Наказ №191 Про стан викладання української мовиСкачати 174.44 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір174.44 Kb.
ТипНаказ

Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей міліції»

Харківської обласної ради
Вул.Тимурівців, 37, м.Харків, 61121, тел./факс 0 (572) 69-90-67

e-mail: liceymilicii@gmail.com Код ЄДРПОУ 33410421


НАКАЗ
Харків
28.11.2013 № 191

Про стан викладання

української мови
Відповідно до плану роботи навчального закладу на 2013/2014 навчальний рік, наказу директора Харківської спеціалізованої школи-інтернату «Ліцей міліції» Харківської обласної ради від 11.09.2013 № 159 «Про організацію внутрішкільного контролю в 2013/2014 навчальному році» та з метою вивчення якості викладання української мови протягом жовтня – листопада 2013 року адміністрація навчального закладу вивчали стан викладання української мови в 10– 11 класах.

Мета контролю: вивчити стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня компетенції учнів з української мови.

У ході перевірки відвідано і проаналізовано 32 уроки, проведено контрольні роботи за текстами адміністрації. Відповідно до мети контролю, аналізувалася така шкільна документація: календарні плани, поурочне планування вчителів української мови, класні журнали, зошити, методичне та дидактичне забезпечення викладання предмету.

Дані про вчителів, які викладають українську мову в 2013/2014 навчальному році в 10 – 11 класах.П.І.Б.

Посада

Категорія

Стаж роботи на посаді

Освіта

Класи в яких викладають

Рік останньої атестації

Гончарук Наталія Григорівна

Вчитель української мови та літератури

Вища

Старший учитель23

Вища

Харківський державний університет ім. М.Горького10-А, 10-Б

2009

Бабенко Тетяна Олександрівна

Вчитель української мови та літератури

І

16

Вища

Інститут післядипломної освіти ХДПУ11-А, 11-Б, 11-В

2012

Всі вчителі працюють за фахом.

Аналіз відвіданих уроків, наслідки перевірки рівня навчальних досягнень учнів, співбесіди з учителями продемонстрували наступне:

вчителі української мови, володіють методикою викладання та забезпечують засвоєння учнями програмового матеріалу;

провідним в роботі вчителів є реалізація ідеї навчання мови на текстовій основі, що дає змогу оптимально поєднувати навчання і різнобічне виховання учнів. Більше уваги, у порівнянні з минулим навчальним роком, учителі приділяють нетрадиційним урокам з мови, що підвищує інтерес учнів до предмету;

Гончарук Н.Г., Бабенко Т.О., вчителі української мови, використовуючи різноманітні форми та методи роботи, створюють проблемні ситуації, забезпечують практичну спрямованість уроків, раціонально використовують час на вивчення теоретичного та практичного матеріалу, з цією метою активно використовують в роботі навчально-наочні посібники, методичний апарат підручника, різного роду дидактичний, роздатковий матеріал, сигнальні картки, ігровий матеріал. Всі уроки вчителів спрямовані на досягнення головної мети навчання української мови що полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.

Таким чином, вивчення, аналіз і узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що викладання української мови проводиться за державними програмами, та згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін.

Результати контрольних робіт свідчать про те, що:

- жоден учень не отримав бали початкового рівня, тобто рівень компетентності становить 100%;

- середній бал з української мови відповідає достатньому рівню сформованості знань, умінь та навичок учнів;

- найкращі результати показали учні 11-Б класу (вчитель Бабенко Т.О.)

- 99% учнів виконали завдання початкового та середнього рівнів у повному обсязі;

- 92% учнів виконали завдання початкового, середнього та достатнього рівнів складності.

- 8 % учнів засвідчили високий творчий потенціал, їх роботи оригінальні і відзначилися образністю мислення, багатством словника.

Серед найтиповіших помилок з мови необхідно виділити у частини учнів такі помилки:

- при написанні ненаголошених голосних –е--и та при написанні особових закінчень дієслів;

- при правописі спрощення приголосних;

- вживанні розділових знаків при однорідних членах речення та при дієприслівникових зворотах;

- написання частки не- з прислівниками; написання складних прикметників.

Вважаємо, причиною виявлених прогалин в знаннях учнів є: • наявність об’єктивно складних тем, які завжди викликають труднощі під час вивчення та потребують постійного опрацювання шляхом систематичного повторення;

 • відсутність методичної системи по вивченню окремих тем, які є провідними для всього курсу мовної освіти.

Значна увага приділяється позакласній роботі з української мови. Невід’ємною умовою є активна участь учнів у підготовці і проведенні позакласних заходів, таких як участь у святах, присвячених дню рідної мови, вечорах в честь відзначення ювілеїв українських письменників, дискусіях з певних морально-етичних тем. проводиться на належному рівні. Поширеною формою роботи з обдарованими учнями є конкурси та олімпіади (всеукраїнський конкурс імені Т.Г.Шевченка, обласний конкурс ораторського мистецтва, присвяченого Дню української писемності та мови, всеукраїнський конкурс на кращий літературний твір «Вірю в майбутнє твоє Україно!»), що проводяться з метою пошуку талановитих школярів, розвитку здібностей та розкриття їхнього творчого потенціалу. Тенденція зростання кількості учнів, які беруть участь у конкурсах та олімпіадах, свідчить про підвищення зацікавленості до предмета та є результатом реалізації можливостей, наданих кожному бажаючому для його особистісного розвитку та самоствердження. Понад 40% учнів взяли участь у шкільному етапі конкурсів та олімпіад. Кращі роботи учасників відзначалися належним рівнем орфографічної, пунктуаційної та стилістичної вправності, відповідною якістю теоретичних знань з мови та літератури.

В навчальному закладі створено кабінет української мови та літератури , де зібрано книжковий фонд літератури з позакласного читання, словники, таблиці. розпочата робота над створенням методичної системи по вивченню окремих тем. Але разом з тим вимагає покращення матеріальна база кабінету стосовно ТЗН.

Перевірка класних журналів показала, що вчителі української мови виконують навчальну програму, зокрема уроки розвитку зв’язного мовлення та обов’язкові види контрольних робіт. Оформлення сторінок журналів здійснюється у відповідності до інструкції щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів з рідної (української) мови.

Перевірка робочих та контрольних зошитів учнів з української мови, з метою виявлення якості перевірки зошитів учителями української мови, дотриманням єдиного орфографічного режиму та виявлення ефективності роботи вчителів з підвищення орфографічної пильності учнів, показала що всі вчителі дотримуються єдиного орфографічного режиму. Зошити перевіряються вчителями регулярно, відповідно до нормативних вимог. В цілому, стан перевірки зошитів знаходиться на достатньому рівні. Обсяг класних і домашніх робіт відповідає нормативним вимогам. Якість перевірки учнівських робіт задовільна, пропущених учителями помилок не виявлено. Аналізуючи письмові роботи, можна зробити висновок що вчителі проводять на уроках різноманітні види роботи: письмо під диктовку, різного роду списування, письмо по пам`яті, вибіркові, зорові та попереджувальні диктанти, творчі роботи, самостійні роботи на різних рівнях, словникову роботу, письмо.


НАКАЗУЮ:

 1. Вважати рівень стану викладання української мови в навчальному закладі - достатній.

 2. Опрацювати довідку на засіданні методичного об’єднання і спланувати заходи для усунення виявлених недоліків (Додаток 1).

До 20.12.2013

 1. Вчителям української мови:

  1. 2.1. Активно застосувати тестові форми оцінювання навчальних досягнень учнів

Постійно

2.2. Розробити комплекс заходів, для учнів, які виявляють особливі успіхи у вивченні української мови, з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

До 30.12.2013

2.3. Індивідуалізувати систему письмових робіт.

Постійно

3. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Воронову В.В.


Директор А.Г.Дербеньова

Воронова, 364-51-71


З наказом ознайомлені:

Воронова В.В.

Бабенко Т.О.

Гончарук Н.Г.


Додаток 1

до наказу ХСШІ «Ліцей міліції»

від 28.11.2013 № 191


ДОВІДКА

щодо вивчення стану викладання української мови в

Харківській спеціалізованій школі-інтернаті «Ліцей міліції» Харківської обласної ради (2012/2013 навчальний рік).
Відповідно до плану роботи навчального закладу на 2013/2014 навчальний рік, наказу директора Харківської спеціалізованої школи-інтернату «Ліцей міліції» Харківської обласної ради від 11.09.2013 № 159 «Про організацію внутрішкільного контролю в 2013/2014 навчальному році» та з метою вивчення якості викладання української мови протягом жовтня – листопада 2013 року адміністрація навчального закладу вивчали стан викладання української мови в 10– 11 класах.

Вивчення стану викладання української мови здійснювався відповідно до Програми узагальнення підсумків вивчення стану викладання навчальних предметів (додаток 1), шкільних критеріїв вивчення стану викладання окремих предметів. В основу перевірки лягли вимоги навчальних програм з української мови.

У ході перевірки відвідано і проаналізовано 32 уроки, проведено контрольні роботи за текстами адміністрації. Відповідно до мети контролю, аналізувалася така шкільна документація: календарні плани, поурочне планування вчителів української мови, класні журнали, зошити, методичне та дидактичне забезпечення викладання предмету.

Дані про вчителів, які викладають українську мову в 2013/2014 навчальному році в 10 – 11 класах.
П.І.Б.

Посада

Категорія

Стаж роботи на посаді

Освіта

Класи в яких викладають

Рік останньої атестації

Гончарук Наталія Григорівна

Вчитель української мови та літератури

Вища

Старший учитель23

Вища

Харківський державний університет ім. М.Горького10-А, 10-Б

2009

Бабенко Тетяна Олександрівна

Вчитель української мови та літератури

І

16

Вища

Інститут післядипломної освіти ХДПУ11-А, 11-Б, 11-В

2012

Всі вчителі працюють за фахом.

Учитель Гончарук Н.Г. виявляє високий рівень професіоналізму, запроваджує у навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, володіє високою педагогічною культурою та методичною майстерністю. Уроки вчителя характеризуються творчим пошуком, вмінням пробудити в учнів інтерес до предмету, формуванням у них механізму самоорганізації та самореалізації. Провідним в роботі вчителя є реалізація ідеї навчання мови на текстовій основі, що дає змогу оптимально поєднувати навчання і різнобічне виховання учнів. Вчитель використовує такі прийоми викладання, які сприяють вихованню інтересу до предмету, забезпечує засвоєння вихованцями навчального матеріалу у відповідності до державних вимог.

Учитель Бабенко Т.О. виявляє ґрунтовну професійну компетентність, використовує ефективні форми та методи навчально-виховної роботи. Вчитель працює, ефективно використовуючи такі методичні підходи, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення мови та літератури. Системно використовує міжпредметні зв’язки, сприяє формуванню стійкої мотивації вивчення мови, творчо працює, орієнтуючись на особливості навчального матеріалу та здібності учнів. Пропагує здоровий спосіб життя. Бабенко Т.О. здатна до кропіткого, ретельного контролю. Вона планує, організовує та проводить навчальну роботу з вихованцями таким чином, що кожен з них постійно знаходиться в її «полі бачення». Бабенко Тетяна Олександрівна уміє прийняти правильне рішення у складних педагогічних ситуаціях, вміє будувати свої взаємовідносини з дітьми на основі взаємоповаги та довіри, на уроках, які вона проводить, панує творча, доброзичлива атмосфера. Кожен її урок глибоко продуманий, але етапи уроків не завжди мають послідовний, логічний зв’язок.

Аналіз відвіданих уроків, наслідки перевірки рівня навчальних досягнень учнів, співбесіди з учителями продемонстрували наступне:

вчителі української мови, володіють методикою викладання та забезпечують засвоєння учнями програмового матеріалу;

провідним в роботі вчителів є реалізація ідеї навчання мови на текстовій основі, що дає змогу оптимально поєднувати навчання і різнобічне виховання учнів. Більше уваги, у порівнянні з минулим навчальним роком, учителі приділяють нетрадиційним урокам з мови, що підвищує інтерес учнів до предмету;

Гончарук Н.Г., Бабенко Т.О., вчителі української мови, використовуючи різноманітні форми та методи роботи, створюють проблемні ситуації, забезпечують практичну спрямованість уроків, раціонально використовують час на вивчення теоретичного та практичного матеріалу, з цією метою активно використовують в роботі навчально-наочні посібники, методичний апарат підручника, різного роду дидактичний, роздатковий матеріал, сигнальні картки, ігровий матеріал. Всі уроки вчителів спрямовані на досягнення головної мети навчання української мови що полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.З метою визначення фактичного рівня навчальних досягнень учнів були проведені контрольні роботи з української мови, якими було охоплено 152 учнів 10-11 класів, що складає 98% від загальної кількості учнів. Зміст та форми завдань контрольної роботи наближені до зовнішнього незалежного оцінювання. Результати контрольних робіт зведено у таблицю, що наведено нижче:

Рівень навчальних досягнень

10А

10Б

10-ті 

11А

11Б

11В

11-ті 

10-11-ті

Початковий, %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Середній, %

50%

30%

40%

19%

16%

17%

17%

28%

Достатній, %

47%

63%

55%

81%

61%

77%

73%

64%

Високий, %

3%

7%

5%

0%

23%

7%

10%

8%

Рівень якості

50%

70%

60%

81%

84%

84%

83%

72%

Рівень компетентності

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Середній бал

6,73

7,27

7,00

7,35

7,68

7,50

7,51

7,25

Рівень навчальних досягнень, кількість учнів

Початковий

0

0

0

0

0

0

0

0

Середній

15

9

24

6

5

5

16

40

Достатній

14

19

33

25

19

23

67

100

Високий

1

2

3

0

7

2

9

12

Всього виконували роботу 

30

30

60

31

31

30

92

152

Результати контрольних робіт свідчать про те, що:

- жоден учень не отримав бали початкового рівня, тобто рівень компетентності становить 100%;

- середній бал з української мови відповідає достатньому рівню сформованості знань, умінь та навичок учнів;

- найкращі результати показали учні 11-Б класу (вчитель Бабенко Т.О.)

- 99% учнів виконали завдання початкового та середнього рівнів у повному обсязі;

- 92% учнів виконали завдання початкового, середнього та достатнього рівнів складності.

- 8 % учнів засвідчили високий творчий потенціал, їх роботи оригінальні і відзначилися образністю мислення, багатством словника.

Серед найтиповіших помилок з мови необхідно виділити у частини учнів такі помилки:

- при написанні ненаголошених голосних –е--и та при написанні особових закінчень дієслів;

- при правописі спрощення приголосних;

- вживанні розділових знаків при однорідних членах речення та при дієприслівникових зворотах;

- написання частки не- з прислівниками; написання складних прикметників.

Вважаємо, причиною виявлених прогалин в знаннях учнів є:

- наявність об’єктивно складних тем, які завжди викликають труднощі під час вивчення та потребують постійного опрацювання шляхом систематичного повторення;

- відсутність методичної системи по вивченню окремих тем, які є провідними для всього курсу мовної освіти;

Діаграма 1 Навчальних досягнень учнів 11-их класів (вчитель Бабенко Т.О.)

(2011/2012 навчальний рік – 9-ті класи, річне оцінювання; 2012/2013 навчальний рік – 10-ті класи, річне оцінювання; 2013/2014 навчальний рік – 11-ті класи, контрольна робота).

Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень учнів 11-их класів з української мови з часу вступу до навчального закладу 2011/2012 навчальний рік – 9ті класи, річне оцінювання, 2012/2013 навчальний рік – 10-ті класи, річне оцінювання; 2013/2014 навчальний рік – 11-ті класи, контрольна робота наданий на діаграмі 1 і свідчить, що система викладання предмету як підструктури загальношкільної освітньої системи знаходиться на стадії розвитку. Протягом трьох років кількість учнів, що навчаються на достатньому та високому рівнях, збільшилась з 62%. до 83%.

Діаграма 2 Навчальних досягнень учнів 10-их класів (вчитель Гончарук Н.Г.)

(2012/2013 навчальний рік – 9-ті класи, річне оцінювання; 2013/2014 навчальний рік – 10-ті класи, контрольна робота).

Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень учнів 10-их класів з української мови з часу вступу до навчального закладу 2012/2013 навчальний рік – 9ті класи, річне оцінювання, 2013/2014 навчальний рік – 10-ті класи, контрольна робота наданий на діаграмі 2 свідчить, що система викладання предмету як підструктури загальношкільної освітньої системи знаходиться на стадії стабільності з можливою тенденцією до розвитку. Кількість учнів, що навчаються на достатньому та високому рівнях, збільшилась з 55%. до 60%.

Забезпеченість учнів підручниками з української мови 100%.

Аналіз методичної роботи вчителів показав, що ця робота носить комплексний характер та здійснювалась у наступних напрямках:

1. Безперервне підвищення кваліфікації вчителів крізь систему методичних семінарів, творчих відкритих уроків, самоосвіти з обраної теми.

2. Розвиток у вчителів української мови педагогічного мислення, рисами якого є:

- опора на особистість учня,

- співпраця з учнями,

- посилення виховного впливу навчання.

Значна увага приділяється позакласній роботі з української мови. Невід’ємною умовою є активна участь учнів у підготовці і проведенні позакласних заходів, таких як участь у святах, присвячених дню рідної мови, вечорах в честь відзначення ювілеїв українських письменників, дискусіях з певних морально-етичних тем. проводиться на належному рівні. Поширеною формою роботи з обдарованими учнями є конкурси та олімпіади (всеукраїнський конкурс імені Т.Г.Шевченка, обласний конкурс ораторського мистецтва, присвяченого Дню української писемності та мови, всеукраїнський конкурс на кращий літературний твір «Вірю в майбутнє твоє Україно!»), що проводяться з метою пошуку талановитих школярів, розвитку здібностей та розкриття їхнього творчого потенціалу. Тенденція зростання кількості учнів, які беруть участь у конкурсах та олімпіадах, свідчить про підвищення зацікавленості до предмета та є результатом реалізації можливостей, наданих кожному бажаючому для його особистісного розвитку та самоствердження. Понад 40% учнів взяли участь у шкільному етапі конкурсів та олімпіад. Кращі роботи учасників відзначалися належним рівнем орфографічної, пунктуаційної та стилістичної вправності, відповідною якістю теоретичних знань з мови та літератури.

В навчальному закладі створено кабінет української мови та літератури , де зібрано книжковий фонд літератури з позакласного читання, словники, таблиці. розпочата робота над створенням методичної системи по вивченню окремих тем. Але разом з тим вимагає покращення матеріальна база кабінету стосовно ТЗН.

Перевірка класних журналів показала, що вчителі української мови виконують навчальну програму, зокрема уроки розвитку зв’язного мовлення та обов’язкові види контрольних робіт. Оформлення сторінок журналів здійснюється у відповідності до інструкції щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів з рідної (української) мови.

Перевірка робочих та контрольних зошитів учнів з української мови, з метою виявлення якості перевірки зошитів учителями української мови, дотриманням єдиного орфографічного режиму та виявлення ефективності роботи вчителів з підвищення орфографічної пильності учнів, показала що всі вчителі дотримуються єдиного орфографічного режиму. Зошити перевіряються вчителями регулярно, відповідно до нормативних вимог. В цілому, стан перевірки зошитів знаходиться на достатньому рівні. Обсяг класних і домашніх робіт відповідає нормативним вимогам. Якість перевірки учнівських робіт задовільна, пропущених учителями помилок не виявлено. Аналізуючи письмові роботи, можна зробити висновок що вчителі проводять на уроках різноманітні види роботи: письмо під диктовку, різного роду списування, письмо по пам`яті, вибіркові, зорові та попереджувальні диктанти, творчі роботи, самостійні роботи на різних рівнях, словникову роботу, письмо. Разом з тим у зошитах з контрольними роботами відсутня ґрунтовна робота над помилками.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Опрацювати довідку на засіданні методичного об’єднання і спланувати заходи для усунення виявлених недоліків;

2. Розглянути питання про шляхи підвищення інтенсивності навчальної праці учнів на уроках, зокрема активних методів навчання.

3. Широко залучати учнів до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах з метою виявлення талановитих школярів, розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та самоствердження.

4. Всім вчителям української мови:


 • проводити систематично на кожному уроці збагачення словникового запасу і граматичної будови усного і писемного мовлення учнів.

 • ширше впроваджувати групову форму проведення занять з метою надання учням більше можливості спілкуватися, висловлювати власні думки і почуття (здійснення комунікативної діяльності);

 • індивідуалізувати систему письмових робіт.

 • вдосконалювати правописні навички учнів;

 • в зошитах для контрольних робіт здійснювати ґрунтовну роботу над помилками;

 • вести систематичну роботу щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

5. Бабенко Т.О.:

 • відпрацювати модель уроку, вчитися правильно розподіляти час, використовувати індивідуальні завдання, логічно завершувати кожний етап уроку;

 • разом з психологом школи опрацювати індивідуальні особливості учнів з урахуванням зони найближчого розвитку дітей.

Заступник директора знавчально-виховної роботи В.В.Воронова

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка