Наказ №1 Про введення в дію номенклатури справ Хатнянської зош І-ІІІ ст на 2014 рік Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30. 11. 2011Сторінка6/14
Дата конвертації10.03.2019
Розмір2.37 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

02.01.2014 № 5
Про організацію роботи

з цивільного захисту
Згідно Законів України «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про цивільну оборону України», згідно з Постановою Кабінету Міністрій України від 09.10 2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», Кодексом цивільного захисту України, Положення «Про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту» та інших документів з цього питання
НАКАЗУЮ:

1. Розпочати навчальний рік з ЦЗ з 13 січня 2014 року і завершити його

31 грудня 2014 року.


 1. Взяти до відома, що начальником цивільного захисту школи є Бітюкова О.Г

 2. Створити штаб цивільної оборони школи з метою організації і ведення цивільного захисту, організації захисту персоналу за програмами ЦЗ, у складі:

• Бессмертний Ю.В. начальник штабу ЦЗ — заступник начальника ЦЗ;

 • Санін В.В. заступник начальника штабу ЦЗ з евакуації;

 • Широка Т.М. помічник начальника штабу ЦЗ;

• Зарубін С.К. заступник начальника ЦЗ з МТЗ.

4. Створити формування ЦЗ у складі: • група охорони громадського порядку, командир Тягій В.М.;

 • ланка пожежогасіння, командир Бондар В.В.;

 • санітарний пост, командир Саніна Ю.І.;

 • група видачі ЗІЗ, командир Кощей Л.А.

• евакогрупа , командир Бреславська Г.А.

Чисельність та особовий склад формувань учнів 10—11-х класів уточнювати щорічно (вересень, відповідальні командири формувань).

5. Підготовку керівного складу школи провести на обласних курсах ЦЗ, а класних керівників 9-х, 10-х, 11-х класів — на районних курсах ЦЗ згідно з планом РВО.

6. Проводити навчання постійного складу працівників в обсязі 15 годин — для керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань та педагогічних працівників, 12 годин — для обслуговуючого персоналу. Тематику та розклад проведення занять визначити начальнику штабу ЦЗ школи, виходячи з рекомендованої тематики.

Метою підготовки командно-начальницького складу формувань вважати відпрацювання практичних навичок з керування діями особового складу формувань під час проведення робіт у районах надзвичайних ситуацій.

У ході підготовки особового складу невоєнізованих формувань особливу увагу звернути на відпрацювання практичних дій при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, а також в осередках ураження.

7.Підготовку учнів школи здійснювати за програмою курсу «Основи медико-санітарних з знань ЦЗ», ОБЖ, «Захист Вітчизни». Під час підготовки учнів особливу увагу звернути на питання пожежної безпеки, поведінки на воді, вживання дарів природи, правил поведінки у небезпечних місцях тощо.

8.Провести День ЦЗ в травні 2014 р., взяти участь в проведенні Дня цивільного захисту для посадових осіб ЦЗ шкіл .

9.У пропаганді ЦЗ основні зусилля зосередити на роз’ясненні та практичній реалізації Закону України про ЦЗ, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, нормативних документів МНС, планів підготовки з ЦЗ на 2014р.

10. Призначеним посадовим особам з ЦЗ розробити та затвердити функціональні обов'язки, необхідні документи і плани. Забезпечити:

10.1. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів щодо зменшення збитків та витрат в разі їх виникнення.Оповіщення персоналу школи про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час і постійне інформування його про наявну обстановку.

10.2. Захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження.

11. До навчання з ЦЗ залучити всіх працівників школи починаючи з 13 січня по 31 грудня протягом всього навчального року.

12. Визначити обов'язкові документи для виконання: • наказ про організацію ЦЗ;

 • підсумковий наказ за минулий рік і завдання на новий навчальний рік з ЦЗ;

 • календарний план основних заходів ЦЗ у разі загрози та виникнення виробничих аварій, катастроф, стихійних лих.

13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.

Директор школи : О.Г.Бітюкова

З наказом від 02.01.2014 № 5 ознайомлені:

Широка Т.М.

Тягій В.М.

Кощей Л.А.

Бессмертний Ю.В.

Санін В.В.

Саніна Ю.В.

Бондар В.В.

Бреславська Г.А.

Зарубін С.К.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

04.01.2014 № 6

Про посилення роботи щодо

безпеки життєдіяльності на

уроках фізичної культури.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.08 за № 956

« Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів у навчальних закладах України» та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.08 за № 1008 « Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів», з метою збереження та зміцнення здоров’я учнів, забезпечення їхньої рухової активності відповідно до вікових особливостей

НАКАЗУЮ:


 1. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В.:

  1. 1.1 Посилити контроль за дотриманням правил безпеки під час проведення

  2. уроків фізичної культури та спортивних заходів.

  3. Постійно

1.2 Здійснити заходи щодо всебічного забезпечення рухової активності

учнів на перервах, в урочний та позаурочний час.

Постійно

1.3 Посилити контроль щодо проходження щорічного медичного огляду

школярів, їхнього розподілу по групах відповідно до стану здоров’я та

внесення цих даних до класних журналів.

Згідно графіка


 1. Заступнику директора з ВР Кощей Л.А.

  1. 2.1 Забезпечити вивчення учителями фізичної культури та початкових

  2. класів, які викладають фізичну культуру, правил безпеки під час

  3. проведення уроків фізичної культури, позакласних фізкультурнооздо-

  4. ровчих та спортивно-масових заходів, правил надання долікарняної

  5. допомоги при травмах на нараді при ЗДВР.

Постійно

  1. 2.2 Недопускати замовчування педагогічними працівниками школи

  2. випадків травматизму

  3. Постійно

  4. 2.3 Вивчити і проаналізувати стан ведення документації з питань охорони

  5. праці та безпеки життєдіяльності у школі

Постійно

 1. Вчителям, які викладають фізичну культуру, та захист Вітчизни:

  1. 3.1 Забезпечити безумовне виконання вчителями правил і вимог щодо

  2. безпеки проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та

  3. позакласних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів

Постійно

  1. 3.2 Провести роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності

  2. контролю за реальним станом здоров’я дітей та інформування про це

  3. адміністрацію школи

До 20.01.2014

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 04.01.2014 № 6 ознайомлені:

Широка Т.М.

Кощей Л.А

Безсмертний Ю.В.

Саніна Ю.І.

Санін В.В.

Бреславська Г.А.

Приймак Л.М.

Богдан В.О.

Бондар В.В.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

04.01.2014 № 7
Про порядок та організацію харчування

учнів у ІІ семестрі 2013/2014 н.р.
У зв’язку з початком ІІ семестру 2013/2014 навчального року та з метою вико-нання Постановами Кабінету Міністрів від 19.06.2002 р. № 856 “Про органі-зацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ”; від 22.11.2004 р. № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах ”; наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров`я України від 01.06.2005 р. № 242/329 „Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздо-ровчих закладах”; розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.1999 р. № 729 “Про збагачування масових продуктів харчування вітамінами”; від 23.06.2000 р. № 404 “Про забезпечення дітей повноцінним харчуванням виробами дитячого асортименту, підтримки вітчизняного вироб-ництва зазначених товарів”; наказів управління освіти і науки - від 29.01.2001 р. № 27 “Про заходи щодо збереження здоров’я школярів”; від 28.05.2001 р. № 260 “Про поліпшення організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”; від 16.11.2001 р. № 475 “Про заходи щодо посилення контролю за дотриманням вимог до організації харчування учнів навчально-виховних закладів”, з метою збереження здоров’я дітей, поліпшення харчування учнів загальноосвітніх закладів
НАКАЗУЮ:

1.Зарубіна С.К. – завідувача господарства школи призначити відповідальним за організацію харчування учнів, отримання у підзвітність продуктів харчування, які надійшли від батьків, чи як спонсорська допомога та ведення документації, яка повинна вестись у закладі з питань організації харчування

2. Завідувачу господарства школи Зарубіну С.К.:

2.1 Організувати харчування учнів 1-4 класів у кількості 16 чоловік (додаток 1) і дітей пільгового контингенту в кількості 3 учні (додаток 2) за рахунок держбюджету та учнів 5-11 класів за рухунок батьківських коштів у розмірі 6 грн на день за одного учня.

 2.2. Надати до відділу освіти списки дітей пільгової категорії з підтверджу-ючими документами відповідно до методичних  рекомендацій  щодо організації харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених нака-зом Міністерства економіки України від 01.08.2006 року № 265. Облік та звіт-ність за використання коштів, які виділяються на безоплатне харчування, здій-снюється відповідно до чинного законодавства.

Термін: до 10.01.2014 р.

2.3. Активізувати роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо необхідності гарячого харчування дітей різного віку.

Термін: постійно

2.4.  Особливу увагу приділити прищепленню навичок культури прийому їжі, естетичному оформленню їдальні та наочності (стендів, куточків здоров’я, тощо).

Термін: постійно

2.5.   Провести роботу щодо узгодження двотижневого меню для організації гарячого харчування , суворо дотримуватися діючих вимог щодо заборони або обмеження у харчуванні дітей організованих колективів окремих харчових продуктів, блюд, напоїв.

Термін: до 10.01.2014,постійно

2.6.    Вимагати від працівників харчоблоку, наявність нових результатів бактеріологічних обстежень на кишкову групу інфекцій, патогенний стафілокок перед допуском на роботу в школі.

Термін: постійно

2.7.   Своєчасно інформувати відділ освіти про всі випадки, які пов’язані з проблемами та недоліками в організації харчування школярів, санітарно – епідемічних ускладнень, харчових отруєнь.

2.8.  Забезпечити якісне харчування дітей (поставка  безпечних  і якісних продуктів харчування, додержання  умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, виконання норм харчування, правил особистої гігієни тощо).

2.9 . Забезпечити підготовлення приміщень шкільної їдальні, харчоблоку, холодильного й технологічного обладнання, меблів, посуду для організації харчування дітей відповідно до вимог районної СЕС.

                                                                              Термін: до 10.01.2014 р.

3. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В. організувати чергування вчителів в шкільній їдальні.

4. Створити бракеражну комісії у складі:

Голова комісії: Зарубін С.К. – завідувач господарства;

Члени комісії: Приймак Л.М. –голова ПК;

Ющук Н.М. – голова батьківського комітету;

Бессмертний Ю.В. – заступник директора з НВР;

Бреславська Г.А. – вчитель.

4. Бракеражній комісії :

4.1. Контролювати якість сирої продукції, що надходить до харчоблоку,

та робити відповідні записи в бракеражному журналі сирої продукції;

4.2. Контролювати якість готової продукції в присутності кухаря, що

готував страву та робити відповідні записи в бракеражному журналі

готової продукції

5. Розглядати питання з охоплення гарячим  харчуванням учнів на нарадах при директорі на засіданнях педради, батьківських зборах.

Термін: протягом навчального року

6. У разі відсутності завгоспа школи на робочому місці виконання його обов'язків залишаю за собою.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 04.01.2014 № 7 ознайомлені:

Бондар В.В.

Санін В.В.

Широка Т.М.

Бреславська Г.А.

Приймак Л.М.

Богдан В.О.

Назаренко В.О.

Саніна Ю.І.

Бондар Т.В.

Тягій В.М.

Зарубін С.К.

Бессмертний Ю.В.

Ющук Н.М.

Додаток 1

До наказу від 04.01.2014 № 7


СПИСОК

учнів 1- 4 класів Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ з/п


ПІБ учняДата

народження


1 клас
1

Бондар Михайло Вікторович

20.09.2006

2

Бреславська Валерія Олександрівна

22.02.2008

3

Бугаков Олександр Олександрович

28.08.2006

4

Мазій Павло Віталійович

11.08.2006

5

Пилип’єва Лариса Едуардівна

19.07.2007

6

Пролагаєв Артур Андрійович

03.07.2007
3 клас
7

Блохіна Юлія Сергіївна

28.09.04

8

Зєвякін Ярослав Сергійович

19.11.04

9

Костоглодова Альона В’ячеславівна

05.10.04

10

Павленко Анна Сергіївна

14.08.05

11

Харківська Ольга Сергіївна

24.02.05
4 клас
12

Гордієнко Сергій Сергійович

01.03.04

13

Гура Євгеній Олександрович

28.01.04

14

Гура Олександр Олександрович

28.01.04

15

Індиков Олександр Євгенійович

01.01.04

16

Павленко Олександр Сергійович

29.03.04

Директор школи: О.Г.Бітюкова

Додаток 2

До наказу від 04.01.2014 № 7

Список

учнів пільгового контингентуХатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

станом на 2013/2014 навчальний рік
№ п/п

П І Б

Дата народження

Клас

Вид пільги


1

Колтакова Карина Романівна

05.01.2001

7 клас

Діти позбавлені батьківського піклування

2

Ємашев Андрій Віталійович

13.06.1999

9 клас

Діти позбавлені батьківського піклування

3

Звєрєва Анастасія Сергіївна

24.11.1998

9 клас

Діти позбавлені батьківського піклування

Директор школи: О.Г.Бітюкова

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
04.01.2014 № 8
Про призначення відповідального

за збереження життя і здоров’я

дітей під час поїздки до цирку

у м. Харків.
В зв’язку з поїздкою дітей до цирку у м. Харків 09.01.2014 р.
НАКАЗУЮ:
1. Організувати перевезення учнів школи у кількості 10 чоловік до цирку у м. Харків

2. Затвердити список учнів (додаток 1), які беруть участь у поїздці.

3. Призначити керівником групи класного керівника 8 класу Широку Т.М.

4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей покласти на керівника групи Широку Т.М.

5. Керівнику групи провести інструктаж з техніки безпеки для учнів з відповідним оформленням запису в журналі реєстрації інструктажів.

До 09.01.2014 р.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 04.01.2014 р. ознойомлена:

Широка Т.М.
Додаток 1

До наказу від 04.01.2014 № 8


«Затверджую»

Директор школи: О.Г. Бітюкова

Список

учнів Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які беруть участь у поїздці до цирку у м. Харків 09.01.2014 р.
п/п


ПІБ учня

Клас

Рік

народженняМісце

проживанняТелефон

1

Бітюков Антон Юрійович

8

2000

с.Хатнє

в.Молодіжна,30964234021

2

Гирка

Дмитро


Віталійович

8

2000

с.Хатнє

в.Комсомольська,

2


0671991642

3

Гура

Юлія


Іванівна

8

2000

с.Хатнє

в.Східна,40984115857

4Іванов

Анатолій


Павлович

8

2000

с.Хатнє

в.Молочна,100966219464

5Індикова

Юлія


Євгенівна

8

2000

с.Хатнє

в.Молодіжна,240673151614

6


Маданцян

Артур


Зоракович


8

2000

с.Хатнє

пр.Високий,40984659525

7

Широкий

Ілля


Романович

8

2000

с.Хатнє

в.Висока,60968643429

8

Рукавишникова Світлана Сергіївна

7

2000

с. Хатнє

в.Кооперативна,210960765408

9

Руднєва Віта Миколаївна

11

1997

с. Хатнє

в.Чапаєва,100965568787

10

Зарубіна Галина Сергіївна

11

1997

с. Хатнє

в.Шкільна,70968610710
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка