Н р. Маршрутний листДата конвертації29.12.2017
Розмір89.8 Kb.

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс

гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

для учнів 5 класу

Матеріали підготувала вчитель математики

Загуменна Я.С.

2011-2012 н.р.

Маршрутний лист

_______________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, клас)

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

Додаткові бали

Маршрутний лист

_______________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, клас)

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

Додаткові бали

Маршрутний лист

_______________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, клас)

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

Додаткові бали

Гра «Найрозумніший»

І тур

________________________________________________

(Прізвище, ім’я, клас) 1. У добутку 0,5×1,7 множником є число:

а. 0,5 б. 1,7 в. 0,5 і 1,7

2. У виразі а:в=с дільник дорівнює:

а. а:с б. а×с в. в×с

3. Обчислити 15,1 × 0 × 7,2:

а. 108,72 б. 0 в. 10,872

4. Обчислити 303,03 : 0,1:

а. 3030,3 б. 30,303 в. 0

5. Обчислити 51,51 × 0,01:

а. 0,5151 б.5151 в. 0,05151

6. Правильною є рівність :

а. 2×7×5=700 б. 10×8×100=800 в. 10×2×8=160

7. Якщо дільник дорівнює 35, неповна частка – 2, а остача – 15, то ділене становить:

а.48 б.77 в. 85

8. Якщо спростити вираз 18 ×а ×10, то отримаємо:

а. 180а б.18+10а в.

9. Обчислити значення виразу 8х – х + 27, якщо х=11:

а. 114 б.107 в. 104
Гра «Найрозумніший»

І тур

________________________________________________

(Прізвище, ім’я, клас) 1. У добутку 0,5×1,7 множником є число:

а. 0,5 б. 1,7 в. 0,5 і 1,7

2. У виразі а:в=с дільник дорівнює:

а. а:с б. а×с в. в×с

3. Обчислити 15,1 × 0 × 7,2:

а. 108,72 б. 0 в. 10,872

4. Обчислити 303,03 : 0,1:

а. 3030,3 б. 30,303 в. 0

5. Обчислити 51,51 × 0,01:

а. 0,5151 б.5151 в. 0,05151

6. Правильною є рівність :

а. 2×7×5=700 б. 10×8×100=800 в. 10×2×8=160

7. Якщо дільник дорівнює 35, неповна частка – 2, а остача – 15, то ділене становить:

а.48 б.77 в. 85

8. Якщо спростити вираз 18 ×а ×10, то отримаємо:

а. 180а б.18+10а в.

9. Обчислити значення виразу 8х – х + 27, якщо х=11:

а. 114 б.107 в. 104
Запитання для учасників ІІ туру

(вчитель вибирає в залежності від знань учнів) 1. Знайди число, у якого цифра десятків більша цифри одиниць у п’ять разів.(510

 2. Представте число 76 у вигляді трьох доданків.(34+36+6)

 3. Назвати доповнення числа 74 до числа 102.(28)

 4. Степан Смекалкин задумав число. Потім він помножив це число на 19 і до добутку додав 19. У відповіді він отримав теж 19. Яке число задумав Степан?(0)

 5. Яке число буде наступним 1, 2, 2, 4, 8,… ?(32)

 6. Представте число 84 у вигляді двох множників.(4 і 21)

 7. Степан Смекалкин задумав число. Потім він помножив це число на 23 і від добутку відняв число 23. У відповіді він отримав 0. Яке число задумав Степан?(1)

 8. П’ять яєць зварились за 10 хвилин. За скільки хвилин звариться одне яйце?(10хв)

 9. Мама дала Сергійкові 6 яблук, 3 сливи і одну моркву. Скільки фруктів дала мама Сергійкові?(9)

 10. Пара коней пробігла 15 км. Скільки км пробіг кожен кінь?(15)

 11. Юрко сказав, що йому не більше 7 років, а Сашкові більше як 6. Скільки років кожному з них, якщо вони ровесники?(7)

 12. Записати розподільний закон множення.(а ×в +с ×в=(а+с) ×в )

 13. Увесь маршрут велосипедистів становить 160 км. Протягом трьох днів вони долали однакову відстань, а на четвертий день залишилося проїхати 22 км. Яку відстань велосипедисти проїхали першого дня?(46)

 14. Шість однакових діжок вміщують 28 відер води. Скільки відер води вміщують 15 таких діжок?(70)

 15. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти з 18 жовтих і 24 червоних троянд, щоб у кожному букеті була однакова кількість жовтих і червоних троянд?(6)

 16. Змішали 4 кг цукерок по 20 гривень і 6 кг цукерок по 30 гривень. Скільки коштує один кілограм суміші?(26)

 17. Одне з натуральних чисел записали буквою b. Запиши два попередніх та три наступних в натуральному ряду чисел.(в-2,в-1,в,в+1,в+2,в+3)

 18. Знайти три послідовних натуральних числа, якщо їх сума дорівнює 210.(69+70+71)

 19. Зменшуване і від'ємник записані однаковими цифрами. Знайти ці числа, якщо їх різниця 500.

 20. Чи може сума двох різних натуральних чисел дорівнювати 0?(ні)

 21. Довести, що із будь-яких трьох цілих натуральних чисел можна знайти два, сума яких ділиться на два.

 22. Знайти «х», якщо вважати А і В відомими :

А+Х=В , Х-А=В, А-Х=В.

 1. Які дії виконуються над чотирицифровим числом, коли до нього приписується справа цифра 8?(збільшується у 10 разів)

 2. Знайти двоцифрове число, яке в 7 разів більше суми його цифр.

 3. Сума двох чисел дорівнює 480. Одне з них закінчується цифрою 7. Якщо цю цифру закреслити , то одержимо друге число. Знайти ці числа.

 4. Двоцифрове число закінчується цифрою 3. Якщо це число додати до числа, записаного тими ж цифрами, але записаними в зворотному порядку, то одержимо число 55. Знайти це число.

 5. Довести, що сума всіх трьохзначних чисел, складених із цифр 5, 2, 0 так, що цифри не повторюються, ділиться на 211.

 6. Сума трьох натуральних чисел дорівнює 537. Перше з них найбільше двозначне число, а друге в два рази більше третього. Знайти ці числа.

 7. Сума двох чисел 781. Одне з них закінчується нулем. Якщо в цьому числі закреслити нуль, то одержують друге число. Знайдіть ці числа.

 8. При додаванні двох натуральних чисел учень помилився,поставив в другий доданок на кінці зайвий нуль і отримав замість 2411 6641. Знайти ці доданки.

 9. При додаванні трьох двозначних натуральних чисел А2, А3 і А8 з однаковим числом десятків отримали 103. Які числа були доданками?

 10. Доведіть, що коли із любого трьохзначного числа, цифри якого записані в порядку спадання, відняти число, в якому ці ж цифри записані в порядку зростання, то отримана різниця ділиться на 99.

 11. Чи справедлива теорема: якщо цифри любого натурального числа записані по спаданню, то різниця цього числа і числа, записаного цими ж цифрами в зворотному порядку ділиться на 9?

 12. Числа від 1 до 100 поділили на дві групи, парні і непарні. В якій з груп сума всіх цифр, використаних в записі, більша і на скільки?

 13. На скільки сума парних чисел перших двох десятків більша від суми непарних?

 14. Парними чи непарним числом буде сума семи доданків:

а) якщо 4 доданки-непарні числа, решта-парні;

б) якщо 4 доданки парні, а решта непарні. 1. Знайти парне чотирьохзначне число, дві середні цифри якого утворюють число в три рази більше числа тисяч і в два рази більше цифри одиниць цього числа.

 2. Сума двох чисел 715. Одне з них закінчується нулем. Якщо цей нуль закреслити, то отримається друге число. Знайти ці числа.

 3. Сума двох цілих чисел дорівнює 53. Довести, що один з доданків не менше 27.

 4. Зменшуване А, від'ємник В. До від'ємника додали різницю цих чисел. Чому дорівнює ця сума?

 5. Число 3 N, не N- натуральне число, більше одиниці. Подати 3 N у вигляді суми трьох послідовних натуральних чисел.

 6. Довести, що коли а та b – натуральні числа, то з двох чисел а-b та a+b одно парне, друге непарне.

 7. Довести, що із будь-яких п'яти натуральних чисел завжди можна знайти три таких, що їх сума ділиться на 3.

 8. Довести, що різниця квадратів двох послідовних непарних чисел ділиться на 8.

 9. Довести, що сума квадратів двох непарних чисел не може бути точним квадратом.

 10. Сума 10 натуральних чисел дорівнює 82. Доведіть, що хоч би одно з цих чисел більше 6.

 11. Сума двох чисел 20. Якщо одно число збільшити в 4 рази, а друге збільшити в 2 рази, то сума нових чисел буде дорівнювати 52. Знайти ці числа.

 12. Якою цифрою закінчується добуток всіх натуральних чисел від 1 до 81?

 13. Розставити в записі 7×9+12÷3-2 дужки так, щоб значення виразу дорівнювало: а) 23; б) 75.

 14. Які цифри потрібно поставити замість букв А та В в рівності АВ×А×В=ВВВ, щоб вона була вірною?

 15. Виконати усно ділення: а) АА0АА:АА; б) 777:37; в) 111111:37.

 16. Число 2460 поділити найбільш зручним способом на добуток 6 та 41.

 17. Не виконуючи дію ділення, визначити чи вірно виконано обчислення: 20535÷315=652?

 18. В скільки разів збільшиться двозначне число, якщо впереді нього дописати таке саме?

 19. Дані вирази: 100÷Х і 100÷У. При якій умові між цими виразами можна поставити знаки =, <, >?

 20. Добуток двох чисел дорівнює 0. Різниця цих же чисел 50. Знайти ці числа.

 21. Квадрат числа складається з цифр 0,2,3,5. Знайти це число.

 22. Перша цифра двозначного числа 7, між цифрами цього числа вставити нуль. На скільки одиниць нове число більше двозначного.

 23. Якщо до деякого двозначного числа приписати справа нуль, то це число збільшиться на 252. Знайти це двозначне число.

 24. До числа справа приписали 36 і воно збільшилось в 103 рази. Яке це число?

 25. У трьохзначного числа переставили першу цифру в кінець числа і воно стало на 441 менше. Яке це число?

 26. Якщо у числа, яке закінчується цифрою 9, цю цифру відкинути і до отриманого числа додати число, яке було спочатку, то одержимо 306216. Знайти це число.

 27. Скільки є чотиризначних чисел, які діляться на 45, а дві середні цифри 97?

 28. В трьохзначному числі закреслили останню зліва цифру 8. Як змінилось число?

 29. Один множник збільшили в 15 разів. Що зробили з другим множником, якщо добуток зменшився в 5 разів?

 30. Скількома нулями закінчується добуток перших 15 натуральних чисел?

 31. Скількома нулями закінчується добуток всіх натуральних чисел від 1 до 100?

 32. До числа 11 припишіть зліва і справа по одній цифрі так, щоб отримати число, яке ділиться на 36.

 33. При діленні деякого натурального числа на 2 в остачі отримали 1, а при діленні на 3- в остачі 2. Яка буде остача при діленні цього числа на 6?

 34. Яке число потрібно підставити замість Х в рівняння 12:Х=7-Х, щоб отримати вірну рівність?

 35. Довести, що різниця і сума квадратів двох послідовних натуральних – непарні числа.

 36. На яке число потрібно розділити 87 912, щоб отримати теж п'ятизначне число, записане тими ж цифрами, але в зворотному порядку.

 37. Довести, що добуток трьох послідовних натуральних чисел ділиться націло на 6. В якому випадку цей добуток ділиться на 24?

 38. Знайти число, яке від множення на 16 збільшується на 10 575.

 39. На скільки одиниць збільшиться частка, якщо до діленого додати 5 дільників?

 40. Скільки остач і яких може бути при діленні будь-якого числа на число а?

 41. Як зміниться частка двох натуральних чисел, якщо:

а) ділене збільшити в 10 разів, а дільник зменшити в 10 разів;

б) ділене зменшити в 10 разів, а дільник збільшити в 10 разів? 1. Яка цифра замінена буквою В, якщо вірна рівність 9В:1В=В?

 2. Продовжити ряд: а) 6, 10, 18, 34; б) 18, 10,6.

 3. Знайти число, яке потрібно поставити замість знака запитання, щоб дотримувалась закономірність: 16; 27; 43. 29; ? 56.

 4. Знайти два числа, добуток яких більше від одного з них на 195 і більше від другого в 15 разів.

 5. Довести, що коли добуток двох натуральних чисел є число непарне, то сума їх є число парне.

 6. Як, не виконуючи ділення числа на 9, знайти остачу від ділення цього числа на 9?

 7. Довести, що 91972 -71972 ділиться на 10.

 8. Якою цифрою закінчується вираз ((999999)99)9)?

 9. Знайти останню цифру наступних виразів:

а) 61971; б) 91971; в) 31971; г) 21971.

 1. Як зміниться добуток трьох чисел, якщо перше число збільшити в 5 разів, друге зменшити в 10 разів, а третє збільшити в 4 рази?

 2. Перший множник 10. До другого множника додали 25. На скільки збільшиться добуток?

 3. Один множник 18. Від другого множника відняли 10. На скільки зменшиться добуток?

 4. Дві дюжини помножили на три дюжини. Скільки отримається дюжин?

 5. Чому дорівнює півтори третіх від 100?

 6. Добуток двох чисел дорівнює 286. Якщо один множник зменшити на 2, то добуток дорівнюватиме 242. Знайти обидва співмножники.

 7. Від зменшення одного з співмножників на 8 одиниць - добуток зменшився на 160. Знайти другий множник.

 8. Один множник 10. Добуток на 720 більше другого множника. Чому дорівнює другий множник?

 9. Знайти трьохзначне число, кратне 9, в якому цифра десятків на 4 більша цифри одиниць, о добуток трьох чисел, що відповідають цифрам цього числа, дорівнює нулю.

 10. Як зміниться добуток двох натуральних чисел, якщо:

  1. обидва множники піднести до квадрата;

  2. якщо один з множників піднести до квадрата, а другий-до третього степеня?

 11. Знайти невідомі цифри числа 42*4*, якщо відомо, що воно ділиться на 72.

 12. Знайдіть добуток двох чисел, якщо одно з них С і воно в К раз менше другого числа.

 13. При діленні натурального числа N на натуральне число В в частці отримали 5 і остача М. Виразити N через В, М і 5.

 14. Число N є сумою двох чисел, кожне з яких має m дільників, кожний з яких дорівнює q. Подати число N через m і q.

 15. Доведіть, що коли в трьохзначному числі середня цифра дорівнює сумі крайніх, то число ділиться на 11.

 16. Доведіть, що добуток чисел 42×43×44×…×47 має дільником 144.

 17. В n ящиках знаходиться по 9 кг фруктів. В кожний ящик потрібно досипати по m кг. Скільки всього буде фруктів в n ящиках?

 18. Чи поділиться різниця 323-1 на 2?

ІІІ тур

Запитання ІІІ туру вчитель готує відповідно до тем рефератів, які підготували учні до проведення гри.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка