Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка10/30
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.72 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах

 • Форми в MS Access призначені для:

  1. графічного оформлення інформації;

  2. захисту бази даних;

  3. подання даних на паперовому аркуші;

  4. * організації взаємодії з користувачем.

  5. виведення інформації на екран;

 • функція ключового поля полягає:

  1. Однозначно визначати таблицю

  2. * Однозначно визначати запис

  3. Визначати заголовок стовпця таблиці

  4. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

  5. Усі відповіді вірні

 • Чи може користувач змінювати дані в полі таблиці, яке має типа Лічильник (AutoNumber)?

  1. * Ні, цього зробити не можна

  2. Так, якщо двічі клацнути вічко і почати редагування

  3. Так, якщо дати команду Запису/Введення даних

  4. Так, якщо дати команду Правка/Вставити

  5. Усі відповіді невірні

 • Чи можна змінити форму в MS Access, якщо вона була створена за допомогою Майстра форм:

  1. * так;

  2. ні;

  3. можна тільки висоту поля;

  4. можна тільки ширину поля

  5. немає вірної відповіді;

 • Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

  1. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

  2. * Ні,ніколи

  3. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

  4. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

  5. Усі відповіді невірні

 • Чим відрізняється складена форма від простої?

  1. Форма дозволяє редагувати лише однорідну інформацію

  2. Форма дозволяє редагувати інформацію в попередньо створеному запиту

  3. Ускладненою структурою та методами виконання

  4. Форма дозволяє редагувати інформацію в полях лише однієї таблиці

  5. * Форма дозволяє редагувати інформацію в двох і більше таблицях

 • Чого не можна зробити за допомогою форм у програмі MS Access:

  1. * одержати доступ до даних таблиці бази даних;

  2. увести дані в таблицю бази даних без безпосереднього доступу до самої таблиці;

  3. вивести результат роботи із запитом в естетичному вигляді;

  4. увести результати досліджень;

  5. немає правильної відповіді

 • ?Що належить до першого етапу створення бази даних?

  1. * проектування

  2. створення таблиць

  3. структуризація даних

  4. централізація

  5. створення запитів

 • Що не можна змінювати в структурі таблиці допомогою Конструктора?

  1. імена полів, їх тип і параметри

  2. послідовність полів

  3. вилучати поля з таблиці і добавляти нові

  4. змінювати або додавати нові ключові поля

  5. * вносити дані

 • Що не належить до етапів роботи з базою даних?

  1. побудова моделі даних предметної ділянки

  2. визначення структури бази даних

  3. конструювання таблиць

  4. створення схеми зв'язків

  5. * створення об'єктів зв'язаних ієрархіними відношеннями

 • Що таке SQL?

  1. Мова розмітки бази даних

  2. * Структурована мова запитів

  3. Мова програмування низького рівня

  4. Мова програмування високого рівня

 • Що таке база даних?

  1. Будь-який текстовий файл

  2. * Організована структура для зберігання інформації

  3. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

  4. Будь-яка електронна таблиця

 • Що таке запит?

  1. файл, який містить дані у виглядіформи, запиту або звіту

  2. повна інформація про однорідні дані, внесені в рядок таблиці

  3. Оптимізація процесу внесення даних у таблицю

  4. можливість отримати необхідну інформацію

  5. * перелік значень всіх атрибутів, що стосуються одного екземпляру об'єкту

 • Що таке інформаційна модель?

  1. * Спосіб формування уявлення про дані, їх склад та використання

  2. Філософський погляд на склад та використання інформації

  3. Вікно Access для встановлення зв'язків між таблицями

  4. Представлення об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  5. Схема, що відображає таблиці Access та зв'язки між ними

 • Що таке поле?

  1. * Стовпець в таблиці

  2. Вікно конструктора

  3. Текст будь-якого розміру

  4. Рядок в таблиці

 • Щоб завершити роботу з програмою Microsort Access потрібно:

  1. за допомогою гарячих клавіш Shift+F2

  2. * виконати команду Файл-Выход

  3. за допомогою команди Правка-Закрыть

  4. виконати команду Файл-Закрыть

  5. натиснути на відповідну кнопку на панелі інструментів

 • ?Як виділити декілька суміжних полів таблиці?

  1. правка-Выделить

  2. * тримаючи клавішу Shift і використовуючи ліву клавішу мишки

  3. тримаючи клавішу Shift і використовуючи праву клавішу мишки

  4. правка-Выделить все

  5. за допомогою клавіші F4

 • Як запустити програму Microsoft Access

  1. Пуск-->Програми-->Cлужбові--> Настройка

  2. Пуск-->Програми-->Cлужбові-->Microsoft Access

  3. Пуск--> Microsoft Access

  4. Пуск-->Програми-->Стандартні-->Microsoft Access

  5. * Пуск--> Програми

 • Як можна знищити помилкові зв'язки між таблицями БД в Access?

  1. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу End

  2. Вибрати команду "Удалить"

  3. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F1

  4. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F5

  5. * Встановити курсор миші на лінії зв'язку, викликати контексне меню і вибрати команду "Удалить"

 • Як провести збереження таблиці в Access

  1. Виконати команду Файл-->Выход

  2. Виконати команду Файл-->Открыть

  3. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Переименовать

  4. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Сохранить"

  5. * Виконати команду меню Файл-->Сохранить або натиснути на піктограму "Сохранить" на панелі інструментів

 • Яка база даних будується на основі таблиць і лише таблиць?

  1. Мережева

  2. Ієрархічна

  3. * Реляційна

 • Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

  1. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

  2. * Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

  3. Кожен стовпець має унікальне ім'я

  4. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

  5. Усі відповіді вірні

 • Яка максимальна кількість символів може розміщуватись в текстовому типі даних

  1. 256

  2. * 255

  3. 9999

  4. 100

  5. необмежена кількість

 • Яка модель бази даних орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць?

  1. ієрархічна

  2. мережева

  3. централізована

  4. * реляційна

  5. структурована

 • Яка структура моделі організовує дані у вигляді деревоподібної структури і є реалізацією зв'язків за типом "ціле-частина"?

  1. * ієрархічна

  2. мережева

  3. централізована

  4. реляційна

  5. структурована

 • Яка функція використовується в Access для знаходження зміни значень поля?

  1. * Var

  2. Avg

  3. StDev

  4. Count

  5. Sum

 • Яка функція використовується в Access для знаходження середнього значення поля?

  1. Average

  2. * Avg

  3. СРЗНАЧ

  4. Count

  5. StDev

 • Яке відношення означає, що кожному запису з першої таблиці відповідає тільки один запис з другої і навпаки?

  1. * один до одного

  2. один до багатьох

  3. багато до одного

  4. багато до багатьох

  5. один до двох

 • Яке відношення означає, що кожному запису з першої таблиці відповідає один або декілька записів з іншоїтаблиці, а кожному запису в другій таблиці відповідає тільки один запис у першій таблиці?

  1. один до одного

  2. * один до багатьох

  3. багато до одного

  4. багато до багатьох

  5. один до двох

 • Яке призначення "Схеми даних"?

  1. * Для відображення таблиць і їх зв'язків

  2. Для відображення бази даних

  3. Для відображення звітів

  4. Для відображення форм

  5. Для відображення запитів

 • Яке призначення об'єкта бази даних - форма?

  1. Для збереження створених таблиць

  2. Для створення запитів

  3. Для вибірки інформації з таблиць по певному критерію

  4. Для збереження створених таблиць в режимі майстра

  5. * Для оптимізації процесу внесення даних у таблицю

 • Яке призначення програми Acceses?

  1. Служить для статичної обробки великих об'ємів інформації

  2. Це система високоефективного управління персоналом

 • C. Служить для подальшого використання таблиць, які були створенні Excel

  1. Служить для статичної обробки великих масивів інформації задля зберігання та спільного використання персоналом

  2. * Це система управління реляційними базами даних

 • Який з елементів не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?

  1. рядок заголовка

  2. рядок меню

  3. * панель інстументів "Стандартна"

  4. робоче поле

  5. рядок стану

 • Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

  1. Таблиця

  2. * Книга

  3. Запит

  4. Макрос

  5. Звіт

 • Який розмір поля таблиці задається по замовчуванню?

  1. 20 символів

  2. 30 символів

  3. * 50 символів

  4. 25 символів

  5. 100 символів

 • Який Тип даних необхідно задати для Ключового поля?

  1. Текстовий

  2. Числовий

  3. Фінансовий

  4. ДатаЧас

  5. * Лічильник

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Адрес пацієнта"?

  1. Числовий

  2. * Текстовий

  3. Лічильник

  4. Поле "Мемо"

  5. Фінансовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Вік пацієнта"?

  1. Текстовий

  2. * Числовий

  3. Поле "Мемо"

  4. Лічильник

  5. Фінансовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Дата аналізу"?

  1. Текстовий

  2. * ДатаЧас

  3. Числовий

  4. Фінансовий

  5. Лічильник

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Дата народження пацієнта"?

  1. Текстовий

  2. Числовий

  3. * ДатаЧас

  4. Фінансовий

  5. Лічильник

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Ім'я пацієнта"?

  1. Числовий

  2. Поле "Мемо"

  3. * Текстовий

  4. Фінансовий

  5. Лічильник

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість еритроцитів"?

  1. * Числовий

  2. Текстовий

  3. Поле "Мемо"

  4. Лічильник

  5. Фінансовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість лейкоцитів"?

  1. Текстовий

  2. Поле "Мемо"

  3. Лічильник

  4. Фінансовий

  5. * Числовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Номер телефону пацієнта"?

  1. * Числовий

  2. Фінансовий

  3. Лічильник

  4. Поле "Мемо"

  5. Текстовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Поштовий індекс міста"?

  1. Текстовий

  2. Поле "Мемо"

  3. Лічильник

  4. Фінансовий

  5. * Числовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Прізвище пацієнта"?

  1. Числовий

  2. * Текстовий

  3. Поле "Мемо"

  4. Лічильник

  5. Фінансовий

 • Який тип даних слід застосувати для поля з назвою "Стипендія (грн)"

  1. текстовий

  2. числовий

  3. лічильник

  4. * грошовий

  5. поле Мемо

 • Який тип даних слід застосувати для поля з назвою "Фармакологічна дія препарату"

  1. текстовий

  2. логічний

  3. лічильник

  4. дата/час

  5. * поле Мемо

 • Який тип даних слід застосувати для поля з назвою "Спеціальність за освітою"

  1. текстовий

  2. числовий

  3. лічильник

  4. дата/час

  5. * поле Мемо

 • Який тип даних слід застосувати для поля з назвою "Вартість доставки фармацевтичного препарату"

  1. текстовий

  2. числовий

  3. лічильник

  4. * грошовий

  5. поле Мемо

 • Який тип зв'язку дає змогу встановити відношення між декількома записами однієї таблиці і декількома записами іншої таблиці?

  1. один до одного

  2. один до багатьох

  3. багато до одного

  4. * багато до багатьох

  5. один до двох

 • Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

  1. Простий

  2. Перехресний

  3. На створення таблиці

  4. Паралельний

  5. * Запис без підлеглих

 • Якими способами можна створити звіт?

  1. Майстер

  2. Конструктор

  3. * Майстер і конструктор

  4. Майстер, конструктор і ввід даних

  5. Способом вводу даних

 • Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

  1. Майстер

  2. Конструктор

  3. Майстер і конструктор

  4. * Майстер, конструктор і ввід даних

  5. Способом вводу даних

 • Якими способами можна створити форму?

  1. Майстер

  2. * Майстер і конструктор

  3. Конструктор

  4. Способом вводу даних

  5. Майстер, конструктор і ввід даних

 • Які ви знаєте способи створення нових баз даних в Access

  1. "Новая база даных" або "Открыть базу даных"

  2. "Запуск майстра" або "Открыть базу даных"

  3. "Новая база даных" або "запуск конструктора

  4. Запуск конструктораабо майстра

  5. "Запуск майстра" або "Новая база даных"

 • Які є типи моделей даних?

  1. Ієрархічна, реляційна, локальна

  2. Ієрархічна, зовнішня, внутрішня

  3. Концептуальна, реляційна, локальна

  4. Структурова, реляційна, локальна

  5. * Ієрархічна, мережева, реляційна

 • Які об'єкти містять компоненти, через які здійснюється зв'язок Web-сторінки з базою даних, що залишається на сервері?

  1. звіти

  2. запити

  3. форми

  4. * сторінки

  5. макроси і модулі

 • Які об'єкти призначені для автоматизації операцій, що повторюються?

  1. звіти

  2. запити

  3. таблиці

  4. сторінки

  5. * макроси і модулі

 • Які об'єкти призначені для отримання даних з таблиць і подання у зручному вигляді?

  1. таблиці

  2. * запити

  3. форми

  4. звіти

  5. макроси і модулі

 • Які об'єкти створюються за допомогою Visual Basic for Applications?

  1. макроси

  2. запити

  3. * модулі

  4. сторінки

  5. таблиці

 • Яку команду меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

  1. Вид--> Настройка-->Параметры

  2. Сервіс-->аналіз даних

  3. Вид-->аналіз даних

  4. Сервіс-->Настройка

  5. * Сервіс-->Cхема даних

 • Яку максимальну кількість символів може містити ім'я поля?

  1. 255

  2. 8

  3. до 100

  4. * 64

  5. 15

 • Якщо потрібно рівномірно розподілити елементи керування по полю форми то потрібно використати:

  1. * Формат-Интервал по горизонтали або Формат-интервал по вертикали

  2. Вид-Выровнять

  3. Правка-Выровнять

  4. Виділити об'єкти за допомогою мишки і вибрати з контекстного меню команду Выровнять

  5. Формат-Выровнять

 • B якій палітрі компонент знаходиться компонент TAnimate?

  1. MedInf Training.

  2. * Win32.

  3. Standart.

  4. System.

  5. Additional.

 • Bиберіть назву палітри компонент Delphi.

  1. Intranet.

  2. Edit.

  3. Open.

  4. * QReport.

  5. File.

 • Bиберіть опис палітри компонент Additional

  1. * Eлементи керування споживача, такі як біт-кнопки з графічними зображеннями (гліфами), швидкі кнопки панелі інструментів, сітки електронних таблиць, деревовидні списки, зображення бітмапів, графічні поверхні.

  2. Компоненти, що служать інтерфейсом до елементів керування Visual BASIC Extended (VBX). Довільний елемент керування VBX—не лише ті, поставляються з Delphi—може бути візуальним компонентом.

  3. Cпільні діалогові вікна для таких задач, як вибір файлів і каталогів, вибір шрифтів і кольорів, налаштування друкування, пошук і заміна даних у документах.

  4. Компоненти для роботи з інформацією баз даних, використовуючи елементи керування такі, як навігатори, поля редагування, коментарі, малюнки, прапорці і списки.

  5. Cтандартні елементи керування Windows, такі як кнопки, мітки, поля вводу, списки, прапорці та смуги прокручування.

 • Bиберіть палітру компонент Delphi.

  1. * Dialogs.

  2. Edit.

  3. Open.

  4. Intranet.

  5. Windows.

 • Bизначальними характеристиками інструментальних систем є:

  1. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для прийняття рішень..

  2. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для захисту від вірусів.

  3. * об’єктно-орієнтована модель програмних компонент. У стандартну версію Delphi входять основні об’єкти, що утворюють ієрархію із 270 базових класів..

  4. всі відповіді правильні.

  5. немає жодної правильної відповіді.

 • Bікно модуля в Delphi -

  1. включає позначки, що представляють компоненти у VCL.

  2. * показує текст програми, виконаної на Pascal, що пов'язана із кожною форомою додатку.

  3. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм.

  4. є візуальним представленням головного вікна програми.

  5. відповідає за збереження проектів.

 • Bкажіть на назву палітри компонент Delphi.

  1. File.

  2. Edit.

  3. Open.

  4. * Standard.

  5. немає жодної правильної відповіді.

 • Bкажіть на назву події форми в Delphi?

  1. Control.

  2. File.

  3. * OnCreate.

  4. WindowMenu.

  5. Save project as.

 • Bкажіть на палітру компонент Delphi.

  1. File.

  2. Edit.

  3. * Internet.

  4. Open.

  5. Windows.

 • Bкажіть на подію форми в Delphi?

  1. Control.

  2. * OnDestroy.

  3. File.

  4. WindowMenu.

  5. Save project as.

 • Bкажіть на правильну назву події форми в Delphi?

  1. * OnClose.

  2. File.

  3. Control.

  4. WindowMenu.

  5. Save project as.

 • Bкажіть назву палітри компонент Delphi.

  1. Windows.

  2. Edit.

  3. Open.

  4. File.

  5. * Samples.

 • Bкажіть опис палітри компонент Additional.

  1. * Eлементи керування споживача, такі як біт-кнопки з графічними зображеннями (гліфами), швидкі кнопки панелі інструментів, сітки електронних таблиць, деревовидні списки, зображення бітмапів, графічні поверхні.

  2. Компоненти, що служать інтерфейсом до елементів керування Visual BASIC Extended (VBX). Довільний елемент керування VBX—не лише ті, поставляються з Delphi—може бути візуальним компонентом.

  3. Cпільні діалогові вікна для таких задач, як вибір файлів і каталогів, вибір шрифтів і кольорів, налаштування друкування, пошук і заміна даних у документах.

  4. Компоненти для роботи з інформацією баз даних, використовуючи елементи керування такі, як навігатори, поля редагування, коментарі, малюнки, прапорці і списки.

  5. Cтандартні елементи керування Windows, такі як кнопки, мітки, поля вводу, списки, прапорці та смуги прокручування.

 • Bкажіть опис палітри компонент Data Access.  1. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка