Молоді та спорту виконавчого органу київської міської радиСторінка1/3
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПТО В М. КИЄВІ

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІГРАФІЧНОГО УЧИЛИЩЕ
ПРОФЕСІЙНА-СПРЯМОВАНІСТЬ

ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ

ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

(методичний посібник)

Київ 2015

Сікорська Валентина Романівна – викладач економіки, спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж 26 років.

В 1973 році закінчила поліграфічне училище за спеціальністю: «друкар високого друку». В 1981 році закінчила Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова за спеціальністю: економіка і організація поліграфічної промисловості, інженер – економіст.

З 1998 р. працює в Київському вищому професійному поліграфічному училищі.

Викладач бездоганно забезпечує якісну підготовку учнів шляхом використання різноманітних форм та методів проведення уроків. Володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу.

Рецензент:

Щербій Н. І.– заступник директора з навчальної роботи.
Сікорська В. Р.Професійна-спрямованість предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва»: методичний посібник. – К. : КВППУ, 2015. – 52 с.

Методичний посібник рекомендовано викладачам для викладання предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва» та учням для вивчення цього предмету за професіями поліграфічної галузі

© КВППУ, 2015

© Сікорська В. Р.ЗМІСТ

Вступ 4


Тема 1. Економічний розвиток України, його можливості 5

Тема 2. Ринок, як форма існування товарного виробництва 6

Тема 3. Підприємство як форма діяльностів умовах ринкової економіки 8

Тема 4. Форми організації бізнесу 12

Тема 5. Правові акти про підтримку підприємств та підприємницької діяльності в Україні. Закон України «Про підприємства в Україні» 15

Тема 6. Закон України «Про підприємництво в Україні» 16

Тема 7. Ринок праці, можливості його формування та

регулювання 17

Тема 8. Кадри поліграфічного підприємства, їх склад і структура 19

Тема 9. Поняття і необхідність управління підприємством 20

Тема 10. Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту на сучасному поліграфічному підприємстві 22

Тема 11. Організаційні структури управління підприємством 25

Тема 12. Видавничо-поліграфічний комплекс (ВПК) 26

Тема 13. Структура поліграфічного виробництва 27

Тема 14. Витрати виробництва. Собівартість. Прибуток і рентабельність 28

Тема 15. Заробітна плата. Її економічний зміст 31

Тема 16. Форми і системи заробітної плати 32

Тема 17. Податки 34

Тема 18. Сучасні підходи до формування фінансової політики поліграфічних підприємств 37

Тема 19. Форми господарювання Товар та його властивості 40

Тема 20. Поняття і класифікація галузей промисловості

України 43

Тема 21. Науково-технічний прогрес в додрукарських

процесах 46

Тема 22. Науково-технічний прогрес в поліграфічній галузі 48

Список використаної літератури 51ВСТУП

В умовах ринкових відносин акцент економічної діяльності переміщується до основної ланки економіки – підприємства. Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені кваліфіковані кадри, вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки і технології.

В умовах ринкової економіки виживає лише той, хто найбільш грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції, яка користується попитом, і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства. Для успішного вирішення цих завдань треба знати, як економіку підприємства, так і форми і системи оплати праці, міжнародну економіку, державне регулювання.

Мета посібника – надати теоретичні та практичні основи для вивчення та викладання предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва» з професійним спрямуванням. Показати професійну спрямованість даного предмету.

Сучасна система професійного навчання в поліграфічному училищі м. Києва зорієнтована на те, щоб задовольняти потреби поліграфічної галузі, поліграфічних підприємств міста та області в кваліфікованих робітничих кадрах на рівні сучасних і перспективних вимог. Цього вимагає сучасний розвиток науково-технічного прогресу, який відбувається в поліграфічній галузі та ринкові відносини в економіці країни.

Тема 1: Економічний розвиток України, його можливості

План


 1. Показники залежності економічного розвитку країн;

 2. Можливості економічного розвитку України.

 3. Аналіз можливостей України для економічного розвитку.

Розвиток кожної країни залежить від наявності корисних копалин, родючості земель, географічного положення країн, чисельності населення та його професійної підготовки, культурного рівня, історичної спадщини, економіко-культурних зв’язків з іншими країнами.

Через ці обставини економіка країни складається з окремих галузей таких як: • Промисловість;

 • Сільське господарство;

 • Будівництво;

 • Торгівля;

 • Транспорт

 • Зв'язок, тощо.

Потенційні можливості економіки України, у порівнянні з іншими країнами світу, є значними, що дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо економічного розвитку нашої країни.

Україна розташована майже у центрі Європи і є другою за розміром території (603,7 тис. км) європейською державою.

Її територія розташована у трьох природних зонах: змішаних лісів, лісостепу, степу. Більша частина країни лежить у басейні ріки Дніпро, рельєф рівнинний (95 відсотків загальної площі країни). Клімат на більшій частині території помірний, на крайньому півдні – субтропічний. Україна має дуже родючі землі має достатньою кількість корисних копален.

За чисельністю населення Україна посідає шосте місце у Європі. На кінець 2014 року в ній проживало 45,5 млн. чоловік., що говорить про достатнью кількість трудових ресурсів в країні.Отже, Україна має всі передумови для того, щоб її економіка стала могутньою і динамічною, а країна перетворилася на одну з розвинених країн світу.

Контрольні питання і тести до теми:

«Економічний розвиток України»
Виберіть один із 9 варіантів відповідей:

Тест 1. Розвиток кожної країни залежить від:

1) Родючості земель;

2) Географічного положення країни;

3) Наявності корисних копалин;

4) Професійної підготовки;

5) Чисельності населення;

6) Культурного рівня;

7) Історичної спадщини;

8) Економіко-культурних зв’язків з іншими країнами;

9) Усі відповіді правильні.


2. Які можливості України для економічного розвитку і як вона їх використовує?

3. Проаналізувати можливості України для економічного розвитку по усім показникам.
Тема 2: Ринок, як форма існування товарного виробництва

План

 1. Що таке ринкова економіка, її характеристика;

 2. Принципи ринкової економіки;

 3. Ринковий кругообіг товарів;

 4. Товарне виробництво – основа ринкової економіки.


Ринкова економіка – система заснована на таких принципах: панування приватної власності, свобода вибору і конкуренція, особистий інтерес і обмежена роль держави.

І принцип – економічна свобода – можливість індивіда реалізувати свої інтереси і здібності шляхом активної участі в процесі відтворення. Грунтується економічна свобода на приватній власності і свободі підприємництва: кожен індивід має право і можливість використовувати наявні ресурси і створені блага, розпоряджатися ними, виходячи з особистих інтересів. Необхідними атрибутами економічної свободи є економічна відповідальність і ризик.

ІІ принцип – особистий інтерес, що виступає головним мотивом і рушійною силою економіки. Для споживача – максимізація корисності, для підприємця – максимізація прибутку.

Свобода вибору є основою конкуренції – суперництва за більш повну реалізацію особистого інтересу. Конкуренція називається досконалою, якщо на ринку існує безліч покупців і продавців, однорідність товарів і послуг, відсутність контролю над ціною, свобода входу і виходу в дану галузь, вільний доступ до інформації.

Класичній ринковій економіці властива обмежена роль державного втручання в економіку.Ринкова економіка забезпечує ефективність розподілу економічних ресурсів, гнучкість, мобільність їх з метою задоволення потреб покупця, практична відсутність товарного дефіциту. Однак вона має й недоліки:

 1. Ринок не зацікавлений у виробництві суспільних благ;

 2. Економічний розвиток нестабільний (банкрутства, безробіття, інфляція, розшарування суспільства);

 3. Конкуренція має тенденцію до затихання і появи монополії.

Основними діючими особами ринкової економіки є домогосподарства і фірми, що беруть участь в ринковому кругообігу як самостійні й незалежні суб’єкти господарювання, що переслідують особисті інтереси.

Домогосподарства – власники різноманітних економічних ресурсів виступають продавцями їх на ринку ресурсів і покупцями готових товарів і послуг на ринку товарів і послуг. Підприємства, здійснюючи витрати, виступають покупцями на ринку ресурсів, забезпечуючи домогосподарствам відповідний вид доходу (заробітна плата, підприємницький дохід, відсоток, дивіденди), і продавцями готової продукції на ринку товарів і послуг. На схемі ринкового кругообігу рух за годинниковою стрілкою озна-чає рух грошей, а проти годинникової стрілки – рух ресурсів, товарів і послуг. Двоїстий зв'язок домо-господарств і підприємств через ринок ресурсів і ринок товарів і послуг забезпечує погодженість їхніх дій. Сучасна ринкова еко-номіка не може функціонувати без держави, і вона здійснює державне регулювання еко-номіки через юридичні регулюючі та контролюючі функції. Основою ринковою економіки є товарне виробництво, де виготовлення товарів і продаж, як видно з малюнка, відбувається постійно.

Контрольні питання до теми:

«Ринок, як форма існування товарного виробництва»


 1. На яких принципах заснована ринкова економіка?

 2. Назвати переваги і недоліки ринкової економіки.

 3. Вказати переваги і недоліки планової (командно-адміністративної) економіки.

 4. Дописати речення: Основою ринкової економіки є…


Тема 3: Підприємство як форма діяльності

в умовах ринкової економіки

План

 1. Сутність підприємництва;

 2. Функції та умови існування підприємства;

 3. Види підприємницької діяльності.

Підприємництво – сукупність економічних, юридичних, політичних, історичних та психологічних відносин.

Підприємництво – це тип господарської поведінки щодо організації, розробки, виробництва і реалізації благ з метою отримання прибутку та соціального ефекту.

Передумови підприємництва:

 1. Економічніполягають у тому, щоб у суспільстві функціонували різні власники приватні, колективні, державні – це сприятиме свободі підприємницької діяльності.

 2. Політичні – полягають у створенні в країні сприятливого політичного клімату для підприємництва, що можливо досягти на основі розробки і здійснення стабільної економічної політики.

 3. Юридичні – ґрунтуються на законодавстві нормативно-правових актів, розроблених у країні. Закони мають створити для усіх учасників ринкових відносин однакові «правила гри».

 4. Психологічні – полягають в позитивній суспільній думці щодо підприємництва і особливо в його економічній, матеріально-технічній і організаційній підтримці.

Функції підприємництва:

 1. Творча – сприяння, генеруванню та реалізації нових ідей, здійснення техніко-економічних наукових розробок і проектів.

 2. Ресурсна – передбачає, що вона націлена на мобілізацію матеріальних, людських та фінансових ресурсів та їх ефективне використання.

 3. Організаційна – поєднання ресурсів виробництва в оптимальних пропорціях і здійснення контролю за їх раціональним використанням.

Згідно з законом України «про підприємництво» підприємства в Україні здійснюється за такими принципами:

 1. Вільний вибір діяльності на добровільних засадах.

 2. Самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів виготовленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства.

 3. Вільне наймання працівників.

 4. Вільне розпорядження прибутком.


Види підприємницької діяльності

 1. Виробниче підприємництво – здійснюється підприємцями, які виготовляють різноманітну продукцію, надають послуги, створюють духовні блага (навчання, музика).

 2. Комерційне – пов’язане з процесом реалізації готові продукції (форми та продажу готові продукції).

 3. Посередницьке – має на меті налагодження зв’язків між виробництвом продукції (послуг) та споживання. Представлене фірмами, що надають інформацію створюють рекламу, досліджують ринок, консультують ринок.

 4. Фінансове – виконує функції, які пов’язані з рухом грошей, цінних паперів, надання кредитів та страхування майна і ризиків (страхові компанії, інвестиційні фонди та інші фінансово-кредитні банки. Суб’єктами підприємництва можуть бути громадяни України і інших держав, які не обмежені законом у правоздатності, юридичні особи всіх форм власності; не допускається заняття підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян, військовослужбовцям, службовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, а також органам державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємства.

Не можуть бути зареєстровані як підприємці особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Відповідальності підприємця

Він персонально відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з цією діяльністю усім своїм майном.

Найманому працівнику, який втратить працездатність, зобов’язаний відшкодувати витрати згідно з законом.

Підприємець визначається банкрутом, якщо майно, яке йому належить, не вистачає для покриття заборгованості та немає можливості для фінансового покращення підприємства.


Класифікація підприємств:Контрольна робота по темі:

«Основи підприємницької діяльності»
Тести

 1. Основні види підприємництва:

а) Торгово-закупівельні, експортно-імпортні, валютні;

б) Промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, торгові;

в) Продовольчі, промтоварні, квартирні, земельні, кредитні;

г) Виробничі, комерційні, фінансові посередницькі.
 1. У процесі підприємницької діяльності підприємець взаємодіє:

а) З органами виконавчої, законодавчої та судової влади;

б) З покупцями, власниками ресурсів, фінансовими органами;

в) З найманими працівниками, з іншими підприємцями;

г) З маклерами, дилерами, брокерами.
 1. Основні джерела для фінансування бізнесу:

а) Початковий капітал, кошти засновників, спонсорські внески, особисті кошти робітників фірми;

б) Прибутки, амортизація, кошти від продажі акцій, займи;

в) Державні субсидії, податкові пільги, безвідсоткові кредити;

г) Іноземна допомога, власні кошти власників фірми, банківські кредити, аванси від покупців.
 1. Підприємництво – це:

а) Комерційна діяльність приватних осіб, зв’язана в основному з купівлею та продажем товарів;

б) Ініціативна, самостійна діяльність громадян, яка спрямована на одержання прибутку та яка здійснюється на свій страх та ризик від свою відповідальність;

в) Різна економічна діяльність, в результаті якої вдається реалізувати товар за ціну, яка перевищує витрати підприємця, тобто одержати прибуток;

г) Тимчасова виробничо-комерційна діяльність, спрямована на досягнення високої рентабельності в будь-якій діяльності.
 1. Основою вільного підприємництва є:

а) Індивідуальна праця, малі підприємства, господарська самостійність;

б) Низькі податки, невтручання держави в діяльність фірми, державне сприяння малому бізнесу;

в) Взаємодія виробника та покупця, відкритий ринок, підвищення виробництва товарів над їх споживанням;

г) Приватна власність на засоби виробництва та майно, ринкова система ціноутворення, вільна конкуренція між продавцями та покупцями.
Тема 4: Форми організації бізнесу:
План:

 1. Форми організації бізнесу;

 2. Переваги і недоліки малого, середнього і великого бізнесу;

 3. Інші об’єднання, їх переваги і недоліки.

І Малий бізнес

 1. Одноосібне володіння;


Переваги:

 1. Це найпростіший та найдешевший спосіб організації бізнесу.

 2. Власник сам собі господар.

 3. Законодавством для одноосібного володіння встановленні мінімальні обмеження.

 4. Відсутність сплати спеціального податку.


Недоліки:

 1. Повна майнова відповідальність.

 2. Обмеженість капіталу.

 3. У випадку смерті власника справа ліквідується.

 4. Складність менеджменту (одна людина виконує багато управлінських функцій).

ІІ Середній бізнес

 1. Товариство;

Переваги:

 1. Об’єднання партнерів дозволяю залучити додаткові засоби.

 2. Кожен партнер вносить у справу нові ідеї або свій талант.

 3. Порівняно просто організується.

 4. Не підпадає під спеціальний податок.


Недоліки:

 1. Кожен із партнерів несе необмежену майнову відповідальність. (Окрім ТОВ).

 2. Кожен партнер особисто відповідає за борги товариства.

 3. Якщо хтось із партнерів виходить зі справи (помирає), товариство офіційно припиняє своє існування. Потрібно підписати нову угоду.

 4. Обмежений розмір капіталу, який визначається майном фірми, достатком партнерів та їх кредитною спроможністю.

 5. Партнери можуть мати різні погляди на управління фірмою, що заважатиме її діяльності.


ІІІ Великий бізнес

 1. Корпорація – це форма організації підприємства з великою кількістю власників. Право на власність корпорації засвідчують акції, а співвласники корпорації називаються акціонерами.Переваги корпорації:

 1. Обмеження відповідальності.

 2. Спрощеність проведення операції.

 3. Необхідність існування.


Недоліки:

 1. Організувати корпорацію дуже дорого і важко.

 2. Корпорації повинні платити спеціальні податки.

 3. Закон вимагає, щоб великі корпорації не давали інформацію про свої фінанси і операції всім зацікавленим особам, яку можуть використати конкуренти. Тому є корпорації відкритого і закритого типу.


IV Інші об’єднання

 1. S-корпорація – корпорація для малого бізнесу і які не сполучають спеціальний податок.

Для отримання статусу S-корпорації фірма повинна мати не більше 35-ти акціонерів і не може володіти більш ніж 80% акцій корпорації.

 1. Кооперативи – це об’єднання окремих людей або компаній, які створені для виконання певних ділових функцій.

Кількість членів кооперативу має бути не меншою, ніж три особи, а максимальна кількість на обмежується (за українським законодавством). Кооперативи можуть бути житлові, споживчі (це підприємства, власники яких беруть участь у прибутках і купують товари і послуги за мінімальними цінами) та виробничі – це підприємства, які виробляють і продають продукцію в інтересах своїх працівників.

 1. Франчайзинг – це ліцензія, яка дає право приватній компанії функціонувати у вигляді частки великої торгової мережі. Багато магазинів одягу, контор з продажу нерухомості, ресторанів, мотелів діють за принципом франчайзів.


Переваги:

 1. Гроші за новий франчайз платить його покупець, продавець франчайза розширює справу, вкладаючи мінімум власних засобів.


Недоліки:

 1. Продавець франчайза приділяє багато уваги контролю за своїми покупцями. Може навіть диктувати свої методи управління бізнесом, стиль оформлення приміщення, навіть вид уніформи і значків.

Приклади франчайзингу в Україні – McDonald’s (ресторан швидкого харчування), Yves Rocher (виробник косметичних засобів) тощо.

Контрольні питання до теми:

«Форми організації бізнесу»

Вибрати один із варіантів відповідейТест: 1. За формою організації підприємства можуть бути:

 1. Одноосібне володіння;

 2. Товариство;

 3. Корпорація;

 4. Кооператив;

 5. S-корпорація;

 6. Фрайчайзінг;

 7. Усі відповіді правильні.


2. Розкрити переваги і недоліки

а) малого бізнесу;

б) середнього бізнесу;

в) великого бізнесу;3. За якою організаційною формою ви хотіли б відкрити свою фірму і чому?

Тема 5: Правові акти про підтримку підприємств

та підприємництва в Україні. Закони України

«Про підприємство в Україні»

План

 1. Основні положення закону;

 2. Правила створення, підприємства;

 3. Ліквідація діяльності підприємства.

До законів України про підтримку підприємств і підприємництва відносяться Закон України «Про підприємництва», Закон України «Про підприємства в Україні», указ Президента України про державну підтримку малого підприємництва, тощо. Закон України «Про підприємства в Україні» прийнято 27 березня 1991 року. Цей Закон визначає: види і організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації, чітко фіксує їх права і відповідальність, регулює відносини з іншими господарськими об’єктами та державою.
Основні положення цього Закону такі:

 1. Створення;

 2. Реєстрація;

 3. Ліквідація;

 4. Реорганізація.


Будь-яке підприємство може бути створене:

 1. Відповідно до рішення власника майна чи організаційного засновника;

 2. Внаслідок примусового поділу іншого підприємства згідно чинного антимонопольного законодавства;

 3. Шляхом відокремлення зі складу діючого підприємства, за рішенням їх трудових колективів, за згодою власника майна.

Кожне підприємство підлягає державній реєстрації. Для цього підприємство подає органу місцевої влади заяву – рішення засновника підприємства про створення підприємства, статут та інші визначені Кабміном України документи.
Підприємство має бути ліквідовано у випадку:

 1. Прийняття відповідного рішення власником майна;

 2. Визначення його банкрутом;

 3. Заборони діяльності.

Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України. Управління підприємством здійснюється відповідно до його статуту.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка