Н. К. Проценко Правовий порадникСторінка1/3
Дата конвертації10.01.2018
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3


В.І.Доленко

Н.К.Проценко

Правовий порадник

керівника загальноосвітнього навчального закладу
Кременчук

2007

Доленко В.І., Проценко Н.К.


Правовий порадник керівника загальноосвітнього навчального закладу. – Кременчук, 2007. – 54 с.

Основною рушійною силою розвитку українського суспільства є особистість: яскрава, масштабна, здатна до творчих, нестандартних рішень і, водночас, - з високим рівнем правової культури, вмінням створити умови для самореалізації та вільного розвитку учасників навчально-виховного процесу, сформувати активну життєву позицію особи в громаді, суспільстві, державі.

Для успішної реалізації завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти, керівнику загальноосвітнього навчального закладу необхідні знання законодавчо-нормативної бази освітньої галузі.

Авторами цього збірника у форматі „Запитання-відповідь” надаються розяснення тих норм чинного законодавства, які в роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу викликають найбільші складнощі.

Видання буде корисним як для керівників навчальних закладів, вчителів, так і для батьків.

Матеріал підготовлено відповідно до законодавства про освіту станом на 1 вересня 2007 року.
Зміст

Система освіти. Організація навчально-виховного процесу

Яка стаття Закону України „Про освіту” визначає її обовязковість?......................................................................


10

Яка система освіти діє в Україні?.................................

10

Яка структура освіти, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні?..............................................................
10

Які навчальні заклади належать до І-ІІ рівня, акредита-ції, а які - до ІІІ-ІУ?...............................................................11

Чи входять до системи загальної середньої освіти професійно-технічні училища та вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації?...........................................................
11

Які існують організаційно-правові форми загально-освітніх закладів?.....................................................................12

Які правові документи регулюють діяльність загаль-ноосвітнього навчального закладу?.......................................12

Чи необхідна навчальним закладам ліцензія на здійснення освітньої діяльності?..............................................................
12

Який порядок розробки Статуту загальноосвітнього навчального закладу?.............................................................13

Чи вважаються державними загальноосвітні навчальні заклади комунальної форма власності?.................................13

Яка різниця між ліцеєм, гімназією та іншими загально-освітніми навчальними закладами?.......................................14

Чи має бути розміщений Державний герб України на печатці загальноосвітньої школи?........................................14

Які існують форми навчання в загальноосвітньому

навчальному закладі?.........................................................14

На підставі яких документів проводиться зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу?.........15

До яких навчальних закладів прийом учнів здійснюється на конкурсній основі?...........................................................16

Який порядок створення закладів для обдарованих дітей?16

Який нормативний документ регулює індивідуальну роботу з обдарованими й талановитими учнями?..............17

Чи можуть функціонувати при загальноосвітньому навчальному закладі групи по підготовці дітей до школи?17

Яким нормативним документом визначається порядок планування роботи навчального закладу?.............................17

Який порядок формування робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу?............................19

Порядок розробки та запровадження навчальних програм.


19

Які органи управління загальноосвітнім навчальним закладом передбачені чинним законодавством?..................20

У чому полягає відмінність піклувальної ради від ради навчального закладу?...............................................................
21

Які повноваження педагогічної ради та яким документом це врегульовано ?...................................................................


21

Яка тривалість навчального року та канікул у загальноосвітніх навчальних закладах?................................22

О котрій годині починаються заняття у загальноосвітньому навчальному закладі? Учні яких класів мають навчатися лише в першу зміну?.....................
23

Починаючи з якого класу дозволяється проведення спарених уроків?......................................................................23


Які вимоги до зовнішнього вигляду учня загальноосвітнього навчального закладу? ....................24

Хто несе відповідальність за організацію та якість харчування учнів у навчальному закладі?.......................24

Які форми контролю за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу та їх періодичність?.................................................................
25


Учасники навчально-виховного процесу

Хто вважається учасником навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі?.......................26

Які права та обовязки педагогічних працівників?.............


26

Які права та обовязки учнів?................................................


28

До яких видів робіт можуть залучатися учні загальноосвітніх навчальних закладів?.................................29

Які права, обовязки та відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють?..........................................................
30

Правове регулювання праці працівників освіти

Хто може обіймати посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу?.............................................................
32

Хто призначає на посаду та звільняє з посади пед-працівників загальноосвітнього навчального закладу?........32

Хто формує штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу?.............................................................33

Ким розподіляється навчальне навантаження між учителями та іншими працівниками?...................................33

Яке тижневе навантаження (на ставку) у різних категорій педпрацівників загальноосвітніх навчальних закладів?...................................................................................
34

Який обсяг навчальної роботи може виконувати педпрацівник за основним місцем роботи?..........................35

До якої роботи під час канікул має право залучати педпрацівника керівник навчального закладу?.....................36

Чи вважаються робочим часом педагогічного працівника перерви між уроками, заняттями?.......................................36

Чи може педагогічний працівник бути класним керівником двох класів?...........................................................37

Чи має право адміністрація навчального закладу на роботу за сумісництвом?.......................................................37

Чи має право адміністрація навчального закладу на роботу за суміщенням?...........................................................
38

Які питання підлягають погодженню з профспілковим комітетом навчального закладу?..........................................38

Чи належать до педагогічних працівників шкільні бібліотекарі?...........................................................................39

Чи надається відстрочка від призову на строкову військову службу педпрацівнику-призовнику, який закінчив педагогічне училище?..............................................................
39

Оплата праці працівників освіти

Хто встановлює ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічним працівникам?.......................................40

Хто несе відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати?..............
40

У яких випадках застосовується погодинна оплата праці педагогічних працівників?.......................................................40

Як здійснюється оплата праці педагогічних працівників у період канікул?........................................................................41

Яким документом регулюється оплата праці педагогічних працівників за роботу з екстернами?...................................42

Який порядок виплати надбавки за вислугу років керівним працівникам загальноосвітнього навчального закладу, які ведуть викладацьку роботу?..................................................
42

За яким тарифним розрядом повинна здійснюватися оплата праці випускнику вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівня акредитації (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) ? ...............................................................................42

Чи передбачено чинним законодавством підвищені посадові оклади педпрацівникам, які закінчили вищі навчальні заклади з відзнакою?..............................................
43

За які навчальні кабінети встановлюється доплата?......


43

Чи виплачується вихідна допомога при звільненні працівника за ст.36 (п.3) КЗпП України і який її розмір?...44

Які гарантії та компенсації мають працівники, які направляються на курси підвищення кваліфікації?..............44

Хто має право на отримання щорічної грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення?..........................................................................
46

Чи мають право бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів на доплату за вислугу років?..............46


Атестація педагогічних працівників

Ким створюється атестаційна комісія загальноосвітнього навчального закладу, її кількісний склад?........................................................................................47

Як буде здійснюватися оплата праці вчителю, який відмовився від чергової атестації?.......................................47

Чи має право педагогічний працівник у перший рік роботи в навчальному закладі подати заяву на атестацію?...........48

Які узагальнюючі матеріали необхідно подати до атестаційної комісії для присвоєння звання „Старший учитель” або „Учитель-методист”?.................................

49

За якою кваліфікаційною категорією здійснюватиметься оплата праці педпрацівника, який повернувся до навчального закладу після звільнення у зв’язку зі скороченням?.............................................................................49

Чи мають право на атестацію педагогічні працівники (без фахової освіти), які прибули до навчального закладу після 1996 р.?.....................................................................
50

Чи підлягають атестації шкільні бібліотекарі?..................


50

Чи зараховується педпрацівникові участь у тижневому семінарі як курси підвищення кваліфікації?........................51

Які існують відзнаки у системі освіти і науки, крім нагрудного знака „Відмінник освіти України”?..................
51


СИСТЕМА ОСВІТИ.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Яка стаття Закону України „Про освіту” визначає її обовязковість?
Відповідно до п. 2 ст. 35 Закону України „Про освіту” повна загальна середня освіта в Україні є обовязковою і може отримуватись у різних типах закладів освіти.
Яка системи освіти діє в Україні?
Відповідно до ст. 28 Закону України „Про освіту” система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.
Яка структура освіти, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні?
Структура освіти включає:

дошкільну освіту; загальну середню освіту;

позашкільну освіту;

професійно-технічну освіту;

вищу освіту;

післядипломну освіту;

аспірантуру;

докторантуру;

самоосвіту.

В Україні встановлюються такі освітні рівні:

початкова загальна освіта;

базова загальна середня освіта;

повна загальна середня освіта;

професійно-технічна освіта;

базова вища освіта;

повна вища освіта;освітньо-кваліфікаційні рівні:

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст, магістр.
Які навчальні заклади належать до І-ІІ рівня акредитації, а які - до ІІІ-ІУ?
Відповідно до Закону України „Про освіту” для вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:

перший рівень – технікум, училище, інші прирівняні до них вищі заклади освіти;

другий рівень – коледж, інші прирівняні до нього вищі заклади освіти;

третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) – інститут, консерваторія, академія, університет.


Чи входять до системи загальної середньої освіти професійно-технічні училища та вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації?
Відповідно до ст.4 Закону України „Про загальну середню освіту” систему загальної середньої освіти становлять:

загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації;

навчально-виробничі комбінати;

позашкільні навчальні заклади;

науково-методичні установи та органи управління системою загальної середньої освіти;

а також професійно-технічні училища та вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, що надають повну загальну середню освіту.


Які існують організаційно-правові форми загальноосвітніх закладів?
Відповідно ст.10 Закону України „Про загальну середню освіту” за своїми організаційно-правовими формами загальноосвітні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.
Чи повинні навчальні заклади державної та комунальної форми власності мати ліцензію на здійснення освітньої діяльності?
Відповідно ст.8 Закону України „Про загальну середню освіту” тільки загальноосвітні навчальні заклади, засновані на приватній формі власності, здійснюють свою діяльність за наявності ліцензії.
Які правові документи регулюють діяльність загальноосвітнього навчального закладу?
До таких правових документів належать:

Статут загальноосвітнього навчального закладу;

робочий навчальний план;

Правила внутрішнього розпорядку;

різні Положення тощо.
Який порядок розробки Статуту загальноосвітнього навчального закладу? Чи необхідно його затверджувати на сесії міської (районної) ради?
Відповідно до ст.9 Закону України „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 946, Статут загальноосвітнього навчального закладу розробляється навчальним закладом та його засновником, затверджується власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідним органом управління освітою, для приватного загальноосвітнього навчального закладу погоджується з відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” затвердження статутів навчальних закладів не належить до компетенції міської чи районної ради.Чи вважаються загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності державними?
Так. Відповідно до ст.31 Закону України „Про власність” до державної власності в Україні належать загальнодержавна (республіканська) власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність), тобто комунальна власність – це різновид державної власності.

Яка різниця між ліцеєм, гімназією та іншими загальноосвітніми навчальними закладами?
Відповідно до ст.9 Закону України „Про загальну середню освіту”:

ліцей – це загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;

гімназія - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;

колегіум - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілів.
Чи має бути розміщений Державний герб України на печатці загальноосвітньої школи?
Так, відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року №2137 – ХІІ „Про Державний герб України” зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обовязковим додержанням пропорцій зображення герба.
Які існують форми навчання в загальноосвітньому навчальному закладі?
Відповідно до Закону України „Про загальну середню

освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 946, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002р. №732, навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

Право на індивідуальне навчання мають учні:

які за станом здоровя не можуть відвідувати навчальний заклад;

яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;

які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;

які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);

які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня;

які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Різновидом індивідуальної форми навчання є екстернат.

Екстерн - особа, яка самостійно опановує навчальні програми і якій надається можливість отримати базову або повну загальну середню освіту.
На підставі яких документів проводиться зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу?
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 946, зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наказом директора школи, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До яких навчальних закладів прийом учнів здійснюється на конкурсній основі?
Зарахування учнів на конкурсній основі здійснюється до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) у відповідності до ст.18 Закону України „Про загальну середню освіту” та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 №389.
Який порядок створення закладів для обдарованих дітей?

Відповідно до ст.11 Закону України „Про загальну середню освіту” рішення про створення гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), заснованих на комунальній формі власності, приймаються за поданням відповідних органів управління освітою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Рішення про створення загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на приватній формі власності, приймається засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством України.
Який нормативний документ регулює індивідуальну роботу з обдарованими й талановитими учнями?

Індивідуальна та групова робота з обдарованими й талановитими учнями здійснюється відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.08.2004р. №651.


Чи можуть функціонувати при загальноосвітньому навчальному закладі групи по підготовці дітей до школи? Хто має проводити заняття з такими дітьми?

Відповідно до Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Закону України „Про загальну середню освіту” та у звязку зі збільшенням терміну навчання у загальноосвітньому навчальному закладі „підготовчі групи” можуть створюватися тільки для дітей, які не відвідують дошкільний навчальний заклад, так як кожна дитина до школи має одержати відповідну підготовку за вимогами Базового компонента дошкільної освіти. Така підготовка може здійснюватися і в дошкільному навчальному закладі, і при школі, і в сімї.

Заняття в таких групах можуть проводити як вихователі, так і вчителі початкових класів, але за програмами дошкільної освіти.
Який нормативний документ визначає порядок планування роботи навчального закладу?
Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 23.06.2000р. № 240, єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план роботи, який складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, в обов’язковому порядку обговорюється педагогічною радою.

Річний план має містити:

стислий аналіз роботи за минулий навчальний рік по розв’язанню науково-методичної проблеми;

генеральну мету;

систему завдань, доведених до виконавців;

заходи по реалізації мети та завдань у новому навчальному році (за розділами річного плану);

конкретні терміни виконання;

виконавців;

форми узагальнення контрольно-аналітичних матеріалів;

відмітку про виконання;

додатки.

Для організації виконання річного плану здійснюється особисте тижневе планування роботи керівників школи.

Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних планів учителі розробляють поурочні, їх структура і форма визначається педагогами самостійно.

Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об’єднань, гуртків, секцій тощо складається на період, визначений педагогічним колективом, у довільній формі та узгоджується із заступником директора з навчально-виховної роботи.

Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не виключає право керівників, педагогічного колективу на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Плани повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обовязково мають бути виконаними і які можна контролювати.
Який порядок формування робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу?

Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. №946, робочий навчальний план складається загальноосвітнім навчальним закладом (розглядається педрадою, погоджується радою) на основі Типових навчальних планів із конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання.

Робочі навчальні плани державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються відповідним органом управління освітою, а приватних загальноосвітніх навчальних закладів – засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.
Який порядок розроблення та запровадження навчальних програм для реалізації варіативної складової навчального плану (спецкурсів, курсів за вибором, факультативних занять тощо)?

Листом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2002р. №1/9-556 передбачено порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, навчальні програми для реалізації варіативної складової загальної середньої освіти (спецкурсів, курсів за вибором) розробляються за участю вищих навчальних закладів, окремими особами або колективами, розглядаються й схвалюються регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Запроваджуються програми для реалізації варіативної складової навчальних планів наказом Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Що стосується програм для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи, то вони можуть бути розроблені вчителями, викладачами вищих навчальних закладів з урахуванням потреб закладів освіти та учнів за погодженням з методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти міських рад та районних (міських) державних адміністрацій.

Запроваджуються програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи наказом управління (відділу освіти) районних державних адміністрацій і міських рад.
Які органи управління загальноосвітнім навчальним закладом передбачаються чинним законодавством?
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. №946, постійно діючим колегіальним органом управління навчальним закладом є педагогічна рада.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) колективу.

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада загальноосвітнього навчального закладу.

У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, методичні обєднання, комісії, асоціації тощо.


У чому полягає відмінність піклувальної ради від ради навчального закладу?
Відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 05.02.2001р. №45, піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до

вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка