Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка11/12
Дата конвертації23.10.2017
Розмір2.72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
І. Після закінчення календарного терміну журнали реєстрації ре­зультатів контролю якості ліків зберігаються в аптеці _________________.
II. Вкажіть спільні реквізити для оформлення штангласів в мате­ріальній та асистентській кімнатах:

а) номер серії та аналізу;

б) термін придатності;

в) дата заповнення;

г) підпис особи, що заповнила;

д) підпис особи, що перевірила.


ІІІ. Заходи, які запобігають виникненню помилок при виготовленні та відпуску лікарських форм, включають:

 1. Проведення вхідного контролю при надходженні в аптеку лікарсь­ких засобів від постачальників і приймального контролю рецептів від лікарів.

 2. _________________________________________________________.

 3. _________________________________________________________.

 4. _________________________________________________________.

 5. _________________________________________________________.

IV. Повноту змивання синтетичних миючих і дезінфикуючих за­собів з аптечного посуду і корків визначають за методом.

VI. Вкажіть, які дані вказують в паспорті письмового контролю при виготовленні нижненаведених лікарських форм:

1. Очні краплі. А. Розчини ізотонуючих речовин.

2. Розчини для ін'єкцій. Б. Кількість стабілізуючих речовин.

3. Розчини для внутріш­нього вживання. В. Коефіцієнт водопоглинання.

4. Водні витяжки. Г. Коефіцієнт збільшення об'єму.


VIII. Органолептичний вид внутрішньоаптечного контролю поля­гає у перевірці:

1- зовнішнього вигляду лікарської форми;

2 -_________________________________;

3 -_________________________________; 1. -_________________________________;

 2. -_________________________________.


IX. Вода очищена підлягає перевірці на відсутність:

а) хлоридів, сульфатів;

б) солей кальцію;

в) відновлюючих речовин;

г) аміаку, вуглекислоти;

д) важких металів, нітратів.


X. Багатокомпонентну лікарську форму для немовляти у випадку
відсутності методики кількісного аналізу виготовляти в аптеці
не молена, оскільки всі лікарські форми для немовлят підляга­ють обов'язковому кількісному хімічному контролю:

а) перше твердження правильне, а друге ні;

б) друге твердження правильне, а перше ні;

в) обидва твердження правильні, між ними є зв'язок;

г) обидва твердження правильні, між ними немає зв'язку;

д) обидва твердження неправильні.
XI. Вкажіть індивідуальні лікарські форми, які в обов'язковому порядку підлягають повному хімічному контролю:

а) розчин кислоти соляної за прописом Дем'яновича;

б) очна мазь етилморфіну гідрохлориду 1 % – 10,0;

в) розчин скополаміну гідроброміду 1 % – 10,0;

г) очна жовта ртутна мазь – 10,0;

д) розчин перекису водню 3 % – 30,0.
 1. Встановити кількість лікарських форм індивідуального виготов­лення, яку необхідно вилучити на аналіз контрольно-аналітич­ною лабораторією за умови, що аптека характеризується за­гальною кількістю рецептів в 220 тис. од. (з них 85% – готові лікарські засоби), кількістю внутрішньо-аптечних заготовок у 2,5 тис. серій. В штаті аптеки є посада провізора-аналітика.
 1. Кратність обстеження аптек з одночасним відбором проб на бактеріологічний контроль повинна становити не менше ____________.
 1. Оцінка характеру незадовільно виготовленої лікарської фор­ми при органолептичному контролі здійснюється за такими ознаками:

1. ____________________________________________________________.

2. ______________________________________________________.


XV. Встановити максимальне відхилення і дати оцінку якості виготовленого 10% концентрованого розчину натрію бензоату, якщо внаслідок рефрактометричного аналізу встановлено його вміст, рівний 9, 74% (допустиме відхилення ±2% від зазначеної в прописі концентрації).
ЛІТЕРАТУРА
1. Наказ МОЗ України від 14 червня 1993 р. № 139 "Про затверд­ження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек" //Юри­дичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. -Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 534-544.

 1. Приказ МЗ СССР от 3 апреля 1991 г. № 96 "О контроле качества
  лекарственных средств, изготовляемых в аптеках" //Юридические аспекты фармацевтического и медицинского бизнеса: Спецвыпуск жур­нала "Провизор", 1999. - С. 85-98.

 2. Приказ МЗ СССР от 2 сентября 1961 г. № 382 "Об утверждении
  инструкции по оценке качества лекарств, изготовляемых в аптеках, и нормы допустимых отклонений при изготовлении лекарств" // Сборник нормативных актов по аптечной службе /Под ред. М. А. Клюева. - М.: Медицина, 1979. - С. 495-498.


ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Відповіді до вправ з теми 1

"Організаційні засади лікарського забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів"
І. 1а, 2в, 3-5б.
ІІ. 1 - ... господарської діяльності у сфері обігу лікарських засобів;

2 - ... лікарських засобів і ведення Державного реєстру лікарських засобів України; 1. - ... лікарських засобів;

 2. - ... фахівців, які працюють у сфері обігу лікарських засобів;

 3. - ... стандартизації та державного контролю виробництва, виготовлення, реалізації, якості, ефективності, безпеки лікарських за­собів.


ІІІ. 1аб, 2 абвг.
IV. 1абгд, 2авгде.
V. 2 - колірності;
3 - прозорості;

4 – рН;


 1. - номінального об’єму;

 2. - відсутності механічних домішок.
 1. 2.
 1. 1 - національні оптові фармацевтичні фірми;

 1. - міжрегіональні оптові фармацевтичні фірми;

 2. - регіональні оптові фармацевтичні фірми;

 3. - місцеві оптові фармацевтичні фірми.


VIII. 1 - концентрування;

 1. - змішування;

 2. -розподілення.


IX. Оптова фармацевтична фірма є середнім міжрегіональним підприє­мством колективної форми власності, що спеціалізується за вітчиз­няними виробниками виробів медичного призначення.


 1. 1в, 2б, 3а.
 1. 1 - попередній продаж:

 1. - телемаркетинг;

 2. - прямий маршрутний продаж;

 3. - електронний бізнес.


XII. б.
XIII. 0,6-0,7 м, 0,5 м, 0,25 м, 0,75 м.


 1. 1агд, 2б, 3в.
 1. 3.


Відповіді до вправ з теми 2

"Базові принципи організації роботи аптек"
І. ...сільські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти на підставі угод, укладених з аптекою та за погодженням з місцевими органами влади.
ІІ. 1 - надання населенню невідкладної медичної допомоги;

2 - розповсюдження серед населення санітарно-гігієнічних знань і

проведення санітарно-просвітницької роботи;


 1. - фармацевтична опіка;

 2. - проведення інформаційної роботи серед медичних і фармацевтичних фахівців.


ІІІ. 1г, 2б.
IV. 1 - режим роботи;

 1. - адресу чергової аптеки;

 2. - адресу найближчої аптеки.
 1. 1агд є, 2бвеж.
 1. 1б,2г.
 1. В.


VIII. 2 - своєчасне подання замовлень на ліки і вироби медичного призначення;

 1. - приймання товарів за кількістю і якістю;

 2. - забезпечення правильного зберігання товарів;

 3. - організація предметно-кількісного обліку;

 4. - проведення лабораторних і фасувальних робіт;

 5. - відпуск товару іншим відділам, відокремленим структурним підрозділам, лікувально-профілактичним закладам.
 1. 1абвгд, 2абв.
 1. 1вгж, 2абд.
 1. 3, 4.
 1. 1гд, 2а, 3бв.
 1. Г.

 2. 2-у другій гардеробній зняти особисті речі, розвісивши їх в індивідуальних шафах, і вимити руки;

3 - надіти технологічний одяг і спеціальне взуття, які зберігаються в окремих шафах під бактерицидним опроміненням (халати в розвішеному стані), вимити і продезінфікувати руки;

4 - перед відвідуванням туалету знімати технологічний одяг, після відвідування ретельно мити і дезінфікувати руки;

5 - не виходити за межі аптеки в технологічному одягу і спецвзутті.
XV. 2 - оцінка фармацевтичним фахівцем призначення лікаря (фармакологічні і фармацевтичні чинники, відповідність конкретному хворому, соціальні, правові та економічні аспекти);

3 - виконання рецепта (виготовлення та /або відпуск лікарського засобу);

4 - інформування і поради пацієнту стосовно застосування ліків та їх зберігання;


 1. - відслідкування ефективності призначеного лікування;

 2. - документування фахової діяльності.


Відповіді до вправ з теми 3

"Організація роботи аптеки з товарними запасами"
І. 1 - наявна кількість препарату;

 1. - коли поновлюється замовлення;

 2. - скільки замовити повторно?


ІІ. Для встановлення кількісного обсягу замовлення на бронхікум си­роп 100 мл використовують таку формулу:

КОЗ = (ППТЗ + ПОЗ) х СДНП + РЗ З,

де ППТЗ - періодичність перевірки товарних запасів в аптеці (у на­шому випадку здійснюється один раз в три дні;

ПОЗ - період отримання замовлення (один день).

СДНП - середньоденний норматив продажу лікарського засобу (два флакони);

РЗ - його резервний запас (відповідає середньоденному попиту);

З - прогнозований залишок на день поставки (три флакони);

КОЗ - кількісний обсяг замовлення препарату, який буде становити:

(3 + 2)х2 + 2–3 = 9 (флаконів).ІІІ. Це можуть бути:

 1. - ЗАТ "ФФ "Дарниця";

 2. - AT "Київмедпрепарат";

 3. - ТзОВ "ФК "Здоров'я";

 4. - ВАТ "Фармак";

 5. - ЗАТ "Борщагівський ХФЗ".

Крім цього, до основних виробників можна також віднести AT "Індар", ВО "Біостимулятор", ВАТ "Галичфарм", ЗАТ "Київський вітамінний завод", ДЗ ДНЦЛЗ.
IV 2 - ціна і розмір торгівельної націнки;

 1. - форми оплати;

 2. - сервісні послуги;

 3. - територіальна наближеність.


V. 4, 5, 6, 7.


 1. 4.
 1. 60%, 1,5 року.


VIII. а) назви аптечного складу;

б) найменування лікарського засобу;

г) номера і дати аналізу;

д) номера і дати фасування;

є) підпису особи, яка фасувала даний препарат.


 1. 4.
 1. 1а, 2а, 3б.
 1. Б.
 1. 2.


XIII. 1б, 2е, 3а.
XIV. 2 - хлоридів;

 1. - перекисних сполук;

 2. - солей важких металів;

 3. - механічних забруднень.


XV. 1в, 2б, 3г, 4д, 5а.
Відповіді до вправ з теми 4

"Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек"
І. 1 - ... відповідальності особи за своє здоров'я;

2 - ... звертатися до лікаря за незначних причин, які можна усунути

самостійно;

3 - ... труднощів стосовно фінансування охорони здоров'я.


ІІ. 2 - ... лише ті ліки, які добре відомі і перевірені;

3 - ... мінімум ліків; 1. - не нашкодити собі;

 2. - ... інструкцію про застосування;

 3. - ... правил приймання ліків.


ІІІ. 1г, 2бвгд.
VI. 1 - програми про здоров'я на телебаченні;

 1. - рекламні блоки на телебаченні;

 2. - спілкування із знайомими;

 3. - медичні фахівці;

 4. - аптечні фахівці;

 5. - спілкування з рідними.
 1. 3.
 1. 1 - ... симптомів неважких захворювань;

2 - ... до призначення ліків (з урахуванням статі, віку, взаємодії з іншими ліками, їжею тощо);

 1. - ... лікарської терапії;

 2. - ... лікарської терапії;

 3. - ... фармакоекономічний вибір безрецептурного препарату;

 4. - ... результат лікарської терапії.
 1. Б.


VIII. 1г, 2б, 3а, 4в.
IX. а) ... хворого, чи все йому зрозуміло;

б)... його повторити найважливішу інформацію;

в) ... у хворого, чи є у нього ще якісь питання.
X. 1 - ... і фаховій перевірці доцільності дій пацієнта;


 1. - ... застосування невідповідних показам ліків;

 2. - ... на умови раціонального застосування;

 3. - ... застосування окремих категорій ліків.Відповіді до вправ з теми 5

"Особливості прийому рецептів та відпуску за ними ліків"
І. 1 - отруйних, але крім тих, що промисловість випускає в терапев­тичних дозах;

2 - наркотичних і психотропних засобів та прекурсорів списку № 1 у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами;

3 - циклодолу, клофеліну (очні краплі і ампули), дефедрину (таблетки), ефедрину гідрохлориду з димедролом (таблетки);

4 - анаболічних стероїдів.


ІІ. 2, 3, 5.
ІІІ. 2, 6.


 1. Д.
 1. 1в, 26, 3а, 4г.
 1. 3.
 1. 1б, 2г, 3в, 4а.


VIII. А.


 1. Г.
 1. 1ве, 2бд, 3вз.
 1. 3.
 1. 1а, 2в, 3а, 46, 5а.


XIII. 1 - наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1;

 1. - анаболічних стероїдів;

3 - циклодолу, клофеліну в ампулах і очних краплях, дефедрину (таблетки), ефедрину гідрохлориду з димедролом (таблетки).
XIV. 1, 4, 5.
XV. 3.


Відповіді до вправ з теми 6

«Визначення вартості індивідуальних ліків, організація їх виготовлення, оформлення та відпуску з аптеки"
І. 1 - уважно прочитати рецепт;

2 - уточнити вік хворого;

а) дату виписування рецепта;

б) сумісність виписаних інгредієнтів;

в) дози виписаних інгредієнтів.
ІІ. 5.
ІІІ. 1г, 2а, 3 в, 4б.
IV 1б, 2авг.


 1. 1бг, 2ав.
 1. 1) вазелін;
  2) 3г;

 1. 90 %;

 2. 1-1,5 г на 30 пілюль.


VII. 1) 10%;

2) 1 частину ланоліну і 9 частин вазеліну сорту для очних мазей;

3) 4г;

4) 0,2 г.
 1. ... марлевою серветкою чи ватним тампоном, змоченим спиртом
  або спиртово-ефірною сумішшю у співвідношенні 1:1.
 1. 3.
 1. 3, 4.
 1. 1б, 2в, 3г, 4а.
 1. 1б, 2а, 3г, 4в.


XIII. 1б, 2а, 3в, 4г.
XIV. 2 - оформлення лікарських засобів вимогам діючих нормативних

матеріалів;

3 - вказаних у рецепті доз лікарських речовин списку А і Б віку

хворого;


 1. - номера на рецепті і на етикетці;

 2. - прізвища хворого на квитанції, етикетці і рецепті або його копії

(сигнатурі);

6 - копії рецепта (сигнатури) з рецептурним прописом.


XV. 1.
Відповіді до вправ з теми 7

«Організація роботи спеціалізованих аптек»
І. 1ав, 2бг.
ІІ. Б.
ІІІ. 1 - номер історії хвороби;

2 - прізвище, ім'я та по батькові хворих, яким виписані наркотичні

засоби згідно з призначенням лікаря;


 1. - найменування і дозування цих засобів;

 2. - призначення цих засобів.


IV. 1 - підготовка приміщень і обладнання;

 1. - підготовка персоналу;

 2. - підготовка посуди і допоміжного матеріалу;

 3. - підготовка лікарських і допоміжних речовин і розчинника.
 1. Б.
 1. 2 - вмісту видимих механічних включень;

 1. - нестерильності;

 2. - порушення фіксованості закупорки;

 3. - недостатності об'єму заповнення флакона.


VII. 1а, 2в, 3б.
VIII. 3, 5.
IX. 2 - помити руки;

а) стерильний халат;

б) марлеву пов'язку у чотири шари;

в) шапочку;

г) бахіли;

4 - потім ополоснути руки водою для ін'єкцій та обробити їх дезінфікуючими засобами.
 1. 24, б або е.

 2. кульковою, один раз на зміну, 70% спиртом етиловим, спиртоефірною сумішшю (1:1).
 1. 3.
 1. 4.
 1. 4, 5.
 1. 1 - б, 2 - а, 3 - б, 4 - г, 5 - г.


Відповіді до вправ з теми 8

"Організація внутрішньоаптечного контролю якості ліків"
І. ... півроку.
ІІ. вгд.
ІІІ. 2. Дотримання всіх вимог санітарного режиму і фармацевтичного порядку.

 1. Метрологічний контроль, тобто забезпечення справності і точ­ності приладів, апаратів і ваговимірювальних приладів, регулярність їх державної перевірки.

 2. Зберігання лікарських засобів, як готових, так і виготовлених в аптеці, у відповідності до вимог Державної Фармакопеї України, чинних наказів, інструкцій та розпоряджень.

 3. Дотримання всіх технологічних вимог при виготовленні індивіду­альних лікарських форм.


IV ...визначають за величиною рН потенціометричним методом.


 1. 1г, 2в, 36, 4а.
 1. 1А, 2Б, ЗГ, 4В.
 1. 1а, 2б.


VIII. 2 - кольору;

 1. - запаху;

 2. - однорідності змішування;

 3. - відсутності домішок в рідких лікарських формах.
 1. аб.
 1. Б.
 1. бвг.
 1. У випадку наявності в штаті провізора-аналітика з аптек та аптеч­них пунктів вилучають на аналіз не менше 0,1 % від кількості виготовлених індивідуальних ліків і серій внутрішньоаптечної заготівлі. Заданими задачі, кількість індивідуальних ліків складає:

220 тис. од. х (100-85) : 100 = 33 тис. од.,

тоді сума виготовлених індивідуальних ліків і серій внутрішньоап­течної заготівлі буде дорівнювати:33 тис. +2,5 тис. = 35,5 тис,

що в результаті визначить кількість лікарських форм, необхідну для вилучення на аналіз:35,5 тис. х0,1 : 100 = 0,0355 тис. од. « 36 од.
XIII ... двох разів на квартал.
XIV. 1. Погане змішування і розтирання інгредієнтів, що входять до скла­ду лікарської форми.

2. Недостатня чистота розчину.


XV. N205 2% S= 10x2: 100 = 0,2 R = 10±0,2 = 9,8. .. 10,2.
Відповідь: незадовільно за кількісним вмістом натрію бензоату.


АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ


 1. Види спеціалізації аптек.

 2. Визначення поточної потреби в лікарських засобах.

 3. Визначення роздрібних цін на готові лікарські засоби.

 4. Вилучення ліків на аналіз контрольно-аналітичною лабо­раторією.

 5. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асеп­тичних умовах.

 6. Вимоги санітарного режиму до особистої гігієни працівників аптеки.

 7. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень аптеки.

 8. Виписування і відпуск інших лікарських засобів.

 9. Відділи аптек та їх функції.

 10. Відпуск ліків без квитанції.

 11. Джерела навичок самолікування.

 12. Допустимі норми відхилень при перевірці якості ліків.

 13. Доставка ліків додому.

 14. Європейський підхід до реклами безрецептурних засобів.

 15. Завдання Державного науково-експертного фармакопей­ного центру МОЗ України.

 16. Завдання Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України.

 17. Завдання та функції аптек.

 18. Завдання та функції аптечних складів (баз).

 19. Загальна характеристика запобіжних заходів як складових внутрішньоаптечного контролю.

 20. Загальні правила виготовлення ліків.


 21. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка