Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка10/11
Дата конвертації11.05.2018
Розмір2.55 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Додаток В
Скорочений приклад оформлення програми дисципліни

(підготовлений до використання в навчальній літературі В.О. Саловим)


СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Національний гірничий університет

(назва вищого навчального закладу)


Освітньо-професійна програма підготовки фахівців напряму 0903 Гірництво

Програма нормативної дисципліни 30 П "Основи теорії та розрахунки засобів механізації переміщення вантажів"

Чинний від 2007.09.01

(рік, місяць, число)

1. Галузь використання

Стандарт поширюється на факультети і кафедри НГУ, які здійснюють викладання нормативної дисципліни "Основи теорії та розрахунки засобів механізації переміщення вантажів" бакалаврам з гірництва; заклади освіти 1-го та 2-го рівнів акредитації, де в навчальні плани підготовки молодших спеціалістів з гірництва включена дана дисципліна.

Стандарт встановлює:

- перелік змістовних модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні вміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

- розподіл навчального матеріалу за видами занять;

- норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази;

- рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння вміннями кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами ОКХ;

- позначення одиниць фізичних величин;

- вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки бакалаврів;

- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.
2. Нормативні посилання

2.1. Закон України "Про вищу освіту".

2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій.

2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)".

2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0903 Гірництво.

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24 травня 1997 р. "Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".
3. Позначення і скорочення

ОО – ознайомчо-орієнтовний (особа має орієнтовне уявлення щодо понять, які вивчаються, здатна відтворювати формулювання визначень, законів тощо, вміє вирішувати типові завдання шляхом підставлення числових даних);

ООз – підрівень знайомств (особа має загальне уявлення про навчальний об’єкт);

ООр – підрівень репродукції (особа здатна відтворювати та пояснювати суттєві ознаки навчального об’єкта);

ПА – понятійно-аналітичний (особа має чітке уявлення та поняття щодо навчального об’єкта, здатна здійснювати смислове виділення, пояснення, аналіз, перенесення раніш засвоєних знань на типові ситуації);

ПС – продуктивно-синтетичний (особа має глибоке розуміння щодо навчального об’єкта, здатна здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, переносити раніш засвоєні знання на нетипові, стандартні ситуації).


4. Базові дисципліни

5Г Основи психології і педагогіки 19П Теорія машин і механізмів

7Г Основи економічних теорій 21П Електротехніка та основи

електроніки

9Г Основи права 22П Електропостачання та

електропривод

13Ф Вища математика 23П Гідравліка та гідропривід

14Ф Фізика 28П Основи гірничого виробництва

17П Теоретична механіка 33П Безпека життєдіяльності

8П Нарисна геометрія та 34П Основи охорони праці

інженерна графіка
5. Дисципліни, що забезпечуються

Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст":

рудниковий транспорт – спеціальність 7.090301

транспортні системи збагачувальних виробництв – спеціальність 7.090303

транспорт нафти та газу – спеціальності 7.090304, 7.090305.
6. Зміст дисциплін та розподіл часу за видами занять


Змістові модулі

теми


Рівень сформованості знань

Час на засвоєння

Час на викладання

ЛЕКЦІЇПЕРЕДМОВА

Роль транспортних систем у гірничому виробництві

Професійні функції та задачі бакалаврів з гірництва при взаємодії з транспортними системами гірничих підприємств

001
002


ООр
ООр2

1

1. ВАНТАЖІ, ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ГІРНИЧИХ ПІДПРИЖЄМСТВ


1.1. Характеристики вантажів

Види вантажів

Щільність

Гранулометричний склад

Міцність

Кут природного укосу

Особливі властивості

1.2. Транспортні системи та технології (шахти, кар’єри, збагачувальні фабрики, склади, породні комплекси)

Вантажопотоки

Узагальнені функціональні структури транспортних систем та ланок гірничих підприємств

Технологічні схеми переміщення вантажів

Номенклатура засобів переміщення вантажів


003


004

005


006

007


008
009

010


011
012

ООр


ООр

ООр


ООр

ООр


ООр
ООр

ООр

ООр
ООр


2

8


1

4

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ


Загальні відомості та класифікація

Конструктивно-функціональна структура:

- стаціонарні транспортні засоби

- самохідні транспортні машини

- вантажопідйомні машині і механізми

- спеціальне обладнання

- енергопостачання засобів переміщення вантажів


013

014


015

016
017

018


ООр

ПА

ПАПА
ПА

ПА


4

2

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ
Функціональні критерії

Економічні критерії

Антропологічні критерії


019

020


021

ПА

ПА

ПА4

2

4. СИЛА ТЯЖІННЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ
Основні співвідношення

Переміщення зосередженого вантажу

Переміщення розподіленого вантажу:

- гнучким тяговим елементом

- гвинтом

- середовищем040

041

042

043


044

ПА

ПА


ПА

ПА

ПА4

2

5. ТЯГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНІВ


Тягові характеристики

Навантажувальна діаграма

Потужність двигунів:

- для тривалого режиму з постійним навантаженням

- для тривалого режиму зі змінним навантаженням

- для повторно-короткочасного навантаження

Перевірка потужності двигунів на перевантажувальну здатність


045

046
047


048
049
050

ПА

ПА
ПА


ПА
ПА
ПА

4

2

6. ТЯГОВА ТА ГАЛЬМІВНА ЗДАТНІСТЬ САМОХІДНИХ МАШИН
6.1. Одиночне колесо

Реалізація тягової та гальмівної сил

Поточні тягова та гальмівна сили

Коефіцієнт зчеплення колеса з опорою

Максимальна тягова та гальмівна сили

6.2. Колісна самохідна машина

Реалізація тягової та гальмівної сил машини

Поточні тягова та гальмівна сила машини

Коефіцієнт зчеплення

Максимальні тягова та гальмівна сили

6.3. Гусеничні самохідні машини

051
052

053
054

055
056


057

058
059


ПА
ПА

ПА
ПА

ПА
ПА


ПА

ПА
ПА4

2


2

1

7. ТЯГОВА ЗДАТНІСТЬ ПРИВОДНИХ БЛОКІВ СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВОК


Барабани із завивкою гнучкого тягового елемента

Барабани та шківи тертя

Привідні зірки


060
061

062


ПА
ПА

ПА


4

2

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛЬМ
Гальма елементів обертання

Рейкові гальма

Парашути


063

064


065

ПА

ПА

ПА4

2

9. ТЯГОВІ РОЗРАХУНКИ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ
9.1. Самохідні машини

Самокатний ухил

Ухил рівноваги

Гранична маса поїзда

Швидкість руху

Гальмівний шлях

9.2. Стаціонарні засоби переміщення вантажів

Натяг тягового елемента

Потрібна потужність двигуна

Міцність тягового елемента

Місце розташування приводу

Зусилля на тяговій станції

Мінімальний кут нахилу площини для самохідного переміщення вантажів

9.3. Вантажопідйомні машини та механізми

9.4. Параметри енергопостачання транспортних засобів

Акумуляторні батареї

Контактна мережа

Індукційне електропостачання

Кабельне електропостачання

Висновки


Напрями розвитку транспортних технологій та систем гірничих підприємств

Напрямки вдосконалення засобів переміщення вантажів

Напрями наукових досліджень

066


067

068


069

070


071

072


073

074


075

076


077

078


079

080


081
082

083
084


ПС

ПСПС

ПС

ПСПС

ПС

ПСПС

ПС

ПСООр

ООр


ООр

ООр


ООр

ООр


ООр
ООр


8
8

4
4
44
4

2
2
2


ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
1. Дослідження реальних режимів роботи засобів переміщення вантажів

Планування експерименту

Апаратура та методи вимірювання параметрів

Обробка результатів


092


093
094

ПА

ПА


ПА

12

6

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
1. Конструкції засобів переміщення вантажів

Принцип дії

Складові частини

Технічна характеристика

Правила технічної експлуатації

Можливі несправності та методи їх усунення

Правила безпеки

Напрями вдосконалення

2. Проектування транспортних схем гірничих підприємств

Визначення вантажопотоків

Вибір видів транспорту

Вибір видів та типів транспортних засобів

Перевірочні розрахунки засобів переміщення вантажів

Умовні позначення транспортних засобів та обладнання

Розробка схеми транспорту

УСЬОГО:


Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття


095


096

097


098

099


100

101


102

103


104

105
106


107
108

ПА

ПАПА

ПА

ПАПА

ПА

ПАПА

ПА

ПА


ПА
ООр
ПА

12

12

10872

12

246

6

5436

6

12


7. Позначення фізичних величин

m – маса вантажу;

p – щільність;

q – лінійна щільність;

G – сила ваги тощо.


8. Форма підсумкового контролю

Форма підсумкового контролю – екзамен.


9. Відповідальність за якість викладання

Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри.


10. Рекомендована література

Додаток Г


ЗМІСТ КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ

(за А.В. Хуторським)

Порівняйте зміст контролю навчання у двох перших стовпчиках таблиці і запропонуйте власний варіант у третьому.


Когнітивно-зорієнтований

підхід

Особистісно-зорієнтований

підхід

Мій власний підхід

Головні цілі навчання: передача знань, умінь і навичок; соціалізація або ж підготовка до виконання своїх функцій у суспільстві

Головна мета навчання: забезпечення особистісного росту студента, його самореалізації відносно освітніх просторів

Головна мета навчання:

Об’єкт контролю: ззовні заданий зміст освіти, незалежний від викладача і студента

Об’єкт контролю: внутрішній зміст освіти, що є результатом навчальної діяльності студента

Об’єкт контролю:

Еталон для оцінювання: зовнішні освітні стандарти

Еталон для оцінювання: індивідуальні якості студента, співвіднесені з освітніми стандартами

Еталон для оцінювання:

Спосіб оцінки: порівняння досягнень студента з еталоном

Спосіб оцінки: порівняння досягнень студента з його початковим рівнем навченості

Спосіб оцінки:

Методи контролю: модульні контрольні роботи, тести, заліки, екзамени

Методи контролю: співставлення отриманих результатів із цілями індивідуальної освітньої програми

Методи контролю:

Форма оцінювання: виставлені відмітки, рейтинг

Форма оцінювання: якісні характеристики, що описують ступінь освітнього прирощення студента за кожним із визначених напрямів

Форма оцінювання:

Навчальна роль контролю: уміння студента співвідносити своє навчання з вимогами до нього з боку суспільства

Навчальна роль контролю: уміння студента вибудовувати індивідуальну траєкторію відносно всіх освітніх галузей

Навчальна роль контролю:


Додаток Д
Форма № У-5.09
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дисципліна "Педагогіка вищої школи"

Напрям "Специфічні категорії"

Спеціальність 8.000005 Педагогіка вищої школи
БІЛЕТ № 1
1. Абстракція – це:

а) процес пізнавальної діяльності, який полягає в уявному виділенні одних властивостей предметів та явищ і відволіканні від інших;

б) процес формування теоретичних знань в інтересах розвитку практичної діяльності;

в) одна з форм дискусії, учасники якої ставлять перед собою завдання проаналізувати та розв’язати реально існуючу практичну проблему;

г) жорстка форма заперечення, побудована на надійній логіці її доказу.
2. Автоматизм – це:

а) термін, який має відношення до властивостей технічних засобів навчання;

б) єдиний безупинний розумовий, мовний чи руховий акт людини, що відбувається без участі свідомості;

в) груба дія, що має на меті заподіяння морального чи фізичного збитку іншим;

г) властивість, яку отримує людина, відвідуючи навчальні заняття у школі чи вузі.
3. Вихователь – це:

а) один з батьків дитини, який приділяє більше за іншого уваги до формування її особи;

б) синонім терміну "вчитель";

в) працівник дошкільного навчального закладу, наприклад, дитячого садка;

г) особа, яка здійснює виховання та бере на себе відповідальність за умови життя і розвиток особистості іншої людини.
4. Забування – це:

а) стан життєдіяльності окремих випускників шкіл, які не відвідують своїх вчителів;

б) випадок, коли учень або студент приходить на заняття без свого конспекту;

в) процес, що призводить до втрати чіткості і зменшення обсягу закріпленого у пам’яті матеріалу, неможливості відтворити, а в окремих випадках навіть пригадати те, що було відомо з минулого досвіду;

г) приклад випадку, коли учень або студент не може пригадати розклад своїх занять.
5. Індивідуальний підхід у вихованні (навчанні) – це:

а) намагання учителя (викладача ВНЗ) підтримати свого учня, який є сусідом;

б) відносини між учителем (викладачем) й учнем (студентом), які будуються на взаємній повазі;

в) здійснення педагогічного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів або студентів (темпераменту та характеру, здібностей та схильностей тощо);

г) засіб стимулювання учнів або студентів до навчання з метою покращення успішності у класі (навчальній групі).
6. Ініціативність – це:

а) допомога учителю або викладачу в тому, щоб підготувати до заняття навчальну дошку, вологу ганчірку, крейду тощо;

б) здатність особистості до самостійних суспільних починань, ініціативи, активності й завзятості;

в) допомога від батьків студента ВНЗ, де вчиться їхня дитина (у підготовці до навчального року, придбанні навчального обладнання тощо);

г) прагнення учня або студента допомогти черговому викладачу.
7. Інформаційні технології дистанційного навчання – це:

(дайте розлогу відповідь)8. Освітні рівні вищої освіти – це:

(дайте розлогу відповідь)
9. Педагогіка вищої школи – це:

(дайте розлогу відповідь)
10. Завдання.

Відтворіть на аркуші прийняту у сучасній вищій школі форму конспекту лекційного заняття з позначенням його основних розділів.

Затверджено на засіданні кафедри філософії, протокол № від 2008 р.

Зав. кафедри філософії, професор Ю.О. Шабанова


Екзаменатор, професор В.В. Приходько

Форма № У-5.09


НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дисципліна "Педагогіка вищої школи"

Напрям "Специфічні категорії"

Спеціальність 8.000005 Педагогіка вищої школи
БІЛЕТ № 2

1. Авторитет – це:

а) шанований член педагогічного колективу;

б) шанований член батьківського комітету школи;

в) безпосереднє значення і вплив будь-якої особи, групи, чи організації, засновані на знаннях, моральних достоїнствах, життєвому досвіді і традиціях;

г) негативна особа, ватажок хуліганів-підлітків, який має сумнівну репутацію.
2. Активна життєва позиція – це:

а) висока рухова та фізична активність особи, яка прагне підтримувати свій фізичний статус;

б) моральний принцип, що передбачає християнське ставлення до інших людей, безкорисливе служіння їм і готовність до самозречення в ім’я їхнього блага;

в) регулярна участь студента у суспільних заходах (виборах до представницьких органів влади, у мітингах та демонстраціях, у прибиранні прилеглої до корпусів ВНЗ території тощо);

г) свідоме, що ґрунтується на засвоєних моральних, цивільних і професійних переконаннях ставлення до громадського обов’язку, коли єдність слова і діла стають повсякденною нормою поведінки.
3. Андрагогіка – це:

а) течія серед викладачів, які надають перевагу не 12-бальній, а традиційній 5-бальній системі відміток для оцінювання знань;

б) специфічний метод навчання, який застосовується педагогом з метою активізації розумової діяльності студентів у процесі отримання нових знань чи повторення і закріплення отриманих раніше;

в) філософсько–педагогічна концепція, відповідно до якої освіта розглядається як процес, що охоплює все життя людини;

г) одне з позначень галузі педагогічної науки, що охоплює теоретичні й практичні проблеми освіти, навчання і виховання дорослих.
4. Вплив у вихованні – це:

а) підштовхування студента з боку викладача до опрацювання рекомендованої літератури;

б) діяльність вихователя в єдиному процесі соціальної взаємодії, що призводить до зміни яких-небудь аспектів індивідуальності вихованця, його поведінки і свідомості, форма здійснення функцій педагога;

в) намагання прищепити студентам правила поважного ставлення до викладачів;

г) планомірно організоване повторне виконання дії (розумової чи практичної) з метою її засвоєння.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка