Наказ №1 Про введення в дію номенклатури справ Хатнянської зош І-ІІІ ст на 2014 рік Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30. 11. 2011Сторінка3/14
Дата конвертації10.03.2019
Розмір2.37 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

03-02

Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту
5 років
ст. 1192
03-03

Номенклатура справ з організації цивільного захисту (витяг)
3 роки 1

ст.112в


Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного підрозділу школи

4. Охорона дитинства
04-01

Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії)
Доки не мине потреба
04-02

Списки дітей пільгових категорій
До заміни новими

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 06.03.2011

№ 2)


04-03

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту
5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-04

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в навчальних закладах
5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-05

Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу
5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-06

Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики дитячого травматизму
5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-07

Документи (списки, інформації, доповідні тощо) про надання учням матеріальної допомоги із фонду загальної середньої освіти
5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-08

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми
45 років ЕПК1
ст.453

1Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – постійно

04-09

Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей з загальних питань (копії)

Доки не мине потреба
04-10

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з дітьми
45 років1
ст. 477

Після закінчення журналу


04-11

Журнали реєстрації інструктажів, інструкції з БЖД
10 років1
ст. 481

1 Після закінчення журналу

04-12

Номенклатура справ з охорони дитинства (витяг)
3 роки 1

ст.112в


Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи
05. Охорона праці, техніка безпеки


05-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)
Доки не мине потреба
05-02

Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки
5 років ЕПК
ст. 437
05-03

Документи (відомості, звіти, довідки тощо) про нещасні випадки та травматизм в навчальному закладі
45 років ЕПК1
ст.453

1Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – постійно

05-04

Документи (акти, довідки, інформації тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальному закладі
5 років ЕПК
ст. 434
05-05

Акти розслідування нещасних випадків з працівниками
45 років ЕПК1
ст.453

1Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – постійно

05-06

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з працівниками
45 років1
ст. 477

1 Після закінчення журналу

05-07

Журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки
10 років1
ст. 481

1 Після закінчення журналу

05-08

Журнали та інструкції з охорони праці для працівників школи.
10 років1
ст. 473

1 Після закінчення журналу

05-09

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці
Постійно

ст.100-а

05-10

Журнал обліку, видачі інструкцій з охорони праці
Постійно

ст.100-а

05-11

Номенклатура справ з охорони праці, техніки безпеки (витяг)
3 роки 1

ст.112в


1 Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного підрозділу школи
06. Науково-методична робота

06-01

Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)
Доки не мине потреба
06-02

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань
Постійно
ст. 14а
06-03

Книга протоколів засідань атестаційної комісії школи
5 років
ст. 636
06-04

План підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
5 років ЕПК
ст.537
06-05

Документи (звіти, плани роботи, графіки атестації, інформації тощо) щодо проведення атестації педагогічних працівників.
5 років
ст. 638

06-06

Методичні рекомендації

До заміни

на нові

06-07

Матеріали вивчення ППД
5 років

ст.849-б

06-08

Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи
5 років
ст. 303
06-09

Матеріали інноваційних технологій
Постійно ст.99
06-10

Школа молодого педагога
5 років

ст.554

06-11

Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
5 років ЕПК
ст.618
06-12

Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін
5 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011

№ 2)


06-13

Документи (інформації, звіти, довідки тощо) щодо проведення державної підсумкової атестації учнів

5 років ст. 575
06-14

Матеріали з адаптації учнів 5-го класу до навчання в основній школі
Постійно
06-15

Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми
5 років ЕПК
ст. 44б
ст. 298

06-16

Моніторингові дослідження якості освіти у школі
10 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011

№ 3)06-17

Книга обліку наслідків внутрішнього контролю заступника директора з НВР
5 роківНаказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 24006-18

Номенклатура справ з науково-методичної роботи (витяг)


3 роки 1

ст.112в


Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

07. Виховна робота


07-01

Нормативно-правові документи щодо організації виховної роботи (копії)
Доки не мине потреба
07-02

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільного методичного об’єднання
Постійно
ст. 14а
07-03

Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії)
Доки не мине потреба
07-04

Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень
5 років ЕПК
ст. 44б,
ст. 298
07-05

Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми, звіти тощо) про проведення конкурсів, фестивалів, виставок.
5 років
ст. 64б
07-06

Документи (довідки, звіти, відомості, інформації тощо) про організацію дозвілля дітей під час шкільних канікул
5 років ЕПК
ст. 796
07-07

Документи (інформації, анкети, заяви тощо) щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу
3 роки

Строк зберіга-ння встановле-но на засіданні ЕПК Держав-ного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011

№ 2)


07-08

Книга обліку наслідків внутрішнього контролю заступника директора з ВР
5 роківНаказ Мініс-терства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

07-09

План виховної роботи школи
1 рік
07-10

Матеріали досвіду виховної роботи
5 років

ст.849-б

07-11

Акти обстеження житлових умов та умов проживання дітей
3 роки

ст.764

07-12

Матеріали вихідної документації
Згідно з терміном дії
07-13

Матеріали з питань учнівського самоврядування
Постійно
07-14

Матеріали роботи громадського інспектора
Постійно
07-15

Батьківський всеобуч
5 років

ст.830

07-16

Правовиховна робота
3 роки

ст.301

07-17

Звіти класних керівників
Згідно з терміном дії ст.298-а
07-18

Картотека дітей 1-11 класів
1 рік
07-19


Матеріали Ради профілактики

1 рік

ст.625

07-20

Номенклатура справ з науково-методичної роботи (витяг)
3 роки 1

ст.112в


Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного

підрозділу школи


08. Зміцнення навчально-матеріальної бази


08-01

Акти перевірок готовності школи до нового навчального року
5 років


Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 240


08-02

Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення у школі ремонтних робіт
5 років ЕПК
ст. 298
08-03

Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв
3 роки
ст. 1904
08-04

Номенклатура справ по зміцненню навчально-матеріальної бази (витяг)
3 роки 1

ст.112в


1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

09. Робота з кадрами та громадянами

09-01

Накази начальника районного відділу освіти з особового складу (копії)
Доки не мине потреба
09-02

Накази директора школи з кадрових питань
75 років
ст. 16б
09-03

Списки педагогічних працівників
75 років

ст.525

09-04

Посадові інструкції працівників школи
5 років1
ст. 43

1 Після заміни новими

09-05

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи
75 років1
ст.493в

1 Після звільнення

09-06

Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва)
До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508
09-07

Трудові книжки
До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508
09-08

Книга обліку трудових книжок і вкладок до них
3 роки
ст. 511
09-09

Заяви працівників школи
1 рік

ст.559

09-10

Медичні книжки
До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508
09-12

Журнал обліку звернень та заяв громадян
5 років
ст. 124
09-13

Номенклатура справ по роботі з кадрами та громадянами (витяг)
3 роки 1

ст.112в


1 Після заміни новою та за умов передавання справ до архівно-го підрозділу школи (інтернату)

10. Бухгалтерські документи

10-01

Нормативно-правові документи фінансування галузі (копії)
Доки не мине потреба
10-02

Штатний розпис школи
Постійно

ст. 37а

10-03

Матеріали з питань перспективного планування, розвитку матеріальної бази, кадрового забезпечення
Постійно

ст. 33а

10-04

Договори про повну матеріальну відповідальність
До заміни на нові
10-05

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників школи
25 років

ст. 415

10-06

Табелі обліку використання робочого часу
1 рік
ст. 408
10-07

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей
3 роки1
ст. 351

1За умови завершення перевірки

10-08

Акти списання матеріальних цінностей
3 роки
ст. 122
10-09

Книга обліку залишків по кладовій за кожен день видатків.
3 роки

ст. 1062-а10-10

Журнал обліку отримання та витрат

вітамінізації по школі3 роки

ст.758


10-11

Журнал обліку виконання норм

харчування


1 рік

ст. 809

10-12

Журнал бракеражу сирих продуктів.
1 рік

ст. 1788

10-13

Журнал бракеражу готової продукції.
1 рік

ст. 1788

10-14

Журнал здоров’я працівників

харчоблоку


5 років

ст.740

10-15

Перспективне меню.
1 рік

ст. 738


10-16

Картка-розклад страви для картотеки

страв.


1 рік

ст. 809


10-17

Номенклатура справ по роботі з бухгалтерськими документами (витяг)
3 роки 1

ст.112в


1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи
11. Профспілкова робота

11-01


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка