Національна юридична академія україни імені ярослава мудрогоСторінка10/10
Дата конвертації23.10.2018
Розмір2.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Прилуцький С.В. Теорія судової влади (судове право): шлях становлення та перспективи розвитку в Україні / С.В. Прилуцький // Бюл. М-ва юст. України. – 2008. – № 11-12. – С. 95-101.

 • Про виконавче провадження: Закон України № 606-XIV від 21.04.1999 року. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 19 (28.05.99). – Ст. 813.05.

 • Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України № 3477-IV від 23.02.2006 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 30 (28.07.2006). Ст. 260.

 • Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень: Закон України № 3541-IV від 15.03.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 15 (26.04.2006). – Ст. 1066.

 • Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості: Закон України № 694-VI від 18.12.2008 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 16 (17.04.2009). Ст. 219.

 • Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України і Цивільного процесуального кодексу України: Закон України № 360/95-ВР від 5.10.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. № 35 (29.08.95). – Ст. 271.

 • Про електроенергетику: Закон України № 575/97-ВР від 16.10.1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.

 • Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України № 1255-IV від 18.11.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 11 (12.03.2004). – Ст. 140.

 • Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України № 2240-III від 18.01.2001 року // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 14 (06.04.2001). – Ст. 71.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»

 • Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-XII від 12.05.1991 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30 (23.07.91). – Ст. 379.

 • Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення: Постанова КМУ № 955від 17.10.2008 р. // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 84 (14.11.2008). – Ст. 2825.

 • Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 279-VI від 16.05.2008 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2008. № 25 (20.06.2008). – Ст. 241.

 • Про Конституційний Суд України: Закон України № 422/96-ВР від 16.10.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 49 (03.12.96). – Ст. 272.

 • Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України № 361/2006 від 10.05.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 19 (24.05.2006). – Ст. 1376.

 • Про Концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України // Відом. Верхов. Ради України. – 1992.– № 30 (28.07.92). – Ст. 426.

 • Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України № 877-V від 5.04.2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. –№ 44 (25.06.2007). – Ст. 1771.

 • Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України № 2181-III від 21.12.2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 10 (09.03.2001). – Ст. 44.

 • Про систему оподаткування. Закон України № 1251-XII від 25.06.1991 р.// Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 39 (24.09.91). – Ст. 510.

 • Пушняк О.В. Право і час: монографія / О.В. Пушняк. – Х.: Фінн, 2009. – 176 с.

 • Рабинович П.М. Право как явление общественного сознания / П.М. Рабинович // Известия ВУЗов. Правоведение. – 1972. – №2. – С. 106-116.

 • Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализма. (Вопросы теории и методологии исследования) / П.М. Рабинович. – Л.: Вища школа, 1975. – 260 с.

 • Рабінович П. М. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України / П. М. Рабінович // Вісн. Конституційного Суду України. – 2006. – № 1. – С. 7-46.

 • Рабінович П. Правотлумачення і герменевтика (за матеріалами практики Конституційного Суду України) / П. Рабінович // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 4. – С. 13-22.

 • Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч.посібник / П.М. Рабінович. – Вид. 10-е, допов. – Л.: Край, 2008. – 224 с.

 • Рабінович П.М. Праворозуміння: сутність, класифікації, нездоланність плюралізму / П.М. Рабінович // Бюл. М-ва юст. України. – 2007. – № 5. – С. 25-35.

 • Рабінович П.М. Практика Страсбурзького суду як втілення діалектичних принципів пізнання права / П.М. Рабінович // Бюл. М-ва юст. України. – 2009. – № 4-5. – С. 20-30.

 • Рабінович П.М. Природно-правова аргументація в практиці Конституційного Суду України / П.М. Рабінович // Вісн. Конституційного Суду України. – 2009. – № 4. – С. 103-113.

 • Радбрух Г. Философия права / Г. Радбрух; пер. с нем. Ю.М. Юмашева. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 240 с.

 • Рафиков Р.Р. Судебное правоприменение: теоретико-правовой анализ / Р.Р. Рафиков. – Уфа: РГБ, 2006.

 • Рікер П. Право і справедливість / П. Рикер; пер.із фр. – К.: Дух і літера, 2002. – 216 с.

 • Рикер П. Справедливое / П. Рикер; пер. с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. – М.: Гнозис, Логос, 2005. – 304 с.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 1, частини першої статті 7, статтей 8, 9, 10, частини четвертої статті 14, статті 17, частини першої статті 20, частини третьої статті 29 Закону України “ Про прокуратуру” (справа про повноваження прокуратури відповідно до пункту 9 розділу ХV “Перехідні положення” Конституції України) у справі № 1-29/2008 від 10.09.2008 р. № 15-рп/2008.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України “Про статус народного депутата України” в редакції Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про статус народного депутата України” від 25.09.1997 р. (справа про статус народного депутата України) № 8-рп/2000 від 10.05.2000 р.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 1, 2, 4, 6 Закону України “Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства “Градобанк” у державну власність”, Постанови Верховної Ради України “Про визнання колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України” у справі № 1-34/2008 від 16.10.2008 р. № 24-рп/2008 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 37 (29.09.2000) – Ст. 1592.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (справа про податкову заставу) № 2-рп/2005 від 24.03.2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 13 (15.04.2005). – Ст. 674.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) № 18-рп/2004 від 1.12.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 50 (31.12.2004). – Ст. 3288.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституцією України) № 4-зп від 3.10.1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1997, числ 42 (30.10.97). – № 59.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський Акціонерний Банк” щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) № 7-рп/2001 від 30.05.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 24 (29.06.2001). – Ст. 1076.

 • Рішення Конституційного Суду України “Про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандата)” № 1-зп від 13.05.1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1997, число 20. – №с. 117.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України від 1 жовтня 1996 року “Про тлумачення статті 98 Конституції України” (справа щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України) № 3-зп від
  11.07.1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1997, число 29. – № 85.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) № 3-рп/2003 від 30.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 6 (21.02.2003). – Ст. 245.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регламент Верховної Ради України) у справі № 18/2008 від 1.04.2008 р. № 4рп/2008.

 • Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) у справі № 1-17/2005 від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) у справі № 1-33/2004 від 2.11.2004 р. № 15-рп/2004 // Вісн. Конституційного Суду України. – 2004. – № 5. – С. 38-45.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України “Про статус суддів” (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) № 8-рп/2005 від 11.10.2005 р. // Вісн. Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 41-52.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) № 4-рп/2001 від 19.04.2001 р. // Вісн. Конституційного Суду України. – 2001. – № 2. – С. 25-27.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” (справа про Рахункову палату) № 7-зп від 23.12.1997 р. // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001 / Відповід.ред. П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с. – С. 68-84.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п’ятого статті 2483 Цивільного процесуального кодексу України та за конституційними зверненнями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення абзацу четвертого статті 2483 Цивільного процесуального кодексу України (справа щодо конституційності статті 2483 ЦПК України) № 6-рп/2001 від 23.05.2001 р. // Вісн. Конституційного Суду України. – 2001. – № 3. – С. 3-10.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою) № 23-рп/2008 від 15.10.2008 р. // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 80 (31.10.2008). – Ст. 2701.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) № 16-рп/2008 від 17.09.2008 р. // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 72 (03.10.2008). – Ст. 2432.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) № 15-рп/2002 від 9.07.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 28 (26.07.2002). – Ст. 1333.

 • Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Вищого господарського суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 р. // Вісн. господ. судочинства. – 2008. – № 3.

 • Родионова О.М. Источники гражданского права России: история и современность / О.М. Радионова. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 184 с.

 • Ролз Дж. Теорія справедливості / Дж. Ролз; пер. з англ. О. Мокровольський. – К.: Основи, 2001. – 822 с.

 • Рулан Норбер. Историческое введение в право: учебное пособие для вузов / Норбер Рулан. – М.: NOTA BENE, 2005. – 672 с.

 • Ручкин Е.Б. К вопросу о нормативности права / Е.Б. Ручкин // Проблеми законності: Респ.міжвідом.наук.зб.; відп.ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац.юрид.акад.України, 2001. – Вип. 46. – 238 с. – С. 3-9.

 • Сабо И. Основы теории и права / И. Сабо. – М.: Прогресс, 1967. – 270с.

 • Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности / А.Х. Саидов. – М.: Юристъ, 2000. – 448 с.

 • Саулян О.П. Реализация требований законности в условиях нетипичного правоприминения / О.П. Саулян // Следователь. – 2000. – № 3. – С. 35.

 • Свобода слова. Рішення Верховного Суду США / пер.з англ. Н. Комарової; під ред. Морін Гаррісон та Стіва Гілберта. – К.: Оптима, 2004. – 252с.

 • Свобода преси. Рішення Верховного Суду США / пер.з англ. Н. Комарової; під ред. Морін Гаррісон та Стіва Гілберта. – К.: Оптима, 2004. – 276с.

 • Свобода релігії. Рішення Верховного Суду США / пер.з англ. Н. Комарової; під ред. Морін Гаррісон та Стіва Гілберта. – К.: Оптима, 2005. – 256с.

 • Северинюк В.М.. Механізм правового регулювання в мусульманському праві: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Северинюк; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2007. – 96 с.

 • Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди / А.О.Селіванов. – К.: УАІД «Рада», 2009. – 560 с.

 • Селіванов В. Методологічні проблеми запровадження конституційних приписів „верховенства права” і „верховенства закону” / В. Селіванов // Право України. – 1997. – № 6.– С. 8-18.

 • Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства / В.М. Семенов. – М.: Юрид. лит., 1982. – 152 с.

 • Скомороха В.Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики / В.Є. Скомороха. – К. : МП Леся, 2007. – 716с.

 • Скрипнюк О.В. Верховенство права та його роль у побудові демократичної, правової, соціальної держави / О.В. Скрипнюк // Вісн. Верхов. Суду України. – 2008. – № 8. – С. 33-36.

 • Скурко Е.В. Принципы права в современном нормативном правопонимании / Е.В. Скурко. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 200 с.

 • Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / І.Д. Сліденко. – Одеса: Фенікс, 2003. – 234 с.

 • Смирнов В. Предложение о наказании в обвинительном заключении /
  В. Смирнов // Росс. юстиция. – 1999. – № 9. – С. 38-39.

 • Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права /
  О.В. Смирнов. – М.: Юрид. лит., 1977. – 216 с.

 • Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення / В. Смородинський // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 4. – С.239-247.

 • Сушко Л. Місце судового контролю в правовій державі / Л. Сушко // Бюл. М-ва юст. України. – 2007. – № 6. – С. 121-127.

 • Сырых В.М. Логические основания общей теории права / В.М. Сырых. – М.: Юстицинформ, 2004. – Т. 1. Элементарный состав. – 528 с.

 • Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики /
  Л.Р. Сюкияйнен; Ин-т гос-ва и права АН СССР. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

 • Таманага Браян. Верховенство права: історія, політика, теорія / Браян Таманага; пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 208с.

 • Тацій В.Я. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2001. – № 4 (27). – С. 31-40.

 • Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 592 с.

 • Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: монография / М.В. Тесленко; вступ. ст. В. Ф. Погорилко. – К.: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2001. – 344 с.

 • Титов В.Д. Юридическая логика в США / В.Д. Титов. – Х. : Ксилон, 2007. – 250с.

 • Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень / В. Тихий // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 4. – С. 55- 65.

 • Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень / В.Тихий // Вісн. Конституційного Суду України. – 2001. - № 1. – С. 62-71.

 • Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності / В.Д. Ткаченко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1996. – № 6. – С. 24-30.

 • Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики / Ю.Н. Тодыка. – Х. : Факт, 2000. – 608с.

 • Толстенко В.Л. Принципи права як невід’ємний структурний елемент сучасної правової ідеології / В.Л. Толстенко // Бюл. М-ва юст. України. – 2009. – № 1. – С. 90-98.

 • Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права / Е.Н. Трубецкой. – СПб.: Юрид. ин-т, 1998. – 185 с.

 • Уварова, О.О. Про зміст і форму правозастосовних актів / О.О. Уварова // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - № 4. – С. 207-213.

 • Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 336 с.

 • Федорченко А.А. Принципы правовой системы России: Теоретический аспект: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. А. Федорченко. – 20 с.

 • Фридмэн Л. Введение в американское право / Л. Фридмэн; пер.с англ.; под ред. М. Калантаровой. – М.: Прогресс, Универс, 1993. – 286 с.

 • Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти / Т. Фулей // Право України. – 2003. – № 7. – С. 24-29.

 • Фуллер Лон Л. Мораль права. / Лон Л. Фуллер; пер.с англ. Т.Даниловой. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 308 с.

 • Фурсов Д.А. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским делам / Д.А. Фурсов, И.В. Харламов. Том первый:. – М.: Статут, 2009. – Т.І. Теория и практика организации правосудия. – 524 с.

 • Харитонова О.І. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – Х.: Одіссей, 2002. – 592 с.

 • Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свободи: Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії: В 3-х т. / Ф.А.Хайєк; пер. з англ. – К.: Сфера, 1999. – Т.І: Правила та порядок.

 • Харт Г.Л.А. Понятие права. / Г.Л.А. Харт; пер. с англ.; под общ. ред.
  Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2007. – 302 с.

 • Хеффе Отфрид. Справедливость: Философское введение / Отфрид Хеффе; пер. с нем. О.В. Кильдюшова. – М.: Праксис, 2007. – 192 с.

 • Царьков И.И. О правовых принципах в средневековой юриспруденции / И.И. Царьков // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2003. – № 2. – С. 197-207.

 • Царьков И.И. Развитие правопонимания в европейской традиции права / И.И. Царьков. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. – 346 с.

 • Цвик М.В. Конституционные принципы социалистического строя / М.В. Цвик, Г.А. Борисов // Сов. гос-во и право. – 1981. – № 9. – С. 13-21.

 • Цвик М.В. О юридических основах деятельности советского государства (Методологические аспекты теории социалистической законности) / М.В. Цвик, Г.А. Борисов // Проблемы соц. законности на современном этапе коммунистического строительства. Краткие тезисы докладов. – Х.: Юрвуз, 1978. – 269 с. – С. 6-9.

 • Цвік М. Про місце санкціонування в процесі формування права / М. Цвік, Д. Вовк // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2004. – № 2 (37). – С.13-24.

 • Цвік М.В. Методологічне значення принципів права / М.В. Цвік; проблеми методології сучасного правознавства. Матеріали конференції. 9-10 жовтня 1996 р. – Київ. – С. 34.

 • Цвік М.В. Про сучасне праворозуміння / М.В. Цвік // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2001. – № 4 (27). – С. 3-13.

 • Цивільний процесуальний кодекс України // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 6 (21.02.1999). – Ст. 245.

 • Цивільний кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 4 (02.12.2003). – Ст. 167.

 • Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві / М. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 2 . – С. 65-69.

 • Ципеліус Р. Філософія права: Підручник / Р. Ципеліус; пер. з нім. Є.М. Перепічія, Л.А. Сотниченко, С.В. Пролєєва. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.

 • Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации / Е.Е. Чередниченко. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 192 с.

 • Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их действия / Г.Т. Чернобель // Правоведение. – 1988. - № 6. – С. 40-47.

 • Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна / И.Л. Честнов // Известия вузов: Правоведение. – 2002. – №2 (240). – С. 4-16.

 • Четвернин В.А. Современные концепции естественного права: монография / В.А. Четвернин. – М.: Наука, 1988. – 144 с.

 • Шапп Ян. Система германского гражданского права: учебник / Ян Шапп; пер. с нем. С.В. Королева. – М.: Международные отношения, 2006. – 360 с.

 • Шаркова І. Iudicia bonae fidei: історични витоки застосування аналогії права та звичаєвих норм у цивільному процесі / І. Шаркова // Юрид. Україна. – 2007. – № 3. – С. 58-59.

 • Швачка А.А. Общие принципы права как источники права романо-германской правовой семи / А.А. Швачка // Порівняльно-правові дослідження. – 2007. – № 1-2. – С. 141-143.

 • Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / С. Шевчук. – Х.: Консум, 2002. – 296 с.

 • Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

 • Шевчук С.В. Європейська концепція “усталеної судової практики” та її вплив на правотворчу функцію Конституційного Суду України / С.В. Шевчук // Вісн. Конституційного Суду України. – 2008. – № 2. – С. 93-101.

 • Шевчук С.В. Захист права на додержання розумних строків судового провадження: європейський досвід та українські реалії / С.В. Шевчук // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 8. – С. 31-36.

 • Шевчук С.В. Значення загально правового принципу пропорційності для визначення законодавчих обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод (зарубіжний досвід) / С.В. Шевчук // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 1. – С. 69-76.

 • Шевчук С.В. Коли закони залишаються чинними. Про принцип конституційності правових актів / С.В. Шевчук // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 164 (9 вересня).

 • Шевчук С.В. Нормативність актів судової влади: від правоположення до правової позиції / С.В. Шевчук // Вісн. Верхов. Суду України. – 2008. – № 9. – С. 23-27.

 • Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції / С.В. Шевчук. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – 302 с.

 • Шевчук С.В. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С.В. Шевчук. – К.: Реферат, 2002. – 344 с.

 • Шевчук С.В. Судова правотворчість у доктрині та практиці російської імперії та СРСР: споріднені тенденції та їх вплив на сучасну правову с у діяльності Європейського суду з прав людини та його застосування в Україні / С.В. Шевчук // Бюл. М-ва юст. України. – 2007. – № 5. – С. 110-118.

 • Шевчук С.В. Судовий прецедент у праві ЄС / С.В. Шевчук // Бюл. М-ва юст. України. – 2007. – № 6. – С. 78-85.

 • Шевчук С.В. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів тлумачення Конституції. // Українське право. – 1998. Число 2 (10). Спецвипуск: [Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій української правничої фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 р.)]: Науково-практичний часопис. – К.: Українська Правнича Фундація, 1998. – С. 56-68.

 • Шершеневич Г.Ф. История философии права / Г.Ф. Шершеневич. – Изд. 2-е. – М.: Бр. Башмаковых, 1907. – 588 с.

 • Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Тип. тов. И.Д.Сытина, 1908. – 159 с.

 • Шершеневич Г.Ф. Применение норм права / Г.Ф. Шершеневич // Журнал М-ва юст. – 1903. – № 1, январь. – С. 34-82

 • Шершеневич Г.Ф. Общая теория права / Г.Ф. Шершеневич. – М. Изд. Бр.Башмаковых, 1911. – Т.І. Вып І. – 320 с.

 • Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: учеб. Пособ / Б.С. Эбзеев. – М.: Закон и право, Юнити, 1996. – 349 с.

 • Ющик О.І. До проблеми монізму і дуалізму праворозуміння / О.І. Ющик // Правова держава. – К.: ВД „Юридична книга”, 2003. – Вип.14. – С.78-89.

 • Явич Л.С. Общая теория права / Л.С. Явич. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 288 с.

 • Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений / Л.С. Явич. – М.: Юрид. лит., 1961. – 172 с.

 • Явич С.Я. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития и функционирования юридической формы общественных отношений / С.Я. Явич. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. – 207 с.

 • Ярославцев В.Г. Нравственное правосудие и судейское правотворчество / В.Г. Ярославцев. – М.: Юстицинформ, 2007. – 304 с.

 • Яртых И.С. Нюрнбергский процесс: Защитительные речи адвокатов /
  И.С. Яртых. – М.: Юрлитинформ, 2008. – Т. І. – 424 с.
  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка