Н р. клас I. Тестові завдання (кожна правильна відповідь – бал, всього 10 балів)Скачати 135.05 Kb.
Дата конвертації15.05.2019
Розмір135.05 Kb.

Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2016-2017 н.р.

8 клас
I. Тестові завдання (кожна правильна відповідь – 1 бал, всього 10 балів)
1. Боротьба з якими племенами стала однією з головних причин розпаду
Антського союзу?

А. Вандалів; Б. Склавинів;

В. Готів; Г. Аварів.


2. Хто був Великим князем литовським у 1430 році?
       А. Володимир; Б. Ольгерд;

В. Свидригайло; Г. Міндовг.


3. Визначте, де була остання битва Олександра Македонського:
      А. біля Гази; Б. при Гідаспі;

В. під Сузами; Г. при Іссі.


4. Яку назву мав один із символів царської влади у Римі?
      А. фасції; Б. проскрипції; В. комісії; Г. децимації.
5. Літописець називає «самодержцем усієї Русі», «царем на Русі» князя:
А. Данила Галицького; Б. Володимира Мономаха;

В. Юрія І Левовича; Г.Романа Мстиславовича.


6. Про яке право говорить історик М. Грушевський?  « З боку патріарха наділення такими величезними правами цієї організації не було вчинком розваженим. Такі права протиставлялися всьому канонічному устроєві православної церкви».
       А. Автономія; Б. Правонаступництво;

В. Ставропігія; Г. Патронат.7. Ім’я якого князя згадує літописець у прислів’ї: « Володимир землю зорав, ………. засіяв»:

А. Мономах; Б. Ярослав;

В. Мстислав; Г. Данило.
8. Представники якого чернечого ордену називали себе « пси Господні»?
      А. Францисканці; Б. Бенедиктинці;

В. Цистеріанці; Г. Домініканці.


9.Якої Січі не існувало на Запорожжі?
    А. Кодацької; Б. Томаківської;

В. Кам’янської; Г. Олешківської.


10. Як називалася писемна мова в Україні у ХVVІ ст.?
        А. Руська; Б. Старослов’янська;

В. Слов’яно-руська; Г. Глаголиця.
ІІ. Встановіть відповідність між сучасною українською назвою та назвою
грецької колонії, заснованої там в стародавню епоху
: (4 бали)
     1. Керч.    А. Керкінітіда.
     2. Севастополь.  Б. Ольвія.
     3. Євпаторія.  В. Тіра.

  4. Берег Південнобузького лиману. Г. Херсонес Таврійський


                                                                      Д..Пантікапей.


ІІІ. Установіть відповідність між назвою твору часів Київської Русі та його автором:

(4 бали)
     1. «Слово про закон і благодать»; А. Нестор

2. «Повчання»;. Б. невідомий автор

3. «Повість минулих  літ»; В. Іларіон;

4. «Слово о полку Ігоревім» Г. Феодосій Печерський;


Д. Володимир Мономах.
ІV. Розташуйте у хронологічній послідовності експедиції періоду Великих географічних відкриттів: (4 бали)
   А. Відкриття морського шляху в Азію Васко да Гамою;
   Б. Навколосвітня подорож Ф. Магелана;

В. Подорож Бартоломеу Діаша;


   Г. Відкриття Х.Колумбом Нового Світу.
V. Розташуйте історичні події у хронологічній послідовності ( 4 бали)
   А. Повстання під проводом Михайла Глинського;
   Б. Наказ Сигізмунда ІІ Августа про створення реєстрового козацтва;
   В. Згода константинопольського патріарха Єремії на утворення  патріаршества в

Московській державі;


   Г. Повстання під проводом Северина Наливайка.

VІ. Закінчіть речення : ( 5 балів)
    1. Галицьке князівство об’єднав (……….)
2. Династію волинських князів заснував (……..)
3. Бояри втрутилися в особисте життя (…….)
4. Ростиславичі – це онуки князя (…….)
5. На Галицьке князівство претендував безземельний двоюрідний брат  Ярослава Осмомисла (……..)


VІ. Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильні відповіді із варіантів, зазначених у дужках. (5 балів)

Селяни були… (найчисленнішою, найменшою) верствою населення і в Литві, і в Польщі. Вони об’єднувалися в… (цехи, общини, гільдії), які спільно володіли та користувалися пасовиськами, лісами та іншими угіддями. Село поділялося на… (копи, дворища, дими), які об’єднували по кілька господарств окремих сімей. Для розв’язання суперечливих питань селяни користувалися… (копним судом, феодальним судом, арбітражем), який… (призначав феодал, призначав священик, обирався селянами).
VІІ. Дайте відповідь на теоретичні питання (20 балів)
1.Визначте причини зростання магнатського та шляхетського землеволодіння. Поміркуйте, чому цей процес розпочався в ХУ ст., а не раніше.
2. Визначте причини порівняно легкого захоплення Литвою руських земель.


                                           Всього 56 балів
Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2016-2017 н.р.

9 клас
I. Тестові завдання (кожна правильна відповідь – 1 бал, всього 10 балів)
1. Коли почалась Велика французька революція:

А) 1786 р. Б) 1789 р. В)1791 р.

2. Згідно з Гадяцьким договором в кордонах Київщини, Брацлавщини та Чернігівщини мало бути створено:

А) Гетьманщину; Б)Українську козацьку державу;

В) Князівство Руське

Г) Військо Запорозьке


3.Вкажіть ім’я кошового отамана Задунайської Січі:

А) П. Калнишевський Б) К. Розумовський

В) Й. Гладкий Г) К. Гордієнко4.Бородинська битва відбулася у:

А) 25 серпня 1812 року Б) 26 серпня 1812 року

В) 27 серпня 1812 року Г) 28 серпня 1812 року5.Де відбувалася “битва народів”:

А) під Бородіно

Б) під Лейпцигом

В) під Ватерлоо Г) під Віднем


6.Керівником Південного товариства декабристів був:

А) С. Муравйов-Апостол Б)П. Пестель

В) М. Бестужев-Рюмін Г) В. Лукашевич7.Ім’я французького просвітителя, якому належать слова: «Якби Бога не було, то його слід було б вигадати»:

А) В. Вольтер Б) Ш. Монтеск’є

В) Ж. Руссо Г) Д. Дідро8.Визначте подію в історії України, яка збігалася за часом з призначенням Наполеона довічним консулом Франції:

А) похід «У Таврію за волею»

Б) заснування Харківського університету

В) скасування Магдебурзького права у Києві

Г) утворення Київського генерал-губернаторства9.У якому році К. Розумовський став гетьманом України:

А) 1750 р. Б) 1762 р.

В) 1764 р. Г) 1788 р
10.Назвіть роки діяльності «Руської трійці» в Західній Україні»:

А) 1832 – 1837 р.р. Б) 1837 – 1848 р.р.

В) 1848 – 1851 р.р. Г) 1834 – 1838 р.р.
ІІ. Виберіть відповідність між історичними особами та подіями (5 балів)

1.М.Лютер А) Тарасова ніч

2.І. Лойола Б) Хотинська битва

3.Т.Трясило В)Товариство Ісуса

4.П.Сагайдачний Г) Видання «Букваря»

5.І.Федоров Д) Початок реформації в Німеччині


ІІІ. Продовжіть речення : (3 бали)

1. Галицько- Волинська держава була утворена у …….році

2.Конкордат – це ……….


ІV. Викресліть зайве: Глухів, Батурин, Чигирин, Київ, Немирів (2 бали)
V. Встановіть відповідність між промислом та його назвою: (2 бали)

1.Виробництво поташу а) рудництво

2.Виробництво пива б)броварництво

3.Виробництво скла в)гутництво

4.Виробництво горілки г) будництво

д) гуральництвоVІ.Виберіть правильну відповідь: які українські землі, на поч. XIX ст. входили до скла­ду Російської імперії (чотири правильні відповіді). (2 бали)

А) Лівобережжя. Б) Правобережжя.

В) Слобідська Україна. Г) Галичина.

Д) Закарпаття. Е) Буковина.

Є) Південна Україна
VІІ.Складіть чотири «ланцюжки» із вказаних імен історичних діячів та дат,термінів і висловів, які їх стосуються: (12 балів)

Е. Кортес

Д. Вишневецький

М.Лютер

Рішельє

1585р; 1517р; 1519р; 1556 р;

курінь; ацтеки; єретики; інтенданти;

«Ой, джуро мій молодесенький, подай мені лучок та й тугесенький…»; «Освіченість – найкраща окраса держави»; «На тому я стою й не можу інакше»; «Дари Монтесуми».

VІІІ. Дайте відповідь на теоретичні питання (20 балів)
1. Розкрийте причини та наслідки для народів Європи та Америки Великих географічних відкриттів.

2.Назвіть основні причини та передумови виникнення козацтва на Україні.Всього 56 балів


Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2016-2017 н.р.

10 клас
I. Тестові завдання (кожна правильна відповідь – 1 бал, всього 10 балів)

  1. Революційна українська партія була заснована в:

А) лютому 1901 р, Б) березні 1902 р.,

В) січні 1903 р., Г) лютому 1905 р.  1. Перша світова війна розпочалася:

А) 1 серпня 1914 р., Б) 1 серпня 1915 р., В) 1 липня 1914 р.

  1. Перша «маївка» в Україні відбулася у:

А) Києві, Б) Харкові, В) Львові

  1. Перша російська революція відбувалася в:

А) 1095 – 1906 р.р., Б) 1905 – 1907 р.р., В) 1905 – 1908 р.р., Г) 1904 – 1906 р.р.

  1. Перша політична партія в Наддніпрянській Україні називалася:

А) ТУП, Б) РУП, В) РСДРП

  1. Найпоширеніша форма монополій в Україні:

А) синдикат, Б) трест, В) картель, Г) концерни.

  1. Ініціатором проведення аграрної реформи виступив:

А) Микола ІІ, Б) П. Столипін, В) М. Грушевський.

  1. Автором програми Революційної української партії, виданої у Львові під назвою «Самостійна Україна» був:

А) В.Винниченко, Б) М.Міхновський, В) М. Грушевський.

  1. Місце, де виділялася земля селянину за реформою П. Столипіна:

А) відруб, Б) наділ, В) феод

  1. Місто в Україні, де виникла перша рада робітничих депутатів:

А) Київ, Б) Полтава, В) Катеринослав, Г) Одеса.
ІІ. Визначте губернії України, що входили до складу Російської імперії на початку ХХ століття: (3 бали)

1) Харківська; 2) Чернігівська; 3) Галицька; 4) Полтавська; 5) Полтавська;

6) Київська; 7) Подільська; 8) Слобожанська; 9) Південна; 10) Херсонська;

11) Таврійська; 12) Катеринославська; 13) Сумська; 14) Поліська.


ІІІ. Знайдіть помилку: (5 балів)

  • Перша революція в Росії розпочалася 9 січня 1906 року;

  • Повстання на панцернику «Потьомкін» відбулося в листопаді 1906 року;

  • Цар Микола ІІ підписав «Маніфест» 17 листопада 1905 року;.

  • Перша Державна Дума почала працювати восени 1906 року;

  • Повстання саперів під керівництвом Жаданівського відбулося в Полтаві в листопаді 1906 року.


ІV. Поставте події в хронологічній послідовності: (6 балів)

                     а) «біг до моря»;

                     б) битва на Марні;

                     в) наступ австрійської армії проти Сербії;

                     г) Сарикамиська битва;

                     д) взяття російськими військами фортеці Перемишль;

                     ж) Галицька битва.

V. Установіть відповідність між термінами і поясненнями до них: (4 бали)


А) паланка

1. Докорінний переворот у житті суспільства, який забезпечує його прогресивний розвиток

Б) асиміляція

2. Насадження мови, культури, релігії та звичаїв панівною нацією підвладного народу

В) ідеологія

3. Система поглядів, що претендує на пояснення минулого і сьогодення світу, на пошук шляхів до кращого життя в майбутньому

Г) політична реакція

4. Режим, встановлений для збереження і зміцнення суспільних порядків
5. Адміністративно-територіальна одиниця в Запорізькій Січі.
VІ. Поясніть і застосуйте на прикладах значення термінів: (6 балів)

- «справедливий  курс»;                     - «нова  демократія».


VІІ. Назвіть авторів наведених історичних праць (7б). Дайте характеристику одного з джерела за схемою: час написання твору (1б), знання історичної епохи(1б), короткий опис роботи(1б), значення твору для сучасників і нащадків(2б).

(12 балів)

«Повчання дітям»

«95 тез»

«Пакти і Конституції законів і вольностей ВійськаЗапорозького»

«Тренос»

«Книга буття українського народу»

«Русалка Дністрова»

«Енеїда»
VІІІ. Основну сутність діяльності П. Столипіна виражали його слова: «Вам, панове, потрібні великі катастрофи, нам потрібна могутня Росія».

Опишіть шляхи, якими йшов П. Столипін до зміцнення могутності держави. Яке місце в його планах займала Україна ? (10 балів)

Всього: 56 балів

Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2016-2017 н.р.

11 клас
I. Тестові завдання (кожна правильна відповідь – 1 бал, всього 10 балів)
1. Позначте назву історичного періоду, під час якого на українських землях існувала трипільська культура

А палеоліт

Б мезоліт

В неоліт


Г енеоліт

2. Позначте терміни, що стосуються історії Криму та Причорномор’я XV-XVI ст.:

А) Ханство; Б) Яничари;

В) Тіуни; Г) Ясир;

Д) Магдебурзьке право; Е)Ярлик3. Приводом для початку ІІ світової війни стало:

А) напад нацистів на радіостанцію Глейвіц;

Б) Розділ Чехословаччини;

В) Напад на корабель «Луізітанія»;

Д) Підписання пакту Молотов-Риббентроп.

4. Позначте ім’я князя, за часів правління якого вперше було письмово зведено закони Київської Русі:

А Володимир Великий Б Ярослав Мудрий В Володимир Мономах5. Який з наведених термінів уживають у значенні « повернення на батьківщину військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами своєї країни»

А репарація Б реабілітація В репатріація Г депортація.6. У якому з універсалів ЦР було проголошено?

« …Ми, Українська ЦР, сповіщаємо всіх громадян України: однині Українська Народна республіка стає самостійною, ні від кого незалежною Вільною Суверенною Державою Українського Народу»

А Першому Б Другому В Третьому Г Четвертому7. У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?

 1. Був головним отаманом Армії УНР.

 2. Був першим головою Генерального секретаріату ЦР.

 3. Від 1920 р. перебував в еміграції, очолював уряд УНР в екзині.

 4. У листопаді 1918 року перебував в Берліні, де мав зустріч з кайзером Вільгельмом ІІ.

5.У лютому 1919 р. вийшов із УСДРП і став головою Директорії.

А 1,2,5 Б1,3,5 В 2,4,5 Г 1,2,38. Оборона якого міста від нацистських загарбників тривала найдовше?

А Києва Б Одеси В Полтави Г Севастополя9. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?

А трест Б картель В концерн Г синдикат10. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в цьому логічному ланцюжку: 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1941–1945 рр., 1946–1947 рр.?

А 1921–1923 рр.; Б 1932–1933 рр.;

В 1941–1945 рр.; Г 1946–1947 рр.

ІІ. Установіть відповідність (4 бали)


 1. О.Довженко А «Клятва»

 2. В.Сосюра Б «Литаври»

 3. О.Теліга В «Україна в огні»

 4. П.Тичина Г «Любіть Україну»

Д «Я єсть народ…»(«Я утверждаюсь»)

ІІІ. Установіть послідовність подій (6 балів)

А Битва за Дніпро

Б Корсунь-Шевченківська операція

В Операція «Багратіон»

Г Початок Другої світової війни

Д Визволення Києва

Е Нюрнберзький процес
ІV. Поясніть значення термінів: «ленд-ліз», універсал, репарація, анексія, ідеологія, остарбайтери (6 балів)

V. Орден Богдана Хмельницького (10 жовтня 1943 р) (10балів)

А Які події відбувалися на радянсько - німецькому фронті, коли було затверджено цей орден?

Б У чому відмінність цього ордену від інших бойових нагород?
VІ. Порівняйте поняття: дайте визначення, встановіть спільні і відмінні риси  (8 балів)

1. «Реформа» та  «реформація»;

2. «Цех» та «мануфактура».
VІІ. Складіть чотири «ланцюжки» із вказаних імен історичних діячів та дат,термінів і висловів, які їх стосуються: (12 балів)

Е. Кортес

Д. Вишневецький

М.Лютер


Рішельє
1585р;1517р;1519р;1556 р;
курінь; ацтеки; єретики; інтенданти;
«Ой, джуро мій молодесенький,подай мені лучок та й тугесенький…»;«Освіченість –найкраща окраса держави»; «На тому я стою й не можу інакше»;«Дари Монтесуми».

VІІІ. Який існує взаємозв’язок між результатами Першої світової війни та розв’язанням Другої світової війни?

(10 балів)

Всього: 56 балів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка