Навчальний план —один з основних документів, що регламентує роботу школиДата конвертації28.12.2017
Розмір445 b.
ТипЗаконНавчальний план —один з основних документів, що регламентує роботу школи (визначає набір навчальних предметів, які вивчають у закладі освіти, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин, відведених на кожний навчальний предмет, структуру навчального року), гранично допустиме навчальне навантаження на учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.

 • Навчальний план —один з основних документів, що регламентує роботу школи (визначає набір навчальних предметів, які вивчають у закладі освіти, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин, відведених на кожний навчальний предмет, структуру навчального року), гранично допустиме навчальне навантаження на учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.Повнота, цілісність

 • Повнота, цілісність

 • збалансованість (раціональний баланс між державним, регіональним і шкільним компонентами; між циклами предметів, окремими предметами; між обов'язковими предметами та предметами за вибором);

 • наступність між ступенями школи та класами (роками навчання);

 • відповідність реальному часові (необхідна гнучкість плану, наявність резервів навчального часу, відсутність перевантаження учнів тощо);

 • «прорахованість» (чітка усвідомленість спрямованості плану, його особливостей, сильних і слабких моментів, реальних можливостей, сучасність, можливі перспективи розвитку).Закон України «Про загальну середню освіту»

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517)

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517)Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ»

 • лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів» (у частині організації навчально-виховного процесу)у робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти

 • у робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти

 • індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частинзбільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової (замість рівня стандарту – академічний)

  • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової (замість рівня стандарту – академічний)
  • упровадження курсів за вибором (курсів, які вивчаються за рішенням школи учнями цілого класу: елективні курси, спецкурси)
  • факультативи (додаткові навчальні курси за вибором учнів)
  • індивідуальні та групові заняття


Предметні курси, завдання яких – поглиблення і розширення знань з предметів, які входять до базового навчального плану загальноосвітнього навчального закладу:

 • Предметні курси, завдання яких – поглиблення і розширення знань з предметів, які входять до базового навчального плану загальноосвітнього навчального закладу:

   • 1) Курси за вибором підвищеного рівня, які спрямовані на поглиблення того чи іншого навчального предмета та тематично і тимчасово узгоджуються з цим навчальним предметом. Такий курс за вибором дасть змогу вивчити обраний предмет не на профільному, а на поглибленому рівні. У цьому випадку всі розділи курсу поглиблюються більш-менш рівномірно.
   • 2) Курси за вибором, у яких поглиблено вивчаються окремі розділи основного предмета, які входять до обов’язкової програми предмет («Механіка», «Термодинаміка»)
   • 3) Курси за вибором, у яких поглиблено вивчаються окремі розділи основного предмета, які не входять до обов’язкової програми предмета («Елементи теорії множин» , «Мережеві технології»)


4) Курси за вибором, мета яких - ознайомити учнів з найважливішими методами застосування знань на практиці, розвиток інтересу учнів до передової техніки і виробництва («Фізика і комп'ютер», «Хімічні технології»)

 • 4) Курси за вибором, мета яких - ознайомити учнів з найважливішими методами застосування знань на практиці, розвиток інтересу учнів до передової техніки і виробництва («Фізика і комп'ютер», «Хімічні технології»)

 • 5) Курси за вибором, присвячені вивченню методів пізнання, методів досліджень («Вимірювання фізичних величин», «Як робляться відкриття», «Комп'ютерна графіка»)

 • 6) Курси за вибором, присвячені історії предмета

 • 7) Курси за вибором, присвячені вивченню методів розв’язування задач (“Складання і розв'язування задач на основі фізичного, хімічного, біологічного експерименту»)2. Міжпредметні курси за вибором, мета яких – інтеграція знань учнів про природу і суспільство( «Фізика  і техніка», «Ділова мова», «Основи журналістики»,   «Соціологія і статистика»)

 • 2. Міжпредметні курси за вибором, мета яких – інтеграція знань учнів про природу і суспільство( «Фізика  і техніка», «Ділова мова», «Основи журналістики»,   «Соціологія і статистика»)

 • 3. Курси за вибором, які не входять до базового навчального плану.Допрофільні і профільні курси за вибором.

 • Допрофільні і профільні курси за вибором.

 • Пробні і орієнтуючі.

 • Спеціальні курси (навчальним предметом, який є обов’язковим для опанування учнями всього класу, та передбачає оцінювання навчальних досягнень згідно з пунктом 4 чинних Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, він входить до варіативної складової робочого навчального плану до відповідних годин гранично допустимого тижневого навантаження на учня) та курси за вибором учнів (факультативи)

Не обґрунтовано розподіл годин варіативної складової (додаткові години на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття) на основі аналізу, запитів, здійснення системної навчальної діяльності тощо

 • Не обґрунтовано розподіл годин варіативної складової (додаткові години на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття) на основі аналізу, запитів, здійснення системної навчальної діяльності тощо

 • Відсутня інформація щодо варіативних модулів, за якими викладатимуться такі предмети: технології, трудове навчання, фізична культура

 • Відсутній досвід викладання курсів варіативної складової у змішаних групах (одновікових – у паралелі класів та різновікових)Не враховується послідовність та системність у вивченні курсів

 • Не враховується послідовність та системність у вивченні курсів

 • Не завжди враховується рівень теоретичної, методичної підготовки та досвід вчителя

 • Не завжди враховується рівень навчально-методичної, матеріально-технічної бази школи (можливість виконувати навчальні програми курсів, факультативів)

 • При формуванні шкільного компонента навчального плану для 11 класів не анаолізується потреба підготовки учнів до ЗНО.При виборі й розробленні курсів за вибором необхідно враховувати такі вимоги до них: варіативний характер, достатня кількість (для забезпечення учнів можливості реального вибору), короткотривалість - 8 - 16 годин (дасть можливість школяру протягом навчального року змінити, у разі потреби, декілька курсів за вибором), завершеність, оригінальний зміст.

 • При виборі й розробленні курсів за вибором необхідно враховувати такі вимоги до них: варіативний характер, достатня кількість (для забезпечення учнів можливості реального вибору), короткотривалість - 8 - 16 годин (дасть можливість школяру протягом навчального року змінити, у разі потреби, декілька курсів за вибором), завершеність, оригінальний зміст.Відсоток можливого використання годин варіативної частини залежить від кількості учнів у класі (відповідно наказу МОН № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп…..», мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості - 4 чоловіки)

 • Відсоток можливого використання годин варіативної частини залежить від кількості учнів у класі (відповідно наказу МОН № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп…..», мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості - 4 чоловіки)Вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок формування навчального плану.

 • Вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок формування навчального плану.

 • Ознайомити педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з Типовими навчальними планами.

 • Провести моніторинг реалізації варіативного змісту освіти.

 • Вивчити індивідуальні освітні запити учнів щодо вибору ними факультативів, курсів тощо

 • Визначити профіль навчання у старшій школі загальноосвітнього навчального закладу,

 • На засіданні педагогічної ради розглянути питання спрямування варіативної складової робочого навчального плану та прийняти рішення про розподіл годин варіативної складової, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу і бажання учнів та їхніх батьків.Узагальнити проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу

 • Узагальнити проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу

 • Підрахувати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі та перевірити їх відповідність визначеному сумарно граничному допустимому навчальному навантаженню учнів

 • Обговорити проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу на засіданні педагогічної ради

 • Подати проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу на затвердження до відповідного органу управління освітоюОбрати освітні програми, навчальні курси, посібники до варіативної складової змісту загальної середньої освіти

 • Обрати освітні програми, навчальні курси, посібники до варіативної складової змісту загальної середньої освіти

 • Довести до відома педагогів затверджений робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу

 • На підставі робочого навчального плану скласти розклад уроків у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Ознайомити учнів та їхніх батьків з робочим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладуВідвідування занять

 • Відвідування занять

 • Результати роботи з обдарованими учнями, участь учнів у конкурсах, оглядах, олімпіадах, конференціях.

 • Активність учнів

 • Рівень діяльності учнів

 • Задоволеність заняттями та їх організацією

 • Результати навчальних досягнень учнів; динаміку росту навчальних досягнень з основного предмета

 • Ведення документації

 • Такий аналіз повинен відображатися у підсумковому наказі «Про стан реалізації варіативної складової робочого навчального плану у 2014/15 н.р.»для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.04.2014р. №460

 • для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.04.2014р. №460

 • для 5-7- х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551;

 • для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834ВШК

 • ВШК

 • стану реалізації

 • робочого навчального плануНа підставі яких нормативних документів, інших джерел складався робочий навчальний план школи?

 • На підставі яких нормативних документів, інших джерел складався робочий навчальний план школи?

 • Чи зберігається в навчальному плані в необхідному обсязі зміст, що є обов'язковим на кожному ступені навчання?

 • Наскільки доцільно та результативно використовується шкільний компонент?

 • Чи відповідає зміст навчального плану основним цілям освітньої установи (особливо важливо для інноваційних установ), чи відбиває специфіку освітньої програми, реалізованої в освітній установі?

 • Чи орієнтовані структура та зміст плану на розвиток цілісного світогляду та підготовку школярів до сприйняття й освоєння своєчасних реалій життя (наприклад, наявність курсів екологічної правової, економічної, психологічної, професійної спрямованості)?

 • Чи має навчальний план необхідне кадрове, методичне, матеріально-технічне та інше забезпечення?

 • Чи реалізується навчальний план школи в повному обсязі (і якщо ні, то чому)?

 • Чи відповідає обов'язкове та гранично припустиме навантаження учнів у даній освітній установі на кожному ступені освіти нормативно визначеному?

 • Чи мають регіональні, авторські курси достатнє навчально-методичне забезпечення?Погодження, перевірка календарно-тематичного планування – вересень, січень

 • Погодження, перевірка календарно-тематичного планування – вересень, січень

 • Контроль стану виконання програм – грудень, травень, протягом навчального року

   • Відвідування занять
   • Перевірка документації
   • Анкетування учнів
   • Бесіди з вчителем, учнями, батьками
   • Аналіз результатів конкурсів


Методи проведення занять

 • Методи проведення занять

 • Форми занять, їх адекватність заявленому змісту та ефективність

 • Активність і самостійність учнів у процесі навчання

 • Відвідування занять спецкурсів, факультативів

 • Якість, успішністьРеалізація змісту програм

 • Реалізація змісту програм

 • Системність, послідовність вивчення тем

 • Реалізація практичної частини програм

 • Реалізація варіативного компоненту програми (резервного часу)

 • Забезпечення індивідуалізації та диференціації навчання при проведенні індивідуальних годин

 • Вплив факультативів на рівень навчальних досягнень, умінь, навиків учнів

 • Ефективність використання факультативів при вивченні нахилів та інтересів учнів

 • Ефективність роботи вчителя з обдарованими учнямиВиконання навчального плану (вивчення предметів, кількість годин)

 • Виконання навчального плану (вивчення предметів, кількість годин)

 • Виконання навчальних програм, практичної частини програм.

 • Дотримання рекомендацій щодо виконання начальних програм (системність , послідовність вивчення тем, відповідність змісту уроків програмі, проведення уроків систематизації та узагальнення знань)

 • Дотримання вимог щодо оцінювання навчальних досягнень (кількість, форма, зміст поточного, обов’язкових видів контролю, тематичного контролю)

 • Аналіз змісту домашніх завдань, дотримання вимог до змісту та обсягу домашніх завдань

 • Дотримання вимог щодо ведення журналу

 • Відпрацювання годин

 • Якість заміщення уроків

 • Реалізація варіативної складової навчального плануМетоди проведення занять

 • Методи проведення занять

 • Форми занять, їх адекватність заявленому змісту та ефективність

 • Активність і самостійність учнів у процесі навчання

 • Відвідування занять спецкурсів, факультативів

 • Якість, успішністьОбгрунтованість мети і завдань заняття.

 • Обгрунтованість мети і завдань заняття.

 • Дотримання дидактичних вимог (методика викладання, оптимальність структури, дотримання дидактичних принци­пів навчання).

 • Розвиток творчих здібностей учнів, формування життєвих компетентностей.

 • Узгодження змісту з навчальними програмами основного предмету (профілю).

 • Використання обладнання, додаткових засобів навчання, та можливостей зовнішнього середовища навчального закладу.

 • Диференційований та індивідуальний підхід до навчання, урахування психологічних та особистісних особливостей учнівВиконання навчальної програми та нормативних вимог до навчального процесу (ТБ, санітарно-гігієнічні умови тощо).

 • Виконання навчальної програми та нормативних вимог до навчального процесу (ТБ, санітарно-гігієнічні умови тощо).

 • Результативність творчої діяльності учнів (конкурси, олімпіади, змагання, турніри, виставки тощо).

 • Зацікавленість учнів у продовженні роботи факультативу на наступний період.

 • Диференційований та індивідуальний підхід до навчання, урахування психологічних та особистісних особливостей учнів.

 • Виконання навчальної програми та нормативних вимог до навчального процесу (ТБ, санітарно-гігієнічні умови тощо).

 • Результативність творчої діяльності учнів (конкурси, олім­піади, змагання, турніри, виставки тощо).

 • Зацікавленість учнів у продовженні роботи факультативу на наступний період.Організація роботи факультативу :

 • Організація роботи факультативу :

 • Комплектація факультативних груп з урахуванням потреб, інтересів і здібностей учнів.

 • Нормативна наповнюваність факультативних груп.

 • Матеріально-технічне забезпечення роботи факультативу.

 • Науково-методичне забезпечення роботи факультативу (програми, методична література).

 • Рівень відвідування учнями факультативних занять.

 • Документальне оформлення роботи факультативу.“Про роль факультативів та курсів у формуванні інтересів до знань”

 • “Про роль факультативів та курсів у формуванні інтересів до знань”

 • “Про результативність розподілу годин варіативної складової навчального плану”

 • “Про роль варіативної складової навчального плану у забезпеченні диференціації та індивідуалізації навчання”

 • “Про роль варіативної складової навчального плану у допрофільної підготовки та профільного навчання”

 • “Про стан викладання курсів, факультативів, індивідуальних, групових занять, консультацій”

 • Окрема частина наказу “Про стан виконання навчальних планів і програм
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка