Міністерство аграрної політики та продовольства України Мирогощанський аграрний коледж завдання для самостійної підготовки студентів заочного відділення з навчальної дисципліниСторінка6/19
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Тема: PRINTED AND ELECTRONIC SOURCES OF INFORMATION. TERMS


План:

1. Printed and electronic sources of information.

2. Terms.
Рекомендована література:

1. О. Ю. Волкова «171 найсучасніша розмовна тема з англійської мови», - Х.: «Torsing», 2003.

2. Е.В. Пінська «Business English», - К.: «Знання», 2006.

3. А.М. Ярошенко «Курс англійської мови», - Т.: 2003.Після вивченої теми студент повинен вміти, знати:

1) лексику по даній темі;

2) читати, перекладати діалоги по темі;

3) складати власні діалоги по темі.


Методичні вказівки:
1. Read the information on the topic (Ukrainian).
1. Щоб бути обізнаними в своїй галузі, знати новинки з обраного фаху, студенти повинні самостійно опрацьовувати різноманітні іншомовні джерела.

В дослідженні іншомовної оригінальної літератури важливо знати, що джерела інформації поділяються на друковані та електронні.

Друковані джерела поділяються на основні та допоміжні. Друковані іншомовні джерела включають: двомовні та одномовні (тлумачні, синонімів, фразеологізмів, неологізмів) словники , енциклопедії, підручники.

З розвитком комп’ютерних технологій та прискоренням обміну інформації популярними стають різноманітні електронні джерела, а саме: спеціалізовані Internet сторінки, електронна пошта (E-mail), енциклопедії та словники на CD-ROMs.

Окремо слід сказати про різноманітні рекламні матеріали (друковані та електронні), ярлики, інформацію на обгортках товарів, різноманітні оголошення, інструкції до різноманітних приладів, машин, обладнання та інші прагматичні тексти, які також являються цінними джерелами інформації.
Оригінальну літературу за обраною спеціальністю (наукового, технічного, ділового характеру) складно читати, оскільки вона насичена спеціальними словами – термінами, реаліями (назви фірм, підприємств, марок устаткування), кліше. Насиченість термінами зумовлена природою науково-технічної комунікації. Терміни становлять значні труднощі для розуміння і перекладу, оскільки їхній словниковий склад постійно поповнюється неологізмами. Адже науково-технічна література повинна відображати найновіші досягнення науки і техніки.
2. ТЕРМІН – це слово або словосполучення (яке має чітко визначене значення),що вживається в тій чи іншій галузі науки або техніки і виражає наукове поняття.

Слова-терміни мають деякі особливості порівняно з іншими словами: точність, однозначність, незалежність від контексту. Але англійські терміни можуть бути і багатозначними (один термін матиме два і більше значень), і синонімічними (для одного поняття є два і більше термінів).

Наприклад, слово BUSINESS: бізнес, справа, підприємство. В той же час для слова ПІДПРИЄМСТВО можна вживати enterprise, company.

КЕРІВНИК – manager, director, officer, supervisor.

ВІДДІЛ ( в компанії): department, division, section.

ХОЛОДИЛЬНИЙ – cooling, refrigerating.

ROOM – кімната, місце ( як простір), цех ( toolroom – інструментальний цех).

Той самий термін може використовуватися в різних галузях науки і техніки, наприклад:

LENS - лінза, лупа (опт.); кришталик ока (мед.);

POWER – сила, міць, енергія (фіз.); степінь (матем.); сила збільшення лінзи, мікроскопа (опт.)

В технічній літературі є випадки, коли термін має декілька значень в одній галузі, наприклад:

LEVEL - рівень, нівелір, проектна позначка.

Складність перекладу в даному випадку полягає в виборі правильного значення багатозначного іншомовного терміну. Щоб уникнути помилок, треба знати загальний зміст уривку чи абзацу, і , дивлячись на контекст, визначити до якої галузі знань відноситься поняття, виражене невідомим терміном. Наприклад, термін DESIGN в тексті з машинобудування перекладається на українську мову словом конструювання, а в тексті по будівництву – словом проектування.

Тому перш ніж починати переклад на українську мову, слід встановити, про що йде мова в абзаці чи даному уривку тексту.

При перекладі термінів можна користуватися термінологічними словниками і відшукувати потрібне значення

2. Work with dictionaries. Find and copy out the meanings of the words – HEAD, RECTIFIER, ANTENNA.
Питання для самоконтролю:
Make brief notes and learn the theoretical materials on the topic. Learn the definition of TERM and give examples.

Тема: Medical care. Healthy lifestyle.


План:

1. Medical care.

2. Healthy lifestyle.
Рекомендована література:

1. О. Ю. Волкова «171 найсучасніша розмовна тема з англійської мови», - Х.: «Torsing», 2003.

2. Е.В. Пінська «Business English», - К.: «Знання», 2006.

3. А.М. Ярошенко «Курс англійської мови», - Т.: 2003.Після вивченої теми студент повинен вміти, знати:

1) лексику по даній темі;

2) читати, перекладати діалоги по темі;

3) складати власні діалоги по темі.


Методичні вказівки:

  1. Learn the following words:

to be a chain smoker /t∫ein/ палити одну

сигарету за іншою

chest /t∫est/ грудна клітка

collapsed lung /k3´læpst ly6/ колапс, легені

obvious /’cbvi3s/ очевидно

statement /steitm3nt/ заява

however /hau’ev3/ однак

avoid /3´vcid/ уникати

brand /brænd/ торгова марка

hypocrisy /hi’pckr3si/ лицемірство

afford /3´fc:d/ дозволяти

warm /wc:m/ теплішати

fag end /fæg/ недопалок

weird /wi3d/ дивний


  1. Read the information on the topic.

There’s an Englishman called B. J. Cunningham who has been smoking since he was eleven. He’s smokes between two and three packets a day, and already, at the age of 30, has a weak chest. He was in hospital for six days when his lungs collapsed. It was at that point that I did actually give up cigarettes for six months. But then he returned to his true love.

Once B. J. Cunningham had an idea one night in a bar in LA. “Let’s market a cigarette called Death.” he said to a business partner. “Why?” said the partner. “It’s obvious,” he explains to me. “When you take a packet of cigarettes out of your top pocket and put it on the bar in front of you, you’re making a statement about yourself, exactly as you do with the clothes you wear, the music you like, and the newspaper you read. You are saying, “These cigarettes are a part of me.”

“So, if you take out a packet of Benson and Hedges, you’re saying, “I’m classy – gold packet – part of high society.” If you are take out a packet of Marlboro, you’re saying, “I’m an outdoor type, I like wearing a cowboy hat and riding horses…”

Everyone has now got the joke, thank you very much. We’ve seen the black packets with their death’s head on the front and the white packets that are called Death Lights.

However, for anyone who has managed to avoid B. J’s publicity, here goes. Death cigarettes are for the smoker who wants to say, “Yes, I’m killing myself, but at least I know it and I smoke a brand which doesn’t try to hide the fact.” “Death cigarettes,” concludes B. J., say, “Don’t you dare tell me to stop!”

B. J. Cunningham says he wants to expose the hypocrisy behind the tobacco industry. Governments can’t afford to ban smoking because they receive huge amounts of money in tax. Tobacco companies try to improve their image by sponsoring sport events such as motor racing, rugby, football, cricket and tennis, at vast expense. “What everybody wants to forget is that smoking kills. That’s why I’m here, to remind people that smoking and death are linked.

I finally started to warm to this character B. J. Cunningham. It was the end of the interview, and the number of fag ends in the ashtray had increased to fifteen. Perhaps he had something important to say after all. Not just, “hey, everybody! Look at me! I’m weird, and I’m killing myself!”What do you think of:  • Health is not simply the absence of sickness (Hannah Green)

  • Early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

  • Health is not valued till sickness comes. (Thomas Tuller)
  1. Fill the spaces with the most suitable words.


Smoking


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка