Міністерство соціальної політики україниСкачати 33.14 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір33.14 Kb.


28.07.2017

Запрошуємо на навчання в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі – ІПК ДСЗУ) триває прийом на навчання з підготовки фахівців за ступенями «Магістр» і «Доктор філософії» за рахунок коштів Фонду та за кошти фізичних або юридичних осіб.

Набір студентів для здобуття освітнього ступеня «Магістр» проводиться на основі освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за спорідненою чи іншою спеціальністю на: економіку (спеціалізації: «Управління персоналом»; «Соціальна економіка та політика»); психологію (спеціалізації: «Психологія праці та управління»; «Професійна орієнтація населення» – з кваліфікацією психолог, профконсультант); менеджмент (спеціалізації «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування», «Менеджмент підприємницької діяльності»); публічне управління та адміністрування (спеціалізації: «Адміністративний менеджмент в соціальній сфері»; «Публічне адміністрування у соціальній сфері», «Публічне адміністрування та публічна служба»).

Термін навчання складає 2-2,5 роки. Форма навчання заочна.

Термін прийому документів: з 03 липня по 03 серпня 2017 року.

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спорідненою спеціальністю, складають в ІПК ДСЗУ вступні випробування з іноземної мови та фаху.

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за іншою (не спорідненою) спеціальністю, складають в Інституті вступні випробування з іноземної мови, фаху та додаткове вступне випробування: політична економія (спеціальність «економіка»), основи психології (спеціальність «психологія»), економічна теорія (спеціальність «менеджмент»).

Вступні випробування відбудуться з 07 по 18 серпня 2017 року.

Набір аспірантів для здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» проводиться на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра за спорідненою чи іншою спеціальністю на: економіку (спеціалізації: «Економіка та управління національним господарством»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»); психологію (спеціалізація «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи»); менеджмент; публічне управління та адміністрування.

Термін навчання складає 4 роки. Строки навчання в аспірантурі можуть бути меншими при виконанні особою відповідної освітньо-наукової програми та захисту дисертації до закінчення терміну навчання. Вчена рада ІПК ДСЗУ має право продовжити термін навчання в аспірантурі понад нормативний строк для завершення підготовки.

Термін прийому документів: з 15 вересня по 06 жовтня 2017 року.

Кандидати на навчання зараховуються до аспірантури на підставі конкурсного відбору за результатами трьох вступних випробувань: з презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень; спеціальності; англійської мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступні випробування: з 16 по 25 жовтня 2017 року. Зарахування вступників – не пізніше 7 листопада 2017 року.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:


  • заява вступника;

  • копія диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього;

  • список опублікованих наукових статей і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (спеціалізацією), ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи, авторських свідоцтв про винаходи), а у разі їх відсутності - реферат з дослідницькою пропозицією з обраної спеціальності (спеціалізації).

  • відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або реферат з рекомендованою оцінкою;

  • направлення на навчання – для працівників системи державної служби зайнятості;

  • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;

  • копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

  • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

  • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник.

Детальну інформацію щодо вступу на навчання можна отримати на сайті ІПК ДСЗУ www.ipk.edu.ua.

Вельчева (048)705-12-80

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка