Наказ №1 Про введення в дію номенклатури справ Хатнянської зош І-ІІІ ст на 2014 рік Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30. 11. 2011Сторінка7/14
Дата конвертації10.03.2019
Розмір2.37 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

04.01.2014 № 9
Про стан роботи з охорони

життя і здоров’я учнів, запобігання

дитячого травматизму.
З метою перевірки роботи класних керівників з охорони життя і здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму в термін з 10.12.2013 по 04.01.2014 р.

комісія у складі заступника директора з виховної роботи Кощей Л.А., керівника МО класних керівників Саніна Ю.І. перевіряла питання:

-проведення виховних заходів з попередження дитячого травматизму

-відповідність проведених заходів запланованим, їх результативність;

-оформлення документації.

З метою перевірки було відвідано сім виховних заходів у різних класах.

Перевірка показала, що виховні заходи проводяться згідно з планом виховної роботи школи, на достатньому методичному рівні, в школі ведеться серйозна робота з попередження дитячого травматизму: бесіди з правил поведінки на воді, при користуванні газом, електричним струмом, вибухово-небезпечними предметами, при виникненні пожежі, при отруєнні, ознайомлення з правилами дорожнього руху та інші. Кожна бесіда фіксується в класному журналі. Проводяться інструктажі на канікули, додаткові інструктажі, записи про які оформляються в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. Проведено бесіди з батьками, що дозволяють дітям керувати транспортними засобами ( Кисіль Ю. –11 кл., Гура Є. – 4 кл.) про відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей. Перед зимовими канікулами класними керівниками були проведені бесіди з батьками, щодо попередження дитячого травматизму дітей.

Разом з тим перевіркою виявлено, що не завжди класними керівниками вчасно виконуються записи про проведення бесід.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:


1. Заступнику директора з ВР Кощей Л.А.:

1.1 Посилити роботу з попередження дитячого травматизму.

Постійно

2.Класним керівникам:

2.1 Більш серйозного ставитися до роботи з охорони життя і здоров’я учнів,

запобігання дитячого травматизму.

Постійно

2.2 Проводити відповідні інструктажі з учнями з техніки безпеки

життєдіяльності. Постійно 3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної

роботи Кощей Л.А.Директор школи: О.Г.Бітюкова
З наказом від 04.01.2014 № 9 ознайомлені:

Бондар В.В.

Широка Т.М.

Бреславська Г.А.

Приймак Л.М.

Богдан В.О.

Назаренко В.О.

Саніна Ю.І.

Кощей Л.А.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

04.01.2014 № 10
Про призначення відповідального

з охорони праці.

З метою поліпшення організації роботи з охорони праці в школі


НАКАЗУЮ:
1.Відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.

2. Контроль за станом охорони праці і техніки безпеки залишаю за собою.Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 04.01.2014 № 10 ознайомлений:

Бессмертний Ю.В.

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
04.01.2014 № 11
Про тематичну перевірку

«Нормативність вивчення

німецької мови»
Згідно річного плану роботи школи та з метою підвищення рівня викладання, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності окремих вчителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності
НАКАЗУЮ:
1.Здійснити тематичну перевірку «Нормативність вивчення німецької мови» з 13.01.2014 по 27.02.2014 р.

2. Створити комісію для тематичної перевірки «Нормативність вивчення німецької мови» у складі: Кощей Л.А.- заступника директора з ВР, Бес-смертний Ю.В.– заступника директора з НВР, Приймак Л.М. – голови ПК школи.

3. Членам комісії:

3.1 відвідати уроки німецької мови і подати пропозиції заступнику директора з НВР;

3.2 провести огляд кабінету за напрямками:

- естетичне оформлення;

- матеріально-технічне забезпечення ;

- науково-методичне забезпечення;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки .
3.3 вивчити стан ведення документації з предмету.

4. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В. скласти і подати аналітичну довідку

До 28.02.2014

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР

Бессмертного Ю.В.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 04.02.2014 № 11 ознайомлені:

Приймак Л. М.

Кощей Л.А.

Бессмертний Ю.В.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

04.01.2014 № 12
Про вивчення стану викладання

музичного мистецтва в 1-8 класах
Згідно річного плану роботи школи та з метою підвищення рівня викладання, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності окремих вчителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності

НАКАЗУЮ:

1.Здійснити вивчення стану викладання музичного мистецтва в 1-8 класах з 13.01.2014 по 29.03.2014 р.

2. Створити комісію для вивчення стану викладання музичного мистецтва в 1-8 класах у складі: Бессмертного Ю.В.– заступника директора з НВР, Прий- мак Л.М. – голови ПК школи, Бондар Т.В. – голови методичного об’єднання наук гуманітарного циклу.

3. Членам комісії:

3.1 відвідати уроки музичного мистецтва і подати пропозиції заступнику директора з НВР;

3.2 провести огляд кабінету за напрямками:

- естетичне оформлення;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки ;

- матеріально-технічне забезпечення ;

- науково-методичне забезпечення;

- наявність державної символіки.

3.3 вивчити стан ведення документації з предмету.

4. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В. скласти і подати аналітичну довідку

До 30.03.2014

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР

Бессмертного Ю.В.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 04.01.2014 № 12 ознайомлені:

Приймак Л.М.

Бондар Т.В.

Безсмертний Ю.В.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
10.01.2014 № 13
Про стан роботи зі зверненнями

громадян за підсумками 2013 року

та завдання на 2014 рік
Хатнянською ЗОШ І-ІІІ ст. у 2013 році здійснювалися заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», зокрема, щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, викоренення практики визначення заяв чи скарг необґрунтовани-ми без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень, наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.09.2010 року №532 «Про стан роботи із звер-неннями громадян».

На їх виконання додатково здійснено комплекс заходів організаційного та інформаційно-аналітичного характеру.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що школою вживались дієві заходи, спрямовані на вирішення важливих проблем населення села Хатнє, реалізацію конституцій-ного права і свобод громадян. Створено умови для участі заявників, за їх бажанням, у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надано можливість знайомитись з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, порушення установлених законодавством термінів, безпідставної передачі звернень для розгляду іншим органам. За звітний період порушень терміну розгляду звернень не допущено.

Протягом звітного періоду до школи надійшло 7 звернень. Всі звернень були усними, первинними, від безробітних та батьків учнів, щодо надання учням довідок про їх навчання та оздоровлення в школі.

По зверненнях, що надійшли до адміністрації школи протягом 2013 року:

- вирішено позитивно 6 питань (86 %);

- надано роз’яснення щодо питання по 1зверненню (14 %).

У школі ведеться особистий прийом громадян директором школи згідно графіка, відбуваються зустрічі з громадянами на місці, що дає змогу оперативно вирішувати їх запити.

Стан роботи із зверненнями громадян систематично аналізується та узагалі-нюється наказом директора школи. У школі створено належні умови для розгляду письмових звернень та здійснення особистого прийому громадян.

Усіма представниками адміністрації школи ретельно опрацьовуються законодавчо-нормативні акти щодо запобігання корупції.На сайті школі розміщена відповідна інформація стосовно роботи зі зверненнями громадян.

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернен-ня та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян


НАКАЗУЮ:

1. Представникам адміністрації школи: 1.1. Забезпечити дотримання вимог Конституції України та Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» шляхом створення умов для участі заяв-ників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.Протягом 2014 року

1.2. Своєчасно вживати заходи щодо практичного розв’язання питань, пору-шених громадянами та недопущення звернень до вищестоящих організацій.

Постійно 1.3. Проводити аналітичну роботу щодо причин заяв та скарг громадян, окремих проблем, що порушуються у зверненнях.Протягом 2014 року

1.4. Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями

громадян у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, а також застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

Протягом 2014 року

1.5. Дотримуватися графіка особистого прийому громадян у 2014 році.
Протягом 2014 року

1.6. Розглядати на нарадах при директорові питання роботи зі зверненнями громадян.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи О.Г.Бітюкова

З наказом від 10.01.2014 р. № 13 ознайомлені:

Бессмертний Ю.В.

Кощей Л.А.

Зарубін С.К.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
14.01.2014 № 14

Про заміну уроків

Богдан В.О.
У зв’язку з тим, що вчитель початкових класів Богдан Валентина Олександрівна з 20 по 24 січня 2014 року буде проходити курси підвищення кваліфікації
НАКАЗУЮ:
1. Дозволити заміну уроків Богдан В.О. з 20.01.2014 р. по 24.01.2014 р. вчителю початкових класів Бреславській Галині Анатоліївні.

2. Внести такі зміни до розкладу уроків 1 та 3 класів (додаток 1).

3. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В.

3.1 Скласти відповідну пояснюючу записку і подати до бухгалтерії відділу

освіти.

3.2 Ознайомити учителя Бреславську Г.А. з графіком заміни.3.3 Проконтролювати записи проведених уроків в класному журналі та книзі

обліку пропущених та замінених уроків.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально- виховної роботи Бессмертного Ю.В.
Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 14.01.2014 р. ознайомлені:

Бессмертний Ю.В.

Бреславська Г.А.


Додаток 1

до наказу від 14.01.2014 № 14

РОЗКЛАД УРОКІВ

по Хатнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. на період

з 20 по 24 січня 2014 року.


День

тижня


№ уроку


1 клас


3 класПонеділок

1

2

34

5

67

8

9Читання

Математика

Укр. мова

Нім. мова

Фіз.культ.


Нім мова

Математика

Укр. мова

Читання


Осн. здор.

Вівторок

1

2

34

5

67

8

9Читання

Математика

Укр. мова

Природозн.
Читання

Математика

Укр. мова

Рос. мова

Я і Укр.(г.о.)


Середа

1

2

34

5

67

8


Читання

Укр.. мова

Осн. Здор.

Обр. мист.

Муз. мист.

Муз. мист.

Читання

Математика

Укр. мова

Фіз.. культ.Четвер

1

2

34

5

67

8

910

Природозн.

Математика

Рос. мова

Фіз. культ.

Труд. навч.

Рос. мова

Я і Укр.(прир.)

Фіз. культ.

Труд. навч.

Обр. мист.
П’ятниця

1

2

34

5

67

8

9Рос. мова

Математика

Читання

Фіз. культ.
Нім. мова

Логіка


Математика

Читання


Фіз. культХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
24.01.2014 № 15

Про результати перевірки

шкільних підручників.
З метою збереження підручників та книг, виховання поваги до праці людей, які їх створюють бібліотечним активом школи проводяться рейди перевірки стану підручників.

Станом на 24.01.2014 р. було виявлено такі результати стану підручників по школі. Більшість учнів школи утримують свої підручники в належному вигляді, обгорнуті, із закладками. Окремо хочеться виділити таких учнів: Костоглодова А.- 3кл., Індиков О.-4 кл., Бітюкова М.-5 кл., Харківський Є. , Рукавишникова С., Колтакова К.- 7 кл, Гура Ю., Бітюков А., Індикова Ю.-8кл., Звєрєва Н.- 9 кл., Зарубіна Г., Руднєва В. -11 кл.

В ході перевірки було також з’ясовано, що переважна кількість учнів не ма-

ють закладок та багато підручників потребують ремонту також є ще учні, які мають не обгорнуті підручники.

Виходячи з вище зазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.Бібліотечному активу:

1.1 Планувати нетрадиційні форми проведення рейдів- перевірок

підручників

Протягом року

1.2 Поновити в усіх класах книжкові лікарні

До 28.02.2014

2. Класним керівникам і класоводам:

2.1. Систематично проводити роботу з учнями та батьками з виховання бережливого ставлення до навчальної книги.

Постійно

2.2. Проводити виховну роботу з учнями у яких підручники мають неналежний вигляд та усувати недоліки.

Постійно при виявленні

2.3. Оформити куточок де висвітлювати результати стану підручників „КНИГА ДЯКУЄ” та „КНИГА СКАРЖИТЬСЯ”.

Протягом року

3. Бібліотекарю проводити роз’яснювальну роботу та агітацію по бережливому ставленню до книг.

Постійно

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 24.01.2014 № 15 ознайомлені:

Широка Т.М.

Бреславська Г.А.

Приймак Л.М.

Богдан В.О.

Назаренко В.О.

Саніна Ю.І.

Бессмертний Ю.В.

Кощей Л.А.

Бондар В.В.

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
24.01.2014 № 16
Про затвердження переліку

робіт з підвищеною небезпекою.
Згідно наказу Держнаглядохоронпраці України №15 від 26.01.2005 року про розробку та затвердження відповідного переліку робіт з підвищеною небезпекою.

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці (додаток №1).

 2. Завідувачу господарства школи С.К.Зарубіну при проведенні робіт з підвищеною небезпекою виконувати вимоги з охорони праці згідно додатку 1.

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 24.01.2014 р. № 16 ознайомлена:

Зарубін С.К.

Додаток 1

До наказу від 24.01.2014 №16
Перелік робіт з підвищеною небезпекою


 1. Газозварювальні, газополум’яні,наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними об’єктами.

 2. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

 3. Роботи з надзвичайно займистими, легкозацмистими та вибухонебезпечними речовинами.

 4. Нанесення лакофарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епосидних тощо).

 5. Випробування та обслуговування водонагрівних котлів, трубопроводів гарячої води, посудин , що працюють під тиском.

 6. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж.

 7. Робота в колодязях, шурфах, траншеях і котлованах.

 8. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій та на глибині більше 2 метрів.

 9. Роботи верхолазні на висоті.

 10. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

 11. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

 12. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

 13. Вантажно-розвантажувальні роботи з допомогою машин та механізмів.

 14. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.

 15. Обслуговування верстатів по обробці деревени і металів.

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

24.01.2014 № 17
Про безпечну експлуатацію при роботі

з інструментами та пристроями.
На виконання ст.13 Закону України «Про охорону праці» та п.7.1.35, п.7.1.39 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» (НПАОПО.ОО-1.30-01), а також з метою запобігання виробничого травматизму
НАКАЗУЮ:
1. Призначити комісію з випробування приставних драбин та стремянок у складі:

- голова комісії - завідувач господарства школи Зарубін С.К.

- члени комісії: голова ПК школи Приймак Л.М., постійний кочегар

Бітюков Ю.О., вчитель трудового навчання Бондар В.В.

2. Голові комісії з випробування приставних драбин та стремянок

Зарубіну С.К..:

2.1. Розпочати роботу з випробування приставних драбин та стрем’янок

у порядку та з періодичністю, що передбачені п.7.1.35 , п.7.1.39

НПАОПО.ОО-1.30-01.

2.2. Скласти та затвердити графік проведення випробувань наявних у

закладі приставних драбин та стрем’янок.

2.3. Забезпечити належну реєстрацію результатів роботи, а також

маркування драбин, що пройшли випробування, заповнити в журналі

обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.

3. Призначити відповідальним за контроль технічного стану та

випробування драбин (п.7.1.32 НПАОПО.ОО- 1.30-01; п.7.2.24.10 НПАОП

51.0-1.03-96) Зарубіна С.К.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 24.01.2014 р. № 17 ознайомлені:

Бондар В.В.

Бітюков Ю.О.

Приймак Л.М.

Зарубін С.К.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка