Науково-методична проблема, над якою працює мо: «Активізація творчого потенціалу вчителів для роботи з учнями зі шкільною дезадаптацією та девіантною поведінкою»Дата конвертації22.12.2017
Розмір83.7 Kb.

Аналіз роботи МО вчителів природничо- математичного циклу

за 2014-2015 н.р.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО:

  «Активізація творчого потенціалу вчителів для роботи з учнями зі шкільною дезадаптацією та девіантною поведінкою».

До складу МО вчителів природничо- математичного циклу входить 7 вчителів: 1 вчитель має вищу категорію, 4 вчителі - I категорію, 2 вчителі - I I категорію.

За 2014-2015 н.р. відбулися, передбачені планом роботи, 4 засідання шкільного МО.

На засіданнях МО затвердили план роботи, згідно якого і працювали, ознайомились із методичними рекомендаціями щодо вивчення загальноосвітніх предметів природничо-математичного циклу у 2014-2015 н.р., затвердили календарно-тематичного планування (модифіковане) з предметів природничо-математичних дисциплін. Розглядались питання навчально-методичного характеру, огляд новин педагогічної і методичної літератури

На засіданнях МО виступили вчителі:

Єлізарова В.І. «Розвиток зацікавленості учнів, які мають низький рівень навченості та з девіантної поведінкою на уроках фізики та астрономії»

Галета О.В. «Шляхи вирішення проблем девіантної поведінки підлітка»

Гамора О.В. «Прогалини в знаннях учнів з математики та методи їх подолання»

Галета О.В. «Процеси, які негативно впливають на особистість підлітка»»

Мігуля О.А. «Шляхи формування пізнавальних процесів з позицій вимог до якостф освіти при роботі з учнями з низьким рівнем знань та девіантною поведінкою на уроках біології»

Галета О.В. «Профілактика девіантної поведінки та низького рівня знань на уроках географії»

Предмети природничо-математичного циклу складні, багато учнів не в змозі вчасно засвоїти матеріал і потребують додаткових занять, індивідуального підходу.  Викладачі проводять відповідну індивідуальну роботу, мають плани і завдання щодо подолання прогалин в знаннях учнів. Питання про організацію індивідуальної роботи заслуховувалось на засіданні методичної комісії. Вчителі МО плідно працювали над реалізацією методичної проблеми «Активізація творчого потенціалу вчителів для роботи з учнями зі шкільною дезадаптацією та девіантною поведінкою», викладання ведеться з прикладною спрямованістю, використанням сучасних форм і методів, інноваційних технологій. Всі викладачі в своїй роботі використовують професійно спрямовані матеріали відповідно до методичної теми. В результаті підвищується інтерес учнів до навчання.

В рамках предметних тижнів проводяться цікаві позакласні заходи.

З 10.12.2015 по 14.12.2015 проводився хіміко-біологічний тиждень

Метою проведення предметного хіміко-біологічного тижня стало створення умов для розвитку пізнавальної та творчої активності учнів та підвищення професійної компетентності вчителів.

Виходячи з аналізу результатів предметного тижня , були сформульовані наступні завдання: • залучення учнів у самостійну творчу діяльність, підвищення їх пізнавального інтересу до хімії та біології;

 • виявлення учнів, що володіють творчими здібностями, які прагнуть до вивчення хімії та біології;

 • виховання екологічно грамотного відношення до використання можливостей хімічних технологій в житті людини;

 • вдосконалення професійної майстерності педагогів через підготовку, організацію та проведення позакласних заходів.

 • формування в учнів екологічної культури.

Відкритий урок з хімії в рамках тижня провела вчитель хімії Корець Т.Г. «Харчові добавки Е-числа їх вплив на здоров'я людини»

Тип уроку: Урок-засвоєння нових знаньЦілі уроку: сформувати в учнів знання про харчові добавки, вивчити вміст харчових добавок в найбільш популярних продуктах харчування і визначити ступінь їх небезпеки для здоров'я.

Вчитель вдало на уроці спонукав учнів до самостійних рішень, ініціативи та активності, необхідних для самостійного життя; розвивав внутрішню мотивацію до навчання, через дослідницьку діяльність, виконання практичної роботи, виховував відповідальне ставлення учнів до свого здоров'я (формував уявлення учнів про необхідність стежити за якістю продуктів харчування, що вживаються в їжу).Захід «Контрольна закупівля» за темою: "Санітарна експертиза меду - гарантія якості продукту та охорона здоров'я людини" в рамках тижня проводили вчитель хімії Корець Т.Г., вчитель біології Мігуля О.А. та вчитель інформатики Мельник Ю.С.

Мета

- вивчити склад, види меду, органолептичні та лабораторні методи дослідження

- розвивати в учнів інтелектуальні та дослідницькі вміння.

При проведенні заходів хіміко-біологічного тижня враховувались вікові особливості учнів.

Поставлені цілі та задачі були виконані

З 09.02.2015 по 12.02.2015 проводився фізико-математичний тиждень В рамках предметного тижня  проведено ряд заходів з метою зацікавлення учнів.

Метою проведення предметного фізико-математичног тижня стало створення умов для розвитку пізнавальної та творчої активності учнів та підвищення професійної компетентності вчителів. компетентності вчителів. Зокрема заслухали реферати учнів про історію математики, фізики, провели змагання на спостережливість,  випустили інформаційний куточок до Дня Безпечного Інтернету, випустили стіннівку «Математика –цариця наук», переглянули фільм «Софія Василівна Ковалевська – велика жінка-математик»

Вчитель фізики та астрономії Єлізарова В.І. провела в рамках тижня відкритий захід «Енергоєбереження».

Перед виховним заходом ставилась мета:

продовжувати формування матеріалістичного розуміння мира;

ознайомити учнів із соціально-економічними засобами розв’язання екологічних проблем, пов’язаних зі споживанням електроенергії;

виховувати зацікавленість питаннями енергозбереження.

Вчитель досяг поставленої мети

Недоліки:

1.Низька активність учнів

В рамках тижня вчитель математики Сахацька Л.Б. провела вілкритий урок у 8 класі «Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені».

Мета: закріпити і вдосконалити уміння виконувати тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені, розглянути ускладнені завдання, допомогти дітям з’ясувати всі незрозумілі моменти при роботі з квадратними коренями; розвивати логічне мислення, обчислювальні навички, математичну мову учнів, сприяти формуванню у дітей стійкого пізнавального інтересу, культури математичних записів, виховувати любов до математики.

Вчитель досяг поставленої метиНедоліки:

1.Низька активність учнів

В рамках тижня вчитель математики Гамора О.В.. провела вілкритий урок в 12-а класі «Обєм конуса»

Мета : повторення, приведення в систему й розширення відомостей про конус, площу поверхні та об’єм конуса; формування вмінь учнів знаходити об’єми конусів.

Тип уроку: комбінований.

Вчитель досяг поставленої метиНедоліки:

1.Низька активність учнів

Вчитель інформатики Мельник Ю.С. провела в рамках тижня відкритий захід до Дня Безпечного Інтернету.

Мета заходу:
освітні:


 • поширити знання про небезпечний Інтернет;

 • дослідити позитивні та негативні сторони Інтернету;

 • спонукати поглянути на глобальну комп'ютерну мережу Інтернет з різних сторін.

розвиваючі:

виховні:

 • сприяти вихованню шанобливого ставлення до чужої думки;

 • сприяти культурному та інтелектуальному розвитку учнів;

 • сприяти розвитку самооцінки та самоаналізу, як чинників, що спонукають до самовдосконалення учнів;

 • сприяти обізнаності учнів про небезпеки, які існують в Інтернеті та про шляхи їх подолання;

 • мотивувати їх поширювати цю інформацію у своєму середовищі.

Вчитель досяг поставленої мети.

При проведенні заходів фізико-математичного тижня враховувались вікові особливості учнів. Поставлені цілі та задачі були виконаніВисновки.

В цілому предметні тижні пройшли успішно, поставлені цілі та задачі були виконані. Всі заходи були спрямовані на підвищення цікавості учнів до учбової діяльності, до пізнання життя, а також розвиток самодисципліни і самоорганізації. Учні мали змогу проявити творчість, фантазію і знання з даних предметів. Організація предметних тижнів вимагала від учителя й учнів великої та ґрунтовної підготовки, до якої потрібно залучати максимальну кількість учасників. Проте результати роботи виправдовують зусилля педагогів і учнів, адже після проведення предметних тижнів в школярів активізується пізнавальна діяльність, зростає інтерес до природничо-математичних наук.

Атестація педагогів школи здійснювалась у 2014-2015 н.р. згідно з перспективним планом. У звітньому році вчитель фізики Єлізарова В.І. пройшла атестацію та підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії, старший вчитель»

Однак, поряд з позитивними результатами в роботі МО вчителів є цілий ряд недоліків і невирішених завдань:

1.   Недостатній рівень особистісних підходів щодо активізації пізнавальної діяльності учнів.

2.   Недостатній рівень поповнення і забезпечення кабінетів математики, біології, хімії, фізики та інформатики виготовленими наочними посібниками, дидактичним матеріалом, зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів.


У новому 2015/2016 навчальному році шкільне методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу продовжуватиме працювати над проблемною темою   «Активізація творчого потенціалу вчителів для роботи з учнями зі шкільною дезадаптацією та девіантною поведінкою».

Завдання МО вчителів природничо- математичного циклу 2015-2016 н.р. 1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання шляхом удосконалення індивідуальної роботи, диференційованого підходу до навчання.

 2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя, продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної проблеми.

 3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу.

 4. Підвищувати ефективність уроків шляхом використання сучасних технологій.

 5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, міста, області.

 6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.

 7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності, створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка