Національна бібліотека україни імені В. І. ВернадськогоСторінка1/2
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Інститут інформаційних технологій

Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 26.12.2016 до 16.01.2017 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.


 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. Р131298 Золота Ю. В. Природознавство. Тестові завдання. 2 клас : до підруч. Грущинської І. В. / Ю. В. Золота, Г. В. Нечай. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 31 с. - (За новою програмою. Природознавство. 2 [клас])
2. ВА806473 Міщук Н. Й. Календарно-тематичне планування. Природознавство. 5 клас. Біологія. 6-11 класи / [Н. Міщук, І. Дем'янчук]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 143, [1] с.


Фізико-математичні науки
3. РА426184 Кондрюк Д. В. Вплив оптичних фононів на спектри поглинання плоских квазідвовимірних напівпровідникових наноструктур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Кондрюк Денис Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. : рис.
4. РА426181 Набока В. Ю. Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Набока Владислав Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. - Київ, 2016. - 16 с. : рис.
5. ВА806421 Астапович И. С. Занимательные очерки о метеоритах / И. С. Астапович ; под ред. В. А. Смирнова. - Одесса : Астропринт, 2015. - 176 с. : рис.
6. ВА806413 Гельфгат І. М. Фізика. 8 клас. Опорні конспекти : [посібник] / Ілля Гельфгат. - Харків : Весна, 2016. - 143, [1] с. : рис. - (Навчальний посібник) (Опорні конспекти)
7. ВА806330 Дикин Г. Н. Структура пространства-времени микромира / Г. Н. Дикин. - Киев : StreamLine, 2016. - 99 с., [1] л. : рис., табл.
8. ВС61633 Кирик Л. А. Тест-контроль. Фізика. 8 [клас] : зошит для самост. і контрол. робіт / Леонід Кирик. - Харків : Весна, 2016. - 80, [1] с. : іл. - (Тест-контроль®)
9. ВА806412 Кирик Л. А. Фізика. Збірник задач. 8 клас / Леонід Кирик. - Харків : Весна, 2016. - 128 с. : рис., табл.
10. ВА806337 Кігель В. Р. Вища математика для економістів і менеджерів : навч. посіб. / В. Р. Кігель, О. І. Шаров ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК", 2015. - 401, [1] с. : рис.
11. ВА806461 Кондратьєва Л. І. Календарно-тематичне планування з математики. 5-11 класи : [посібник] / [Л. Кондратьєва, О. Тепцова]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111 с.
12. СО34722 Кравчук В. Р. Зошит для контролю навчальних досягнень з алгебри. 8 клас : самост. та контрол. роботи / Василь Кравчук, Марія Підручна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 63 с.
13. ВА806427 Нестеренко О. І. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно-хімічних процесів / О. І. Нестеренко, В. В. Бурликов ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 278 с. : рис., табл.
14. ВА806458 Олійник Л. І. Алгебраїчний тренажер. 8 клас : запитання, відповіді, зразки розв'язання вправ / Лариса Олійник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 159 с. : рис. - (Довідничок-помічничок)
15. Р131304 Попова Н. М. Цікаво. Обчислюємо в межах 1000 : навч. посіб. для уч. 3 кл. / Н. М. Попова. - Київ : Час майстрів, 2016. - 39 с. : іл.
16. СО34723 Роганін О. М. Зошит для контролю навчальних досягнень з геометрії. 8 клас : самост. та контрол. роботи / Олександр Роганін, Анатолій Капіносов, Лариса Кондратьєва. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 63 с. : іл.
17. ВС61638 Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра + Геометрія. 7 [клас] : зошит для самост., контрол. робіт, контролю теорет. знань і практ. тренінгів / Олександр Роганін ; за заг. ред. Є. П. Неліна. - Харків : Весна, 2016. - 215 с. : іл. - (Тест-контроль®)
18. ВС61637 Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра + Геометрія. 8 [клас] : зошит для самост. і контрол. робіт / Олександр Роганін ; [за заг. ред. Є. П. Неліна]. - Харків : Весна, 2016. - 136 с. - (Тест-контроль®)
19. ВС61635 Роганін О. М. Тест-контроль. Математика. 5 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт + практ. тренінги / Олександр Роганін ; за заг. ред. Є. П. Неліна. - Харків : Весна, 2016. - 119 с. : іл. - (Тест-контроль®)
20. ВА806506 Третьяк А. И. Математическое моделирование и оптимизация в системе компьютерной математики Maple : [учеб. пособие] / А. И. Третьяк, А. В. Усов, А. П. Коновалов. - Одесса : Астропринт, 2015. - 452 с. : рис., табл.
21. ІВ223301 Congress of mathematicians of Macedonia(5 ; 2014 ; Ohrid).Proceedings of the V Congress of mathematicians of Macedonia. Section: History and education of mathematics and informatics : Sept. 24 - 27, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia / ed. by Aleksa Malčeski [et al.]. - Skopje : Union of mathematicians of Macedonia, 2014. - III, 151 p. : fig.


Хімічні науки
22. РА426171 Декалюк М. О. Нові нановуглецeві флуорофори: синтез, оптичні властивості та їх взаємодія з клітинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Декалюк Марія Олегівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
23. РА426210 Литвиненко А. С. Вплив будови пористих координаційних полімерів з містковими біпіридиновими лігандами на процеси електрокаталітичної активації галогенвмісних органічних сполук : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Литвиненко Антон Сергійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
24. ВА806336 Владислав Володимирович Гончарук : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського ; [уклад.: Г. С. Мацибура, В. О. Рябушко]. - Київ : Академперіодика, 2016. - 185, [62] с. : фот. - (Біобібліографія вчених України)
25. Р131299 Розрахунки за хімічними рівняннями : метод. вказівки до лаб. занять з неорган. хімії для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Хімія" та суміс. спец. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії та хім. екології ; [уклад. Т. В. Кокшарова]. - Одеса : Астропринт, 2016. - 35 с.
26. Р131302 Розрахункові задачі для самостійної роботи з неорганічної хімії : [метод. вказівки] для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Хімія" та суміс. спец. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії та хім. екології ; [уклад. Т. В. Кокшарова]. - Одеса : Астропринт, 2016. - 39 с.


Науки про Землю
27. РА426217 Анфімова Г. В. Стратотипічні розрізи мезозою гірського Криму (геологічні, літолого-стратиграфічні особливості та природно-заповідні аспекти) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.21 / Анфімова Галина Вікторівна ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
28. РА426209 Касьяненко К. О. Петрологія чарнокітоїдів Літинської структури : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.08 / Касьяненко Катерина Олегівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
29. РА426219 Шульгач А. С. Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
30. ВА806472 Дітчук І. Л. Календарно-тематичне планування. Природознавство. 5 клас. Рідний край. 5 клас. Географія 6-9 класи. Географія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Економіка. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень) / [І. Л. Дітчук, О. В. Заставецька, Н. П. Чотарі]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] с.
31. СО34726 Капіруліна С. Л. Географія. 8 клас. Україна у світі: природа, населення : зошит для практ. робіт + дослідж. / Світлана Капіруліна. - Харків : Весна, 2016. - 72 с. : іл., карти
32. ВА806414 Кобернік С. Г. Географія. 8 клас. Опорні конспекти. Україна у світі: природа, населення : [посібник] / Сергій Кобернік, Роман Коваленко. - Харків : Весна, 2016. - 415 с. : іл. - (Навчальний посібник) (Опорні конспекти)
33. ВА806366 "Геодезія і землеустрій в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку", всеукраїнська наукова конференція(2016 ; Одеса).Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Геодезія і землеустрій в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку", 27-29 жовтня 2016 року / Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури ; [редкол.: Ковров А. В. та ін.]. - Одеса : ОДАБА, 2016. - 177 с. : табл., рис.


Біологічні науки
34. РА426161 Бельська Ю. О. Пренатальний морфогенез печінки щурів за умов дії свинцю та нанометалів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Бельська Юлія Олександрівна ; Держ. закл. "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". - Дніпро, 2016. - 21 с.
35. РА426177 Стасюк М. В. Інвазійна фракція флори Волинської височини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Стасюк Марія Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
36. ВА806341 Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти легеневого стовбура в онтогенезі : монографія / Кошарний В. В. [та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 139 с. : рис., табл.
37. ВА806367 Писанець Є. Земноводні Криму / Євген Писанець, Олег Кукушкін ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей. - Київ : [б. в.], 2016. - 320 с. : рис., табл.
38. ВА806383 Погребняк С. Г. Черевоногі молюски (Mollusca, Gastropoda) : колекції Зоол. музею Нац. наук.-природн. музею НАН України / С. Г. Погребняк, Е. М. Сєдишева ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей. - Київ : НАН України, 2015. - 386 с.
39. ВС61620 Соболь В. І. Біологія. Робочий зошит. 8 клас : [лаб. дослідж., практ. роботи] / В. І. Соболь. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 135 с. : іл. - (Біологія)
40. ВС61636 Соболь В. І. Тест-контроль. Біологія. 8 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Валерій Соболь. - Харків : Весна, 2016. - 184 с. : іл. - (Тест-контроль®)
41. ВА806376 Средства защиты организма от действия ионизирующего облучения : учеб. пособие / В. П. Баштан [и др.]. - Полтава : АСМИ, 2016. - 117 с. : ил.
42. ВА806354 Хмара Т. В. Пренатальний морфогенез сечівника : [монографія] / Хмара Т. В., Стрижаковська Л. О. - Чернівці : Медуніверситет, 2016. - 222 с. : рис., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
43. РА426157 Гнатушенко В. В. Моделі та методи підвищення якості передачі трафіка у бездротових мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гнатушенко Вікторія Володимирівна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2016. - 42 с. : рис., табл.
44. РА426205 Мамєдов Д. Б. Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Мамєдов Довлєт Байрамович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 19 с. : рис.
45. РА426162 Олексієнко Г. А. Мультигармонічні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Олексієнко Галина Андріївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 19 с. : рис.
46. РА426194 Симоненко О. В. Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Симоненко Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 24 с. : рис.
47. ВА806352 Бабак С. В. Статистическая диагностика электротехнического оборудования : [монография] / С. В. Бабак, М. В. Мыслович, Р. М. Сысак ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Ин-т электродинамики НАНУ, 2015. - 455 с. : рис.
48. Р131306 Ткаченко С. Г. Вибір раціональних співвідношень розмірів деталей та розрахункове дослідження процесів двигуна за допомогою методів комп'ютерного проектування : метод. вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни "Основи комп'ютерного проектування ДВЗ" для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння") ден. та заоч. форм навчання / Ткаченко С. Г., Хоменко В. С., Авдюнін Р. Ю. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В. [вид.], 2016. - 31, [1] с. : рис., табл.
49. В353314/3 Щерба, Анатолій Андрійович Електротехніка. Ч. 3: Мікропроцесорна і комп'ютерна техніка. - Київ : Наш Формат, 2016. - 286, [1] с. : табл.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
50. ВА806426 Кузяєв І. М. Моделювання обладнання для переробки пластмас : [посібник] / І. М. Кузяєв, М. В. Бурмістр, П. І. Баштаник ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 270 с. : рис.


Соціологія. Демографія
51. РА426224 Пасісниченко А. В. Європейська ідентичність як дискурсивний феномен: особливості конструювання : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Пасісниченко Антон Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 21 с.
52. ВА806505 Ворников В. И. Социокультурные основания конвенциональности в обществе: конвенция и толерантность : монография / В. И. Ворников ; Гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". - Одесса : Астропринт, 2015. - 354 с.
53. СО34719 Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді / [Н. Дмитрук та ін.]. - Київ : СКД, 2016. - 89 с. : рис., табл.
54. В277552/2 Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. T. 2/ red. Roman Kordonski, Oleksandra Struk, Janusz Ruciński. - 2016. - 660 s. : rys., il., tab.
55. В277552/3 Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. T. 3/ red. Roman Kordonski [et al.]. - 2016. - 375 s. : rys., wykr., tab.
56. ІВ223284 Vujačić V. Sociologija nacionalizma: eseji iz teorijske i primenjene sociologije na primerima Rusije i Srbije / Veljko Vujačić ; prev. Borislav Radović. - Beograd : Službeni glasnik, 2013. - 480 s. - (Biblioteka Društvo i nauka)


Історія. Історичні науки
57. РА426220 Грищенко Ю. В. Болгарська етнічна меншина радянської України у 1920 - 1930-х рр.: соціально-економічне, суспільно-політичне та культурне життя : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Грищенко Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2016. - 20 с.
58. РА426185 Кудіна Ю. В. Формування радянської державності в білоруських землях (грудень 1918 - грудень 1922 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кудіна Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
59. АО273703 Більчук М. В. Історія України. Підготовка до ЗНО. Пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов'язкові для розпізнавання абітурієнтами. Портрети історичних персоналій : за новою програмою ЗНО : [посібник] / Маргарита Більчук, Оксана Давидова, Георгій Давидов. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 112 с. : іл. - (Зовнішнє Незалежне Оцінювання. 2017)
60. ВА806502 В'ятрович В. М. За лаштунками "Волині- 43". Невідома польсько-українська війна / Володимир В'ятрович. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля : Центр дослідж. визвол. руху, 2016. - 303 с. : іл., фот.
61. ВА806514 Гриценко Д. А. Приморське. Віхи історії : [краєзнав. нариси] / Д. Гриценко, С. Гриценко. - Одеса : Астропринт, 2015. - 143, [8] с. : кольор. іл., фот.
62. ВС61634 Д'ячков С. В. Тест-контроль. Всесвітня історія + Історія України. 8 [клас] : [зошит для самост. робіт і темат. контролю] / Сергій Д'ячков, Сергій Литовченко. - Харків : Весна, 2016. - 52, [1] с. : іл. - (Тест-контроль®)
63. ВС61602 Дашкевич Я. Р. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич ; [упоряд.: М. Капраль та ін. ; передм. І. Вакарчука, І. Гирича] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. - Львів : Піраміда, 2016. - 923 с.
64. ВА806327 Зигар М. Владимир Путин : неизбежните войни / Михаил Зигар ; прев. Ива Николова. - София : Сълнце, 2015. - 527 с.
65. ВА806492 Ігнатенко І. В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 222, [2] с. : іл.
66. ВА806478 Муринюк М. В. Красноставці. Минуле і сьогодення : сторінки історії села / Микола Муринюк, Василь Харитон ; за заг. ред. Володимира Карого. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 110 с. : фот.
67. ВА806290 На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років / [А. Руккас та ін.]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 351, [16] с. : карти, фот. - (Історія без цензури)
68. ВА806380 Олефіренко О. І. Псел пам'ятає... : [історія с. Устивиця Полтав. обл.] / Олексій Олефіренко. - Полтава : АСМІ, 2016. - 370, [16] с. : фот.
69. АО273704 Панчук І. І. Історія України : міні-довід. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання та держ. підсумк. атестації / Ігор Панчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 255 с. - (Зовнішнє Незалежне Оцінювання) (Сувенірка)
70. Р131300 Плесская Э. Г. Немецкая колония Зельц (Selz), 1809-1944 : страницы истории / Э. Г. Плесская. - Одесса : Астропринт, 2016. - 35 с. : фот.
71. ВА806375 Ревегук В. Я. Національне відродження полтавського краю: тернистий шлях до свободи : монографія / Віктор Ревегук. - Полтава : АСМІ, 2016. - 185, [4] с. : фот.
72. ВС61625 Свідерський Ю. Ю. Історія України : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Ю. Свідерський, Н. Ю. Романишин, Т. В. Ладиченко. - Київ : Грамота, 2016. - 255 с. : іл.
73. ВА806409 Середницька Г. В. Історія України. 8 клас. Опорні конспекти та практичні заняття : [посібник] / Ганна Середницька. - Харків : Весна, 2016. - 255, [1] с. - (Навчальний посібник) (Опорні конспекти)
74. ВА806283 У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів / [А. Галушка та ін.]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 352, [16] с. : карти, іл., фот. - (Історія без цензури)
75. ВА806431 Ушанова С. В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С. В. Ушанова. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 92 с.
76. ВА806432 Ушанова С. В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С. В. Ушанова. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 80 с.
77. ВС61581 Яворська І. Т. Життя як пошук раю. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : монографія / І. Т. Яворська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 214, [1] с. : іл., табл., фот.
78. ІС15298 Prehistory and early Middle Ages of Southwestern Bohemia : cat. of exposition called Insights into the Past of the Plzeň Region / auth. of text: M. Metlička ; [transl.: A. Junková ; auth. of photos: D. Baštová et al.]. - Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2015. - 167 p. : fig. - (Plzeňský kraj)
79. ІВ223313 Šedivý I. Češi, české země a Velká válka 1914-1918 / Ivan Šedivý. - Praha : Lidové noviny, 2014. - 493 s. : fot. - (Edice Česká historie ; sv. 7)
80. СО34704 Илиевски П. Хр. Киевски дамаскин / Петар Хр. Илиевски, Красимира Илиевска. - Скопjе : Македонска академија на науките и уметностите, 2015. - 834 с.
81. ВА806193 Фин М. Центри српске културе XVIII века : Кијев-Будим-Венеција / Моника Фин ; прев. с итал. Кристина Копрившек. - Нови Сад : Академска књига, 2015. - 223 с. - (Библиотека Хоризонти)
82. ВА806190 Церовић Љ. Народи на тлу Војводине : од праисторије до средине двадесетог века / Љубивоје Церовић. - Нови Сад : Прометеј ; Трнава : Удружење Срба у Словачкој, 2015. - 350 с. : ил. - (Библиотека Историја)
83. ВА806188 Чедомир Попов : живот и историја : библиогр. / приред. Вида Зеремска, Јелена Попов. - Нови Сад : Академска книга, 2015. - 250 с. : ил.


Економіка. Економічні науки
84. РА426183 Дем'ян Я. Ю. Інвестиційне забезпечення сталого розвитку аграрної сфери Закарпаття : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дем'ян Ярослава Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
85. РА426156 Мордвицька Ю. С. Механізм трансфертного ціноутворення в системі управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мордвицька Юлія Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2016. - 20 с. : рис., табл.
86. РА426176 Пашніна А. О. Розвиток організації обліку на підприємствах в умовах використання інформаційно-комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Пашніна Анна Олександрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 20 с. : рис., табл.
87. РА426207 Семирак О. С. Планування та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Семирак Оксана Степанівна ; Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево, 2016. - 20 с. : рис., табл.
88. РА426168 Хуссейн Х. Х. Проектний антикризовий менеджмент в управлінні розвитком підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Хуссейн Хазар Хамад ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса , 2016. - 21 с. : рис., табл.
89. ВА806344 Бочковский А. П. Автоматизовані системи управління процесами : навч. посіб. / А. П. Бочковский ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Юридична література, 2016. - 203 с. : рис., табл. - (Охорона праці при проектуванні технічних систем ; кн. 1)
90. ВА806357 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Звітна конференція, присвячена 150-й річниці створення Одеського національного університету імені І. І. Мечникова(71 ; 2015 ; Одеса).Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 71-ї звітної конференції, присвяченої 150-й річниці створення Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук, 24 квітня 2015 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [відп. ред.: С. М. Клейменова, О. О. Нігреєва]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 481 с.
91. ВА806512 Костин Ю. П. Основы логистики : учеб. пособие / Ю. П. Костин, А. Н. Вудвуд ; Одес. нац. политехн. ун-т. - Одесса : Астропринт, 2015. - 145, [2] с. : рис., табл.
92. ВА806491 Пархоменко О. В. Інформація і знання - основа прогрессу : [монографія] / О. В. Пархоменко ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя ; Київ : УкрІНТЕІ, 2016. - 330 с. : рис., табл.
93. ВА806495 Соловйова Н. І. Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі : монографія / Н. І. Соловйова. - Херсон : Тімекс, 2010. - 387 с. : рис., табл.
94. ВА806476 Соловйова Н. І. Концептуальні засади фінансового прогнозування на підприємствах АПК : монографія / Н. І. Соловйова. - Херсон : ХДУ, 2008. - 112 с. : рис., табл.
95. ВА806477 Соловйова Н. І. Системне прогнозування в економіці: ідеологеми минулого та майбутнього : монографія / Н. І. Соловйова. - Херсон : ХДУ, 2009. - 140 с. : рис., табл.
96. ВА806479 Череп А. В. Оцінка ефективності діяльності підприємства на засадах оптимального використання ресурсів : монографія / Череп А. В., Северина С. В. ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2016. - 263 с. : рис., табл.
97. ВА806494 Шпичак Олександр Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969 - 2015 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В. А. Вергунов та ін. ; наук. ред.: В. А. Вергунов, В. М. Жук]. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2016. - 425, [64] с. : фот. - (Академіки Національної академії аграрних наук України)
98. ВА806480 Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. / Н. Л. Ющенко ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. - 277 с. : рис., табл.
99. ІС15303 Budget policy: pragmatic approaches to strategic decisions / [Kristina Avramchenko et al.] ; Inst. for social & econ. studies. - Kyiv : СТ-ДРУК, 2016. - 112 p. : fig., tab. - (Economic pragmatism series)
100. ІВ223287 Pejanović R. Tranzicija i nacionalna kultura : ogledi iz društveno-ekonomske antropologije / Radovan Pejanović. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 250 s. - (Biblioteka Nummus)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка