Модуль Гігієна та екологія Текстові тестиСторінка1/30
Дата конвертації15.01.2018
Розмір4.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Модуль 1. Гігієна та екологія
Текстові тести

 1. Віддача тепла організмом шляхом випромінювання збільшується ?

  1. * При низькій температурі оточуючих поверхонь

  2. При високій температурі оточуючих поверхонь

  3. При низькій вологості оточуючих поверхонь

  4. При високій вологості оточуючих поверхонь

  5. При відсутності оточуючих поверхонь

 2. Захворювання, що виникає в наслідок високої температури повітря?

  1. * тепловий удар;

  2. інфрачервона катаракта;

  3. сонячний удар;

  4. ультрафіолетова еритема;

  5. опік.

 3. Нагріваючий ефект повітря не посилює?

  1. низька рухливість повітря

  2. висока вологість

  3. велика радіаційна температура

  4. * високий атмосферний тиск

  5. важка робота

 4. Особливості дослідження виробничого мікроклімату в цехах з періодичною зміною технологічного процесу:

  1. * Вимірювати на початку, в середині і кінці зміни. а також при найбільших і найменших величинах термічних навантажень на працюючих на протязі робочої зміни

  2. Виміри проводити один раз, серед зміни

  3. Виміри проводити один раз в місяць

  4. Виміри проводити один раз, на початку зміни

  5. Певних особливостей не існує

 5. В яких межах відносна вологість повітря в житлових приміщеннях вважається нормальною?

  1. * 30-60 %

  2. 30-50 %

  3. 40-50 %

  4. 50-60 %

  5. 30-40 %

 6. В яких межах розграфлена шкала циліндричного кататермометра ?

  1. 0 - + 35 С

  2. 0 - + 40 С

  3. +33 - + 40 С

  4. * + 35 - + 38 С

  5. + 35 - + 40 С

 7. В яких межах розграфлена шкала кульового кататермометра ?

  1. 0 - + 35 С

  2. 0 - + 40 С

  3. * +33 - + 40 С

  4. + 35 - + 38 С

  5. + 35 - + 40 С

 8. В яких одиницях оцінюють швидкість та силу вітру за шкалою Бофорта ?

  1. * В метрах за секунду

  2. В балах

  3. В кілометрах за хвилину

  4. В метрах за хвилину

  5. У відсотках

 9. В яких часових режимах працює барограф ?

  1. Добовому

  2. Тижневому

  3. Місячному

  4. * Добовому і тижневому

  5. Тижневому і місячному

 10. В якому випадку при вимiрюваннi психрометром обидва термометри (сухий та вологий) покажуть однакову температуру?

  1. При вiдноснiй вологостi 0 %

  2. При вiдноснiй вологостi 60 %

  3. *При вiдноснiй вологостi 100 %

  4. При вiдноснiй вологості 60 – 80 %

  5. Це не можливо.

 11. В якому випадку при вимiрюваннi психрометром рiзниця мiж температурними показниками сухого та вологого термометрiв збiльшується?

  1. При пiдвищеннi температури повiтря

  2. При збiльшеннi вiдносної вологостi повiтря

  3. * При зниженнi вiдносної вологостi повiтря

  4. При пiдвищеннi вiдносної вологостi повiтря

  5. При зниженні температури повітря

 12. В якому режимі працює термограф ?

  1. Добовому

  2. Тижневому

  3. Місячному

  4. * Добовому і тижневому

  5. Тижневому і місячному

 13. Вiдносна вологiсть повiтря при нагрiваючому мiкроклiматi?

  1. * Вище 70 %

  2. Вище 65%

  3. Вище 60 %

  4. Вище 55%

  5. Вище 30 %

 14. Виберіть приміщення, в яких нормована температура повітря складає 20С?

  1. палата для новонароджених

  2. * палата для дорослих

  3. лікарняний коридор

  4. операційна

  5. виробничі приміщення

 15. Види дискомфортного мiкроклiмату?

  1. * Нагрiваючий, охолоджуваючий

  2. Нагрiваючий, променевий

  3. Охолоджуючий, гинетермичний

  4. Допустимий, недопустимий

  5. Оптимальний, неоптимальний

 16. Види термометрiв за способом вимірювання?

  1. Електричнi, водянi

  2. Спиртовi, ртутнi, аспiрацiйнi

  3. * Спиртовi, ртутнi, електричнi

  4. Максимальнi, мiнiмальнi

  5. Добові, тижневі

 17. Визначення рухомості повітря у приміщеннях житлових і громадських будинків здійснюється?

  1. * на відстані 10 см і 110 см від підлоги у центрі приміщення і на відстані 0,5 м від вікна

  2. на відстані 10 і 110 см від підлоги у центрі

  3. у центрі та біля вікна

  4. на відстані 1,0 м від підлоги біля вікна

  5. жодне з наведених значень

 18. Визначення яких показників передбачає вивчення просторового температурного режиму ?

  1. Показники температури по горизонталі

  2. Показники температури по вертикалі

  3. * Показники температури по горизонталі і вертикалі

  4. Зміни температури упродовж дня

  5. Зміни температури упродовж тижня

 19. Визначте поняття «оптимальні мікрокліматичні умови»?

  1. * Умови мікроклімату, які при тривалій і систематичній дії забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без напруження механізмів терморегуляції та відчуття теплового

  2. Можуть створювати дискомфортне тепловідчуття, погіршення самопочуття і зниження працездатності

  3. Мікроклімат, який при тривалій і систематичний дії може викликати минаючі і зміни теплового стану організму, які швидко нормалізуються

  4. Таке поняття не існує

  5. Всі умови мікроклімату оптимальні

 20. Висока вологість повітря при високій температурі повітря несприятлива, тому що ?

  1. зменшується втрата тепла шляхом випромінювання

  2. * зменшується втрата тепла шляхом випаровуванням

  3. зменшується втрата тепла шляхом конвнкції

  4. зменшується втрата тепла шляхом кондукції

  5. всі відповіді праквильні

 21. Висока вологість при низькій температурі повітря несприятлива для збереження теплового гомеостазу, оскільки?

  1. зменшується віддача тепла конвекцією

  2. збільшується віддача тепла випаровуванням

  3. * блокується віддача тепла випаровуванням

  4. зменшується втрата тепла проведенням

  5. висока вологість при низькій температурі повітря сприятлива для збереження теплового гомеостазу

 22. Висока вологість при низькій температурі повітря несприятлива для збереження теплового гомеостазу, оскільки?

  1. зменшується віддача тепла конвекцією

  2. збільшується віддача тепла випаровуванням

  3. * збільшується віддача тепла конвекцією

  4. зменшується втрата тепла проведенням

  5. Висока вологість при низькій температурі повітря сприятлива для збереження теплового гомеостазу

 23. Від чого залежить максимальна вологість повітря ?

  1. Атмосферного тиску

  2. * Температури повітря

  3. Відносної вологості

  4. Дефіциту насичення

  5. Точки роси

 24. Від якого чинника залежить атмосферний тиск?

  1. Географічна довгота

  2. * Висота над рівнем моря

  3. Температура повітря

  4. Висота над рівнем моря і географічна широта

  5. Висота над рівнем моря і географічна довгота

 25. Віддача тепла конвекцією і проведенням зменшується?

  1. при низькій температурі повітря

  2. при високій рухливості повітря

  3. при яскравому штучному освітленні

  4. при застосуванні вентиляторів

  5. * при малій рухливості повітря

 26. Віддача тепла конвекцією і проведенням зменшується?

  1. при низькій температурі повітря

  2. * при високій температурі повітря

  3. при високій рухливості повітря

  4. при яскравому штучному освітленні

  5. при застосуванні вентиляторів

 27. Відносна вологість повітря - це:

  1. різниця абсолютної і максимальної вологості;

  2. відношення максимальної вологості до абсолютної в %;

  3. сума абсолютної і максимальної вологості;

  4. твір абсолютної вологості на максимальну;

  5. * відношення абсолютної вологості до максимальної в %.

 28. Вкажiть переваги аспiрацiйного психрометра?

  1. Вказує вiдносну вологiсть

  2. Швидкiсть вимiрювання

  3. Захист вiд радіаційного випромiнювання

  4. * Захист вiд радіаційного випромiнювання та зовнiшнього руху повiтря

  5. Захист вiд зовнiшнього руху повiтря

 29. Вкажіть допустимий перепад температури повітря по вертикалі у приміщенні?

  1. 0,5-1 0С

  2. 1-1,5 0С

  3. 1,5 –2 0 С

  4. * 2-3 0С

  5. 3-4 0С

 30. Вкажіть норматив оптимальної відносної вологості в лікарняному приміщенні?

  1. 30-40 %.

  2. 30-70 %.

  3. 40-70 %.

  4. * 40-60 %.

  5. 50-80 %.

 31. Вкажіть норматив оптимальної середньої температури повітря у навчальному приміщенні?

  1. +16 - +18 0С

  2. * +18 - +20 0С

  3. +16 - +20 0С

  4. +20 - +25 0С

  5. +22 - +25 0С

 32. Гігієнічний норматив відносної вологості повітря в приміщеннях (%):

  1. 20-28;

  2. 20-40;

  3. 30-90;

  4. * 30-60;

  5. 60-80.

 33. Гігієнічний норматив швидкості руху повітря в приміщенні (м/с):

  1. 0,05 - 0,1;

  2. * 0,1 - 0,2;

  3. 0,1 - 0,5;

  4. 0,2 - 0,3;

  5. 0,5 - 1.

 34. Гігієнічні нормативи температури повітря в житловому приміщенні (0С):

  1. 16 -18;

  2. 16;

  3. 18 - 20;

  4. * 20 - 22;

  5. 22 - 24.

 35. Для визначення відносної вологості необхідний:

  1. термометр;

  2. термограф;

  3. * гігрометр;

  4. барометр;

  5. кататермометр.

 36. Для визначення швидкості руху повітря в аудиторії необхідний:

  1. анемометр чашковий;

  2. анемометр крильчатий;

  3. психрограф;

  4. * кататермометр;

  5. термометр.

 37. Для вимірювання і запису показів температури повітря в динаміці потрібний:

  1. термометр;

  2. * термограф;

  3. психрометр;

  4. кататермограф;

  5. барограф.

 38. Для забезпечення сприятливих умов терморегуляції при низькій температурі повітря в приміщенні необхідно створити:

  1. низьку вологість і достатній рух повітря

  2. * низьку вологість і слабкий рух повітря

  3. високу вологість і достатній рух повітря

  4. високу вологість і слабкий рух повітря

  5. високу вологість і відсутність руху повітря

 39. Для забезпечення сприятливих умов терморегуляції при високій температурі повітря в приміщенні необхідно створити:

  1. * низьку вологість і достатній рух повітря

  2. низьку вологість і слабкий рух повітря

  3. високу вологість і достатню рух повітря

  4. високу вологість і слабкий рух повітря

  5. високу вологість і відсутність руху повітря

 40. Для забезпечення теплового комфорту людини в житлових приміщеннях важливе значення мають:

  1. температура повітря

  2. температура повітря і величина перепадів температури по горизонталі і висоті приміщення

  3. * температура повітря, величина перепадів температури по горизонталі і висоті приміщення, температура внутрішніх поверхонь стін

  4. температура повітря, температура внутрішніх поверхонь стін

  5. температура внутрішніх поверхонь стін

 41. Для розрахунку швидкості руху повітря при кататермометрії потрібні:

  1. * фактор кататермометра;

  2. тиск;

  3. вологість;

  4. площа кватирки;

  5. об’єм приміщення.

 42. Для теплового удару характерні:

  1. * Тахікардія

  2. Брадикардія

  3. Дихальна аритмія

  4. Екстрасистолія

  5. Миготлива аритмія

 43. Для теплового удару характерні:

  1. * Олігоанурія

  2. Поліурія

  3. Дизурія

  4. Поллакіурія

  5. Енурез

 44. Для теплового удару характерні:

  1. Розрідження крові

  2. * Згущення крові

  3. Гіперкоагуляція

  4. Гіпокоагуляція

  5. Гемоліз

 45. Для чого використовують метод психрометрії?

  1. * для визначення абсолютної вологості повітря;

  2. для дослідження атмосферного тиску повітря;

  3. для запису динаміки вологості повітря;

  4. для дослідження швидкості руху повітря;

  5. для визначення інтенсивності інфрачервоного випромінювання.

 46. Для яких професій не характерне виникнення кесонної хвороби ?

  1. Водолази

  2. Шукачі перлів

  3. Працівники метрополітену

  4. Будівельники, які працюють під землею в дуже насичених вологою грунтах

  5. * Лікарі відділення ГБО

 47. До природної вентиляції не відносяться

  1. Інфільтрація

  2. Аерація

  3. Провітрювання

  4. Канальна вентиляція

  5. * Припливна вентиляція

 48. Допустима мінімальна температура стін для запобігання конденсації вологи в приміщенні з відносною вологістю 60 % і температура – 20 0С не може бути нижче?

  1. 10 0С

  2. 11 0С

  3. * 12 0С

  4. 15 0С

  5. 18 0С

 49. Допустиме значення відносної вологості повітря у житлових приміщеннях дорівнює

  1. жодне з наведених значень

  2. не менше 60 %

  3. не більше 30%

  4. не нормується

  5. не менше 30% і не більше 60%

 50. З боку яких органів і систем найбільше проявляється неспецифічна дія високої температури повітря?

  1. * Дихальної і серцево-судинної систем, шкіри, органів травлення, процесів обміну

  2. Центральної і периферичної нервової систем

  3. М’язово-кісткової системи

  4. Тільки серцево-судинної

  5. Тільки шкіри

 51. За рахунок яких факторів здійснюється природна вентиляція?

  1. * Різниця температур в приміщенні і за його межами та підсилений тиск на стіни зовнішнього повітря при вітрі

  2. Різниця температур та вологості в приміщенні та за його межами

  3. Різниця швидкості руху повітря в приміщенні та за його межами

  4. Наявність джерел радіаційної температури в приміщенні

  5. Різниця тиску повітря в приміщенні та за його межами

 52. Застосування кататермометра:

  1. Для вимірювання середньої температури повiтря

  2. Для вимірювання малих швидкостей повiтря та радiацiйної температури

  3. Для вимірювання швидкостi повiтря, яке має рiзнi напрями

  4. * При вимiрюваннi малих швидкостей руху повiтря, яке має рiзнi напрями

  5. Для вимірювання середньої вологості повітря

 53. Захворювання, що виникає в наслідок хронічної дії охолоджуючого мікроклімату на організм:

  1. судомна хвороба;

  2. ультрафіолетова еритема;

  3. снігова сліпота;

  4. * поліневрит;

  5. інфрачервона катаракта.

 54. Захворювання, пов’язані з несприятливим мікрокліматом:

  1. * тепловий і сонячний удар;

  2. кропив’янка і алергія;

  3. снігова сліпота;

  4. ультрафіолетова еритема;

  5. екзема і дерматит.

 55. Захворювання, що виникають у людини при різкій декомпресії:

  1. гірська хвороба

  2. * кесонна хвороба

  3. висотна хвороба

  4. судомна хвороба

  5. гіпертонічна хвороба

 56. Зміни з боку якої системи не характерні для “гірської хвороби”?

  1. ЦНС

  2. ССС

  3. Дихальної системи

  4. * Ендокринної системи

  5. Травної системи

 57. Зміни, що не виникають в організмі при загальному перегріванні:

  1. * підвищення артеріального тиску

  2. підвищення температури тіла

  3. почастішання пульсу

  4. розширення периферійних судин

  5. головний біль

 58. Зміни, що не виникають в організмі при загальному переохолодженні:

  1. структурні зміни в клітинах

  2. спазм периферійних судин

  3. зниження резистентності організму

  4. ослаблення фагоцитарної активності лейкоцитів

  5. * посилення легеневої вентиляції

 59. Зниження температури повітря веде до підвищення яких шляхів тепловіддачі ?

  1. Перспірації

  2. Радіації

  3. Конвекції і перспірації

  4. Кондукції і радіації

  5. * Конвекції і кондукції

 60. Коли випаровування вологи тілом людини стає неможливе?

  1. * За абсолютної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С

  2. За максимальної вологості повітря, що наближається до абсолютної при температурі 37 0С

  3. За відносної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С

  4. За відносної вологості повітря, що наближається до абсолютноїної при температурі 37 0С

  5. За абсолютної вологості повітря, що наближається до відносної при температурі 37 0С

 61. Метод анемометрії використовується для визначення:

  1. * швидкості руху повітря більше 1 м/с;

  2. швидкості руху повітря менше 1 м/с;

  3. відносній вологості;

  4. середньої температури повітря;

  5. абсолютній вологості.

 62. Метод кататермометрії застосовується для визначення:

  1. * швидкості руху повітря;

  2. вологості повітря;

  3. температури повітря;

  4. атмосферного тиску;

  5. променистого випромінювання.

 63. Метод кататермометрії застосовується для визначення:

  1. * швидкості руху повітря;

  2. вологості повітря;

  3. температури повітря;

  4. атмосферного тиску;

  5. променистого випромінювання.

 64. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Кельвіна?

  1. 60

  2. 80

  3. * 100

  4. 120

  5. 180

 65. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Реомюра?

  1. 60

  2. * 80

  3. 100

  4. 120

  5. 180

 66. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Фаренгейта?

  1. 60

  2. 80

  3. 100

  4. 120

  5. * 180

 67. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Цельсія ?

  1. 60

  2. 80

  3. * 100

  4. 120

  5. 180

 68. На який обмін у людини впливає вологість повітря?

  1. Газообмін

  2. * Водно-сольовий обмін

  3. Жировий обмін

  4. Білково-жировий обмін

  5. Вуглеводний обмін

 69. Нагріваючий мікроклімат може впливати на людину наступним чином, викликаючи:

  1. * зниження моторної і секреторної діяльністі ШКТ

  2. зниження працездатності

  3. ангіоспазми

  4. підвищений ризик захворювання ревматизмом

  5. підвищений ризик захворювання радикулітом, невралгіями

 70. Нагріваючий мікроклімат може впливати на людину наступним чином, викликаючи:

  1. зниження працездатності

  2. ангіоспазми

  3. підвищений ризик захворювання ревматизмом

  4. підвищений ризик захворювання радикулітом, невралгіями

  5. * порушушення водно-сольового обміну

 71. Назвіть показник гігієнічної оцінки вологості повітря приміщення?

  1. Мінімальна вологість

  2. Середня вологість

  3. * Відносна вологість

  4. Результуюча вологість

  5. Еквівалентно-ефективна вологість

 72. Назвіть прилад для вимірювання температури повітря:

  1. * термометр пристінковий;

  2. барограф;

  3. гігрометр;

  4. медичний термометр;

  5. кататермометр.

 73. Негативний вплив нагрiваючого мiкроклiмату на дихальну систему:

  1. Дихання пришвидшене та неритмiчне

  2. * Дихання пришвидшене та поверхневе

  3. Змiни у ритмi дихання

  4. Розвиток хроничного бронхiту

  5. Розвиток пневмоконіозу

 74. Недоліки природної вентиляції:

  1. * погано піддається регулюванню

  2. неекономічність

  3. відбувається зміна хімічного складу повітря

  4. збільшується число важких іонів

 75. Недоліки природної вентиляції:

  1. неекономічна

  2. створює значний шум

  3. відбувається зміна хімічного складу повітря

  4. збільшується число важких іонів

  5. * залежить від погодних умов

 76. Одиниці вимірювання атмосферного тиску:

  1. * мм рт. ст.

  2. градуси

  3. люкси

  4. кілограм

  5. ватт

 77. Оптимальне значення різниці температури повітря у приміщеннях житлових і громадських будівель по вертикалі дорівнює:

  1. * 2 град. С

  2. 2 - 3 град. С


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка