Навчальний посібник За редакцією члена-кореспондента апн україни, доктора психологічних наук, професора Е. Л. Носенко ДніпропетровськСкачати 84.27 Kb.
Дата конвертації10.06.2019
Розмір84.27 Kb.
ТипНавчальний посібникМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Науково-методичний центр дистанційного навчання

АПН України при ДНУ


Л. М. Самошкіна
ОСНОВИ

ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Навчальний посібник
За редакцією члена-кореспондента АПН України,

доктора психологічних наук, професора Е. Л. Носенко

Дніпропетровськ

Видавництво ДНУ

2011

УДК 159. 9.07ББК 88.3

Рекомендовано вченою радою Дніпропетровського національного

університету імені Олеся Гончара, протокол № 8 від 03.02.2011 р.

Рецензенти:

М. Л. Смульсон, доктор психологічних наук, професор;

Н. В. Фролова, кандидат психологічних наук, доцент.

Самошкіна Л. М.

С 17 Основи психологічного консультування: навчальний посібник /за ред. чл.-кор. АПН України, проф. Е. Л. Носенко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 332 с.
ISBN 978-966-551-359-9

Навчальна дисципліна «Основи психологічного консультування» впроваджена для майбутніх психологів як розділ психологічного знання, що формується на межі фундаментальної психології та практичних питань життя.

Формат авторського курсу з дисципліни дозволятиме залучити до навчання студентів заочного, вечірнього відділень, а також екстернів та магістрів відповідних спеціальностей. Авторські розробки роблять викладення цієї дисципліни корисним та цікавим.

Інтегрування авторського курсу «Основи психологічного консультування» у навчальний процес сприятиме кращому оволодінню теоретичними знаннями та практичними психологічними навичками з цієї галузі психологічній практики.


УДК 159. 09.07

ББК 88.3

ISBN 978-966-551-359-9

Самошкіна Л. М., 2011

Видавництво ДНУ, оформлення, 2011

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………..…3

Модуль 1. Поняття про психологічне консультування …………………...5

Вступ до модуля 1 ……………………………………………………………….5Тема 1. Поняття про психологічне консультування …………………………..6

Тема 2. Етичні принципи психологічного консультування………………….22

Тема 3. Історія психологічного консультування …………………………....36

Тема 4. Феномени психологічного консультування ………..……………....48

Професійно орієнтовані завдання до модуля 1 ……………………………….65

Приклади завдань контрольного тесту до модуля 1 ………………………….67

Модуль 2. Консультативні навички ……………………………………….. .68

Вступ до модуля 2 ………………………………………………………………68Тема 5. Консультативна бесіда…………………………………………………69

Тема 6. Навички слухання …………………………………………………….. 84

Тема 7. Навички читання невербальної інформації у психологічному консультуванні…………………………………………………………………..96

Професійно орієнтовані завдання до модуля 2 ……………………………...108

Приклади завдань контрольного тесту до модуля 2 ………………………...110

Модуль 3. Окремі теорії психологічного консультування ………………111

Вступ до модуля 3 ……………………………………………………………..111Тема 8. Психодінамичний напрямок у психологічному консультуванні …. 112

8.1. Психоаналіз З. Фрейда як теорія та методика психологічного

консультування ……………………………………………………..114

8.2. Аналітична психологія К. Юнга як теорія та методика психологічного консультування ………………………………….. 125

8.3. Індивідуальна психологія А. Адлера як теорія та методика психологічного консультування ………………………………….. 140

8.4. Тілесно-орієнтований підхід Райха як теорія та методика психологічного консультування ………………………………….. 151Тема 9. Когнітивний напрямок у психологічному консультуванні ………...161

9.1. Раціонально-емотивна терапія А. Елліса як теорія та методика психологічного консультування ……………………………………162

9.2. Когнітивна терапія А. Бека як теорія та методика психологічного консультування ………………………………………………………172

Тема 10. Екзістенційно-гуманістичний напрямок у психологічному консультуванні …………………………………………………….... 184

10.1. Терапія, що центрована на клієнті, К. Роджерса як теорія та методика психологічного консультування ……………………….188

10.2. Гештальттерапія Ф. Перлза як теорія та методика психологічного консультування ………………………………….. 200

10.3. Транзактний аналіз Е. Берна як теорія та методика психологічного консультування …………………………………. 215

10.4. Позитивна терапія Н. Пезешкіана як теорія та методика психологічного консультування …………………………………. 233

10.5. Логотерапія Франкла як теорія та методика психологічного консультування ……………………………………………………. 245

10.6. Христиансько-орієнтована психологія як теорія та методика психологічного консультування ………………………………….. 253

Методичні матеріали щодо самостійної роботи студентів ………………. ..261

Глосарій …………………………………………………………………………..263

Персоналії …………………………………………………………………….. …289

Література ..............................................................................................................303ВСТУП

Психологічне консультування – розділ психологічного знання, який формується на межі фундаментальної психології та практичних питань життя.

Психологічне консультування допомогає клієнтові зрозуміти, що саме він є тією людиною, яка повинна вирішувати, діяти, змінюватися, актуалізувати свої здібності.

Цілі психологічного консультування:

 • Сприяти зміні поведінки, щоб клієнт міг жити продуктивно, відчувати задоволеність життям, незважаючи на деякі неминучі соціальні обмеження.

 • Забезпечити ефективне ухвалення життєво важливих рішень.

 • Розвивати вміння зав'язувати і підтримувати міжособистісні відносини.

 • Розвивати навички подолання труднощів при зіткненні з новими життєвими обставинами і вимогами.

 • Полегшити реалізацію і підвищення потенціалу особистості.

Методичне рішення курсу спирається на концептуальні положення дистанційного навчання, розроблені в Центрі дистанційного навчання АПН України при ДНУ і на авторський досвід викладання.

Предметом курсу є закономірності розробки теорії, принципів і технологій психологічної роботи з людьми, спрямованої на вирішення соціально-психологічних проблем клієнта, де основним засобом є певним чином побудована бесіда.

Мета курсу: формування професійного орієнтування в галузі психологічного консультування.формування професійної орієнтації в галузі психологічного консультування.
Курс допоможе засвоїти:

 • загальні теоретичні положення про сучасне психологічне консультування;

 • нормативні вимоги до психологів-консультантів;

 • нормативні вимоги до процесу психологічного консультування;

 • джерела отримання інформації про клієнта;

 • конкретні теорії психологічного консультування.

оволодіти вміннями:

 • проводити консультативну бесіду;

 • збірати інформацію про клієнта та його ситуацію;

 • кваліфікувати проблему клієнта у термінах теоретичного підходу.

Структура курсу має:

 • Загальний вступ.

 • Змістовний матеріал у вигляді модулів.

 • Вказівки до самостійного проекту з курсу.

 • Глосарій основних понять.

 • Короткі відомості про провідних фахівців галузі («Персоналії»).

 • Перелік літературних джерел.

Структура кожного модуля включає:

 • Вступ:

  • Цілі та завдання модуля.

  • Перелік необхідних понять.

  • Завдання для попереднього контролю фонових знань.

 • Інформаційний блок:

 • Розділи підручника до тем модуля, вирішені у вигляді слайдів.

 • Професійно-орієнтовані інтерактивні завдання:

    • Аналіз ситуацій (кейсів).

    • Аналіз власного досвіду.

    • Практикум.

    • Тему для обговорення.

    • Аналіз наукової статті.

 • Тестові завдання для модульного контролю засвоєння знань.

Структура кожної теми включає:

 • Метафору.

 • Питання та літературу до теми.

 • Розділ підручника, вирішений у вигляді пакетів слайдів.

 • Вправи для самостійного опрацювання матеріалу теми:

 • Підсумковий тест з теми.

У цьому навчальному наочному посібнику подаються матеріали, які допоможуть скласти уявлення про курс та можуть бути застосовані для самостійній роботи студентів: глосарій до курсу, короткі відомості про провідних фахівців галузі, глави електронного підручника у вигляді пакетів слайдів до тем модулів, завдання для опрацювання та перевірки засвоєння.

Висловлюю глибоку подяку моїм студентам і слухачам за зацікавлене ставлення до цього курсу, за їхні питання і роздуми, за надану можливість використовувати в даному посібнику результати їхньої творчості.Зміст курсу становлять розробки автора на підставі 15-річного досвіду викладання відповідного навчального курсу, а також розробки магістрів: П. Зайцевої («Раціонально-емотивна терапія Елліса як теорія та методика психологічного консультування»), О. Лобойко («Когнитивна концепція Бека як теорія та методика психологічного консультування»), І. Халявицької («Позитивна концепція Пезешкіана як теорія та методика психологічного консультування»), І. Патлахи («Логотерапія Франкла як теорія та методика психологічного консультування»), О. Саленко (вправи для опрацювання теми «Концепція Фрейда як теорія та методика психологічного консультування»), В. Караванченко (вправи для опрацювання теми «Концепція Юнга як теорія та методика психологічного консультування»), які виконані під керівництвом автора у межах навчального курсу «Методика викладання психології у вищій школі».

Скачати 84.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка