28,4

600

33,3

704

39,3

Ів.-Франківська

165

12,0

168

12,2

173

12,6

217

15,8

Київська

424

24,6

441

25,7

453

26,5

475

27,7

Кіровоградська

190

18,6

199

19,7

170

16,9

195

19,6

Луганська

582

25,0

624

27,0

677

29,6

682

30,1

Львівська

595

23,5

539

21,3

520

20,6

565

22,4

Миколаївська

267

22,3

224

18,8

230

19,4

234

19,9

Одеська

545

22,9

605

25,4

552

23,2

531

22,3

Полтавська

344

22,9

370

24,8

361

24,4

380

25,9

Рівненська

116

10,1

138

12,0

139

12,1

130

11,3

Сумська

179

15,1

160

13,7

186

16,0

203

17,7

Тернопільська

198

18,2

225

20,7

190

17,6

196

18,2

Харківська

662

23,9

737

26,8

879

32,1

930

34,1

Херсонська

158

14,4

125

11,4

135

12,4

175

16,2

Хмельницька

237

17,7

242

18,2

223

16,8

252

19,1

Черкаська

229

17,6

210

16,3

229

17,9

242

19,0

Чернівецька

146

16,2

125

13,9

133

14,8

185

20,5

Чернігівська

204

18,3

189

17,2

186

17,1

216

20,0

м.Київ

1164

42,7

956

34,8

911

33,0

1068

38,5

м.Севастополь

145

38,3

149

39,4

143

37,7

164

43,2
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка