Наукові публікації Білавич Галини ВасилівниСкачати 372.82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.01.2018
Розмір372.82 Kb.
  1   2

Наукові публікації Білавич Галини Василівни

1. Білавич Г. Українське Педагогічне Товариство »Рідна школа» // Початкова школа. – 1994. –№ 1. – С.54-56.

2. Білавич Г. Товариство «Рідна школа» і розвиток шкільництва у Галичині // Рідна школа. - 1994. - №11. –С.76-77.

3. Білавич Г. Українське Педагогічне Товариство »Рідна школа» і розвиток національної освіти в Галичині // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук. – 1994. - №3. – С. 119-127.

4. Білавич Г. Передумови виникнення та процес становлення Руського Педагогічного Товариства (1881-1939 рр.) // Гуцульська школа. - 1995.- № 1.- С. 73-76.

5. Білавич Г. Політика Польської держави і розвиток українських громадських організацій у міжвоєнні роки // Українсько-польські відносини у Галичині у ХХ ст..: Тези міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 27-32. (у співавт.).

6. Білавич Г. Система цінностей у педагогічній спадщині "Рідної школи" // Цінності освіти і виховання: Науково-методичний збірник / За заг. ред. О. Сухомлинської. – К., 1997. – С.85-88.

7. Білавич Г. До питання виявлення рівня сформованості естетичних цінностей школярів // Методи дослідження ціннісних орієнтацій учнівської молоді /За ред. Р.Скульського та В.Костіва. - Івано-Франківськ, 1997.-С.63-69.

8. Білавич Г. З історії становлення національного дошкілля // Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ. Збірник статей. / За ред. Р.Скульського та В.Костіва.- Івано-Франківськ, 1997. - С.164-170. (у співавт.)

9. Білавич Г. Проблема українознавства / гуцульщинознавства/ в повісті М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ /За ред.Р.Скульського та В.Костіва. -Івано-Франківськ, 1997.-С.12-18.

10. Білавич Г. Використання українського народознавства у сучасній національній школі / / Методичні рекомендації. - Сімферополь, 1997. - С.146-148.

11. Білавич Г. Формування художньо-естетичної культури школярів засобами народознавства. Серія Педагогіка, етнопедагогіка. Вип.23.- Івано-Франківськ, 1998. – 120 с. (у співавт.)

12. Білавич Г. Українське Педагогічне Товариство "Рідна школа" в боротьбі за національну освіту в Галичині // Освіта і виховання в Польщі і Україні в XIX-ХХ ст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. -Львів, 1998. - С.227-233. (у співавт.)

13. Білавич Г. Національна педагогічна освіта: погляд у минуле // Гуцульська школа. - 1998. - №1.- С.36-39.

14. Білавич Г. Товариство "Рідна школа" 1881-1939. Монографія. - Івано-Франківськ, 1999. – 208 с. (у співав.)

15. Білавич Г. Проблеми формування естетичної культури школярів у творчому доробку М.Стельмаховича. Бібліотека науково-методичного центру "Українська етнопедагогіка і народознавство" АПН України і Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 1999. Педагогіка, етнопедагногіка. Випуск 25.- С.110-11.

16. Білавич Г. Використання засобів народної педагогіки у формуванні художньо-естетичної культури школярів // Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей та молоді 36ірник статей /Заг. ред.член-кор. АПН України, проф.Скульського Р.П. - Івано-Франківськ, 1999.- С 83-88.

17. Білавич Г. Як розвивати і формувати художньо-естетичну культуру учнів // Як використовувати народознавство в школі / За ред. чл.-кор. АПН України проф. Скульського Р.П. -Івано-Франківськ, 2000.- С.168-232.

18. Білавич Г. Українське народознавство як чинник формування естетичних цінностей особистості. 36ірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. -Івано-Франківськ: Плай, 2000. - Вип.5. - Ч.1.- С.199-204.

19. Білавич Г. Народознавство на уроках української мови // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти. - Івано-Франківськ, 2000. -С.169-172.

20. Білавич Г. Театральне мистецтво ЗУНР // Україна: .культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.6.- Львів, 2000. - С.346-349. (у співавт.)

21. Білавич Г. Художньо-естетична культура особистості: перспективи міждисциплінарного бачення // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2001. Вип. 4. - С.61-68.

22. Білавич Г. Нова парадигма в понятійно-категоріальному апараті художньо-естетичної культури школярів // Джерела. - 2001. - №1.- С.21-27. (у співавт.)

23. Білавич Г. Українська педагогічне товариство "Рідна школа": етапи становлення і розвитку // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність. Науковий альманах. –Ч. 1. /Упор. і наук.ред. Д.Герцюк, С.Ярема. – Львів, 2001. -Ч.1.- С.7-12.

24. Білавич Г. Софія Русова і розвиток вітчизняної компаративістики // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2001. - Вип.5. -С.8-12.

25. Білавич Г. Народно-педагогічні засади формування художньо-естетичної культури особистості // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць.-Вип.12.-У 3 част. - Ч.3. - Рівне, 2001. -С.308-312.

26. Білавич Г. Український фольклор - джерело етнепедагогічних цінностей // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Вип.7. - 2002.- С.94-102.

27. Білавич Г. Пріоритети педагогічної освіти в Галичині наприкінці Х1Х - на початку ХХ ст. // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей. 36ірник наукових праць. - Івано-Франківськ, 2002.- С.33-35.

28. Білавич Г. Грані творчої спадщини Богдана Ступарика // Методичні поради до лекції з курсу "Педагогіка в іменах". - Івано-Франківськ, 2003.- 32 с. (у співавт.)

29. Білавич Г. Професор Богдан Ступарик як дослідник товариства "Рідна школа" // Українська педагогіка на межі тисячоліть: Матеріали педагогічних читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Б.Ступарика. - Івано-Франківськ: Плай, 2003.- С.90-92.

29. Білавич Г. Товариство "Сільський господар" і розвиток національного шкільництва в Галичині // Вісник Прикарпатського університету. -Педагогіка. Вип.-8. - 2003. -С.112-119. (у співавт.)

30. Білавич Г. Грані творчої спадщини Богдана Ступарика. Методичні поради до лекції з курсу «Педагогіка в іменах». – Івано-Франківськ, 2003. – 32 с. (у співавт.)

31. Білавич Г. Художньо-естетична підготовка вчителів початкової освіти: етнопедагогічний вимір. Навчально-методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2004. - 48 с. (у співавт.)

32. Білавич Г. Внесок академіка М. Г. Стельмаховича в розвиток української історико-педагогічної науки // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск Х. - 2004. -С.44-51.

33. Білавич Г. “Працювати, жити для народу, треба, мушу” (Осип Маковей -учений і педагог, письменник і літературний критик) // Обрії. -2004. - №1.- С.18-21. (у співавт.)

34. Білавич Г. Українська література як джерело етнопедагогіки // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск 9. - 2003. - С.91-99.

35. Білавич Г. Українська ментальність у творчому доробку Уласа Самчука (до 100-річчя від дня народження) // Збірник статей «Проблеми української народної педагогіки». – Івано-Франківськ, 2005. – С.132-137. (у співавт.)

36. Білавич Г. Основні методологічні підходи у вивченні проблем історії етнопедагогіки // Українська етнопедагогіка: історичний контекст. — Івано-Франківськ, 2005. — С.26-41.

37. Білавич Г. Усна народна творчість та художня література як джерело етнопедагогічних цінностей // Українська етнопедагогіка: історичний контекст. — Івано-Франківськ, 2005. — С.46-68.

38. Білавич Г. Розвиток етнопедагогіки на сучасному етапі // Українська етнопедагогіка: історичний контекст. — Івано-Франківськ, 2005. — С.119-125.

39. Білавич Г. Етноестетична складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти // Українська етнопедагогіка. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.445-462.

40. Білавич Г. Діяльність товариства “Рідна школа“ у сфері соціальної опіки і виховання дітей // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці. Збірник наукових праць. — Івано-Франківськ, 2005. — С. 49-57.

41. Білавич Г. Учням гірських шкіл про антиалкогольний рух на Прикарпатті // Гірська школа Українських Карпат. - 2006. - №1. — С.141-147. (у співавт.)

42. Білавич Г. Використання етнопедагогічного досвіду українців у навчально-виховному процесі початкової школи // Молодший школяр: проблеми розвитку. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С. 186-191.

43. Білавич Г. Етнокультурна модель виховання сучасної вищої школи // Вісник Прикарпатського університету. Випуск XIII XIY. – 2007. – С.46-52. (у співавт.)

44. Білавич Г. Українське педагогічне товариство «Рідна школа»: етапи становлення і розвитку // Інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ, 2007. - №2. – С. 4-7.

45. Білавич Г. Етнокультурний вектор змісту освіти в сучасній вищій школі // Молодь і ринок. – 2007. - № 10. – С.78-82. (у співавт.)

46. Білавич Г. Пішки із Сибіру // Савчук Б. Лики мужності. – Івано-Франківськ: Лілея-Н-В, 2007. – С. 148-174.

47. Білавич Г. Формування українознавчої компетентності школярів засобами літератури // Гірська школа Українських Карпат. – 2007. - № 2-3. – С. 181-186.

48. Білавич Г. Процес українізації у 20-ті роки ХХ сторіччя: стан і уроки // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2008. – Випуск XIX -XX. – С. 289-297. (у співавт.)

49. Білавич Г. Українознавство як важливий складник національної освіти // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2008. - Вип. ХХY. – С.120-124. (у співавт.)

50. Білавич Г. Риторична компетентність студентів як складова їхньої професіограми // Інформаційний бюлетень. – 2008. - №1. – С. 62-65.

51. Білавич Г. Народознавчий вектор уроків української мови в початковій школі // Інформаційний бюлетень. – 2008. - №2. – С. 10-18.

52. Білавич Г. Барвінський Олександр // Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С.19-35.

53. Білавич Г. Етноісторична компетентність особистості за умов полікультурного розмаїття України // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2008. - Вип. XVІІ-ХVІІІ. - С.125-129 (у співавторстві).

54. Білавич Г. Теоретичні засади формування етноісторичної компетенції дітей дошкільного віку // Етнопедагогічні засади українського дошкілля. Навчально-методичний посібник / За ред. Н.В. Лисенко. - Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 114-127. (у співавт.)

55. Білавич Г. Діяльнісно-операційний компонент ознайомлення дітей з етноісторією // Етнопедагогічні засади українського дошкілля. Навчально-методичний посібник / За ред. Н.В. Лисенко. - Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 127-134. (у співавт.)

56. Білавич Г. Тематичний добір етноісторичного матеріалу в навчально-виховному процесі ДНЗ // Етнопедагогічні засади українського дошкілля. Навчально-методичний посібник / За ред. Н.В. Лисенко. - Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 134-162.

57. Білавич Г. Етнологічні засади навчально-виховного процесу школи 1-го ступеня // Гірська школа Українських Карпат. – 2008. - №4-5. – С.45-51. (у співавт.)

58. Білавич Г. Основи ораторського мистецтва. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2008. – 180 с.

59. Білавич Г. Основи риторики. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009. – 160 с.

60. Білавич Г. Формування мовної компетенції молодшого школяра // Інформаційний бюлетень. – 2009. - №3. – С. 86-90.

61. Білавич Г. Ораторська культура соціального педагога як складник його професійної компетенції // Інформаційний бюлетень. – 2009. - №3. – С. 109-112.

62. Білавич Г. Гуманізм у життєтворчості Романа Скульського // На пошану Романа Скульського. Науково-інформаційне видання. – Івано-Франківськ, 2009. – С.64-71.

63. Білавич Г. Сутність, структура й функції самостійної роботи студентів // Самостійна робота студентів. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 8-18. (у співавторстві)

64. Білавич Г. Особливості впровадження загальноєвропейської моделі вищої освіти у вітчизняний культурний простір // Самостійна робота студентів. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 20-36.

65. Білавич Г. Основні форми, види й способи самостійної навчальної діяльності студента // Самостійна робота студентів . – Івано-Франківськ, 2009. – С. 38-49 (у співав.).

66. Білавич Г. Організація самостійної роботи із сучасної української літературної мови (для спеціальності «Дошкільне виховання») // Самостійна робота студентів. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 60-76.

67. Білавич Г. Організація самостійної роботи із основ ораторського мистецтва (для спеціальності «Соціальна педагогіка») // Самостійна робота студентів. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 106-120.

68. Білавич Г. Українотворчий аспект виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2009. - Вип. ХХYІІІ-ХХІХ. – С.3-7.

69. Білавич Г. Етноісторизм: нова парадигма освіти // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2009. - №1. – С. 14-18. (у співавт.)

70. Білавич Г. Самостійна робота із основ ораторського мистецтва. - Івано-Франківськ, 2009. – 45 с.

71. Білавич Г. Особливості диференціації освітнього процесу в країнах Вишеградської четвірки // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 483. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 216 с. – С.3-8.

72. Білавич Г. Українотворчий аспект виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – Вип. ХХYІІІ-ХХІХ. – С.3-7 (у співавторстві).

73. Білавич Г. Сучасний дитячий бестселер у системі читацьких запитів школярів // Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2010. - №5. – С.171-175.

74. Білавич Г. Жаргонізми як соціальний різновид мовлення // Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2010. - №5. – С.128-137.

75. Білавич Г. Попередження росіянізмів у мовленні молодших школярів // Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2010. - №5. – С.117-128.

76. Білавич Г. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови // Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2010. - №5. – С.111-117.

77. Білавич Г. Уроки народної мудрості Богдана Ступарика // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика . – 2010. - №10. – С.18-23.

78. Білавич Г. Очільники рідношкільного руху в Галичині за міжвоєнної доби ХХ сторіччя // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. Науково-методичний журнал. – Чернівці. – 2010. – Випуск 1. – С.14-17.

79. Білавич Г. Мандрування в контексті здоров’язберігаючої діяльності «Пласту» міжвоєнного двадцятиріччя ХХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – 2010. – Вип. ХХХY. – С.3-7 (у співавторстві).

80. Білавич Г. Етнонормативна культура українців у системі професійної компетенції студента // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – 2010. – Вип. ХХХІІІ. – С.75-80 (у співавторстві).

81. Білавич Г. Розвиток мовного етикету молодшого школяра за умов демократизації українського суспільства // Вища освіта України. – Додаток 4, том YІІ. – 2010. – С.28-34.

82. Білавич Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль 1. – Івано-Франківськ, 2011. – 224 с. (у співавторстві).

83. Білавич Г. Попередження вживання ненормативної лексики серед студентської молоді // Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.131-137.

84. Білавич Г. Виховання читацьких інтересів молодших школярів на уроках читання та рідної мови Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.120-128.

85. Білавич Г. Робота над чистотою мовлення молодших школярів на уроках української мови Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.128-131.

86. Білавич Г. Мовленнєвий простір молодшого школяра Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.128-137.

87. Білавич Г. Імідж соціального педагога Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.142-147.

88. Білавич Г. Формування звукової культури в учнів початкових класів // Імідж соціального педагога Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.147-151.

89. Білавич Г. Риторичний аспект професіограми майбутнього соціального педагога Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.137-142.

90. Білавич Г. Порушення акцентуаційних норм у мовленні молодших школярів Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти. – 2011. - №6. – С.113-116.

91. Білавич Г. Формування мовленнєвої культури особистості у творчій спадщині Мирослава Стельмаховича // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – 2011. – Вип. ХL. – С.3-6 .

92. Білавич Г. Сім’я як школа емпіричної української етноісторії // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – 2011. – Вип. ХХХIY. – С.3-5 ( у співавторстві).

93. Білавич Г. «Живий музей» Гуцульщини у творі Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип..3 : Матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону» (Івано-Франківськ-Яремче, 19-21 жовтня 2011 р.). – Івано-Франківськ, 2011. – С.31-36.

94. Білавич Г. Діяльність Українського педагогічного товариства «Рідна школа» в ділянці позашкільної роботи з молоддю // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 575. Педагогіка та психологія. – Чернівці. – 2011. – С. 1-17. (у співавт.)

95. Білавич Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль 2. – Івано-Франківськ, 2012. – 204 с. (у співавторстві).

96. Білавич Г. Формування правильності мовлення молодших школярів під час вивчення морфології // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-ІФнтелект», 2012. – С.74-79.

97. Білавич Г. Екологія мови засобів масової інформації // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.104-109.

98. Білавич Г. Культура мовлення: до проблеми явища моди в мові // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП.«Тур-Інтелект», 2012. – С.109-117.

99. Білавич Г. Формування літературознавчої компетенції молодших школярів у процесі з ознайомленням з новочасною літературою для дітей // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.177-182.

100. Білавич Г. Пісні літературного походження // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.182-194.

101. Білавич Г. Літературний здобуток науковців Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.194-203.

102. Білавич Г. Юнацький психологізм у поезії Андрія Любки // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.203-207.

103. Білавич Г. Позакласна робота з популярною дитячою книжкою як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.207-214.

104. Білавич Г. Громадсько-патріотичні мотиви у творах «Залишанець» Василя Шкляра, «Нація. Одкровення» Марії Матіос, «Століття Якова» Володимира Лиса // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.214-218.

105. Білавич Г. Типові помилки в наукових роботах студентів // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.288-294.

106. Білавич Г. Формування риторичної культури майбутніх учителів у процесі вивчення курсу «Основи ораторського мистецтва» // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.294-300.

107. Білавич Г. Професіограма соціального педагога: комунікативний аспект // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2012. – С.300-306.

108. Білавич Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль 2. – Івано-Франківськ, 2012. – 204 с. (у співавторстві).

109. Білавич Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль 1. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Івано-Франківськ, 2012. – 212 с. (у співавторстві).

110. Білавич Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль 3. – Івано-Франківськ, 2012. – 212 с. (у співавторстві).

111. Білавич Г. Українська мова (Фонетика. Лексикологія): Навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта». – Івано-Франківськ, 2012. – 225 с.

112. Білавич Г. Етноісторія у системі знань майбутнього вчителя: теоретичний аспект // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 20: Збірник наукових праць. – 2012. – С.186-193.

113. Білавич Г. Післямова автора і редактора // Геник Л.Я. Історія християнства: католицизм. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2012. – С.568-571. (у співавторстві).

114. Білавич Г. Діяльність Українського педагогічного товариства «Рідна школа» в ділянці позашкільної роботи з молоддю // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 575. Педагогіка та психологія. – Чернівці. – 2011. – С. 1-17. (у співавт.)

115. Білавич Г. Українські освітні товариства в Західній Україні у 20-30 рр. ХХ ст. // Молодь і ринок. – 2012. - №7. – С.8-13. (у співавт.)

116. Білавич Г. Говорімо українською мовою правильно! – Івано-Франківськ, 2012. – 60 с. (у співав.).

117. Білавич Г. Формування читацьких інтересів молодших школярів засобами сучасного дитячого бестселера. – Івано-Франківськ, 2012. – 45 с. (у співавторстві).

118. Білавич Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль 2. – Івано-Франківськ, 2013. – 212 с. (у співавторстві).

119. Білавич Г. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ і тестів з морфології: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ПП «Тур-Інтелект», 2013. – 111 с.

120. Білавич Г. Передмова // Перший ужинок. Літературно-мистецький альманах. – Івано-Франківськ, 2011-2012. – С.5-6. (у співав.)

121. Білавич Г. Формування правильності усного мовлення в майбутніх учителів початкових класів /Галина Білавич, Ольга Пилипів // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С.78-83.

122.Білавич Г. Читацькі горизонти студентства / Галина Білавич, Тарас Паска // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С.84-90.

123. Білавич Г. Сутність та особливості наукового стилю в українській мові / Галина Білавич, Маряна Штипуляк // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С.90-97.

124. Білавич Г. Виховання читацької культури учнів початкових класів / Галина Білавич, Василина Андрейчук // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С.97-106.

125. Білавич Г. Антономазія як мовне явище / Галина Білавич, Марія Люлька // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. Наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С.106-110.

126. Білавич Г. Питання «абсолютів» у творах Люко Дашвар / Галина Білавич, Юля Павлюк // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 110-115.

127. Білавич Г. Культура спілкування соціального педагога / Галина Білавич, Марія Солецька // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 110-115.

128. Білавич Г. Типові порушення у мовленні дошкільників / Галина Білавич, Наталя Мацук // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 115-122.

129. Білавич Г. Ліна Костенко: українка, громадянка, поетеса / Галина Білавич, Олена Тимків // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С.122-132.

130. Білавич Г. Відображення антисоціальних явищ у сучасній літературі / Галина Білавич, Христина Губяк // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 132-139.

131. Білавич Г. Формування лексикографічної культури майбутніх учителів / Галина Білавич, Марія Малкович // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 139-143.

132. Білавич Г. Стилістика наукового тексту / Галина Білавич, Наталя Гах // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 143-152.

133. Білавич Г. Дитячі письменники – лауреати «Коронації слова 2012» / Галина Білавич, Ірина Барган // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С.152-158.

134. Білавич Г. Ораторські здібності в контексті професійної майстерності майбутнього вихователя / Галина Білавич, Оксана Чубата // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 158-166.

135. Білавич Г. Пісні вояків УПА / Галина Білавич, Наталя Гречух // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 166-171.

136. Білавич Г. Студентський молодіжний сленг як мовне явище / Галина Білавич, Тетяна Лисечко // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 171-178.

137. Білавич Г. Мовленнєвий простір майбутнього вчителя початкових класів / Галина Білавич, Лілія Дзудзило // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 178-186.

138.Білавич Г. Шляхи творення комп’ютерного жаргону / Галина Білавич, Мирослава Олексюк // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 186-197.

139. Білавич Г. Сучасний український бестселер у системі читацьких запитів молодшого школяра / Галина Білавич, Оксана Лоїк // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 197-207.

140. Білавич Г. Проблеми дитинства в романі «Вві сні і на яву, або дівчинка на кулі» О.Слоньовської / Галина Білавич, Наталя Князевич // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 207-216.

141. Білавич Г. Термінологічно-понятійний мінімум майбутнього педагога / Галина Білавич, Тетяна Павлюк // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 221-228.

142. Білавич Г. Психолого-педагогічна рефлексія у творах Г.Сковороди / Галина Білавич, Дмитро Пальчак // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 228-235.

143. Білавич Г. Найтиповіші лексико-стилістичні анормативи мовлення студентів / Галина Білавич, Тетяна Стамбульська // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 235-242.

144. Білавич Г. Нова художня мова творів Марії Матіос / Галина Білавич, Уляна Варцаба // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 242-251.

145. Білавич Г. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів (за умов діалектного середовища) / Галина Білавич, Мирослава Білик // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 251-259.

146. Білавич Г. Сучасна соціальна тема у творчості українських письменників / Галина Білавич, Надія Тропіна // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - С. 259-269.


147. Білавич Г. Діяльність «Просвіти» з розвитку господарської культури українців на Закарпатті у 1920-1939 рр. // Молодь і ринок. – 2013. - №4. – С.91-96.

148. Білавич Г. Підвищення господарської культури жіноцтва Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст..) // Sworld. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании. Сборник научных трудов. – 2013. – Т.17. – С.28-34.

149. Білавич Г. Роль українського педагогічного товариства «Рідна школа» у розвитку україномовної приватної професійної освіти в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Zbiór raportów naukowych. "Aktualne problemy w współczesnej nauki". (28.06.2013 - 30.06.2013) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. – S. 64-68.

150. Білавич Г. Розвиток фахово-доповнюючих шкіл у Галичині на початку ХХ ст. // Zbiór raportów naukowych. "Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku". (27.02.2013 - 28.02.2013). - Szczecin: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - S. 18-22.

151. Білавич Г. «Просвіта» в господарсько-економічному розвитку західноукраїнського села (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Zbiór raportów naukowych. "Teoria i praktyka - znaczenie badań naukowych. (29.07.2013 - 31.07.2013). - Lublin: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - S.47-50.

152. Білавич Г. Розвиток сільськогосподарської освіти дітей і дорослих а Гуцульщині у 20-40-ві рр. ХХ ст. / Галина Білавич // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. - №8-9. – С.256-260.

153. Білавич Г. Мовленнєвий простір студента-міжнародника / Галина Білавич, Андрій Савчук // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Педагогіка. – 2013. - Випуск ХLVІII. – С.21-24.
154. Білавич Г. Українське студентство в антиалкогольній боротьбі за міжвоєнної доби ХХ сторіччя / Галина Білавич, Борис Савчук // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: У 3-х томах. Т.3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи: Зб. наук. пр. / За ред. М.Євтуха, Д.Герцюка, К.Шмида. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - С.311-320.
155. Білавич Г. Видавнича діяльність «Просвіти» як засіб підвищення господарської культури дорослих у Галичині (1868 - 1939 рр.) / Галина Білавич // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Педагогіка. – 2013. - Випуск ХLV. – С.3-8.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка