Моніторинг атмосферного повітряСкачати 485.94 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації08.07.2018
Розмір485.94 Kb.
1   2   3

3 Розробка програмного забезпечення обробки результатів спостережень та візуалізації даних3.1 Створення та наповнення бази даних спостережень за станом

атмосфери


1.Для створення бази даних розроблено її структуру. Аналіз вихідних даних показав, що необхідно створити дві таблиці:

 • таблицю, що містить інформацію про джерела викидів:

 • таблицю результатів вимірювань.

2.Використовуючи конструктор для створення таблиць MS Access, створено відповідні таблиці (рис. 3.1 та рис. 3.2).

Рисунок 3.1 – Структура таблиці, що містить інформацію про джерела викидівРисунок 3.2 – Структура таблиці результатів вимірювань

3.Використовуючи майстер підстановок налаштовано зв’язок між таблицями по номеру джерела викидів (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Зв’язок між таблицями

4.З метою подальшої обробки та здійснення зручної конвертації до бази даних перенесено вихідні дані (рис. 3.4 та 3.5).

Рисунок 3.4 – Фрагмент наповненої таблиці результатів вимірюваньРисунок 3.5 – Таблиця, що містить інформацію про джерела викидів в атмосферу

5.Використовуючи майстер для створення форм, створено форми для зручного користування інформацією (рис. 3.6 та 3.7).

Рисунок 3.6 – Форма таблиці переліку джерел викидівРисунок 3.7 – Форма таблиці результатів вимірювань


3.2 Аналіз даних спостережень за станом атмосферного повітря


 1. В MS Excel обчислено середнє, мінімальне та максимальне значення по кожному джерелу викидів (рис. 3.8 та рис. 3.9).

Рисунок 3.8 – Отримані значення для джерела викиду №1


Рисунок 3.9 – Отримані значення для джерела викиду №2 1. Побудовано графічну інтерпретацію динаміки викидів протягом року для 2 перших джерел (рис. 3.10 та рис. 3.11).

Рисунок 3.10 – Динаміка викидів вуглекислого газу з джерела №1


Рисунок 3.11 – Динаміка викидів NO2 з джерела №2

6.Побудовано діаграми середніх, мінімальних та максимальних значень (рис. 3.12, рис. 3.13 та рис. 3.14).

Рисунок 3.12 – Діаграма зміни середніх значень по джерелам викидівРисунок 3.13 – Діаграма зміни мінімальних значень по джерелам викидівРисунок 3.14 – Діаграма зміни максимальних значень по джерелам викидів

3.3 Нанесення джерел викидів на електронну карту та візуалізація усереднених даних по показникам якості


 1. В редакторі класифікатору створено числові семантики 340 «Код зв’язку з базою даних» та 341 «Величина показника» (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 – Створення числових семантик


7.Створено нову користувацьку карту: «Файл/ Створити/ Користувацьку карту» (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 – Створення користувацької карти

8.Запущено інструмент «Створення об’єкта». Вибрано точковий об’єкт «Промислові підприємства з трубами» та спосіб нанесення «Створення по введеним з клавіатури координатам», (рис. 3.10) та в метриці введено геодезичні координати та збережено їх (рис. 3.11).

Рисунок 3.10 – Інструмент «Створення об’єкта»


Рисунок 3.11 – Введення геодезичних координат в метрику


9.В результаті на карту нанесено векторний об’єкт (рис. 3.12) в який добавлено значення в 2 створені семантики (рис. 3.13).

Рисунок 3.12 – Нанесений векторний об’єкт на карту


Рисунок 3.13 – Додавання створених семантики


10.Аналогічно нанесено всі векторні об’єкти на електронну карту (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 – Нанесені джерела викидів на електронну карту

11.Далі здійснено побудову карти забруднення атмосферного повітря вуглекислим газом, шляхом побудови кругових діаграм. Для побудови виділено потрібні об’єкти та запущено додаток «Побудова тематичних діаграм» (рис. 3.15).

Рисунок 3.15 – Додаток «Побудова тематичних діаграм»
Діаграми побудовано за семантикою «Величина показника», значення діаграм залежить від значення семантики. Встановлено розмір діаграм, градацію та інтервал. Також налаштовано вид, тип та легенду діаграм (рис. 3.16).

Рисунок 3.16 – Побудова тематичних діаграм


Для побудованих діаграм побудовано підписи по семантиці об’єктів (рис. 3.17).

Рисунок 3.17 – Додаток «Побудова підписів по семантиці об’єктів»

Рисунок 3.18– Фрагмент карти забруднення атмосферного повітря вуглекислим газомРисунок 3.19 – Легенда карти забруднення атмосферного повітря вуглекислим газомВИСНОВКИ

 1. Наведено загальну характеристику атмосферного повітря, джерела забруднення атмосферного повітря. Визначено основні забруднювачі атмосферного повітря, серед них: сірчистий ангідрид, двоокис сірки, окисли азоту, сажа, пил, сірководень, аміак, аерозолі хрому, нафтанал, сполуки фтору, смолисті речовини тощо.

 2. Охарактеризовано систему моніторингу, яка передбачає спостереження і контроль за природними, природно-антропогенними комплексами, процесами, що відбуваються у них, навколишнім середовищем загалом з метою раціонального використання природних ресурсів і охорони довкілля.

 3. Створено та наповнено базу даних спостережень за станом атмосфери, розроблено її структуру, створено форми для зручного користування інформацією. Проаналізовано дані спостережень за станом атмосферного повітря, а саме: обчислено середні, мінімальні та максимальні значення по кожному джерелу викидів, побудовано графічну інтерпретацію динаміки викидів. Нанесено джерела викидів на електронну карту та здійснено візуалізацію усереднених даних по показникам якості.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Клименко В.Г., Цигічко О.Ю. Забруднення атмосферного повітря: Методична розробка для студентів-географів. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 26 с.

 2. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с. (Альма-матер).

 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006.- 319 c.

 4. Шматько В.Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник / Шматько В.Г., Нікітін Ю.В. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.

 5. Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова і Т. А. Сафранова. – Херсон: Грінь Д. С., 2011. – 530 с.

 6. Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : монографія / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула. - ВІННИЦЯ : ВНТУ, 2011. - 150 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка