Моніторинг атмосферного повітряСкачати 485.94 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації08.07.2018
Розмір485.94 Kb.
1   2   3

2 Постановка задачі2.1 Вхідні дані та постановка задачі
Вхідними даними є координати джерел викидів (табл. 2.1) та дані спостережень за станом атмосфери (табл. 2.2).

Таблиця 2.1 - Координати джерел викидів№ джерела

B

L

1

55°25’32»

37°41’06»

2

55°20’22»

37°42’38»

3

55°21’21»

37°30’03»

4

55°20’22»

37°36’05»

5

55°20’22»

37°33’44»

6

55°20’22»

37°30’03»

7

55°26’22»

37°30’03»

8

55°20’22»

37°38’47»

9

55°20’22»

37°43’49»

10

55°20’22»

37°42’15»

Таблиця 2.2 - Дані спостережень за станом атмосфери

№ джерела

Дата


CO2, мг/м3

NO3, мг/м3

NO2, мг/м3

1

10.01.078,688

56,499


10,748

1

09.02.0725,0

106,956


8,943

1

13.03.0716,715

59,61


11,348

1

13.04.0721,516

63,195


5,341

1

13.05.0720,368

96,678


9,132

1

13.06.0714,567

42,142


11,336

1

15.07.0718,56

84,861


4,0

1

15.08.078,093

27,0


8,566

1

16.09.0715,584

76,448


11,699

1

16.10.0712,059

56,348


11,874

1

16.11.0711,151

89,485


4,0

1

17.12.0722,233

33,776


4,0

2

10.01.075,0

32,375


15,132

2

09.02.0710,099

28,424


4,0

2

13.03.0720,418

36,678


7,893

2

13.04.0713,723

95,485


17,736

2

13.05.0718,458

84,188


6,247

2

13.06.0713,115

126,856


4,0

2

15.07.0716,781

28,641


11,703

2

15.08.076,118

43,406


7,927

2

16.09.0713,43

102,455


4,0

2

16.10.0712,067

163,0


4,708

2

16.11.0714,929

84,059


5,655


Продовження таблиці 2.2
2

17.12.07


23,478

27,0


13,864

3

10.01.0712,715

45,351


4,728

3

09.02.0710,625

77,958


5,069

3

13.03.0710,413

56,783


6,64

3

13.04.0721,52

120,259


5,587

3

13.05.0715,696

30,644


8,625

3

13.06.0716,454

96,903


18,0

3

15.07.0717,379

60,978


4,0

3

15.08.078,427

54,584


4,0

3

16.09.0717,344

92,511


5,559

3

16.10.0710,959

27,0


4,0

3

16.11.0714,093

61,815


5,957

3

17.12.075,0

147,874


4,0

4

10.01.0719,861

78,758


5,774

4

09.02.077,127

27,0


4,0

4

13.03.0719,759

100,962


7,532

4

13.04.075,0

88,412


10,342

4

13.05.0723,118

52,751


4,0

4

13.06.0714,471

116,362


12,244

4

15.07.0718,056

78,977


13,056

4

15.08.078,962

85,555


6,2

4

16.09.0721,512

49,573


5,851

4

16.10.0714,647

105,738


4,0

4

16.11.0713,839

37,785


7,49

4

17.12.0716,835

64,296


7,561

5

10.01.077,942

132,08


10,43

5

09.02.0718,699

103,024


8,987

5

13.03.0724,375

54,408


10,468

5

13.04.0710,144

95,681


8,324

5

13.05.0712,1

66,767


10,981

5

13.06.075,0

27,0


9,305

5

15.07.0714,052

79,037


8,055

5

15.08.0711,047

157,381


8,722

5

16.09.078,97

86,49


14,0

5

16.10.0719,429

62,407


8,857

5

16.11.0715,737

27,0


12,854

5

17.12.078,338

72,4


9,785

6

10.01.0724,145

93,107


7,856

6

09.02.0714,095

158,583


6,549

6

13.03.0716,395

112,843


4,0

6

13.04.0714,72

84,976


4,828

6

13.05.0713,704

150,423


4,0

6

13.06.0715,951

27,0


10,498

6

15.07.075,0

152,068


4,0

6

15.08.0712,332

61,577


11,264

6

16.09.0718,949

102,391


4,0

6

16.10.0712,783

96,195


8,49

6

16.11.0710,116

130,938


4,112

6

17.12.0714,111

118,116


7,901

7

10.01.0714,771

38,529


8,956

7

09.02.0724,055

92,478Продовження таблиці 2.2
9,443

7

13.03.0718,743

94,619


9,98

7

13.04.076,755

73,904


6,789

7

13.05.0712,039

116,028


6,757

7

13.06.0713,714

99,619


13,924

7

15.07.077,83

56,029


7,328

7

15.08.075,0

27,0


5,756

7

16.09.0720,796

101,627


4,0

7

16.10.0714,31

47,694


5,806

7

16.11.0711,323

136,315


7,077

7

17.12.0720,777

37,827


8,004

8

10.01.0715,879

70,223


9,811

8

09.02.075,0

73,977


5,921

8

13.03.075,001

56,562


4,0

8

13.04.077,912

131,533


5,646

8

13.05.0724,788

163,0


4,0

8

13.06.0717,257

27,972


18,0

8

15.07.0714,566

60,484


9,516

8

15.08.0714,961

75,24


4,0

8

16.09.0722,139

112,903


4,804

8

16.10.0712,331

84,965


10,934

8

16.11.0713,784

122,824


15,575

8

17.12.0717,17

33,199


4,0

9

10.01.0711,424

27,0


6,36

9

09.02.0720,725

96,687


4,0

9

13.03.0710,02

100,247


7,037

9

13.04.0715,129

27,0


13,769

9

13.05.0711,679

27,0


5,955

9

13.06.0713,571

49,171


4,161

9

15.07.0716,598

33,387


4,0

9

15.08.0716,892

33,648


10,685

9

16.09.0725,0

100,146


5,586

9

16.10.0717,952

113,763


4,0

9

16.11.076,716

90,166


11,542

9

17.12.0723,964

75,683


8,698

10

10.01.0718,818

66,537


5,913

10

09.02.0721,385

70,523


7,75

10

13.03.078,986

101,399


5,098

10

13.04.0713,453

121,575


4,0

10

13.05.0717,233

27,0


5,465

10

13.06.0719,783

74,824


4,0

10

15.07.077,004

83,852


4,0

10

15.08.0715,472

163,0


8,973

10

16.09.0716,237

109,636


10,704

10

16.10.0715,74

30,512


9,953

10

16.11.0725,0

97,838


4,0

10

17.12.0712,972

36,017


6,864
Постановка задачі:

  1. створити та наповнити базу даних спостережень за станом атмосфери;

  2. проаналізувати дані спостережень за станом атмосферного повітря;

  3. нанести джерела викидів на електронну карту та здійснити візуалізацію усереднених даних по показникам якості.


2.2 Вибір оптимального програмного середовища
Для роботи використано таке програмне середовище:

  1. Система керування базами даних (СКБД) Microsoft Office Access - набір інструментальних засобів для створення й експлуатації реляційних БД. Реляційна модель даних є сукупністю найпростіших двовимірних таблиць – відносин (англ. relation). У реляційних БД використовується кілька двовимірних таблиць, у яких рядки називаються записами, а стовпці полями, між якими установлюються зв’язки. Цей спосіб організації даних дозволяє дані (записи) в одній таблиці зв’язувати з даними (записами) в інших таблицях через унікальні ідентифікатори (ключі) або ключові поля. Ключове поле – це стовпець таблиці, що дозволяє встановити зв’язок із записами в іншій таблиці. Значення ключового поля є унікальними. Перевагами Access є те, що вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування і доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп’ютерів. Також вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Таблиця – це місце зберігання даних, вона є основним елементом бази даних. У системі Access є різні способи управління даними: система меню, панелі інструментів, контекстне меню, вказівник миші та комбінації клавіш. СКБД Access має значну кількість спеціальних програм, які отримали назву «майстри». Є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм тощо. Майстри здійснюють діалог з користувачем.

  2. Математичний обчислювальний пакет MS Excel. Програма для роботи з електронними таблицями, яка має наступні переваги: 1) у Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць; 2) Excel містить багато математичних і статистичних функцій; 3) в електронних таблицях є можливість швидкого оброблення великих масивів даних і одержання результату в зручному вигляді.

  3. Геоінформаційна система «Панорама». Це універсальна геоінформаційна система, яка має засоби створення та редагування електронних карт, даних дистанційного зондування (ДДЗ), виконання різноманітних вимірів та розрахунків, оверлейних операцій, побудови 3D моделей, обробки растрових даних, засоби підготовки графічних документів в електронному та друкованому вигляді, а також інструментальні засоби для роботи з базами даних. Перевага ГІС “Панорама” полягає в універсальності виконання робіт з оновлення топографічної інформації. Цьому сприяє могутня бібліотека цифрових класифікаторів. За допомогою «Панорами» створюються карти, що відповідають всім нормам і правилам картографії. Перевагою також є те, що електронну карту можна зв'язати з атрибутивною базою даних, що містить відповідну тематиці шару карти інформацію по кожному контуру.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка