Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка7/12
Дата конвертації23.10.2017
Розмір2.72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ РЕЦЕПТІВ ТА ВІДПУСКУ ЗА НИМИ ЛІКІВ
Актуальність теми. Рецепт являє собою письмове звернення ліка­ря до фармацевтичного фахівця, в якому детально вказуються інгредієн­ти, їх кількість та дози, вид лікарської форми і спосіб вживання лікарсько­го засобу. Рецепт є важливим медичним, юридичним та фінансовим до­кументом, який служить підґрунтям для відпуску з аптек більшості лікарсь­ких засобів. Тому для виконання функцій з приймання рецептів і запобіган­ня порушень при відпуску ліків майбутній фармацевтичний фахівець пови­нен знати у повному обсязі правила їх виписування та відпуску.
5. 1. Загальні вимоги до виписування рецептів
Роботу аптеки з прийому рецептів і відпуску ліків регламентують:

 • наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог – замовлень на лікарські засоби та вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог – замовлень»

 • наказ МОЗ України № 356 від 18.12.97р. (із змінами і доповнення­ми, внесеними наказом МОЗ України № 138 від 4.06.99 p., інформацій­
  ними листами Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України № 27/466 від 27.06.2000р., № 27/857 від 27.10.2000 р. та № 27/734 від 20.09.2001р.).


Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти
Рецепти амбулаторним хворим може виписувати ряд категорій ме­дичних працівників (схема 5.1). Проте для кожної з них надано право виписувати лише певний перелік ліків, а саме:

1. Лікарі державних і комунальних лікувально-профілактичних закладів, в т. ч. клінік науково-дослідних інститутів і медичних учбових закладів. Вони мають право виписувати рецепти на всі лікарські засоби, що дозволені до медичного застосування в Україні.

Забороняється виписувати рецепти на наркотичні і психотропні лікарські засоби та прекурсори списку № 1 лікарям не за профілем, за винятком, коли у населених пунктах відсутні спеціалісти вузького про­філю (офтальмологи, ендокринологи тощо)

В аптеки, яким дозволений відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів повинні періодично (у разі зміни лікарів, але не рідше одного разу в квартал) подавати списки лікарів, яким дозволено виписувати такі засоби, із зразками їх особистих підписів, а також номе­ри і серії спецбланків форми № 3, що зберігаються у цьому лікувально-профілактичному закладі.


2. Лікарі, які не працюють в державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Вони мають право виписувати рецепти на дозволені до медичного застосування в Україні лікарські засоби, необхідні хворому, за виключенням наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1 в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами.

Указаній групі медичних працівників рецепти на одержання лікарсь­ких засобів, виробів медичного призначення на пільгових умовах чи бе­зоплатно дозволяється виписувати тільки при наявності у їх закладів коштів на оплату таких рецептів.3. Зубні лікарі, фельдшери, акушери для надання невідкладної медичної допомоги можуть виписувати рецепти на всі лікарські засоби, крім наркотичних і психотропних засобів та прекурсорів списку № 1 у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, зазначив­ши на рецепті своє медичне звання, завіривши його своїм підписом та печаткою закладу охорони здоров'я.

Фельдшери – завідуючі фельдшерсько-акушерськими пунктами, здоровпунктами, медпунктами мають право виписувати рецепти хворим на необхідні ліки, за винятком: 1. отруйних, але крім тих, які промисловість випускає в терапевтич­них дозах;

 2. наркотичних і психотропних засобів та прекурсорів списку № 1 у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами;

 3. циклодолу, клофеліну (очні краплі і ампули), дефедрину (таблетки), ефедрину гідрохлориду з димедролом (таблетки);

 4. анаболічних стероїдів.

Завідуючі фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами (ФАП) можуть виписувати рецепти для одержання лікарських засобів і виробів медичного призначення безоплатно або на пільгових умовах у випадку дозволу місцевих органів охорони здоров'я. Останні визнача­ють перелік таких пунктів.

У випадку, коли завідувач ФАП реалізує лікарські засоби населенню на підставі укладеної з аптекою угоди, рецепти можуть виписуватися лише при відпуску ліків на пільгових умовах або безоплатно.

Рекомендується на робочому місці аптечного фахівця, що здійснює прийом рецептів та відпуск ліків, мати перелік відповідних ФАП та взірці підписів фельдшерів, що ними завідують.

4. Ветеринарні медики. Аптекам заборонено відпускати за рецеп­тами ветеринарних лікувальних закладів такі групи лікарських засобів:


 • наркотичні та психотропні лікарських засоби і прекурсори списку № 1 як у чистому вигляді, так і в суміші з індиферентними та лікарськими речовинами;

 • лікарські препарати, до яких входять отруйні лікарські речовини;

 • снодійні ліки, транквілізатори, нейролептичні та антидепресивні засоби;

 • анаболічні засоби і стероїдні гормони;

 • клофелін, препарати, що містять похідні 8-оксихіноліну, настоянку заманихи.

Таким чином, виходячи із зазначеного, ветеринарні лікарі, крім лікарських засобів загального списку, можуть виписувати низку сильно­діючих лікарських засобів, прекурсори списку № 2, спирт етиловий тощо.
Форми рецептурних бланків
Затверджені три стандартних форми рецептурних бланків:

1. Звичайний рецептурний бланк форми № 1 призначений до випи­сування лікарських засобів за повну вартість усім категоріям хворих. На ньому не можна виписувати:

а) наркотичні та психотропні лікарські засоби, за винятком алнагону, кодтерпіну, кодтермопсу (трава термопсису 0,02, кодеїну 0,01, натрію гідрокарбонату 0,2, кореню солодки в порошку 0,2) і продеїну-30 в таблетках, кодеїну, кодеїну фосфату, етилморфіну гідрохлориду, етаміналу натрію, ефедрину гідрохлориду, інших психотропних засобів і прекурсорів списку № 1 в суміші з іншими лікарськими речовинами;

б) циклодол, клофелін (очні краплі і ампули), дефедрин (таблетки), ефедрин гідрохлориду з димедролом (таблетки), ефедрину гідрохлорид (порошок, ампули, таблетки).

Можна виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

2. Бланк рецепта форми № 2 призначений для безоплатного та пільго­вого відпуску, а також виписування: • фенобарбіталу, етаміналу натрію в суміші з іншими лікарськими препаратами для хронічних хворих на курс лікування до одного місяця;

 • циклодолу, клофеліну (очні краплі і ампули), дефедрину (таблетки), ефедрину гідрохлориду з димедролом (таблетки), ефедрину гідрохлорид (порошок, ампули, таблетки).

Бланк форми № 2 складається з двох частин: власне рецепта і корін­ця, який залишається в лікувально-профілактичному закладі. Корінець містить дані про хворого (прізвище, вік, адреса або номер амбулаторної карти), назву та кількість виписаного лікарського засобу, номер рецепта і дату його виписування.

На цьому бланку може бути виписане одне найменування лікарсько­го засобу.

3. Спеціальний бланк рецепта форми № 3 призначений для виписування наркотичних, психотропних лікарських засобів, а саме: кодеїну, кодеїну фосфату, етилморфіну гідрохлориду, етаміналу натрію, психотропних лікарських засобів, пахікарпіну гідройодиду в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, а також діазепаму в ампулах, естоцину в таблетках і фепранону в драже;

На бланку форми № 3 дозволяється виписувати тільки одне найме­нування лікарського засобу.


Загальні правила виписування рецептів
Усі рецепти повинні містити такі обов'язкові реквізити:

 • штамп лікувально-профілактичного закладу;

 • дату;

 • прізвище та ініціали хворого, його вік;

 • прізвище та ініціали лікаря;

 • назву інгредієнтів та їх кількість;

 • спосіб застосування;

 • підпис лікаря;

 • особисту печатку лікаря.

У певних випадках рецепт завіряється круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або печаткою "Для рецептів", підписом голов­ного лікаря або його заступника з лікувальної роботи.

Склад лікарського засобу, зазначення лікарської форми і звернення лікаря до фармацевтичного працівника пишеться латинською мовою. Дозволяється використовувати лише прийняті в медичній і фармацев­тичній практиці латинські скорочення.

Назви наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1, отруйних лікарських засобів пишуться на початку рецепта, далі - всі інші.

Спосіб виписування ліків пишеться державною мовою чи іншими мова­ми відповідно до Закону України "Про мови в Україні" із зазначенням дози, частоти, часу прийому (до чи після їжі) та його тривалості. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.

При необхідності негайного відпуску ліків хворому у верхній частині ре­цепта проставляється позначка "cito" (швидко) або "citissimo" (негайно).

При виписуванні рецепта кількість рідких лікарських засобів вказуєть­ся в мілілітрах (мл) або в краплях, всі інші - в грамах.

У разі необхідності дозволяється виписувати в рецепті лікарські за­соби в кількості, що необхідна для продовження або повторення курсу, за винятком ліків, для яких встановлені норми відпуску. На рецепті при цьому робиться відповідний запис лікаря, який додатково завіряється його підписом і особистою печаткою.
5. 2. Особливості виписування і відпуску окремих груп лікарських засобів

Особливості виписування і відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку 1
Для амбулаторних хворих наркотичні і психотропні препарати і прекур­сори списку № 1 повинні бути вписані і підписані лікарем власноручно.

Рецепти на кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид, етаміналу натрію, психотропні лікарські засоби, пахікарпіну гідройодид в чи­стому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, а також діазепам в ампулах, естоцин в таблетках і фепранон в драже виписуються на рецептурних спецбланках форми № 3. Крім обов'язкових реквізитів, такі рецепти підписує головний лікар лікувально-профілактичного закла­ду або його заступник з лікувальної роботи і вони завіряються круглою печаткою закладу охорони здоров'я. У випадку їх відсутності рецепт підписує завідувач відділення цього закладу, відповідальний за призна­чення наркотичних і психотропних лікарських засобів.

Рецепти дійсні протягом п'яти днів і зберігаються в аптеках п'ять років, не враховуючи поточного року (підлягають предметно-кількісно­му обліку).

Наркотичні і психотропні лікарські засоби, що виписуються на рецеп­турних спецбланках форми № 3, відпускаються лише з аптеки, прикріпле­ної з цією метою до територіальних лікувально-профілактичних закладів наказом управління охорони здоров'я за погодженням з ДКП "Фарма­ція" чи аптечними управліннями держадміністрації. У випадку випису­вання безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних і психотропних лікарських засобів у чистому вигляді чи в суміші з індиферентними ре­човинами, поряд з виписуванням на спецбланку форми № 3 виписується додатково рецепт на бланку форми № 2.

Рецепти на таблетки: алнагон, кодтерпін і кодтермопс (трава термо-псису 0,02, кодеїну 0,01, натрію гідрокарбонату 0,2, кореню солодки в порошку 0,2), продеїн-30, а також кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид, етаміналнатрій, ефедрину гідрохлорид, інші психотропні засоби та прекурсорів списку № 1 в суміші з іншими лікарськими речо­винами виписуються на рецептурних бланках форми № 1 (за повну вартість) або форми № 2 (безоплатно чи на пільгових умовах), додатко­во завіряються печаткою закладу охорони здоров'я "Для рецептів".

Ефедрину гідрохлорид в порошку, ампулах і таблетках виписується на рецептурному бланку форми № 2 і додатково завіряється печаткою "Для рецептів".

Етилморфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїн фосфат, етамінал-натрію, ефедрину гідрохлорид, фенобарбітал в суміші з іншими лікарськими за­собами відпускаються аптеками в межах міста, сільського адміністра­тивного району за рецептами лікувально-профілактичних закладів, роз­міщених на їх території.

Рецепти дійсні протягом десяти днів і зберігаються в аптеках один рік, не враховуючи поточного (підлягають предметно-кількісному обліку).

Іншими наркотичними лікарськими засобами (омнопоном, промедо­лом, морфіну гідрохлоридом тощо) хворі (а саме онкологічні хворі) за­безпечуються безпосередньо з лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання шляхом створення стаціонару на дому.

Відпуск препаратів Флюколд та Колдфлю, складовою частиною яких є прекурсор фенілпропаноламшу гідрохлорид, здійснюється за рецепта­ми форми № 1 без додаткових реквізитів, які після відпуску препарату повертаються хворому.

У той же час Солпадеїн в капсулах № 2, № 12, таблетках № 6, № 12 і таблетках розчинних № 2, № 12, в разовій дозі якого міститься 8 мг кодеїну фосфату, відпускаються без рецепта лікаря.

Якщо лікар вважає за потрібне виписати наркотичну чи психотропну лікарську речовину або прекурсор списку № 1 в дозі, більшій вищої ра­зової дози, то він повинен вказати в рецепті дозу цієї речовини прописом та поставити після цього знак оклику. Коли в рецепті така доза переви­щена без вказаних позначень, то фармацевт зобов'язаний відпустити лікарську речовину в половинній дозі, що встановлена як вища разова.


Норми відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1
Не дозволяється виписувати в одному рецепті наркотичних і психо­тропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1 в кількостях, більших, ніж допустима норма відпуску (табл. 5. 1).

В очних краплях і мазях етилморфіну гідрохлорид може виписувати­ся в кількості до 1 г з обов'язковою вказівкою лікаря на рецепті "За спеціальним призначенням", завіреною підписом та особистою печат­кою лікаря-окуліста і печаткою лікувально-профілактичного закладу "Для рецептів".Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал, етамінал-натрій в суміші з іншими лікарськими речовинами для хворих із затяжними хронічними захворюваннями, можуть виписуватися на рецептурних блан­ках форми № 2 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вка­зівкою лікаря "За спеціальним призначенням", завіреною підписом та особистою печаткою лікуючого лікаря та печаткою лікувально-профі­лактичного закладу "Для рецептів".
Таблиця 5. 1

Норми відпуску наркотичних і психотропних препаратів та прекурсорів списку № 1


Назва препарату

Норма відпуску

Назва препарату

Норма відпуску

Етилморфіну гідрохлорид

0,2 г

Ефедрину гідрохлорид

0,6 г

Кодеїн

0,2 г

Етамінал-натрію

1,0 г

Кодеїну фосфат

0,2 г

Пахікарпіну гідрохлорид

1,2 г

Продеїн-30

10 табл.

Діазепам

10 амп.

Естоцин

12 табл.

Фенобарбітал у чистому вигляді – на курс лікування

до 50 табл. чи порошків

Алнагон

20 табл.

Кодтерпін

20 табл.

Прекурсори списку № 1 (ергометрин, ерготамін, ліки з псевдоефедрину гідрохлоридом)

на курс лікування

Кодтермопс

20 табл.

Фепранон 0,025

50 драже

Психотропних лікарських засобів (крім зазначених вище) не біль­ше 20 табл. У разі надходження психотропних ліків в оригіналь­них заводських упаковках, що містять більшу кількість таблеток, дозволяється виписувати в одному рецепті одну упаковку, але не більше 50 табл.

Для лікування онкологічних хворих кількість наркотичних аналгетиків на один рецепт може бути збільшена у два рази. У такому випадку он­кологічний хворий прикріплюється письмовим розпорядженням голов­ного лікаря до аптеки за місцем проживання.

Кількість психотропних препаратів у рецептах для хворих із затяжни­ми хронічними формами захворювання може бути збільшена у два рази. Для цього на рецепті повинна бути вказівка лікаря "За спеціальним при­значенням", завірена печаткою лікаря та печаткою "Для рецептів".

У випадку призначення наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1 в дозі, що перевищує вищий одноразовий прийом, лікар зобов'язаний написати дозу цих засобів словами і поставити по­руч знак оклику.

Рецепти на наркотичні, психотропні лікарські засоби і прекурсори списку № 1, виписані з порушенням правил, вважаються недійсними, і лікарські засоби за ними не виготовляються і не відпускаються. Вони погашаються штампом "Рецепт не дійсний", реєструються в спеціаль­ному журналі і повертаються для заміни на новий рецепт.
Особливості виписування і відпуску отруйних лікарських засобів
До отруйних лікарських засобів належать речовини, які підлягають предметно-кількісному обліку, а саме: миш'яковистий ангідрид, натрію арсенат кристалічний, стрихніну нітрат, ртуті дихлорид, ртуті оксиціанід, ртуті ціанід, атропіну сульфат, срібла нітрат, ртуті дийодид, дикаїн, а та­кож засоби, що не підлягають предметно-кількісному обліку, наприклад: апоморфіну гідрохлорид, адріабластин, гоматропіну гідробромід, дигоксин, прозерин, тамоксифен, фенілін, фторурацил тощо.

Рецепти на ліки, що містять отруйні речовини, виписуються на блан­ку форми № 1 і додатково завіряються печаткою "Для рецептів".

Якщо лікар вважає за потрібне виписати отруйну лікарську речовину в дозі, більшій вищої разової дози, то він повинен вказати в рецепті дозу отруйної речовини прописом та поставити після цього знак оклику. Якщо в рецепті така доза перевищена без вказаних позначень, то фармацев­тичний фахівець зобов'язаний відпустити отруйну лікарську речовину в половинній дозі від встановленої вищої разової.

Рецепти на отруйні лікарські засоби дійсні протягом десяти днів, збері­гаються в аптеці: на ті, що підлягають предметно-кількісному обліку – один рік, не враховуючи поточного, інші – один місяць, не враховуючи поточного.

Рецепти на очні краплі, мазь пілокарпінову повертаються хворому і ліки за ними можуть відпускатися протягом одного року.
Особливості виписування і відпуску снодійних лікарських засобів
Такі снодійні лікарські засоби, які належать до похідних барбітурової кислоти, а саме: амобарбітал, барбаміл, барбітал, барбітал-натрій, пентобарбітал (етамінал-натрій), фенобарбітал, циклобарбітал належать до психотропних речовин, які підлягають спеціальному контролю, і порядок їх виписування був розглянутий вище.

У фармакотерапевтичних довідниках наведені інші снодійні засоби, а саме: • карбромал, хлоралгідрат, хлорбутанолгідрат (правда, вони сьогодні не застосовуються як снодійні);

 • зопілкон (імован) і золпідем (санвал) – засоби, подібні за дією до похідних бензодіазепіну;

 • бромізовал, бромкамфора;

 • антигістамінні засоби системного застосування (димедрол, донорміл
  або доксиламш), які застосовують як снодійні, особливо при безсонні,
  обумовленому алергічними хворобами.

Ці снодійні повинні виписуються на рецептурних бланках форми № 1 з додатковою печаткою "Для рецептів". Рецепти дійсні протягом деся­ти днів, зберігаються в аптеці один місяць, не враховуючи поточного.

Снодійні відпускаються максимально в кількості 10-12 табл. У разі надходження ліків в оригінальній упаковці, що містять більшу кількість таблеток, дозволяється виписувати в рецепті одну упаковку, але не більше 50 таблеток.

Необхідно пам'ятати, що лікар має право виписувати рецепти на ці снодійні ліки хронічним хворим з терміном дії до одного року. При цьому лікар повинен зазначити на рецепті "Хронічному хворому", вказати термін дії рецепта, періодичність відпуску ліків з аптеки (щотижня, щомісяця тощо), завірити ці вказівки своїм підписом та особистою печаткою.
Особливості виписування і відпуску транквілізаторів
Більшість транквілізаторів належать до списку психотропних речо­вин. Це похідні бензодіазепіну: бромазепам, грандаксин, діазепам, норазепам, мепробамат, нітрозепам, оксазепам, феназепам, хлордіазепоксид. Порядок їх виписування був розглянутий вище.

Інші транквілізатори: буспірон (спамілан), гідроксизин (атаракс) виписуються на рецептурних бланках форми № 1, які додатково завіря­ються печаткою "Для рецептів". Вони дійсні протягом десяти днів, збе­рігаються в аптеці один місяць, не враховуючи поточного. Ці транквілі­затори лікарі мають право виписувати для хронічних хворих на рецепті, дійсному до одного року, з позначенням "Хронічному хворому", вказан­ням терміну дії рецепта, періодичності відпуску ліків з аптеки, завірив­ши ці вказівки своїм підписом та особистою печаткою.


Особливості виписування рецептів на лікарські засоби, що мають анаболічну активність
До цієї групи ліків належать: матандієнон (метандростенолон), метандріол (метиландростендіол), нандролон (ретаболіл), соматропін (хуматроп).

Рецепти на них виписуються на рецептурному бланку форми № 1, додатково завіряються печаткою "Для рецептів".

Рецепти дійсні протягом десяти днів і зберігаються в аптеці один рік, не враховуючи поточного.

Лікарські засоби, що мають анаболічну активність, предметно-кількісному обліку не підлягають.


Особливості виписування і відпуску спирту етилового та спиртовмісних речовин
Рецепти на спирт етиловий в чистому вигляді та в суміші з іншими інгредієнтами виписуються на рецептурному бланку форми № 1 без до­даткових реквізитів.

Відпуск його в чистому вигляді і в суміші з іншими ліками дозво­ляється в кількості до 150 г.

Хворим на цукровий діабет, онкологічним хворим, які самостійно про­водять ін'єкції, відпускається спирт етиловий безоплатно не більше 100 г на місяць за рецептами лікарів лікувально-профілактичних закладів, роз­міщених на території міста, сільського адміністративного району, де знаходиться аптека. Понад норму спирт за рецептами відпускається за повну вартість.

Ряд настоянок (настоянка гірка бероз по 250 і 500 мл, настоянка красавки) та спиртові бальзами великого об'єму розфасовки (наприклад, бальзам "Вігор" від 200 мл і вище, бальзам "Грааль" по 350 мл, оригі­нальний великий бальзам Біттнера по 250 і 500 мл) виписуються на ре­цептурному бланку форми № 1 без додаткових реквізитів, настоянка заманихи – з додатковим реквізитом: печаткою "Для рецептів".

Вітчизняною промисловістю пропонується спирт етиловий у розфа­сованому вигляді 40 %, 70 %, 96 % у флаконах і пляшках по 50, 100, 150 і 200 мл. Він виписується за аналогією з спиртом етиловим в чистому вигляді чи в суміші з іншими інгредієнтами. Норма відпуску – один фла­кон або пляшка.

Рецепти на етиловий спирт і спиртовмісні лікарські форми індивіду­ального виготовлення за повну вартість дійсний протягом двох місяців і зберігається в аптеці один рік, не враховуючи поточного. При випису­ванні спирту етилового безоплатно рецепт зберігається в аптеці три роки, не враховуючи поточного (предметно-кількісний облік).

Рецепт на настоянку заманихи дійсний 10 днів і зберігається в аптеці один місяць, не враховуючи поточного. Рецепти на інші рецептурні на­стоянки та бальзами дійсні два місяці і повертаються хворим.

Варто зазначити, що низка спиртовмісних лікарських засобів (насто­янки валеріани, собачої кропиви, м'яти перцевої, полину, подорожника, евкаліпту, перцю стручкового, розчин кислоти борної, корвалол тощо) відпускаються з аптеки без рецепта лікаря.


Особливості виписування нейролептичних і антидепресивних лікарських засобів, стероїдних гормонів, препаратів, що містять похідні 8-оксихіноліну, циклодолу, клофеліну, дефедрину та ефедрину гідрохлориду з димедролом
До вказаних груп лікарських засобів ставляться однакові вимоги для виписування рецептів.

До нейролептиків, або антипсихотичних засобів, відносяться: аміназин, галоперидол, бензперидол, дроперидол, етаперазин, літію кар­бонат, метаразин, хлопротиксен тощо.

До антидепресантів відносяться: амітриптилін, іміпрамін, кломіпрамін, флуоксетин, бефол, піразидол та ін.

До стероїдних гормонів належать: гормони кори наднирників, жіночі та чоловічі статеві гормони, їх синтетичні аналоги, гормональні препарати, що застосовуються для лікування пухлин, оральні контра­цептиви (за виключенням діане-35, логесту, марвелону, мерсилону і нові-нету, оскільки їх відпуск з аптек здійснюється без рецепта лікаря).

До похідних 8-оксихіноліну відносяться: антибактеріальний пре­парат нітроксолін або 5-НОК (не путати з крем-шампунем НОК), а та­кож дермозолон, ентеросептол, інтестопан.

Усі вищевказані лікарські засоби виписуються на рецептурному блан­ку форми № 1 і додатково завіряються печаткою "Для рецептів".

Термін дії таких рецептів десять днів, зберігаються в аптеках один місяць, не враховуючи поточного.

Лікарі мають право виписувати для хронічних хворих рецепти, які є дійсними до одного року включно. При цьому лікар повинен зробити на рецепті позначення "Хронічному хворому", вказати термін дії рецепта, періодичність відпуску ліків з аптеки, скріпити своїм підписом дані вка­зівки, а також поставити особисту печатку.Циклодол (ромпаркін, паркопан, паркінсан) виписуються на рецеп­турному бланку № 2 з додатковою печаткою "Для рецептів". Термін дії рецепта – два місяці, термін зберігання в аптеці – один рік, не враховую­чи поточного (підлягає предметно-кількісному обліку).

Клофелін (клонідин) в ампулах і очних краплях виписується на рецептурному бланку форми № 2 і додатково завіряються печаткою "Для рецептів". Клофелін в таблетках виписується на рецептурному бланку форми № 1 і додатково завіряється печаткою "Для рецептів".

Термін дії таких рецептів десять днів, зберігаються в аптеках: • очні краплі та ампули – один рік, не враховуючи поточного (підля­гають предметно-кількісному обліку);

 • таблетки – один місяць, не враховуючи поточного.

Тефедрин в таблетках, ефедрину гідрохлорид з димедролом в таб­летках виписуються на рецептурному бланку форми № 2 і додатково завіряються печаткою "Для рецептів". Термін дії таких рецептів десять днів і зберігаються в аптеках один рік, не враховуючи поточного (підля­гають предметно-кількісному обліку).
5. 3. Організація виписування та відпуску ліків на безоплатних та пільгових засадах, а також хронічним хворим
Для амбулаторного обслуговування певних груп населення Постано­вою KM України від 17. 08. 98 р. № 1303 передбачений пільговий і бе­зоплатний відпуск лікарських засобів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів.
Категорії хворих, яким показано безоплатний і пільговий відпуск ліків
Право на безоплатне отримання ліків мають:

а) групи населення у разі амбулаторного лікування:

1. Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх со­ціального захисту":


 1. Інваліди Великої Вітчизняної війни, інваліди, прирівняні до них.

 2. Учасники Великої Вітчизняної війни.

 3. Колишні неповнолітні в'язні фашистських концтаборів у віці до
  16 років на час визволення.

 4. Громадяни з числа колишніх військовослужбовців, які брали
  участь у бойових діях в Афганістані та інших країнах.

 5. Батьки і дружини військовослужбовців, які загинули внаслідок
  поранення, контузії, отриманих при захисті країни або при виконанні інших
  обов'язків військової служби чи внаслідок захворювання, пов'язаного з
  перебуванням на фронті.

 1. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
  відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту
  ветеранів праці та інших громадян похилого віку України".

 2. Особи, яким передбачений безоплатний відпуск лікарських засобів
  згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 3. Пенсіонери з числа колгоспників, робітників, службовців, які одер­
  жують пенсію за віком, по інвалідності та у разі втрати годувальника в
  мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують пенсію на дітей
  у разі втрати годувальника);

 4. Діти віком до 3 -х років.

 5. Діти-інваліди віком до 16 років.

 6. Діти віком до 18 років, які у 1988 році перенесли хімічну інтоксика­ційну алопецію у Чернівцях.

 7. Дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також
  жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпе­чуються безоплатно засобами контрацепції.

б) категорії захворювань у разі амбулаторного лікування: онкологічні і гематологічні хвороби, діабет (цукровий і нецукровий), ревматизм, рев­матоїдний артрит, пухирчатка, системний гострий вовчак, системні, хронічні і тяжкі захворювання шкіри, сифіліс, лепра, туберкульоз, Аддісонова хвороба, гепатоцеребральна дистрофія, фенілкетонурія, шизоф­ренія та епілепсія, психічні хвороби (інваліди І та II груп, а також хворі, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів), стан після операції протезування клапанів серця, гостра переміжна порфирія, муковісцидоз, тяжкі форми бруцельозу, ди­зентерія, гіпофізарний нанізм, стан після пересадки органів і тканин, брон­хіальна астма, хвороба Бехтерєва, міастенія, міопатія, мозочкова атак­сія Марі, хвороба Паркінсона, інфаркт міокарда (перші шість місяців), дитячий церебральний параліч, СНІД, ВІЧ-інфекція, післяопераційний гіпертиреоз (у т. ч. з приводу раку щитовидної залози), гіпопаратиреоз, вроджена дисфункція кори наднирників.

Право на пільгове отримання ліків при амбулаторному лікуванні, тоб­то з оплатою 50% їх вартості, мають такі групи хворих: 1. Інваліди І та II груп внаслідок трудового каліцтва, професійного або загального захворювання.

 2. Інваліди з дитинства І та II групи віком після 16 років.

 3. Діти віком від трьох до шести років.

 4. Реабілітовані громадяни, які внаслідок репресій стали інвалідами або є пенсіонерами.

 5. Особи, нагороджені знаком "Почесний донор України" та "По­чесний донор СРСР".


Порядок виписування і відпуску ліків на безоплатних і пільгових засадах
Рецепти для відпуску ліків безоплатно або на пільгових умовах випи­суються на рецептурних бланках форми № 2 в одному екземплярі. Термін дії безоплатних та пільгових рецептів визначається належністю пропи­саних ліків до тих чи інших груп лікарських засобів за особливістю ви­писування. Зберігаються в аптеках такі рецепти протягом трьох років, не враховуючи поточного.

Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування провадиться за рецептами, виписаними ліка­рями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб. При цьому відпускатися можуть тільки ліки, зазначені у Переліку лікарсь­ких засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затвердженому постановою КМУ від І вересня 1996 р. № 1071, з урахуванням щорічних змін, які вносяться МОЗ України за погодженням з Мінфіном України.

Безоплатний відпуск ліків дітям-інвалідам віком до 16 років прова­диться за рецептами лікарів незалежно від місця проживання цих дітей, але в межах АР Крим, конкретної області, міст Києва і Севастополя.

Рецепти на очні краплі та інші препарати з коротким терміном збері­гання, що вживаються протягом тривалого періоду, дозволяється випи­сувати окремим категоріям хворих, яким передбачено безоплатний чи пільговий відпуск, одномоментно для проведення лікування протягом одного місяця, за винятком: • наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів спис­ку № 1;

 • анаболічних стероїдів;

 • циклодолу, клофеліну в ампулах і очних краплях, дефедрину (таб­летки), ефедрину гідрохлориду з димедролом (таблетки).

Хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму, онкологічні та гематологічні захворювання, туберкульоз, тяжкі хвороби шкіри та інші при необхідності (відрядження, відпустка тощо) лікарі можуть виписувати лікарські засоби в кількостях, необхідних для двомісячного курсу ліку­вання з врахуванням норми відпуску конкретних ліків. При виписуванні вищезгаданих рецептів лікар повинен зробити вказівку "Хронічному хво­рому", вказати термін дії рецептів, додатково завірити своїм підписом та особистою печаткою.
Особливості виписування і відпуску лікарських засобів хронічним хворим
При виписуванні хронічним хворим рецептів дозволяється встанов­лювати термін дії рецепта в межах одного року, за винятком лікарських засобів, що:

 • підлягають предметно-кількісному обліку;

 • відпускаються безоплатно і на пільгових засадах;

 • містять анаболічні стероїди;

 • містять отруйні речовини списку "А" (крім тих, що застосовують­ся для лікування глаукоми і катаракти).

При виписуванні інших медикаментів лікар повинен зробити напис на рецепті "Хронічному хворому", зазначити термін дії рецепта, періо­дичність відпуску за ним ліків (щотижня, щомісяця тощо), завірити своїм підписом та особистою печаткою.

При відпуску ліків за рецептами довготривалої дії рецепт повертається хворому. На звороті рецепта проставляється кількість, дата відпуску та підпис особи, яка відпустила. При черговому відвідуванні хворим апте­ки враховується попереднє отримання ліків.

В особливих випадках (неможливість хворому регулярно відвідува­ти аптеку) аптечним фахівцям дозволяється здійснювати одночасний відпуск назначеного лікарем препарату за рецептами довготривалої дії у кількостях, необхідних для лікування протягом двох місяців.
Виписування і відпуск інших лікарських засобів
Рецепти на всі інші ліки, не згадані вище, виписуються на рецептур­них бланках форми № 1 без додаткових реквізитів. Термін дії таких ре­цептів до двох місяців з дня виписки. Вони повертаються хворим. Хво­рим також повертаються рецепти на очні краплі, мазь пілокарпінову. Ліки за цими рецептами можуть відпускатися протягом одного року.

Забороняється: • виписувати амбулаторним хворим рецепти на ефір медичний і для наркозу (в чистому вигляді), хлоретил, каліпсол та інші засоби для наркозу;

 • відпускати прописані в рецепті отруйні, наркотичні і сильнодіючі ліки не у складі виготовленої лікарської форми;

 • приймати в аптеці ліки і вироби медичного призначення для по­дальшої їх реалізації від фізичних осіб, які не є суб'єктами підприєм­ницької діяльності і не мають спеціального дозволу на оптову реалізацію ліків, а також сертифікату якості виробника;

 • реалізовувати без рецепта наркотичні, отруйні, а також інші рецеп­турні лікарські засоби.


Контрольні питання


 1. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати ре­цепти амбулаторним хворим.

 2. Форми рецептурних бланків.

 3. Загальні правила виписування рецептів.

 4. Особливості виписування і відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1.

 5. Норми відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1.

 6. Особливості виписування і відпуску отруйних лікарських засобів.

 1. Особливості виписування і відпуску снодійних лікарських засобів.

 2. Особливості виписування і відпуску транквілізаторів.

 3. Особливості виписування рецептів на лікарські засоби, що ма­ють анаболічну активність.

 4. Особливості виписування і відпуску спирту етилового та спиртовмісних речовин.

 5. Особливості виписування нейролептичних і антидепресивних лікарських засобів, стероїдних гормонів, препаратів, що містять похідні 8-оксихіноліну, циклодолу, клофеліну, дефедрину та ефед­рину з димедролом.

 6. Категорії хворих, яким показано безоплатний і пільговий відпуск ліків.

 7. Порядок виписування і відпуску ліків на безоплатних і пільгових засадах.

 8. Особливості виписування і відпуску лікарських засобів хронічним хворим.

 9. Виписування і відпуск інших лікарських засобів.

ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
І. Фельдшери завідуючі фельдшерсько-акушерськими пунктами, здоровпунктами, медпунктами мають право виписувати рецеп­ти хворим на необхідні ліки, за винятком.:

1 - ________________________________________________________;

2 - ________________________________________________________;

3 - ________________________________________________________;

4 - ________________________________________________________.
ІІ. Вкажіть, які лікарські засоби забороняється відпускати з апте­ки за рецептами ветеринарних лікувальних закладів:


 1. - квамател, табл. ;

 2. - дермозолон, мазь;

 3. - гідрокортизон, мазь;

 4. - настоянка валеріани;

 5. - галантаміну гідробромід, амп.;

 6. - ампіокс, табл.


ІІІ. *Вкажіть, на які лікарські засоби в суміші з іншими лікарськи­ми речовинами дозволяється виписувати рецепти для хворих із затяжними хронічними захворюваннями на рецептурному бланку форми № 2 на курс лікування до одного місяця:

 1. - барбітал;

 2. - етамінал-натрій;

 3. - етилморфіну гідрохлорид;

 4. - ефедрину гідрохлорид;

 5. - кодеїн;

 6. - фенобарбітал.


IV. Рецепт на розчин морфіну гідрохлориду 1% – 1,0 в ампулах амбулаторному хворому на руки не повертається, оскільки даний препарат знаходиться на предметно-кількісному обліку і замість рецепта видається копія:

а) перше твердження правильне, а друге ні;

б) друге твердження правильне, а перше ні;

в) обидва твердження правильні, між ними є зв'язок;

г) обидва твердження правильні, між ними немає зв'язку;

д) обидва твердження неправильні.


V. Підберіть відповідні пари:


VI. В аптеку звернувся хворий з рецептом на очну мазь з пілокарпіну
гідрохлориду, який був виписаним, два місяці тому. Що пови­нен зробити аптечний фахівець?


 1. - спровадити хворого для переоформлення рецепта;

 2. - зателефонувати лікареві;

 3. - відпустити лікарський засіб;

 4. - погасити рецепт штампом "Рецепт недійсний";

 5. - відмовити у прийомі рецепта.


VII. Підберіть відповідні пари:


VIII. Рецепти на анаболічні стероїди амбулаторному хворому не повертаються, оскільки є підставою для предметно-кількісно­го обліку:

а) перше твердження правильне, а друге ні;

б) друге твердження правильне, а перше ні;

в) обидва твердження правильні, між ними є зв'язок;

г) обидва твердження правильні, між ними немає зв'язку;

д)обидва твердження неправильні.


IX. У виробничу аптеку звернувся хворий з рецептом на порошки, пропис якого містить кодеїну фосфату 0,015 г, натрію гідро­карбонату й глюкози по 0,25 г. Яку максимальну кількість по­рошків можна виготовити й відпустити з аптеки?

а) 10 порошків;

б) 11 порошків;

в) 12 порошків;

г) 13 порошків;

д) 14 порошків.


X. Вкажіть для кожного лікарського засобу термін дії рецепта і термін його зберігання в аптеці:


XI. В аптеку поступив рецепт від хворого шизофренією, що містить фенобарбітал у таблетках. На яких рецептурних блан­ках він повинен бути виписаний?

 1. - форма № 2 у двох екземплярах;

 2. - форма № 3 + форма № 1;

 3. - форма № 3 + форма № 2 в одному екземплярі;

 4. - форма № 1 у двох екземплярах;

 5. - форма № 3 + форма № 2 у двох екземплярах.


XII. Підберіть правильні відповіді


ХІІІ. Рецепти на очні краплі та інші препарати з коротким термі­ном придатності можуть бути виписані окремим, категоріям хворих, яким передбачений безкоштовний чи пільговий відпуск, одномоментно для проведення лікування протягом одного міся­ця, за винятком:
XIV. Вкажіть, на які лікарські засоби дозволяється виписувати ре­цепти хронічним хворим терміном дії в межах одного року :

 1. - очні краплі фізостигміну саліцилату 1 % - 10,0;

 2. - ефедрину гідрохлорид в суміші з іншими лікарськими засобами;

 3. - ретаболіл, амп.;

 4. - індометацин, табл.;

 5. - анальгін, табл.;

 6. - кодеїну фосфат в суміші з іншими лікарськими речовинами.


XV. До аптеки звернувся відвідувач із проханням відпустити два фла­кони ефіру для наркозу без рецепта лікаря. Дії аптечного фахівця.

1- направити відвідувача у найближчу поліклініку для оформлення рецепта; 1. - відпустити лікарський препарат;

 2. - відмовити у відпуску, обґрунтувавши, що лікарський препарат амбулаторним хворим не відпускається;

4 - відмовити у відпуску, обґрунтувавши, що на лікарський препарат потрібний рецепт, виписаний лікарем-анестезіологом;

5 - відпустити, якщо лікарський засіб необхідний відвідувачу аптеки для проведення відволікаючої терапії (за допомогою медич­них банок).


ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України "Про внесення змін до Закону «Про обіг наркотич­них засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р. № 863 - XIV//Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001р.- Харків: Мегаполіс, 2001. - С.576-579.

 2. Постанова KM України від 17 серпня 1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001р.-Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 435-436.

 3. Наказ МОЗ України від 8 грудня 2000 р. № 324 "Про порядок отримання спеціальних рецептурних бланків форми № 3"// Еженедельник "Аптека", 2001. - № 1. – С. 61.

 4. Наказ МОЗ України від 18 грудня 1997 р. № 356 "Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України'' //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лю­того 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 603-618.

 5. Наказ МОЗ України від 30 червня 1994 р. № 117 "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медично­го призначення з аптек (із змінами і доповненнями, внесеними Наказами МОЗ України від 20 вересня 1995 р. № 172, від 22 вересня 1998 р. № 281) //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 363-368.

 6. Наказ МОЗ України від 4 червня 1999 р. № 138 "Про внесення доповнень до порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони здоров'я України", затвердженого наказом МОЗ України від 18.12.97 р. № 356 //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 619.

 7. Інформаційний лист Комітету з контролю за наркотикам МОЗ України від 27 червня 2000 р. № 27/466 //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001.-С. 619.

 1. Лист Комітету з контролю за наркотикам МОЗ України від 27 лис­топада 2000 р. № 27/857 "Щодо контролю препаратів, до складів яких входить псевдоефедрину гідрохлорид" //Юридические аспекты фармации: Раздел журнала "Провизор", 2000. - № 24. - С. 8.

 2. Лист Комітету з контролю за наркотикам МОЗ України від 20 ве­ресня 2001р. № 27/734 "Щодо відпуску з аптечної мережі препаратів Флюколд та Колдфлю" //Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу "Провизор", 2001. - № 20. - С. 14.

 3. Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Ук­раїні, які відпускаються за рецептами з аптек, аптечних пунктів та ап­течних кіосків, затверджений Наказом МОЗ України від 21 травня 2002 р. №181// Спецвипуск журналу "Юридичні аспекти фармації". - Харків: Мегаполіс, 2002. - С. 3-65.

 4. Перелік лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які містять сильнодіючі речовини, затверджений Наказом МОЗ України від 25 липня 1997 р. № 233 //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мега­поліс, 2001. - С. 392-405.

 5. Перелік лікарських препаратів, дозволених до застосування в Ук­раїні, які містять отруйні речовини, затверджений Наказом МОЗ Украї­ни від 25 липня 1997 р. № 233 //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мега­поліс, 2001. - С. 405-407.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка