Міністерство охорони навколищнього природного середовища україниСторінка1/58
Дата конвертації08.01.2019
Розмір5.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИЩНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Регіональна доповідь

про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2009 році

Одеса-2010

ЗМІСТ


ВСТУПНЕ СЛОВО 5

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 6

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Одеської області 6

1.2. Соціальний та економічний розвиток Одеської області 8

2. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА РУЙНУВАННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ 10

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 10

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами 10

2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах Одеської області 10

2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки) 12

2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря 13

2.3. Стан атмосферного повітря та його якість в населених пунктах 13

2.4. Радіаційне забруднення атмосферного повітря 14

2.5. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля 14

2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття 15

2.7. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря 15

3. ЗМІНА КЛІМАТУ 17

3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів 17

3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 17

3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату 17

4. СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ 18

4.1. Водні ресурси та їх використання 18

4.2. Забруднення поверхневих вод 21

4.2.1. Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка стічних вод 21

4.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів (за галузями економіки) 22

4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод 23

4.3. Якість поверхневих вод 24

4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками 24

4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів 25

4.3.4.Радіаційний стан поверхневих вод 29

4.4. Екологічний стан Чорного моря 29

4.5. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення 30

4.6. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів 31

5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІО- ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ, ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 34

5.1. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття та формування екомережі 34

5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34

5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біо- та ландшафтне різноманіття, а також заходи щодо їх зменшення 38

5.1.3. Біобезпека генетично модифікованих організмів 39

5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу 39

5.2.1. Лісові ресурси 39

5.2.2. Спеціальне використання природних недеревних рослинних ресурсів 44

5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України 45

5.2.4. Адвентивні види рослин 48

5.2.5. Стан зелених насаджень України 51

5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу 53

5.3.1. Стан та ведення мисливського господарства в державі 53

5.3.2. Стан та ведення рибного господарства в Україні 56

5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України 60

5.3.4. Хвороби диких тварин, причини, заходи профілактики та боротьби з ними 62

5.3.5. Стан та динаміка інвазивних видів тварин, а також їх вплив на аборигенне біорізноманіття 62

5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні 64

5.4.1. Розвиток природно-заповідного фонду України 64

5.4.2. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон 69

5.4.3. Історико-культурна спадщина 70

5.4.4. Туризм як фактор впливу на довкілля 73

6. СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ГРУНТІВ 76

6.1. Структура та стан земельних ресурсів 76

6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь 76

6.1.2. Деградація земель 77

6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси 78

6.3. Якість грунтів 79

6.3.1. Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення 79

6.3.2. Забруднення ґрунтів 79

6.4. Охорона земель 80

6.5. Нормативно-правове та інституційне забезпечення, міжнародне співробітництво 81

7. НАДРА 83

7.1. Мінерально-сировинна база 83

7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази 85

7.2. Система моніторингу геологічного середовища 89

7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість 89

7.2.2. Екзогенні геологічні процеси 98

7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр 106

7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр 109

8. ВІДХОДИ 110

8.1. Структура утворення та накопичення відходів 110

8.2.Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення) 111

8.3. Використання відходів як вторинної сировини 114

8.4. Транскордонні перевезення відходів 114

8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами 115

9.ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 117

9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки 117

9.2. Об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку 120

9.3. Радіаційна безпека та радіоекологія 121

9.3.1. Радіаційне забруднення територій 122

9.3.2. Радіоактивні відходи 123

10.СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 124

10.1. Ведення сільського господарства в Одеській області 124

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2009р. в усіх категоріях господарств склала 1257,1 тис. га, що на 54,2 тис. га менше (на 4,2%), ніж у 2008 році. 124

10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження 125

10.3 Використання пестицидів у сільському господарстві 125

11. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ 126

11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі держави 126

11.2. Ефективність енергоспоживання 127

11.3. Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі 128

11.4. Використання альтернативних джерел енергії 128

12. ВПЛИВ ТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 130

12.1. Транспортна система Одеської області 130

12.1.1. Обсяги транспортних перевезень 131

12.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів 132

12.2. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля 134

12.3. Використання альтернативних видів палива 134

13. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 135

13.1. Екологічна політика регіону 135

13.2. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства 135

13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища 137

13.4. Державна екологічна експертиза проектної документації 164

13.5. Економічні засади природокористування 166

13.5.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності 169

13.5.2. Стан фінансування екологічної галузі 169

13.6. Удосконалення системи управління та нормативно –правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки 171

13.7. Стандартизація, метрологія охорони довкілля і природокористування 171

13.8. Екологічний аудит 172

13.9. Екологічне страхування 173

13.10.Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля 179

13.11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень 183

13.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій 191

13.11.2. Громадські рухи 201

13.12.Виконання державних екологічних програм 205

13.13.Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 213

13.13.1. Співробітництво з Європейським Союзом 214

13.13.2. Залучення зовнішньої допомоги та координації діяльності щодо програм/проектів зовнішньої допомоги 214

13.13.3. Двостороннє та багатостороннє співробітництво 215

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 218

ДОДАТКИ 220Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка