Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівСторінка7/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

2. А : ( Б + В) + Г х Ґ ? Д + Ж – З - Є, де

А – надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і А годин на рік. (Кодекс законів про працю України, ст. 65).

Б – щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як Б (календарних днів) за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. (Кодекс законів про працю України, ст. 75).

В – для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, встановлюється скорочена тривалість робочого часу – не більш як В годин на тиждень. (Кодекс законів про працю України, ст. 51).

Г, Ґ – рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню роботодавцем у Г-денний строк по закінченні Ґ днів, передбачених на його оскарження. (Кодекс законів про працю України, ст. 229).

Д, Ж – при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати Д процентів, а в окремих випадках (крім відрахувань аліментів на дітей та відбування виправних робіт) Ж процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. (Кодекс законів про працю України, ст. 128).

З – забороняється залучати працівників молодше З років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. (Кодекс законів про працю України, ст. 192).

Є – про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше як за Є (місяців) до їх запровадження або зміни. (Закон України «Про оплату праці», ст.29).


3. А : Б х В + Г ? Ґ –Д, де

А – тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як А (годин). (Кодекс законів про працю України, ст. 70).

Б – право працівника на щорічну відпустку повної тривалості у перший рік роботи надається після закінчення Б місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. (Кодекс законів про працю України, ст. 79).

В, Г – працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в В (місячний) строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в Г-(місячний) строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. (Кодекс законів про працю України, ст. 233).

Ґ – за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж, Ґ (календарних днів). (Кодекс законів про працю України, ст. 83).

Д – за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один з Д (кількість) заходів дисциплінарного стягнення. (Кодекс законів про працю України, ст. 147).СЗ.15 – Основи трудового права України

Зміст заняття:

 1. Оплата праці.

 2. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність працівників.

 3. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

Роботу з підготовки до даного заняттяварто почати із порівняння понять «оплата праці» та «заробітна плата». Слід запам’ятати, що перше поняття охоплює усі питання, пов’язані із нарахуванням конкретної суми (заробітної плати), яку працівник отримує за надану працю. Виходячи з цього, можна сказати, що«заробітна плата» – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата має свою структуру, тобто складається з трьох видів виплат. Також існує мінімальний рівень суми зарплати, менше якого не може нараховуватись ця винагорода (мінімальна зарплата). Процес нарахування заробітної плати організований за тарифною системою і залежить від того, яку систему – почасову чи відрядну використовує роботодавець.

При розгляді питання щодо трудової дисципліни необхідно з’ясувати, з чого вона складається і чим забезпечується. Слід запам’ятати, що основними способами її забезпечення є заохочення та стягнення. Процес, в ході якого накладаються стягнення, називається дисциплінарною відповідальністю. Підставою притягнення особи до такої відповідальності є наявність складу дисциплінарного проступку в діях особи.

Окремо слід розглянути поняття та види трудових спорів та з’ясувати способи їх вирішення.Завершити вивчення теми варто розглядом поняття пенсії та її видів.


Теми рефератів:

 1. Особливості праці неповнолітніх.

 1. Гендерна рівність у трудовому праві України.

 2. Право на працю і способи його реалізації.

 3. Дисциплінарна відповідальність працівників.


Питання для повторення:

 1. Що собою являють надурочні роботи?

 2. Як оплачується робота у нічний час?

 3. Які види часу відпочинку вам відомі?

 4. Які види відпусток встановлюються КзпПУ?

 5. Які в Україні святкові та неробочі дні?

 6. Що входить до структури заробітної плати?

 7. Що таке трудова дисципліна?

 8. Які локальні нормативні акти встановлюють правила трудової дисципліни?

 9. Які види дисциплінарних стягнень можуть застосовуватись за порушення трудової дисципліни?

 10. Після сплину якого часу особа вважається такою, що не підлягає дисциплінарному стягненню?

 11. Які види трудових спорів можуть розглядатися лише в судах?

 12. Які строки встановлюються КПпПУ для звернення до уповноважених органів з питань захисту порушених трудових прав?

 13. Що собою являє КТС?


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

1. Виконком міської ради прийняв рішення, згідно з яким кожен мешканець міста був зобов’язаний відпрацювати один день на громадських роботах з розчищення вулиць від снігу. Члени виконкому були одностайні в думці: наше місто ніхто, крім нас самих в належний стан не приведе. А яка ваша думка?
2. Адміністрація підприємства веде набір нових працівників для виконання підсобних робіт. На дверях відділу кадрів вивішено таке оголошення: «Перелік документів, обов’язкових для оформлення на роботу»:

1) паспорт;

2) трудова книжка;

3) атестат про середню освіту;

4) довідка про партійну приналежність;

5) медична довідка;

6) довідка РЕУ про відсутність заборгованості з комунальних платежів

Прокоментуйте зміст оголошення з правової точки зору.


3. Громадянин Р., прочитавши оголошення у газеті, звернувся до відділу кадрів підприємства з проханням прийняти його на роботу. Після бесіди йому запропонували прийти за остаточною відповіддю через кілька днів. Але коли він вдруге завітав, йому відмовили у прийнятті на роботу, пояснивши, що після його візиту до них звернувся інший кандидат, який має більший досвід роботи. Р. вважає це порушенням його прав і звернувся до суду. Яким має бути рішення суду?
4. Громадянин Петренко вперше влаштувався на роботу й через місяць при одержанні заробітної платні звернув увагу, що крім прибуткового податку з неї утримано ще якісь відсотки. У бухгалтерії йому відповіли, що це відрахування до Пенсійного фонду і Фонду страхування на випадок безробіття. «Але ж я не писав ніяких заяв, яке ви мали право утримувати з мене ці внески?» – розсердився Петренко. Як ви вважаєте, є порушення з боку бухгалтерії чи ні?

СЗ.16 – Основи кримінального права України

Зміст заняття:

 1. Поняття, ознаки та склад злочину.

 2. Стадії вчинення злочину та співучасть у вчиненні злочину.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

На початку вивчення десятої теми дисципліни необхідно дати визначення кримінального права як галузі національного права, встановити, які суспільні відносини регулюються його нормами, на яких принципах базується кримінальне законодавство, які з принципів закріплені в Кримінальному кодексі України, які з них містяться в Конституції України. Слід запам’ятати, що злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом України.

Що стосується злочину, то він, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини, але, на відміну від інших вчинків людини, він є посяганням на ті відносини, що склалися в суспільстві і охороняються законом про кримінальну відповідальність. Дайте визначення «злочину» та охарактеризуйте його ознаки, які відділяють злочин від інших правопорушень. Зверніть увагу на те, що єдиною підставою притягнення особи до кримінальної відповідальності є склад злочину. Дайте визначення «складу злочину» та проаналізуйте його ознаки. Детально охарактеризуйте елементи складу злочину (об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону). Запам’ятайте, що відсутність хоча б одного елементу складу злочину свідчить про відсутність складу злочину і, відповідно, особу в такому разі неможливо притягти до кримінальної відповідальності.

Вивчення питання про стадії вчинення злочину варто почати з того, що мається на увазі під цим поняттям. Зауважте, що відповідно до Кримінального кодексу України стадії злочину можуть мати місце лише у злочинах, вчинених з прямим умислом. Проаналізуйте, чому не можна виділити стадії у злочинах, які вчинені з необережною формою вини? Кримінальний кодекс України визначає злочинними і караними три стадії вчинення злочину, а саме: 1) готування до злочину (ст. 14 КК); 2) замах на злочин (ст. 15 КК), який разом з готуванням до злочину становлять незакінчений злочин; 3) закінчений злочин (ст. 13 КК). Дайте характеристику кожній стадії вчинення злочину. Кримінальний кодекс також передбачає, що до відповідальності можуть притягатися співучасники. Укажіть, хто є співучасником, які види співучасників і форми співучасті передбачені чинним кримінальним законодавством. Які особливості притягнення співучасників до кримінальної відповідальності?
Теми рефератів:

 1. Презумпція невинуватості як принцип кримінального права України.

 1. Латентність злочинності: причини та шляхи подолання.

 2. Вплив кризових ситуацій (економічних, політичних, соціальних) на рівень та види злочинності.


Питання для повторення:

 1. Як ви вважаєте, чому Кримінальний кодекс України визначено єдиним джерелом кримінального права?

 1. За якими ознаками злочин відрізняється від адміністративного правопорушення?

 2. Який вік кримінальної відповідальності встановлений у Кримінальному кодексі України?

 3. Чи може бути притягнута до кримінальної відповідальності юридична особа за вчинення злочинів у господарській сфері?

 4. Що означає осудність особи і яке значення вона має для притягнення до відповідальності?

 5. Що є єдиною підставою для притягнення до кримінальної відповідальності?

 6. Що означає малозначність діяння?

 7. Які складові елементи входять до складу злочину?

 8. Які обов’язкові ознаки мають мати злочини з матеріальним складом?

 9. Які форми вини вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 10. У злочинах з якою форми вини виділяють стадії їх вчинення?

 11. Чи притягується особа до відповідальності, якщо її затримали на стадії готування до злочину?

 12. Що собою являє дієве каяття? Яке його значення?

 13. Чи можна виділити стадії вчинення злочину у злочинах з необережною формою вини?

 14. Що таке обставини, які виключають злочинність діяння?

 15. Які ознаки співучасті характерні для такого явища?

 16. Поясніть значення таких понять: «виконавець злочину», «організатор злочину», «підбурювач», «пособник».

 17. Що собою являє ексцес виконавця? Які його види ви знаєте?


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

 1. Представник вірменської торгівельної компанії, який працював у її Полтавській філії, скоїв злочин, який за законами Вірменії злочином не вважається, і був засуджений. Його земляки подали скаргу, бо вважають, що рішення суду є незаконним і засуджений постраждав лише через те, що належить до числа осіб кавказької національності. Ця скарга перед вами, ваше рішення?
 1. У хворого на грип під впливом високої температури стався тимчасовий розлад психіки, хоча до цього симптомів психічного захворювання не спостерігалося. Перебуваючи в цьому стані, він скоїв кримінальний злочин і тепер чекає на покарання. Покарають його чи ні?
 1. Невідомий увечері намагався проникнути в чужий автомобіль, але не встиг цього зробити, бо спрацювала автосигналізація і він з переляку втік. Власник автомобіля наздогнав невідомого, затримав і викликав міліцію. Адвокат затриманого вимагає його звільнення, бо проникнення в автомобіль не відбулося. Власник автомобіля не згоден з цим: якби не сигналізація, вважає він, то його власності було б завдано шкоди. Хто правий?
 1. Громадянин Дорохов, ідучи по центральному ринку, витягнув із кишені громадянина Зубенка гаманця, коли той, зігнувшись, зав'язував шнурки на черевиках. Через 2 хв. Зубенко помітив зникнення гаманця і підняв лемент. Черговий міліціонер затримав Дорохова через його підозрілу поведінку. При цьому у нього було знайдено гаманець, що належав Зубенкові. Дайте кваліфікацію діям Дорохова.


СЗ.17 – Основи кримінального права України

Зміст заняття:

 1. Обставини, що виключають злочинність діяння.

 2. Покарання та його види.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

Під час розгляду четвертого питання теми необхідно ще раз зосередити увагу на значенні суспільних явищ, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона, затримання особи, яка вчинила злочин, крайня необхідність тощо). Треба запам’ятати, що ці обставини застосовуються лише за спеціальних умов, які передбачені Кримінальним кодексом, в результаті чого особа визнається невинною у вчиненні злочину. Порівняйте між собою поняття «виключення злочинності діяння» та «звільнення від кримінальної відповідальності». Запам’ятайте, що у другому випадку, особа визнається винною у вчиненні злочину, але звільняється від реального відбування покарання.

Розглядаючи останнє питання теми, необхідно проаналізувати визначення покарання і з’ясувати його характерні ознаки, які відрізняють покарання від інших примусових заходів. Слід також з’ясувати, що мається на увазі під системою покарань і які види покарань передбачені Кримінальним кодексом України? Які з покарань є основними, додатковими і універсальними? Чи може суд застосовувати покарання, які не передбачені КК України? У межах цього питання необхідно вказати на підстави звільнення від покарання та його відбування. Чим відрізняється амністія від помилування? Що таке судимість і які правові наслідки вона тягне? Який порядок зняття та погашення судимості, в чому різниця?
Теми рефератів:


 1. Проблема смертної кари: вітчизняний та зарубіжний досвід.

24.Криміналізація та декриміналізація в радянському та українському кримінальному праві.

25.Умовно-дострокове звільнення: підстави, умови та наслідки.

26.Строки давності в кримінальному праві України.
Питання для повторення:


 1. Чим пояснюється підвищена відповідальність за злочини, вчинені за співучасті?

27.У чому полягає відмінність між необхідною обороною та уявною обороною?

28.За якими критеріями встановлюється перевищення меж необхідної оборони?

29.Що собою являють «організована група», «злочинна організація» та «попередня домовленість»?

30.Яке значення має інститут алібі в кримінальному праві?

31.Що собою являє «презумпція невинуватості»?

32.Які види покарань належать до основних, а які – до додаткових? Які з них можуть бути віднесені як до основних, так і до додаткових?

33.Які обставини пом’якшують, а які обтяжують відповідальність?

34.Які види покарань не можуть застосовуватись до неповнолітніх? Чому?

35.Що означає зняття і погашення судимості?

36.Які строки притягнення до кримінальної відповідальності встановлюються Кримінальним кодексом України?37.Хто і в якому порядку може здійснювати помилування та амністію?
Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

 1. Вакуленко, слюсар-інструментальщик 6-го розряду, який захоплювався художньою інкрустацією, виготовив фінського ножа, прикрасивши його граверним зображенням. Він досить часто носив ножа з собою, демонстрував його своїм знайомим, хизуючись власною майстерністю. Однак, коли цього ножа було показано дільничному міліціонеру, то той його вилучив, посилаючись на ч 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, норма якої забороняє виготовлення і носіння холодної зброї. Вакуленко заявив, що у нього ніяких злочинних намірів не було, а ніж він носив як предмет мистецтва. Як слід вирішити справу?
 1. У одному із залів ресторану «Вітряк» проходило святкування 50-тирічного ювілею громадянина Захарова, а в другому залі відбувалося весілля Маслових. Із першого залу до другого завітав громадянин Турківчак, який був добряче напідпитку. Він зупинився біля музикантів і відправив свої природні потреби. Учасники свята почали обурюватися, на що Турківчак відреагував нецензурною лайкою. У відповідь на це два офіціанти силою відвели його на своє місце. Однак через кілька хвилин Турківчак повернувся знову із обрубком пляшки з-під шампанського. До нього знову підійшли офіціанти, щоб вгамувати бешкетника. Однак останній ударив пляшкою одного із офіціантів по голові, від чого той помер через кілька годин. Турківчак, після нанесення удару офіціанту, вирушив до свого залу, однак його наздогнав другий офіціант із стільцем у руках і вдарив по голові. Турківчак отримав струс мозку. Дайте юридичний аналіз ситуації.
 1. Громадянин Петрик викрав із дачі Остапенка 150 кг. яблук загальною вартістю 750 грн. 30 вересня того ж року, попередньо домовившись із Хрущом, Петрик викрав із автомобіля Іванченка автомагнітолу, а 5 жовтня він проник у комору до громадянина Щерби і поцупив звідти велосипед. Дайте кваліфікацію дій Петрика і Хруща.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Основні підходи до праворозуміння.

 1. Право в системі соціальних норм. Співвідношення права та моралі.

 2. Поняття, ознаки, принципи та функції права.

 3. Система права та система законодавства.

 4. Джерела (форми) права.

 5. Характеристика нормативно-правового акта як джерела права.

 6. Поняття, ознаки, структура та види норм права.

 7. Правові відносини.

 8. Поняття, ознаки та види правомірної поведінки.

 9. Поняття, ознаки, склад та види правопорушень.

 10. Причини вчинення правопорушень та шляхи їх подолання.

 11. Поняття, ознаки, принципи, функції та види юридичної відповідальності.

 12. Теорії походження держави.

 13. Передумови виникнення держави.

 14. Поняття та ознаки держави.

 15. Форми держави.

 16. Функції держави та їх класифікація.

 17. Механізм держави.

 18. Правова держава.

 19. Поняття, предмет і метод конституційного права України.

 20. Поняття, юридичні властивості, функції та класифікація конституцій.

 21. Поняття та юридичні властивості Конституції України.

 22. Характеристика державного ладу в Україні.

 23. Правовий статус Верховної Ради України.

 24. Правовий статус Президента України.

 25. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

 26. Судова система України.

 27. Правосуддя в Україні та принципи його здійснення.

 28. Система, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.

 29. Правовий статус прокуратури України.

 30. Правове регулювання діяльності адвокатури в Україні.

 31. Правове регулювання діяльності нотаріату в Україні.

 32. Виборче право та виборча система України.

 33. Поняття, сутність та види виборів.

 34. Принципи виборчого права.

 35. Референдум в Україні.

 36. Основні права, свободи та обов’язки особи і громадянина.

 37. Поняття громадянства та принципи законодавства України про громадянство.

 38. Підстави набуття українського громадянства.

 39. Припинення українського громадянства.

 40. Статус іноземців, осіб без громадянства, осіб з множинним громадянством та біженців в Україні.

 41. Цивільне право як галузь права.

 42. Цивільно-правові відносини, їх характеристика.

 43. Суб’єкти цивільних правовідносин.

 44. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків, їх захист.

 45. Право власності в Україні та його захист.

 46. Поняття та зміст зобов’язання.

 47. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

 48. Припинення зобов’язання та правові наслідки порушення зобов’язання.

 49. Поняття та види цивільно-правових договорів.

 50. Цивільно-правова відповідальність.

 51. Поняття шлюбу та порядок і умови його укладання.

 52. Права та обов’язки подружжя.

 53. Права та обов’язки батьків і дітей.

 54. Позбавлення батьківських прав у сімейному праві.

 55. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

 56. Недійсність та припинення шлюбу.

 57. Загальні положення про спадкування.

 58. Спадкування за заповітом.

 59. Спадкування за законом.

 60. Здійснення та оформлення права на спадщину.

 61. Поняття, предмет, метод та система трудового права України.

 62. Поняття, сторони і зміст трудового договору.

 63. Порядок прийому на роботу.

 64. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника.

 65. Підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

 66. Робочий час у трудовому праві України.

 67. Час відпочинку у трудовому праві України.

 68. Оплата праці.

 69. Трудова дисципліна та порядок накладення дисциплінарних стягнень.

 70. Поняття, предмет, метод і система кримінального права України.

 71. Поняття, ознаки та класифікація злочинів.

 72. Склад злочину.

 73. Стадії вчинення злочину.

 74. Співучасть у вчиненні злочину.

 75. Обставини, що виключають злочинність діяння.

 76. Покарання та його види.

 77. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні акти

 1. Господарський кодекс України в ред. 03.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 2. Господарський процесуальний кодекс України в ред. 18.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

 3. Житловий кодекс Української РСР в ред. 01.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України в ред. 18.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 5. Кодекс законів про працю України в ред. 09.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення в ред. 07.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 7. Конституція України в ред. 12.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 8. Кримінальний кодекс України в ред. 01.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 9. Про адвокатуру [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 19.11.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 10. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 01.10.2005. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 11. Про вибори народних депутатів України [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 02.12.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 12. Про вибори Президента України [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 02.12.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 13. Про громадянство України [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 06.12.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 14. Про Конституційний Суд України [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 13.06.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80.

 15. Про міліцію [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 01.01.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 16. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 05.01.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 17. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 01.01.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 18. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 06.12.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

 19. Про прокуратуру [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 01.12.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 20. Про статус народного депутата України [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 06.12.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 21. Про судоустрій України [Електронний ресурс] : Закон України в ред. 01.12.2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.

 22. Сімейний кодекс України в ред. 09.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

 23. Цивільний кодекс України в ред. 19.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

 24. Цивільний процесуальний кодекс України в ред. 01.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка