Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСкачати 361.44 Kb.
Дата конвертації09.06.2019
Розмір361.44 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 26.09.2016 до 01.10.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. ВА804490 Зазеркалье. - Киев : Пресс-Курьер-Украина, 2016. - 159 с. : ил. - (Невыдуманные истории. Золотая серия ; спецвып. №3/с, вып. 7)


Фізико-математичні науки
2. ВА804467 Антон Григорович Наумовець : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т фізики НАН України. - Київ : Академперіодика, 2016. - 157, [18] с. : фот. - (Біобібліографія вчених України)
3. ВС61182 Казанский В. Б. Электродинамическая теория композитных сред : монография / В. Б. Казанский, В. Р. Туз, В. В. Хардиков ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 219 с. : рис., табл.
4. ВА804483 Кухровський П. П. Загадка ПСХЕМ : [наук.-фантаст. розповідь] / П. П. Кухровський. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 108 с. : мал.
5. ВА804509 "Методика викладання та методи дослідження в математиці", міжнародна наукова конференція(2016 ; Берегове).Міжнародна наукова конференція "Методика викладання та методи дослідження в математиці", м. Берегове, 21-23 квітня 2016 р. / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II ; [редкол.: Кучінка К. Й., Кіш О. Ш., Вереш Е. Й.]. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 78 с.
6. ВА804482 Рівняння математичної фізики: основні методи, приклади, задачі : навч. посіб. для студентів фіз.-мат. та інж.-техн. спец. / С. Д. Івасишен [та ін.]. - Чернівці : Родовід, 2016. - 210, [1] с.


Науки про Землю
7. ВА804382 Водные ресурсы бассейна реки Днестр - предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона : [материалы круглого стола-тренинга] / отв. ред. Георге Дука, акад., президент АНМ. - Кишинев : [б. и.], 2010. - 80 с. : рис., табл.
8. ВС61260 Гайдін А. М. Техногенний карст : [монографія] / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2016. - 199 с. : іл., табл.
9. ВС61230 Реки и водные объекты Белогорья : монография / Ф. Н. Лисецкий [и др.] ; под ред. Ф. Н. Лисецкого ; Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во", Белгород. гос. нац. исслед. ун-т. - Белгород : Константа, 2015. - 362, [20] с. : ил., табл.


Біологічні науки
10. ВА804219 Ботаника: высшие растения (=Cormobionta, Tracheophyta, Phanerogamen) : комплекс учеб.-метод. материалов для студентов биол. фак. / [В. П. Комаристая и др.] ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 95 с. : рис., табл. - (Методическая литература)
11. ВА804418 Вітер С. Володарі неба : [для дітей ст. шк. віку, їх батьків та вчителів] / С. Вітер, І. Землянських. - Бровари : Бобко О. В., 2016. - 63 с. : кольор. іл. - (Проект "Пернаті друзі")
12. ВА804317 Грициняк І. І. Екотоксикологія лососевих риб : [монографія] / І. І. Грициняк, Д. О. Янович, Т. М. Швець ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. - Київ : ДІА, 2015. - 470 с. : іл., табл.
13. В356332/2 Зимние учеты птиц на Азово-Черноморском побережье Украины. Вып. 2: Сборник материалов XIX совещания Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы, 18-21 февраля 1999 г. / [ред.: И. Т. Русев, А. И. Корзюков, В. А. Костюшин]. - 1999. - 72 с. : рис., табл.
14. В356332/3 Зимние учеты птиц на Азово-Черноморском побережье Украины. Вып. 3: Сборник материалов XX совещания Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы / [ред.: И. Т. Русев, А. И. Корзюков, В. А. Костюшин]. - 2001. - 67 с. : рис., табл.
15. ВА804384 Игнатьев И. Генетически модифицированные организмы и обеспечение биологической безопасности / Иван Игнатьев, Илья Тромбицкий, Анжела Лозан. - Бендеры : Экоспектр, 2007. - 60, [4] с. : рис., табл.
16. ВА804128 Литвиненко Н. В. Клінічні методи дослідження нервової системи у новонароджених та дітей грудного віку : навч. посіб. для лікарів-інтернів, курсантів, практ. лікарів з фахів "неврологія", "педіатрія", "сімейна медицина" / Литвиненко Н. В., Пурденко Т. Й., Гладка В. М. ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". - Полтава : [б. в.], 2016. - 125 с. : іл., табл.
17. ВА804440 "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України(2016 ; Київ).Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва [та ін.]. - Київ : Нілан, 2016. - 207 с. : рис., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
18. ВА804455 Академік І. М. Чиженко : матеріали наук. читань / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; [за заг. ред. С. О. Воронова]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2007. - 133 с. : фот. - (Цикл "Видатні конструктори України")
19. ВА804388 Дукенбаев К. Д. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития : [монография] / Кенжемурат Дукенбаев ; отв. ред. д-р техн. наук Б. Алияров. - Алматы : [б. и.], 2004. - 603, [18] с. : ил., табл.
20. ВА804126 Електробезпека: Практикум : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл. / [О. І. Запорожець та ін.] ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУРЕ : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 152 с. : рис., табл.
21. ВА804130 Ищенко А. А. Ремонт деталей и узлов энергетического оборудования композитными материалами : монография / А. А. Ищенко, Е. В. Дашко ; Гос. вуз "Приазов. гос. техн. ун-т". - Мариуполь : ПГТУ, 2016. - 202 с. : рис., табл.
22. ВА804127 Качан Ю. Г. Средства эффективного использования электрической энергии : монография / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кузнецов ; Запорож. гос. инженер. акад. - Запорожье : ЗГИА, 2016. - 156 с. : рис., табл.
23. ВА804134 Качко О. Г. Навчальний посібник з дисципліни "Паралельне програмування" : для студентів усіх форм навчання напряму 050103 - "Програмна інженерія" / О. Г. Качко ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2016. - 403 с. : рис., табл.
24. ВА804216 Корченко О. Г. Методологія розроблення нейромережевих засобів інформаційної безпеки Інтернет-орієнтованих інформаційних систем / О. Корченко, І. Терейковський, А. Білощицький. - Київ : [б. в.], 2016. - 249 с. : рис., табл.
25. ВА804135 Лебедь О. О. Фізичні основи комп'ютерно-інтегрованих інформаційних систем : навч. посіб. / О. О. Лебедь, В. О. Мислінчук, В. Й. Пастушенко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 352 с. : рис., табл.
26. ВА804313 Марценюк В. П. Справочник коротковолновика Украины / Валерий Марценюк. - Винница : Радиоинформ, 2010. - 108 с. : рис., табл.
27. ВА804215 Накашидзе Л. В. Застосування фотоелектричних систем для отримання електричної енергії : [навч. посіб.] / Л. В. Накашидзе, В. О. Габрінець, Ю. О. Мітіков ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Акцент, 2016. - 145 с. : рис., табл.
28. ВА804217 Нейросетевые модели, методы и средства оценки параметров безопасности Интернет-ориентированных информационных систем : [монография] / А. Корченко [и др.]. - Киев : [б. и.], 2016. - 276 с. : рис., табл.
29. ВА804495 Омаров М. А. Основы прикладной механики : [учеб. пособие] / М. А. Омаров, В. И. Роменский, И. О. Яшков ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков : ХНУРЕ, 2016. - 414 с. : рис., табл.
30. ВС61239 Nesterenko B. B. Formal means of the simulation of parallel processes and systems / B. B. Nesterenko, M. A. Novotarskyi ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of mathematics. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 192, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Українська наукова книга іноземною мовою")


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
31. ВС61240 Быстрая кулинария : понятные рецепты, полезные советы, доступные продукты / [сост. Завязкин О. В.]. - Донецк : БАО, 2013. - 64, 64 с. : цв. ил. - (Готовим дома)
32. ВА804314 Герасимов Р. Самогон, водка, вино. Изготовление спиртных напитков в домашних условиях / Руслан Герасимов. - Харьков : Виват , 2016. - 222 с. - (Серия "Полезная книга")
33. ВА804338 Золотов С. М. Акриловые клеи для соединения строительных конструкций : [монография] / С. М. Золотов ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. - 184 с. : рис., табл.
34. СО34579 Кулинария круглый год. Фрукты и ягоды : [сб. рецептов] / [авт.-сост.: С. Л. Андрющенко, С. Н. Железняк]. - Киев : Букєр Букєр, 2013. - 248 с. : цв.ил. - (Серия "Четыре сезона")
35. ВС61253 Святкова кухня : [найкращі рецепти] / [упоряд. Карпенко Ю. М.]. - Донецьк : Глорія Трейд, 2014. - 223, [1] с. : кольор. іл. - (Зручно користуватись. Легко приготувати) (Від простого до вишуканого)
36. ВА804304 Семенова С. В. Фаршированные блюда: Аппетитные голубцы, зразы из телятины и свинины, оригинальные крокеты, сытная долма / С. В. Семенова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Серия "155 рецептов наших бабушек") (Вкусно, как в детстве!)
37. СО34580 Шевчук Г. В. Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості / Г. В. Шевчук, З. М. Ходаковська, А. Я. Гербут. - Київ : Основа, 2016. - 415 с. : іл.
38. ВС61254 Шедевры кулинарного искусства : книга-подарок. - Київ : Глорія, 2014. - 221, [3] с. : фот.


Соціологія. Демографія
39. ВС61232 Академік Віль Савбанович Бакіров - заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. нарис / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [наук. ред. С. І. Посохов ; уклад. бібліогр. С. Б. Глибицька, А. О. Давидова]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 106 с. : фот.
40. СО34578 Асєєв Ю. О. Дослідження соціально-економічних характеристик тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей : [стат. есе] / Юрій Асєєв. - Харків : Права людини, 2016. - 117 с. : карти, табл.
41. ВА804486 Ландшафти дискримінації в Україні / ГО Інформ. центр "Майдан Моніторинг" ; [над кн. працювали: П. Алпатова та ін.]. - Харків : Права людини, 2016. - 255 с. : рис., табл.
42. ВА804331 Місто. Культура. Цивілізація : матеріали VI Міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф. (квіт. 2016 р.) / Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [редкол.: В. Ф. Харченко (відп. ред.) та ін.]. - Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. - 310 с. : табл., рис.
43. СО34577 Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2015 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2015 року) : стат. зб. : обстеження умов життя домогосподарств / Держ. служба статистики України. - Київ : Держ. служба статистики України, 2016. - 170 с. : табл.


Історія. Історичні науки
44. ВА804409 АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви / [авт. проекту та уклад. І. Штогрін ; над кн. працювали: А. Дубчак та ін.] ; фот. Сергія Лойка. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 349, [17] с. : фот.
45. ВА804137 Бжеський Р. Прелюдія поступу (вістниківський доробок 1924-1934 років) : [праці] / Ін-т історії України НАН України ; Роман Бжеський ; [упоряд. Володимир Бойко, Тамара Демченко ; відп. ред. Г. Боряк]. - Київ : Темпора, 2016. - 471, [12] с. : іл.
46. ВА804445 Білінський В. Москва ординська (XIII - XVI століття) : іст. дослідж. / Володимир Білінський. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 650, [3] с. : карти. - (Доросла серія)
47. ВС61235 Від України до УРСР : матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радян. України до м. Києва, м. Київ, 12 груд. 2014 р. / Музей історії м. Києва, Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: Г. В. Боряк (голова, відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 267 с. : фот., табл.
48. ВА804457 Горобець В. Князі і гетьмани усієї Русі."Через шаблю маємо право". Злети і падіння козацької держави 1648-1783 років / [В. Горобець]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 351, [16] с. : іл. - (Історія без цензури)
49. ВС61207 Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд.: В. Брехуненко та ін. ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 607 с. - (Матеріали до українського дипломатарію ; серія 2)
50. ВА804411 Євтушенко М. І. Гайворон. На крилах історії : (історія села Гайворон) / Микола Євтушенко. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 415, [16] с. : іл.
51. ВА804489 Іванова Л. Г. Гетьманщина у XVIII ст.: політичні процеси і постаті : (іст. нариси) / Іванова Людмила Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. історії України. - Київ ; Кам'янець-Подільський : Історія в книзі, 2016. - 185 с.
52. ВС61262 Київські полоністичні студії : [наук. зб. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України ; [відп. ред. Ростислав Радишевський]. - Київ : Ун-т "Україна", 2016. - 495 с. : іл. - (Київські полоністичні студії ; т. 28)
53. ВА804412 Киричок Б. Г. Прагненням до суспільних справ : [краєзнав. нариси] / Борис Киричок. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 306, [1] с. : іл.
54. ВА804394 Ковальова Н. А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. "Аграрна революція" в Україні 1902-1922 рр. : [монографія] / Наталія Ковальова. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 367 с.
55. ВА804307 Козлітін В. Д. Країни Європи і Північної Америки в 1944-1974 рр. : навч. посіб. / Козлітін Володимир Дмитрович. - Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. - 738 с.
56. ВА804416 Козюра І. В. Решетилівка на скрижалях історії : іст.-краєзнав. нариси / Ігор Козюра, Валерій Козюра. - Лубни : Інтер-Парк, 2016. - 115 с.
57. ВС61237 Куликов О. Н. История и люди. Теплодар / Олег Куликов, Инна Куликова, Елизавета Куликова. - Харьков : Глобус, 2016. - 224 с. : фот.
58. ВС61259 Мирошниченко С. А. Коллекция великих событий и секретов в истории человечества / [Мирошниченко С. А.]. - Донецк : БАО, 2013. - 223, [16] с. : ил.
59. ВА804443 Немиро М. М. Імена їх Ти, Господи, знаєш... : [спогади про Голодомор] / Марія Немиро. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 251 с.
60. В355445/4 Оживає минувшина. Творчість ічнянців. Кн. 4/ [упоряд. Іван Неживий, Наталя Черненко, Тетяна Чумак ; фот.: М. Смілик]. - 2016. - 231 с. : фот.
61. ВА804138 Олешко А. Л. Женское лицо Бердянска / Анжела Олешко. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2016. - 463 с. : фот.
62. ВС61258 Пономарев В. Т. Тайны и загадки истории : [великие события, изменившие судьбу мировой цивилизации и человечества] / [Пономарев В. Т.]. - Донецк : БАО, 2013. - 223, [16] с. : ил.
63. ВА804456 Русь "після Русі". Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорізького / [В. М. Горобець та ін.]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 351, [16] с. : іл. - (Історія без цензури)
64. ВА804439 Смоктий В. В. Конвертерный цех № 1 : кн. памяти / В. В. Смоктий. - Кривой Рог ; Днепропетровск : Экономика, 2016. - 181 с. : ил.
65. ВА804462 У ратуші міста Львова (In praetorio civitatis Leopoliensis) ... Від бурмістрів до міських голів : довідник / [О. Аркуша та ін. ; упоряд.: І. Мацевко, М. Мудрий]. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 83 с. : іл.


Економіка. Економічні науки
66. ВА804121 Актуальні проблеми економіки, 2015-2016 : матеріали IX-ої міжнар. наук. конф., Київ, 19 лют. 2016 р. / [за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. М. Єрмошенка] ; ВНЗ "Нац. акад. упр". - Київ : Нац. акад. упр., 2016. - 147 с. : рис., табл.
67. ВА804341 Аналіз і оцінка ефективності затрат на інноваційну діяльність підприємств : монографія / Л. А. Костирко [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - 225 с. : табл., рис.
68. ВС61228 Асаул А. Н. Управление затратами и контроллинг в строительстве : учеб. для студентов, обучающихся по направлению подгот. 080200 Менеджмент (профиль "Производственный менеджмент") и по магистер. программе "Управление в строительстве" / А. Н. Асаул, М. Г. Квициния, А. А. Петров ; С.-Петерб. гос. ахитектур.-строит. ун-т, Абхаз. гос. ун-т. - СПб. : СПбГАСУ, 2015. - 262, [1] с. : рис., табл.
69. ВС61229 Асаул А. Н. Экономика недвижимости : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" : для бакалавров и специалистов / А. Н. Асаул. - СПб. [и др.] : Питер, 2013. - 412 с. : табл., рис. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения)
70. ВА804334 Базецкая А. И. Исторический аспект формирования и развития финансовой системы : монография / А. И. Базецкая ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. - 111 с. : рис.
71. ВА804510 Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський досвід, м. Берегове, 6-7 травня 2016 р. : абстракти : [Міжнар. наук. екон. конф.] / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II ; [редкол.: Бачо Р. Й., Семйон В. С., Потокі Г. Ф.]. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 102 с. : табл.
72. ВА804420 Герасименко І. М. Маркетингова діяльність авіакомпанії спецпризначення на ринку агроавіаційних послуг : монографія / І. М. Герасименко, О. О. Соловйова ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2016. - 169, [1] с. : рис., табл.
73. ВС61261 Гуткевич С. О. Політика ефективного розвитку підприємств: управлінський аспект : монографія / Гуткевич Світлана Олександрівна, Шендерівська Ліна Петрівна. - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 211 с. : рис., табл.
74. ВА804441 Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Посохов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 380 с. : рис., табл.
75. ВС61257 Импорт товаров и услуг: оформление и учет : практ. рук. / [сост.: Ольга Целуйко и др.]. - Днепропетровск : Баланс-Клуб , 2016. - 95 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; № 15, август 2016)
76. ВА804378 Инвестиционный анализ : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подгот. 080200 "Менеджмент", профиль "Производственный менеджмент" / А. Н. Асаул [и др.] ; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. - М. : Проспект, 2016. - 239 с. : рис., табл.
77. ВС61256 Імпорт товарів і послуг: оформлення та облік : практ. керівництво / [упоряд.: Ольга Целуйко та ін.]. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. : табл. - (Бібліотека "Баланс" ; № 15, серпень 2016)
78. ВА804419 Ітченко Д. М. Реалізація стратегії регіонального розвитку на основі проактивного управління проектами : монографія / Д. М. Ітченко, А. В. Кунденко, М. С. Дорош ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 219 с. : рис., табл.
79. ВА804222 Калінеску Т. В. Біржова діяльність : підручник / Т. В. Калінеску, І. М. Кушал, О. Д. Кирилов ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - 444 с. : рис., табл.
80. ВА804472 Кредитне стимулювання економіки України / Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 207 с. : рис., табл.
81. ВА804422 Марценюк Л. В. Теоретичні та практичні аспекти управління ефективністю залізничного туризму : монографія / Л. В. Марценюк ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпро : ДНУЗП ім. В. Лазаряна, 2016. - 242, [1] с. : табл., рис.
82. ВА804476 Мельник Л. Г. Теория развития систем : монография / Л. Г. Мельник. - Сумы : Университетская книга, 2016. - 415 с. : рис., табл.
83. СО34568 Методичні рекомендації з питань інтегрованого управління водними ресурсами, збереження водно-болотного різноманіття, створення екомережі та органічного землеробства / Чорномор. програма Ветландс Інтернешил. - Київ : [б. в.], 2011. - 120 с. : рис., табл., карти
84. ВС61209 Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем. Наукова школа доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г. І. Башнянина / О. І. Ковтун [та ін.] ; [за наук. ред. Г. І. Башнянина]. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 1095 с. : фот. кольор.
85. ВА804140 Мироненко Н. А. Управление предприятием на основе концепции бережливого производства : [монография] / Николай Мироненко. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 146 с. : ил., табл.
86. ВА804225 Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання : навч. посіб. з дисципліни "Міжнародна економіка. Частина 3" (для студентів напряму 6.030503 "Міжнародна економіка" всіх форм навчання) / Босак А. О. [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і міжнар. підприємництва. - Львів : Міські інформ. системи, 2016. - 206 с. : рис., табл.
87. ВС61206 Мошенский С. З. Зарождение финансового капитализма. Рынок ценных бумаг доиндустриальной эпохи / С. З. Мошенский. - Киев : Планета, 2016. - 278 с.
88. ВА804478 Навчальний посібник з виконання практичних завдань з дисципліни "Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисциплін "Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання", "Фінансовий аналіз", "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання", "Фінанси підприємств", "Фінанси", "Управління фінансовою санацією підприємства" і "Фінансова санація і банкрутство підприємств" та при написанні дипломних робіт / [Косарєва І. П. та ін. ; під заг. ред. Майбороди О. В.] ; Харків. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. - Харків : Здоровий Я. А., 2016. - 154 с. : рис., табл.
89. ВА804379 Организация предпринимательской деятельности : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / А. Н. Асаул [и др.] ; [под ред. А. Асаула]. - М. : Проспект, 2016. - 400 с. : рис., табл.
90. ВА804389 Оценка объектов недвижимости : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии отрасли (операции с недвижимым имуществом)" / А. Н. Асаул [и др.] ; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. - М. : Проспект, 2016. - 384 с. : рис., табл.
91. ВА804377 Оценка организации (предприятия, бизнеса) : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / А. Н. Асаул [и др.] ; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. - М. : Проспект, 2016. - 383 с. : табл., рис.
92. ВА804474 Петров В. М. Організація виробництва та планування діяльності на підприємствах АПК : навч. посіб. / В. М. Петров ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Майдан, 2016. - 360 с. : рис.
93. ВА804226 Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні : монографія / [В. С. Загорський та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В. С. Загорського ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 237 с. : рис., табл.
94. ВС61250 Путь к успеху. Банку "ГРАНТ" - 25 лет. - Харьков : Колорит, 2016. - 118 с. : фот.
95. ВС61251 Путь к успеху. Банку "ГРАНТ" - 25 лет. - Харьков : Колорит, 2016. - 243 с. : фот.
96. ВА804473 Резніченко А. В. Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні: теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки : монографія / А. В. Резніченко ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків : Гельветика, 2016. - 215 с. : рис., табл.
97. ВС61263 "Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку XXI століття і пошуки адекватних відповідей", міжнародна наукова географічна конференція(2016 ; Берегове).Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку XXI століття і пошуки адекватних відповідей. Міжнародна наукова географічна конференція, м. Берегове, 31 березня - 1 квітня 2016 р. / Закарпат. угор. ун-т ім. Ференца Ракоці II ; [редкол.: Бергхауер О. та ін.]. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 624 с. : рис., табл.
98. ВА804342 Стеблюк Н. Ф. Маркетинг. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Ф. Стеблюк, Н. М. Волосова ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 326 с. : табл., рис.
99. ВА804337 Сухонос М. К. Дуальное управление портфелями энергоинфраструктурных проектов в условиях динамического окружения : монография / М. К. Сухонос ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. - 430 с. : рис., табл.
100. ВА804410 Технологічна безпека в інформаційно-знаннєвій економіці: держава, регіон, аграрна галузь : монографія / Жаворонкова Г. В. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г. В. Жаворонкової. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 446 с. : рис., табл.
101. ВА804339 Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. В. Момот. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 340 с. : рис., табл.
102. ВС61227 Энциклопедия теоретических основ налогообложения : для магистрантов, обучающихся по программам направления "Государственный аудит", "Финансы и кредит" и аспирантов, обучающихся по науч. специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" / [И. А. Майбуров и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. И. А. Майбурова, д-ра экон. наук, проф. Ю. Б. Иванова. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 503 с. : рис. - (Encyclopedia)


Політика. Політичні науки
104. ВА804461 Міжнародна асоціація студентів політичної науки. Українське відділення. Національний конвент(6 ; 2016).Тема VI Конвенту МАСПН (Україна): Новітні парадигми суспільно-політичного розвитку та управління, 26-27 квітня 2016 року : [матеріали доп. та виступів] / Міжнар. асоц. студентів політ. науки (Україна) ; [редкол.: В. Ф. Цвих та ін.]. - Житомир : Поліщук О. В., 2016. - 163 с.
105. ВС61208 УПА: спогади, документи / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.] ; [упоряд.: Ю. Мицик (голов. упоряд.) та ін. ; редкол.: В. А. Брехуненко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 539 с. : фот.


Держава і право. Юридичні науки
106. ВА804139 Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоц. адвокатів України [та ін.] ; [Байдак М. С. та ін. ; за ред. І. Б. Василик]. - Київ : КВІЦ, 2016. - 555 с. : іл. - (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2)
107. ВА804433 Волинець В. В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України : монографія / В. В. Волинець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Харків ; Київ : Діса плюс, 2016. - 393 с.
108. ВА804346 Воронін Я. Г. Дозвільна діяльність у нафтогазовому комплексі України : монографія / Я. Г. Воронін ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Панов, 2015. - 477 с.
109. ВА804120 Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого методол. семінару ( м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. канд. юрид. наук, проф. Б. І. Бараненко]. - Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2016. - 308 с.
110. ВА804393 Екологічна безпека: правове забезпечення в Україні : навч.-довід. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: Вербенський М. Г. та ін]. - Київ ; Вінниця ; Харків : Мачулін, 2016. - 845 с.
111. ВА804399 Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика : аналіт. огляд / Нац. акад. внутр. справ ; [упоряд.: Кржечковськис І. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. - 235 с.
113. ВА804221 Ивашко В. А. Учебник гражданина гражданского общества / Ивашко В. А. - Кривой Рог : Чернявский Д. А. [изд.], 2016. - 235 с. : рис., табл.
114. ВА804218 Капінос М. М. Інтелектуальна власність : підруч. для студентів ВНЗ / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Друкарня Мадрид, 2016. - 395 с. : рис., табл. - (Розширюючи обрії інновацій)
115. ВА804392 Кобецька Н. Р. Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики : монографія / Н. Р. Кобецька ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. - 271 с.
116. ВА804349 Кобзар О. Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О. Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. - 314 с.
117. ВА804344 Колісник Т. П. Комп'ютерне діловодство для правоохоронців : навч. посіб. / Т. П. Колісник, І. К. Сезонова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Ніка Нова, 2015. - 180 с. : рис., табл.
118. ВА804348 Кудрявцев О. Ю. Електронне урядування у сучасному політико-адміністративному просторі : монографія / О. Ю. Кудрявцев ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 184 с. : рис., табл.
119. ВА804343 Лук'яненко Ю. В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : монографія / Ю. В. Лук'яненко, О. О. Юхно ; Нац. поліція України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Панов, 2016. - 262 с. - (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження")
120. ВС61236 Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні : матеріали "круглого столу" (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримін.-викон. права ; за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. - Харків : Право, 2016. - 87 с.
122. ВА804340 Петрова І. А. Судово-економічна експертиза торгівлі та ресторанного бізнесу : (наук.-практ. посіб.) / І. А. Петрова, С. В. Євдокіменко, В. А. Фурса ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Ніка Нова, 2016. - 167 с. : табл.
123. В355772/7 Україна. Закони Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Кн. 7: Статті 77-83 / відп. ред. - канд. юрид. наук, арбітраж. керуючий Л. Г. Талан. - 2016. - 236 с.
124. ВА804347 Райнін І. Л. Адміністративно-правове регулювання управління розвитком регіону : монографія / Ігор Райнін. - Харків : Золота миля, 2016. - 614 с.
125. ВА804385 Речное судоходство и окружающая среда. Экологические и юридические аспекты / [под ред. Е. Зубковой] ; Междунар. экол. ассоц. хранителей реки "Eco-TIRAS". - Кишинев : Eco-Tiras, 2010. - 95, [4] с. : ил.
126. ВА804353 Рибницький Г. В. Правове регулювання управління підприємницькою діяльністю в Україні: теорія та практика : монографія / Г. В. Рибницький. - Харків : Діса плюс, 2016. - 460 с.
127. ВА804485 Савченко Л. А. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю : монографія / Л. А. Савченко, І. М. Ярмак. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 170 с.
128. ВА804493 Світлак І. І. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : монографія / І. І. Світлак, І. В. Скірський, К. Є. Поджаренко ; Терноп. нац. екон. ун-т, Вінниц. навч.-наук. ін-т економіки. - Тернопіль : Крок, 2016. - 184 с.
129. ВА804397 Сичевський В. В. Науково-практичний коментар до Розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України) / В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков ; Служба безпеки України. - Харків : Право, 2016. - 230 с.
130. ВА804391 Тагієв С. Р. Охорона довкілля в Україні (обов'язки фізичних осіб) : [монографія] / С. Р. Тагієв ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України Н. Р. Малишевої ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Дакор, 2014. - 191 с.
131. ВА804413 Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 15 квіт. 2016 р.) / Хмельниц. ун-т упр. та права, Голов. територ. упр. юстиції у Хмельниц. обл., Євраз. асоц. правн. шк. та правників. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. - 168 с.
132. ВА804345 Теорія і практика оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері водокористування : монографія / О. І. Голиш [та ін.] ; під заг. ред. В. В. Шендрика. - Харків : Панов, 2016. - 166 с.
133. В356349/1 Цивільне право України. Ч. 1/ [Апанасюк М. П. та ін.]. - 2016. - 383 с. : табл.
134. ВА804434 Шпенов Д. Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / Д. Ю. Шпенов. - Харків : Панов, 2015. - 501 с.


Культура. Наука. Освіта
135. ВА804255 "Современная наука: перспективы развития", международная научно-практическая конференция(6 (70) ; 2016 ; Киев).VI (LXX) Международная научно-практическая конференция "Современная наука: перспективы развития", Украина, Киев, 2016 : сб. материалов. - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2016. - 60 с. : рис.
136. ВА804256 Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2016" : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 21-22 квіт. 2016 р., Черкаси, Україна / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, [Рада молодих учених] ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 295 с. : рис., табл. - (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка. Підприємство. Туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
137. ВА804257 Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2016" : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 21-22 квіт. 2016 р., Черкаси, Україна / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, [Рада молодих учених] ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 327 с. - (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
138. ВА804336 Бочаров Б. П. Інформаційні технології в освіті : монографія / Б. П. Бочаров, М. Ю. Воєводіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 197 с. : рис., табл.
139. ВА804405 Внесок А. М. Алексюка (1932 - 2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук. "круглого столу", 22 квіт. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. А. Марушкевич]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. - 86, [16] с. : фот.
140. ВА804492 Громик Л. І. Практикум з "Репортерської праці" / Лариса Громик ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 152 с.
141. ВА804431 Дерека Т. Г. Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади : монографія / Т. Г. Дерека ; за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України С. О. Сисоєвої ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Едельвейс, 2016. - 526 с. : рис., табл.
142. СО34575 Жовківські читання 2015 : зб. ст. 3-ої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі", 26-27 серп. 2015 р. / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького, Музей "Жовків. замок" ; [упоряд.: С. Каськун, М. Скіра]. - Львів : Растр-7, 2015. - 259 с. : іл.
143. ВА804408 Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 97-річчю від дня народж. В. Сухомлинського, м. Кіровоград, 29-30 верес. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.] ; [уклад. О. Е. Жосан]. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. - 468 с. : рис.
144. ВА804404 Каленський А. А. Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін : монографія / Каленський А. А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2016. - 424 с. : табл., рис.
145. ВА804479 Карпенко О. Є. Духовний світ дитини : навч.-метод. посіб. / Ореста Карпенко, Любов Загоруйко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. - 347 с.
146. ВА804437 Куда пойти учиться? Учебные заведения Запорожья и Запорожской области. ВУЗы близлежащих областей : справочник. - Запорожье : Плюс 73, 2016. - 71, [8] с. : ил.
147. ВА804400 Лазарєв М. О. Педагогічна творчість : навч. посіб. для студентів, магістрів, аспірантів пед. ун-ту / М. О. Лазарєв ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Цьома С. П., 2016. - 292 с. : табл.
148. ВА804406 Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф., м. Кіровоград, 18 - 29 квіт. 2016 р. / Держ. наук. установа "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.] ; [уклад. О. Е. Жосан]. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2016. - 407 с.
149. ВА804403 Олейник А. А. Танец на пилоне : [учеб.-метод. пособие] / Олейник Анна Анатольевна ; Федерация танцев на пилоне Киева. - Киев : [б. и.], 2016. - 164 с. : ил.
150. ВА804124 Основи медіакультури : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра всіх напрямів підгот. / [І. С. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. В. М. Манакіна ; відп. ред. О. О. Семенець] ; Запоріз. нац. ун-т, Ф-т журналістики, Південноукр. центр медіаграмотності. - Запоріжжя : Кераміст, 2016. - 124 с. : іл.
151. В354523/6 Проблеми сучасної освіти. Вип. 6/ [Адоніна Н. В. та ін. ; уклад. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова]. - 2015. - 163 с. : рис., табл.
152. СО34576 Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : метод. посіб. / [З. Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 232 с. : іл., табл.


Філологічні науки. Художня література
153. ВА804466 Amor omnia vincit! : [альманах : зб. поезій молодих авт.-чл. Молодіж. центра "Гілель" (Львів)] / [упоряд.: О. Андронатій, О. Моторний]. - Львів : ПАІС, 2016. - 142 с.
154. ВА804446 "Meridian Czernowitz", міжнародний поетичний фестиваль(4 ; 2013 ; Чернівці).Альманах поезій та перекладів. IV Міжнародний поетичний фестиваль : [поетич. турне: Київ - Чернівці - Львів - Берлін - Бремен] / Міжнар. літ. корпорація "Meridian Czernowitz" ; [уклад. Ірина Вікирчак та Євгенія Лопата]. - Чернівці : Книги-XXI, 2013. - 191 с. : фот.
155. ВС61193 Англійська мова: публічне управління : навч. посіб. / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [уклад.: О. І. Ванівська, Х. М. Кохалик]. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 163 с. : рис., табл.
156. АО273610 Базилевський В. О. Правнук останнього гетьмана : [есеї] / Володимир Базилевський. - Київ : Пугач О. В., 2016. - 51 с. : іл.
157. ВА804310 Беринда П. Лексикон славянорусский и имен толкование / Памво Беринда ; [упоряд. Олена Погонець] ; Держ. музей книги і друкарства України. - Київ : Софія-А, 2001. - [256] с. - (Скарби української книжкової культури)
158. АО273597 Билько Д. Ю. Локатив / Дмитрий Билько ; ил.: Мария Гавриш. - Харьков : Фолио ; Киев : Лоция, 2016. - 69 с. : ил. - (Серія "Лоція" ; 5)
159. ВА804123 Биссо Н. Мозаика чувств : сб. стихотворений №6 / Натали Биссо (Руденко). - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2016. - 197 с.
160. ВА804470 Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт : монографія / Л. А. Білоконенко. - Київ : Інтерсервіс, 2015. - 335 с. : рис.
161. ВА804477 Бурбело А. С. Гармония : [стихотворения, тексты песен, письма] / Александра Бурбело. - Винница : Рогальская И. О., 2016. - 138, [4] с. : фот.
162. АО273602 Бурлаков С. Р. І Божа Благодать - у глибині : [сповід. сонетарій : вірші] / Сергій Бурлаков ; [підгот.: свящ. В. Деревянко та ін. ; іл.: А. Ліпатов та ін.]. - Дніпро ; Рубанівське : Навіки, 2016. - 132, [3] с. : кольор. іл.
163. АО273606 Вихованець В. В. Біль : [проза] / Володимир Вихованець. - Вінниця : Книга-Вега, 2016. - 94, [1] с.
164. ВА804488 Волковинська І. В. Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті (на матеріалі поезій М. Волошина і В. Свідзінського) : монографія / Інна Волковинська ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 202 с. : рис., табл.
165. АО273603 Гавришко-Бабічева А. Г. У трояндових росах : [лірика] / Алла Гавришко-Бабічева. - Вінниця : Вінницька газета, 2016. - 71, [1] с. : іл.
166. ВА804426 Галич Л. В. Музика листя : [вірші] / Лариса Галич. - Лубни : Інтер Парк, 2016. - 162, [5] с.
167. ВА804444 Гуля С. І. На світанку : повість, оповідання, статті / Сергій Гуля. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 215 с.
168. В356345/3 Гуцало, Марія Василівна Ліро-епічна муза. Т. 3: Поезії, проза. - 2016. - 295 с. : іл.
169. ВА804424 Дальний А. Н. Отражение : [стихи] / Андрей Дальний. - Лубни : Інтер-Парк, 2016. - 65, [2] с.
170. ВА804442 Джекобсон А. Винодел : [роман] / Алан Джекобсон ; [пер. с англ. Антон Свинаренко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2011. - 396, [1] с.
171. ВА804133 Дзьобак В. С. Обпалений Чорнобилем сумний 1986: віч-на-віч із трагедією / В. С. Дзьобак. - Ужгород : Патент, 2016. - 159, [8] с. : фот.
172. ВС61231 Дмитренко О. М. Де береться Дніпро... : повісті-есе, есе / Олексій Дмитренко. - СПб. : Гуманістіка, 2004. - 448 с.
173. ВА804390 Дмитренко О. М. Земля небесна : оповідання, повісті, роман-есе, есе / Олексій Дмитренко. - М. ; СПб. : АСВ, 2002. - 534, [4] с. : портр.
174. ВА804220 Дубічинський В. В. Основи загального та прикладного мовознавства : навч. посіб. / В. В. Дубічинський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Друкарня Мадрид, 2016. - 219 с. : табл.
175. ВА804423 Дунець Т. Життя триває... : поезії / Дунець Тетяна. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 73, [3] с.
176. ВА804454 Жадан С. Господь симпатизує аутсайдерам : 10 кн. віршів / Сергій Жадан. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 507 с.
177. ВА804312 Жмурко Л. В. Горлинка : [лирика] / Леонид Жмурко. - Харьков : Мачулин, 2015. - 239 с.
178. ВА804306 Жмурко Л. В. Росстани : [лирика] / Леонид Жмурко. - Харьков : Мачулин, 2015. - 239 с.
179. ВА804305 Жмурко Л. В. Талица : [стихи] / Леонид Жмурко. - Харьков : Мачулин, 2014. - 240 с.
180. ВС61238 Карнегі Д. Д. Як здобувати друзів і впливати на людей : посіб. для дівчат : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Донна Дейл Карнегі. - Київ : Країна Мрій, 2015. - 191 с. : іл.
181. ВА804511 Київські полоністичні студії : [зб. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України ; [редкол.: Радишевський Р. (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ун-т "Україна", 2016. - 543 с. : іл. - (Київські полоністичні студії ; т. 27)
182. АО273608 Клеметс К. Дотик : [зб. поезій] / Кеннет Клеметс ; [пер. Л. Грицюк]. - Львів : Позднякова А. Ю. [вид.], 2016. - 87 с.
183. ВА804428 Кобець В. Д. Сторожові вогні : вибр. поезії / Василь Кобець. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 168, [3] с. : іл.
184. ВА804471 Кобець В. Д. Хризантеми пізньої осені : оповідання, новели, повість / Василь Кобець. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 142, [1] с. : іл.
185. ВА804417 Козюра І. В. Незабутній Володимир Малик : [зб., присвяч. 95-літтю з дня народж. В. Малика] / Ігор Козюра, Валерій Козюра, Олександр Сиченко. - Лубни : Інтер-Парк, 2016. - 98, [1] с. : фот.
186. ВА804487 Кольорова поезія / [І. Білик та ін. ; упоряд.: В. Крижанівська, П. Горлач ; іл. Надія Куляша]. - Київ ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 87 с. : іл.
187. АО273592 Коротецкая Т. И. Ах, время, погоди! : лирич. стихотворения / Таисия Коротецкая. - Харьков : Типография Мадрид, 2016. - 183 с.
188. ВА804459 Косач Ю. М. Володарка Понтиди : авантюр. роман-щоденник / Юрій Косач ; [авт. післямови: Р. Радишевський, М. Р. Стех]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 525, [2] с.
189. В356344/1 Крючкова, Наталья Ильинична Английские времена. Ч. 1. - 2016. - 232 с.
190. АО273604 Кушнирук С. Вселенной в такт : сб. стихов / Сергей Кушнирук. - Евпатория : Евпаторийская городская типография, 2014. - 220 с.
191. ВА804425 Лазарєв О. В. Латинська мова : навч. посіб. для студентів агробіол. спец. / О. В. Лазарєв ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 129 с.
192. ВА804414 Лахлан М. Д. Песнь Валькирии : роман / М. Д. Лахлан ; [пер. с англ. Ю. Пономаренко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 365 с.
193. АО273595 Лозинський В. М. Інша країна / Василь Лозинський ; іл.: Михайло Букша. - Харків : Фоліо ; Київ : Лоція, 2016. - 85 с. : іл. - (Серія "Лоція" ; 3)
194. ВА804318 Марценюк В. П. Похождения земного духа : [мистич. детектив] / Валерий Марценюк. - Винница : Радиоинформ, 2012. - 207 с.
195. ВА804320 Марценюк В. П. Трагічна любов отамана Артема : [іст. повість] / Валерій Марценюк. - Вінниця : Радіоінформ, 2010. - 191 с. : фот.
196. ВА804319 Марценюк П. І. Над Бугом-рікою : [іст.-біогр. повість] / Марценюк Пантелій Іванович ; [передм. та ред. В. П. Марценюка]. - Вінниця : О. Власюк, 2004. - 156 с. : фот.
197. СО34593 Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю від дня народж. Лесі Українки, с. Колодяжне на Волині, 24-25 лют. 2016 р. : наук. зб. (вип. 57) / Упр. культури Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [упоряд. А. Силюк, В. Комзюк]. - Луцьк : [б. в.], 2016. - 288 с. : іл.
198. ВА804427 Мислити і жити українно : громадян. лірика / [ред.-упоряд. О. Печора]. - Лубни : Інтер Парк, 2016. - 199 с.
199. ВА804481 Мовчанюк Г. П. Єрусалим : поема / Григор Мовчанюк. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 71 с.
200. ВА804401 Муравьева Е. А. Авантюристы MADE IN UKRAINE / Елена Муравьева. - Киев : Феникс, 2016. - 203 с.
202. АО273600 Неживий О. І. Уклін рідній землі полтавській : посіб. для вчителів / Олексій Неживий. - Полтава : Полтавський лiтератор, 2015. - 93, [1] с. - (Славетні імена Полтавщини)
203. ВА804430 Нойбауэр Н. Подвал. В плену : роман / Николь Нойбауэр ; [пер. с нем. М. Зимы]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 317, [1] с.
204. ВА804469 Оттов М. М. Митрополит : роман / Микола Оттов. - Рівне : Дятлик М., 2016. - 243 с.
205. ВА804435 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 492, [2] с.
206. АО273599 Пахлеван А. Давайте смеяться вместе : новеллы, сценарии / Амир Пахлеван. - Дрогобыч : Коло, 2012. - 129, [2] с.
207. ВА804429 Печора О. А. Бути собою : громадян. лірика / Олександр Печора. - Лубни : Інтер-Парк, 2016. - 191, [8] с.
208. АО273594 Пивень Е. Н. Продолжение / Евгений Пивень ; ил.: Екатерина Лесив. - Харьков : Фолио ; Киев : Лоция, 2016. - 89 с. : ил. - (Серія "Лоція" ; 2)
209. ВА804311 Підченко Ю. П. Гуморески / Юрій Підченко. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - 282 с.
210. АО273596 Полунин А. Е. Ходить и говорить / Антон Полунин ; ил.: Светлана Аграновская. - Харьков : Фолио ; Киев : Лоция, 2016. - 77 с. : ил. - (Серія "Лоція" ; 4)
211. ВА804464 Пэрри Т. Прощальный поцелуй : роман / Тасмина Пэрри ; [пер. с англ. И. Толок]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 349, [1] с.
212. АО273609 Рибачук-Прач Г. І. Україно, моя ти доле : [лірика] / Галина Рибачук-Прач. - Вінниця : Рогальська І. О., 2016. - 87 с.
213. ВА804122 Семеновский В. М. Аргентинское танго : (непридуман. истории) / Виктор Семеновский. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2016. - 87, [1] с. : ил.
214. ВА804315 Скороходько Е. Ф. Сучасна англійська термінологія : навч. посіб. / Е. Ф. Скороходько ; Укр. ін-т лінгвістики і менеджменту. - Київ : [б. в.], 2002. - 76 с.
215. ВА804224 Степаненко О. К. Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості : [посібник] / О. К. Степаненко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем.філології та мистецтвознавства, Каф. укр. мови. - Дніпропетровськ : Акцент, 2016. - 71 с.
216. ВС61183 Стефаник В. С. Роса / Василь Стефаник ; [упоряд., наук. ред. Роман Піхманець]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - 179, [24] с. : іл.
217. ВА804465 Тартт Д. Щиголь : роман / Донна Тартт ; [пер. з англ. Віктора Шовкуна]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 812, [2] с.
218. ВА804395 Теплов А. В. Любовь внутри и Красота вокруг : сб. стихов / Андрей Теплов. - Киев : Феникс, 2016. - 358, [1] с. : ил.
219. ВА804480 Умриш Н. Ю. Прозріння : поезії / Надія Умриш. - Маріуполь : Газ. "Приазовський робочий", 2016. - 87 с.
220. ВА804438 Учурханова Л. М. Волошки спогадів моїх... : проза, есе, поеми у прозі, поезії / Лариса Учурханова. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. - 79 с. : іл.
221. А123342/1 Фирсов, Артур Предательство за трон. Ч. 1. - 2016. - 33 с. : ил.
222. В356329/1 Філологічні науки. Ч. 1. - 2016. - 427 с. : табл.
223. В356329/2 Філологічні науки. Ч. 2. - 2016. - 419 с.
224. В356329/3 Філологічні науки. Ч. 3. - 2016. - 533 с. : табл.
225. ВА804351 Фрідель Е. Злосливі хлопці : есеї / Еґон Фрідель, Альфред Польґар ; передм. Флоріана Рінеш ; [пер. з нім. Т. Супрун та ін.]. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 183 с.
226. ВА804402 Чахотина В. Заметки о русской грамматике. Гетеанистическое рассмотрение языка / Варвара Чахотина, Елена Огарева. - Киев : НАИРИ, 2015. - 351 с.
227. ВА804136 Черновицкие рассказы / Святослав Бакис [и др.] ; сост. Борис Брикер и Анатолий Вишевский. - Черновцы : Meridian Czernowitz, 2014. - 263 с. : ил.
228. АО273588 Этна И. Любить - не значит быть вместе : исповедь влюбленной девушки / Инна Этна. - Киев : Альфа Реклама, 2016. - 179 с.
229. С11591/1 Янссон, Туве Небезпечне літо. Кн. 1. - 2016. - [45] арк.
230. С11591/2 Янссон, Туве Небезпечне літо. Кн. 2. - 2016. - [40] арк.
231. ВА804494 Молгамова Л. О. Finals (Випускні іспити) : навч. посіб.-практикум з англ. мови для студентів ст. курсів ф-тів інозем. мов пед. ВНЗ / Л. О. Молгамова ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Цьома С. П., 2016. - 99 с. : табл.


Мистецтво. Мистецтвознавство
232. ВА804375 Воронцов В. А. Истоки протоархитектуры в свете генерализованной трудовой концепции антропосоциокультурогенеза : [монография] / В. А. Воронцов ; Ин-т истории АН РТ, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения - Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань : Центр инновац. технологий, 2016. - 283 с. : ил.
233. ВА804125 Гулик В. С. Білоруський народний танець у дитячому хореографічному колективі : комплекс навч.-метод. забезп. предмета "Народно-сценічний танець" : для хореогр. шк. хореогр. від-ня початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) / В. С. Гулик ; Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України, Коледж хореогр. мистецтва "Київ. муніцип. акад. танцю ім. Сержа Лифаря". - Київ : Сталь, 2016. - 75 с. : мал., ноти
234. В356346/1 Іваницька, Яна Анатоліївна Богдан Струтинський: режисер без вихідних. Кн. 1. - 2016. - 350, [1] с. : іл.
235. ВА804475 Кондрацька Л. А. Музична антропологія. Практичне моделювання : [підруч. для магістрантів спец. 7.02020401 "Музичне мистецтво"] / Л. А. Кондрацька ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 255 с. : іл., ноти
236. ВА804386 Пахлеван А. Ты меня зовешь, Азербайджан : поэма / Амир Пахлеван. - Баку : [б. и.], 2013. - 120 с.


Філософські науки. Психологія
237. АО273601 Даймонд В. Мужчины и их собаки. Как определить характер мужчины по его собаке / Венди Даймонд ; [пер. с англ. М. Соколова]. - М. : Добрая книга, 2008. - 129, [2] с. : ил.
238. ВА804460 Дахіґґ Ч. Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі / Чарлз Дахіґґ ; [пер. з англ. Г. Лелів]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 430, [1] с. : рис. - (New York times bestseller)
239. ВА804131 Дерев'янко С. П. Феноменологія емоційного інтелекту : навч.-метод. посіб. зі спецкурсу "Феноменологія емоційного інтелекту" для студентів ВНЗ / С. П. Дерев'янко. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 311, [6] с. : іл., табл.
240. ВА804398 Кейсельман В. Р. Грани альтруизма : [монография] / В. Р. Кейсельман (Дорожкин). - Киев : Феникс, 2016. - 318, [1] с.
241. ВА804458 Нарушевич Р. А. Любовь без ГМО / Руслан Нарушевич. - Каменец-Подольский : Veda Press : Медобори-2006, 2015. - 274 с. - (Ведическая психология)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка