Міністерство культури україни комунальний вищий навчальний закладСкачати 290.17 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір290.17 Kb.
ТипКонкурс

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Комунальний вищий навчальний заклад

«Херсонське музичне училище»

Херсонської обласної радиЗатверджую

дичним кабінетом Голова директор КВНЗ «Херсонське

музичне училище» ХОР
_______________ О.А.Липа

Програми творчих конкурсів та критерії оцінювання
для абітурієнтів

Комунального вищого навчального закладу

«Херсонське музичне училище»

Херсонської обласної ради

Херсон – 2015


Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради проводить прийом студентів за спеціальністю "Музичне мистецтво" освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Спеціалізації:

 • фортепіано;

 • оркестрові струнні інструменти;

 • оркестрові духові та ударні інструменти;

 • народні інструменти;

 • спів;

 • хорове диригування;

 • теорія музики;

 • музичне мистецтво естради.

Прийом документів та вступні екзамени проводяться згідно "Правил прийому до КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР та затверджених програм творчих конкурсів с кожної спеціалізації.


Результати творчого конкурсу для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію.

Результати творчого конкурсу для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію."ФОРТЕПІАНО"
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "ФОРТЕПІАНО" проводиться у дві сесії:

 • виконання програми зі спеціального класу;

 • сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛАС

Абітурієнт повинен продемонструвати (бажано різноманітні за характером твори):

- поліфонічний твір;

- крупна форма: соната (І або ІІ та ІІІ чч.), варіації композиторів-класиків (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен, М.Клементі)

- 2 етюди (на різні види техніки);

- твір кантиленного характеру

- один твір українського автора;СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА
1. Музичний одноголосний диктант (письмово) в мажорній або мінорній тональності (2 види мажору, 3 види мінору) в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4; 3/4; 4/4.

Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп; тріолі, паузи. Диктант програється 10-12 разів протягом 25-30 хвилин.

2. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами – мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 5 знаків включно;

б) інтервали – великі, малі, чисті та тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та мінору;

в) інтервали гармонічного мажору та мінору (тритони та характерні інтервали – зб.2 – зм.7, зб.5 – зм.4);

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі; тритони та характерні інтервали з розв’язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору; головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв’язанням, домінантсептакорд (D7) та його обернення з розв’язанням, ввідні септакорди з розв’язанням, септакорд II ступеня (II7) з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; D7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) з розв’язанням.

3. Слуховий аналіз:

а) лади (два види мажору та три види мінору, семиступеневі діатонічні лади);

б) інтервали і акорди – фонізм;

в) інтервали у послідовності (4-6);

г) акорди у послідовності (4-6).
4. Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 та 6/8 - однотональні з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності I ст. спорідненості, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, заліковані ноти, синкопи, тріолі.

Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав; квінтовому колі тональностей; хроматичних гамах до 5 знаків включно; побудові семиступеневих діатонічних ладів; визначенні тональностей I ступеня спорідненості, мати поняття однойменних, паралельних, енгармонічно рівних тональностей.

"ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ"
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "Оркестрові струнні інструменти" проводиться у дві сесії:


 • виконання програми зі спеціального класу;

 • сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).


СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛАС
Клас скрипки та альта.

а) дві гами в обсязі трьох октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато;

б) подвійні ноти (терції, сексти, октави у межах гами в три октави), основні штрихи (мартиле, стакато, спікато сотійє);

в) два етюди на різні види техніки;

г) один твір крупної форми (1-2 частини концерту або сонати);

д) одну п’єсу віртуозного характеру.Читання з листа (репертуар ДМШ 1-2 класів)

1. Григорян. «Начальная школа игры на скрипке». Москва, «Музыка», -1988.

2. Пархоменко. «Школа игры на скрипке». Київ, «Музична Україна», -1987.

3. Тахтаджиєв. «Скрипка». Київ, «Музична Україна», -1980.

4. «Пьесы и произведения крупной формы». Москва, -1986.
Клас віолончелі.

а) одна мажорна гама в 3 –и октави в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3, 6 і 9 звуків легато та подвійні ноти (терції, сексти, октави); основні штрихи (мартиле, стакато, спікато)

б) два етюди на різні види техніки;

в) один твір крупної форми (1-2 частини концерту або сонати);

г) одну п’єсу віртуозного характеру.

Читання з листа (репертуар ДМШ 1-2 класів)

1. Р.С.Сапожніков. Школа гри на віолончелі.

2. Ю.О.Полянський. Крок за кроком.
Клас контрабаса.

а) мажорна гама в обсязі 2-х октав в помірному темпі, організована по 2 та 4-и звуки легато, легато, арпеджіо відповідно по 3 звуки легато;

б) один етюд (Сімандя, Нанні, Кмет, Шторх). Сборник лёгких етюдов. Сост. Раков. Москва, -1963;

в) п’єса або 1-2 частини класичної сонати (Гальяр, Марчело, Аріості.).Читання з листа не передбачається.

СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Музичний одноголосний диктант (письмово) в мажорній або мінорній тональності (2 види мажору, 3 види мінору) в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4; 3/4; 4/4.

Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10-12 разів протягом 25-30 хвилин.

2. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами – мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 5 знаків включно;

б) інтервали – великі, малі, чисті та тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та мінору;

в) інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням (тритони та характерні – зб.2 – зм.7, зб.5 – зм.4,) на ступенях гармонічного мажору та мінору.

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі; тритони та характерні інтервали з розв’язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору; головні тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд (D7) та його обернення з розв’язанням, ввідні септакорди з розв’язанням, септакорд II ступеня (ІІ7) з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; D7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) з розв’язанням.

3.Слуховий аналіз:

а) лади (два види мажору та три види мінору);

б) інтервали і акорди – фонізм.

4.Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 та 6/8 - однотональні з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності I ст. спорідненості, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, заліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.
Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав; квінтовому колі тональностей; хроматичних гамах до 3 знаків включно; визначенні тональностей I ступеня спорідненості, мати поняття однойменних, паралельних, енгармонічно рівних тональностей.

«ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "Оркестрові духові та ударні інструменти" проводиться у дві сесії:


 • виконання програми зі спеціального класу;

 • сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).


СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛАС

Оркестрові духові інструменти

 1. Гами до 4-х знаків, їх тризвуки в помірному темпі, різними штрихами.

 2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

 3. Дві різнохарактерні п’єси малої форми (кантиленну та технічну).

Ударні інструменти

Ксилофон:

 1. Гами до 3-х знаків, арпеджіо.

 2. Дві п’єси, один технічний етюд, тремоло малий барабан: поодинокі удари, двійки, трійки, два технічних етюди.


СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Музичний одноголосний диктант (письмово) у мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4, в обсязі 8 тактів.

Інтонаційні труднощі – поєднання 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, паузи. Диктант програється 10-12 разів протягом 25-30 хвилин.

2. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами – мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 3 знаків включно;

б) окремі стійкі та нестійкі ступені з розв’язанням в тональності;

в) інтервали – великі, малі та чисті; тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та гармонічного мінору;

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі;

д) акорди в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; D7 та його обернення, ввідні септакорди з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз – мажорні тризвуки та їх обернення; D7 з розв’язанням.

3.Слуховий аналіз:

а) лади (два види мажору та три види мінору);

б) інтервали і акорди – фонізм.

4. Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні труднощі – поєднання 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, паузи.


Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот; мати поняття однойменних та паралельних тональностей.

«НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "Народні інструменти" проводиться у дві сесії:


 • виконання програми зі спеціального класу;

 • сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).


СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛАС
Клас бандури

1. Твір крупної форми.

2. Інструментальний твір.

3. Вокальний твір.

4. Етюд.

5. Мажорна та мінорна гами до двох знаків, арпеджіо, акорди.Клас балалайки

1.Твір крупної форми. 2.Два твори, різні за характером.

3.Мажорна та мінорна гами, арпеджіо, акорди.
Клас домри

1. Твір крупної форми.

2. Один-два етюди на різні види техніки.

3.Дві гами (мажорна та мінорна) до трьох знаків у дві чи три октави – різноманітними динамічними відтінками, арпеджіо.Клас гітари

 1. Поліфонічний твір.

 2. Твір крупної форми.

 3. Дві різнохарактерні п’єси.

 4. Етюди.

 5. Мажорна та мінорна гами в обсязі двох октав, арпеджіо, акорди.

Клас цимбал

 1. Твір крупної форми.

 2. Дві різнохарактерні п’єси.

 3. Оригінальний твір.

 4. Дві гами (мажорна та мінорна) до трьох знаків


Клас флейти – сопілки

1. Твір крупної форми.

2. Дві різнохарактерні п’єси.

3. Один – два етюди.

4. Гами (мажорна та мінорна) на дві октави.

Клас баяна, акордеона


 1. Поліфонічний твір.

 2. Твір крупної форми.

3. Дві різнохарактерні п’єси.

4. Етюд.


5. Гами мажорні основними штрихами, арпеджіо та акорди.

Цимбали та українські народні інструменти за вибором

Народні духові інструменти(сопілка, най, сурма)

1 Дві гами в помірному темпі на дві октави. 2. Два етюди на різні види техніки. 3. Дві різнохарактерні п’єси.


СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА
1. Музичний одноголосний диктант (письмово) у мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4, в обсязі 8 тактів.

Інтонаційні труднощі – поєднання 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, паузи. Диктант програється 10-12 разів протягом 25-30 хвилин.

2. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами – мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 4 знаків включно;

б) окремі стійкі та нестійкі ступені з розв’язанням в тональності;

в) інтервали – великі, малі та чисті; тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та гармонічного мінору;

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі;

д) акорди в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; D7 та його обернення, ввідні септакорди з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз – мажорні тризвуки та їх обернення; D7 з розв’язанням.

3.Слуховий аналіз:

а) лади (два види мажору та три види мінору);

б) інтервали і акорди – фонізм.

4. Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні труднощі – поєднання 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, паузи.
Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав; мати поняття однойменних та паралельних тональностей.
«СПІВ»
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "Спів" проводиться у дві сесії:


 • виконання програми з сольного співу;

 • сольфеджіо та музична грамота (усно).СОЛЬНИЙ СПІВ

Абітурієнт повинен:

1. Проспівати два твори, один з яких класичний – арія або романс, другий – народна пісня або пісня сучасного композитора.

2. Продемонструвати наявність голосових та музичних здібностей.

3. Прочитати напам’ять вірш або байку.


СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА
1. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами – мажорні та мінорні (3-х видів) до 2 знаків включно;

б) окремі стійкі та нестійкі ступені з розв’язанням в тональності;

в) інтервали – великі, малі та чисті на ступенях натурального мажору та мінору;

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі;

д) акорди в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; D7 та його обернення з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз – мажорні тризвуки та їх обернення; D7 з розв’язанням.

2. Слуховий аналіз:

а) лади (натуральний мажор та три види мінору);

б) інтервали і акорди – фонізм.

4. Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірі 2/4, 3/4. Інтонаційні труднощі – гамоподібний рух, оспівування звуків, нескладні стрибки вгору та вниз, рух по звуках акорду, поєднання 3-х видів мінору. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, паузи.
Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот.

«ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "Хорове диригування" проводиться у дві сесії:


 • виконання програми зі спеціального класу;

 • сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).
СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛАС

1. Виконати нескладний вокальний твір (народна пісня, романс, авторська пісня, старовинна арія).

2. Визначити на слух інтервали і акорди з матеріалу програми ШЕВ.


 1. Проспівати інтонаційні вправи:

а) гами мажорні - 2 види, мінорні - 3 види (до 5 знаків);

б) акорди в тональності - T,S,D з оберненнями, D7 з оберненнями і

розв’язанням;

в) інтервали в тональності та від звука угору та вниз, тритони з

розв’язанням.


 1. Протактувати схеми 2,3,4 однією та двома руками.

 2. Прочитати виразно вірш зі шкільної програми.СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА
1. Музичний одноголосний диктант (письмово) у мажорній або мінорній тональності в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4, в обсязі 8 тактів.

Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ритмічні труднощі – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10-12 разів протягом 25-30 хвилин.2. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 5 знаків включно;

б) інтервали – великі, малі, чисті та тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та мінору;

в) інтервали гармонічного мажору та мінору (тритони та характерні інтервали – зб.2 – зм.7, зб.5 – зм.4);

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі; тритони та характерні інтервали з розв’язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення; зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв’язанням, домінантсептакорд (D7) та його обернення з розв’язанням, ввідні септакорди з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; D7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) з розв’язанням.

3.Слуховий аналіз:

а) лади (два види мажору та три види мінору);

б) інтервали і акорди – фонізм.

4. Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 та 6/8 - однотональні з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності I ст. спорідненості, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, заліковані ноти, синкопи, тріолі.
Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав; квінтовому колі тональностей; хроматичних гамах до 5 знаків включно; визначенні тональностей I ступеня спорідненості, мати поняття однойменних, паралельних, енгармонічно рівних тональностей.

«ТЕОРІЯ МУЗИКИ»
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "Теорія музики" проводиться у дві сесії:


 • сольфеджіо (письмово та усно) та музична грамота (письмово та усно);

 • музична література (усно).


СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Музичний одноголосний диктант (письмово) у мажорній або мінорній тональності в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4.

Інтонаційні труднощі – стрибки в мелодії, хроматизми; ритмічні труднощі – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, різні види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10-12 разів протягом 25-30 хвилин.

2. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 5 знаків включно;

б) інтервали – великі, малі, чисті та тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та мінору;

в) інтервали гармонічного мажору та мінору (тритони та характерні інтервали – зб.2 – зм.7, зб.5 – зм.4);

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі; тритони та характерні інтервали з розв’язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору; головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв’язанням, домінантсептакорд (D7) та його обернення з розв’язанням, ввідні септакорди з розв’язанням, септакорд II ступеня (II7) з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; D7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) з розв’язанням.

3. Слуховий аналіз:

а) лади (два види мажору та три види мінору, семиступеневі діатонічні лади);

б) інтервали і акорди – фонізм;

в) інтервали у послідовності (6-8);

г) акорди у послідовності (6-8).

4. Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 та 6/8 - однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності I ст. спорідненості, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, заліговані ноти, синкопи, тріолі.

Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав; квінтовому колі тональностей; хроматичних гамах до 7 знаків включно; побудові семиступеневих діатонічних ладів; визначенні тональностей I ступеня спорідненості, мати поняття однойменних, паралельних, енгармонічно рівних тональностей.

Письмова робота з музичної грамоти:

а) завдання на групування тривалостей у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 та 6/8;

б) завдання на транспозицію 1- або 2-голосся;

в) визначення та побудова інтервалів та акордів з розв’язанням в тональності;

г) визначення та побудова інтервалів та акордів з розв’язанням від звука;

д) побудова мажору (два види) та мінору (три види) та семиступеневих діатонічних ладів від звука;

е) побудова хроматичних гам.

Робота виконується 60 хвилин.
МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА
На вступному іспиті з музичної літератури абітурієнт повинен виявити знання предмета музичної літератури та українського музичного фольклору в обсязі програми ДМШ всіх років навчання:

 • життєвий і творчий шлях композиторів;

 • виявити знання особливостей основних музичних жанрів і музичних форм;

 • виявити знання музичних термінів та музикознавчої термінології;

 • виявити вміння аналізувати музичний твір: визначати образний зміст, знати формоутворюючі процеси твору, вміти аналізувати музично-виражальні засоби та особливості оркестру (в інструментальних жанрах); в оперних творах знати історію створення, лібрето, вміти аналізувати по діях; у вокальних і хорових жанрах знати зміст, вміти аналізувати форму та елементи музичної мови, особливості вокальної і фортепіанної партій;

 • виявити знання музичного матеріалу;

 • виявити навички володіння музичним інструментом і голосом;

 • виявити загальний рівень культури абітурієнтів, знання найважливіших явищ в музиці, літературі, образотворчому мистецтві, кінематографії, а також важливих подій в історії суспільства.

Іспит проводиться в усній формі.«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ»
Творчій конкурс для абітурієнтів спеціалізації "Музичне мистецтво естради" проводиться у дві сесії:

 • виконання програми зі спеціального класу;

 • сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).


СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛАС

1. По класу фортепіано:

а) один поліфонічний твір на зразок: 2х-3х голосні інвенції Й.С.Баха;

б) один твір крупної форми (соната, сонатина, варіації);

в) одна-дві джазові п’єси.

2. По класу духових інструментів (саксофон, труба, тромбон):

а) дві гами (мажорну і мінорну) до 3-х знаків різноманітними штриховими і ритмічними варіантами;

б) два етюди на різноманітні види техніки;

в) дві різнохарактерні п'єси, або частину циклічного твору;

г) одну-дві естрадно-джазові п'єси.

3. По класу ударних інструментів: виконати на ксилофоні або вібрафоні:

а) дві гами (мажорну і мінорну) до 2-х знаків у повільному темпі;

б) один етюд;

в) дві різнохарактерні п'єси (одну з них естрадно-джазову).

Виконати на ударній установці:

а) основні технічні прийоми (одиночні та подвійні удари, ритмічні комбінації);

б) поліритмічний етюд (на одночасну роботу рук і ніг);

в) невелике соло (1-2 квадрати);

г) 3-4 різновиди фактури акомпанементу в естрадно-танцювальній і джазовій музиці.

4. По класу бас-гітари

Виконати різними засобами звуковидобування (плектром, пальцями):

а) дві двооктавні гами (мажорну і мінорну) до 3-х знаків в помірному темпі;

б) два різнохарактерні еподи (технічний і ритмостилістичний);

в) одну п'єсу або частину циклічного твору;

г) одну-дві естрадні п'єси.

5. По класу гітари і електрогітари.

Виконати різними засобами звуковидобування (плектром, пальцями):

а) дві двооктавні гами (мажорну і мінорну) до 3-х знаків в 2-х - Зх варіантах аплікатури повільному темпі;

б) окремі акорди, (тризвуки, септакорди мажорні і мінорні від любого звуку) четвертним
2-х -3-х розположеннях;

в) п'єсу або частину циклічного твору (на акустичній гітарі);

г) дві різнохарактерні п'єси (одна з них естрадно-джазова).

6. По класу естрадного співу.

а) виконати народну пісню (бажано українською мовою);

б) виконати джазову пісню англійською мовою (бажано з імпровізацією);

в) виконати естрадну пісню (українською або іноземною мовою).
СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Музичний одноголосний диктант (письмово) у мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4, в обсязі 8 тактів.

Інтонаційні труднощі – поєднання 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, прості види синкоп, паузи. Диктант програється 10-12 разів протягом 25-30 хвилин.

2. Вокально-інтонаційні вправи:

а) гами – мажорні та мінорні (3-х видів) до 3 знаків включно;

б) окремі стійкі та нестійкі ступені з розв’язанням в тональності;

в) інтервали – великі, малі та чисті на ступенях натурального мажору та мінору;

г) інтервали від звука вгору та вниз – чисті, великі, малі;

д) акорди в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; D7 та його обернення з розв’язанням;

е) акорди від звука вгору та вниз – мажорні тризвуки та їх обернення; D7 з розв’язанням.

3.Слуховий аналіз:

а) лади (два види мажору та три види мінору);б) інтервали і акорди – фонізм.

4. Читання з листа мелодії з тактуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні труднощі – поєднання 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяти в різних ритмічних групах, прості види синкоп, паузи.

Абітурієнт повинен мати наступні знання з музичної грамоти: теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння, передусім, практичними навичками в побудові, розв’язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот; мати поняття однойменних та паралельних тональностей.

Критерії оцінювання усної відповіді з сольфеджіо для всіх виконавських спеціалізацій та теорії музики


12

200- 196

Виконання завдань білету відповідає високому рівню практичних навичок, швидкий темп, відповідь без підготовки.

11

195-187

Високий рівень відповіді.

10

186-178

Високий рівень практичних навичок, але можливі незначні неточності, які самостійно виправляються абітурієнтом.

9

177- 169

Добрий рівень практичних навичок. Дозволяється від 1 до 2 помилок в усіх формах роботи.

8

168- 160

Добрий рівень практичних навичок. Дозволяється до 3 помилок в усіх формах роботи.

7

159- 151

Добрий рівень практичних навичок. Дозволяється до 4 помилок в усіх формах роботи.

6

150- 142

Середній рівень практичних навичок. Дозволяється до 5 помилок в усіх формах роботи.

5

141- 133

Середній рівень практичних навичок. Дозволяється до 6 помилок в усіх формах роботи.

4

132- 124

Відповідь з білету тільки за допомогою викладача.

3

123- 109

Початковий рівень практичних навичок.

2

108- 105

Відповідь демонструє відсутність елементарних знань та навичок.

1

104- 100

Відповідь демонструє повну непідготовленість до іспиту.Критерії оцінювання

письмового диктанту з сольфеджіо для всіх виконавських спеціальностей та теорії музики


12

200- 196

Диктант написаний правильно за меншу, ніж передбачено, кількість програвань та менший час.

11

195-187

Диктант написаний правильно в установлений час та кількість програвань.

10

186-178

Диктант написаний правильно, але допущені 1-2 неточності в запису штилів, групуванні тривалостей, позначенні випадкових знаків альтерації.

9

177- 169

Диктант написаний повністю, але допущені 1-2 помилки звуковисотні, ритмічні тощо.

8

168- 160

Диктант написаний повністю, але допущені 3-4 помилки звуковисотні, ритмічні тощо.

7

159- 151

Диктант написаний повністю, але допущені 5-6 помилки звуковисотні, ритмічні тощо.

6

150- 142

Диктант написаний повністю, але з більшою кількістю помилок – 7-8 – звуковисотних, ритмічних тощо.

5

141- 133

Написано не менш, ніж 50% диктанту.

4

132- 124

Диктант написаний не в повному обсязі, але не менш, ніж 40% диктанту.

3

123- 109

Диктант написаний не в повному обсязі, але не менш, ніж 30% диктанту.

2

108- 105

Написано не менш, ніж 20% диктанту.

1

104-100

Диктант не написаний


Критерії оцінювання з музичної грамоти для спеціалізації «Теорія музики» (письмова робота)


12

200- 196

Всі завдання виконані правильно з випередженням часу, що передбачений на виконання роботи.

11

195-187

Всі завдання виконані правильно у час, що передбачений на виконання роботи.

10

186-178

Всі завдання виконані правильно, але допущені декілька (1-2) незначних неточностей.

9

177- 169

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1-2 помилки.

8

168- 160

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 3-4 помилки.

7

159- 151

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 5-7 помилок.

6

150- 142

Задовільний рівень підготовки. Робота виконана в повному обсязі з помилками, але вірних відповідей 60% від загальної кількості завдань.

5

141- 133

Задовільний рівень підготовки. Робота виконана в повному обсязі з помилками, але вірних відповідей 50% від загальної кількості завдань.

4

132- 124

Робота виконана не в повному обсязі з помилками, але не менш, ніж 40% від загальної кількості завдань.

3

123- 109

Робота не виконана в повному обсязі, але є окремі правильні відповіді і виконані завдання, не менш, ніж 30%.

2

108- 105

Робота не виконана в повному обсязі, але є окремі правильні відповіді і виконані завдання, не менш, ніж 20%.

1

104-100

Робота не виконана.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


За 12-бальною шкалою

За 100-більною шкалою


Відповідність до програмних вимог

12

196 – 200

Точне, логічне викладення матеріалу питань білету, яке не вимагає навідних питань; артистизм, емоційність відповіді, використання додаткової літератури, бездоганне виконання музично-ілюстративного матеріалу; відповідь без підготовки.

11

187 – 195

Точне викладення матеріалу питань білету; використання всього часу підготовки; емоційність; високий рівень володіння інструментом, знання музичного матеріалу, грамотність мови.

10

178 – 186

Добре володіння матеріалом та інструментом, грамотність мови; знання музичного матеріалу. В мовному тексті припускаються невеликі неточності, які виправляються абітурієнтом або одним додатковим запитанням.

9

169 – 177

Достатньо повне розкриття матеріалу питань білету; гарне володіння інструментом; добре знання музичного матеріалу. Допускається помилки при виконанні музично-ілюстративного матеріалу та не більше двох помилок в мовному тексті, які виправляються додатковими запитаннями.

8

160 – 168

Достатній, добрий рівень підготовки мовного та музичного матеріалу; володіння інструментом. Допускаються три-чотири помилки в мовному викладанні матеріалу.

7

151 – 159

Достатній рівень підготовки мовного та музичного матеріалу. Допускаються п’ять помилок в музичному та мовному викладанні

6

142 – 150

Середній рівень підготовки, низькі знання матеріалу курсу музичної літератури. Допускається шість-сім помилок в музичному та мовному викладанні

5

133 – 141

Середній рівень підготовки, слабке володіння інструментом. Допускається вісім помилок.

4

124 – 132

Слабкий рівень підготовки мовного матеріалу, незнання музичного матеріалу. Мовна відповідь тільки за навідними питаннями.

3

116 – 123

Початковий рівень підготовки. Відсутність знань загального мовного та музичного матеріалу. Одна-дві інформації по питаннях білету.

2

108 – 115

Відсутність знань мовного та музичного матеріалу

1

100 – 107

Повна непідготовленість до іспиту.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка