Міністерство охорони здоров’я україниСторінка4/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема: «Порушення теплового гомеостазу. Гарячка».
Актуальність теми. Порушення теплового гомеостазу досить часто зустрічаються у повсякденному житті людини. Так, наприклад, гарячка супроводжує різні захворювання як інфекційної, так і неінфекційної природи. Вивчення етіології та патогенезу цього типового патологічного процесу є необхідним і важливим для лікаря будь-якого фаху.

Знання причин і механізмів розвитку гарячки дозволить розробляти раціональні підходи до патогенетичного лікування гарячки. Надзвичайно важливим в практичній діяльності лікаря є також застосування піротерапії.

Вивчення в експерименті на холоднокровних та теплокровних тваринах порушень теплового гомеостазу дозволяє зрозуміти відмінність у них теплового обміну, а також механізм розвитку гарячки у теплокровних тварин та людини.

Окрім гарячки, мають місце і інші порушення теплового гомеостазу, такі як перегрівання (фізична гіпертермія), гіпертермічний синдром. Знання причин та механізмів їх розвитку дозволить правильно проводити диференційну діагностику між різними видами порушень теплового гомеостазу, що дозволить вибрати вірну лікувальну тактику.


Загальна мета заняття. Студенти повинні знати етіологію, механізми розвитку таких порушень теплообміну як гарячка, перегрівання, гіпертермічний синдром.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Трактувати поняття гарячка.

2.Розрізняти патологічні і пристосувально-компенсаторні явища в розвитку типових патологічних процесів.

3. Аналізувати патоморфологічні(К.Ф.) особливості розладів порушення теплового гомеостазу,гарячки.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння. Уміти:

 1. Знати будову центру терморегуляції та його функціонування (кафедра нормальної фізіології);

 2. Розкрити механізми теплообміну в нормі (кафедра нормальної фізіології);

 3. Пояснити механізми теплопродукції та шляхи тепловіддачі (кафедра нормальної фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Нормальна фізіологія за ред. B.I. Філімонова, К. "Здоров'я", 1994. - С. 428-440.

 2. В. Ганонг - Фізіологія людини. – Львів, 2002. – С.231-236.

 3. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005. – С.402-407.Перевірка первинного рівня знань.

 1. Локалізація центру терморегуляції.

 2. Які групи нейронів є у центрі терморегуляції?

 3. Назвіть основні види порушень теплового гомеостазу.

 4. Назвіть чинники, що викликають гарячку.

 5. Назвіть види пірогенів за походженням.

 6. Назвіть види пірогенів за механізмом розвитку.

 7. Вкажіть, що відноситься до первинних пірогенів.

 8. Вкажіть, що відноситься до вторинних пірогенів.

 9. Назвіть стадії гарячки.

10. Яке співвідношення процесів теплопродукції і тепловіддачі в 1-ій стадії гарячки:

А) Теплопродукція перевищує тепловіддачу

Б) Тепловіддача вища за теплопродукцію

В) Тепловіддача дорівнює теплопродукції

11. Яке співвідношення процесів теплопродукції і тепловіддачі в 2-ій стадії гарячки:

А) Теплопродукція перевищує тепловіддачу

Б) Тепловіддача вища за теплопродукцію

В) Тепловіддача дорівнює теплопродукції

12. Яке співвідношення процесів теплопродукції і тепловіддачі в 3-ій стадії гарячки:

А) Тепловіддача дорівнює теплопродукції

Б) Тепловіддача вища за теплопродукцію

В) Тепловіддача нижча за теплопродукцію

13. Як називається швидке зниження температури в 3 стадію гарячки?

14. Як називається повільне зниження температури в 3 стадію гарячки?

15. Як називається графічне зображення добових коливань температури в 2 стадію гарячки?

16. Що покладено в основу температурної кривої?

17. Перерахуйте усі відомі Вам види температурних кривих.

18. Органом у людини, що виробляє найбільше тепла є: 1. Мозок В.Серце С.Нирки D.Печінка Е.Селезінка


Еталони відповідей для перевірки первинного рівня знань.

1. довгастий мозок;

2. центральні, периферичні, еталонні нейрони;

3. а)гарячка;

б) перегрівання (фізична гіпертермія);

в) гіпертермічний синдром;

г) переохолодження;

4. пірогени;

5. а) екзогенні б) ендогенні

6. а) первинні б) вторинні

7. екзо- та ендогенні пірогени за походженням

8. а) інтерлейкіни-1, 6; б) ФНП; в) γ-інтерферон;

9 а) підвищення температури;

б) стояння температури на одному рівні;

в) зниження температури;

10-А 11-В 12-Б

13. критичне;

14. літичне (лізис);

15. температурна крива;

16. графічне зображення добових коливань температури;

17. febris continua, febris remittens, febris intermittens, febris recurrens, febris hectica, febris undulans, febris atypica, febris inversa, febris ephemera;

18. D.
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Визначення поняття.

2.Етіологія гарячки. Пірогени. Класифікація пірогенів.

3.Стадії гарячки, їх характеристика.

4.Класичні типи гарячкових реакцій.

5.Відмінності між гарячкою і перегріванням (гіпертермією).

6.Зміни в організмі, зумовлені гарячкою.

7. Захисне значення і негативні ефекти гарячки.

8.Принципи жарознижуючої терапії.

9.Поняття про піротерапію.

Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 337-352

2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.130-138

3. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – С.57-65

7. П. Ф. Литвицкий – Патофизиология, 1995. - С.135-147

8. Методичні розробки кафедри на тему „Порушення теплового обміну. Гарячка”

9. Лекційний матеріал.

Додаткова:


 1. Крамарев С.А. Диалог педиатра и семейного врача по вопросам лечения гипертермии у детей // Перинатологія та педіатрія. – 2006. - №1. – С.142-144;

 2. Блохин Б. и др. Лихорадка у детей // Врач. – 2003. - №12. – С.142-144;

 3. Ященко О.С. Синдром лихоманки в загальній лікарській практиці // Ліки України. – 2005. - №6. – С.22-32;

 4. Павлюк І.В. Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у підлітків, які страждають на неінфекційну лихоманку // ПАГ. – 2004. - №3. – С.16-18;

 5. Марьянович А.Т. «Врачу о лихорадке». С.-П., 1999г.

 6. И.И. Гончарик. «Лихорадка». Минск: Высшая школа. 1999г.

 7. М.И. Лоурин. «Лихорадка у детей». 1985г.

 8. Н.Б. Козлов. «Гипертермия – биохимические основы патогенеза, профилактики и лечения». Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990г.

 9. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999; С. 367-395.

 10. Граф логічної структури теми "Гарячка".Самостійна робота студентів
Мета заняття : спостереження за теплорегуляцією і загальною реакцією холоднокровних та теплокровних тварин при перегріванні.
ДОСЛІД 1. Вимірюють температуру води в банці, частоту дихання та температуру в ротовій порожнині жаби до перегрівання.

Поміщають жабу в скляну банку, яку ставлять на водяну баню поступово підвищують температуру води до 40С.

Виймають жабу , знову вимірюють температуру в ротовій порожнині, спостерігають за загальною поведінкою тварини.

Відмічають стадію збудження, звертають увагу на позу при тепловому задубінні. Виймають жабу з банки, поступово жабу охолоджують.

Температура повітря 210С


№ п/п

Температура води, 0С


Температура жаби, 0С

Поведінка тварини

1

2

3


Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ДОСЛІД 2. Вимірюють температуру у вушній раковині кроля. Поміщують його в термостат і підвищують температуру до 42.

Спостерігають за зміною температури тіла кроля і його загальною реакцією при перегріванні.

Температура кроля вихідна - ________0С,

частота дихання вихідна - ________ за хв.

Температура кроля після нагрівання - ________ 0С,

частота дихання після нагрівання - ________ за хв.


Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ДОСЛІД 3. Жабі руйнують спинний мозок, фіксують її на дощечці, розтинають грудну клітку. Верхівку серця захоплюють серфіном, зєднаним з кімографом.

На кімографі записують криву серцевих скорочень при дії розчину Рінгера різної температури: 250С, 300С, 400С, 500С, 600С, 700С, 800С і т.д. до зупинки серця.Температура розчину Рінгера, 0C

Частота серцевих скорочень, уд./хв.

Висновок: ________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________
ДОСЛІД 4. Студенти розбирають готові записи дихання при перегріванні різних тварин: морських свинок, кролів, котів.
Перегрівання морської свинки Перегрівання кроля


Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р)
1.У хворого із гарячкою (t =39,9оС) після вживання жарознижуючих середників температура тіла швидко знизилась до 36,1оС. При цьому у хворого виникли виражена загальна слабість, блідість шкірних покривів, серцебиття, запаморочення. Чим обумовлений такий стан хворого?

A Зниженням артеріального тиску

B Зниженням глюкози в крові

C Набряком мозку

D Підвищенням глюкози в крові

E Низькою температурою тіла
2.У дитини 9-ти років після тижневого підвищення температури тіла до 38,5 ºС в зв'язку з гострим бронхітом, відзначається зниження температури до 37,0 ºС. Який з перерахованих механізмів є провідним в 3 стадії лихоманки?

A Розширення периферичних судин

B Посилення теплопродукції

C Розвиток ознобу

D Збільшення діурезу

E Збільшення частоти дихання
3.У хворого крупозної пневмонією температура тіла підвищилася до 40 ºС. До якого типу можна віднести дану температуру у людини за ступенем її підвищення?

A Високому

B субфебрильной

C помірного

D Гіперпіретичному

E -


 1. Відомо, що при лихоманці підвищення температури відбувається під впливом пірогенів. Які клітини крові продукують вторинні пірогени?

A моноцити

B плазматичні клітини

C еритроцити

D тромбоцити

E базофіли
5.У хворого чоловіка 38 років температура тіла підвищена до 39оС. Який різновид лейкоцитів виробляє речовину, що підвищує температуру тіла?

A Моноцити

B Еозинофіли

C Базофіли

D Нейтрофіли

E Лімфоцити
6.У хворого з пневмонією при вимірюванні температури протягом доби показники коливалися в межах 39-40 ° С. Який вид лихоманки за ступенем підйому температури спостерігається?

A Висока

B Гіперпіретична

C Помірна

D Субфібрильна

E Нормальна
7. В результаті тривалого перебування дитини на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у нього підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається в даному випадку?

A Екзогенна гіпертермія

B Ендогенна гіпертермія

C Лихоманка

D Тепловий шок

E Центрогенная гіпертермія
2006-2009 р.р.

1. У хворого протягом дня підвищення t°С тіла більше ніж на 1°С змінюється зниженням її до нормального рівня. Який вид температурної кривої?


 1. Нетипова

 2. Гектична

 3. Послаблююча

 4. Спотворена

 5. Постійна


2.У хворого чоловіка, 38 років, температура тіла підвищена до390С. Який різновид лейкоцитів, найбільш імовірно, виробляє речовину, що підвищує температуру тіла?

А.Моноцити

В.Еозінофіли

С.Базофіли

Д.Нейтрофіли

Е.Лімфоцити


3. Деструктивні й реактивні зміни, інтоксикація, зневоднення, розвиток шоку, порушення білкового та водно-мінерального обміну, аутоімунізація, приєднання інфекційних ускладнень. Наведені ознаки характеризують:

 1. Опікову хворобу

 2. Перегрівання

 3. Висотну хворобу

 4. Обмороження

 5. Ураження електричним струмом


4. У хворого з пневмонією при вимірюванні температури тіла протягом доби показники коливалися в межах 39-41 °С. Такий вид підвищення температури називається:

 1. Гіперпіретична

 2. Висока

 3. Помірна

 4. Субфебрильна

 5. Нормальна


5.Хвора скаржиться на слабкість, біль у горлі, підвищення t°С тіла до 38°С. З боку мигдалин відзначається гіперемія. Яка з перерахованих речовин являється екзогенним пірогеном, що викликала лихоманку в хворого?

 1. Ненасичені жирні кислоти

 2. Насичені жирні кислоти

 3. Нуклеїнові кислоти

 4. Ліпополісахариди

 5. Фосфоліпиди


6. При високій температурі зовнішнього середовища в сухому кліматі посилюється тепловіддача шляхом:

 1. -

 2. Радіації

 3. Випаровування

 4. Конвекції

 5. Проведення


7. Відомо, що при лихоманці підвищення температури відбувається під впливом пірогенів. Які клітини крові утворюють вторинні пірогени?

 1. Базофіли

 2. Моноцити-макрофаги

 3. Еритроцити

 4. Плазматичні клітини

 5. Тромбоцити


8.Під час фізичного навантаження збільшується теплоутворення за рахунок підвищення теплопродукції, перш за все, в:

А.Печінці

В.Легенях

С.Скелетних м’язах

D.Серці


E.Головному мозку

Ситуаційні задачі
1. Після введення пірогеналу у людини спостерігається бліда, суха шкіра, озноб, “гусяча” шкіра.

 1. Якому періоду гарячки властиві такі зміни?

____________________________________________________________________

 1. Як пояснити механізми перебудови терморегуляції у цій стадії.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Поняття про піротерапію:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. У хворого на пневмонію спостерігається підвищення температури тіла до 39,50С. Після проведення жарознижуючої терапії спостерігається червона волога шкіра.
1.Якому періоду гарячки властиві такі зміни?

____________________________________________________________________2.Як пояснити механізми перебудови терморегуляції у цій стадії

_________________________________________________________________________________________________________3.Принципи жарознижуючої терапії:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Хворий С., 48 років, був госпіталізований в хірургічне відділення з приводу планової холецистектомії. Під час проведення інгаляційного наркозу з міорелаксантами, анестезіолог відмітив виражену тахікардію (ЧСС - 200 уд/хв). Температура тіла - 43,10 С.


 1. Яке порушення терморегуляції розвинулось у даного хворого?

____________________________________________________________________

 1. Назвіть причини, механізми розвитку та наслідки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Патогенетичне лікування ____________________________________________

___________________________________________________________________


4. Хвора К., 25 років, госпіталізована в хірургічне відділення з приводу гострого апендициту. Під час проведення інгаляційного наркозу з міорелаксантами, анестезіолог відмітив виражену тахікардію (ЧСС - 200 уд/хв). Температура тіла - 43,20 С.

 1. Яке порушення терморегуляції розвинулось у даного хворого?

____________________________________________________________________

 1. Назвіть відмінності даного порушення терморегуляції від інших існуючих порушень.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Патогенетичне лікування____________________________________________

_________________________________________________________________
5. Під час проведення оперативного втручання з приводу защемленої грижі, яка проводилась під інгаляційним наркозом з міорелаксантами, анестезіолог відмітив виражену тахікардію (ЧСС - 200 уд/хв). Температура тіла - 43,30 С.

 1. Яке порушення терморегуляції розвинулось у даного хворого?

____________________________________________________________________

 1. Назвіть причини, механізми розвитку та наслідки даного порушення терморегуляції.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Патогенетичне лікування _________________________________________

_________________________________________________________________6. У хворого на пневмонію спостерігається підвищення температури тіла до 38,30С, озноб, блідість шкірних покривів.

 1. Яке порушення терморегуляції розвинулось у даного хворого?

____________________________________________________________________

 1. Назвіть етіологічні чинники, що викликають дану реакцію (вкажіть існуючі класифікації).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вкажіть види гарячки за рівнем підвищення температури.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. .Принципи жарознижуючої терапії:

______________________________________________________________________________________________________________________________

7. У хворого на бешиху спостерігається підвищення температури тіла до 38,5-39,70С, озноб протягом тижня. Добові коливання температури в межах 1,5-20С.

 1. Яка стадія гарячки у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Який тип температурної кривої спостерігається у хворого?

____________________________________________________________________

 1. В чому полягає позитивне значення гарячки для організму?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Принципи жарознижуючої терапії _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
8. У хворої, яка повернулась на Україну після відпочинку в Тунісі, спостерігається підвищення температури тіла до 410С. Висока температура утримується протягом доби, а потім повертається до норми. Періоди підвищення температури повторюються кожні 3 доби.

 1. Як називається цей патологічний процес?

____________________________________________________________________

 1. Дайте визначення поняття цього процесу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яка найбільш вірогідна причина його виникнення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Який тип температурної кривої спостерігається у хворого?

____________________________________________________________________

 1. .Принципи жарознижуючої терапії _______________________________

___________________________________________________________________

9. У хворого на поворотний тиф спостерігається чергування періодів піррексії (підвищення температури тіла протягом 10 діб до 38,80С) та періодів апіррексії (протягом 5 діб).

 1. Який тип температурної кривої спостерігається у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте порушення терморегуляції в 2 стадію гарячки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворому на сифіліс призначена піротерапія. Через 1 годину після введення пірогеналу у хворого спостерігалась „гусяча шкіра”, блідість шкірних покривів, озноб.

 1. Яка стадія гарячки спостерігається у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте порушення терморегуляції в дану стадію гарячки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. З якою метою хворому ввели пірогенал?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Хворому з антибіотикорезистентним туберкульозом ввели пірогенал. Через 2 години спостерігали підвищення температури тіла до 39,50С.

 1. Що таке піротерапія?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вкажіть позитивне та негативне значення гарячки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Жінка, 65 років, захворіла на грип. Температура тіла - 39,80С. В анамнезі у хворої гіпертонічна хвороба.

 1. Вкажіть, які зміни збоку різних органів та систем спостерігаються при гарячці?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які ускладнення можуть розвинутись у хворої?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Патогенетичні принципи жарознижуючої терапії.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Жінка, 69 років, захворіла на пневмонію. Відмічається підвищення температури тіла до 390С. В анамнезі у хворої цукровий діабет.

 1. Дайте визначення поняття „гарячка”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які зміни з боку різних органів та систем спостерігаються при гарячці?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які ускладнення можуть розвинутись у хворої?

________________________________________________________________________________________________________________________________________4.Принципи жарознижуючої терапії:________________________________

_________________________________________________________________14. Дитина, 2 років, захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Дільничний педіатр відмітив, що температура тіла дорівнює 390С і має тенденцію до підвищення (шкіра бліда, „гусяча шкіра”). У дитини в анамнезі судоми на тлі високої температури.

 1. Вкажіть стадію гарячки та механізми порушення теплообміну в дану стадію гарячки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які ускладнення можуть розвинутись у даної дитини?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які принципи жарознижуючої терапії слід застосувати в даному випадку?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Після проведення профілактичного щеплення у дитини 6 місяців температура тіла підвищилась до 38,70С. Дитина неспокійна, відмовляється від їжі.

 1. В чому полягає механізм розвитку гарячки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які особливості гарячки у дітей?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Дитина, 1,5 років, перебувала в обідню пору у літній сонячний день з непокритою головою. Ввечері дитина стала вкрай неспокійна, спостерігалась блювота, температура тіла підвищилась до 42,50С.

 1. Яке порушення теплового обміну спостерігається у дитини?

____________________________________________________________________

 1. Які можливі наслідки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які відмінності різних видів порушень теплового обміну (гарячка, перегрівання, гіпертермічний синдром).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Хлопчик, 8 років, перебував в літньому таборі на відпочинку. Після тривалої прогулянки в спекотний день лікар зареєстрував підвищення температури тіла до 39,50С, блювання, порушення свідомості.

 1. Яке порушення теплового обміну спостерігається у дитини?

____________________________________________________________________

 1. Вкажіть можливі причини та механізми даного порушення теплового обміну.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розкрийте відмінності різних видів порушень теплового обміну (гарячка, перегрівання, гіпертермічний синдром).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. Хворий А. потрапив в клініку із скаргами на кашель з мокротинням, підвищену температуру до 38-390С, загальну слабість, пітливість, головний біль. Захворювання пов’язує з тим, що напередодні він декілька годин їхав на мотоциклі і промерз. Клінічне та рентгенологічне дослідження дозволили поставити діагноз: пневмонія.

 1. Що є безпосередньою причиною хвороби?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яка роль переохолодження в даному випадку?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які зміни в загальному аналізі крові можуть мати місце у хворого?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Який механізм підвищення температури?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.Принципи жарознижуючої терапії__________________________________

_________________________________________________________________

Алгоритм здачі практичної навички

 „Диференціація температурних кривих”

 І. Назвіть особливості температурної кривої (ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ)

1. Гарячка постійного (сталого) типу: різниця між ранковою і вечірньою температурою тіла коливається в межах  0,5-1,0 ºС.

2. Гарячка послаблюючого (ремітуючого) типу: різниця між ранковою і вечірньою температурою тіла коливається в межах  1,0-2,0 ºС, вранці температура тіла падає нижче 38 ºС, але не знижується до нормального рівня.

3. Гарячка переміжного (інтермітуючого) типу: спостерігається періодичне, приблизно через рівні проміжки часу (від 1 до 3 діб) різке підвищення температури тіла (частіше у другій половині дня, іноді вночі) на декілька годин з наступним її зниженням до нормального рівня.

4. Гарячка виснажуюча, гектичного типу: тривала гарячка з добовими коливаннями температури 4,0-5,0 ºС, з підвищенням температури тіла до 40,0-41,0 ºС ввечері та вночі і ранковим її падінням до субфебрильних та нормальних величин.

5. Гарячка зворотного (інвертованого) типу: максимум температури спостерігається вранці, увечері вона падає до нормальних або субфебрильних величин.

6. Гарячка поворотного типу: спостерігається чергування кількаденних гарячкових періодів з безгарячковими (періоди апірексії).

7. Гарячка хвилеподібного (ундулюючого) типу: спостерігається поступове підвищення температури тіла протягом певного терміну з наступним її літичним падінням та більш-менш тривалим безгарячковим періодом.

8. Гарячка нерегулярного (атипового) типу: спостерігається непевна тривалість з неправильними та різноманітними добовими коливаннями температури тіла у вигляді постійної, послаблюючої, переміжної, зворотної та інших гарячок та їх поєднань.
ІІ. Назвіть тип температурної кривої українською та латинською мовами (ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ)

1. Гарячка постійного (сталого) типу: febris continua

2. Гарячка послаблюючого (ремітуючого) типу: febris remittens

3. Гарячка переміжного (інтермітуючого) типу: febris intermittens

4. Гарячка виснажуюча, гектичного типу: febris hectica

5. Гарячка зворотного (інвертованого) типу: febris inversa

6. Гарячка поворотного типу: febris recurrens

7. Гарячка хвилеподібного (ундулюючого) типу: febris undulans

8. Гарячка нерегулярного (атипового) типу: febris irregularis, febris atipica
3. Для якого захворювання характерний даний тип температурної кривої (ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ)

1. Гарячка постійного (сталого) типу (febris continua): крупозна пневмонія, ревматизм.

2. Гарячка послаблюючого (ремітуючого) типу (febris remittens): гнійничкові захворювання, вогнищева пневмонія.

3. Гарячка переміжного (інтермітуючого) типу  (febris intermittens): малярія.

4. Гарячка виснажуюча, гектичного типу (febris hectica): сепсис, активний туберкульоз легень з розпадом легеневої тканини.

5. Гарячка зворотного (інвертованого) типу (febris inversa): сепсис, важкі форми туберкульозу легень.

6. Гарячка поворотного типу (febris recurrens): поворотний тиф.

7. Гарячка хвилеподібного (ундулюючого) типу (febris undulans): лімфогранулематоз, бруцельоз.

8. Гарячка нерегулярного (атипового) типу (febris irregularis, febris atipica): хронічний бронхіт, холецистит.

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка