Наказ № по Вельбівненській зош І-ІІІ ступенів від 12. 03. 2014 р. Про систему роботи вчителя початкових класів Душнюк Лілїї ДмитрівниДата конвертації10.01.2018
Розмір61.8 Kb.
ТипНаказ

НАКАЗ №


по Вельбівненській ЗОШ І-ІІІ ступенів
від 12.03.2014 р.
Про систему роботи
вчителя початкових класів
Душнюк Лілїї Дмитрівни

Вчителем початкових класів Душнюк Лілїя Дмитрівна працює вчителем початкових класів в нашій школі з 1984 р, а педагогічний стаж 35 роки.

Це її фах за освітою і покликанням. Колективність й організаторські  здібності, любов до дітей, до своєї професії і вміння співпрацювати з батьками,  висока науково- методична та практична  підготовка є міцною основою бути хорошим вчителем.

   Вона досконало володіє ефективними формами,  методами організації навчально- виховного процесу.

  Лілія Дмитрівна глибоко знає дитячу психологію, вміло знаходить індивідуальний підхід до кожної дитини. Добре продуманий зміст, цілі  й завдання кожного уроку з урахуванням особливостей не тільки окремих груп учнів класу, а й сильніших та слабших школярів, забезпечує високу ефективність, насиченість уроку, ґрунтовність,  міцність оволодіння знаннями, уміннями й навичками учнів.

   На всіх уроках читання велику увагу приділяє виразності читання,  розумінню прочитаного, розвитку й удосконаленню темпу  читання, формуванню вмінь навичок роботи над  словом, текстом.  Діти  добре читають тоді, коли читають усвідомлено текст їм  зрозумілий. Після прочитання тексту вчителем, учні читають самостійно і олівцем підкреслюють незрозумілі слова. Потім всі гуртом пояснюють  значення слів,  деякі -  вчителька , а деякі значення  пояснює «довідкове бюро» .

   При роботі над текстом звертається увага  в такому напрямку: що повчального в цьому  творі; висловити своє ставлення до вчинку персонажу, визначити мотиви його поведінки,  уявити себе на місці дійової особи. Для характеристики дійових осіб учні знаходять емоційні уривки тексту слова і вирази.

 На початку уроку проводиться розчитка: на дошці записані прислів’я і учням потрібно  їх закінчити. Слід сказати, що ці прислів’я  підібрані досить вдало,є  ніби епіграфи. Учні придумують багато слів, які  підходять за змістом  і учні вибирають найвлучніший варіант. Завдання такого типу залучають всіх учнів до активної  роботи,захоплюють їх, є хорошим  стартом уроку.

   Домашні завдання – диференційовані. Сильніші учні одержують завдання самостійно опрацьовувати новий твір, зіставивши з прочитаним на уроці, дати характеристику  дійовим особам, склавши план. Слабші – доопрацювати твір, який вивчали на уроці, навчитись  виразно читати в особах чи переказувати його.

  Вчителька на уроках застосовує елементи розвиваючого мислення. Діти спостерігають за мовними  явищами, самостійно роблять висновки, доводять  свої думки і лише  після цього звертаються до правил в підручнику.

   На уроках природознавства вчителька велику  роль відводить краєзнавчому матеріалу,  вихованню в учнів відповідальності за збереження природного середовища, як важливого фактора  існування людини. Охороні природи. Велика увага надається предметним урокам,  мета яких -  ознайомити з об’єктами і явищами природи на основі  дослідницьких методів, посилити роль самостійної  роботи  учнів, навчити проводити фенологічні спостереження, орієнтуватись на місцевості.

   Багато уваги Лілія Дмитрівна приділяє  оформленню кабінету і дбає про належний естетичний  вигляд, змістовне  його наповнення. Оформлено куточки державної символіки, читача, техніки безпеки.  Експонуються кращі учнівські роботи з образотворчого мистецтва.

   Лілія Дмтрівна  систематично підвищує свою професійну майстерність та фахову кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації. Бере участь в роботі обласної творчої групи з обдарованими дітьми. Керує роботою методоб’єднання  вчителів 4 класу району. Брала участь в ІІ етапі конкурсу «Вчитель року -2014».

Протягом декількох років вона працює над проблемою “Розвиток творчої особистості молодшого школяра”.

Ллія Дмитрівна переконана, що саме грі належить важливе місце у житті молодших школярів. У грі діти успішно засвоюють зміст навчання. Головним вона вважає не лише надмірне насичення уроків іграми, а й вдале застосування ігрових прийомів на різних етапах уроку. Використовуючи ці форми роботи, учителька дійшла висновку, що завдяки їм можна покращити знання учнів з усіх предметів та всебічно розвинути творчу особистість, визначити рівень інтелектуальних здібностей, уміння аналізувати, допомогти учневі повірити в свої сили.

Душнюк Ллія Дмитрівна впевнена, що позитивний результат дає пошук вчителем нових методів і прийомів роботи. Тому вона весь час відчуває потребу у вдосконаленні і вивченні нового для покращення навчання школярів.

Реалізувати свої здібності діти можуть у грі, навчанні, спілкуванні, трудовій діяльності.

Методи, які використовує Душнюк Лілія Дмитрівна:

- проблемні ситуації

- комбіновані завдання,

- пошук нових ідей,

- вправи на розвиток уваги і фантазії,

- чарівні перевтілення , імпровізацію.

Нестандартні форми уроків:

- урок-подорож,

- урок-конференція,

- урок-змагання,

- урок-вікторина

Як один з напрямів методичного оновлення уроків використовує інтеграцію навчального матеріалу з кількох предметів, об’єднаних на основі однієї теми.

Практика показує, що методично правильна побудова і проведення уроків впливають на результативність процесу навчання. Використання елементів сучасних технологій сприяє гуманізації навчального спілкування, спонукає учнів до самостійної праці, творчого пошуку і мислення.

Лілія Дмитрівна ретельно готується до кожного уроку, продумує хід заняття, добирає ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому інноваційні технології. Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»). Використання інтерактивних технологій у роботі – це не сама ціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, спосіб зробити дитину розкутою, активувати її впевненість у своїх силах, налаштувати її на успіх, розвивати її здібності.

Застосування інноваційних форм роботи сприяє виробленню такого алгоритму:


по – перше, визначається рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології;
по – друге, проводиться достатня попередня підготовка ;
по – третє, забезпечується послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи;
по – четверте, учням надаються інструктивні матеріали.

Таким чином, застосування інтерактивних технологій допомагає Лілїї Дмитрівні розвивати креативні якості особистості учня: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, наявність власної точки зору. Розуміючи, що саме здатність осмислювати те, що вивчається, виділяти головне, сприяє виробленню вмінь свідомо застосовувати знання на практиці.

Учителька застосовує такі методи, як "Мікрофон", "Незакінчені речення", "Мозковий штурм", "Метод прес"," Два – чотири - всі разом","Дерево рішень", які допомагають розвивати критичне мислення учнів. Це зважений і вдумливий розгляд різних, а часом і протилежних підходів і розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання оцінок.

Серед багатьох методів роботи, які стимулюють інтерес учнів до нових знань, сприяють розвитку дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності, вона використовує метод проектів.

Сьогодні метод проектів є одним із провідних засобів перетворення школи навчання у школу життя. Його застосування допомагає створити умови для самореалізації особистості, дати поштовх для індивідуального та колективного пошуку, стимулювати розвиток творчого потенціалу учнів. Метод проектів стимулює учнів до вирішення проблем, які потребують певної суми знань, сприяє розвитку критичного мислення, формує навички роботи з інформацією, допомагає вирішити пізнавальні та творчі завдання.

Теми для проектів, які виконували учні 4 класу , обиралися ними виключно за бажанням, тобто опрацьовувався матеріал, який викликав у них зацікавлення. Діти презентували результати роботи у вигляді доповідей, буклетів.


А про розвиток творчих, інтелектуальних здібностей своїх вихованців вона дбає у вільний від навчання час. Цікаво проходять виховні позакласні заходи, в яких неодноразово приймає участь сама та залучає до цього й батьків школярів.

Лілія Дмитрівна стабільно досягає значних успіхів у навчальному процесі. Її учні, закінчуючи початкову школу, завжди підтверджують здобуті знання, навчаючись далі. Випускники школи, багаж знань яким заклала їхня перша вчителька, сьогодні продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

Учні, Лілії дмитрівни , є постійними учасниками різноманітних конкурсів Колосок, Кенгуру, конкурс знавців української мови імені П.Яцика та демонструють свої знання на шкільних та районних олімпіадах .

Душнюк Лілїї Дмитрівни не байдужа до розвитку навчального закладу, в якому вона працює, до його іміджу. Тому вчителька із задоволенням дає відкриті уроки не лише для колег своєї школи, а й для вчителів усього району під час проведення семінарів-практикум

  

Виходячи з вищесказаного:


НАКАЗУЮ:

1.      Схвалити систему роботи вчителя початкових класів Душнюк Лілїї Дмитрівни задовільною.

2.      Вчителю Душнюк Лілїї Дмитрівни  навчально- матеріалу базу кабінету згідно вимог.

                                                        Систематично.

3.      Вчителю Душнюк Лілїї Дмитрівни узагальнити матеріали з досвіду роботи та представити в методкабінет.

                                                       До 01.06.14р.

4.      Контроль за виконанням наказу покласти на Буйністрович О.Ю, заступника директора школи з навчально – виховної роботи.

 
Директор школи:                                           Остапович С.М


З наказом ознайомлена: Душнюк Лілїя Дмитрівна

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка