Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка3/30
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 • немає правильної відповіді

 • Для зміни типу діаграми необхідно:

  1. з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  2. з меню "Вставка" вибрати команду "Диаграмма"

  3. з меню "Вид" вибрати команду "Окно диаграммы"

  4. * з меню "Диаграмма" або з контекстно-залежного меню вибрати команду "Тип диаграммы"

  5. всі відповіді є правильними

 • Для зміни розміру діаграми/графіка необхідно:

  1. з меню "Диаграмма" вибрати команду "Размещение"

  2. * застосувати розмірні маркери

  3. змінити розмір стовпців

  4. з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  5. немає правильної відповіді

 • Для переміщення діаграми необхідно:

  1. * з меню "Правка" або з контекстно-залежного меню необхідно вибрати команду "Вырезать", перейти на іншу сторінку або додаток MsOffice і знов з контекстно-залежного меню вибрати команду "Вставить"

  2. з меню "Правка" або з контекстно-залежного меню необхідно вибрати команду "Вырезать", перейти на іншу сторінку або додаток MsOffice і знов з контекстно-залежного меню вибрати команду "Копировать"

  3. з меню "Диаграмма" застосувати команду "Размещение"

  4. в меню "Вставка" вибрати команду "Лист"

  5. немає правильної відповіді

 • Діаграму та графік можна розташувати:

  1. * у поточному листі Excel або на спеціальному листі "Диаграмма"

  2. на окремому листі Excel

  3. тільки на спеціальному листі "Диаграмма"

  4. тільки в інших додатках Ms Office

  5. всі відповіді правильні

 • При побудові графіків або діаграм Майстер діаграм виконує наступні кроки:

  1. * тип і вид діаграм, джерело даних для діаграми та параметри діаграми

  2. вставка малюнка для оформлення, джерело

  3. джерело даних для діаграми, підписи даних

  4. джерело даних, налагодження осів, заголовки та підписи даних

  5. немає правильної відповіді

 • Для побудови діаграми в таблиці необхідно виділити:

  1. заголовки стовпців та числові дані

  2. * бокові колонки таблиці

  3. підсумкові рядки таблиці

  4. заголовки стовпців таблиці

  5. усі відповіді є правильними

 • Для побудови кругової діаграми необхідно виділити:

  1. * шапку та один стовпчик чисел

  2. бокові колонки таблиці

  3. заголовки стовпців таблиці

  4. декілька стовпчиків з числами

  5. усі відповіді є правильними

 • Як задати для осі Y точку перетинання з віссю X?

  1. виділити вісь категорії X, з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат оси" та перейти на вкладку "Шкала"

  2. * виділити вісь Y, з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат оси" та перейти на вкладку "Шкала"

  3. виділити вісь категорії X, з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  4. виділити вісь Y, з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  5. немає правильної відповіді

 • Щоб змінити вигляд лінії сітки на графіку, необхідно:

  1. виділити діаграму і з контекстно-залежного меню і вибрати команду "Параметры диаграммы";

  2. виділити лінії сітки на вісі значень або вісі категорій, а потім з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  3. виділити лінії сітки на вісі значень або вісі категорій, а потім з меню "Вид" вибрати команду "Окно диаграммы"

  4. * виділити лінії сітки на вісі значень або вісі категорій, а потім з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат линии сетки" або з меню "Формат" команду "Выделенная сетка"

  5. немає правильної відповіді

 • Підпис даних на графіку Excel, це:

  1. зображення міток або стовпчиків у вибраному ряді даних

  2. найменування кожної з осів на діаграмі

  3. * зображення числових даних поряд з кожною міткою (стовпцем) виділеного рядка даних

  4. найменування діаграми та осів

  5. немає правильної відповіді

 • Якщо дані для опції "Подпись оси X", при побудові графіка, були не задані, то:

  1. програма за замовченням пронумерує мітки вісі X

  2. програма за замовченням позначить кожну мітку вісі X наступним чином - "Ряд 1, Ряд 2 і т.д."

  3. * не будуть відображатись підписи міток вісі X

  4. Excel відобразить повідомлення про помилку

  5. немає правильної відповіді

 • Для зміни кольору та візерунку рядків даних необхідно:

  1. виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних. З контекстно-залежного меню вибрати команду "Исходные данные"

  2. виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних, а потім з меню "Вид" вибрати команду "Представление"

  3. * виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних, з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат ряда данных", а потім перейти на вкладку "Вид"

  4. виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних, а потім з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  5. немає правильної відповіді

 • Що відображає на графіку кільцева діаграма?

  1. показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних

  2. * показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму, та може включати до графіка декілька рядків даних

  3. відображає співвідношення окремих компонент

  4. відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу

  5. усі відповіді є правильними

 • Що відображає на графіку кругова діаграма?

  1. * показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму та дозволяє представити на діаграмі тільки один ряд даних

  2. показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних

  3. відображає співвідношення окремих компонент

  4. відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу

  5. немає правильної відповіді

 • Що відображає на графіку гістограма?

  1. * відображає співвідношення окремих компонент

  2. відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу

  3. показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму

  4. показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних.

  5. немає правильної відповіді

 • За допомогою якої команди, встановлюються параметри сторінки при виводі таблиці до друку?

  1. * команда "Параметри сторінки" пункту меню Файл;

  2. команда "Автоформат" меню Формат;

  3. команда "Свойства" пункту меню Файл;

  4. немає вірної відповіді.

  5. усі відповіді є правильними

 • Для чого призначена команда "Предварительный просмотр" пункту меню Файл?

  1. * дозволяє перед друкуванням переглянути таблицю на екрані в тому вигляді, в якому вона буде надрукована

  2. дозволяє виконати форматування даних таблиці

  3. дозволяє виконати редагування даних таблиці

  4. немає вірної відповіді

  5. усі відповіді є правильними

 • Для чого призначена вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат ячеек"?

  1. * для вибору кольору і візерунку заливки блоку комірок

  2. для вибору кольору відображення символів блока клітинок

  3. для вибору кольору відображення ліній і рамок у блоці клітинок

  4. немає вірної відповіді

  5. усі відповіді є правильними

 • Для чого призначена вкладка "Выравнивание" діалогового вікна "Формат ячеек " висоти і довжини;

  1. * використовується для вирівнювання даних комірок відносно меж комірок

  2. для встановлення розмірів комірки: висоти і довжини

  3. для встановлення розмірів робочого листка

  4. усі відповіді є правильними

  5. немає вірної відповіді

 • Для чого призначена вкладка "Число" діалогового вікна "Формат ячеек"?

  1. * для встановлення типу представлення чисел у відповідності до потреб користувача, тобто форматів для різних категорій числових даних

  2. для встановлення діапазону зміни числових даних

  3. для встановлення максимального значення числових даних

  4. для встановлення мінімального значення числових даних

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Як включити або відключити рядок формул вікні Excel?

  1. * виконати команду "Строка формул" меню "Вид"

  2. виконати команду "Объект..." меню Вставка

  3. виконати команду "Функция" меню Вставка

  4. виконати команду "Настройки..." меню Сервис

  5. усі відповіді є правильними

 • Як виконати копіювання формули у блок комірок?

  1. * встановити курсор на комірку з введеною формулою. Зробити покажчик миші у вигляді "+" і перетягнути мишу по необхідному блоку комірок

  2. виконати команду "Функция..." із пункту меню Вставка

  3. виконати команду "Объект..." із пункту меню Вставка

  4. немає вірної відповіді

  5. усі відповіді є правильними

 • Як виконати переміщення блоку комірок?

  1. * виділити блок комірок і виконати команду "Вырезать" з меню Правка, перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду "Вставить"

  2. виконати команду "Заменить..." із меню Правка

  3. виконати команду "Ячейки..." із меню Вставка

  4. виконати команду "Ячейки..." із меню Формат

  5. усі відповіді є правильними

 • Як виконується копіювання блоку комірок ?

  1. * виділити блок комірок і виконати команду Копировать з меню Правка, перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду Вставить

  2. виконати команду "Ячейки..." із меню Формат

  3. виконати команду "Функція" із меню Вставка

  4. виконати команду "Ячейки ..." із меню Вставка. Виділити блок комірок і виконати команду Копировать з меню Правка, перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду Вставить

  5. немає правильної відповіді

 • Для чого призначений рядок формул у вікні Excel ?

  1. Є буфером для виконання операцій копіювання

  2. * Для відображення змісту активної комірки і її редагування

  3. Такої строки у вікні Excel немає

  4. Не має вірної відповіді

  5. Усі відповіді є правильними

 • У яких роках були розроблені системи, що дозволяли створювати програми на мнемонічних позначеннях машинних команд?

  1. 40-х.

  2. * 50-х.

  3. 80-х.

  4. 70-х.

  5. 90-х.

 • Для написання програм для перших комп'ютерів використовувались:

  1. ранслятори

  2. нтерпретатори

  3. втокод

  4. * машинні коди

  5. немонічні позначення

 • Основною системною програмою є:

  1. Borland Delphi

  2. * Операційна система

  3. Експертна система

  4. Basic

  5. Excel

 • Що таке мнемонічне позначення?

  1. це розширення файлу .exe

  2. це цифра

  3. * присвоєння символа певному коду

  4. це код

  5. це позначення скомпільованого проекту

 • Мови програмування поділяються на:

  1. Автокод та мава асамблера

  2. Мову асамблера та системні програми

  3. Експертні та інструментальні системи

  4. * Мови високого і низького рівня

  5. Компілятори і інструментальні системи

 • Першою мовою програмування вищого рівня був:

  1. Паскаль

  2. Пролог

  3. * Фортран

  4. Dеlphi

  5. Java

 • До компонентів Delphi належить:

  1. C++

  2. Visual Basic

  3. * Компілятор Object Pascal

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді.

 • Що з перечисленого належить до комнонентів Delphi?

  1. Visual Basic

  2. * Генератор звітів Report Smith

  3. C++

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді.

  6. Середовище візуальної побудови додатків

 • Вкажіть компонент Delphi:

  1. * Бібліотека візуальних компонент VCL

  2. C++

  3. Visual Basic

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді

 • До компонентів Delphi належить:

  1. C++

  2. Visual Basic

  3. * Локальний сервер Interbase

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді

 • Як створити новий проект в Delphi?

  1. File-Open Project

  2. Edit-New Project

  3. * File-New Project

  4. File-Save Project as

  5. Edit-Select all

 • Палітра компонент в Delphi -

  1. є візуальним представленням головного вікна програми

  2. відповідає за збереження проектів

  3. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм

  4. * включає позначки, що представляють компоненти у VCL

  5. показує текст програми, виконаної на Pascal

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. File

  2. Edit

  3. Open

  4. * Standard

  5. немає жодної правильної відповіді

 • До палітри компонент Delphi належить.

  1. Open

  2. * Win32

  3. File

  4. Edit

  5. Windows

 • Що належить до палітри компонент Delphi?

  1. Borland Delphi

  2. Edit

  3. Open

  4. * System

  5. File

 • Що з перечисленого є палітрою компонент Delphi?

  1. File

  2. * Decision Cube

  3. Open

  4. Intranet

  5. Edit

 • Що належить до палітри компонент Delphi?

  1. File

  2. Edit

  3. Open

  4. Windows

  5. * Win 3.1

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. OnCreate

  2. File

  3. Control

  4. * WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. * OnActivate

  2. File

  3. Control

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. * OnClose

  2. File

  3. Control

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. File

  3. * OnCloseQuery

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. File

  3. * OnCreate

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. * OnDestroy

  3. File

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. * OnHide

  3. File

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Типовий проект Delphi складається з файлів:

  1. які містять текст

  2. які містять текст і розширення .rar

  3. які мають розширення .rar

  4. які мають розширення .exe

  5. * які містять текст, двійкові значення і виконуваний код

 • Головний файл проекту Delphi має розширення:

  1. exe

  2. rar

  3. * dpr

  4. pas

  5. xls.

 • Файл, що містить текст програми, створений на Pascal, має розширення:

  1. exe

  2. rar

  3. dpr

  4. * pas

  5. xls

 • Розширення імені файлу .Рas....

  1. вказує на створений проект

  2. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм

  3. вказує на основний файл проекту Delphi

  4. * вказує на файл, що містить програмування здійснене на Pascal

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Розширення імені файлу .Dpr....

  1. вказує на файл, що містить програмування здійснене на Pascal

  2. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм

  3. * вказує на основний файл проекту Delphi.

  4. вказує на створений проект

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Для збереження всього проекту Delphi необхідно натиснути:

  1. File-Open Project

  2. Edit-Save File

  3. File-New Project

  4. File-Save File

  5. * File-Save Project as

 • Для того щоб відкрити проект Delphi необхідно натиснути:

  1. File-Save Project as

  2. Edit-Save File

  3. File-New Project

  4. File-Save File

  5. * File-Open Project

 • Швидкі кнопки призначені для...

  1. для швидкого зберігання проекту

  2. для задання напису вікна

  3. для швидкого пошуку необхідних об'єктів

  4. * для швидкого вибору команд меню

  5. для запуску додатку

 • Компіляція - це

  1. зберігання проекту

  2. задання напису вікна

  3. швидкий пошук необхідних об'єктів

  4. вставка візуального компонента

  5. * зв'язування програми, для створення файлу виконуваного коду

 • Для того, щоб відкомпілювати проект необхідно:

  1. зберегти проект

  2. натиснути F1

  3. * натиснути F9

  4. File-New Application

  5. Edit-New Form

 • Результатом компіляцій та зв'язування проекту Delphi є:

  1. зберігання проекту

  2. створення файлу з розширенням ".xls"

  3. * завершений файл виконуваного коду, який має теж ім'я, що й проект, але розширення ".exe"

  4. завершений файл виконуваного коду, який має теж ім'я, що й проект, але розширення ".rar"

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Щоб скомпілювати та зв'язати додаток, але не запускати його потрібно використати:

  1. * Сtrl+F9

  2. F9.

  3. File-Save all

  4. Edit-Select all

  5. F1

 • Для чого використовується команда Compile-Syntax Check?

  1. для зберігання проекту

  2. для запуску файла на виконання

  3. * для компілювання та зв'язування додатку

  4. для створення файлу з розширенням ".xls"

  5. видалення непотрібних файлів

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент Button?

  1. Additional

  2. MedInf Training

  3. * Standart

  4. Win32

  5. System

 • Bластивість "Name" для Button знаходиться в вікні....

  1. Form 1

  2. MedInf Training

  3. Standart

  4. Win32

  5. * Object Inspector

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент MedicalSlidesViewer?

  1. Additional

  2. Win32

  3. Standart

  4. * MedInf Training

  5. System

 • Компонент MedicalSlidesViewer використовується для

  1. * використовується для перегляду медичних зображень

  2. дозволяє зберегти проект у певному каталозі

  3. використовується для створення та запуску додатку

  4. всі відповіді правильні

  5. немає жодної правильної відповіді

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент Label?

  1. System

  2. Win32

  3. * Standart

  4. MedInf Training

  5. Additional

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент Image?

  1. MedInf Training

  2. Win32

  3. Standart

  4. System

  5. * Additional

 • B якій палітрі компонент знаходиться компонент TAnimate?

  1. MedInf Training

  2. * Win32

  3. Standart

  4. System

  5. Additional

 • Які обмеження має компонент TAnimate?

  1. немає обмежень

  2. * відсутня можливість відтворення звуку

  3. погана якість відтворення звуку

  4. зменшується якість зображення

  5. немає жодної правильної відповіді

 • 1- планування дослідження, 2- підготовка даних до аналізу, 3- попередній аналіз даних, 4- вибір методу аналізу та його реалізація, інтерпретація резуьтатів, 5 – подання результатів. Які етапи, з наведених вище, включає в себе сам аналіз даних:

  1. 1, 2 і 5

  2. 1, 2, 4, 5

  3. 1, 2, 3

  4. 3, 4, 5

  5. * 1, 2, 3, 4, 5

 • 3 якими елементами діаграми можна працювати за допомогою вкладки Вид вікна Формат области диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. із рамкою, фоном і заголовком діаграми

  2. із фоном, заголовком і легендою діаграми

  3. тільки із підписом осей діаграми

  4. тільки з фоном діаграми

  5. * із рамкою і фоном діаграми

 • Абсолютна адреса комірки електронної таблиці MS Excel - це:

  1. константа

  2. посилання на константу

  3. діапазон комірок

  4. * адреса, яка не модифікується під час копіювання формул

  5. адреса, яка змінюється під час копіювання формул

 • Адекватність моделі регресії означає, що :

  1. дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії

  2. дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.

  3. дана модель є виключно лінійною моделлю регресії

  4. * її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

  5. її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка