Навчально-методичний посібник до курсу за вибором «актуальні питання кардіології»Сторінка2/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір3.46 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Теоретичні питання за темою заняття


1. Дайте визначення ГКС.

2. Назвіть основні причини ГКС.

3. Як класифікуються ГКС.

4. Які механізми виникнення ГКС без і з підйомом сегмента ST на ЕКГ.

5. Клінічна симптоматика ГКС без підйому сегмента ST на ЕКГ.

6. Клінічна симптоматика ГКС з підйомом сегмента ST на ЕКГ

7. Діагностика ГКС за даними ЕКГ.

8. Диференціальна діагностика ГКС.

9. Невідкладна допомога хворим на ГКС.

10. Лікування ГКС.артеріальних гіпертензій.

11. Основні препарати при лікуванні ГКС.

11. Первинна та вторинна профілактика ГКС.


ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Хворі з підозрою на ГКС без підйому ST:

А. Повинні бути негайно госпіталізовані в спеціалізоване відділення невідкладної кардіології

B. Динамічне спостереження в поліклініці з контролем ЕКГ щогодини протягом 6 годин

C. Активне спостереження терапевтом за місцем проживання раз на день

D. Госпіталізація в загальнотерапевтичне відділення

E. Симптоматична терапія і планова госпіталізація до відділення кардіології


 1. Найбільш важливим предиктором розвитку повторного IМ є:

A. Цукровий діабет

B. Ішемія при стрес-тестi

C. Артерiальна гіпертензія

D. Гiперхолестеринемiя

E. Обтяжена спадковість


 1. Найбільш характерна ознака трансмурального пошкодження при IМ з патологічним зубцем Q:

A. Поширення до 0,12 с комплексу QRS.

B. Подовження інтервалу Q-T.

C. Депресія сегмента ST.

D. Високий коронарний зубець Т.

E. Комплекси QRS типу QS.


 1. Які з перерахованих методів лікування кардiогенного шоку призвели до зменшення летальностi при цьому ускладненні IМ:

A. Симпатомiметичнi аміни

B. Внутрiшньоаортальна балонна контрапульсація та реваскулярізація

C. Серцеви глiкозиди

D. Глюкокортикоїди

E. Діуретини


 1. Дія нітрогліцерину при сублінгвальному прийомі:

A. Починається через 1 год і продовжується до 10 год

B. Починається через 20-30 хв і продовжується до 6 год

C. Починається через 30 хв і продовжується до 2 год

D. Починається через 15 хв і продовжується до 1 год

E. Починається через 2 хв і продовжується до 30 хв

6. Абсолютні протипокази до призначення b-адреноблокаторів:

A. AV-блокада І ступеню

B. Хронічна серцева недостатність

C. Бронхіальна астма

D. ХОЗЛ

E. БЛНПГ


7. Наявність зубців QS і підйому сегмента ST у відведеннях V1-3 обумовлено:

A. Гострим крупновогнищевим інфарктом міокарда задньо-діафагмальної стінки лівого шлуночка

B. Гострим трансмуральним інфарктом міокарда передньої стінки лівого шлуночка

C. Гострим трансмуральним інфарктом міокарда бокової стінки лівого шлуночка

D. Гострим дрібновогнищевим інфарктом міокарда передньої стінки лівого шлуночка

E. Фібринозним перикардитом8. При лiкуваннi гепарином контрольним тестом є:

A. Рівень протромбiну.

B. Рівень фiбриногену.

C. АЧТЧ


D. Час кровотечі.

E. Кількість тромбоцитів.9. Підвищення активності в крові якого маркера є найбільш специфічним для гострого ІМ?

A. АСТ


B. АЛТ

C. Міозин

D. Тропонін І і Т

E. КФК


10. Клінічним проявом гострої лівошлуночкової недостатності є:

A. Гіпертензивний криз

B. Гостре легеневе серце

C. Набряк легень

D. Втрата свідомості

E. Тампонада серця11. Діагноз гострого ІМ виключають за:

А. Відсутності змін на ЕКГ

В. Порушення ритму серця

С. Тривалості ангінозного нападу менше 20 хв

D. Знятті ангінозного нападу нітрогліцерином

Е. Жодна з цих ознак не виключає діагнозу гострого ІМ12. До тромболітиків відносять:

А. Гепарин

В. Еноксапарин

С. Аспірин

D. Клопідогрель

Е. Стрептокіназу13. Ознакою резорбційно-некротичного синдрому при гострому ІМ є:

А. Лейкопенія протягом 8–10 днів

В. Зниження температури тіла протягом 2–5 днів

С. Лімфоцитоз до 5–6 дня хвороби

D. Підвищення активності КФК у крові

Е. Нейтрофільний лейкоцитоз до 5–6 дня хвороби14. До гострого коронарного синдрому відносять:

А. Коронарний синдром Х

В. Нестабільну стенокардію

С. Вазоспастичну стенокардію

D. Стабільну стенокардію ІІІ ФК

Е. Стабільну стенокардію ІІ ФК15. Доведена здатність покращувати прогноз хворих, що перенесли ІМ:

А. Нітрати пролонгованої дії

В. Антагоністи кальцію недигідропірідинові

С. Статини

D. Антагоністи кальцію дигідропірідинові

Е. Нітрати кроткої дії


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Обстеження хворих з ГКС.

2.Інтерпретація лабораторних даних які дозволяють підтвердити або виключити ГКС.

3. Інтерпретація даних ЕКГ, які дозволяють підтвердити або виключити ГКС та його варіанти.

4. Інтерпретація даних додаткових методів дослідження які дозволяють оцінити стан серця у хворих на ГКС.

5. Відпрацювання схеми надання невідкладної допомоги при ГКС,

6. Виписка рецептів основних препаратів для лікуванн хворих на ГКС

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ

1. Хворий В., 65 р., доставлений в прийомне відділення лікарні із скаргами на інтенсивний загрудинний біль, що виник після емоційного стресу біля години тому. Біль віддає в ліву руку, зменшився після прийому нітрогліцерину, але відновився через кілька хвилин. Протягом останнього року хворий відмічав напади болю за грудиною під час фізичного навантаження, але вони швидко знімались нітрогліцерином. Протягом 3-х років страждає на гіпертонічну хворобу. Курить до 1 пачки цигарок на день. Об‘єктивно: пульс 78 за хв, ритмічний. АТ 160/100 мм рт. ст. Тони серця помірно послаблені, акцент ІІ тону над аортою. Дихання везикулярне. Органи черевної порожнини без особливостей. ЕКГ – помірна гіпертрофія лівого шлуночка, депресія сегменту ST та інверсія зубця Т у відведеннях V4-V6. Який з вказаних методів дослідження найбільш інформативний при диференціальній діагностиці причини серцево-больового синдрому?

А. Підвищення в крові рівня тропонінів T і І

В. Визначення активності креатинфосфокінази

С. Визначення аспартат- і аланіні-амінотрансферазної активності

Д. ЕКГ


Е. ЕхоКГ

2. Хворий Н., 49 р., поступив в кардіологічне відділення із скаргами на загрудинний біль, що виник вперше під час фізичного навантаження біля години назад. Біль іррадіював під ліву лопатку, в ліву половину шиї і ліву руку. Прийом нітрогліцерину викликав зменшення больового приступу з повторним його загостренням. Протягом 3-х років хворіє на гіпертонічну хворобу, лікується не регулярно. Багато курить, зловживає алкогольними напоями. При обстеженні АТ 170/110 мм. рт. ст., пульс 72 за хв., ритмічний. Ліва межа серця зміщена на 1 см назовні від лівої серединно-ключичної лінії. І тон на верхівці серця помірно послаблений, акцент ІІ тону над аортою. Іншої патології внутрішніх органів не виявлено. ЕКГ – помірна гіпертрофія лівого шлуночка, депресія сегменту ST у відведеннях V3-V5. Рівні тропонінів Т і І, активність креатинфосфокінази та її МВ-фракції визначаються на верхній межі норми. Який з перерахованих препаратів не слід призначати хворому?

А. Стрептокіназа

В. Гепарин

С. Ізосорбід-динітрат

Д. Аспірин

Е. Метопролол

3. У хворого з стабільною стенокардією напруги ІІ функціонального класу в останні кілька днів значно збільшилась кількість больових нападів, з’явилися больові напади у спокої, знизилась толерантність до фізичного навантаження, збільшилась потреба у нітрогліцерині. В даній клінічній ситуації найбільш виправданим буде наступний діагноз.

А. ІХС, прогресуюча стенокардія напруги та спокою

В. ІХС, гострий інфаркт міокарда

С. ІХС, вперше виникла стенокардія

Д. НЦД з кадріальним синдромом

Е. ІХС: стабільна стенокардія, ІІІ функціональний клас

4. Хворий А. 60 років. Скаржиться на інтенсивні болі здавлюючого характеру, локалізовані за грудиною з іррадіацією у ліву лопатку та нижню щелепу. Біль тривалий, не знімається нітрогліцерином. Об’єктивно: холодний піт. Хворий збуджений. Аускультативно - тахікардія, приглушеність то_нів. Артеріальний тиск 100/70 мм рт. ст. ЕКГ-комплекси QS та підйом S-T вище ізолінії в І, а VL,V1,V2,V3,V4. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

А. Інфаркт міокарду, гострий період

В. Міжреберна невралгія

С. Тромбоемболія легеневої артерії

Д. Міокардит

Е. Лівосторонній плеврит

5. В терапевтичний відділ в ургентному порядку поступив хворий С., 59 років, таксист, у якого годину тому назад під час фізичного навантаження раптом з’явився сильний біль за грудиною, який віддавав у міжлопаткову ділянку, обидві руки. Лікар знайшов, що у хворого С. бліда, холодна, мокра шкіра, пульс майже не промацується, АТ 60/40 мм.рт.ст. Тони серця ослаблені, над аортою систоло-діастолічний шум. Через короткий час біль появився у надчерев’ї, а згодом ? у попереково-крижовій ділянці та лівій нижній кінцівці. На ЕКГ:? депресія сегмента ST у V3-V5 відведеннях. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

А. Розшаровуюча аневризма аорти

В. Не-Q-інфаркт міокарда

С. Недостатність аортальних клапанів

Д. Прогресуюча стенокардія

Е. Тромбоемболія легеневої артерії

6. У хворого В., 63 років, на 5 день від початку гострого Q-інфаркта міокарда передньо-верхівкової ділянки лівого шлуночка знову з’явились напади стенокардії з ще більш інтенсивним болем, ніж при поступленні. На ЕКГ: сегмент ST знову піднявся високо над ізолінією у V4-5-6, а також – у V6-7 (при поступленні цього не було). Про яке ускладнення слід думати у даному випадку?

А. Рецидив інфаркту міокарда

В. Синдром експансії інфаркту міокарда

С. Повторний інфаркт міокарда

Д. Інфаркт правого шлуночка

Е. Розрив міжшлуночкової перетинки

7. Чоловік 60 років направлений у гастроентерологічне відділення з діагнозом хронічного гастриту з секреторною недостатністю із скаргами на щоденні болі в епігастральній ділянці тривалістю 30-40 хвилин. Захворювання почалося 2 тижні тому з гострого болю в животі і втрати свідомості. Потім приступи стали менш інтенсивними, в зв’язку з чим хворому провели фіброгастроскопію. При огляді: ознаки емфіземи легень, тони серця 100 за хв., послаблені, 5-6 екстрасистол за 1 хвилину. АТ 100/70 мм.рт.ст. Органи черевної порожнини без особливостей. На ЕКГ елевація сегмента ST у ІІ, ІІІ, aVF-відведеннях. Який діагноз найімовірніший?

А. Інфаркт міокарда нижньої стінки

В. Розшаровуюча аневризма аорти

С. Прогресуюча стенокардія

Д. Прогресуюча стенокардія

Е. Пенетрація виразки

8. Хворий С., 46 років, скаржиться на задишку та нестерпний стискаючий біль за грудиною. Такий біль виникає періодично 1-2 рази на місяць, частіше між 5 і 6 годинами ранку, триває від 15 до 20 хвилин. Вдень почуває себе здоровим. Об’єктивно: пульс 55/хв., АТ 150/90 мм.рт.ст. Межі серця не змінені. Тони серця ритмічні, дещо ослаблені. При реєстрації ЕКГ у спокої і після навантаження (велоергометрії) зміни не виявлені. Вночі, під час приступу, було зареєстроване короткочасне підвищення сегменту ST у відведеннях І, ІІ, aVL, V2-V6, брадикардію. Призначення якого середника є найбільш доцільним?

А. Ніфедипіну

В. Нітрогліцерину

С. Анаприліну

Д. Строфантину

Е. Атропіну

9. Хворий 58 років. В анамнезі 3 роки тому перенесений гострий інфаркт міокарда. Об’єктивно: підвищеного живлення, на верхніх повіках капіталізми. Пульс 70 уд. в 1?, АТ 150/90 мм.рт.ст. На ЕКГ ознаки перенесеного інфаркту міокарда по задній стінці ЛШ. В БАК підвищення рівня холестерину і В-ліпопротеїдів. Яку групу препаратів ви виберете для вторинної профілактики коронарного синдрому?

А. Антитроомбоцитарні препарати, статини.

В. Глюкокортикоїди

С. Нітрати

Д. Антибіотики

Е. Предуктал

10. Хворий 68 років поступив в інфарктне відділення з болями у лівій половині грудної клітки. На ЕКГ ритм синусовий, ЧСС -102/хв., патологічний зубець Q у I, aVL, V1-V5 відведеннях та дугоподібний підйом ST з від’ємним T. Який препарат слід обов’язково призначити незалежно від успіху тромболізису, щоб вплинути на ремоделювання міокарду та запобігти систолічній дисфункції лівого шлуночка?

А. Інгібітори АПФ

В. В-блокатори

С. Антагоністи рецепторів ангіотензину 2

Д. Антагоністи кальцієвих рецепторів

Е. Серцеві глікозиди

11. Хворий 61 р., надійшов у інфарктне відділення з діагнозом : Гострий передньоперегородочний інфаркт міокарду лівого шлуночка. На 4 день хвороби на фоні наростаючого ангінозного синдрому падіння артеріального тиску і прогресуючої правошлуночкової недостатності у хворого з'явився грубий пансистоличний шум переважно над верхівкою та зліва від грудини, шум прослуховувався над усією ділянкою серця і проводився в міжлопаточну область. Пальпаторно визначалося систоличне тремтіння. На ЕКГ ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса, при визначенні вмісту кисню в правих камерах серця відмічалось збільшення його вмісту в правому шлуночку. Яке ускладнення інфаркту міокарда розвилось у хворого?

А. Внутрішній розрив міжшлуночкової перегородки.

В. Гостра аневризма серця.

С. Тромбоендокардит.

Д. Синдром Дресслера.

Е. Постінфарктна стенокардія.

12. У відділення інтенсивної терапії кардіологічного стаціонару поступила жінка 68 років з діагнозом : Гострий трансмуральний передньобоковий інфаркт міокарда. На 3 день хвороби стаж хворої різко погіршився, з'явився різкий цианоз обличчя, набухання шийних вен, через 2 хвилини настала зупинка дихання, на протязі декількох хвилин наступила смерть. Звертає на себе увагу ЕКГ дисоціація при клінічній картині зупинки серця продовжувала региструватися ЕКГ . На ЕКГ зареєстровано затухаючий ідіовентрикулярний ритм. з грубодеформованими шлуночковими комплексами. При пункції порожнини перикарду виявлено кров. Спроби кардіостимуляції були неефективними. Проведення реанімаційних заходів успіху не дало. Смерть наступила від наростаючої клінічної картини кардіогенного шоку. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Розрив серця с розвитком гемотампонади.

В. Синдром Морган”і -Адамса- Стокса.

С. Тромбоемболія гілок легеневої артерії.

Д. Розшаровуюча аневризма аорти.

Е. Пневмоторакс.

13. У реанімаційне відділення доставлено хворого 48 років зі скарженнями на сильний біль за грудниною, що іррадіює у ліву руку. Біль з’явився 1 годину тому. Стан важкий. Шкіра бліда, ціаноз губ. Тони серця глухі, ритм правильний. ЧСС 88 уд. на 1 хв. АТ 110/70 мм рт. ст. На ЕКГ – елевація сегменту ST на 5 мм у відведеннях ІІ, ІІІ, ІІІ вд., aVF. З чого потрібно розпочати лікування?

А. Ввести промедол, стрептазу

В. Ввести фентаніл, гепарин

С. Ввести промедол, нітрогліцерин

Д. Ввести анальгін, еуфилін

Е. Ввести строфантин, морфін
14. Хворий М., 58 років, який знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу нестабільної стенокардії, при ходьбі по сходам раптово втратив свідомість, впав. При огляді хворого констатовано: свідомість і пульсація на центральних артеріях відсутні, зіниці вузькі на світло не реагують, рідкі малоамплітудні рухи грудної клітки до 8-10 за 1 хв. З якого заходу необхідно почати невідкладну допомогу?

А. Інтубація трахеї та ШВЛ

В. Введення адреналіну

C. Імплантація штучного водія ритму

Д. Удар кулаком об грудину та компресія грудної клітки

E. Введення лідокаіну


15. Хворий А.,50 років, госпіталізований зі скаргами на серцевий біль та задишку, які виникли раптово після значного фізичного перенавантаження. На ЕКГ зафіксовано елевацію сегмента STв ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Підвищення КФК- МВ майже вдвічі відносно норми. Який діагноз є найбільш вірогідним?

 1. Гострий задній інфаркт міокарду

 2. Гострий передній інфаркт міокарду

 3. Стенокардія напруги

 4. Стенокардія, що вперше виникла

 5. Прогресуюча стенокардія

16. У хворого В., 48 років, відмічаються часті напади загрудинного болю, що виникає раптово. При цих станах допомагає ніфедипін або інші антагоністи кальцію. На ЕКГ, що була зареєстрована під час больового нападу, відмічалась швидкоплинна елевація сегменту ST в грудних відведеннях. Реакції з боку крові не відмічено. Який діагноз є найбільш вірогідним? 1. Стенокардія, що вперше виникла

 2. Вазоспастична стенокардія

 3. Задній інфаркт міокарду

 4. Передній інфаркт міокарду

 5. Прогресуюча стенокардія

17. У хворого Т., 47 років, який хворіє на ішемічну хворобу серця близько 5 років, протягом останнього тижня відмічено значне погіршення клінічного стану, а саме: посилення інтенсивності та частоти виникнення загрудинних болів на висоті фізичних навантажень. На ЕКГ “коритоподібна” депресія сегменту ST в ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Реакції з боку крові не відмічається. Який діагноз є найбільш вірогідним? 1. Стенокардія, що вперше виникла

 2. Вазоспастична стенокардія

 3. Задній інфаркт міокарду

 4. Передній інфаркт міокарду

 5. Прогресуюча стенокардія

18. У хворого Д., 46 років, вперше в житті з’явились болі, що локалізовані за нижньою третиною грудини та виникають на фоні фізичного навантаження. На ЕКГ депресія сегменту ST більше 2 мм в ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Реакції з боку крові не відмічається. Який діагноз є найбільш вірогідним? 1. Стенокардія, що вперше виникла

 2. Вазоспастична стенокардія

 3. Задній інфаркт міокарду

 4. Передній інфаркт міокарду

 5. Прогресуюча стенокардія

19. Хворий Л., 55 років, скаржиться, що 1,5 тижні тому з’явився сильний нападоподібний біль в нижній щелепі, тривалістю 5-20 хв. З часом біль став частішати, до 10 разів на добу. Прийом анальгетиків та спазмолітиків безрезультатний, однак стан покращився після прийому 3 таблеток нітрогліцерину. Який з перерахованих діагнозів є найбільш ймовірним? 1. Інфаркт міокарду

 2. Стенокардія

 3. Перикардит

 4. Остеомієліт нижньої щелепи

 5. Неврит трійчастого нерву

20. Чоловік 52 років скаржиться на стискаючий біль за грудиною, що виник вперше 7 годин назад після фізичного навантаження, не знімається прийомом кількох таблеток нітрогліцерину. При ЕКГ дослідженні змін не виявлено. Який діагноз є найбільш імовірним? 1. Нестабільна стенокардія

 2. Стенокардія напруги

 3. Інфаркт міокарду

 4. Перикардит

 5. міокардит

21. У хворого Н. о 5-й годині ранку з’явився напад сильного болю за грудиною, який супроводжувався кволістю, холодним потом. На ЕКГ – куполоподібний підйом сегмента ST у відведеннях ІІ, ІІІ, avF, V5-V6. Після втихання болю показники ЕКГ повернулись до норми. Який діагноз є найбільш імовірним? 1. Спонтанна стенокардія типу Prinzmetal.

 2. Гострий інфаркт міокарда в задньобоковій ділянці лівого шлуночка

 3. Дилатацій на кардіоміопатія

 4. Міокардит

 5. Перикардит

22. Жінка 46 років поступила у кардіологічне відділення зі скаргами на часті приступи пекучих болів в ділянці серця, які тривають більше 20 хв., практично не проходять після прийому нітрогліцеріну. АТ – 100/70мм.рт.ст., ЧСС – 86/хв.. Тони серця ритмічні, на ЕКГ депресія сегмента ST з інверсією зубця Т в I, avL, V1-V3, які спостерігаються впродовж 1 тижня. Який діагноз є найбільш імовірним? 1. Міокардит

 2. Остеохондроз грудного відділу хребта

 3. Нестабільна стенокардія

 4. Не-Q-інфаркт міокарду

 5. ТЕЛА

23. Хворий Н., 49 р., поступив в кардіологічне відділення із скаргами на загрудинний біль, що виник вперше під час фізичного навантаження біля години назад. Біль іррадіював під ліву лопатку, в ліву половину шиї і ліву руку. Прийом нітрогліцерину викликав зменшення больового приступу з повторним його загостренням. Протягом 3-х років хворіє на гіпертонічну хворобу, лікується нерегулярно. Багато курить, зловживає алкогольними напоями. При обстеженні АТ 170/110 мм. рт. ст., пульс 72 за хв., ритмічний. Ліва межа серця зміщена на 1 см назовні від лівої середньо-ключичної лінії. І тон на верхівці серця помірно послаблений, акцент ІІ тону над аортою. Іншої патології внутрішніх органів не виявлено. ЕКГ – помірна гіпертрофія лівого шлуночка, депресія сегменту ST у відведеннях V3-V5. Рівні тропонінів Т і G, активність креатинфосфокінази та її МВ-фракції визначаються на верхній межі норми. Який з перерахованих препаратів не слід призначати хворому? 1. Метопролол

 2. фондапарінокс

 3. альтеплаза

 4. нітрогліцерин

 5. аспірин

24. У хворого з стабільною стенокардією напруги ІІ функціонального класу в останні кілька днів значно збільшилась кількість больових нападів, з’явилися больові напади у спокої, знизилась толерантність до фізичного навантаження, збільшилась потреба у нітрогліцерині. В даній клінічній ситуації найбільш виправданим буде наступний діагноз. 1. ІХС, прогресуюча стенокардія напруги

 2. ІХС, гострий інфаркт міокарда

 3. ІХС, вперше виникла стенокардія

 4. НЦД з кадріальним синдромом

 5. ІХС: стабільна стенокардія, ІІІ функціональний клас

25. Больной 56 лет, после психоэмоциональной нагрузки в течение недели начал отмечать давящие боли до 10-15 мин за грудиной с иррадиацией в спину. Боль иногда сопровождается перебоями в области сердца. Ранее ничем не болел. Курит. Об-но: пульс 86 в минуту. На верхушке сердца короткий систолический шум. В лёгких единичные сухие хрипы. ЭКГ без особенностей. Выберите наиболее важный лечебно-профилактический фактор при данном синдроме. 1. Нифедипин

 2. Метопролол

 3. Актилизе

 4. Куранти

 5. Низкомолекулярній гепарин

26. У больного 48 лет на фоне достаточно регулярных эпизодов боли за грудиной до 5-10 мин при ходьбе до 100 м стали возникать боли и в ночное время. Для их снятия вынужден использовать больше нитроглицерина, чем ранее. На ЭКГ зафиксирована депрессия SТ (-2 мм) аVL, V4 – V6. Какой патогенетический фактор лежит в основе обострения синдрома? 1. Трещина, разрыв атеросклеротической бляшки.

 2. Дальнейшая инфильтрация атеросклеротической бляшки холестерином.

 3. Отложение кальция в атеросклеротическую бляшку.

 4. Рост коллагена в атеросклеротической бляшке.

 5. Появление фибринового тромба в сосуде

27.Хворий А. 60 років. Скаржиться на інтенсивні болі здавлюючого характеру, локалізовані за грудиною з іррадіацією у ліву лопатку та нижню щелепу. Біль тривалий, не знімається нітрогліцерином. Об’єктивно: холодний піт. Хворий збуджений. Аускультативно - тахікардія, приглушеність то_нів. Артеріальний тиск 100/70 мм рт. ст. ЕКГ-комплекси QS та підйом S-T вище ізолінії в І, а VL,V1,V2,V3,V4. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину? 1. Інфаркт міокарду, гострий період

 2. Міжреберна невралгія

 3. Тромбоемболія легеневої артерії

 4. Міокардит

 5. Лівосторонній плеврит

28. Хворий Л. 56 років. Скарги на періодичні болі в серці, які з’являються вночі. Болі здавлюючого характеру з іррадіацією у ліву лопатку, зменшуються після при_йому нітрогліцерину. На ЕКГ під час приступу - S-T вище ізолінії на 5мм у V5,V6. Після приступу S-T повертається до ізолінії. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину? 1. Стенокардія Принцметалу

 2. Інфаркт міокарду

 3. Остеохондроз шийного відділу

 4. Сухий перикардит

 5. Аортальний стеноз

29. У хворого В., 63 років, на 5 день від початку гострого Q-інфаркта міокарда передньо-верхівкової ділянки лівого шлуночка знову з’явились напади стенокардії з ще більш інтенсивним болем, ніж при поступленні. На ЕКГ: сегмент ST знову піднявся високо над ізолінією у V4-5-6, а також – у V6-7 (при поступленні цього не було). Про яке ускладнення слід думати у даному випадку? 1. Рецидив інфаркта міокарда

 2. Повторний інфаркт міокарда

 3. Розрив міжшлуночкової перетинки

 4. Розрив міжпередсердной перетинки

 5. Перикардит

30. Хворий С., 46 років скаржиться на задишку та нестерпний стискаючий біль за грудиною. Такий біль виникає періодично 1-2 рази на місяць, частіше між 5 і 6 годинами ранку, триває від 15 до 20 хвилин. Вдень почуває себе здоровим. Об’єктивно: пульс 55/хв., АТ 150/90 мм.рт.ст. Межі серця не змінені. Тони серця ритмічні, дещо ослаблені. При реєстрації ЕКГ у спокої і після навантаження (велоергометрії) зміни не виявлені. Вночі, під час приступу, було зареєстроване короткочасне підвищення сегменту ST у відведеннях І, ІІ, aVL, V2-V6, брадикардію. Призначення якого середника є найбільш доцільним? 1. Нітрогліцерин

 2. Ніфедіпін

 3. Діоксин

 4. Анаприлін

 5. Атропін

31. У хворого Р., 55 років із задишкою та раптовим інтенсивним пекучим болем за грудиною, який почався 2,5 години тому назад. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, частота 100/хв., у V3-V5 сегмент ST на 8 мм над ізолінією. В анамнезі: упродовж 5 років страждає на стенокардію напруги. Об’єктивно: ЧСС – 60 хв., тони серця ослаблені, АТ – 140/90 мм.рт.ст. Який із вказаних лікувальних заходів є першочерговим? 1. Тромболітична терапія

 2. Інфузія допаміну

 3. Інгаляція кисню

 4. Електрокадіостимуляція

 5. Поляризуючи суміш

32. У хворого 56 років, під час фізичного навантаження з’явився інтенсивний біль за грудниною, задишка. Таблетки нітрогліцерину не допомогли. Об’єктивно: стан важкий. Акроціаноз. Пульс 100 за 1 хв. АТ 160/100 мм рт.ст. Тони серця послаблені. На ЕКГ – ритм синусовий, в V1-V4 зареєстрований глибокий “коронарний” зубець Т. Що з хворим? 1. Інфаркт міокарда без зубця Q передньо-септально-верхівкової ділянки

 2. Q – інфаркт міокарда передньої стінки.

 3. Інфаркт міокарда без зубця Q бокової стінки лівого шлуночка.

 4. Інфаркт міокарда без зубця Q задньої стінки лівого шлуночка.

 5. Нестабільна стенокардія.

33. Хворий 36 років звернувся до лікаря зі скарженнями на пекучий біль за грудниною без іррадіації, що виникає при швидкій ходьбі і припиняється при зупинці на декілька хвилин. Вперше такий біль виник 1 тиждень тому. Шкіра звичайного кольору. Тони серця дещо ослаблені, ритмічні. ЧСС 68 уд. за 1 хв. АТ – 140/95 мм рт. ст. На ЕКГ – депресія сегменту ST на 1-2 мм у відведеннях V2-4. Ваш діагноз. 1. Стенокардія de novo

 2. Гострий інфаркт міокарду

 3. Нестабільна прогресуюча стенокардія напруги

 4. Стабільна стенокардія ІІ функіонального класу

 5. Стабільна стенокардія ІІІ функіонального класу

34. У хворого 52 років, що страждає на стенокардію на протязі двох тижнів почастішали напади болю за грудниною, зросла потреба у нітрогліцерині. Стан середньої важкості. Шкіра бліда. Тони серця ослаблені, ритмічні. ЧСС 84 уд. на 1 хвилину. На ЕКГ ознак вогнищевого ураження міокарду немає. Ваш діагноз: 1. Стенокардія de novo

 2. Гострий інфаркт міокарду

 3. Нестабільна прогресуюча стенокардія напруги

 4. Стабільна стенокардія ІІ функіонального класу

 5. Стабільна стенокардія ІІІ функіонального класу

35. В приймальне відділення лікарні швидка медична допомога доставила хворого 42 років з гострою серцевою біллю, яка не минула після прийому трьох таблеток нітрогліцерину. Стенокардія на протязі двох років. Біль не вгамовується на протязі години навіть після ін’єкції аналгіну або дімедролу. АТ 120/80. ЕКГ: ритм синусовий, елевація ST = 2 мм, y I, aVL, V6. Ваш діагноз? 1. Гострий коронарний синдром

 2. Гострий інфаркт міокарду

 3. Нестабільна стенокардія

 4. Перикардит

 5. Гостра серцева недостатність

36. У хворого 56 років виникли інтенсивні пекучі болі за грудиною з іррадіацією в ліве плече, ліву руку, під ліву лопатку, які тривали 35 хвилин, полегшення від неодноразового прийому нітрогліцерину не відмічалося. Об’єктивно: блідість шкіряних покровів, генералізована пітливість, гіпотонія, тахікардія 110 за хвилину, при аускультації серця визначається ритм “галопу”. На електрокардіограмі – підйом ST на 7 мм вище ізолініїї в ІІІ, aVF відведеннях. Для якого патологічного стану характерні приведені клінічні симптоми?

 1. Інфаркт міокарду задньої стінки лівого шлуночку, гостра стадія

 2. Інфаркт міокарду передньої стінки лівого шлуночку, гостра стадія

 3. Нестабільна стенокардія

 4. Інфаркт міокарду задньої стінки лівого шлуночку, найгостріша стадія

 5. Інфаркт міокарду задньої стінки лівого шлуночку, підгостра стадія

37. Чоловік 48 років скаржиться на стискаючий біль поза грудниною, що виникає при ходьбі до 50 метрів, інколи в покої. Напади стенокардії були в нього і раніше, але за останній тиждень після емоційного стресу вони стали значно частіше, виникають при набагато меншому навантаженні. Об-но: Межи серця не змінювані, тони звичайної сіли, ЧСС=ПС=78 за хв., АТ-140/90 мм рт.ст. На ЕКГ – без патології. Найкращою тактикою ведення хворого буде направлення його на лікування у : 1. Блок інтенсивної терапії

 2. Терапевтичне відділення

 3. Кардіохірургічне відділення

 4. Амбулаторне спостереження

 5. Кардіологічний санаторій

38. Хворий 60 років скаржиться на біль за грудиною стискуючого характеру при ходьбі до 200 м. Біль продовжується до 10 хв., супроводжується відчуттям нехватки повітря, пітливістю. Протягом останніх 2 тижнів біль з’явився в спокої, став частішим, перестав зніматись однією таблеткою нітрогліцерину. Який найбільш імовірний діагноз? 1. ІХС. Прогресуюча стенокардія

 2. ІХС. Вперше виникла стенокардія

 3. Міокардит.

 4. Міжреберна невралгія.

 5. ІХС. Стабільна стенокардія III ФК

39. Хворий Н., 42 роки о 4 годині ранку прокинувся, відчувши стискуючий біль за грудиною,, який не проходив на протязі 15 хв., після прийому таблетки нітрогліцерину. Такі напади відмічав хворий в один і той же час, періодично, в останні 3 місяці. На ЕКГ під час нападу підвищення сегменту ST в відділеннях U1-U4. Після зняття нападу ЕКГ прийшло до норми. Що лежить в основі патогенезу больового нападу у хворого?

 1. Спазм вінцевої артерії.

 2. Часткове затулення вінцевої артерії тромбом.

 3. Паралітичне розширення вінцевих артерій

 4. Крововилив в атеросклеротичну бляшку

 5. Поєднання усіх перелічених факторів.

40. Хворий Р., 50 років, скаржиться на напади стискаючого болю за грудиною до 2-3 випадків підряд, тривалістю до 5 хвилин, які виникають вночі, частіше біля 4-5 годин ранку, зникають при прийомі нітрогліцерину. В денний час хворий добре переносить фізичне навантаження. Об’єктивно: стан задовільний. Межі серця не змінені. Тони серця звучні, ритмічні. АТ = 120/80 мм рт.ст. Пульс 76 за хвилину. На ЕКГ під час нападу виражений підйом сегменту ST у відведеннях I, II, avL, V4-V6, після нападу ЕКГ нормалізувалась. Під час фізичного навантаження (ВЕМ) на ЕКГ змін не виявлено. Про яку патологію можна думати: 1. Cпонтанна стенокардія Принцметала

 2. Стенокардія спокою

 3. Стенокардія напруги

 4. Стенокардія, що вперше виникла

 5. Інфаркт міокарду

41. Який із перерахованих діагностичних критеріїв нехарактерний для гострого інфаркту міокарда при проведенні диференційної діагностики із стенокардією ? 1. Обмежена іррадіація болі

 2. Локалізація болі в нижній частині грудини, інколи в епігастральній області

 3. Збудливий стан хворого

 4. Виражена задишка

 5. Часті аритмії серця

42. Хворий П.А., 58 років, доставлений в приймальне відділення з болями у лівій половині грудної клітини. При клінічному обстеженні , крім тахікардії / 92 уд. за хв./ , відхилень не виявлено. На ЕКГ патологічний зубець Q у І, аVL , QS у V1,V2,V3 відведеннях та куполоподібний підйом ST з від»ємним Т. 1. Гострий Q інфаркт передньої стінки лівого шлуночка

 2. Лівобічна міжреберна невралгія

 3. Міокардит

 4. Тромбоемболія легеневої артерії

 5. Немає значної патології

43. У хворого З.В., 49 років, який знаходиться на обліку з діагнозом стабільна стенокардія ІІ ФК, раптово виникли типові стенокардіотичні болі, які не знялися нітрогліцерином. Об’єктивно: АТ= 120/80 мм рт.ст., пульс 104 уд. за хв., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС - 104 /хв., різкі лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегменту S -T у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2 ,V3,V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз? 1. Нестабільна стенокардія

 2. Стабільна стенокардія, ІІ ФК

 3. Інфаркт міокарду

 4. Стабільна стенокардія, ІУ ФК

 5. Стенокардія варіантна

44. Хворий 62 років, госпіталізований з приводу ІХС, післяінфарктного кардіосклерозу, СН ІІА стадії, призначено дигоксин. Через 3 доби стан погіршився, з'явилась значна слабкість, запаморочення. Об-но: пульс 40 за хв., аритмічний. Серцеві тони ослаблені. Печінка виступає з під краю реберної дуги на 2 см, набряки кінцівок. ЕКГ: періодичне випадіння QRS, коритоподібна депресія інтервалу ST. Яке ускладнення виникло у хворої? 1. Інтоксикація серцевими глікозидами

 2. Анафілактичний шок

 3. Гостра серцева недостатність

 4. Кардіогенний шок

 5. Колапс

45. Хворий М., 54р., звернувся із скаргами на біль за грудиною, сильне серцебиття. Захворів гостро: дві години тому назад раптово з’явилося відчуття здавлювання та болю за грудиною. З часом - серцебиття. Після вунтрішньовенної ін’єкції, що була зроблена бригадою «швидкої допомоги», біль дещо зменшився, але стан не покращився. Ваш попередній діагноз: 1. Гострий інфаркт міокарду

 2. Аорто-артеріїт

 3. Перфорація виразки шлунку

 4. Тромбоемболія легеневої артерії

 5. Міжреберна невралгія

46. Чоловік 54 років скаржиться на інтенсивні стискаючі болі за грудиною, що іррадіюють у ліву руку, які виникли годину тому. Раніше не хворів. Пульс 90/хв, аритмічний (4 екстрасистоли/хв). АТ 140/90 мм рт.ст. Ритм галопу на верхівці серця, систолічний шум у ІІ міжребер’ї справа біля краю грудини. На електрокардіограмі елевація SТ на 2 мм у відведеннях V5, V6, поодинокі лівошлуночкові екстрасистоли. Для уточнення діагнозу доцільно визначити в крові 1. Тропонін, МВ-КФК

 2. АлТ, АСТ

 3. Лужну фосфатазу

 4. Білірубін

 5. Холестерин

47. Хворий протягом 3-х годин скаржиться на інтенсивний загрудинний біль. При огляді стан вкрай тяжкий; пацієнт адинамічний, притомний. На шкірі лоба крапельки поту, шкірні покриви бліді, холодні, шкіра кінцівок «мармурового» забарвлення. Пульс на периферії не визначається. ЧСС 200 за 1 хв, тони глухі. АТ – 80 і 60 мм рт.ст. На ЕКГ шлуночкова пароксизмальна тахікардія. Яке найбільш ймовірне ускладнення виникло у хворого? 1. Аритмічний шок

 2. Шлуночкові тахікардія

 3. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія

 4. Інфаркт міокарду

 5. Нестабільна стенокардія

48. У чоловіка 57 років, що протягом 10 років страждає на стабільну стенокардію напруги, раптово виник інтенсивний здавлюючий біль за грудиною, відчуття нестачі повітря. Після прийому 3 табл. нітрогліцерину біль зменшився, але не пройшов, через 30 хв. став нестерпним, наростала задишка. Об’єктивно: блідість шкіри, гіпергідроз. Ps 100 за 1 хв., АТ 100/60 мм рт. ст. Над верхівкою послаблений I тон і неінтенсивний систолічний шум. Який попередній діагноз?

A. Інфаркт міокарда

B. Прогресуюча стенокардія

C. Перикардит

D. Розшарування аорти

E. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
49. Хворий 56 років, відзначає при фізичному навантаженні біль за грудиною тривалістю до 2 хв, іррадіює в ліву руку, купіруються прийомом нітрогліцерину. За останні 2 дні частота нападів збільшилася до 6 в день, посилився інтенсивність болю, виникає в спокої. Об-но: тони серця приглушені, I-й тон ослаблений. Акцент II тону на аорті. Пульс 76 уд. в хв. АД 160/96 мм рт. ст. Дестабілізація клінічної картини може бути обумовлена:

A. Надривом покришки атеросклеротичної бляшки

B. Збільшенням ударного об'єму крові

C. перевантаженням лівого шлуночка

D. розвитком резистентності до нітрогліцерину

E. передозуванням нітрогліцерину


50. У лікарню звернувся хворий 42 років зі скаргами на нападоподібну біль за грудиною з іррадіацією в ліву лопатку. Біль з'являється при значному фізичному навантаженні, триває 5 - 10 хвилин і проходить в спокої. Хворіє 3 тижні. Який попередній діагноз?

A. ІХС: Вперше виникла стенокардія.

B. ІХС: варіантна стенокардія (Принцметала)

C. ІХС: Стабільна стенокардія напруги, I фк

D. ІХС: Стабільна стенокардія напруги, IVфк

E. ІХС: прогресуюча стенокардія


51. Чоловік 34 років, скаржиться на періодичну біль в області серця у нічний час, що триває до 5 хв., Нітрогліцерин помітного ефекту не надає. Вчора біль виник вдень, після рясного обіду. ЕКГ, знята сьогодні в поліклініці, - без змін. На ЕКГ, знятої раніше, у момент нападу, зафіксовано підйом сегмента ST на 3 мм. У цьому випадку Ви запідозрити:

A. Стенокардію Принцметала

B. Міжреберна невралгія

C. Стабільну стенокардію ФК I

D. Діафрагмальна грижа

E. Прогресуючу стенокардію


52. Хворий Н., 42 роки о 4 годині ранку прокинувся, відчувши стискуючий біль за грудиною,, який не проходив на протязі 15 хв., після прийому таблетки нітрогліцерину. Такіх напади відмічав хворий в один і той же час, періодично, в останні 3 місяці. На ЕКГ під час нападу підвищення сегменту ST в відділеннях U1-U4. Після зняття нападу ЕКГ прийшла до норми. Що лежить в основі патогенезу больового нападу у хворого?

A. Спазм вінцевої артерії.

B. Часткове затулення вінцевої артерії тромбом.

C. Паралітичне розширення вінцевих артерій.

D. Крововилив в атеросклеротичну бляшку.

E. Порушення мікроциркуляції


53. У хворого 6 годин тому з'явився інтенсивний пекучий біль в епігастральній ділянці. При огляді температура тіла 37,2 С. Діяльність серця ритмічна. ЧСС – 68 за 1 хв. АТ 110/ 75 мм рт.ст. Живіт м'який, незначна болючість при пальпації в епігастральній ділянці. ЕКГ: ритм синусовий, правильний. Вольтаж збережений. Підйом ST у II, III, avF на 6-7 мм, зливається з позитивним зубцем Т. Депресія ST у І, avL на 1

A. Гострий інфаркт міокарда, нижня стінка

B. Прогресуюча стенокардія напруження.

C. Гострий перикардит

D. Стабільна стенокардія напруження IV ФК.

E. Гострий інфаркт міокарда передня стінка


54. У хворого З.В., 49 років, який знаходиться на обліку з діагнозом стабільна стенокардія ІІ ФК , раптово виникли типові стенокардіотичні болі, які не знялися нітрогліцерином. Об’єктивно: АТ= 120/80 мм рт.ст., пульс 104 уд. за хв., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС - 104 /хв., рідкі лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегменту S -T у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2 ,V3,V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Нестабільна стенокардія

B. Стабільна стенокардія, ІІ ФК

C. Інфаркт міокарду

D. Стабільна стенокардія, ІУ ФК

E. Стенокардія варіантна


55. Хворий 60 років скаржиться на біль за грудиною стискуючого характеру при ходьбі до 200 м. Біль продовжується до 10 хв., супроводжується відчуттям нестачі повітря, пітливістю. Протягом останніх 2 тижнів біль з’явився в спокої, став частішим, перестав зніматись однією таблеткою нітрогліцерину. Який найбільш імовірний діагноз?

A. ІХС. Прогресуюча стенокардія

B. ІХС. Дрібновогнищевий інфаркт міокарда

C. Варіантна стенокардія

D. ІХС .Стабільна стенокардія IV ФК

E. ІХС. Стабільна стенокардія III ФК


56. Хворий 58 років доставлений в приймальне відділення з болями у лівій половині грудної клітки. При клінічному обстеженні , крім тахікардії (102/хв.), відхилень не виявлено. На ЕКГ патологічний зубець Q у І, аVL , QS у V1,V2,V3 відведеннях та куполоподібний підйом ST з від'ємним Т. Який найбільш

A. Гострий інфаркт передньої стінки лівого шлуночка

B. Варіантна стенокардія

C. Розшарування аорти

D. Тромбоемболія легеневої артерії

E. Ексудативний перикардит


57. Хворого 48 років турбує стискуючий і здавлюючий біль в області серця і за грудиною, який виникає при ходьбі на відстань 150-200 м і підйомі по сходах на 2-ий поверх і зникає в спокої. Пульс і частота серцевих скорочень постійно 50-52/хв. АТ - 120/70 мм рт.ст. На ЕКГ ритм синусовий, правильний. Велоергометрія - ішемічні зміни на ЕКГ при потужності навантаження 40 Вт. Який препарат слід призначити хворому

A. Нітросорбід

B. Анаприлін

C. Верапаміл

D. Рибоксин

E. Дігоксин


58. У хворого 50 років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль в епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Пульс 100/хв, аритмічний, екстрасистолія. АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз $13,8*10^9$/л. ЕКГ - інтервал ST у відведеннях ІІІ і aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

A. Гострий інфаркт міокарда

B. Гострий панкреатит

C. Гострий холецистит

D. Перфорація виразки шлунка

E. Харчова токсикоінфекція


59. Жінка 60 років госпіталізована з приводу гострого трансмурального інфаркту. Годину тому стан хворої почав погіршуватися. З'явилася наростаюча задишка, сухий кашель. ЧДД - 30/мін., ЧСС - 130/мін., АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі, акцент II тону на легеневій артерії. У нижніх відділах легень справа і зліва вологі хрипи середньо-пухирчасті. Температура - 36,4 0C. Який препарат доцільно застосувати в першу чергу?

A. Промедол

B. Еуфілін

C. Допамін

D. Гепарин

E. Дигоксин
60. Хворий 62 років госпіталізований в кардіологічне відділення з діагнозом ІХС., стабільна стенокардія напруги ІІІ ФК. Під час добового моніторування електрокардіограми виявлено 5-ти кратну депресію сегменту ST на 1 мм протягом 0,08 с у V4-V6, яка не супроводжувалась больовим синдромом. Про що найвірогідніше свідчать дані ЕКГ- моніторування?

A. Епізоди "німої" ішемії міокарду

B. Метаболічні зміни міокарда

C. Стенокардія Принцметала

D. Систолічне перенавантаження лівого шлуночка

E. Блокада лівої ніжки пучка Гіса


61. У хворого 56 років відзначаються нападоподібні стискаючі болі в області серця при незначному фізичному навантаженні, які проходять при зупинці або після прийому нітрогліцерину. Які венулярні вазодилятатори найбільш ефективні для гемодинамічного розвантаження серця?

A. Молсідомін (корватон)

B. Коринфар (ніфедипін)

C. Празозин

D. Тразікор

E. Фіноптин (верапаміл)
62. Хворий 48 років скаржився на постійні болі пекучого характеру в епігастрії з іррадіацією в область серця і за грудину, що супроводжувалися нудотою. В анамнезі - виразкова хвороба. Об'єктивно: кілька блідий, тони серця приглушені, ЧСС - 68/мін. АТ - 90/60 мм рт.ст. Живіт м'який, помірно напружений і болючий при пальпації в епігастрії, симптомів подразнення очеревини немає. Який діагностичний метод потребує першочергового призначення?

A. ЕКГ


B. Рентгенологічний

C. Фіброгастроскопічний

D. Електрогастрографічних

E. Дослідження шлункової секреції


53. Хворий 42 р. скаржиться на сильні пекучі болі за грудиною, які виникли приблизно годину тому, після фізичного перенавантаження, холодний піт, різку загальну слабкість. Об'єктивно: шкіра чиста, блідого кольору. Пульс - 72/ хв, АТ – 190/100 мм рт.ст. Межі серця не змінені. Тони ослаблені, чисті. ЕКГ: ритм синусовий, правильний. Амплітуда зубця Q у відведеннях ІІ, ІІІ, avF рівна амплітуді зубця R, тривалість 0,04 секунди. У цих же відведеннях зареєстровано елевацію сегмента ST на 4 мм вище ізолінії. Яка найвірогідніша локалізація інфаркту міокарда?

A. Задньодіафрагмальний

B. Базальний

C. Передньо - боковий

D. Циркулярний

E. Передньо-перетинковий


64. Хворий 48 років скаржиться на частий стискаючи біль за грудиною з іррадіацією в ліве плече і ліву лопатку. Приступи виникають вночі, при повному спокої, тривають 10-15 хв. Змін загального стану та порушень на ЕКГ при звертанні в поліклініку не виявлено. Яке обстеження є найнеобхіднішим для уточнення діагнозу?

A.Холтерівське моніторування ЕКГ

B. Велоергометрія

C. Катетеризація порожнин серця

D. Ехокардіографія

E. Повторна ЕКГ через тиждень


65. Хворий 56 років скаржиться на появу болю за грудиною стискаючого характеру з іррадіацією в ліве плече, що виникає при фізичному навантаженні підвищеної інтенсивності. Об'єктивно: змін в стані серцево-судинної системи та ЕКГ не виявлено. При проведенні проби з дипірідамолом у хворого виник біль за грудиною. Які зміни будуть відображені на ЕКГ що знімалась в цей час?

A. Горизонтальна депресія сегменту ST

B. Деформація комплексу QRS

C. Поява дельта-хвиль

D. Змін на ЕКГ не буде

E. Поява патологічного зубця Q


66. Хворий 50 років скаржиться на появу три тижні тому сильних ангінозних нападів за грудиною з іррадіацією в шию та нижню щелепу, тривалістю до 10 хв. За останній час болі почастішали до 10-15 раз на добу. В анамнезі - зловживання алкоголем. Який найвірогідніший діагноз?

A. Нестабільна стенокардія

B. Невралгія

C. Інфаркт міокарда

D. Міозит

E. Алкогольна міокардіодистрофія


67. Чоловік 42 років доставлений у лікарню зі скаргам на стискаючий та пекучий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліве плече та ліву лопатку, задишку, різку кволість. Больовий синдром виник вперше в житті після емоційного перенапруження, триває близько години. Об'єктивно: Ps - 98/хв, ритмічний. Ат - 130/80 мм рт.ст. Тони серця приглушені, шумів немає. На ЕКГ депресія сегменту ST та негативний зубець Т у відведеннях І, avL, V1-V4. Який найбільш ймовірний

A. Дрібновогнищевий інфаркт міокарда

B. Стенокардія напруги

C. Нестабільна стенокардія

D. Великовогнищевий інфаркт міокарда

E. Трансмуральний інфаркт міокарда


68. Чоловік 50 років госпіталізований в палату інтенсивної терапії з гострим трансмуральним інфарктом міокарда задньо-діафрагмальної ділянки лівого шлуночка. Призначення якого препарату є найменш показаним ?

A. Ніфедипін

B. Нітрогліцерин

C. Пропранолол

D. Фентаніл

E. Морфін


69. Чоловік 40 років госпіталізовано в кардіологічне відділення лікарні зі скаргами на напади сильних загрудинних болей, які іррадіюють в ліву лопатку і ліву руку. Ці болі виникають в стані спокою, завжди в один і той самий час, вночі. Болі знімаються прийомом 1 таблетки нітрогліцерину. Який з наведених методів обстеження буде найбільш інформативним для уточнення причин стенокардії ?

A. Коронарографія

B. Проба з дозованим фізичним навантаженням

C. Добове моніторування ЕКГ

D. УЗД серця

E. Вентрикулографія


70. Чоловік 45 років скаржиться на інтенсивний біль за грудиною, що ірадує у нижню щелепу, виникає у спокої, вночі, перебігає у вигляді серій тривалістю по 10-15 хвилин. Під час больового нападу на ЕКГ реєструється зростання сегменту SТу відведеннях V 3-4. Ваш діагноз?

A. Стенокардія Принцметала

B. Інфаркт міокарду

C. Стабільна стенокардія II функціонального класу

D. Прогресуюча стенокардія

E. Стабільна стенокардія IV функціонального класу


71. Хвора 54 років, один рік тому перенесла великовогнищевий інфаркт міокарда. Через 6 місяців з'явилися напади ангінозних болів, що носять прогресуючий характер. В теперішній час реєструється до 12-14 нападів на добу. З останні півроку 4 рази лікувалася в стаціонарі. На ЕКГ іноді реєструється ішемія міокарду. Яке лікування найбільш показане хворій?

A. Аорто-коронарне шунтування

B. Призначення нітратів

C. Призначення бета-блокаторів

D. Корекція ліпідного складу крові

E. Призначення гепарину

72. Хворий 53 –х років скаржиться на сильну загрудину біль , яка віддає у ліву руку , ліве плече . Біль триває коло 3-х годин . У анамнезі виразкова хвороба , жовчнокам'яна хвороб , хронічний тромбофлебіт нижніх кінцівок. Об'єктивно : блідий , пульс 120 ударів у 1 хвилину , слабкого наповнення .АТ 90/70 мм Hg . Тони серця глухі . Аналіз крові : Hb – 134 г/л ; лейкоцити – 10,4 г/л , ШОЕ 20 мм/год . Ваш

A. Гострий інфаркт міокарду

B. Пенетрація виразки шлунку

C. Загострення хронічного панкреатиту

D. Міжреберна невралгія

E. Тромбоемболія легеневої артерії


73. Чоловік 48 років скаржиться на напади стенокардії, які виникають при незначному фізичному навантаженні, інколи в покої. У останні тижні кількість нападів збільшилась, а лікування /бетаблокатори, пролонговані нітрати аспірин/ не має ефекту. На ЕКГ - ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Для уточнення тактики ведення хворого найбільшого значення мають результати

A. Коронарографії

B. Ехокардіографії

C. Холтеровського моніторингу

D. Велоергометрії

E. Сцинтиграфії міокарду


74. До приймального відділення доставили хворого 42 років з гострим сер-цевим болем, який не минув після прийому трьох таблеток нітрогліцерину. Стенокардія протягом двох років. Біль не вгамовується протягом години навіть після ін’єкції анальгіну або димедролу. АТ – 120/80. ЕКГ: ритм синусовий, елевація ST = 2 мм, y I, aVL, V6. Ваш діагноз?

А. Гострий коронарний синдром.

B. Гостра серцева недостатність.

C. Гострий інфаркт міокарда.

D. Гостра серцево-судинна недостатність.

E. Дрібновогнищевий інфаркт міокарда


75. Хворий 36 років після емоціонального стресу відзначив інтенсивний біль у ділянці серця, що давить, з іррадіацією в ліву руку. При огляді: стан відносно задовільний. У легенях дихання везикулярне. Ліва межа серця по серединно-ключичній лінії. Аускультативно на верхівці, у 2-му межребер'ї праворуч від грудини систолічний шум, що проводиться уздовж края грудини, на верхівку, на судини шиї. АТ – 100/60 мм рт. ст. Живіт без особливостей. Набряки стоп, гомілок. Укажіть провідний клінічний синдром.

A. Ангінальний

B. Порушень ритму

C. Гіпотензивний

D. Дихальної недостатності.

E. Серцевої недостатності
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка