Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка6/30
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 • напрям стохастичного зв’язку

 • швидкість розподілу

 • Що таке лінія регресії?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке лінія тренду?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. * різновид стандартних діаграм

  2. особливий клас діаграм

  3. різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації

  4. немає вірної відповіді

  5. таких не існує

 • Що таке Область диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. простір між осями координат

  2. * простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. кроки побудови діаграми

  4. дані, на основі яких будується діаграма

  5. щось інше

 • Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. * простір між осями координат

  2. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. щось інше

  4. кроки побудови діаграми

  5. дані, на основі яких будується діаграма

 • Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами:

  1. силу та напрям

  2. напрям та щільність

  3. розсіювання та напрям

  4. * силу та щільність

  5. всі відповіді правильні

 • Щоб відредагувати вміст комірки потрібно натиснути:

  1. F5

  2. Tab

  3. F2

  4. * Shift+Tab

  5. F4

 • Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами:

  1. у вигляді таблиць

  2. * вибіркових значень

  3. матриць

  4. моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу

  5. моментів II-го і ІIІ-го порядку розподілу

 • Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

  1. малюнок

  2. зображення

  3. * ряд даних

  4. картинка

  5. немає вірної відповіді

 • Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

  2. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ

  3. * виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  4. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС

  5. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

 • Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

  1. виконати команду Вид>Строка формул

  2. * виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул

  3. виконати команду Окно>Отобразить...

  4. виконати команду Сервис>Показать

  5. клікнути на комірці ПКМ

 • Як називається певна сукупність значень при яких основна гіпотеза не приймається?

  1. випадковими величинами

  2. довірчими ймовірностями

  3. генеральною сукупністю

  4. * критичною областю

  5. статистичними критеріями

 • Як називаються точки, що відділяють критичну область від області прийняття рішень?

  1. випадковими величинами

  2. довірчими

  3. генеральною сукупністю

  4. * критичними

  5. статистичними критеріями

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У був відсутній:

  1. r>0;

  2. r<0;

  3. r=0

  4. r=1

  5. * r>114

 • Яка з адрес є абсолютною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. А1;

  2. А1,А2;

  3. * $А$12;

  4. 0.12;

  5. 0:12;

 • Яка з адрес є відносною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. * 012;

  2. $012;

  3. $0$12;

  4. 0.12;

  5. 0:12;

 • ?Яка з формул невірно записана?

  1. =(А4+В8)*С6

  2. =F7*С14+B12

  3. * F17*С14/B10

  4. =В8-(С4*С14)+B12^2

  5. =(В8-С4)*С1)+B14

 • Яка клавіша використовується для виділення декількох діапазонів комірок?

  1. Shift

  2. * Ctrl

  3. F2

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Яка максимальна кількість рядків міститься в Excel?

  1. 255

  2. * 65536

  3. 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 • Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. АЯ

  2. ІП

  3. * LN

  4. A1

  5. 1A

 • Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка рядка електронної таблиці MS Excel:

  1. * 55

  2. АВ

  3. С2

  4. 2C

  5. 22S

 • Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. А5,А15

  2. А5;С5

  3. * А5:С5

  4. А5/А15

  5. А5*А15

 • Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. * В10:В15

  2. В10,С10

  3. В10;В15

  4. В10/В15

  5. В10*В15

 • Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. Е10;F10

  2. Е10;F15

  3. * В6:Е10

  4. В6;Е10

  5. В2/Е20

 • Який закон використовується коли необхідно знайти ймовірність появи випадкової події, яка реалізується рівно m раз у серії з n випробувань

  1. * Бернуллі

  2. Гауса

  3. Стьюдента

  4. емпіричний закон

  5. Пуассона

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. =ЕСЛИ(А1:А8>0;АВS(А1);0)

  2. * =ЕСЛИ(А1>5;В1;В1+2)

  3. =ЕСЛИ(С8^2;D8*2;D8)

  4. =ЕСЛИ(А1>5;В1MIN;В1+2)

  5. =ЕСЛИ(А1>5MAKC;В1;В1+2)

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. * =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8);

  2. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8);

  3. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5");

  4. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

  5. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач викликів до хворого дільничих лікарів та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач надійності медичного обладнання та апаратури та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач розповсюдження епідемії та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Яким із вказаних способів не можна видалити діаграму в МS Ехсеl:

  1. виділити діаграму і виконати команду вырезать

  2. виконати команду Правка>Удалить лист

  3. виділити діаграму і натиснути на клавішу Delete

  4. в Контекстному меню вибрати команду Удалить лист

  5. * виконати команду Правка>Очистить

 • Яким із вказаних способів не можна видалити діаграму в МS Ехсеl:

  1. виділити діаграму і виконати команду вырезать;

  2. виконати команду Правка>Удалить лист;

  3. виділити діаграму і натиснути на клавішу Delete;

  4. в Контекстному меню вибрати команду Удалить лист;

  5. * виконати команду Правка>Очистить;

 • Яким методом оцінюють адекватність моделі регресії:

  1. * дисперсійного аналізу

  2. кореляційного аналізу

  3. регресійного аналізу

  4. лінійного програмування

  5. математичного аналізу

 • Яким способом можна ввести число 20 у комірку В6 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку В6 і виконати команду Правка-Заполнить

  2. натиснути на клавішу Enter і ввести за допомогою клавіатури число 20

  3. * виділити комірку В6, увести за допомогою клавіатури число 20 і натиснути на клавішу Enter

  4. виділити стовпець В і виконати команду Правка-Заполнить

  5. натиснути на клавішу Page down і ввести за допомогою клавіатури число 20

 • Яким способом можна видалити аркуш ЛистЗ з робочої книги в МS ЕхсеІ:

  1. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат-Лист-Скрыть

  2. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис-Автозамена...

  3. * виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Правка-Удапить лист

  4. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат-Лист-Преименовать

  5. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис-Исправления...

 • Яким способом можна видалити рядок 7 із таблиці в MS Excel:

  1. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Delete

  2. * Виділити рядок 7 і виконати команду Правка-Удалить

  3. Виділити рядок 7, виконати команду Правка і натиснути на клавішу Esc

  4. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Insert

  5. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Enter

 • Яким способом можна виділити будь-яку з ділянок діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter

  2. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать

  3. * двічі поспіль з деякою паузою клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки діаграми, що підлягає виділенню

  4. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter

  5. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать

 • Яким способом можна виділити діапазон комірок А1:С10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виконати команду Правка-Выделить все

  2. спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім -по комірці С10;

  3. * кліком ЛКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ЛКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно

  4. кліком ПКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ПКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно

  5. спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім, натиснувши клавiшу Shift клiкнути по комірці С10

 • Яким способом можна вставити стовпець справа від стовпця В в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виділити стовпець В і виконати команду Вставка-Столбцы;

  2. виділити комірку В1 і виконати команду Вставка-Столбцы;

  3. * виділити комірку С2 і виконати команду Вставка-Столбцы;

  4. виділити комірку А1 і виконати команду Вставка-Столбцы;

  5. виділити комірку С1 і виконати команду Вставка-Столбцы;

 • Яким способом можна вставити формулу з комірки В6 у комірку С8 електронної таблиці MS Excel:

  1. виділити комірку В6, виконати команду Правка-Копировать, виділити комірку С8 і виконати команду Правка-Вставить

  2. * виділити комірку В6, виконати команду Правка-Вырезать, виділити комірку С8 і виконати команду Правка-Вставить

  3. виділити комірку В6 і при натиснутій ЛКМ перетягнути її межі на комірку С8

  4. виділити комірку С8, виконати команду Правка-Вырезать, виділити комірку В6 і виконати команду Правка-Вставить

  5. виділити комірку В6 і при натиснутій ПКМ перетягнути її межі на комірку С8

 • Яким способом можна додати дані до діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. виконати команду Вставка-Данные

  2. виконати команду Правка-Добавить і скористатись опціями вікна Добавить данные, що відкриється

  3. * у вікні Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы скористатись кнопками і вікнами вкладки Ряд

  4. Вставка-Диаграмма

  5. це неможливо зробити

 • Яким способом можна очистити комірку С7 електронної таблиці МS ЕхсеІ від уведених даних:

  1. виділити комірку С7 і виконати команду Правка-Удалить

  2. * виділити комірку С7 і натиснути на клавішу Delete

  3. виділити комірку С7 і виконати команду Правка-Вырезать

  4. виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Вырезать

  5. виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Удалить содержимое

 • Яким способом можна перевести комірку електронної таблиці MS Excel в режим редагування:

  1. * виділити комірку і натиснути на функціональну клавішу F2

  2. виділити комірку і натиснути на функціональну клавішу F4

  3. клікнути по комірці ПКМ

  4. виконати комади Сервис-Параметры

  5. виконати комади Правка-Редактировать

 • Яким способом можна перейти на третій аркуш відкритої робочої книги в MS Excel:

  1. виконати команду Формат-ЛистЗ

  2. виконати команду Вставка-ЛистЗ

  3. виконати команду Правка>Перейти...-ЛистЗ

  4. * клікнути ЛКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги

  5. клікнути ПКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги

 • Яким способом можна скопіювати таблицю з першого аркуша робочої книги на другий у MS Excel:

  1. * виділити таблицю, виконати команду Правка>Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;

  2. виділити таблицю, виконати команду Правка>Вырезать і виконати команду Правка-Вставить;

  3. виконати команду Правка>Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;

  4. виконати команду Правка>Вырезать і виконати команду Правка-Вставить;

  5. виконати команду Правка>Вырезать виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;

 • Яким способом можна скопіювати формулу з комірки В6 у діапазон комірок В7:В13 у MS Excel:

  1. виконати команду Правка>Копировать

  2. * виділити комірку В6 і перемістити її маркер заповнення при натиснутій ЛКМ до комірки В13 включно

  3. виділити діапазон комірок В7:В13 і клікнути ЛКМ по комірці В6

  4. виділити комірку В6 і перемістити її маркер заповнення при натиснутій ПКМ до комірки В13 включно

  5. виконати команду Правка>Заполнить

 • Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4

  2. * виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно

  3. виконати команду Правка-Копировать

  4. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4

  5. виконати команду Правка-Копировать все

 • Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх;

  2. * виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат?Строка?Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

  3. за допомогою команди Вставка?Строки?

  4. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво;

  5. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат?Столбец?Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

 • Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх

  2. * виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Строка-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК

  3. за допомогою команди Вставка-Строки

  4. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво

  5. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Столбец-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК

 • Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

  2. * виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат ?Столбец ?Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;

  3. виконати команду Данные?Форма...;

  4. виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат ?Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;

  5. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

 • Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо

  2. * виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат-Столбец-Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК

  3. виконати команду Данные-Форма...

  4. виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат-Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК

  5. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо

 • Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:

  1. * виконати команду Правка?Очистить?Содержимое;

  2. виконати команду Правка?Удалить?Столбец;

  3. клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється;

  4. виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить;

  5. виконати команду Формат?Столбец?Скрыть;

 • Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:

  1. * виконати команду Правка-Очистить-Содержимое

  2. виконати команду Правка-Удалить-Столбец

  3. клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється

  4. виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить

  5. виконати команду Формат-Столбец-Скрыть

 • Яким способом не можна обчислити суму числових даних діапазону комірок А1:Р1 в електронній таблиці MS Excel:

  1. * Виділити діапазон комірок А1:С1 і натиснути на клавіщу +

  2. Виділити комірку G1 і клікнути ЛКМ по кнопці Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  3. у комірку Н1 увести функцію СУММ(АІ:Р1)

  4. Виділити комірку C1 і клікнути ЛКМ по кнопці Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  5. у комірку N1 увести функцію СУММ(АІ:Р1);

 • Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

  1. А1+А2

  2. 12 березня

  3. * відомість

  4. 12.01.2005

  5. A1;4.12/3/05

 • Які з наведених даних є даними числового типу в МЗ ЕхсеІ:

  1. * 123

  2. 12.01.2005

  3. A1;4.12/3/05

  4. 1 серпня

  5. 5 вересня 2000 року

 • Які параметри має нормований нормальний закон розподілу:

  1. * Математичне сподівання – 0, дисперсія – 1

  2. Математичне сподівання – 1, дисперсія – 1

  3. Математичне сподівання – 0, дисперсія – 0

  4. Математичне сподівання – 1, дисперсія – 2

  5. Математичне сподівання – 1.5, дисперсія – 0

 • Якому закону розподілу підпорядковуються випадкові події такі, як число викликів швидкої допомоги за певний проміжок часу, черги до лікаря в поліклініці, епідемії:

  1. Госсета

  2. * Біноміальному

  3. Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Якому закону розподілу підпорядковуються малоймовірні події, які відбуваються у довгій серії незалежних випробувань декілька разів:

  1. Госсета

  2. Біноміальному

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Яку кількість символів тексту можна ввести в одну комірку?

  1. * 255

  2. 65536

  3. 256

  4. по ширині стовпця

  5. необмежена кількість

 • Яку максимальну кількість листків може містити робоча книга?

  1. 255

  2. 65536

  3. * 256

  4. 3

  5. необмежену кількість

 • Яку стандартну функцію замінює кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная в MS Excel:

  1. ЕСЛИ

  2. МАКС

  3. * СУММ

  4. АВS

  5. СЧЕТ

 • Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:

  1. числовий

  2. текстовий

  3. * загальний

  4. довільний

  5. грошовий

 • Якщо виділити комірку електронної таблиці МS ЕхсеІ, то в рядку формул буде міститись інформація про:  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка